Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

www.brasovcity.ro

Declarația de accesibilitate

Accessibility StatementActualizat / Updated: January 2020.

General

Primăria Municipiului Brașov, prin portalul www.brasovcity.ro se străduiește să se asigure că serviciile sale sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilități. Portalul www.brasovcity.ro a investit o cantitate semnificativă de resurse pentru a ajuta la asigurarea faptului că portalul-ul său web este mai ușor de utilizat și mai accesibil pentru persoanele cu dizabilități, cu convingerea puternică că fiecare persoană are dreptul să trăiască cu demnitate, egalitate, confort și independenţă.

Brașov City Hall, through www.brasovcity.ro portal strives to ensure that its services are accessible to people with disabilities. www.brasovcity.ro has invested a significant amount of resources to help ensure that its website is made easier to use and more accessible for people with disabilities, with the strong belief that every person has the right to live with dignity, equality, comfort and independence.

Accesibilitate pe portalul www.brasovcity.ro / Accessibility on www.brasovcity.ro

Portalul www.brasovcity.ro pune la dispoziție UserWay Widget pentru accesibilitatea portalului care este alimentat de un server de accesibilitate dedicat. Programul permite portalului www.brasovcity.ro să-și îmbunătățească conformitatea cu Ghidul de accesibilitate pentru conținutul web (WCAG 2.1).

www.brasovcity.ro portal makes available the UserWay Website Accessibility Widget that is powered by a dedicated accessibility server. The software allows www.brasovcity.ro to improve its compliance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1).

Activarea meniului Accesibilitate / Enabling the Accessibility Menu

Meniul de accesibilitate www.brasovcity.ro poate fi activat făcând click pe pictograma meniului de accesibilitate care apare în colțul paginii. După declanșarea meniului de accesibilitate, vă rugăm să așteptați un moment pentru a se încărca meniul de accesibilitate în întregime.

www.brasovcity.ro portal accessibility menu can be enabled by clicking the accessibility menu icon that appears on the corner of the page. After triggering the accessibility menu, please wait a moment for the accessibility menu to load in its entirety.

Disclaimer

Primăria Municipiului Brașov, prin portalul www.brasovcity.ro își continuă eforturile pentru îmbunătățirea constantă a accesibilității site-ului și serviciilor sale, cu convingerea că este obligația noastră colectivă morală de a permite utilizarea fără probleme, accesibilă și nestingherită și pentru cei cu dizabilități. Brașov City Hall, through www.brasovcity.ro portal continues its efforts to constantly improve the accessibility of its site and services in the belief that it is our collective moral obligation to allow seamless, accessible and unhindered use also for those of us with disabilities.

În ciuda eforturilor noastre de a face ca toate paginile și conținutul de pe portalul www.brasovcity.ro să fie pe deplin accesibile, este posibil ca unele conținuturi să nu fi fost încă complet adaptate la cele mai stricte standarde de accesibilitate. Aceasta poate fi rezultatul faptului că nu ați găsit sau identificat cea mai potrivită soluție tehnologică.

Despite our efforts to make all pages and content on www.brasovcity.ro portal fully accessible, some content may not have yet been fully adapted to the strictest accessibility standards. This may be a result of not having found or identified the most appropriate technological solution.

Suntem aici pentru tine / We are here For You

 Dacă întâmpinați dificultăți cu orice conținut de pe portalul www.brasovcity.ro sau dacă aveți nevoie de asistență cu orice parte a site-ului nostru, vă rugăm să ne contactați în timpul programului normal de lucru, așa cum este detaliat mai jos și vom fi bucuroși să vă ajutăm.

If you are experiencing difficulty with any content on www.brasovcity.ro portal or require assistance with any part of our site, please contact us during normal business hours as detailed below and we will be happy to assist.

Contactează-ne / Contact Us

Dacă doriți să raportați o problemă de accesibilitate, aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență, vă rugăm să contactați portalul www.brasovcity.ro Serviciul clienți după cum urmează:

If you wish to report an accessibility issue, have any questions or need assistance, please contact www.brasovcity.ro portal Customer Support as follows:

Email: info@brasovcity.ro