• 2 NOU! PROGRAMARE ONLINE - DEPUNERE CERERE ELIBERARE ACT IDENTITATE
 • 4
 • 4

  Studiul de prefezabilitate - următoare etapă pentru noul spital regional Brașov


  09.08.2018

  Astăzi a avut loc prima întâlnire a grupului de lucru extins, format din reprezentanți ai administrației locale și centrale - pentru construcția noului spital regional al Brașovului.
 • 5

  Capitala verde a Romaniei 2011

 • 6

  Brasov, orasul de vis!

 • 7

  In inima tarii, in mijlocul naturii

 • 8

  La ski in Poiana Brasov

 • 8

  Un Brasov plin de culoare si prospetime

 • 8

  Orasul in care iti place sa traiesti!

Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page
Informatii


INFORMATII DESPRE BRASOV
Scurt istoric Evenimente eTurist Sala Patria

TRANSPORT PUBLIC Prezentare R.A.T. Brasov HCL nr. 486 facilitati prescolari HCL nr. 604 tarif redus pentru elevi HCL nr. 605 tarif redus pentru elevii din invatamantul preuniversitar HCL nr. 606 pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 607 facilitati pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 608 gratuitati pentru revolutionari HCL nr. 609 veteranii de razboi si vaduve HCL nr. 610 tarif redus pentru donatorii de sange HCL nr. 611 gratuitate pentru persoane cu handicap HCL nr. 333 tarif redus pentru studenti
HARTI Harta generala adrese Harta urbanism Harta spatiilor verzi Harta parcarilor Harta generala Harta turism

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI Afiş furturi din locuinţă Inselaciuni online Inselaciuni varstnici Prevenirea violentei in familie Prevenirea furturilor din locuinte in perioada sezonului estival Prudenta este cea mai buna paza Siguranta comuna asigura linistea interioara Si copiii trebuie instruiti Prevenirea talhariilor Prevenirea furturilor de auto Prevenire furturi din case de vacanta Prevenirea furturilor din locuintele aflate la parter Prevenire furturi din case aflate in construcie Recomandari prevenire furturi din locuinta Recomandari furturi din buzunare Prevenirea furturilor din case de vacanta Nu va lasati inselati Recomandari clienti taxi

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie fotoBrasov City Bus
Galerie foto
Licitatii si concursuri

achizitie directa - 22-08-2018 ora 13:00 - expira in 04 ore 37 minute

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
CIF: 4384206
Adresa: B-dul Eroilor, Nr. 8
Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: TOFAN ANNA MARIA

Anunt
Denumire contract: Studiu de fezabilitate Infrastructura integrata pentru ciclism si trafic pietonal cu facilitati complementare - Traseul 1
Data limita depunere oferta: 22.08.2018 13:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
Valoare estimata: 133.347,24 RON
Caiet de sarcini: TEMA PROIECTARE+DOCUMENTATII.pdf
Descriere contract: Intocmire SF pentru Infrastructura integrata pentru ciclism si trafic pietonal cu facilitati complementare - Traseul 1. Termenul de prestare este de maxim 45 zile. Elaboratorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in prezenta Tema de proiectare. Elaboratorul va include in oferta sa numele, CV-urile si documentele suport numai pentru expertii cheie. Pentru alti experti nu sunt necesare CV-uri la momentul ofertei. Elaboratorul va fi responsabil pentru indeplinirea corecta a serviciilor descrise in tema de proiectare. In cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fata de cel specificat in oferta si mai apoi in contract, elaboratorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a solicita alte costuri. Elaboratorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure personalul necesar pe toata durata contractului. Personalul cheie va face dovada experientei profesionale cu documente (diplome, atestate, recomandari, contracte de munca, fisa postului, etc).Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea serviciilor
Conditii referitoare la contract: Oferta tehnica va con?ine descrierea serviciilor care urmeaza a fi prestate. Oferta financiara va fi prezentata doar in concordanta cu Tema de proiectare Predarea documenta?iei se va face in termen de 45 zile de la incheierea contractului. Propunerea financiara pentru Traseul 1 ce va include studiile pentru cele 2 pasaje supratereane va fi prezentata astfel: Studiul de fezabilitate, care va cuprinde: -Studiul de trafic -Studiul topografic avizat de OCPI Brasov -Studiul geotehnic al amplasamentului, verificat de catre verificator MDRAP -Elaborarea documentatiilor in vederea obtinerii acordurilor si avizelor mentionate in certificatul de urbanism si obtinerea avizelor. Taxele avizelor se suporta de ofertantul castigator si se includ in oferta. -Analiza cost - beneficiu -Alte studii -Studiul de fezabilitate si Devizul general cu listele de cantita?i ?i estimarea proiectului tehnic. In termen de 45 zile de la incheierea contractului se va preda SF + deviz general, Studiul de trafic, Studiul geotehnic al terenului, Studiul topografic cu ridicarea topografica vizata de OCPI, Analiza cost-beneficiu, Avizele/studiile impuse prin Certificatul de Urbanism.
Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia.
Criterii de atribuire: CEL MAI BUN RAPORT CALITATE PRET ca urmare a aplicarii factorilor de evaluare prevazuti in nota justificativa.
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Tema de proiectare si documentatia aferenta se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 21-08-2018 ora 13:00 - termen expirat

