• 2 NOU! PROGRAMARE ONLINE - DEPUNERE CERERE ELIBERARE ACT IDENTITATE
 • 4
 • 4

  Reprezentanţii Municipalităţii au fost alături de elevii braşoveni, inclusiv de cei 2300 de boboci, în prima lor zi de şcoală


  11.09.2017

  Primarul George Scripcaru, cei doi viceprimari şi consilierii locali au participat astăzi la ceremoniile de deschidere a noului an şcolar din Braşov. Prima şcoală care şi-a deschis porţile a fost Liceul Andrei Mureşeanu, unde mitropolitul Laurenţiu Streza, primarul George Scripcaru şi secretarul de stat Ariana Bucur le-au urat elevilor succes în noul an şcolar.
 • 5

  Capitala verde a Romaniei 2011

 • 6

  Brasov, orasul de vis!

 • 7

  In inima tarii, in mijlocul naturii

 • 8

  La ski in Poiana Brasov

 • 8

  Un Brasov plin de culoare si prospetime

 • 8

  Orasul in care iti place sa traiesti!

Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268984 Join Our Facebook Fan Page
Informatii


INFORMATII DESPRE BRASOV
Scurt istoric Evenimente eTurist Sala Patria

TRANSPORT PUBLIC Prezentare R.A.T. Brasov HCL nr. 604 tarif redus pentru elevi HCL nr. 605 tarif redus pentru elevii din invatamantul preuniversitar HCL nr. 606 pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 607 facilitati pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 608 gratuitati pentru revolutionari HCL nr. 609 veteranii de razboi si vaduve HCL nr. 610 tarif redus pentru donatorii de sange HCL nr. 611 gratuitate pentru persoane cu handicap HCL nr. 333 tarif redus pentru studenti
HARTI Harta generala adrese Harta spatiilor verzi Harta parcarilor Harta generala Harta turism

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI Afiş furturi din locuinţă Inselaciuni online Inselaciuni varstnici Prevenirea violentei in familie Prevenirea furturilor din locuinte in perioada sezonului estival Prudenta este cea mai buna paza Siguranta comuna asigura linistea interioara Si copiii trebuie instruiti Prevenirea talhariilor Prevenirea furturilor de auto Prevenire furturi din case de vacanta Prevenirea furturilor din locuintele aflate la parter Prevenire furturi din case aflate in construcie Recomandari prevenire furturi din locuinta Recomandari furturi din buzunare Prevenirea furturilor din case de vacanta Nu va lasati inselati Recomandari clienti taxi

