• ÎN IMPLEMENTARE

  Construire de locuințe nZEB plus pentru tineri în Municipiul Brașov

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată


  Header imagine PNRR

  MUNICIPIUL BRAȘOV în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Construire de locuințe nZEB plus pentru tineri în Municipiul Brașov”, care vizează construirea a 60 de unități de locuit noi, în clădiri eficiente din punct de vedere energetic, pentru tinerii din comunitățile marginalizate sau din grupurile vulnerabile, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I2/Runda 2, contract de finanțare nr. 19323 din 15.02.2023.

  Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea calității vieții în zonele urbane, prin asigurarea accesului la locuințe de calitate pentru tinerii ale căror venituri nu le permit accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe, în condițiile pieței.

  Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă:

  1. Construirea a 60 unități locative noi, pentru tineri din grupuri și comunități marginalizate, conforme cu ținta privind atingerea pragului de minim 20% consum primar de energie, în comparație cu cerințele privind construcțiile NZEB, stipulate în reglementările naționale, reflectate în certificatele de performanță energetică;
  2. Achiziția, amplasarea și punerea în funcțiune a trei puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice;

  Data începerii proiectului: 15.02.2023

  Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, începând cu data de 15.02.2023, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la data de 30.06.2026.

  Valoarea totală a proiectului este 25.186.585,48 lei cu TVA, din care 21.165.197,88 lei este valoarea eligibilă din PNRR, iar 4.021.387,60 lei este valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR. Finanțarea sumelor neeligibile necesare implementării proiectului, va fi asigurată din bugetul local al Municipiului Brașov.

  La implementarea proiectului va fi respectat principul DNSH atât în faza de proiectare, cât și în faza de execuție.

  „Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare si Reziliență al României”

  Date de contact beneficiar:

  UAT Municipiul Brașov – Bulevardul Eroilor, nr. 8

  Tel: 0268/405000

  Email: contact@brasovcity.ro

  „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

  „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

  https://mfe.gov.ro/pnrr/                     https://www.facebook.com/PNRROficial/

 • ÎN IMPLEMENTARE

  Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Brașov

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată


  Header imagine PNRR

  MUNICIPIUL BRAȘOV în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Brașov”, contract de finanțare nr. C3I1B0122000003 din 18.05.2023, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I.1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B “Construirea de insule ecologice digitalizate”, Apel nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.B.

  Obiectivul proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară și vizează achiziția a 275 de insule ecologice digitalizate.

  Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Creșterea gradului de colectare selectivă prin achiziția a 100 buc. insule supraterane Tip 1;
  2. Creșterea gradului de colectare selectivă prin achiziția a 150 buc. insule supraterane Tip 2;
  3. Creșterea gradului de colectare selectivă prin achiziția a 25 buc. insule Tip 3 subterane;

  Indicatorii proiectului

  1. Creșterea cantitatea de deșeuri reciclabile colectate separat și reciclate
  2. Cantitatea de deșeuri biodegradabile colectate separat și reciclate
  3. Număr de insule ecologice digitalizate, înființate și operaționale

  Data începerii proiectului: 18.05.2023

  Termenul de implementare al proiectului: 31.12.2024

  Valoarea totală a proiectului este 32.198.127,50 lei cu TVA, din care 27.057.250 lei este valoarea eligibilă din PNRR, iar 5.140.877,50 lei este valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR. Finanțarea sumelor neeligibile necesare implementării proiectului, va fi asigurată din bugetul local al Municipiului Brașov.

  La implementarea proiectului va fi respectat principul DNSH atât în faza de proiectare, cât și în faza de execuție/montaj.

  „Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare si Reziliență al României”

  Date de contact beneficiar:

  UAT Municipiul Brașov – Bulevardul Eroilor, nr. 8

  Tel: 0268/405000

  Email: contact@brasovcity.ro

   

  „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

  „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

  https://mfe.gov.ro/pnrr/                     https://www.facebook.com/PNRROficial/

 • DEZVOLTARE SISTEME DE TRANSPORT INTELIGENT (ITS) - E TICKETING ÎN ZONA METROPOLITANĂ BRAŞOVÎN IMPLEMENTARE

  DEZVOLTARE SISTEME DE TRANSPORT INTELIGENT (ITS) – E TICKETING ÎN ZONA METROPOLITANĂ BRAŞOV

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată


  Header imagine PNRR

  Municipiul Braşov în calitate de Beneficiar, implementează Proiectul “DEZVOLTARE SISTEME DE TRANSPORT INTELIGENT (ITS) / E TICKETING ÎN ZONA METROPOLITANĂ BRAŞOV”, care vizează achiziţionarea de staţii de reîncărcare vehicule electrice în Municipiul Braşov,  finanțat prin  Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, investiția I.1.3 – Asigurarea infrastucturi pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, Apel PNRR/2022/C10/I1.3 Runda 2, Contract de finanțare nr. 18253/13.02.2023.

