• 2 NOU! PROGRAMARE ONLINE - DEPUNERE CERERE ELIBERARE ACT IDENTITATE
 • 4
 • 4

  Banca Mondială va acorda asistenţă tehnică pentru dezvoltarea Braşovului


  12.04.2018

  Primarul George Scripcaru a semnat astăzi, 12.04.2018, din partea Municipiului Braşov, Acordul de prestări servicii de asistență tehnică cu Banca Mondială, reprezentată de d-na Tatiana Proskuryakova, directorul pentru România şi Ungaria al Băncii Mondiale. Durata acestui acord este de 3 ani şi are o valoare de 900.000 de euro, fonduri asigurate din bugetul local.
 • 5

  Capitala verde a Romaniei 2011

 • 6

  Brasov, orasul de vis!

 • 7

  In inima tarii, in mijlocul naturii

 • 8

  La ski in Poiana Brasov

 • 8

  Un Brasov plin de culoare si prospetime

 • 8

  Orasul in care iti place sa traiesti!

Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page
Informatii


INFORMATII DESPRE BRASOV
Scurt istoric Evenimente eTurist Sala Patria

TRANSPORT PUBLIC Prezentare R.A.T. Brasov HCL nr. 486 facilitati prescolari HCL nr. 604 tarif redus pentru elevi HCL nr. 605 tarif redus pentru elevii din invatamantul preuniversitar HCL nr. 606 pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 607 facilitati pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 608 gratuitati pentru revolutionari HCL nr. 609 veteranii de razboi si vaduve HCL nr. 610 tarif redus pentru donatorii de sange HCL nr. 611 gratuitate pentru persoane cu handicap HCL nr. 333 tarif redus pentru studenti
HARTI Harta generala adrese Harta urbanism Harta spatiilor verzi Harta parcarilor Harta generala Harta turism

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI Afiş furturi din locuinţă Inselaciuni online Inselaciuni varstnici Prevenirea violentei in familie Prevenirea furturilor din locuinte in perioada sezonului estival Prudenta este cea mai buna paza Siguranta comuna asigura linistea interioara Si copiii trebuie instruiti Prevenirea talhariilor Prevenirea furturilor de auto Prevenire furturi din case de vacanta Prevenirea furturilor din locuintele aflate la parter Prevenire furturi din case aflate in construcie Recomandari prevenire furturi din locuinta Recomandari furturi din buzunare Prevenirea furturilor din case de vacanta Nu va lasati inselati Recomandari clienti taxi

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie foto
Galerie foto
Licitatii si concursuri

achizitie directa - 20-04-2018 ora 24:00

MUNICIPIUL BRASOV
CIF: 4384206
Adresa: BD. EROILOR NR.8
Tara: Romania
Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL): http://www.brasovcity.ro
Tel: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
E-mail:achizitiipublice@brasovcity.ro
Adresa profilului cumparatorului (URL): http://www.brasovcity.ro
ANUNT
Denumire contract: Modificare partiala PUZ Centrul Civic Brasov
Data limita depunere oferta: 11.04.2018 14:31
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71410000-5 - Servicii de urbanism (Rev.2)
Valoare estimata: 21.008,41 RON
Caiet de sarcini: TEMA DE PROIECTARE.pdf
Descriere contract:
Actualizarea PUZ Centrul Civic Brasov pentru schimbarea destinatiei terenului dat in administrare Curtii de Apel Brasov
Conditii referitoare la contract: Termenul pentru modificarea PUZ Centrul Civic - 4 luni de la data semnarii contractului de servicii
Conditii de participare: -
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Informatii suplimentare:
Docmentatia completa (extras cf, plan topografic, calcul analitic al suprafetelor, plansa cu ORTOFOTOPLAN) se poate descarca de pe site-ul www.brasovcity.ro.
Ofertele se vor transmite pe e-mail la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro pana la data 20.04.2018.
Ofertele ce vor fi depuse vor contine denumirea ofertantului, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila si denumirea contractului.
Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia

achizitie directa - 20-04-2018 ora 24:00

Tip anunt: CUMPARARI DIRECTE
Date identificare autoritate contractanta: MUNICIPIUL BRASOV
Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV CIF: 4384206
Adresa: Bulevardul Eroilor Nr. 8, Tara: Romania
Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante (URL): http://www.brasovcity.ro Tel: +40 268416550/128/124 Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: Serviciul achizitii publice
Denumirea contract: SERVICE CENTRALE TELEFONICE
Data limita depunere oferta: 20.04.2018, ora 1100.
Tip contract: SERVICII
Cod CPV 50334130-5 - Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev. 2)
Valoarea estimata: 12.840,00 RON
Descriere contract:
Asigurarea service-ului pentru lucrarile de intretinere a centralelor telefonice, liniilor exterioare de telefoane, faxuri si a retelelor telefonice interioare, la Sediul Primariei Municipiului Brasov, Bulevardul Eroilor Nr. 8, SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA - PUNCT DE COMANDA.
Conditii referitoare la contract:
Activitatea de service telefoane se va desfasura pana la 31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire 4 luni, pentru 2019.
Conditii de participare:
Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere conform cerintelor din CAIETUL DE SARCINI.
Oferta financiara va fi elaborata in Iei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat.
Ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu oferta de pret cu valabilitate 30 de zile, pentru fiecare dintre operatiunile din CAIETUL DE SARCINI. Tarifele pentru prestarea serviciilor vor cuprinde toate costurile, inclusiv cele pentru manopera, materiale si transport, conform anexei la caietul de sarcini. Pentru materiale, obligatoriu se vor anexa certificatele de calitate a materialelor, sub sanctiunea descalificarii.
Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut
lnformatii suplimentare:
Documentatia completa se poate descarca de pe site-ul www.brasovcity.ro.
Ofertele se vor transmite pe e-mail, la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro pana la data 20.04.2018, ora 1100.
Ofertele ce vor fi depuse vor contine denumirea ofertantului, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila si denumirea contractului. Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia.
Limba de redactare a ofertei este limba romana.
Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata.
Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic anuntul de participare postat pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro,pentru eventuale completari si/sau clarificari /raspunsuri la solicitari de clarificari.

concurs - 17-04-2018 ora 16:00 - termen expirat

Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante de:
- inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor - Directia Tehnologii Informationale si Servicii Electronice (1 post)

Conditiile de desfasurare:
Data, ora si locul de desfasurare a concursului:
- proba scrisa: in data de 10.05.2018, ora 10.00, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.
- interviul: data si ora vor fi comunicate ulterior la afisarea rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.