SF Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare adiacente
Data limita de depunere a ofertei: 21.08.2018 13:00
DESCRIERE CONTRACT: Contractul de servicii isi propune identificarea solutiilor tehnice in scopul modernizarii infrastructurii aferente transportului public in sensul construirii/amenajarii de benzi dedicate serviciului de transport public si implicit diminuarea emisiilor de CO2 si alte categorii de emisii poluante.
CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
Oferta tehnica va contine descrierea serviciilor care urmeaza a fi prestate.
Oferta financiara va fi prezentata in concordanta cu tema de proiectare.
Termenul de predare al documentatiilor, incluzand SF+deviz general, este de maxim 45 de zile de la data semnarii contractului
CONDITII DE PARTICIPARE:
Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus.
Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov.
Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana.
Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia.
Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia.
In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una) dintre cerintele minime obligatorii prevazute pentru expertii cheie, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma.
CRITERII DE ATRIBUIRE: criteriul de atribuire este cel din Nota justificativa privind alergerea criteriului de atribuire pentru obiectul contractului de servicii "SF Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare adiacente".
INFORMATII SUPLIMENTARE:
Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro.
Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract.
Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe e-mail, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro.
Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului.
Nota justificativa privind alergerea criteriului de atribuire pentru obiectul contractului de servicii "SF Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare adiacente" se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov la sectiunea licitatii si concursuri.
Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 20-08-2018 ora 13:00 - termen expirat

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV CIF: 4384206
Adresa: Strada Eroilor, Nr. 8 Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/232 Fax: +40 268473001 E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro Punct(e) de contact: MUNICIPIUL BRASOV In atentia: CRISTINA IULIA RACOVITA

Anunt
Denumire contract: INTOCMIRE "SF, PT INFRASTRUCTURA DE GARAJ PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC"
Data limita depunere oferta: 20.08.2018 13:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
Valoare estimata: 132.000,00 RON
Caiet de sarcini: DOC SF PT GARAJ TRANSPORT PUBLIC.pdf
Descriere contract: Intocmire "SF, PT INFRASTRUCTURA DE GARAJ PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC". Termenul de prestare este de maxim 45 zile. Elaboratorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in prezenta Tema de proiectare. Elaboratorul va include in oferta sa numele, CV-urile si documentele suport numai pentru expertii cheie. Pentru alti experti nu sunt necesare CV-uri la momentul ofertei. Elaboratorul va fi responsabil pentru indeplinirea corecta a serviciilor descrise in tema de proiectare. In cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fata de cel specificat in oferta si mai apoi in contract, elaboratorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a solicita alte costuri. Elaboratorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure personalul necesar pe toata durata contractului. Personalul cheie va face dovada experientei profesionale cu documente (diplome, atestate, recomandari, contracte de munca, fisa postului, etc).Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea serviciilor
Conditii referitoare la contract: Oferta tehnica va contine descrierea serviciilor care urmeaza a fi prestate. Oferta financiara va fi prezentata doar in concordanta cu Tema de proiectare Predarea documenta?iei se va face in termen de 45 zile de la incheierea contractului. Propunerea financiara va cuprinde: -Studiul topografic avizat de OCPI Brasov, Studiul geotehnic al amplasamentului, verificat de catre verificator MDRAP, Elaborarea documentatiilor in vederea obtinerii acordurilor si avizelor mentionate in certificatul de urbanism, Analiza cost - beneficiu, Alte studii, Studiul de fezabilitate, Liste de cantitati. Taxele avizelor se suporta de ofertantul castigator si se includ in oferta. -Analiza cost - beneficiu -Alte studii -Studiul de fezabilitate si Devizul general cu listele de cantitati si estimarea proiectului tehnic. In termen de 45 zile de la incheierea contractului se va preda SF + deviz general, Studiul de trafic, Studiul geotehnic al terenului, Studiul topografic cu ridicarea topografica vizata de OCPI, Analiza cost-beneficiu, Avizele/studiile impuse prin Certificatul de Urbanism.
Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta prestatorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia.
Criterii de atribuire: CEL MAI BUN RAPORT CALITATE PRET ca urmare a aplicarii factorilor de evaluare prevazuti in nota justificativa.
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Tema de proiectare si documentatia aferenta se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 13-08-2018 ora 16:00 - termen expirat

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
CIF: 4384206
Adresa: B-dul Eroilor, Nr. 8 Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: TOFAN ANNA MARIA