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie foto


Galerie foto
Licitatii si concursuri

concurs - 17-10-2017 ora 15:00

Concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Operei Brasov
Primaria Municipiului Brasov, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata prin Legea 269/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, organizeaza concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Operei Brasov, aflata in subordinea Consiliului Local Brasov.
Conditii de participare:
Candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) are cetatenia romana sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
b) are capacitate deplina de exercitiu;
c) are studii universitare absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul de activitate al institutiei: - Domeniul fundamental - Stiinte umaniste si arte; ramura de stiinta - Arte; Domeniul de licenta - Muzica, conform prevederilor H.G. nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2016-2017;
d) are vechime in specialitatea studiilor, mentionate la lit. c), de minimum 5 ani;
e) are experienta in domeniul activitatii manageriale de minimum 3 ani sau specializari in domeniul managementului1;
f) nu a suferit condamnari penale si civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu functia pentru care candideaza;
g) nu i-a incetat contractul individual de munca, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile;
h) cunoaste limba romana, scris si vorbit.
Concursul se organizeaza conform prevederilor Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si de solutionare a contestatiilor, elaborat in temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata prin Legea 269/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, aprobat prin Dispozitia de primar nr. 4026/2017, dupa cum urmeaza:
1. 11.09.2017, aducerea la cunostinta publica a:
- conditiilor de participare la concurs,
- caietului de obiective,
- bibliografiei,
- regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management,
- datelor de depunere a dosarelor de concurs, a proiectelor de management si desfasurarea etapelor concursului;
2. 17.10.2017 ora 15:00, data limita de depunere a proiectelor de management si a dosarelor de concurs de catre candidati;
3. 18.10.2017 - 20.10.2017, selectia dosarelor;
4. 23.10.2017, anuntarea candidatilor privind selectia dosarelor;
5. 24.10.2017 - 03.11.2017, analiza proiectelor de management - prima etapa;
6. 06.11.2017, aducerea la cunostinta candidatilor a notei obtinute la prima etapa si afisarea acesteia la sediul Primariei Municipiului Brasov;
7. 09.11.2017, sustinerea proiectelor de management in cadrul unui interviu - a doua etapa;
8. 10.11.2017, proba scrisa de departajare, dupa caz;
9. 10.11.2017, aducerea la cunostinta candidatilor si la cunostinta publica a rezultatului concursului si afisarea acestuia la sediul Primariei Municipiului Brasov;
10. 13.11.2017 - 15.11.2017, depunerea contestatiilor, (luni-miercuri intre orele 8:00-12:30 si 13:30-15:00);
11. 16.11.2017, aducerea la cunostinta publica a rezultatului final al concursului, in situatia in care nu au fost depuse contestatii;
12. 16.11.2017 - 20.11.2017, solutionarea contestatiilor, dupa caz;
13. 21.11.2017, aducerea la cunostinta publica a rezultatului final al concursului, dupa solutionarea contestatiilor, prin afisare la sediul Primariei Municipiului Brasov.
Dosarele de concurs si proiectele de management se depun, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul. Eroilor nr. 8, Brasov, pana in data de 17.10.2017, ora 15:00 - Centrul de Informatii pentru Cetateni - parter, camera 1.
Dosarul de concurs contine:
Plicul A: a) cerere de inscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil si adresa de e-mail, conform modelului anexat;
b) copie dupa actul de identitate;
c) curriculum vitae (model European), conform modelului anexat;
d) diplome de studii si, dupa caz, documente care atesta efectuarea unor specializari2;
e) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
f) cazierul judiciar - in cazul persoanelor cu cetatenie romana sau acte similare in situatia persoanelor cu alta cetatenie;
g) copia carnetului de munca si, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probeaza cu adeverinta eliberata de angajator), conform modelului anexat;
h) declaratie pe proprie raspundere ca nu a fost lucrator al securitatii sau colaborator al acesteia, in sensul art. 2 lit. a) - c) O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, conform modelului anexat;
i) declaratie pe propria raspundere ca nu i-a incetat contractul individual de munca, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile, conform modelului anexat;
j) declaratie pe propria raspundere, prin care se angajeaza, daca este cazul, sa renunte la postul de conducere detinut, in conditiile in care este declarat castigator in cadrul acestui concurs de management, conform modelului anexat;
Atentie! DOSARELE INCOMPLETE VOR FI ELIMINATE.
Plicul B: PROIECTUL DE MANAGEMENT
Sub sanctiunea eliminarii din concurs, proiectul de management, trebuie intocmit si structurat conform cerintelor din Caietul de obiective, in format scris, prezentat in dosar cu sina, si in format electronic (CD), fara a fi personalizat, fara a avea semnaturi si fara a contine indicii privind identitatea autorului (ex. motouri, etc.).
Candidatii la concursul pentru ocuparea postului de manager al Operei Brasov din subordinea Consiliului Local Brasov, vor redacta proiectele de management ce vor avea maximum 100 de pagini inclusiv anexe (format A4, marginile paginii: stanga: 2 cm, dreapta: 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25 cm), cu caractere Times New Roman, dimensiunea fontului de 12 pentru textul de baza si de 14 pentru titluri, fara pasaje subliniate, bold sau italic (se aplica si titlurilor, capitolelor, subcapitolelor), distanta dintre randuri de 1,5.
Distanta dintre randuri solicitata se va folosi si in tabele, reprezentari grafice, etc.
Se vor folosi obligatoriu diacriticele specifice limbii romane.
Paginile vor fi numerotate in partea dreapta jos, incepand cu prima pagina.
Eventualele fotografii, grafice, prezentari in Power Point sau alte prelucrari de imagine vor fi incluse obligatoriu in anexe.
Proiectul de management va avea obligatoriu titlul: "Proiect de management pentru ocuparea postului de manager al Operei Brasov".
Proiectul de management va fi salvat pe CD in format pdf.
Proiectul de management trebuie sa respecte intocmai structura din caietul de obiective, precum si numerotarea capitolelor, subcapitolelor, subpunctelor.
La intocmirea propriei analize (socioculturale, a activitatii institutiei, etc.) se vor pastra subtitlurile din caietul de obiective, analiza constand in interpretarea datelor de catre candidat in vederea extragerii informatiilor relevante, necesare in construirea propunerilor privind conducerea si dezvoltarea institutiei.
Proiectele manageriale care nu respecta conditiile de mai sus vor fi eliminate din concurs in etapa de selectie.
La depunerea dosarului de concurs copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate. Documentele depuse intr-o limba straina vor fi insotite obligatoriu de traduceri legalizate.
Regulamentul concursului si caietul de obiective se pot descarca de pe pagina oficiala de internet a Primariei Municipiului Brasov (www.brasovcity.ro).
Relatii suplimentare se pot obtine de la Primaria Municipiului Brasov, telefon 0268/416550, int. 147 - Biroul Resurse Umane, sau int. 138 - Compartimentul Monitorizare Cultura si Sport, (luni-joi intre orele 8:00-15:00; vineri intre orele 8:00-12:00).
BIBLIOGRAFIE:

o Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata prin Legea 269/2009 cu modificarile si completarile ulterioare;
o Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management;
o Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
o Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
o Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
o Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
o Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, cu modificarile si completarile ulterioare;
o Ordonanta Guvernului nr. 48/2016 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul culturii, cu modificarile si completarile ulterioare;
o Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
o Strategia pentru cultura a Municipiului Brasov aprobata prin HCL nr. 478/2015, care se gaseste pe site-ul Primariei Brasov, www.brasovcity.ro - Primaria Brasov - Proiecte - Proiecte culturale 2017 - Strategie Culturala. ________________________________________
1 Conditia de pregatire sau experienta in management poate fi substituita de pregatirea in management atestata cu certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural etc.) sau experienta in conducerea unei institutii, companii, organizatii neguvernamentale etc., dovedita prin adeverinta.
2 In cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atesta efectuarea unor specializari in alta tara, trebuie sa fie insotite de dovada recunoasterii acestora in Romania, conform prevederilor legale. La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate in considerare diplomele de studii sau documentele care atesta efectuarea unor specializari, cu termenul de valabilitate expirat.