  Obiectivul proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și îmbunătățirea calității aerului prin asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice.

  Scopul proiectului este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și îmbunătățirea calității aerului prin asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice.

  În cadrul proiectului, se vor achiziíona 45 stații de încărcare vehicule electrice, care vor fi amplasate în Municipiul Brașov, județul Brașov.

  Data începerii proiectului: 13.02.2023

  Durata contractului: 40 de luni, cu posibilitatea prelungirii, dar fără a depăși termenul limită de 30.06.2026.

  Valoarea totală a proiectului este de 6.590.264,63 lei, 100% finanțare națională nerambursabilă.

  În cadrul programului, sunt obligatorii măsuri de informare și publicitate, a căror valoare este suportată de beneficiar.

  Date de contact:

  UAT Municipiul Brașov

  Direcția Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice

  Telefon:0268405000 int 140

  Email: dtise@brasovcity.ro, gabriela.vlad@brasovcity.ro

  „Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminstrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României˝

  Footer imagine PNRR

 • ACHIZIȚIE AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV - Contract de finanțare nr. 135391 din 29.11.2022ÎN IMPLEMENTARE

  ACHIZIȚIE AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV – Contract de finanțare nr. 135391 din 29.11.2022

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată


  ACHIZIȚIE  DE AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN ZONA METROPOLITANĂ BRAȘOV

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

  Municipiul Braşov în calitate de Beneficiar, implementează Proiectul Achiziție  de autobuze nepoluante în Zona Metropolitană Brașov,  finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10Fondul Local, investiția I.1.1Înnoirea  parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), I.1.3- Asigurarea infrastucturi pentru transportul verde-puncte de reîncărcare vehicule electrice, Apel PNRR/2022/C10/I1.1, PNRR/2022/C10/I1.3 Runda 1, Contract de finanțare nr. 135391/29.11.20222.

  Obiectivul proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor vehicule mai puțin poluante.

  Scopul proiectului este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și îmbunătățirea calității aerului prin îmbunătățirea flotei de vehicule ce asigură furnizarea serviciului de transport public în Zona Metropolitană Brașov.

   

  În cadrul proiectului, se vor achiziționa 30 buc.autobuze nepoluante de 10 m lungime (23 autobuze aferente Muncipiului Brașov, 7 autobuze aferente Municipiului Săcele, 10 statții de încărcare vehicule electrice), care vor deservi transportul public urban de călători din Zona Metropolitană  Brașov, însoțite de 30 stații de încărcare lentă și 10 stații de încărcare rapidă.

  Data începerii proiectului: 16.02.2023

  Durata contractului: 40 de luni, cu posibilitatea prelungirii, dar fără a depăși termenul limită de 30.06.2026.

  Valoarea totală a proiectului este de 86.874.332,79 lei, 100% finanțare națională nerambursabilă. În cadrul programului, sunt obligatorii măsuri de informare și publicitate, a căror valoare este suportată de beneficiar.

  Date de contact:

  UAT Municipiul Brașov
  Serviciul Strategii şi Programe de Dezvoltare
  Telefon: 0268 405000 int. 200; 159
  Email: proiecte@brasovcity.ro

  „Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminstrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României˝

 • ACHIZIȚIE AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV - Contract de finanțare nr. 23027 din 24.02.2023ÎN IMPLEMENTARE

  ACHIZIȚIE AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV – Contract de finanțare nr. 23027 din 24.02.2023

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată


  ACHIZIȚIE  AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN  MUNICIPIUL BRAȘOV-lot 2/1036/2022

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

  Municipiul Braşov în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ACHIZIȚIE  AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN  MUNICIPIUL BRAȘOV-lot 2/1036/2022, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10Fondul Local, investiția I.1.1Înnoirea  parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), Apel PNRR/2022/C10/I1.1,  Runda 2, Contract de finanțare nr. 23027/24.02.2023.

  Obiectivul proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea, în cadrul serviciului de transport public din Municipiul Brașov a unor vehicule mai puțin poluante.

  Scopul proiectului este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și îmbunătățirea calității aerului prin îmbunătățirea flotei de vehicule ce asigură furnizarea serviciului de transport public în Municipiul Brașov.