Anunt
Denumire contract: Studiu de fezabilitate Infrastructura integrata pentru ciclism si trafic pietonal cu facilitati complementare - Traseul 1
Data limita depunere oferta: 13.08.2018 16:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
Valoare estimata: 133.347,24 RON
Caiet de sarcini: TEMA PROIECTARE+DOCUMENTATII.pdf
Descriere contract: Intocmire SF pentru Infrastructura integrata pentru ciclism si trafic pietonal cu facilitati complementare - Traseul 1. Termenul de prestare este de maxim 45 zile. Elaboratorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in prezenta Tema de proiectare. Elaboratorul va include in oferta sa numele, CV-urile si documentele suport numai pentru expertii cheie. Pentru alti experti nu sunt necesare CV-uri la momentul ofertei. Elaboratorul va fi responsabil pentru indeplinirea corecta a serviciilor descrise in tema de proiectare. In cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fata de cel specificat in oferta si mai apoi in contract, elaboratorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a solicita alte costuri. Elaboratorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure personalul necesar pe toata durata contractului. Personalul cheie va face dovada experientei profesionale cu documente (diplome, atestate, recomandari, contracte de munca, fisa postului, etc).Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea serviciilor
Conditii referitoare la contract: Oferta tehnica va contine descrierea serviciilor care urmeaza a fi prestate. Oferta financiara va fi prezentata doar in concordanta cu Tema de proiectare Predarea documentatiei se va face in termen de 45 zile de la incheierea contractului. Propunerea financiara pentru Traseul 1 ce va include studiile pentru cele 2 pasaje supratereane va fi prezentata astfel: Studiul de fezabilitate, care va cuprinde: -Studiul de trafic -Studiul topografic avizat de OCPI Brasov -Studiul geotehnic al amplasamentului, verificat de catre verificator MDRAP -Elaborarea documentatiilor in vederea obtinerii acordurilor si avizelor mentionate in certificatul de urbanism si obtinerea avizelor. Taxele avizelor se suporta de ofertantul castigator si se includ in oferta. -Analiza cost - beneficiu -Alte studii -Studiul de fezabilitate si Devizul general cu listele de cantitati si estimarea proiectului tehnic. In termen de 45 zile de la incheierea contractului se va preda SF + deviz general, Studiul de trafic, Studiul geotehnic al terenului, Studiul topografic cu ridicarea topografica vizata de OCPI, Analiza cost-beneficiu, Avizele/studiile impuse prin Certificatul de Urbanism.
Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia.
Criterii de atribuire: CEL MAI BUN RAPORT CALITATE PRET ca urmare a aplicarii factorilor de evaluare prevazuti in nota justificativa.
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Tema de proiectare si documentatia aferenta se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 13-08-2018 ora 16:00 - termen expirat

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
CIF: 4384206
Adresa: Strada Eroilor, Nr. 8
Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA
In atentia: : CRISTINA IULIA RACOVITA

ANUNT
Denumire contract: Servicii de consultanta de specialitate/MANAGEMENT in vederea demararii si derularii obiectivelor de investitii
Data limita depunere oferta: 13.08.2018 16:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71310000-4 - Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)
Valoare estimata: 90.000,00 RON
Caiet de sarcini: Caiet de sarcini consultanta .pdf
<
strong>Descriere contract: Servicii de consultan ta si asisten ta pentru analizarea ofertelor tehnice si financiare pentru achizitia publica a urmatoarelor servicii /lucrari, respectiv managemet in derularea lucrarilor, dupa cum urmeaza: 1.Mansardare Gradinita nr. 11 2.Extindere Scoala Gimnaziala nr. 1 3.Extindere Scoala Gimnaziala nr. 2 4.Mansardare Scoala Generala nr. 19 - PT si executie 5.Actualizare SF si PT Camin Persoane fara Adapost,str. Panselelor nr. 23 6.SF-PT Construire complex multifunctional - Sala polivalenta 7. Eficientizare energetica a cladirilor publice din municipiul Brasov- str. M. Viteazu nr. 11. Garan tia de buna execu tie este de 10% din valoarea contractului de servicii si se va constitui conform prevederilor legale in vigoare. Serviciile asigurate de Consultant vor respecta legislatia romana in vigoare. Activitatea Consultantului va fi condusa de urmatoarele principii: a) impartialitate atat fata de Beneficiar cat si fata de partenerii acestuia, b) profesionalism, c) fidelitate, d) respectarea legislatiei in vigoare. Pe perioada derularii contractului, consultantul va lua toate masurile pentru eliminarea situatiilor de conflict de interese in raport cu viitorii ofertanti.
Conditii referitoare la contract: Achizitia se va face prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin inchierea unui contract de prestari servicii. Pretul contractului va fi ferm, nu se va majora ulterior si va fi valabil pana la terminarea integrala a contractului. Durata contractului este de la semnarea acestuia pana la finalizarea obiectivelor de investitii ce fac obiectul prezentului contract pentru obiectivele prezentate in caietul de sarcini, de la punctele 1,2,3,4,5 si 7, iar pentru obiectivul de la punctul 6, pana la finalizarea documentatiei de proiectare. Oferta va trebui sa con tina pre tul cu respectarea specificatiilor tehnice din caietul de sarcini, anexa la prezentul anunt, exprimat in lei. Valorile sunt ferme, fixe si nu pot fi modificate pe toata perioada de derulare a contractului. Nu se admit oferte par tiale sau alternative.
Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul SICAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una) dintre cerintele minime obligatorii prevazute pentru expertii cheie, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma.
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut.
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SICAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Tema de Proiectare se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

