• FINALIZAT

  DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BRAȘOV CU ECHIPAMENTE ȘI MATERIALE DE PROTECȚIE-DISPOZITIVE MEDICALE ÎN VEDEREA CREȘTERII CAPACITĂȚII DE A GESTIONA SITUAȚIA DE PANDEMIE GENERATĂ DE VIRUSUL SARS-COV-2

  Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020


  POIM

  ProiectulDotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din Muncipiul Brașov cu echipamente și materiale de protecție/dispozitive medicale în vederea creșterii capacității de a gestiona stituația de panedemie generată de virusul SARS-COV-2″ este finanțat din Programul Operațional  Infrastructura Mare, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației in contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, Operațiunea – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale, Apel proiect: REACT-EU-Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2.

  Valoarea totală a proiectului

  Valoare totală proiect: 8.178.406,16 lei

  Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 8.178.406,16 lei

  Data de începere a proiectului:  01.04.2020

  Data de finalizare a proiectului: 29.04.2023

  Obiective generale  ale proiectului

  Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura investițiile necesare pentru consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2 în sistemul public de educație preuniversitară din municipiul Brașov, înscriindu-se astfel în obiectivul general al Axei Prioritare 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 și obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

  Achizițiile realizate în cadrul acestui proiect, reprezentând echipamente de protecție, produse și dispozitive de dezinfecție și dispozitive medicale, sunt destinate dotării/ sprijinirii unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brașov și asigurării condițiilor igienico-sanitare necesare în vederea gestionarii crizei sanitare cauzate de virusul SARS-CoV-2, contribuind astfel la îndeplinirea indicatorului de rezultat al POIM 2S132 -Capacitate adecvată de îngrijire si tratament al cazurilor de infecție cu virusul SARS-COV-2/ de gestionare a crizei sanitare.

  Obiective specifice  ale proiectului
  1. Dotarea cu echipamente și materiale de protecție și dispozitive medicale a unităților publice de învățământ preuniversitar din municipiul Brașov, în vederea asigurării condițiilor igienico-sanitare necesare gestionarii crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2. SARS-COV-2 este un virus cu o contagiozitate foarte înaltă, care a provocat o criza sanitară mondială fără precedent și decesul unui număr mare de persoane. În vederea limitării răspândirii infecției cu SARS-COV-2, a fost necesară implementarea unor măsuri de limitare a funcționării unităților de învățământ preuniversitar într-o serie de țări, printre care și România. Redeschiderea școlilor și a grădinițelor în condiții de siguranță necesită dotarea acestor unități de învățământ cu echipamentele de protecție și dispozitivele medicale care să asigure prevenirea, depistarea la timp și diminuarea răspândirii potențiale a infecției, contribuind astfel la o mai bună gestionare a crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2, măsuri ce contribuie la îndeplinirea indicatorului de rezultat al POIM 2S132 – Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare.
  1. Diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2 în sistemul public de educație preuniversitară din municipiul Brașov. Dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Brașov contribuie la limitarea răspândirii virusului SARS-COV-2 în sistemul public de educație preuniversitară, precum și a efectelor extrem de grave ale acestui virus asupra populației.
  Rezultatele finale în urma implementării proiectului
  1. Materiale Consumabile pentru Dezinfecție și Echipamente de Protecție achiziționate
  2. Materiale și acțiuni de informare si publicitate
  3. Raport de Audit financiar
  4. Managementul proiectului
  Date de contact beneficiar

  Municipiul Brașov

  Adresa: B-dul. Eroilor nr. 8

  Telefon: +40 268 405000

  Fax: +40 268 410644

  Email: proiecte@brasovcity.ro

  https://www.brasovcity.ro               

   

   

   

 • FINALIZAT

  EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SISTEM DE ILUMINAT STRADAL CARTIER STUPINI, MUNICIPIUL BRAȘOV

  Proiect cofinanţat de Administrația Fondului pentru Mediu prin Programul privind sprijinirea eficienţei şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public. Contract de finanţare nerambursabilă nr. 379/i(GES) /04.08.2021 modificat cu actul adițional nr.1/09.03.2022 și actul adițional nr.2/21.11.2022


  INFORMARE PROIECT

  Beneficiar

  MUNICIPIUL BRAȘOV

  Perioada de implementare

  20 luni (04 august 2021– 04 aprilie 2023)