achizitie directa - 28-09-2017 ora 00:00

MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul achizitii publice , Tel. +40 268416550/128/124 , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
Denumirea achizitie: STUDIU DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BRASOV si PLANUL DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BRASOV
CPV: 90731100-1-Gestionarea calitatii aerului (Rev.2)
Descrierea contractului:
Obiectul contractului de prestari servicii il constituie intocmirea Planului de calitate a aerului inconjurator,care transpune Directiva 2008/50/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008, cu privire la calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, precum si in conformitate cu prevederile HG nr.257/27.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de mentinere a calitatii aerului. Planul de calitate a aerului va fi elaborat in concordanta cu cerintele legale prevazute in Ordinul ministerul Mediului, Apelor si Padurilor nr. 3299/28.08.2012 pentru Aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera.
Valoarea estimata fara TVA: 115000.00 RON
Conditii contract: Durata de realizare a contractului este de 3 luni calendaristice de la emiterea Ordinului de incepere a executiei contractului.
Conditii participare: Neindeplinirea in totalitate a uneia dintre cerintele minimale solicitate in Tema de proiectare conduce automat la respingerea ofertei, conform legislatiei in vigoare. Simpla declarare a respectarii cerintelor nu se va considera ca este o dovada a modalitatii in care acest lucru se va realiza, iar oferta tehnica va fi respinsa ca neconforma.Ofertantul trebuie sa prezinte Formularul de oferta indicat in Sectiunea Formulare.
Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face in favoarea ofertei care prezinta pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor Temei de proiectare. Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din valoarea contractului in lei fara TVA , in termen de 5 zile de la semnarea contractului. Ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea muncii. OBLIGATII SI RASPUNDERI ale executantului-conform temei de proiectare si legislatiei in vigoare
Termen limita primire oferte: 28.09.2017
Informatii suplimentare: Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea "Licitatii si concursuri". Limba de redactare a ofertei: romana. Se va depune oferta (tehnica si financiara) cu caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului. Ofertele se vor depune pe adresa de e-mail achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertele vor contine toate datele de identificare ale ofertantului: Denumire/Nume ofertant, adresa, alte date de identificare. Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, anuntul postat pentru achizitia ce face obiectul mai sus mentionat, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari. Pentru detalii se pot solicita pe adresa de e-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro

consultarea pietei - 18-09-2017 ora 00:00 - termen expirat

Anuntul privind consultarea pietei a fost publicat cu succes.
Autoritate contractanta
MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.5 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: Laurentiu Cazanescu , Tel. +40 268416550/128/124 , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro, licitdp@brasovcity.ro, licitdt@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
Detalii anunt consultare piata
Obiect consultare: Studiu de piata pentru determinarea valorii Studiului de audibilitate pentru Municipiul Brasov
Descriere consultare: Studiu de audibilitate pentru Municipiul Brasov cu scopul de a detremina numarul de sirene electrice/electronice si caracteristicile acestora precum si stabilirea locurilor de amplasament pentru realizarea unui sistem eficient de avertizare a populatiei in situatii de urgenta in Municipiul Brasov.
Aspecte supuse consultarii: Studiul trateaza urmatoarele aspecte: - determinarea ariei de acoperire acustica a sistemului existent, efectuarea de masuratori a zgomotului de fond, stabilirea necesarului de echipamente, variante de amplasare a echipamentelor noi sau relocarea celor vechi - determinarea zonei fara acoperire - cerinte tehnice care trebuie indeplinite de echipamentele care urmeaza sa fie achizitionate .
Data limita transmitere propuneri: 15.09.2017
Data limita consultare: 18.09.2017
Modalitate desfasurare: Propunerile, sugestiile sau recomandarile cu privire la aspectele supuse consultarii vor fi transmise numai prin mijloace electronice la adresa de mail achizitiipublice@brasovcity.ro pana in data de 18.09.2017

concurs - 15-09-2017 ora 12:00 - termen expirat

Concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Filarmonicii Brasov
Primaria Municipiului Brasov, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata prin Legea 269/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, organizeaza concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Filarmonicii Brasov, aflat in subordinea Consiliului Local Brasov.

