• 2 NOU! PROGRAMARE ONLINE - DEPUNERE CERERE ELIBERARE ACT IDENTITATE
 • 4
 • 4

  Noile atracţii de la Grădina Zoologică: rechini, piranha, murene şi caimani


  05.07.2017

  Miercuri, 05.07.2017, viceprimarul Laszlo Barabas a participat la deschiderea noilor spatii de la Gradina Zoologica, unde brasovenii si turistii vor putea vedea rechini, piranha, pesti de recif, caracatite, ciclide africane de Malawi si, nu in ultimul rand, caimani. Inca de la demararea lucrarilor de modernizare a gradinii zoologice, obiectivul Municipalitatii a fost acela de a o transforma intr-un spatiu de petrecere a timpului liber si de educare a copiilor. Incepand de astazi, vizitatorii vor putea descoperi viara marina din zonele de recif, pestii din lacurile africane sau cum traiesc caimani. Sper ca urmatoarea invitatie pe care o vom face mass-mediei pentru a prezenta o investitie majora sa fie la deschiderea planetariului, un obiectiv foarte important pentru a dezvolta si mai mult oferta educationala a gradinii, a declarat viceprimarul Laszlo Barabas.
 • 5

  Capitala verde a Romaniei 2011

 • 6

  Brasov, orasul de vis!

 • 7

  In inima tarii, in mijlocul naturii

 • 8

  La ski in Poiana Brasov

 • 8

  Un Brasov plin de culoare si prospetime

 • 8

  Orasul in care iti place sa traiesti!

Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268984 Join Our Facebook Fan Page
Informatii


INFORMATII DESPRE BRASOV
Scurt istoric Evenimente eTurist Sala Patria

TRANSPORT PUBLIC Prezentare R.A.T. Brasov HCL nr. 604 tarif redus pentru elevi HCL nr. 605 tarif redus pentru elevii din invatamantul preuniversitar HCL nr. 606 pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 607 facilitati pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 608 gratuitati pentru revolutionari HCL nr. 609 veteranii de razboi si vaduve HCL nr. 610 tarif redus pentru donatorii de sange HCL nr. 611 gratuitate pentru persoane cu handicap
HARTI Harta generala adrese Harta spatiilor verzi Harta parcarilor Harta generala Harta turism

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI Afiş furturi din locuinţă Inselaciuni online Inselaciuni varstnici Prevenirea violentei in familie Prevenirea furturilor din locuinte in perioada sezonului estival Prudenta este cea mai buna paza Siguranta comuna asigura linistea interioara Si copiii trebuie instruiti Prevenirea talhariilor Prevenirea furturilor de auto Prevenire furturi din case de vacanta Prevenirea furturilor din locuintele aflate la parter Prevenire furturi din case aflate in construcie Recomandari prevenire furturi din locuinta Recomandari furturi din buzunare Prevenirea furturilor din case de vacanta Nu va lasati inselati Recomandari clienti taxi

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie foto


Galerie foto
Licitatii si concursuri

consultarea pietei - 28-07-2017 ora 14:00

MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.5 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: AGURITA STROE , Tel. +40 268416550/128/124 , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro, licitdp@brasovcity.ro, licitdt@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
Detalii anunt consultare piata
Obiect consultare: Studiu piata intretinere (mentenanta) instalatii electrice de comanda-securitate incendiu,sisteme de limitare si stingere incendiu,instalatie de ventilatie, pentru parcarea supraetajata Regina Maria Brasov
Descriere consultare: Determinarea valorii estimative in vederea achizitiei serviciu de intretinere (mentenanta) instalatii electrice de comanda-securitate incendiu,sisteme de limitare si stingere incendiu,instalatie de ventilatie, pentru parcarea supraetajata Regina Maria Brasov
Aspecte supuse consultarii: Identificarea societatilor comerciale ce pot efectua acest serviciu, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si aflarea valorii estimate a achizitiei serviciului de intretinere (mentenanta) instalatii electrice de comanda-securitate incendiu,sisteme de limitare si stingere incendiu,instalatie de ventilatie, pentru parcarea supraetajata Regina Maria Brasov
Data limita transmitere propuneri: 28.07.2017
Data limita consultare: 28.07.2017
Modalitate desfasurare: Propunerile, sugestiile sau recomandarile cu privire la aspectele supuse consultarii vor fi transmise numai prin mijloace electronice la adresa de mail dirtehnica@brasovcity.ro si achizitiipublice@brasovcity.ro pana in data de 28.07.2017 ora 14