Conditiile de participare generale si specifice la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional asistent (cu atributii de administrare Baza de date GIS/CAD ) in cadrul Serviciului Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor - Directia Tehnologii Informationale si Servicii Electronice, sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental (DFI) - stiinte ingineresti;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit.a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional asistent al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 1 an;
- curs de perfectionare/specializare - in domeniul topografie/cadastru/geodezie;
- cunostinte de utilizare a calculatorului: nivel mediu - competente care vor fi verificate in cadrul probelor de concurs, respectiv proba scrisa si interviu, bibliografia cuprinzand tematica in acest sens;
abilitati de comunicare, capacitate de organizare, capacitatea de a lucra in echipa.
BIBLIOGRAFIA
1. Constitutia Romaniei - republicata;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;
6. Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata
7. Sisteme Informatice Geografice in cartografie si cadastru, Editura Universitara, Autori: Constantin Nitu/Tiberius Tomoiaga;
8. Utilizarea computerului, sisteme de operare Windows 7, versiuni ulterioare (Editura Euroaptitudini sau alte edituri) / Microsoft Office (Editare de text si Calcul tabelar):
Concepte de baza ale Tehnologiei Informatiei ( IT), Baze de date GIS, Utilizarea computerului si organizarea fisierelor etc.;
Perioada de depunere a dosarelor de concurs: in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. respectiv, in perioada 29.03.2018 - 17.04.2018, la sediul Primariei Municipiului Brasov din B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de Informatii pentru Cetateni, Camera nr. 1.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - j) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
- formularul de inscriere - tip;
- curriculum vitae (cf. modelului comun european);
- copia xerox a actului de identitate;
- copii xerox ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
- copie xerox a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
- copia xerox a carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
- copia xerox a adeverintei care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
- cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia de a-si completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data organizarii interviului;
- declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acestuia.
NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
Date contact: Tel: 0268/416550, int. 147, fax: 0268/473981, e-mail: ru@brasovcity.ro. Persoana de contact d-na Mihaileanu Xenia - consilier in cadrul Serviciului Resurse Umane.
DATA AFISARII ANUNTULUI: 29.03.2018

concurs - 04-04-2018 ora 16:00 - termen expirat

"Primaria Municipiului Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante, dupa cum urmeaza:
I. referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Centrul de Informatii pentru Cetateni - Directia Relatii Comunicare;
II. inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei - Directia Tehnica;
III. referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei - Directia Tehnica;
IV. inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Implementare si Derulare Proiecte - Directia Tehnica.

Conditiile de desfasurare:
Data organizarii:
- probei scrise: 16.04.2018, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.
- interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior la afisarea rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.

I. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent clasa III grad profesional superior din cadrul Serviciului Centrul de Informatii pentru Cetateni, sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata; pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de referent clasa III se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent clasa III grad profesional superior din cadrul Serviciului Centrul de Informatii pentru Cetateni:
1. Constitutia Romaniei, republicata;
2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. O.G nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 52/2003, republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. H.G nr. 478/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 123/2002;
II. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei, sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental (DFI) - stiinte ingineresti;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata; pentru gradul profesional asistent al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 1 an;
III. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent clasa III grad profesional asistent din cadrul Serviciului Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata; pentru gradul profesional asistent al functiei publice de executie de referent clasa III se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 6 luni;
BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul Serviciului Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei:
1. Constitutia Romaniei, republicata;
2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata;
6. O.U.G nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
IV. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Compartimentului Implementare si Derulare Proiecte, sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental (DFI) - stiinte ingineresti;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata; pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani.
BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Compartimentului Implementare si Derulare Proiecte:
1. Constitutia Romaniei, republicata;
2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. H.G nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49, lit. a) - j) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv in perioada 16.03.2018 - 04.04.2018, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documentele:
a) formularul de inscriere - tip;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
e) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
f) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate .
Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147,160 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro.).
Date contact: Tel: 0268/416550, int. 147, fax: 0268/473981, e-mail: ru@brasovcity.ro.
Persoana de contact: d-na Lupu Georgiana - inspector in cadrul Serviciului Resurse Umane.

achizitie directa - 04-04-2018 ora 24:00 - termen expirat

MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: Tataru Ionela , Tel. +40 268416550/128/124 , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Furnizare
Denumirea achizitie: Furnizarea si montarea de jardiniere din lemn, dreptunghiulare pentru exterior.
CPV: 34928400-2-Mobilier urban (Rev.2)
Descrierea contractului: Se solicita furnizarea si amplasarea in teren a 40 bucati jardiniere din lemn, avand dimensiunile L=1600, l= 800, h= 600 mm. Acestea vor fi confectionate din lemn de rasinoase uscat, fara noduri, crapaturi sau alte defecte si vor fi asamblate prin imbinarea panourilor prin sisteme demontabile. Jardinierele se vor amplasa in locatiile din Municipiul Brasov, in locurile indicate de beneficiar. Termenul de furnizare si montare va fi de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului, dar nu mai mult de 30.11.2018. Preturile vor cuprinde cheltuielile legate atat de achizitia acestora cat si pentru montajul produselor, transport, amplasare la locul indicat de beneficiar, retusare dupa montaj.
Valoarea estimata fara TVA: 58823.53 RON
Conditii contract: Panourile jardinierelor se vor confectiona prin imbinarea stalpilor a traveselor si a panourilor, prin incleierea cu solutii speciale a partilor prin sistemul nut-feder, astfel incat sa fie rezistente la manipulare, vor fi protejate cu baituri si lacuri resistente la agentii externi, raze ultraviolete, schimburi de temperatura. Panourile se vor imbina prin sisteme demontabile, facile(sisteme de strangere tip surub, piulita ) dar nu se admit imbinari cu holtzsuruburi sau cuie . Stalpii si travesele orizontale ale jardinierei vor avea dimensiunile de 100 x 100 mm, iar tablia dintre acestea va avea inaltimea de 400 mm, formata din asamblarea elementelor de lambriu cu dimensiuni egale, prinse intre ele prin sistemul nut-feder. Panoul astfel format se va incadra intre stalpi si traverse. Grosimea lambriului va fi de minim 40 mm si va fi executata din scanduri de rasinoase. Traversele se vor amplasa la o distanta de aproximativ 100 mm fata de partea superioara si inferioara a stalpilor.Pentru produsele oferite se va asigura o garantie de 12 luni, timp in care va inlocui pe cheltuiala proprie defectiunile aparute exclusiv din vina lui.
Conditii participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa furnizeze produsele ce fac obiectul prezentului contract in termen de maxim 90 de zile de la data semnarii contractului. Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica a produselor furnizate cu respectarea cerintelor caietului de sarcini si oferta financiara cu anexa, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat.
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire, va fi pretul cel mai scazut, rezultat din valoarea totala cea mai scazuta, pentru intreaga cantitate de produse solicitata.
Termen limita primire oferte: 04.04.2018
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Produsele achizitionate si livrate achizitorului, considerate neconforme, vor fi returnate la sediul furnizorului, pe cheltuiala acestuia. Furnizorul se obliga sa inlocuiasca pe cheltuiala proprie defectiunile aparute exclusiv din vina lui (exceptie facand cazurile de vandalism, fenomene naturale extreme, etc.), in perioada de garantie a produselor. Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/ sectiunea licitatii si concursuri. Limba de redactare a ofertei este limba romana. Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