licitatie publica deschisa - 09-08-2018 ora 16:00 - termen expirat


MUNICIPIUL BRASOV
CIF: 4384206
Adresa: Bulevardul Eroilor nr. 8 Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124 Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: CRISTINA RACOVITA
ANUNT
Denumire contract: STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "TERMINAL TRANSPORT URBAN GARA BRASOV"
Data limita depunere oferta: 09.08.2018 16:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
Valoare estimata: 134.219,33 RON
Caiet de sarcini: TEMA PROIECTARE.pdf
Descriere contract:
Intocmire SF pentru obiectivul de investitii "TERMINAL TRANSPORT URBAN GARA BRASOV" Scopul serviciilor de proiectare consta in elaborarea Studiului de Fezabilitate si a tuturor studiilor de specialitate in vederea imbunatatirii atractivitatii sistemului de transport public din Municipiul Brasov. Termenul de prestare este de maxim 45 zile. Elaboratorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in prezenta Tema de proiectare. Elaboratorul va include in oferta sa numele, CV-urile si documentele suport numai pentru expertii cheie. Pentru alti experti nu sunt necesare CV-uri la momentul ofertei. Elaboratorul va fi responsabil pentru indeplinirea corecta a serviciilor descrise in tema de proiectare. In cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fata de cel specificat in oferta si mai apoi in contract, elaboratorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a solicita alte costuri. Elaboratorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure personalul necesar pe toata durata contractului. Personalul cheie va face dovada experientei profesionale cu documente (diplome, atestate, recomandari, contracte de munca, fisa postului, etc).Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea serviciilor.
Conditii referitoare la contract:
Oferta tehnica va contine descrierea serviciilor care urmeaza a fi prestate, Oferta financiara va fi prezentata in concordanta cu tema de proiectare. Modalitatile, conditiile si cerintele de achizitie sunt specificate in Tema de proiectare. Predarea documentatiilor se va face in termen de 45 zile de la incheierea contractului; Se va preda SF + deviz general, Studiul geotehnic al terenului, Studiul topografic cu ridicarea topografica vizata de OCPI, Analiza cost-beneficiu, Avizele/studiile impuse prin Certificatul de Urbanism. Durata de derulare a contractului: pana la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale. Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului. Documentatiile tehnice vor respecta HG 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii. Documentatiile tehnice continand piese scrise si desenate se vor intocmi in 4 (patru) exemplare originale redactate in limba romana, pe hartie, stampilate conform normelor in vigoare si un exemplar in format electronic (pdf) continand documentatia scanata, semnata si stampilata. Pentru intreaga documentatie plata se va efectua asfel:-10% dupa depunerea si respectiv receptia acesteia, in baza situatiei de plata intocmita de prestator si a procesului- verbal de receptie;-40% la depunerea cererii de finantare -50% dupa declararea proiectului eligibil, in baza situatiei de plata intocmita de prestator, a procesului- verbal de receptie si a documentului eliberat de Organismul Intermediar /Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional din care reiese ca proiectul tehnic a fost evaluat si acceptat.
Conditii de participare:
Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul SICAP, care sunt autorizati sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta va cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una) dintre cerintele minime obligatorii prevazute pentru expertii cheie, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma. In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4), lit. a) din H.G. nr. 395/2016 (contractul ce urmeaza a fi incheiat va cuprinde o clauza privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor) - "Toata documentatia ce face obiectul prezentului contract, elaborata sub orice forma este si va ramane proprietatea achizitorului si va respecta intocmai prevederile legale in vigoare, va fi completa, in conformitate cu Tema de proiectare si cu realitatea din teren". In cazul neindeplinirii conditiilor contractuale vor fi percepute penalitati de intarziere. NU SE VOR ACCEPTA DEPASIRI DE TERMENE decat in cazuri temeinic justificate.
Criterii de atribuire:
CEL MAI BUN RAPORT CALITATE PRET ca urmare a aplicarii factorilor de evaluare prevazuti in nota justificativa.
Informatii suplimentare:
Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Tema de proiectare si documentatia aferenta se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

concurs - 08-08-2018 ora 16:00 - termen expirat

"Primaria Municipiului Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante, dupa cum urmeaza:
I. Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Directiei Economice
II. Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget, CFP - Directia Economica

Conditiile de desfasurare:
Data organizarii:
- probei scrise: 21.08.2018, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.
- interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior la afisarea rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.

I. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Directiei Economice sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in ramura de stiinta (RSI) - stiinte economice;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de consilier clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 7 ani;
- perfectionare/ specializare in domeniul controlului intern managerial.
BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Directiei Economice:
1. Constitutia Romaniei, republicata;
2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. O.G nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. O.S.G.G nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.
II. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget, CFP sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in ramura de stiinta (RSI) - stiinte economice;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare; pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 7 ani.
BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget, CFP:
1. Constitutia Romaniei, republicata;
2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. O.G nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49, lit. a) - j) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv in perioada 20.07.2018 - 08.08.2018, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documentele:
a) formularul de inscriere - tip;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
e) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
f) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate .
Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro.).
Date contact: Tel: 0268/416550, int. 147, fax: 0268/473981, e-mail: ru@brasovcity.ro.
Persoana de contact: d-na Lupu Georgiana - inspector in cadrul Serviciului Resurse Umane.
DATA AFISARII ANUNTULUI: 20.07.2018

achizitie directa - 06-08-2018 ora 16:00 - termen expirat

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
CIF: 4384206
Adresa: B-dul Eroilor, Nr. 8
Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: CRISTINA RACOVITA

Anunt
Denumire contract: Studiu de fezabilitate Infrastructura integrata pentru ciclism si trafic pietonal cu facilitati complementare - Traseul 2
Data limita depunere oferta: 06.08.2018 16:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
Valoare estimata: 102.200 RON
Caiet de sarcini: TEMA PROIECTARE traseul 2+DOCUMENTATII.pdf
Descriere contract: Intocmire SF pentru Infrastructura integrata pentru ciclism si trafic pietonal cu facilitati complementare - Traseul 2. Termenul de prestare este de maxim 45 zile. Elaboratorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in prezenta Tema de proiectare. Elaboratorul va include in oferta sa numele, CV-urile ?i documentele suport numai pentru expertii cheie. Pentru alti experti nu sunt necesare CV-uri la momentul ofertei. Elaboratorul va fi responsabil pentru indeplinirea corecta a serviciilor descrise in tema de proiectare. In cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fata de cel specificat in oferta si mai apoi in contract, elaboratorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a solicita alte costuri. Elaboratorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure personalul necesar pe toata durata contractului. Personalul cheie va face dovada experientei profesionale cu documente (diplome, atestate, recomandari, contracte de munca, fisa postului, etc).Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea serviciilor
Conditii referitoare la contract: Oferta tehnica va con?ine descrierea serviciilor care urmeaza a fi prestate. Oferta financiara va fi prezentata doar in concordan?a cu Tema de proiectare Predarea documenta?iei se va face in termen de 45 zile de la incheierea contractului. Propunerea financiara pentru Traseul 2 ce va include studiile pentru cele 2 pasaje supratereane va fi prezentata astfel: Studiul de fezabilitate, care va cuprinde: -Studiul de trafic -Studiul topografic avizat de OCPI Brasov -Studiul geotehnic al amplasamentului, verificat de catre verificator MDRAP -Elaborarea documentatiilor in vederea obtinerii acordurilor si avizelor mentionate in certificatul de urbanism si obtinerea avizelor. Taxele avizelor se suporta de ofertantul castigator si se includ in oferta. -Analiza cost - beneficiu -Alte studii -Studiul de fezabilitate si Devizul general cu listele de cantita?i ?i estimarea proiectului tehnic. In termen de 45 zile de la incheierea contractului se va preda SF + deviz general, Studiul de trafic, Studiul geotehnic al terenului, Studiul topografic cu ridicarea topografica vizata de OCPI, Analiza cost-beneficiu, Avizele/studiile impuse prin Certificatul de Urbanism.
Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia.
Criterii de atribuire: CEL MAI BUN RAPORT CALITATE PRET ca urmare a aplicarii factorilor de evaluare prevazuti in nota justificativa.
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Tema de proiectare ?i documenta?ia aferenta se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 03-08-2018 ora 10:30 - termen expirat

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
CIF: 4384206
Adresa: B-dul Eroilor, Nr. 8 Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/232
Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: VIORICA MADAR
ANUNT
Denumire contract: SF - CONSTRUIRE PARK & RIDE BARTOLOMEU
Data limita depunere oferta: 03.08.2018 10:30
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
Valoare estimata: 135.051,15 RON
Caiet de sarcini: TEMA DE PROIECTARE SI DOCUMENTATII.pdf
Descriere contract: Obiectivul central al documentatiei tehnice este de a furniza solutiile optime privind amenajarea Park&Ride-ului in zona Stadionului Municipal in vederea cresterii atractivitatii sistemului de transport public din Municipiul Brasov. Obiectivul specific este reducerea emisiilor de CO2 prin diminuarea patrunderii fluxurilor motorizate pe reteaua stradala a municipiului Brasov si incurajarea schimbarii modale de la transportul privat la transportul public si, dupa caz, la modurile nemotorizate de transport (mersul cu bicicleta).
Conditii referitoare la contract: Oferta tehnica va contine descrierea serviciilor care urmeaza a fi prestate in conformitate cu cerintele Temei de proiectare. Oferta financiara va fi prezentata in concordanta cu tema de proiectare. In termen de 45 zile de la incheierea contractului se va preda SF + deviz general, Studiul de trafic, Studiul goetehnic al terenului, Studiul topografic cu ridicarea topografica vizata de OCPI, Analiza cost-beneficiu, Avizele/studiile impuse prin Certificatul de Urbanism.
Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul SICAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una) dintre cerintele minime obligatorii prevazute pentru expertii cheie, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma
Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire este cel din Nota justificativa privind alergerea criteriului de atribuire pentru obiectul contractului de servicii "SF - CONSTRUIRE PARK & RIDE BARTOLOMEU"
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SICAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Tema de Proiectare se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Nota justificativa privind alergerea criteriului de atribuire pentru obiectul contractului de servicii "SF - CONSTRUIRE PARK & RIDE BARTOLOMEU" se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov la sectiunea licitatii si concursuri sau din prezentul anunt. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 03-08-2018 ora 13:00 - termen expirat


Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
CIF: 4384206
Adresa: B-dul Eroilor, Nr. 8 Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/232
Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: CRISTINA RACOVITA
ANUNT
Denumire contract:
Intocmire STUDIU DE FEZABILITATE pentru obiectivul de investitii EXTINDERE SISTEM DE MANAGEMENT INFORMATIZAT AL SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC
Data limita depunere oferta:
03.08.2018 13:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
Valoare estimata: 123.252,00 RON
Caiet de sarcini: TEMA DE PROIECTARE SI DOCUMENTATII.pdf
Descriere contract:
Obiectivul central al Studiului de fezabilitate este de a furniza solutiile optime privind extinderea sistemului de management informatizat al sistemului de transport public. De asemenea, acest obiectiv este completat de o serie de obiective specifice cum ar fi: - cresterea accesibilitatii temporale a punctelor de interes din aria de analiza - cresterea indicatorilor de performanta de siguranta si confort pentru sistemul de transport public in Municipiul Brasov - cresterea atractivitatii sistemului de transport public.
Conditii referitoare la contract:
Oferta tehnica va contine descrierea serviciilor care urmeaza a fi prestate in conformitate cu cerintele Temei de proiectare. Oferta financiara va fi prezentata in concordanta cu tema de proiectare. In termen de 60 zile de la incheierea contractului se va preda -Studiu de trafic si calatori -Studiul topografic avizat de OCPI Brasov -Studiul geotehnic al amplasamentului, verificat de catre verificator MDRAP, lit Af -Elaborarea documentatiilor in vederea obtinerii acordurilor si avizelor mentionate in certificatul de urbanism. Taxele avizelor se suporta de ofertantul castigator si se includ in oferta. -Alte studii, daca este cazul -Anexe la Studiul de fezabilitate: Liste de cantitati, Cerinte specifice pentru proiectare si executie si specificatii tehnice privind echipamentele, sistemele si aplicatiile componente ale sistemului propus; In conformitate cu art. 17 alin.(4) lit.a) toata documentatia ce face obiectul prezentului contract, elaborata sub orice forma este si va ramane proprietatea achizitorului si va respecta intocmai prevederile legale in vigoare, va fi completa, in conformitate cu Tema de proiectare ?i cu realitatea din teren.
Conditii de participare:
Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul SICAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una) dintre cerintele minime obligatorii prevazute pentru expertii cheie, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma.
Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire este cel din Nota justificativa privind alergerea criteriului de atribuire pentru obiectul contractului de servicii - Intocmire Studiu de Fezabilitate si documente anexe pentru obiectivul de investitii "EXTINDERE SISTEM DE MANAGEMENT INFORMATIZAT AL SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC".
Informatii suplimentare: Cel de-al doilea Cod CPV este 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport. Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 232 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SICAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Tema de Proiectare se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Nota justificativa privind alegerea criteriului de atribuire pentru obiectul contractului de servicii - Intocmire Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "EXTINDERE SISTEM DE MANAGEMENT INFORMATIZAT AL SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC" - se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov la sectiunea licitatii si concursuri sau din prezentul anunt. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 03-08-2018 ora 13:00 - termen expirat


Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
CIF: 4384206
Adresa: Bulevardul Eroilor nr. 8 Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124 Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: CRISTINA RACOVITA
ANUNT
Denumire contract: STUDIU DE FEZABILITATE SISTEM CENTRALIZAT DE MONITORIZARE SI CONTROL AL TRAFICULUI IN MUNICIPIUL BRASOV
Data limita depunere oferta: 03.08.2018 ora 13:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
Valoare estimata: 131.469,18 RON
Caiet de sarcini: Tema de proiectare.pdf
Descriere contract: Intocmire studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: "Sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in municipiul Brasov"
Conditii referitoare la contract: Oferta tehnica va contine descrierea serviciilor care urmeaza a fi prestate. Oferta financiara va fi prezentata doar in concordanta cu Tema de proiectare Termenul de predare a documentatiilor, incluzand: Studiu de trafic, Studiu de fezabilitate + Deviz General, Studiu geotehnic al amplasamentului verificat de catre verificator MDRAP, Studiu topografic cu ridicarea topografica vizata de OCPI, Liste de cantitati. Va fi de maxim 60 de zile de la data semnarii contractului. In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4), lit. a) din H.G. nr. 395/2016 (contractul ce urmeaza a fi incheiat va cuprinde o clauza privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor) - "Toata documenta?ia ce face obiectul prezentului contract, elaborata sub orice forma este si va ramane proprietatea achizitorului si va respecta intocmai prevederile legale in vigoare, va fi completa, in conformitate cu Tema de proiectare si cu realitatea din teren".
Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SICAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare/una dintre cerintele minime obligatorii prevazute pentru expertii cheie, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma. Criterii de atribuire: CEL MAI BUN RAPORT CALITATE PRET ca urmare a aplicarii factorilor de evaluare prevazuti in nota justificativa.
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Tema de proiectare si documentatia aferenta se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 30-07-2018 ora 09:08 - termen expirat