consultarea pietei - 28-07-2017 ora 14:00

MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.5 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: AGURITA STROE , Tel. +40 268416550/128/124 , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro, licitdp@brasovcity.ro, licitdt@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
Detalii anunt consultare piata
Obiect consultare: Studiu de circulatie in zona istorica Cetate Brasov
Descriere consultare: Realizare unui studiu de circulatie in zona istorica Cetate Brasov in vederea aflarii valorii estimate a achizitiei si identificarea operatorilor economici care pot efectua acest studiu
Aspecte supuse consultarii: Studiu de circulatie in zona istorica Cetate Brasov in vederea aflarii valorii estimate a achizitiei si identificarea operatorilor economici care pot efectua acest studiu
Data limita transmitere propuneri: 28.07.2017
Data limita consultare: 28.07.2017
Modalitate desfasurare: Propunerile, sugestiile sau recomandarile cu privire la aspectele supuse consultarii vor fi transmise numai prin mijloace electronice la adresa de mail achizitiipublice@brasovcity.ro pana in data de 28.07.2017 ora 14

concurs - 24-07-2017 ora 16:00

Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii urmatoarelor posturi contractuale vacante:
In cadrul Compartimentului Administrare Parcari - Serviciul Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei - Directia Tehnica
1. Consilier S I A - 1 post
2. Inspector de specialitate S I - 1 post
3. Referent M I A - 3 posturi
In cadrul Serviciului Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef
4. Inspector de specialitate S II - 1 post
Conditiile de desfasurare a concursului:
Data organizarii: - probei scrise: 02.08.2017, ora 10.00
- interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior.
Concursul consta in urmatoarele etape succesive si anume:
1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
2. proba scrisa si/sau proba practica
3. interviul
In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G.nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, in vederea participarii la concurs, fiecare candidat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
1. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Consilier S I A - 1 post in cadrul Compartimentului Administrare Parcari - Serviciul Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei -Directia Tehnica:
- nivelul studiilor: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti;
- vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual: minim 7 ani;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, MS Office, Excel si posta electronica.
BIBLIOGRAFIA:
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
5. O.U.G. nr. 195/2002 republicata, privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare, indicativ 19/I - 1996;
7. Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, indicativ P118/2-2013, partea a II-a - Instalatii de stingere, partea a VIII-a - Exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor;
8. Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor, indicativ I 7 - 2011, cap. 9 Prevederi generale pentru exploatarea instalatiilor electrice;
9. Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare, indicativ I 5 - 2010.
2. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Inspector de specialitate S I - 1 post in cadrul Compartimentului Administrare Parcari - Serviciul Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei -Directia Tehnica:
- nivelul studiilor: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice;
- vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual: minim 4 ani;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, MS Office, Excel si posta electronica.
BIBLIOGRAFIA:
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa.
3. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Referent M I A - 3 posturi in cadrul Compartimentului Administrare Parcari - Serviciul Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei -Directia Tehnica:
- nivelul studiilor: studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat sau scoala profesionala absolvita cu diploma;
- vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual: minim 7 ani
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, MS Office, Excel si posta electronica.
BIBLIOGRAFIA:
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa.
4. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Inspector de specialitate S II - 1 post in cadrul Serviciului Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef:
- nivelul studiilor: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
- vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual: minim 1 an;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, MS Office, Excel si posta electronica.
BIBLIOGRAFIA:
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conform art. 6 din H.G.nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
- cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
- carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
- cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu postul pentru care candideaza (cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului cel mai tarziu pana la data desfasurarii probei scrise/probei practice);
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
- curriculum vitae, model european.
Nota: copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0268/ 41.65.50 int.147.
Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului, respectiv pana in data de 24.07.2017.
Data afisarii anuntului: 11.07.2017