concurs - 02-04-2018 ora 16:00 - termen expirat

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii pe perioada determinata a functiei publice de executie temporar vacante de:
 • consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Stare Civila - 1 post;

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
  - proba scrisa in 11.04.2018 ora 10:00
  - data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei;
  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.

  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs.
  Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 26.03.2018 - 02.04.2018.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante, sunt urmatoarele:
  a) sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice de executie temporar vacante si anume:
  - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - scris caligrafic;
  - abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  - disponibilitate pentru desfasurarea serviciului, prin rotatie, in zilele de repaus saptamanal, precum si in zilele de sarbatori legale considerate nelucratoare;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior: minimum 9 ani.
  Atributiile prevazute in fisa postului aferente functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior sunt:
  1. inregistreaza nasterile produse pe raza municipiului Brasov;
  2. intocmeste actele de nastere in baza hotararilor judecatoresti de adoptie;
  3. intocmeste actele de nastere in baza hotararilor judecatoresti de inregistrare tardiva a nasterii;
  4. inregistreaza casatoriile incheiate in raza administrativ teritoriala a municipiului Brasov;
  5. inscrie mentiunile de divort pe baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile;
  6. inregistreaza decesele produse pe raza municipiului Brasov;
  7. intocmeste comunicari de nasteri, comunicari de deces;
  8. intocmeste lista certificatelor anulate, divorturilor la Serviciul de Evidenta a Persoanelor;
  9. intocmeste borderourile livretelor militare, pentru persoanele decedate si supuse obligatiilor militare;
  10. intocmeste lista persoanelor decedate, foste cu ultimul domiciliu in municipiul Brasov si le transmite la S.C. R.I.A.L. Brasov, pentru verificarea regimului juridic al locuintelor in conformitate cu H.C.L. nr. 51/28.02.2000;
  11. intocmeste lista persoanelor decedate sub 18 ani, foste cu ultimul domiciliu in municipiul Brasov, care beneficiaza de alocatii de stat si le transmite la Agentiei pentru Prestatii Sociale Brasov;
  12. intocmeste lista persoanelor decedate cu drept de vot si le transmite la Serviciul de Evidenta a Persoanelor, din raza teritoriala de la ultimul domiciliu, in vederea radierii din listele electorale;
  13. intocmeste opisul alfabetic precum si registrul desfasurator al certificatelor de stare civila;
  14. preia declaratiile de bunuri pentru intocmirea sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale si le preda sefului de serviciu;
  15. intocmeste, inscrie si expediaza mentiunile de modificare a starii civile a persoanelor;
  16. intocmeste actele de stare civila corespunzatoare, urmare aprobarilor date de Primarul Municipiului Brasov;
  17. solutioneaza corespondenta repartizata in termenele legale;
  18. elibereaza certificate de stare civila sau dovezi privind inregistrarea unui act de stare civila la cererea persoanelor indreptatite, precum si cele solicitate prin corespondenta;
  19. completeaza si expediaza extrase (de nastere, casatorie, deces) la cererea autoritatilor publice;
  20. intocmeste si elibereaza livretele de familie cu ocazia oficierii casatoriei;
  21. intocmeste si elibereaza livretele de familie familiilor constituite pana la data intrarii in vigoare a H.G. nr. 495/1997, la cererea scrisa a reprezentantului familiei;
  22. asigura actualizarea datelor din livretul de familie pentru orice situatie aparuta ulterior emiterii documentului;
  23. da relatii, in timpul programului cu publicul, cu privire la activitatea Serviciului de Stare Civila;
  24. asigura desfasurarea activitatii peste programul normal de munca, precum si in zilele de repaus saptamanal, respectiv sambata si duminica, conform programarilor facute;
  25. solutioneaza cererile si toate lucrarile repartizate in termenele legale, descarcandu-le in baza de date: Regist;
  26. constata contraventiile si aplica sanctiunile la regimul actelor de stare civila, urmarind incasarea amenzilor aplicate;
  27. opereaza sentintele judecatoresti ramase definitive si irevocabile cu privire la anularea, modificarea, completarea actelor de stare civila;
  28. opereaza dispozitiile de primar privind rectificarea unui act de stare civila;
  29. opereaza sentintele civile ramase definitive si irevocabile privind stabilirea filiatiei, tagada paternitatii, incuviintarea purtarii numelui, etc.;
  30. opereaza si solutioneaza conform procedurii mentiunile de pierdere, renuntare, redobandire si acordarea cetateniei romane;
  31. asigura ducerea mapelor la semnat, conform programarii;
  32. intocmeste situatia statistica si o expediaza cu buletinele statistice la Directia Judeteana de Statistica la termenele stabilite;
  33. introduce in calculator datele cuprinse in actele inscrise in registrele de stare civila;
  34. intocmeste anunturi (afise) cu privire la informatiile de interes public si le afiseaza la avizierul institutiei;
  35. afiseaza publicatiile privind incheierea unei casatorii;
  36. primeste cererile de solicitari de aprobare a transcrierilor certificatelor sau extraselor de stare civila eliberate de autoritatile straine si le transmite D.J.C.E.P. in vederea obtinerii avizului prealabil si intocmeste referatul de aprobare a primarului;
  37. solutioneaza dosarele de schimbare a numelui de familie si/sau a prenumelui pe cale administrativa;
  38. solutioneaza cererile privind rectificarea unui act de stare civila;
  39. preia cererile de divort pe cale administrativa ;
  40. confrunta datele din documentele prezentate cu datele inscrise in cererea de divort, certificand pentru conformitate copiile depuse;
  41. solicita Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, prin intermediul Directiei Judetene Comunitare de Evidenta a Persoanelor, alocarea din Registrul Unic al Certificatelor de Divort numar de certificat de divort;
  42. intocmeste si elibereaza certificatul de divort;
  43. intocmeste referatul de respingere a certificatului de divort, sau, dupa caz, intocmeste dispozitie de respingere a cererii de divort, in situatia prevazuta de lege;
  44. opereaza pe marginea actului de casatorie mentiunile privind regimul matrimonial ales;
  45. transmite extrase pentru uz oficial de pe actele de casatorie care au operate mentiunile privind regimul matrimonial ales, la Registrul National al Regimurilor Matrimoniale Bucuresti;
  46. transmite copiile certificatului de divort la Registrul National al Regimurilor Matrimoniale Bucuresti;
  47. respecta Procedura privind circuitul documentelor la Serviciul Stare Civila;
  48. asigura conditiile de climatizare, sonorizare, curatenie si ale celorlalte cerinte bunei functionari in spatiul special destinat solemnitatii oficierii, precum si in celelalte spatii destinate Serviciului Stare Civila;
  49. indeplineste orice alte sarcini dispuse de sefii ierarhici superiori;
  50. consilierul de stare civila desfasoara activitatea pe resoartele Serviciului de Stare Civila, anual, prin rotatie.
  BIBLIOGRAFIE
  - Constitutia Romaniei, republicata;
  - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  - Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
  - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
  - Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin HG nr.64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Hotararea Guvernului nr. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare si stergere a datelor persoanelor cu identitate declarata, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila si evidenta persoanelor;
  - Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca ;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate, conform modelului din anexa nr.2D din H.G. nr.611/2008;
  6. cazierul judiciar;
  7. copia adeverintei care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia;
  9. curriculum vitae, modelul comun european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Adeverintele privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011 care au un alt format decat cel prevazut in anexa nr.2D din H.G. nr.611/2008 trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in modelul din anexa si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului, sau se poate descarca de pe pagina de internet www.brasovcity.ro-sectiunea LICITATII SI CONCURSURI.
  Bibliografia si conditiile specifice de ocupare a postului se vor afisa si pe pagina de internet www.brasovcity.ro-sectiunea LICITATII SI CONCURSURI.
  Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt:
  -sediul din Bd. Eroilor nr.8 Brasov, tel.0268/414460-interior 139, fax 0268/415161, adresa e-mail sep@brasovcity.ro, persoana de contact Isbasoiu Rodica-Lenuta, consilier la SPCLEP Brasov.
  Data afisarii: 26.03.2018, ora 8.00