Conditii de participare:
Candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
b) are capacitate deplina de exercitiu;
c) are studii universitare absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul de activitate al institutiei:
- Domeniul fundamental - Stiinte umaniste si arte; ramura de stiinta - Arte; Domeniul de licenta - Muzica, conform prevederilor H.G. nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2016-2017;
d) are vechime in specialitatea studiilor, mentionate la lit. c), de minimum 5 ani;
e) are experienta in domeniul activitatii manageriale de minimum 3 ani sau specializari in domeniul managementului(1);
f) nu a suferit condamnari penale si civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu functia pentru care candideaza;
g) nu i-a incetat contractul individual de munca, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile;
h) cunoaste limba romana, scris si vorbit.
Concursul se organizeaza conform prevederilor Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si de solutionare a contestatiilor, elaborat in temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata prin Legea 269/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, aprobat prin Dispozitia de primar nr. 3446/2017, dupa cum urmeaza:
1. 23.08.2017, aducerea la cunostinta publica a:
- conditiilor de participare la concurs,
- caietului de obiective,
- bibliografiei,
- regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management,
- datelor de depunere a dosarelor de concurs, a proiectelor de management si desfasurarea etapelor concursului;
2. 15.09.2017 ora 12:00, data limita de depunere a proiectelor de management si a dosarelor de concurs de catre candidati;
3. 18.09.2017 - 20.09.2017, selectia dosarelor;
4. 21.09.2017, anuntarea candidatilor privind rezultatul selectiei dosarelor;
5. 22.09.2017 - 04.10.2017, analiza proiectelor de management - prima etapa;
6. 05.10.2017, aducerea la cunostinta candidatilor a notei obtinute la prima etapa si afisarea acesteia la sediul Primariei Municipiului Brasov;
7. 09.10.2017, sustinerea proiectelor de management in cadrul unui interviu - a doua etapa;
8. 10.10.2017, proba scrisa de departajare, dupa caz;
9. 10.10.2017, aducerea la cunostinta candidatilor si la cunostinta publica a rezultatului concursului si afisarea acestuia la sediul Primariei Municipiului Brasov;
10. 11.10.2017 - 13.10.2017, depunerea contestatiilor, (luni-joi intre orele 8:00-12:30 si 13:30-15:00; vineri intre orele 8:00-12:00);
11. 16.10.2017, aducerea la cunostinta publica a rezultatului final al concursului, in situatia in care nu au fost depuse contestatii;
12. 16.10.2017 - 18.10.2017, solutionarea contestatiilor, dupa caz;
13. 19.10.2017, aducerea la cunostinta publica a rezultatului final al concursului, dupa solutionarea contestatiilor, prin afisare la sediul Primariei Municipiului Brasov.
Dosarele de concurs si proiectele de management se depun, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul. Eroilor nr. 8, Brasov, pana in data de 15.09.2017, ora 12:00 - Centrul de Informatii pentru Cetateni - parter, camera 1.
Dosarul de concurs contine:
Plicul A:
a) cerere de inscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil si adresa de e-mail, conform modelului anexat;
b) copie dupa actul de identitate;
c) curriculum vitae (model European), conform modelului anexat;
d) diplome de studii si, dupa caz, documente care atesta efectuarea unor specializari (2);
e) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
f) cazierul judiciar - in cazul persoanelor cu cetatenie romana sau acte similare in situatia persoanelor cu alta cetatenie;
g) copia carnetului de munca si, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probeaza cu adeverinta eliberata de angajator), conform modelului anexat;
h) declaratie pe proprie raspundere ca nu a fost lucrator al securitatii sau colaborator al acesteia, in sensul art. 2 lit. a) - c) O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, conform modelului anexat;
i) declaratie pe propria raspundere ca nu i-a incetat contractul individual de munca, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile, conform modelului anexat;
j) declaratie pe propria raspundere, prin care se angajeaza, daca este cazul, sa renunte la postul de conducere detinut, in conditiile in care este declarat castigator in cadrul acestui concurs de management, conform modelului anexat;
Atentie! DOSARELE INCOMPLETE VOR FI ELIMINATE.
Plicul B: PROIECTUL DE MANAGEMENT
Sub sanctiunea eliminarii din concurs, proiectul de management, trebuie intocmit si structurat conform cerintelor din Caietul de obiective, in format scris, prezentat in dosar cu sina, si in format electronic (CD), fara a fi personalizat, fara a avea semnaturi si fara a contine indicii privind identitatea autorului (ex. motouri, etc.).
Candidatii la concursul pentru ocuparea postului de manager la Filarmonica Brasov din subordinea Consiliului Local Brasov, vor redacta proiectele de management ce vor avea maximum 100 de pagini inclusiv anexe (format A4, marginile paginii: stanga: 2 cm, dreapta: 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25 cm), cu caractere Times New Roman, dimensiunea fontului de 12 pentru textul de baza si de 14 pentru titluri, fara pasaje subliniate, bold sau italic (se aplica si titlurilor, capitolelor, subcapitolelor), distanta dintre randuri de 1,5.
Distanta dintre randuri solicitata se va folosi si in tabele, reprezentari grafice, etc.
Se vor folosi obligatoriu diacriticele specifice limbii romane.
Paginile vor fi numerotate in partea dreapta jos, incepand cu prima pagina.
Eventualele fotografii, grafice, prezentari in Power Point sau alte prelucrari de imagine vor fi incluse obligatoriu in anexe.
Proiectul de management va avea obligatoriu titlul: "Proiect de management pentru ocuparea postului de manager al Filarmonicii Brasov".
Proiectul de management va fi salvat pe CD in format pdf.
Proiectul de management trebuie sa respecte intocmai structura din caietul de obiective, precum si numerotarea capitolelor, subcapitolelor, subpunctelor.
La intocmirea propriei analize (socioculturale, a activitatii institutiei, etc.) se vor pastra subtitlurile din caietul de obiective, analiza constand in interpretarea datelor de catre candidat in vederea extragerii informatiilor relevante, necesare in construirea propunerilor privind conducerea si dezvoltarea institutiei.
Proiectele manageriale care nu respecta conditiile de mai sus vor fi eliminate din concurs in etapa de selectie.
La depunerea dosarului de concurs copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate. Documentele depuse intr-o limba straina vor fi insotite obligatoriu de traduceri legalizate.
Regulamentul concursului si caietul de obiective se pot descarca de pe pagina oficiala de internet a Primariei Municipiului Brasov (www.brasovcity.ro).
Relatii suplimentare se pot obtine de la Primaria Municipiului Brasov, telefon 0268/416550, int. 147 - Biroul Resurse Umane, sau int. 138 - Compartimentul Monitorizare Cultura si Sport, (luni-joi intre orele 8:00-15:00; vineri intre orele 8:00-12:00).
BIBLIOGRAFIE:
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata prin Legea 269/2009 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management;
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 48/2016 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul culturii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Strategia pentru cultura a Municipiului Brasov aprobata prin HCL nr. 478/2015, care se gaseste pe site-ul Primariei Brasov, www.brasovcity.ro - Primaria Brasov - Proiecte - Proiecte culturale 2017 - Strategie Culturala.________________________________________

(1) Conditia de pregatire sau experienta in management poate fi substituita de pregatirea in management atestata cu certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural etc.) sau experienta in conducerea unei institutii, companii, organizatii neguvernamentale etc., dovedita prin adeverinta.
(2) In cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atesta efectuarea unor specializari in alta tara, trebuie sa fie insotite de dovada recunoasterii acestora in Romania, conform prevederilor legale. La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate in considerare diplomele de studii sau documentele care atesta efectuarea unor specializari, cu termenul de valabilitate expirat.