consultarea pietei - 21-07-2017 ora 14:00 - termen expirat

MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: STRO AGURITA , Tel. +40 268416550/128/124 , In atentia: IFTINICA ANTONELLA MONICA , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro, licitdp@brasovcity.ro, licitdt@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
Detalii anunt consultare piata
Obiect consultare: Studiu piata intretinere (mentenanta) echipamente si instalatii electrice pentru parcarea supraetajata Regina Maria Brasov
Descriere consultare: Determinarea valorii estimative in vederea achizitiei serviciu de intretinere (mentenanta) a echipamentelor si instalatiilor electrice din parcarea Regina Maria,
Aspecte supuse consultarii: Identificarea societatilor comerciale ce pot efectua acest serviciu, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si aflarea valorii estimate a achizitiei serviciului de intretinere (mentenanta) a echipamentelor si instalatiilor electrice din parcarea Regina Maria
Data limita transmitere propuneri: 21.07.2017
Data limita consultare: 21.07.2017
Modalitate desfasurare: Propunerile, sugestiile sau recomandarile cu privire la aspectele supuse consultarii vor fi transmise numai prin mijloace electronice la adresa de mail dirtehnica@brasovcity.ro si achizitiipublice@brasovcity.ro pana in data de 21.07.2017 ora 14

concurs - 17-07-2017 ora 16:00 - termen expirat

Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in data de 31.07.2017, ora 10.00 (proba scrisa), la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante:
Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior

I. Serviciul Achizitii Publice
1. inspector clasa I grad profesional principal
2. inspector clasa I grad profesional superior
1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional principal sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice, stiintelor juridice sau stiintelor ingineresti;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional principal al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
2. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional superior sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice, stiintelor juridice sau stiintelor ingineresti;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
5. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
6. H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
7. Ordinul nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie;
8. O.U.G nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

II. Serviciul Investitii - Directia Tehnica
1. Referent de specialitate clasa II grad profesional superior
1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent de specialitate clasa II grad profesional superior sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti ;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de referent de specialitate clasa II se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr. 907/2017 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
5. Legea nr. 10/1991 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

III. Serviciul Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef
1. Inspector clasa I grad profesional asistent
2. Consilier clasa I grad profesional principal
1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional asistent sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti-specializarea: Constructii civile, industriale si agricole sau instalatii pentru constructii sau in domeniul arhitectura - specializarea arhitectura;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional asistent al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 1 an;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
2. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional principal sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional principal al functiei publice de executie de consilier clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 185/2013 pentru amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.
Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 17.07.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
- formularul de inscriere - tip;
- copiile xerox a diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
- copia xerox a carnetului de munca - dupa caz;
- copia xerox a buletinului / cartii de identitate;
- copia xerox a certificatului de nastere, casatorie - dupa caz;
- adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca / in specialiatea studiilor absolvite necesare ocuparii functiei publice respective (cf. modelului anexat);
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
- curriculum vitae (cf. modelului comun european);
- cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia ca in maxim 5 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sa-si completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar;
- declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147, (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).
DATA AFISARII ANUNTULUI: 28.06.2017

concurs - 14-07-2017 ora 09:00 - termen expirat

REZULTATUL FINAL al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al TEATRULUI SICA ALEXANDRESCU BRASOV