  achizitie directa - 30-03-2018 ora 14:00 - termen expirat

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov
  Adresa postala: - Bd. Eroilor nr.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania
  Persoana de contact: Cristina Ienesel , Tel. +40 268414460/139 sau mobil +40 747011819, E-mail: sep@brasovcity.ro , Fax: +40 268415161 Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Tip anunt Anexa 2B
  Tip contract: Servicii
  Denumirea achizitie: SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII - CPV: 85147000-1
  Descrierea contractului: prestarea de servicii medicale de medicina muncii pentru salariatii institutiei pe anul 2018 (50 persoane).
  Valoarea estimata: 6000 lei
  Conditii contract: conform conditiilor din caietul de sarcini atasat prezentului anunt
  Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire a contractului este pretul cel mai scazut în conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini
  Termen limita primire oferte: 30.03.2018 ora 14:00
  Informatii suplimentare: Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri. Oferta financiara va fi exprimata in lei; are caracter ferm si obligatoriu pe toata durata de derulare a contractului. Oferta in original sa aiba data emiterii si sa contina semnatura si stampila. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt, pana la semnarea contractului.

  achizitie directa - 30-03-2018 ora 24:00 - termen expirat

  MUNICIPIUL BRASOV
  Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: CLAUDIA FEKETE , Tel. +40 268416550/128/124 , In atentia: DAN MIHAILEANU , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Detalii anunt
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Furnizare
  Denumirea achizitie: Furnizarea de rigle de lemn pentru bancile din municipiul Brasov
  CPV: 03419100-1-Produse din cherestea (Rev.2)
  Descrierea contractului: Achizitia a 2550 buc rigle din lemn cu dimensiunile de 2000 x 60 x 45 mm = 1000 buc si 2000 x 90 x 45 mm = 1550 buc, rigle din lemn cu dimensiunile de 2000 x 90 x 45 mm, necesare inlocuirii riglelor degradate sau distruse de la bancile existente pe raza municipiului Brasov.
  Valoarea estimata fara TVA: 50385.00 RON
  Conditii contract: Furnizare rigle din lemn pentru banci cu urmatoarele dimensiuni: 2000 x 60 x 45 mm = 1000 buc si, respectiv: 2000 x 90 x 45 mm = 1550 buc. Riglele vor fi din lemn uscat de rasinoase, fara noduri, crapaturi si alte defectiuni, avand dimensiunile indicate de beneficiar si vor fi achizitionate impreuna cu cate doua suruburi cu cap torbant (Ø 8 mm, L = 150 mm) prevazute cu saibe si piulite pentru fiecare rigla furnizata, necesare pentru prinderea acestora la bancile existente in municipiul Brasov. Finisarea riglelor se va face prin slefuirea tuturor fatetelor si eliminarea muchiilor taioase, iar doua dintre muchii vor fi ajustate la un unghi de 45 de grade, cu o latime de aproximativ 5 mm, vor fi finalizate si pregatite pentru etapa de vopsire. Garantia riglelor in mediul extern, va fi de minim un an de zile de la data achizitiei.
  Conditii participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa furnizeze produsele ce fac obiectul prezentului contract in termen de maxim 90 de zile de la data semnarii contractului. Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica a produselor furnizate cu respectarea cerintelor caietului de sarcini si oferta financiara cu anexa, va fi depusa pana la data de 30.03.2018 inclusiv, la registratura autoritatii contractante/Centrul de Informare Cetateni din Brasov, Bld. Eroilor nr. 8, Camera 1, Brasov sau pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat.
  Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini.
  Termen limita primire oferte: 30.03.2018
  Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Produsele achizitionate si livrate achizitorului, considerate neconforme, vor fi returnate la sediul furnizorului, pe cheltuiala acestuia. Furnizorul se obliga sa inlocuiasca pe cheltuiala proprie defectiunile aparute exclusiv din vina lui (exceptie facand cazurile de vandalism, fenomene naturale extreme, etc.), in perioada de garantie a produselor. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 195 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/ sectiunea licitatii si concursuri sau poate fi solicitata pe adresa de e-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro. Limba de redactare a ofertei este limba romana. Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

