• 2 NOU! PROGRAMARE ONLINE - DEPUNERE CERERE ELIBERARE ACT IDENTITATE
 • 4
 • 4

  Fostul cinematograf Modern va deveni un centru cultural dedicat în principal copiilor


  20.07.2018

  La începutul acestei săptămâni a fost semnat contractul pentru realizarea lucrărilor de reparaţii capitale pentru fostul cinematograf Modern.
 • 5

  Capitala verde a Romaniei 2011

 • 6

  Brasov, orasul de vis!

 • 7

  In inima tarii, in mijlocul naturii

 • 8

  La ski in Poiana Brasov

 • 8

  Un Brasov plin de culoare si prospetime

 • 8

  Orasul in care iti place sa traiesti!

Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page
Informatii


INFORMATII DESPRE BRASOV
Scurt istoric Evenimente eTurist Sala Patria

TRANSPORT PUBLIC Prezentare R.A.T. Brasov HCL nr. 486 facilitati prescolari HCL nr. 604 tarif redus pentru elevi HCL nr. 605 tarif redus pentru elevii din invatamantul preuniversitar HCL nr. 606 pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 607 facilitati pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 608 gratuitati pentru revolutionari HCL nr. 609 veteranii de razboi si vaduve HCL nr. 610 tarif redus pentru donatorii de sange HCL nr. 611 gratuitate pentru persoane cu handicap HCL nr. 333 tarif redus pentru studenti
HARTI Harta generala adrese Harta urbanism Harta spatiilor verzi Harta parcarilor Harta generala Harta turism

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI Afiş furturi din locuinţă Inselaciuni online Inselaciuni varstnici Prevenirea violentei in familie Prevenirea furturilor din locuinte in perioada sezonului estival Prudenta este cea mai buna paza Siguranta comuna asigura linistea interioara Si copiii trebuie instruiti Prevenirea talhariilor Prevenirea furturilor de auto Prevenire furturi din case de vacanta Prevenirea furturilor din locuintele aflate la parter Prevenire furturi din case aflate in construcie Recomandari prevenire furturi din locuinta Recomandari furturi din buzunare Prevenirea furturilor din case de vacanta Nu va lasati inselati Recomandari clienti taxi

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie foto

Brasov City Bus
Galerie foto
Consiliul Local

În conformitate cu prevederile art. 39, alin.1, 3, 5, 6 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, aducem la cunostinta locuitorilor municipiului Brasov, ca:

Sedinta ordinara
Consiliului Local al Municipiului Brasov
va avea loc în ziua de 25-07-2018, orele 12:00, în sala de sedinte a Consiliului
cu urmatorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Informare privind plangerea prealabila formulata de Uniunea Artistilor Plastici din Romania - Filiala Brasov impotriva H.C.L. nr. 115/21.03.2018 privind aprobarea tarifelor in vederea stabilirii chiriei pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Societatii Rial S.R.L.
2. Raport de activitate al asistentilor personali angajati ai Directiei de Asistenta Sociala Brasov, pe semestrul I 2018.
3. Raport de activitate al Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Brasov pe semestrul I 2018.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala Brasov.
5. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 510/2004 privind instrumentarea solicitarilor de locuinte sociale.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Criteriilor de repartizare a locuintelor sociale si actelor justificative necesare intocmirii dosarului solicitantului pentru anul 2018.
7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 461/2016 privind aprobarea Metodologiei de acordare a subventiilor de la bugetul local pentru asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala care se adreseaza persoanelor cu domiciliul in municipiul Brasov.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea tipurilor de servicii sociale, categoriilor de beneficiari, categoriilor de cheltuieli eligibile si nivelului mediu lunar al subventiei/beneficiar pentru care asociatiile, fundatiile si cultele recunoscute in Romania, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala si care se adreseaza persoanelor cu domiciliul in municipiul Brasov pot solicita subventie de la bugetul local pentru anul 2019.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului social de zi "Cantina de ajutor social".
10. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 534/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului Asistenta Sociala Comunitara.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea listei documentelor de interes public produse si/sau gestionate de Primaria Municipiului Brasov, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
12. Proiect de hotarare pentru modificarea anexei 2 - Statul de functii la Hotararea Consiliului Local nr. 467/2017 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Politiei Locale Brasov.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Regiei Publice Locale a Padurilor Kronstadt R.A.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si Functionare a Serviciului Public Local Salvamont, Agrement si Parking.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Serviciului Public Local de Termoficare Brasov.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Brasov in calitate de partener in cadrul proiectului "Achizitii de mijloace de transport public - troleibuze", de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun cu M.D.R.A.P. a unei achizitii ocazionale.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii "Reabilitare instalatie electrica Gradinita cu program prelungit Nr. 15, Brasov, str. Harmanului, nr. 46 - 48".
18. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui numar de 10 locuri de parcare aferente adresei str. George Baritiu nr. 36 (in spatele Arhivelor Statului) , catre S.C. R.B. COREC S.R.L. pentru HOTELUL BELLA MUZICA.
19. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 606/22.12.2016 privind aprobarea tarifului redus pe mijloacele de transport public local de persoane apartinand "S.C. RATBV S.A." pentru persoanele varstnice si pensionarii, cu domiciliul in municipiul Brasov.
20. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 603 din 22 decembrie 2016, republicata, privind aprobarea Contractului de delegarea a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune, in Municipiul Brasov ce se va incheia intre Municipiul Brasov si Societatea "RATBV "S.A.
21. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune, in Municipiul Brasov nr. 190/102321/29.12.2016, incheiat intre Municipiul Brasov si Societatea "RATBV S.A.", aprobat prin H.C.L. nr. 603/22.12.2016.
22. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de implementare a Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, completata de Legea nr. 166/2016 pentru zona de protectie de arhitectura a Municipiului Brasov.
23. Proiect de hotarare privind documentatia de urbanism "P.U.D. - Construire casa si imprejmuire, in Brasov, str. Fanului nr. 60 N", beneficiar Pitis Elena.
24. Proiect de hotarare privind documentatia de urbanism "P.U.Z. - Amenajare hotel in spatiu existent" Brasov, Bulevardul Eroilor nr. 23, beneficiar RA-RA Hotels S.R.L.
25. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unei strazi cuprinse in P.U.Z. Modificator - Construire ansamblu de locuinte, str. Plugarilor f.n., Brasov.
26. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unei strazi cuprinse in P.U.Z. - Brasov , zona Stupini, str. Nicovalei, limita intravilan vest, nord si est.
27. Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie autentificata sub nr. 5122/2018 si trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov, a terenurilor donate de Pascu Eugen si Pascu Maria-Ioana.
28. Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie autentificata sub nr. 1480/2018 si trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov, a terenului donat de Németh Zoltán.
29. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov, a terenului inscris in C.F. nr. 145141 Brasov, nr. cad. 2716, nr. top. 9459/2/2/2/1/22 si a terenului inscris in C.F. nr. 109587 Brasov, nr. cad. 2713, nr. top. 9459/2/2/2/1/19.
30. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov, a terenului inscris in C.F. nr. 133425 Brasov, nr. cad. 133425.
31. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov, a terenului inscris in C.F. nr. 152352 Brasov, nr. cad. 152352.
32. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov, a terenului inscris in CF 115415 Brasov, nr. cad. 115415.
33. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov, a cotei de 97/125 din terenul inscris in C.F. nr. 115406 Brasov, nr. cad. 115406.
34. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a cotei de 84838/280000 din terenul inscris in C.F. nr. 112569 Brasov, nr. cad. 4348, nr. top. 9472/5/5/5/1/2/1/10.
35. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov, a terenului inscris in C.F. nr. 152814 Brasov, nr. cad. 152814.
36. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov, a terenului inscris in C.F. nr. 126879 Brasov, nr. cad. 6056, nr. top. 7740/5/1.
37. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov, a terenului inscris in C.F. nr. 115415 Brasov, nr. cad. 115415 si a terenului inscris in C.F. nr. 115406 Brasov, nr. cad. 115406.
38. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov, a cotei de 14637/280000 din terenul inscris in C.F. nr. 112569 Brasov, nr. cad. 4348, nr. top. 9472/5/5/5/1/2/1/10.
39. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov, a cotei de 25/125 din terenul inscris in C.F. nr. 115406 Brasov, nr. cad. 115406.
40. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov, a terenului inscris in C.F. nr. 152507 Brasov, nr. cad. 152507.
41. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov, a terenului inscris in C.F. nr. 152460 Brasov, nr. cad. 152460.
42. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. George Baritiu nr. 4, ap. 9, detinut de POPESCU AURELIAN CRISTIAN si POPESCU ANDREEA.
43. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Poarta Schei nr. 35, ap. 10, detinut de S.C. DICON COMPANY S.R.L.
44. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Castelului nr. 72, ap. 7, detinut de CRISTOLOVEAN NICOLAE.
45. Proiect de hotarare privind completarea anexei la H.C.L. nr. 689/2017 avand ca obiect darea in administrare catre Directia de Asistenta Sociala a unor imobile aflate in proprietatea Municipiului Brasov.
46. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a Municipiului Brasov pentru anul scolar 2018 - 2019.
47. Proiect de hotarare privind acceptarea cesiunii actiunilor nominative detinute de Agentia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila Brasov la Societatea RATBV S.A.
48. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii unui drept de trecere a retelelor electrice de alimentare cu energie electrica asupra unui imobil situat in Municipiul Brasov, zona Sanpetru Stupini.
49. Proiect de hotarare privind dezlipire imobil situat in Brasov str. Colonia Metrom nr. 5.
50. Proiect de hotarare privind dezlipire imobil situat in Brasov str. Garii Darste f.n.
51. Proiect de hotarare privind dezlipire imobil situat in Brasov str. 1 Mai nr. 28.
52. Proiect de hotarare privind vanzarea directa a terenurilor aferente constructiei situate in Brasov, str. Calea Feldioarei nr. 19, catre S.C. "TOP AUTO COM" S.A. Brasov.
53. Proiect de hotarare privind inscrierea in proprietatea Municipiului Brasov, a imobilului str. Crinului.
54. Proiect de hotarare privind inscrierea in proprietatea Municipiului Brasov, a imobilului str. Berzei.
55. Proiect de hotarare privind inscrierea in proprietatea Municipiului Brasov, a imobilului str. Venus - tronson 1.
56. Proiect de hotarare privind inscrierea in proprietatea Municipiului Brasov, a imobilului str. Venus - tronson 2.
57. Proiect de hotarare privind inscrierea in proprietatea Municipiului Brasov, a imobilului str. Venus - tronson 3.
58. Proiect de hotarare privind inscrierea in proprietatea Municipiului Brasov, a imobilului str. Jepilor.
59. Proiect de hotarare privind inscrierea in proprietatea Municipiului Brasov, a imobilului str. Aleea Minervei.
60. Proiect de hotarare privind inscrierea in proprietatea Municipiului Brasov, a imobilului str. Apollo.
61. Proiect de hotarare privind inscrierea in proprietatea Municipiului Brasov, a imobilului str. Galaxiei.
62. Proiect de hotarare privind inscrierea in proprietatea Municipiului Brasov, a imobilului str. Toamnei.
63. Proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea.

Data actualizarii 19-07-2018


 consiliul local
Sedinta ordinara 25-07-2018
Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
Arhiva video sedinteHarta generala Brasov

Romania

PARTENERIATE

energy