achizitie directa - 13-07-2017 ora 16:00 - termen expirat

MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE , Tel. +40 268416550/128/232 , In atentia: HORIA COMAN , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Furnizare si/sau servicii
Denumirea achizitie: Materiale xerox-consumabile si asigurare service copiatoare
CPV: 30125000-1-Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)
Descrierea contractului: Achizitie de consumabile, respectiv tonner, set consumabile (cilindru, developer, lamele stergere, etc.), reparatii si service pentru copiatoarele din dotarea Primaria Municipiului Brasov, obiective enumerate în cuprinsul caietului de sarcini. Coduri CPV aferente achizitiei: 30125000-1 - Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2) - cod principal ; 30125120-8 - Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2) - cod secundar ; 50313100-3 - Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2) - cod secundar ; 50313200-4 - Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2) - cod secundar .
Valoarea estimata fara TVA: 73277.31 RON
Conditii contract: A. Conditii Consumabile: Ofertantul are obligatia sa asigure in permanenta solicitarea cumparatorului (sa aiba tot timpul in stoc cel putin o bucata din consumabiliele cerute) la preturile stabilite prin contract. B. Conditii Service: Ofertantul castigator are obligatia sa asigure intretinerea curenta, sa constate si sa remedieze orice defectiune aparuta la copiatoare in termen de 24 de ore.
Conditii participare: Ofertantul trebuie sa fie inregistrat la Registul Comertului pentru domeniul de activitate ce face obiectul achizitiei.
Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face in favoarea ofertei care prezinta pretul cel mai scazut pentru fiecare produs consumabil in parte/ model copiator si in favoarea ofertei care prezinta pretul cel mai scazut pentru fiecare operatie de service, cu respectarea conditiilor impuse in caietul de sarcini.
Termen limita primire oferte: 13.07.2017
Informatii suplimentare: Documentatia de participare se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri sau se poate solicita pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Limba de redactare a ofertei este limba romana. Oferta financiara va fi exprimata în LEI cu si fara TVA, va avea caracter ferm si obligatoriu pe tota perioada de valabilitatea a acesteia. Valabilitatea ofertelor este de 90 de zile. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data de 13.07.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr. 8, camera 1, parter sau pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertele ce vor fi depuse trebuie sa contina denumirea ofertantului, date de identificare si denumirea contractului. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV/ codurile CPV din prezentul anunt, pana la semnarea contractului. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

concurs - 06-07-2017 ora 12:00 - termen expirat

Municipiul Brasov in calitate de actionar al S.C. RATBV S.A., prin Comisia de selectie numita prin HCL nr.82/2017, asistata de expertul independent S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L., anunta declansarea procedurii de recrutare si selectie a candidatilor pentru 5(cinci) posturi de administrator, membri ai Consiliului de Administratie al S.C. RATBV S.A., procedura ce va fi derulata in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu completarile si modificarile ulterioare aduse de Legea 111/2016 si de HG 722/2016.
Conditiile de participare, cerintele si criteriile de selectie precum si etapele procesului de selectie se gasesc pe pagina web a Primariei Municipiului Brasov - www.brasovcity.ro la sectiunea "licitatii si concursuri " si pe cea a S.C. RATBV S.A. - www.ratbv.ro la sectiunea "Home" si "RATBV- consiliu de administratie"
Depunerea dosarelor se poate face pana pe data de 06.07.2017, in plic inchis si sigilat pe care se scrie textul " Candidatura pentru Consiliul de Administratie al S.C. RATBV S.A../ Nume si Prenume candidat/ A nu se deschide pana la data stabilita pentru evaluarea conformitatii administrative a dosarelor si a eligibilitatii candidatilor"."
- fie depus la Registratura Primariei Municipiului Brasov din Brasov , Blvd. Eroilor, nr. 8, cod 500007
- fie trimis prin posta la adresa mentionata anterior
Suplimentar, dosarele se vor trimite si in format electronic la adresa de e-mail 109@pluri.ro cu titlul "Candidatura CA RATBV__Nume__Prenume__".

concurs - 04-07-2017 ora 16:00 - termen expirat

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de:
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Stare Civila - 1 post.

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
  - proba scrisa in 17.07.2017 ora 10:00;
  - data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei.
  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.
  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs. Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 15.06.2017 - 04.07.2017.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de executie vacante, sunt urmatoarele:
  a) sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice vacante si anume:
  " studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  " scris caligrafic;
  " cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel) - nivel mediu;
  " abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  " disponibilitate pentru desfasurarea serviciului, prin rotatie, in zilele de repaus saptamanal, precum si in zilele de sarbatori legale considerate nelucratoare;
  " vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent: minimum 1 an.
  BIBLIOGRAFIE
  " Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
  " Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
  " Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin HG 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Hotararea Guvernului nr. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare si stergere a datelor persoanelor cu identitate declarata, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila si evidenta persoanelor;
  " Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate;
  6. cazierul judiciar;
  7. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  9. curriculum vitae format european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la tel. 0268/414460 int. 139.
  Data afisarii: 15.06.2017

  achizitie directa - 03-07-2017 ora 10:00 - termen expirat

  MUNICIPIUL BRASOV

  Referitor anunt publicitate SEAP numarul 104226/ 26.06.2017 - Realizarea unei expertize multianuale - 3 ani, pentru determinarea starii tehnice a retelei de strazi din Municipiul Brasov.