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV CIF: 4384206
Adresa: Strada 15 Noiembrie, Nr. 8
Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: Cristina Racovita

ANUNT
Denumire contract: SF TERMINAL TRANSPORT URBAN GARA BRASOV
Data limita depunere oferta: 30.07.2018 09:08
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
Valoare estimata: 89.480,00 RON
Caiet de sarcini: TEMA DE PROIECTARE.pdf
Descriere contract: Intocmire SF pentru obiectivul de investitii "TERMINAL TRANSPORT URBAN GARA BRASOV?" Scopul serviciilor de proiectare consta in elaborarea Studiului de Fezabilitate si a tuturor studiilor de specialitate in vederea imbunatatirii atractivitatii sistemului de transport public din Municipiul Brasov. Documentatiile tehnice vor consta in analiza urmatorului obiect de investitii: Terminal de Transport Urban in zona Garii Brasov. Termenul de prestare este de maxim 45 zile. Elaboratorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in prezenta Tema de proiectare. Elaboratorul va include in oferta sa numele, CV-urile si documentele suport numai pentru expertii cheie. Pentru alti experti nu sunt necesare CV-uri la momentul ofertei. Elaboratorul va fi responsabil pentru indeplinirea corecta a serviciilor descrise in tema de proiectare. In cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fata de cel specificat in oferta si mai apoi in contract, elaboratorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a solicita alte costuri. Elaboratorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure personalul necesar pe toata durata contractului. Personalul cheie va face dovada experientei profesionale cu documente (diplome, atestate, recomandari, contracte de munca, fisa postului, etc).Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea serviciilor
Conditii referitoare la contract: Oferta tehnica va contine descrierea serviciilor care urmeaza a fi prestate. Oferta financiara va fi prezentata in concordanta cu tema de proiectare. Predarea documentatiilor se va face in termen de 45 zile de la incheierea contractului; Se va preda SF + deviz general, Studiul geotehnic al terenului, Studiul topografic cu ridicarea topografica vizata de OCPI, Analiza cost-beneficiu, Avizele/studiile impuse prin Certificatul de Urbanism.
Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta prestatorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia.
Criterii de atribuire: CEL MAI BUN RAPORT CALITATE PRET ca urmare a aplicarii factorilor de evaluare prevazuti in nota justificativa.
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului.Tema de proiectare se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 30-07-2018 ora 16:00 - termen expirat

MUNICIPIUL BRASOV
Cod de identitate fiscala: 4384206
Adresa: Strada: 15 Noiembrie, nr. 8, Sector: -, Judet: Brasov
Localitate: Brasov
Cod NUTSRO122 Brasov
Cod Postal: 500007
Tara: Romania
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Telefon: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
Persoana de contact CRISTINA RACOVITA

Obiect consultare
Oferta Financiara pentru - confectionare si montare 2 tablouri electrice generale pentru - CENTRUL DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC SI INCUBATOR DE AFACERI , din str. Institutului nr 35 Brasov.
Descriere: Este necesara determinarea valorii estimate pentru Confectionare si montare 2 tablouri electrice generale pentru ,,CENTRU DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC SI INCUBATOR DE AFACERI", conform documentatiei tehnice si Avizului tehnic de racordare emis de Societatea Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD S.A., SUCURSALA Brasov.
Aspecte supuse consultarii: Oferta de pret se va intocmi pe baza documentatiei atasate prezentului caiet de sarcini respectiv plansa cu Schema monofilara TEG1 si plansa cu Schemele de contrapanouri, Avizul tehnic de racordare. Oferta va contine: - pretul defalcat pe elemente de cost respectiv material, manopera, utilaj, transport, incercare tablouri, inclusiv cotele legale, indirecte si profit.
Modalitate desfasurare:In sistem electronic, orice persoana/organizatie interesata are posibilitatea de a transmite opiniile/sugestiile/recomandarile legate de prezenta consultare la adresa de e-mail: invest@brasovcity.ro. Informatiile cu privire la rezultatul consultarii vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro si www.brasovcity.ro. Autoritatea contractanta solicita participantilor la consultare sa declare informatiile confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii
Data publicare:23.07.2018
Data limita transmitere propuneri:30.07.2018
Data limita consultare: 01.08.2018
CAIET DE SARCINI: caiet de sarcini + anexe .pdf

achizitie directa - 30-07-2018 ora 14:10 - termen expirat

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV CIF: 4384206

Adresa: Strada 15 Noiembrie, Nr. 8
Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: RACOVITA CRISTINA