   

  În cadrul proiectului, se vor achiziționa 25 buc.autobuze nepoluante de 10 m lungime, care vor deservi transportul public urban de călători din în Municipiul Brașov, însoțite de 25 stații de încărcare lentă și 8 stații de încărcare rapidă.

  Data începerii proiectului: 16.02.2023

  Durata contractului: 40 de luni, cu posibilitatea prelungirii, dar fără a depăși termenul limită de 30.06.2026.

  Valoarea totală a proiectului este de 71.174.857,95 lei, 100% finanțare națională nerambursabilă. În cadrul programului, sunt obligatorii măsuri de informare și publicitate, a căror valoare este suportată de beneficiar.

  Date de contact:

  UAT Municipiul Brașov
  Serviciul Strategii şi Programe de Dezvoltare
  Telefon: 0268 405000 int. 200; 159
  Email: proiecte@brasovcity.ro

  „Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminstrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României˝

 • ACHIZIȚIE AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV - Contract de finanțare nr. 125810 din 8.11.2022ÎN IMPLEMENTARE

  ACHIZIȚIE AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV – Contract de finanțare nr. 125810 din 8.11.2022

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată


  ACHIZIȚIE AUTOBUZE NEPOLUANTE ZONA METROPOLITANĂ BRAȘOV

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

   Municipiul Braşov în calitate de Beneficiar, implementează Proiectul Achiziție autobuze nepoluante în municipiul Brașov,  finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10Fondul Local, investiția I.1.1Înnoirea  parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), Apel PNRR/2022/C10/I1.1, Runda 1, Contract de finanțare nr. 125810/8.11.2022.

  Obiectivul proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor vehicule mai puțin poluante.

  Scopul proiectului este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și îmbunătățirea calității aerului prin îmbunătățirea flotei de vehicule ce asigură furnizarea serviciului de transport public în Zona Metropolitană Brașov.

  În cadrul proiectului, se vor achiziționa 7 buc. microbuze nepoluante, care vor deservi transportul public de călători spre comunele Teliu (1 buc.), Vama Buzăului (1 buc.), Cristian (1 buc.) și către orașul Râșnov (4 buc.), și 8 buc. autobuze nepoluante de 10 m lungime, care vor deservi transportul public de călători către orașele Ghimbav (4 buc.), Predeal (2 buc.) și Zărnești (2 buc.). Acestea sunt însoțite de 15 stații de încărcare lentă și 5 stații de încărcare rapidă.

  Data începerii proiectului: 8.11.2022

  Durata contractului: 40 de luni, cu posibilitatea prelungirii, dar fără a depăși termenul limită de 30.06.2026.

  Valoarea totală a proiectului este de 33.027.477,29 lei, 100% finanțare națională nerambursabilă. În cadrul programului, sunt obligatorii măsuri de informare și publicitate, a căror valoare este suportată de beneficiar.

  Date de contact:

  UAT Municipiul Brașov
  Serviciul Strategii şi Programe de Dezvoltare
  Telefon: 0268 405000 int. 200; 159
  Email: proiecte@brasovcity.ro

  „Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminstrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României˝

 • ACHIZIȚIE AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV - Contract de finanțare nr. 19953 din 16.02.2023ÎN IMPLEMENTARE

  ACHIZIȚIE AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV – Contract de finanțare nr. 19953 din 16.02.2023

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată


  ACHIZIȚIE AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

  Municipiul Braşov în calitate de Beneficiar, implementează Proiectul Achiziție autobuze nepoluante în municipiul Brașov,  finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10Fondul Local, investiția I.1.1Înnoirea  parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), Apel PNRR/2022/C10/I1.1, Runda 2, Contract de finanțare nr. 19953/16.02.2023.

  Obiectivul proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea, în cadrul serviciului de transport public din Municipiul Brașov a unor vehicule mai puțin poluante.

  Scopul proiectului este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și îmbunătățirea calității aerului prin îmbunătățirea flotei de vehicule ce asigură furnizarea serviciului de transport public în Municipiul Brașov.

  În cadrul proiectului, se vor achiziționa 25 buc. autobuze nepoluante de 10 m lungime, care vor deservi transportul public urban de călători din municipiul Brașov, însoțite de 25 stații de încărcare lentă și 8 stații de încărcare rapidă.

  Data începerii proiectului: 16.02.2023

  Durata contractului: 40 de luni, cu posibilitatea prelungirii, dar fără a depăși termenul limită de 30.06.2026.

  Valoarea totală a proiectului este de 71.174.857,95 lei, 100% finanțare națională nerambursabilă. În cadrul programului, sunt obligatorii măsuri de informare și publicitate, a căror valoare este suportată de beneficiar.