  Anuntul de publicitate SE ANULEAZA. Procedura se va relua la o data ulterioara.  Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: MUNICIPIUL BRASOV , Tel. +40 268416550/128/124 , In atentia: LAURENTIU CAZANESCU, VIOLETA ARCANU , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro, licitdp@brasovcity.ro, licitdt@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Detalii anunt
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Denumirea achizitie: Realizarea unei expertize multianuale - 3 ani, pentru determinarea starii tehnice a retelei de strazi din Municipiul Brasov
  CPV: 71319000-7-Servicii de expertiza (Rev.2)
  Descrierea contractului: Realizarea unei expertize multianuale - 3 ani, pentru determinarea starii tehnice a retelei de strazi din Municipiul Brasov
  Valoarea estimata fara TVA: 2850000.00 RON
  Conditii contract: Oferta tehnica va cuprinde toate specificatiile din Caietul de sarcini.
  Conditii participare: Neindeplinirea in totalitate a uneia dintre cerintele minimale solicitate in caietul de sarcini conduce automat la respingerea ofertei, conform legislatiei in vigoare. Simpla declarare a respectarii cerintelor nu se va considera ca este o dovada a modalitatii in care acest lucru se va realiza, iar oferta tehnica va fi respinsa ca neconforma.Ofertantul trebuie sa prezinte Formularul de oferta indicat in Sectiunea Formulare. Ofertele se vor depune prin e-mail la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro
  Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care prezinta pretul total cel mai scazut, cu respectarea tuturor cerintelor din prezentul Caiet de sarcini.
  Termen limita primire oferte: 03.07.2017
  Informatii suplimentare: Termenul limita de depunere a ofertelor la Primaria Municipiului Brasov este 03.07.2017, ora 10:00. Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea "licitatii si concursuri". Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare. Ofertele se vor depune la sediul Primariei Municipiului Brasov, Centrul de Informare pentru Cetateni, B-dul Eroilor nr.8 in plic sigilat si stampilat cu mentiunea ,,A nu se deschide pana la data de 03.07.2017 ora 10:00". Documentele care compun oferta trebuie sa fie indosariate, lizibile, numerotate, semnate si stampilate. Nu se vor lua in calcul ofertele care au fost depuse dupa data si ora limita de depunere a ofertelor. Aceste oferte vor fi returnate ofertantului, nedeschise, fiind respinse. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

  concurs - 28-06-2017 ora 16.00 - termen expirat

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii functiei publice de executie temporar vacante de:
 • Referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior la Compartiment Analiza-Sinteza, Secretariat, Informatic - 1 post;

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
  - proba scrisa in 06.07.2017 ora 10:00
  - data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei;
  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.
  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs.
  Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 21.06.2017 - 28.06.2017.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante, sunt urmatoarele:
  a) sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice de executie temporar vacante si anume:
  " studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma;
  " scris caligrafic;
  " cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel) - nivel mediu;
  " abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  " vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice temporar vacante de referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior: minimum 9 ani.
  BIBLIOGRAFIE
  " Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia capitolelor V si VI;
  " Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
  " Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate;
  6. cazierul judiciar;
  7. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  9. curriculum vitae format european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la tel. 0268/414460 int. 139 sau tel. mobil 0747011819.
  Data afisarii: 21.06.2017, ora 8.00

  concurs - 26-06-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea unor functii publice de conducere vacante in data de 10.07.2017, ora 10.00 (proba scrisa), la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, dupa cum urmeaza:
  Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

  I. Director executiv al Directiei Tehnologii Informationale si Servicii Electronice

  Conditiile de participare generale si specifice la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director executiv al Directiei Tehnologii Informationale si Servicii Electronice
  Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - sa fie absolventi de masterat sau studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
  - sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de director executiv, prevazute de art. 57 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de minim 3 ani;
  - sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata;
  - competenta manageriala: capacitate de a organiza, coordona, conduce si controla activitatea, competenta decizionala, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de a lucra in echipa, abilitati de mediere si negociere, obiectivitate in apreciere, adaptabilitate, spirit de echipa.
  Bibliografia:
  - Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, modificata si completata;
  - Strategia Nationala privind Agenda Digitala pentru Romania 2020, februarie 2015 aprobata prin H.G. nr. 245/2015;
  - H.G. nr. 10072001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administratiei publice;
  - Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, actualizata;
  - Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata;
  - Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
  - H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
  - Ghid pentru beneficiarii Fondurilor structurale si de investitii europene si ai instrumentelor UE conexe, Uniunea Europeana 2014;
  - Ghidul solicitantului - Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020:
  o Axa Prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic a Programului Operational Regional 2014-2020;
  o Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile.
  - Ghidul de elaborare a Strategiilor de Specializare Inteligenta pentru perioada 2014 -2020