  achizitie directa - 30-03-2018 ora 24:00 - termen expirat

  MUNICIPIUL BRASOV
  Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: CLAUDIA FEKETE , Tel. +40 268416550/128/124 , In atentia: DAN MIHAILEANU , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Detalii anunt
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Denumirea achizitie: Furnizarea si montarea de echipamente de fitness in Municipiul Brasov
  CPV: 37440000-4-Echipament de fitness (Rev.2)
  Descrierea contractului: Furnizare si montare de echipamente de fitness in Municipiul Brasov
  Valoarea estimata fara TVA: 132500.00 RON
  Conditii contract: Contractul de prestari servicii se va derula de la data semnarii acestuia si pana la data de 31.11.2018. Serviciile vor fi realizate cu personal calificat al prestatorului. Conditiile de desfasurare a activitatilor specifice pentru furnizarea si montarea de echipamente de fitness in municipiului Brasov si caracteristicile tehnice ale elementelor solicitate sunt detaliate in cuprinsul caietului de sarcini.
  Conditii participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa livreze si sa monteze produsele ce fac obiectul prezentului contract in termen de maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica a produselor furnizate cu respectarea cerintelor caietului de sarcini si oferta financiara cu anexa, va fi depusa pana la data de 30.03.2018 inclusiv, la registratura autoritatii contractante/Centrul de Informare Cetateni din Brasov, Bld. Eroilor nr. 8, Camera 1, Brasov sau pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Ofertantii vor prezenta certificat constatator emis de ONRC in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati principale sau secundare ce fac obiectul prezentei achizitii publice, informatii valabile la data limita de depunere a ofertelor. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat. Pentru montarea echipamentelor de fitness, ofertantii vor face dovada autorizarii pentru montarea si instalarea echipamentelor de agrement, eliberate de autoritatile competente in domeniu - I.S.C.I.R. sau echivalent, conform prevederilor H.G. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement si a prevederilor Ordinului Ministrului Economiei nr. 2154/2009 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT CR 4-2009 "Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari de instalatii/echipamente".
  Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut in conditiile respectarii conditiilor solicitate in caietul de sarcini. Va fi declarata castigatoare, oferta care intruneste pretul cel mai scazut pentru activitatea de furnizarea si montare de echipamente de fitness, conform anexei 1 la Caietul de Sarcini. Preturile prezentate in oferta, vor fi cele adjudecate in urma procedurii de achizitie publica si nu vor putea fi modificate pe durata de derulare a contractului.
  Termen limita primire oferte: 30.03.2018
  Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Produsele achizitionate si livrate achizitorului, considerate neconforme, vor fi returnate la sediul furnizorului, pe cheltuiala acestuia. Furnizorul se obliga sa asigure piesele de schimb in termen de 30 de zile de la solicitare, in perioada de garantie a produselor, fara costuri suplimentare. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 195 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/ sectiunea licitatii si concursuri sau poate fi solicitata pe adresa de e-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro. Limba de redactare a ofertei este limba romana. Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

  concurs - 28-03-2018 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de director executiv, grad II al Directiei Tehnice, dupa cum urmeaza:

  Conditiile de desfasurare:
  Data organizarii:
  - probei scrise: 11.04.2018, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.
  - interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior la afisarea rezultatelor probei scrise, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.

  Conditiile de participare generale si specifice la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice mai sus mentionate, sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental (DFI) - stiinte ingineresti, domeniul de licenta (DL) - inginerie civila;
  - sa fie absolventi de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
  - sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minimum 3 ani;
  - sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Constitutia Romaniei, republicata;
  2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata;
  6. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  8. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  9. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  10. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  11. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 143, lit. a) - h) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv in perioada 09.03.2018 - 28.03.2018, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documentele:
  a) formularul de inscriere - tip;
  b) curriculum vitae, modelul comun european;
  c) copia actului de identitate;
  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
  e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
  f) copia carnetului de munca si, dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
  g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
  h) cazierul administrativ.
  NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate .
  Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147,160 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro.).
  Date contact: Tel: 0268/416550, int. 147, fax: 0268/473981, e-mail: ru@brasovcity.ro.
  Persoana de contact: d-na Lupu Georgiana - inspector in cadrul Serviciului Resurse Umane.
  DATA AFISARII ANUNTULUI: 09.03.2018