achizitie directa - 14-09-2017 ora 16:00 - termen expirat

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Inchiriere si intretinere toalete ecologice mobile in municipiul Brasov
CPV: 45215500-2-Toalete publice (Rev.2)
Descrierea contractului: Achizitia directa a serviciilor avand ca obiect "inchiriere si intretinere toalete ecologice mobile in municipiul Brasov" Inchirerea, amplasarea si intretinerea de toalete ecologice mobile este pentru locatiile cuprinse in Anexa nr.1 a caietului de sarcini. Numarul de toalete ecologice care fac obiectul prezentei achizitii este de 20 bucati. Amplasarea si montarea cabinelor se va face de catre prestator pe cheltuiala sa, in punctele stabilite in Anexa 1, in termen de maxim 15 zile de la intrarea in vigoare a contractului.Cabinele de toalete ecologice mobile sunt independente de sistemul de canalizare si alimentare cu apa, fiind dotate cu instalatii proprii pentru colectarea(rezervor),tratarea si evacuarea apelor uzate,astfel incat sa nu polueze solul, apele sau aerul. Astfel vor asigura o utilizare care nu produce disconfort olfactiv sau vizual.Intretinerea toaletelor ecologice este un serviciu tehnic mobil care se desfasoara permanent, iar la solicitarea beneficiarului, in cazuri justificate, ori de cate ori este necesar pentru a asigura exploatarea toaletelor in conditii de igiena.
Valoarea estimata fara TVA: 83193.28 RON
Conditii contract: Ofertantii vor completa Anexa 2 privind propunerea financiara si Anexa 3 privind propunerea tehnica. Durata de derulare a contractului va fi de la data intrarii in vigoare a acestuia, pana la 31.12.2017, cu posibilitatea prelungirii pe o perioada de maxim 4 luni.
Conditii participare: Ofertantii vor prezenta prospecte ale produselor oferite din care sa reiasa caracteristicele tehnice si proprietatile lor.Ofertantii vor prezenta modalitatile de montaj, intretinere si exploatare a toaletelor.Ofertantii vor prezenta certificate de calitate ale produselor ofertate.Ofertantii vor prezenta documente justificative care sa ateste ca detine personal specializat in intretinerea toaletelor ecologice si masini autospeciale pentru acest gen de servicii care pot avea acces in locurile unde se amplaseaza toaletele ecologice mobile (parcuri, scuaruri, zone de agrement, etc). Prestatorul trebuie sa detina si sa prezinte: - Acordul si/sau contractul ferm incheiat cu Compania Apa Brasov pentru deversarea dejectiilor; - Autorizatia de mediu pentru activitatea de colectare prin vidanjare ape uzate. - Certificat Sistemul Managementul Calitatii SR ISO 9001-2008 in domeniul activitate salubritate, depoluare si activitati similare; - Certificat Sistemul Managementul Mediului SR ISO 14001-2005 in domeniul activitate salubritate, depoluare si activitati similare; Ofertantul trebuie sa fie inregistrat la Registul Comertului pentru domeniul de activitate ce face obiectul achizitiei.
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire a contractului este pretul cel mai scazut / total oferta, conform Anexei nr.2, astfel: tarif inchiriere toaleta ecologica mobila / 20 buc /zi (lei fara TVA) plus tarif serviciu complet igienizare / 20 buc toalete / zi (lei fara TVA), cu respectarea conditiilor solicitate in caietul de sarcini cu anexele aferente.
Termen limita primire oferte: 14.09.2017
Informatii suplimentare: Documentatia de participare se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri. Limba de redactare a ofertei este limba romana. Oferta financiara va fi exprimata in LEI cu si fara TVA, va avea caracter ferm si obligatoriu pe tota perioada de valabilitatea a acesteia. Valabilitatea ofertelor este de 90 de zile. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data de 14.09.2017,pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro sau la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr. 8, camera 1, parter. Ofertele ce vor fi depuse trebuie sa contina denumirea ofertantului, date de identificare si denumirea contractului. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

concurs - 13-09-2017 ora 16:00 - termen expirat

Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in data de 25.09.2017, ora 10.00 (proba scrisa), la sediul din Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu si Urbanism Comercial - Directia Arhitect Sef, dupa cum urmeaza:
 • inspector clasa I grad profesional principal - 1 post
 • referent clasa III grad profesional superior - 1 post

  Data si ora interviului va fi comunicata ulterior.
  1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional principal sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional principal al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, MS Office, Excel si posta electronica.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  3. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. HCL nr. 123/2009 republicata conform HCL nr. 691/2011 privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a comertului stradal in Municipiul Brasov;
  6. HCL nr. 201/2006 republicata conform HCL nr. 579/2015 privind aprobarea Procedurii de utilizare temporara a locurilor publice apartinand domeniului public al Municipiului Brasov;
  7. HCL nr. 116/2007 republicata conform HCL nr. 100/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru comercializarea produselor si serviciilor de piata in Municipiul Brasov.

  2. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent clasa III grad profesional superior sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de referent clasa III se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, MS Office, Excel si posta electronica.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  3. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. HCL nr. 201/2006 republicata conform HCL nr. 579/2015 privind aprobarea Procedurii de utilizare temporara a locurilor publice apartinand domeniului public al Municipiului Brasov;
  Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 13.09.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov, camera nr. 1, la sediul din Brasov, B-dul Eroilor nr.8.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
  - formularul de inscriere - tip;
  - copiile xerox ale diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  - copia xerox a carnetului de munca - dupa caz;
  - copia xerox a buletinului / cartii de identitate;
  - copia xerox a certificatului de nastere, casatorie - dupa caz;
  - adeverinte privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitatea studiilor absolvite necesara ocuparii functiei publice respective (cf. modelului anexat);
  - adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie/unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
  - curriculum vitae (cf. modelului comun european);
  - cazier judiciar/declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia ca in maxim 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sa-si completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar;
  - declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
  NOTA: copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate, cf. art. 49, alin. (3) din HG nr.611/2008.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane - telefon 0268416550 int.147, 160 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov www.brasovcity.ro ).
  Data afisarii anuntului: 25.08.2017


  Documente anexate: HCL.zip

  concurs - 05-09-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de:
 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Juridic, Contencios - 1 post.