  II Sef birou al Biroului Dispecerat Tehnic din cadrul Directiei Tehnologii Informationale si Servicii Electronice

  Conditiile de participare generale si specifice la concursul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef birou al Biroului Dispecerat Tehnic din cadrul Directiei Tehnologii Informationale si Servicii Electronice
  Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,
  - sa fie absolventi de masterat sau studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice,
  - sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I,
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de sef birou, prevazute de art. 57 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de minim 2 ani;
  - sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata;
  - competenta manageriala: capacitate de a organiza, coordona, conduce si controla activitatea,competenta decizionala, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de a lucra in echipa, abilitati de mediere si negociere, obiectivitate in apreciere, adaptabilitate, spirit de echipa.
  Bibliografia:
  - Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, modificata si completata;
  - Strategia Nationala privind Agenda Digitala pentru Romania 2020, februarie 2015 aprobata prin H.G. nr. 245/2015;
  - Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, Cartea I, Titlul II si Titlul III;
  - Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata;
  - Ghid pentru beneficiarii Fondurilor structurale si de investitii europene si ai instrumentelor UE conexe, Uniunea Europeana 2014;
  - Ghidul solicitantului - Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020:
  o Axa Prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic a Programului Operational Regional 2014-2020;
  o Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile.
  Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 143 lit. a) - f) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 26.06.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 143 lit. a) - f) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
  a) formularul de inscriere - tip;
  b) copia actului de identitate;
  c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
  e) copia carnetului de munca sau, dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
  f) cazierul administrativ.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147,160 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).
  DATA AFISARII ANUNTULUI: 07.06.2017


  Documente anexate: Erata concurs.pdf

  achizitie directa - 26-06-2017 ora 24:00 - termen expirat

  MUNICIPIUL BRASOV
  Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: CLAUDIA FEKETE , Tel. +40 268416550/128/232 , In atentia: DAN MIHAILEANU , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Detalii anunt
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Denumirea achizitie: Furnizarea si montarea de echipamente de fitness
  CPV: 37440000-4-Echipament de fitness (Rev.2)
  Descrierea contractului: Furnizarea si montarea de echipamente de fitness
  Valoarea estimata fara TVA: 131400.00 RON
  Conditii contract: Contractul de prestari servicii se va derula de la data semnarii acestuia si pana la data de 31.12.2017. Serviciile vor fi realizate cu personal calificat al prestatorului. Conditiile de desfasurare a activitatilor specifice pentru furnizarea si montarea de echipamente de fitness in municipiului Brasov si caracteristicile tehnice ale elementelor solicitate sunt detaliate in cuprinsul caietului de sarcini.
  Conditii participare: Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica a produselor furnizate cu respectarea cerintelor caietului de sarcini si oferta financiara cu anexa, va fi depusa pana la data de 26.06.2017 inclusiv, la registratura autoritatii contractante/Centrul de Informare Cetateni din Brasov, Bld. Eroilor nr. 8, Camera 1, Brasov sau pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Ofertantii vor prezenta certificat constatator emis de ONRC in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati principale sau secundare ce fac obiectul prezentei achizitii publice, informatii valabile la data limita de depunere a ofertelor. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat. Pentru montarea echipamentelor de fitness, ofertantii vor face dovada autorizarii pentru montarea si instalarea echipamentelor de agrement, eliberate de autoritatile competente in domeniu - I.S.C.I.R. sau echivalent, conform prevederilor H.G. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement si a prevederilor Ordinului Ministrului Economiei nr. 2154/2009 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT CR 4-2009 "Autorizarea persoanelor pentru efectuarea de lucrari de instalatii/echipamente".
  Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut, in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini. Va fi declarata castigatoare, oferta care intruneste pretul cel mai scazut pentru activitatea de furnizarea si montare de echipamente de fitness, conform anexei 1 la Caietul de Sarcini. Preturile prezentate in oferta, vor fi cele adjudecate in urma procedurii de achizitie publica si nu vor putea fi modificate pe durata de derulare a contractului.
  Termen limita primire oferte: 26.06.2017
  Informatii suplimentare: Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/ sectiunea licitatii si concursuri sau poate fi solicitata pe adresa de e-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro. Limba de redactare a ofertei este limba romana. Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