  achizitie directa - 23-03-2018 ora 24:00 - termen expirat

  MUNICIPIUL BRASOV
  Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: CLAUDIA FEKETE , Tel. +40 268416550/128/124 , In atentia: DORINA-GABRIELA DRAGHICI ,Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Detalii anunt
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Denumirea achizitie: SERVICII DE TELEFONIE CE CUPRIND: TELEFONIE MOBILA, TRAFIC INTERNET, TELEFONIE FIXA ANALOGICA, TELEFONIE VOCE FIXA ISDN PRA SI SERVICII DE TELEVIZIUNE
  CPV: 64211000-8-Servicii de telefonie publica (Rev.2)
  Descrierea contractului: LOT 1 - SERVICII DE TELEFONIE MOBILA - CPV - 64212000-5 - Servicii de telefonie mobila (Rev.2) LOT 2 - SERVICII DE TELEFONIE FIXA ANALOGICA - CPV - 64211000-8 - Servicii de telefonie publica (Rev.2) LOT 3 - SERVICII DE TELEFONIE VOCE FIXA ISDN PRA - CPV - 64211000-8 - Servicii de telefonie publica (Rev.2) LOT 4 - SERVICII DE TELEVIZIUNE - 92220000-9 - Servicii de televiziune (Rev.2)
  Valoarea estimata fara TVA: 56974.79 RON
  Conditii contract: Contractele se vor incheia pe o perioada de doi ani de la data semnarii. Nu se vor lua in considerare ofertele care prevad costuri pentru taxa/tariful de instalare (conectare), aceasta fiind obligatoriu gratuita.
  Conditii participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa furnizeze produsele si sa onoreze serviciile ce fac obiectul contractului/contractelor termen de 72 ore de la semnarea contractului/contractelor.
  Criterii adjudecare: Va fi selectata oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, in conditiile respectarii cerintelor specificate in caietul de sarcini al achizitiei. Pentru determinarea celor mai avatajoase oferte, autoritatea contractanta aplica criteriul de atribuire "Pretul cel mai scazut" pe abonament.
  Termen limita primire oferte: 23.03.2018
  Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Produsele achizitionate si livrate achizitorului, considerate neconforme, vor fi returnate la sediul furnizorului, pe cheltuiala acestuia. Furnizorul se obliga sa inlocuiasca produsele in termen de 7 zile calendaristice fara costuri suplimentare. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 150 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Documentatia de participare se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri sau se poate solicita pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Limba de redactare a ofertei este limba romana. Oferta financiara va fi exprimata in LEI fara TVA, cu TVA-ul evidentiat separat, va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data de 22.03.2018 inclusiv, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr. 8, camera 1, parter sau pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului/contractelor. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

  concurs - 20-03-2018 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii urmatoarelor posturi contractuale vacante:

  1. Consilier S I A (cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca) in cadrul Serviciului Resurse Umane - Directia Relatii Comunicare (1 post)
  2. Muncitor calificat M, G I (lacatus) in cadrul Serviciului Administrativ - Directia Relatii Comunicare (1 post)

  Conditiile de desfasurare a concursului
  Data organizarii:
  - probei scrise: 02.04.2018 , ora 10:00, pentru postul mentionat la punctul 1.
  - probei practice: 02.04.2018, ora 10:00, pentru postul mentionat la punctul 2.
  - interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior.
  Concursul consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
  2. proba scrisa, pentru postul mentionat la punctul 1
  3. proba practica, pentru postul mentionat la punctul 1
  4. interviul
  Proba scrisa: in data de 02.04.2018, ora 10:00, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, pentru postul mentionat la punctul 1.
  Proba practica: in data de 02.04.2018, ora 13:00, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, pentru postul mentionat la punctul 2.
  Interviul: data si ora vor fi comunicate ulterior.
  In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr.286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, in vederea participarii la concurs, fiecare candidat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:
  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
  1. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Consilier S I A (cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca) in cadrul Serviciului Resurse Umane - Directia Relatii Comunicare, sunt urmatoarele:
  - Nivelul studiilor: - sa indeplineasca cumulativ prevederile art. 50 lit. a), lit. b) , respectiv lit. c) din Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
  a) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti,
  b) perfectionare/ specializare in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu o durata de cel putin 80 ore,
  c) studii postuniversitare in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu o durata de cel putin 180 de ore.
  - Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei: minim 7 ani
  - Capacitate de adaptare a prevederilor generale de protectie a muncii
  - Responsabilitate si meticulozitate in elaborarea/completarea regulilor proprii de aplicare a normelor SSM
  - Putere de decizie si de asumare a responsabilitatii
  - Spirit de ordine si disciplina
  - Abilitati si aptitudini de comunicare.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual;
  3. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. H.G. nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca;
  7. H.G. nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, cu modificarile si completarile ulterioare;
  8. Metoda I.N.C.D.P.M. pentru evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.
  2. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Muncitor calificat M, G I (lacatus) in cadrul Serviciului Administrativ - Directia Relatii Comunicare, sunt urmatoarele:
  - nivelul studiilor: studii gimnaziale absolvite cu diploma sau studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
  - vechime in munca: minim 4 ani;
  Conform art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G nr. 1027/2014, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
  1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
  4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
  5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza (·cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului cel mai tarziu pana la data desfasurarii probei scrise);
  6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  Nota: copiile actelor se prezinta insotite de documentele original, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Brasov, telefon 0268/ 41.65.50 int.147.
  Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului, respectiv pana in data de 20.03.2018.
  Data afisarii anuntului: 07.03.2018