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
 • proba scrisa in 18.09.2017 ora 10:00;
 • data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei.
  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.
  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs.Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 17.08.2017 - 05.09.2017.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta, sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice vacante si anume:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in ramura de stiinta(RSI) "Stiinte juridice", in domeniul de licenta (DL)"Drept", specializarea(S) "Drept";
 • cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel)- nivel mediu;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal: minimum 5 ani.
  BIBLIOGRAFIE
  - Legea administratiei publice locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea 287/2009 privind Codul Civil - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea 554/2004 legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr.84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Hotararea Guvernului nr. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare si stergere a datelor persoanelor cu identitate declarata, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila si evidenta persoanelor;
  - O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2 .copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate;
  6. cazierul judiciar;
  7.adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  9. curriculum vitae format european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la tel. 0268/414460 int. 139.
  Data afisarii: 17.08.2017

  concurs - 05-09-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in data de 18.09.2017, ora 10.00 (proba scrisa), la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de director executiv al Directiei Tehnice.
  Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

  Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director executiv sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor ingineresti, specializarea: Constructii civile, industriale si agricole;
  - sa indeplineasca conditia de studii de masterat sau cursuri postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, in conditiile legii;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de director executiv, prevazute de art. 57 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de minim 3 ani;
  - competenta manageriala: capacitate de a organiza, coordona, conduce si controla activitatea, competenta decizionala, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de a lucra in echipa, abilitati de mediere si negociere, obiectivitate in apreciere, adaptabilitate, spirit de echipa.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata;
  5. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
  6. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
  7. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
  8. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  9. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  10. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 05.09.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
  - formularul de inscriere - tip;
  - copiile xerox a diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  - copia xerox a carnetului de munca - dupa caz;
  - copia xerox a buletinului / cartii de identitate;
  - copia xerox a certificatului de nastere, casatorie - dupa caz;
  - adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca / in specialitatea studiilor absolvite necesare ocuparii functiei publice respective (cf. modelului anexat);
  - adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
  - curriculum vitae (cf. modelului comun european);
  - cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia ca in maxim 5 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sa-si completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar;
  - declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
  Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147,160 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).
  DATA AFISARII ANUNTULUI: 17.08.2017

  achizitie directa - 05-09-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Denumirea achizitie: STUDIU DE FUNDAMENTARE PENTRU DETERMINAREA MODULUI OPTIM DE GESTIONARE A SERVICIULUI DE AMENAJARE, ORGANIZARE SI EXPLOATARE A PARCARILOR PUBLICE CU PLATA DE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV
  CPV: 79311100-8-Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
  Descrierea contractului: Avand in vedere prevederile legale in vigoare referitoare la valorificarea domeniului public si, totodata, necesitatea recuperarii sumelor investite, se impune realizarea unui studiu de fundamentare din care sa rezulte modalitatea de gestiune mai avantajoasa autoritatii contractante. Studiul de fundamentare va cuprinde o analiza care sa permita definirea si cuantificarea in termeni economici si financiari a riscurilor de proiect, luand in consideratie, totodata, si avantajele si riscurile pentru autoritarea contractanta, ce decurg din acest proiect, pe termen scurt, mediu si lung. Studiul de fundamentare trebuie sa demonstreze care modalitate de gestiune este mai avantajoasa pentru autoritatea publica, argumentat din punct de vedere tehnic, juridic, economic. Scopul studiului de fundamentare (1)Studiul de fundamentare trebuie sa fie cuprinzator si relevant si sa reprezinte baza pentru luarea deciziilor ulterioare ale autoritatii contractante. (2)Rezultatul studiului de fundamentare trebuie sa demonstreze ca: - proiectul este realizabil; - proiectul raspunde cerintelor si politicilor autoritatii publice; - au fost luate in considerare diverse alternative de realizare a proiectului; - sa demonstreze fezabilitatea proiectului, din punct de vedere tehnic si financiar; - sa indice modul in care proiectul raspunde cerintelor si politicilor autoritatii contractante; - varianta prin care proiectul este prevazut a fi realizabil prin atribuirea unui contract de concesiune este mai avantajoasa in raport cu varianta prin care proiectul este prevazut a fi realizat prin gestiune directa.
  Valoarea estimata fara TVA: 92437.00 RON
  Conditii contract: Durata de executie a studiului care face obiectul contractului este de 30 de zile de la semnarea contractului. "Regulamentul de organizare si functionare al sistemului de parcare din Municipiul Brasov", este aprobat prin H.C.L. nr.251/2005, republicata prin HCL 282 DIN 23.06.2017
  Conditii participare: Ofertantul trebuie sa fie inregistrat la Registul Comertului pentru domeniul de activitate ce face obiectul achizitiei.
  Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face in favoarea ofertei care prezinta pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor tehnice descrise mai sus in prezentul anunt. Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului in lei fara TVA , in termen de 5 zile de la semnarea contractului. Ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea muncii. OBLIGATII SI RASPUNDERI ale executantului-conform caietului de sarcini si legislatiei in vigoare.
  Termen limita primire oferte: 05.09.2017
  Informatii suplimentare: Documentatia de participare se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri sau se poate solicita pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Limba de redactare a ofertei este limba romana. Oferta financiara va fi exprimata in LEI cu si fara TVA, va avea caracter ferm si obligatoriu pe tota perioada de valabilitatea a acesteia. Valabilitatea ofertelor este de 90 de zile. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data de 05.09.2017,pe email, la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr. 8, camera 1, parter. Ofertele ce vor fi depuse trebuie sa contina denumirea ofertantului, date de identificare si denumirea contractului. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

  concurs - 29-08-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de:
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Stare Civila - 1 post.
  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
  - proba scrisa in 12.09.2017 ora 10:00;
  - data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei.
  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.
  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs.Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 10.08.2017 - 29.08.2017.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de executie vacante, sunt urmatoarele:
  a) sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice vacante si anume:
  - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - scris caligrafic;
  - cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel) - nivel mediu;
  - abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  - disponibilitate pentru desfasurarea serviciului, prin rotatie, in zilele de repaus saptamanal, precum si in zilele de sarbatori legale considerate nelucratoare;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent: minimum 1 an. >BIBLIOGRAFIE
  - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
  - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
  - Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin HG 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Hotararea Guvernului nr. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare si stergere a datelor persoanelor cu identitate declarata, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila si evidenta persoanelor;
  - Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate;
  6. cazierul judiciar;
  7. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  9. curriculum vitae format european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la tel. 0268/414460 int. 139.
  Data afisarii: 10.08.2017

