• 2 NOU! PROGRAMARE ONLINE - DEPUNERE CERERE ELIBERARE ACT IDENTITATE
 • 4
 • 4

  Zilele Braşovului rămân cu programul neschimbat


  26.04.2017

  Zilele Braşovului, care se vor desfăşura la sfârşitul acestei săptămâni, în perioada 28-30.04, vor avea aproape acelaşi program pregătit pentru săptămâna trecută, când organizatorii evenimentului au fost nevoiţi să amâne evenimentul, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.
 • 5

  Capitala verde a Romaniei 2011

 • 6

  Brasov, orasul de vis!

 • 7

  In inima tarii, in mijlocul naturii

 • 8

  La ski in Poiana Brasov

 • 8

  Un Brasov plin de culoare si prospetime

 • 8

  Orasul in care iti place sa traiesti!

Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact Dispecerat 0268984 Join Our Facebook Fan Page
Informatii


INFORMATII DESPRE BRASOV
Scurt istoric Evenimente eTurist Sala Patria

TRANSPORT PUBLIC Prezentare R.A.T. Brasov HCL nr. 604 tarif redus pentru elevi HCL nr. 605 tarif redus pentru elevii din invatamantul preuniversitar HCL nr. 606 pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 607 facilitati pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 608 gratuitati pentru revolutionari HCL nr. 609 veteranii de razboi si vaduve HCL nr. 610 tarif redus pentru donatorii de sange HCL nr. 611 gratuitate pentru persoane cu handicap
HARTI Harta generala adrese Harta spatiilor verzi Harta parcarilor Harta generala Harta turism

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI Afiş furturi din locuinţă Inselaciuni online Inselaciuni varstnici Prevenirea violentei in familie Prevenirea furturilor din locuinte in perioada sezonului estival Prudenta este cea mai buna paza Siguranta comuna asigura linistea interioara Si copiii trebuie instruiti Prevenirea talhariilor Prevenirea furturilor de auto Prevenire furturi din case de vacanta Prevenirea furturilor din locuintele aflate la parter Prevenire furturi din case aflate in construcie Recomandari prevenire furturi din locuinta Recomandari furturi din buzunare Prevenirea furturilor din case de vacanta Nu va lasati inselati Recomandari clienti taxi

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie foto


Galerie foto
Consiliul Local

În conformitate cu prevederile art. 39, alin.1, 3, 5, 6 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, aducem la cunostinta locuitorilor municipiului Brasov, ca:

Sedinta ordinara
Consiliului Local al Municipiului Brasov
va avea loc în ziua de 28-04-2017, orele 13:00, în sala de sedinte a Consiliului
cu urmatorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Popa Razvan, ca urmare a demisiei.
2. Proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier.
3. Proiect de hotarare privind derularea proiectului "Reconstructia ecologica".
4. Proiect de hotarare privind sprijinirea desfasurarii concursului pentru elevi "Educatie rutiera - educatie pentru viata" - Brasov, mai 2017.
5. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 112/2013, prin care s-a aprobat Organigrama si Statul de functii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov.
6. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 301/2013 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului Public Administrare Piete.
7. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2018.
8. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 93/2013, republicata, privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale Directiei Fiscale Brasov.
9. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 114/2017, privind aprobarea procedurii de acordare a inlesnirilor la plata de catre organul fiscal local.
10. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale cuprinsa in H.C.L. nr. 3/2017.
11. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale cuprinsa in H.C.L. nr. 15/2017.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Municipiului Brasov.
13. Proiect de hotarare privind completare H.C.L. nr. 152/2013 republicata, pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Politiei Locale Brasov.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii unei noi selectii in vederea acordarii subventiilor de la bugetul local in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, precum si a termenului de depunere a documentatiei de solicitare a subventiilor.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectul de investitii Reamenajare cladire maimute - Gradina Zoologica Brasov.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al RATBV S.A. pentru anul 2017.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului comisiei de selectie si mandatarea reprezentantului Autoritatii Tutelare sa prezinte in Adunarea Generala a Asociatilor S.C. RIAL S.R.L. Brasov, propunerea pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al societatii.
18. Proiect de hotarare privind aprobarea scrisorii de asteptari privind performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale societatii comerciale RATBV S.A.
19. Proiect de hotarare privind aprobarea profilului consiliului de administratie si profilul candidatului pentru pozitia de membru in consiliul de administratie al S.C. RATBV S.A.
20. Proiect de hotarare privind aprobarea scrisorii de asteptari privind performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale Societatii Comerciale Tetkron S.R.L.
21. Proiect de hotarare privind aprobarea profilului consiliului de administratie si profilul candidatului pentru pozitia de membru in consiliul de administratie al Societatii Comerciale Tetkron S.R.L.
22. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de mobilitate urbana durabila.
23. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana.
24. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 154/30.03.2017 privind aprobarea realizarii investitiei "Investitii pentru dezvoltarea si modernizarea infrastructurii silvice in fondul forestier proprietate publica a Municipiului Brasov".
25. Proiect de hotarare privind completarea H.C.L. nr. 544/22.12.2016, privind aprobarea tarifelor percepute pentru practicarea activitatilor de agrement si divertisment la Centrul de Agrement si Divertisment din Poiana Brasov.
26. Proiect de hotarare privind prelungire contract inchiriere nr. 1066/2014 - locuri de parcare aferente Hotel Aro.
27. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 243/2005 prin care s-a aprobat Regulamentul privind eliberarea si folosirea permiselor de Libera Trecere pentru circulatia pe strazile din Municipiul Brasov.
28. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 13/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind constatarea si sanctionarea contraventiilor la transportul public local de persoane in Municipiul Brasov.
29. Proiect de hotarare privind documentatia de urbanism "P.U.D. - Construire locuinta si imprejmuire, in Brasov, str. Merilor fn.
30. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a documentatiei P.U.Z. - Modificare UTR 49 - aprobata cu H.C.L. nr. 251/2012.
31. Proiect de hotarare privind prelungire perioada de valabilitate documentatie P.U.D. aprobata cu H.C.L. nr. 241/28.05.2015, str. Durau nr. 15.
32. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei nr. 352/2017 si trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a terenului donat de Halmágyi Ildikó-Timea.
33. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a terenului inscris in CF 145441 Brasov, nr. cad. 145441.
34. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei nr. 359/2017 si trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a terenului donat de Societatea Ductibit S.R.L.
35. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a terenurilor inscrise in: CF nr. 146190 Brasov, nr. cad. 146190, CF nr. 146323 Brasov, nr. cad. 146323.
36. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Constantin Brancoveanu nr. 8, ap. 1, detinut de Sbircea Ingeborg-Heide, Brendel Brigitte si Sbircea Peter.
37. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Poarta Schei nr. 11, ap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, detinut de Hamzea Paul Dan si Hamzea Lidia Anina.
38. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Postavarului nr. 37, ap.13, detinut de Zacker Arnold Mihail.
39. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Republicii nr. 35, ap. 4, detinut de Cantemir Cornelia Ileana, Cantemir Rares, Cantemir Horatiu Alexandru.
40. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii catre Directia de Servicii Sociale Brasov a apartamentului nr. 11 situat in Brasov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B.
41. Proiect de hotarare privind repartizarea locuintei situata in Municipiul Brasov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 12 catre Primaria Municipiului Brasov.
42. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 241/2005 avand ca obiect diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. si transferul cu titlu gratuit in proprietatea privata a Municipiului Brasov a unor locuinte si spatii cu alta destinatie.
43. Proiect de hotarare privind actualizarea si completarea inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Brasov cuprins in anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, atestat prin H.G. nr. 972/2002.
44. Proiect de hotarare privind radiere drept de administrare S.C. ICRAL Brasov, C.F. 104480 (solicitare Primaria Prejmer).
45. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii terenului aferent constructiei situate in Brasov, str. Memorandului nr. 13, catre Santa Clara.
46. Proiect de hotarare privind vanzarea directa a terenului aferent constructiei situat in Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 64, catre Dragusin Emil si Dragusin Mariana.
47. Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului situat in Brasov, zona Timis - Triaj, str. Narciselor f.n..
48. Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului situat in Brasov, str. Carierei nr. 154.
49. Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului situat in Brasov, str. Carpatilor nr. 8.
50. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in proprietatea Municipiului Brasov a imobilului situat in Timis- Triaj f.n.
51. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in proprietatea Municipiului Brasov a imobilului situat in str. Prundului nr. 14.

Data actualizarii 21-04-2017


 consiliul local
Sedinta ordinara 28-04-2017
Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari ContactHarta generala Brasov

Romania

PARTENERIATE

energy