  Date de contact:

  UAT Municipiul Brașov
  Serviciul Strategii şi Programe de Dezvoltare
  Telefon: 0268 405000 int. 200; 159
  Email: proiecte@brasovcity.ro

  „Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Adminstrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României˝

 • Cetatea Brașovului Centrul IstoricÎN IMPLEMENTARE

  Cetatea Brașovului Centrul Istoric

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată


   

  Cetatea Brașovului Centrul Istoric

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

   

  Municipiul Braşov în calitate de Beneficiar, implementează Proiectul Cetatea Brașovului Centrul Istoric, Nr. Ordine: 3, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr.2, Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culurale.

  Obiectivul principal al proiectului este: reabilitarea Zidului Cețății Brașovului, constând în porțiunea de aproximativ 25 m din Zidul de incintă al Cetății Brașov, situat în dreptul imobilelor de pe strada Castelului nr. 120 – 122, de-a lungul Aleii Tiberiu Brediceanu.

  În derularea activităților care duc la îndeplinirea obiectivului principal al proiectului, Municipiul Brașov va derula un proces de valorificare, cu următoarele obiective specifice:

  1. Adoptarea de către Consiliul Local Brasov a noi regulamente privind desfășurarea activităților de comerț, evenimente și publicitate stradală în Mun. Brașov până la finalul anului 2022.
  2. Organizarea și/sau finanțarea a minimum 20 de evenimente culturale, sportive sau de mediu până la finalul anului 2022.
  3. Iluminarea arhitecturală a 10 clădiri de patrimoniu istoric până la finalul anului 2023
  4. Restaurarea a 20 de fațade a unor clădiri de patrimoniu până la inalul anului 2024.
  5. Amenajarea unei noi zone pietonale între Modarom – Colegiul Unirea – Str. Politehnicii – Str. Postăvarului până la finalul anului 2024.

  Data începerii proiectului: 26.11.2020

  Data finalizării proiectului: 31.12.2023

  Valoarea totală a proiectului este de 2.974.528,28 lei, din care 2.497.905,00 valoarea maximă a finanțării nerambursabile, 2.103.196,00 valoarea eligibilă din PNRR, 394.709,00 valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR și 476.623,28 valoarea totală neeligibilă.

   

  Contact: Nicoleta Cîrjan – responsabil informare, nicoleta.cirjan@brasovcity.ro, 0268 405.400

   

  Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

  PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

  https://mfe.gov.ro/pnrr/                   http://www.facebook.com/PNRROficial/

 • Înființarea și dotarea de centre de colectare prin aport voluntarÎN IMPLEMENTARE

  Înființarea și dotarea de centre de colectare prin aport voluntar

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată


   

  Înființarea și dotarea de centre de colectare prin aport voluntar

  PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

   

  Municipiul Braşov în calitate de Beneficiar, implementează Proiectul ,,Înfiinţarea şi dotarea de Centre de Colectare prin Aport Colectiv”, Cod proiect: C3I1A0122000029, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul 1. Tranziţia Verde, Componenta C3: Managementul Deşeurilor, Investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, Subinvestiţia I1.a „ Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar”.

  Obiectivul principal al proiectului este: înființarea și dotarea unui Centru de colectare prin aport voluntar în cartierul Stupini, care să deservească un număr 45.271 locuitori ai municipiului Brașov din următoarele cartiere: cartierul Bartolomeu Nord (5,4% din populația municipiului Brașov), cartierul Tractorul (9,2% din populația municipiului Brașov) și cartierul Stupini (1,1% din populația municipiului Brașov).

  Centrul de colectare prin aport voluntar va asigura colectarea separată a deșeurilor care nu pot fi preluate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi depuse în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale: deșeuri voluminoase, textile, deșeuri din lemn, mobilier, anvelope, echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, cadavre de animale, deșeuri de grădină, din construcții și demolări.

   

  În derularea activităților care duc la îndeplinirea obiectivului principal al proiectului, Municipiul Brașov are următoarele obiective specifice:

  • Înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar;
  • Cantitatea de deșeuri colectate separat, la finalul implementării proiectului= 3529 tone/an
  • Rata de reciclare exprimată în procent din deșeurile colectate separat, la finalul implementării proiectului = 26,83%

   

  Data începerii proiectului: 20.10.2022

  Data finalizării proiectului: 30.09.2024

   

  Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 3.830.914,00 lei, echivalentul a 778.720,20 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 727.873,66 lei.

   

  Contact: Gheorghe Muntean – manager proiect, gheorghe.muntean@brasovcity.ro, 0268 405.400

   

  Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

  PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

  https://mfe.gov.ro/pnrr/                   http://www.facebook.com/PNRROficial/