  concurs - 22-08-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in data de 04.09.2017, ora 10.00 (proba scrisa), la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante:
  Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior
  I. Serviciul Investitii - Directia Tehnica
  1. Referent de specialitate clasa II grad profesional superior
  1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent de specialitate clasa II grad profesional superior sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  - sa indeplineasca conditia de studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma in domeniul stiintelor ingineresti ;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de referent de specialitate clasa II se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. Legea nr. 907/2017 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
  5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  II. Serviciul Contencios - Directia Juridica si de Administratie Publica Locala
  1. Inspector clasa I grad profesional debutant
  1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional debutant sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice sau administrative;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Noul Cod Civil: Cartea I - Titlul IV, Cartea a III -a;
  6. Noul Cod de Procedura Civila: Cartea I, Cartea a II - a.
  Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 22.08.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
  - formularul de inscriere - tip;
  - copiile xerox a diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  - copia xerox a carnetului de munca - dupa caz;
  - copia xerox a buletinului / cartii de identitate;
  - copia xerox a certificatului de nastere, casatorie - dupa caz;
  - adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca / in specialiatea studiilor absolvite necesare ocuparii functiei publice respective (cf. modelului anexat);
  - adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
  - curriculum vitae (cf. modelului comun european);
  - cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia ca in maxim 5 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sa-si completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar;
  - declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147, (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).
  DATA AFISARII ANUNTULUI : 03.08.2017


  Documente anexate: ERATA-concurs 04_09_2017.pdf

  achizitie directa - 18-08-2017 ora 16:00 - termen expirat

  MUNICIPIUL BRASOV
  Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: Viorica Madar , Tel. +40 268416550/128/124 , In atentia: Horia Coman , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro, licitdp@brasovcity.ro, licitdt@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Detalii anunt
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Furnizare
  Denumirea achizitie: ACHIZITIONARE - MOBILIER DE BIROU - SEDIU
  CPV: 39130000-2-Mobilier de birou (Rev.2)
  Descrierea contractului: Achizitionarea de mobilier de birou pentru sediul Primariei Municipiului brasov, dupa cum urmeaza: 1. SCAUNE VIZITATOR(CONFERINTA)- 200 BUC.- structura cadru metalic negru, tapitate cu material textil negru 2. SCAUNE BIROU ERGONOMICE - 50 BUC.- cu brate cu spatar inalt, cu tapiterie din piele ecologica neagra 3. BANCHETA SCAUNE VIZITATORI-GRUP DE 2 SAU 4 SCAUNE - 8 SETURI DE 4 SCAUNE SAU 16 SETURI DE 2 SCAUNE - pe structura metalica, scaune din plastic cu perna tapitata din piele ecologica neagra sau albastra 4. DULAPURI DESCHISE TIP BILY - 20 BUC.- DIMENSIUNI: 80cm x 170cm x 35cm, cu rafturi de 33cm, din pal dublu melaminat de 18 mm grosime, culoare pal natur 5. DULAPURI CU CHEIE CU DOUA USI - 20 BUC.- DIMENSIUNI: 80cm X 170cm x 35cm, cu rafturi de 33cm, din pal dublu melaminat de 18 mm grosime, culoare pal natur SE SOLICITA FOTOGRAFII PENTRU TOATE COMPONENTELE DE MOBILIER SOLICITATE
  Valoarea estimata fara TVA: 50756.30 RON
  Conditii contract: Pretul va include si transportul la sediul Primariei Brasov, la adresa B-dul Eroilor, Nr. 8, Brasov
  Conditii participare: Ofertantul trebuie sa fie inregistrat la Registul Comertului pentru domeniul de activitate ce face obiectul achizitiei.
  Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face in favoarea ofertei care prezinta pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor tehnice descrise mai sus in prezentul anunt.
  Termen limita primire oferte: 18.08.2017
  Informatii suplimentare: Documentatia de participare se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri sau se poate solicita pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Limba de redactare a ofertei este limba româna. Oferta financiara va fi exprimata in LEI cu si fara TVA, va avea caracter ferm si obligatoriu pe tota perioada de valabilitatea a acesteia. Valabilitatea ofertelor este de 90 de zile. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data de 18.08.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr. 8, camera 1, parter sau pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertele ce vor fi depuse trebuie sa contina denumirea ofertantului, date de identificare si denumirea contractului. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

  concurs - 14-08-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea unor functii publice de conducere vacante in data de 28.08.2017, ora 10.00 (proba scrisa), la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, dupa cum urmeaza:
  Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.
  I. sef serviciu al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
  Conditiile de participare generale si specifice la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef serviciu al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
  Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - sa fie absolventi de masterat sau studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
  - sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de sef serviciu, prevazute de art. 57 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de minim 2 ani;
  - sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata;
  - sa detina atestat sef serviciu voluntar/privat pentru situatii de urgenta, conform prevederilor art. 17, din O.M.A.I. nr. 96/2016, pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta;
  - sa fie apt psihologic;
  - competenta manageriala: capacitate de a organiza, coordona, conduce si controla activitatea,competenta decizionala, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de a lucra in echipa, abilitati de mediere si negociere, obiectivitate in apreciere, adaptabilitate, spirit de echipa.
  Bibliografia:
  " Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, modificata si completata;
  " Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;
  " Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
  " H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta;
  " O.M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta;
  " O.M.A.I. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta;
  " H.G. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare/private;
  " H.G. nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice;
  " Ordinul nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, actualizat;
  " Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a Zone de risc natural;