ANUNT
Denumire contract: ACHIZITIA SI INSTALAREA ECHIPAMENTELOR SPECIFICE PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI SI PREVENIREA CRIMINALITATII IN UNITATILE DE INVATAMANT SI PE DOMENIUL PUBLIC DIN MUNICIPIUL BRASOV.
Data limita depunere oferta: 30.07.2018 14:10
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 50116100-2 - Servicii de reparare a sistemelor electrice (Rev.2)
Valoare estimata: 84.033,61 RON
Descriere contract: Servicii de inlocuire/reparare si intretinere a echipamentelor specifice pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in unitatile de invatamant si pe domeniul public Brasov. In calitate de beneficiar al proiectului: "Achizitia si instalarea echipamentelor specifice pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in unitatile de invatamant si pe domeniul public din municipiul Brasov",finantat prin POR 2007-2013 Axa prioritara 1, Municipiul Brasov are obligatia sa asigure servicii de reparatii si intretinere (mentenanta) a echipamentelor achizitionate si instalate in cadrul proiectului. SPECIFICATIILE TEHNICE SUNT MENTIONATE IN ANEXA PREZENTULUI ANUNT.
Conditii referitoare la contract: Achizitia se va face prin catalogul electronic SICAP si va fi finalizata prin inchierea unui contract de prestari servicii. Pre?ul contractului va fi ferm, nu se va majora ulterior si va fi valabil pana la terminarea integrala a contractului. Durata contractului va fi de la data semnarii si pana la 31.12.2018. Oferta va trebui sa contina pretul cu respectarea specificatiilor tehnice din Anexa la prezentul anunt, exprimat in lei. Valorile sunt ferme, fixe si nu pot fi modificate pe toata perioada de derulare a contractului. Nu se admit oferte partiale sau alternative.
Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta va cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia. In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una) dintre cerintele minime obligatorii prevazute in caietul de sarcini, oferta respectiva va fi respinsa, fiind considerata neconforma.
Criterii de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Documentatia se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri.

achizitie directa - 25-07-2018 ora 10:12 - termen expirat

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
CIF: 4384206
Adresa: B-dul Eroilor, Nr. 8
Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: TOFAN ANNA MARIA

Anunt
Denumire contract: Studiu de fezabilitate Infrastructura integrata pentru ciclism si trafic pietonal cu facilitati complementare - Traseul 1
Data limita depunere oferta: 25.07.2018 10:12
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
Valoare estimata: 133.347,24 RON
Caiet de sarcini: TEMA PROIECTARE+DOCUMENTATII.pdf
Descriere contract: Intocmire SF pentru Infrastructura integrata pentru ciclism si trafic pietonal cu facilitati complementare - Traseul 1. Termenul de prestare este de maxim 45 zile. Elaboratorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in prezenta Tema de proiectare. Elaboratorul va include in oferta sa numele, CV-urile ?i documentele suport numai pentru expertii cheie. Pentru alti experti nu sunt necesare CV-uri la momentul ofertei. Elaboratorul va fi responsabil pentru indeplinirea corecta a serviciilor descrise in tema de proiectare. In cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fata de cel specificat in oferta si mai apoi in contract, elaboratorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a solicita alte costuri. Elaboratorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure personalul necesar pe toata durata contractului. Personalul cheie va face dovada experientei profesionale cu documente (diplome, atestate, recomandari, contracte de munca, fisa postului, etc).Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea serviciilor
Conditii referitoare la contract: Oferta tehnica va con?ine descrierea serviciilor care urmeaza a fi prestate. Oferta financiara va fi prezentata doar in concordan?a cu Tema de proiectare Predarea documenta?iei se va face in termen de 45 zile de la incheierea contractului. Propunerea financiara pentru Traseul 1 ce va include studiile pentru cele 2 pasaje supratereane va fi prezentata astfel: Studiul de fezabilitate, care va cuprinde: -Studiul de trafic -Studiul topografic avizat de OCPI Brasov -Studiul geotehnic al amplasamentului, verificat de catre verificator MDRAP -Elaborarea documentatiilor in vederea obtinerii acordurilor si avizelor mentionate in certificatul de urbanism si obtinerea avizelor. Taxele avizelor se suporta de ofertantul castigator si se includ in oferta. -Analiza cost - beneficiu -Alte studii -Studiul de fezabilitate si Devizul general cu listele de cantita?i ?i estimarea proiectului tehnic. In termen de 45 zile de la incheierea contractului se va preda SF + deviz general, Studiul de trafic, Studiul geotehnic al terenului, Studiul topografic cu ridicarea topografica vizata de OCPI, Analiza cost-beneficiu, Avizele/studiile impuse prin Certificatul de Urbanism.
Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care pot sa presteze serviciile mentionate mai sus. Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului contract, pe toata durata acestuia.
Criterii de atribuire: CEL MAI BUN RAPORT CALITATE PRET ca urmare a aplicarii factorilor de evaluare prevazuti in nota justificativa.
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Tema de proiectare ?i documenta?ia aferenta se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

 consiliul local
Sedinta ordinara 22-08-2018
Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
Arhiva video sedinte
Harta generala Brasov

Romania

PARTENERIATE

energy