  achizitie directa - 08-03-2018 ora 24:00 - termen expirat

  MUNICIPIUL BRASOV
  Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: tataru ionela , Tel. +40 268416550/128/124 , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Detalii anunt
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Denumirea achizitie: Servicii de evaluare a guvernantei corporative - EVALUAREA PERFORMANTELOR - RPLP KRONSTADT RA
  CPV: 79212110-7-Servicii de evaluare a guvernantei corporative (Rev.2)
  Descrierea contractului: Obiectivul specific al acestui contract de prestari servicii este contractarea serviciilor unui expert independent care sa asiste autoritatea publica tutelara in vederea realizarii evaluarii anuale a performantelor, evaluare ce vizeaza indeplinirea obligatiilor ce revin administratorilor, conform contractului de mandat si obiectivelor si indicatorilor de performata financiari si nefinanciari aprobati de autoritatea publica tutelara, Regiei Publice Locale a Padurilor Kronstadt RA, conform cerintelor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Valoarea estimata fara TVA: 12000.00 RON
  Conditii contract: In conformitate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini. Data la care se intentioneaza demararea proiectului este data semnarii contractului. Perioada de executie a contractului va fi cea declarata in oferta Prestatorului, dar nu mai tarziu de 30.04.2018. Prestatorul va furniza urmatoarele rapoarte: -Un raport initial (de incepere) - plan detaliat - Un raport final.
  Conditii participare: Prestatorul trebuie aiba experienta in evaluarea performantelor intreprinderilor publice sau private ( acte doveditoare) Prestatorul trebuie sa prezinte documente din care sa reisa faptul ca: - obiectul de activitate cuprinde activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie - Certificatul de inregistrare si codul unic (copie conforma cu originalul) - Autorizatia emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania (copie conforma cu originalul). Cel putin unul din membrii echipei de evaluare trebuie sa fie membru al C.A.F.R., lucru demonstrat cu legitimatia vizata la zi (copie conforma cu originalul) .
  Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut, pentru ofertele admisibile.
  Termen limita primire oferte: 08.03.2018
  Informatii suplimentare: Oferta si documentele solicitate se vor prezenta in plic inchis pana la 08.03.2018 ora 16:00 la sediul autoritatii contractante, Primaria Municipiului Brasov, Bdul Eroilor nr. 8 Brasov cu mentiunea "pentru selectia expertului in vederea efectuarii evaluarii anuale a RPLP KRONSTADT RA" Pretul ofertat va fi pret unic final,si va include serviciile oferite pentru realizarea evaluarii anuale a RPLP KRONSTADT RA, inclusiv cheltuielile adiacente ocazionale(transport,cazare,diurna,etc). Ofertantul are obligatia sa puna la dispozitie o descriere detaliata a pretului total. Orice alte cheltuieli neprevazute care pot sa apara in vederea efectuarii evaluarii, cad in sarcina furnizorului de servicii. Ofertantul declarat castigator, va posta obligatoriu in Sitemul Electronic al Achizitiilor Publice, oferta de pret totala fara T.V.A. si serviciile aferente, urmand ca beneficiarul sa achizitioneze aceste servicii din catalogul de produse/servicii/lucrari corespunzator sectiunii "Cumparari directe". Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea "licitatii si concursuri". Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare.

  concurs - 06-03-2018 ora 16:00 - termen expirat

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii pe perioada determinata a functiei publice de executie temporar vacante de:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Stare Civila - 1 post;

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
  - proba scrisa in 12.03.2018 ora 10:00
  - data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei;
  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.
  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs.
  Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 27.02.2018 - 06.03.2018.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante, sunt urmatoarele:
  a) sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice de executie temporar vacante si anume:
  - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - scris caligrafic;
  - abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  - disponibilitate pentru desfasurarea serviciului, prin rotatie, in zilele de repaus saptamanal, precum si in zilele de sarbatori legale considerate nelucratoare;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior: minimum 9 ani.
  Atributiile prevazute in fisa postului aferente functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior sunt:
  1. inregistreaza nasterile produse pe raza municipiului Brasov;
  2. intocmeste actele de nastere in baza hotararilor judecatoresti de adoptie;
  3. intocmeste actele de nastere in baza hotararilor judecatoresti de inregistrare tardiva a nasterii;
  4. inregistreaza casatoriile incheiate in raza administrativ teritoriala a municipiului Brasov;
  5. inscrie mentiunile de divort pe baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile;
  6. inregistreaza decesele produse pe raza municipiului Brasov;
  7. intocmeste comunicari de nasteri, comunicari de deces;
  8. intocmeste lista certificatelor anulate, divorturilor la Serviciul de Evidenta a Persoanelor;
  9. intocmeste borderourile livretelor militare, pentru persoanele decedate si supuse obligatiilor militare;
  10. intocmeste lista persoanelor decedate, foste cu ultimul domiciliu in municipiul Brasov si le transmite la S.C. R.I.A.L. Brasov, pentru verificarea regimului juridic al locuintelor in conformitate cu H.C.L. nr. 51/28.02.2000;
  11. intocmeste lista persoanelor decedate sub 18 ani, foste cu ultimul domiciliu in municipiul Brasov, care beneficiaza de alocatii de stat si le transmite la Agentiei pentru Prestatii Sociale Brasov;
  12. intocmeste lista persoanelor decedate cu drept de vot si le transmite la Serviciul de Evidenta a Persoanelor, din raza teritoriala de la ultimul domiciliu, in vederea radierii din listele electorale;
  13. intocmeste opisul alfabetic precum si registrul desfasurator al certificatelor de stare civila;
  14. preia declaratiile de bunuri pentru intocmirea sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale si le preda sefului de serviciu;
  15. intocmeste, inscrie si expediaza mentiunile de modificare a starii civile a persoanelor;
  16. intocmeste actele de stare civila corespunzatoare, urmare aprobarilor date de Primarul Municipiului Brasov;
  17. solutioneaza corespondenta repartizata in termenele legale;
  18. elibereaza certificate de stare civila sau dovezi privind inregistrarea unui act de stare civila la cererea persoanelor indreptatite, precum si cele solicitate prin corespondenta;
  19. completeaza si expediaza extrase (de nastere, casatorie, deces) la cererea autoritatilor publice;
  20. intocmeste si elibereaza livretele de familie cu ocazia oficierii casatoriei;
  21. intocmeste si elibereaza livretele de familie familiilor constituite pana la data intrarii in vigoare a H.G. nr. 495/1997, la cererea scrisa a reprezentantului familiei;
  22. asigura actualizarea datelor din livretul de familie pentru orice situatie aparuta ulterior emiterii documentului;
  23. da relatii, in timpul programului cu publicul, cu privire la activitatea Serviciului de Stare Civila;
  24. asigura desfasurarea activitatii peste programul normal de munca, precum si in zilele de repaus saptamanal, respectiv sambata si duminica, conform programarilor facute;
  25. solutioneaza cererile si toate lucrarile repartizate in termenele legale, descarcandu-le in baza de date: Regist;
  26. constata contraventiile si aplica sanctiunile la regimul actelor de stare civila, urmarind incasarea amenzilor aplicate;
  27. opereaza sentintele judecatoresti ramase definitive si irevocabile cu privire la anularea, modificarea, completarea actelor de stare civila;
  28. opereaza dispozitiile de primar privind rectificarea unui act de stare civila;
  29. opereaza sentintele civile ramase definitive si irevocabile privind stabilirea filiatiei, tagada paternitatii, incuviintarea purtarii numelui, etc.;
  30. opereaza si solutioneaza conform procedurii mentiunile de pierdere, renuntare, redobandire si acordarea cetateniei romane;
  31. asigura ducerea mapelor la semnat, conform programarii;
  32. intocmeste situatia statistica si o expediaza cu buletinele statistice la Directia Judeteana de Statistica la termenele stabilite;
  33. introduce in calculator datele cuprinse in actele inscrise in registrele de stare civila;
  34. intocmeste anunturi (afise) cu privire la informatiile de interes public si le afiseaza la avizierul institutiei;
  35. afiseaza publicatiile privind incheierea unei casatorii;
  36. primeste cererile de solicitari de aprobare a transcrierilor certificatelor sau extraselor de stare civila eliberate de autoritatile straine si le transmite D.J.C.E.P. in vederea obtinerii avizului prealabil si intocmeste referatul de aprobare a primarului;
  37. solutioneaza dosarele de schimbare a numelui de familie si/sau a prenumelui pe cale administrativa;
  38. solutioneaza cererile privind rectificarea unui act de stare civila;
  39. preia cererile de divort pe cale administrativa ;
  40. confrunta datele din documentele prezentate cu datele inscrise in cererea de divort, certificand pentru conformitate copiile depuse;
  41. solicita Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, prin intermediul Directiei Judetene Comunitare de Evidenta a Persoanelor, alocarea din Registrul Unic al Certificatelor de Divort numar de certificat de divort;
  42. intocmeste si elibereaza certificatul de divort;
  43. intocmeste referatul de respingere a certificatului de divort, sau, dupa caz, intocmeste dispozitie de respingere a cererii de divort, in situatia prevazuta de lege;
  44. opereaza pe marginea actului de casatorie mentiunile privind regimul matrimonial ales;
  45. transmite extrase pentru uz oficial de pe actele de casatorie care au operate mentiunile privind regimul matrimonial ales, la Registrul National al Regimurilor Matrimoniale Bucuresti;
  46. transmite copiile certificatului de divort la Registrul National al Regimurilor Matrimoniale Bucuresti;
  47. respecta Procedura privind circuitul documentelor la Serviciul Stare Civila;
  48. asigura conditiile de climatizare, sonorizare, curatenie si ale celorlalte cerinte bunei functionari in spatiul special destinat solemnitatii oficierii, precum si in celelalte spatii destinate Serviciului Stare Civila;
  49. indeplineste orice alte sarcini dispuse de sefii ierarhici superiori;
  50. consilierul de stare civila desfasoara activitatea pe resoartele Serviciului de Stare Civila, anual, prin rotatie.
  BIBLIOGRAFIE
  - Constitutia Romaniei, republicata;
  - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  - Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
  - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
  - Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin HG nr.64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Hotararea Guvernului nr. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare si stergere a datelor persoanelor cu identitate declarata, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila si evidenta persoanelor;
  - Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca ;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate, conform modelului din anexa nr.2D din H.G. nr.611/2008;
  6. cazierul judiciar;
  7. copia adeverintei care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia;
  9. curriculum vitae, modelul comun european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Adeverintele privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011 care au un alt format decat cel prevazut in anexa nr.2D din H.G. nr.611/2008 trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in modelul din anexa si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului, sau se poate descarca de pe pagina de internet www.brasovcity.ro-sectiunea LICITATII SI CONCURSURI.
  Bibliografia si conditiile specifice de ocupare a postului se vor afisa si pe pagina de internet www.brasovcity.ro-sectiunea LICITATII SI CONCURSURI.
  Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt:
  -sediul din Bd. Eroilor nr.8 Brasov, tel.0268/414460-interior 139, fax 0268/415161, adresa e-mail sep@brasovcity.ro, persoana de contact Isbasoiu Rodica-Lenuta, consilier la SPCLEP Brasov.
  Data afisarii: 27.02.2018, ora 8.00