  II sef birou al Biroului Relatii Externe, Turism si Evenimente din cadrul Directiei Relatii Externe, Cultura si Evenimente
  Conditiile de participare generale si specifice la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef birou al Biroului Relatii Externe, Turism si Evenimente din cadrul Directiei Relatii Externe, Cultura si Evenimente
  Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,
  - sa fie absolventi de masterat sau studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice,
  - sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I,
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de sef birou, prevazute de art. 57 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de minim 2 ani;
  - sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata;
  - competenta manageriala: capacitate de a organiza, coordona, conduce si controla activitatea, competenta decizionala, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de a lucra in echipa, abilitati de mediere si negociere, obiectivitate in apreciere, adaptabilitate, spirit de echipa.
  Bibliografia:
  " Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, modificata si completata;
  " H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Ordonanta nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic;
  " O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Strategia pentru Cultura a Municipiului Brasov pentru anii 2015-2030.
  Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 143 lit. a) - f) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 14.08.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 143 lit. a) - f) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
  a) formularul de inscriere - tip;
  b) copia actului de identitate;
  c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
  e) copia carnetului de munca sau, dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
  f) cazierul administrativ.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147,160 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).
  DATA AFISARII ANUNTULUI: 26.07.2017

  achizitie directa - 10-08-2017 ora 16:00 - termen expirat

  MUNICIPIUL BRASOV
  Adresa postala: BD. EROILOR NR.5 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: LAURENTIU CAZANESCU , Tel. +40 268416550/128 , In atentia: BIANCA CALINSCHI , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Detalii anunt
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Denumirea achizitie: Servicii de audit financiar la obiectivul de investitii "Renovarea cladirilor municipale si a scolilor, utilizand tehnologii de constructii inteligente" Lot 1. "Scoala Generala nr. 4", Lot 2. "Colegiul National de Informatica Grigore Moisil"
  CPV: 79212000-3-Servicii de auditare (Rev.2)
  Descrierea contractului: Servicii de audit la obiectivul de investitii "Renovarea cladirilor municipale si a scolilor, utilizand tehnologii de constructii inteligente" Lot 1. "Scoala Generala nr. 4", Lot 2. "Colegiul National de Informatica Grigore Moisil"
  Valoarea estimata fara TVA: 101830.54 RON
  Conditii contract: Pentru o mai buna implementare a proiectului "Renovarea cladirilor municipale si a scolilor, utilizand tehnologii de constructii inteligente" Lot 1. "Scoala Generala nr. 4", Lot 2. "Colegiul National de Informatica Grigore Moisil", este necesar auditul financiar al proiectului, realizat în doua etape, audit intermediar si audit final, intocmit de un organism independent (persoana fizica sau juridica) inscris in Registrul auditorilor financiari activi intocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), inregistrata fiscal in Romania si care detine viza de membru activ al CAFR in anul curent. Durata de prestare a serviciilor: de la semnarea contractului pana la finalizarea proiectului, respectiv 23.01.2019.
  Conditii participare: In cadrul ofertei financiare se va mentiona in mod separat contravaloarea serviciilor de audit fara TVA pentru fiecare lot in parte, totalul acestor servicii nedepasind valoarea totala estimata fara TVA. Ofertantii vor prezenta certificat constatator emis de ONRC in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati principale sau secundare ce fac obiectul prezentei achizitii publice, informatii valabile la data limita de depunere a ofertelor. Oferta financiara va fi elaborata în lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat. Se va depune adeverinta/dovada auditor financiar activ (CAFR)
  Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire este "Pretul cel mai scazut" in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini cu anexe
  Termen limita primire oferte: 10.08.2017
  Informatii suplimentare: Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea "Licitatii si concursuri". Limba de redactare a ofertei: romana. Se va depune oferta (tehnica si financiara) cu caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului. Ofertele se vor depune pe adresa de e-mail achizitiipublice@brasovcity.ro sau la sediul autoritatii contractante, Primaria Municipiului Brasov, Centrul de Informare pentru Cetateni, Bld. Eroilor nr.8, camera 1. Ofertele vor contine toate datele de identificare ale ofertantului: Denumire/Nume ofertant, adresa, alte date de identificare. Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, anuntul postat pentru achizitia ce face obiectul mai sus mentionat, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari. Pentru detalii se pot solicita pe adresa de e-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro

  consultarea pietei - 28-07-2017 ora 14:00 - termen expirat

  MUNICIPIUL BRASOV
  Adresa postala: BD. EROILOR NR.5 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: AGURITA STROE , Tel. +40 268416550/128/124 , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro, licitdp@brasovcity.ro, licitdt@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Detalii anunt consultare piata
  Obiect consultare: Studiu piata intretinere (mentenanta) instalatii electrice de comanda-securitate incendiu,sisteme de limitare si stingere incendiu,instalatie de ventilatie, pentru parcarea supraetajata Regina Maria Brasov
  Descriere consultare: Determinarea valorii estimative in vederea achizitiei serviciu de intretinere (mentenanta) instalatii electrice de comanda-securitate incendiu,sisteme de limitare si stingere incendiu,instalatie de ventilatie, pentru parcarea supraetajata Regina Maria Brasov
  Aspecte supuse consultarii: Identificarea societatilor comerciale ce pot efectua acest serviciu, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si aflarea valorii estimate a achizitiei serviciului de intretinere (mentenanta) instalatii electrice de comanda-securitate incendiu,sisteme de limitare si stingere incendiu,instalatie de ventilatie, pentru parcarea supraetajata Regina Maria Brasov
  Data limita transmitere propuneri: 28.07.2017
  Data limita consultare: 28.07.2017
  Modalitate desfasurare: Propunerile, sugestiile sau recomandarile cu privire la aspectele supuse consultarii vor fi transmise numai prin mijloace electronice la adresa de mail dirtehnica@brasovcity.ro si achizitiipublice@brasovcity.ro pana in data de 28.07.2017 ora 14

   consiliul local
  Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
  Arhiva video sedinte  Harta generala Brasov

  Romania

  PARTENERIATE

  energy