  concurs - 19-06-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in data de 03.07.2017, ora 10.00 (proba scrisa), la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unor functii publice de conducere vacante:
  Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.
  I. Director executiv al Directiei Tehnice
  Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director executiv sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor ingineresti;
  - sa indeplineasca conditia de studii de masterat sau cursuri postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, in conditiile legii;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de director executiv, prevazute de art. 57 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de minim 3 ani;
  - competenta manageriala: capacitate de a organiza, coordona, conduce si controla activitatea,competenta decizionala, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de a lucra in echipa, abilitati de mediere si negociere, obiectivitate in apreciere, adaptabilitate, spirit de echipa.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata;
  5. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
  6. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
  7. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
  8. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  9. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  10. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.
  II. Sef serviciu al Serviciului Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei din cadrul Directiei Tehnice
  Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef serviciu sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor ingineresti;
  - sa indeplineasca conditia de studii de masterat sau cursuri postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, in conditiile legii;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de sef serviciu, prevazute de art. 57 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de minim 2 ani;
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  8. Ordinul nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activitatilor de administrare, exploatare, intretinere si reparatii la drumurile publice, modificat prin Ordinul nr. 346/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
  9. Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor, indicative NE-033-05 din 30.11.2005.
  Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 19.06.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
  - formularul de inscriere - tip;
  - copiile xerox a diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  - copia xerox a carnetului de munca - dupa caz;
  - copia xerox a buletinului / cartii de identitate;
  - copia xerox a certificatului de nastere, casatorie - dupa caz;
  - adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca / in specialiatea studiilor absolvite necesare ocuparii functiei publice respective (cf. modelului anexat);
  - adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
  - curriculum vitae (cf. modelului comun european);
  - cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia ca in maxim 5 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sa-si completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar;
  - declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
  Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147,160 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).
  DATA AFISARII ANUNTULUI: 31.05.2017

  concurs - 14-06-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in data de 26.06.2017, ora 10.00 (proba scrisa), la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante:
  Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior
  I. Serviciul Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei - Directia Tehnica
  1. inspector clasa I grad profesional superior
  2. referent clasa III grad profesional principal

  1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional superior sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor ingineresti;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  2. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent clasa III grad profesional principal sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - pentru gradul profesional principal al functiei publice de executie de referent clasa III se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional superior care necesita studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti:
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata;
  5. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata.
  BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent clasa III grad profesional principal care necesita studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat:
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata.
  II. Serviciul Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane - Directia Arhitect Sef
  1. referent de specialitate clasa II grad profesional superior
  Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent de specialitate clasa II grad profesional superior sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma, in domeniul stiintelor ingineresti;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de referent de specialitate clasa II se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  III. Compartimentul de Guvernanta Corporativa
  1. inspector clasa I grad profesional superior
  Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional superior sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
  IV. Directa subordonare a Secretarului Municipiului Brasov
  1. consilier juridic clasa I grad profesional superior
  Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional superior sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice, specializarea drept;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de consilier juridic clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. O.G nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. Legea nr. 52/2003, republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
  8. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 14.06.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
  - formularul de inscriere - tip;
  - copiile xerox a diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  - copia xerox a carnetului de munca - dupa caz;
  - copia xerox a buletinului / cartii de identitate;
  - copia xerox a certificatului de nastere, casatorie - dupa caz;
  - adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca / in specialitatea studiilor absolvite necesare ocuparii functiei publice respective (cf. modelului anexat);
  - adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
  - curriculum vitae (cf. modelului comun european);
  - cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia ca in maxim 5 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sa-si completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar;
  - declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
  Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147,160 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).
  DATA AFISARII ANUNTULUI: 26.05.2017

   consiliul local
  Sedinta ordinara 28-07-2017
  Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact  Harta generala Brasov

  Romania

  PARTENERIATE

  energy