  concurs - 05-03-2018 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante, dupa cum urmeaza:
  1. inspector clasa I grad profesional asistent in cadrul Serviciului Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef
  2. inspector clasa I grad profesional principal in cadrul Serviciului Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane - Directia Arhitect Sef

  Conditiile de desfasurare:
  Data organizarii:
  - probei scrise: 19.03.2018, ora 10:00 la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.
  - interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior la afisarea rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.
  1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional asistent in cadrul Serviciului Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in :
  a) - domeniul stiintelor ingineresti (DFI): ramura de stiinta (RSI) inginerie civila:
  - in domeniul de licenta (DL) inginerie civila - specializarea (S) constructii civile, industriale si agricole;
  -in domeniul de licenta (DL) ingineria instalatiilor -specializarea(S) instalatii pentru constructii;
  b) - domeniul stiinte umaniste si arte (DFI), ramura de stiinta (RSI) arhitectura si urbanism:
  - in domeniul de licenta (DL) arhitectura - specializarea (S) arhitectura;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, - pentru gradul profesional asistent al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 1 an.
  BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional asistent :
  1. Constitutia Romaniei - republicata;
  2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  8. Legea nr. 185/2013 pentru amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.
  2. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional principal in cadrul Serviciului Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane - Directia Arhitect Sef sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiinte umaniste si arte (DFI), ramura de stiinta (RSI) arhitectura si urbanism, in domeniul de licenta (DL) arhitectura - specializarea (S) arhitectura sau in domeniul de licenta (DL) urbanism - specializarea (S) urbanism si amenajarea teritoriului;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional principal al functiei publice de executie de consilier clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani;
  BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional principal :
  1. Constitutia Romaniei - republicata;
  2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  Perioada de depunere a dosarelor de concurs: in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. respectiv in perioada 14.02.2018 - 05.03.2018, la sediul Primariei Municipiului Brasov din B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de Informatii pentru Cetateni, Camera nr. 1.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - j) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
  - formularul de inscriere - tip;
  - curriculum vitae (cf. modelului comun european);
  - copia xerox a actului de identitate;
  - copii xerox ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
  - copia xerox a carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
  - copia xerox a adeverintei care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
  - cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia de a-si completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data organizarii interviului;
  - declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acestuia.
  NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
  Date contact: Tel: 0268/416550, int. 147, fax: 0268/473981, e-mail: ru@brasovcity.ro. Persoana de contact d-na Mihai Adina - inspector I superior - Serviciul Resurse Umane.
  DATA AFISARII ANUNTULUI: 14.02.2018

   consiliul local
  Sedinta ordinara 25-04-2018
  Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
  Arhiva video sedinte  Harta generala Brasov

  Romania

  PARTENERIATE

  energy