  Valoarea totală a proiectului

  1.086.435,77 lei

  • Valoare totală eligibilă proiect : 928.72 lei
  • Valoarea finanțării Administrației Fondului pentru Mediu – 90% din valoarea eligibilă : 935,85 lei
  • Valoarea finanțării Municipiului Brașov: 186.499,92 lei
  Sursa de finanțare

  Administrația Fondului pentru Mediu prin Programul privind sprijinirea eficienţei şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

  Scopul proiectului

  Scopul proiectului a fost modernizarea sistemului de iluminat public în zona Cartier Stupini, prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, precum și achiziționarea și instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiții.

  Obiective specifice  ale proiectului
  1. Creşterea eficienţei energetice a  sistemului  de  iluminat  public  din  Municipiul  Brașov – Cartier STUPINI
  2. Îmbunătăţirea calităţii mediului în Municipiul Brașov – Cartier STUPINI prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care să determine o eficienţă energetică ridicată
  3. Modernizarea sistemelor de iluminat public din Municipiul Brașov – Cartier STUPINI prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţii
  Rezultatele proiectului

  În urma implementării proiectului “Eficientizare energetică sistem de iluminat stradal cartier Stupini, municipiul Braşov” s-a modernizat sistemul de iluminat public în zona Cartier Stupini, pe 9 (nouă) străzi:

  1. Albinelor
  2. Fagurului
  3. Fântânii
  4. Merilor
  5. Nicovalei
  6. Oiţelor
  7. Păşunii
  8. Surlaşului
  9. Târgului

  prin înlocuirea corpurilor de iluminat și consolelor existente care aveau un consum ridicat de energie electrică, și instalarea noilor corpuri de iluminat cu LED.

  De asemenea, au fost achiziționate și instalate sisteme de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiți.

  EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SISTEM DE ILUMINAT STRADAL CARTIER STUPINI, MUNICIPIUL BRAȘOV 1

  EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SISTEM DE ILUMINAT STRADAL CARTIER STUPINI, MUNICIPIUL BRAȘOV 2

  EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SISTEM DE ILUMINAT STRADAL CARTIER STUPINI, MUNICIPIUL BRAȘOV 3

  EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SISTEM DE ILUMINAT STRADAL CARTIER STUPINI, MUNICIPIUL BRAȘOV 4

 • FINALIZAT

  PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI DIGITALIZAREA SERVICIILOR SOCIALE AFLATE ÎN COMPETENȚA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV

  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Cod SIPOCA 1185/MySMIS 2014+154612, Contract de finanţare nr. 705 din 09.05.2022


   

   

  Municipiul Braşov în calitate de lider de parteneriat și Direcția de Asistență Socială Brașov în calitate de partener (Beneficiar) au implementat proiectul “Planificare strategică și digitalizarea serviciilor sociale aflate în competența Direcției de Asistență Socială Brașov, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Cod SIPOCA 1185/MySMIS 2014+ 154612, Contract de finanţare nr. 705 din 09.05.2022 modificat cu actul adițional nr. 1/121820/22.08.2023, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

  Obiectivul general al proiectului

  Obiectivul general al proiectului: Cresterea capacității administrative la nivelul Municipiului Brașov prin introducerea unor mecanisme de planificare strategică și digitalizarea serviciilor sociale aflate în competența Direcției de Asistență Socială Brașov (DAS Brașov).

  Obiective specifice ale proiectului

  1. Îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și a execuției bugetare prin achiziția de studii și cercetări necesare actualizării strategiei sectoriale DAS Brașov.
  2. Implementarea unitară a managementului calității prin certificarea Sistemului de management al calității ISO 9001 la nivelul DAS Brașov.
  3. Optimizarea procedurilor administrative în domeniul serviciilor sociale oferite de DAS Brașov, în scopul reducerii birocrației pentru cetățeni.

  Obiectivul general

  Obiectivul general al proiectului îl constituie Cresterea capacității administrative la nivelul Municipiului Brașov prin introducerea unor mecanisme de planificare strategică și digitalizarea serviciilor sociale aflate în competența Direcției de Asistență Socială Brașov (DAS Brașov).

  Rezultate finale în urma implementării proiectului
  • Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung

  Rezultat: Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Brașov 2023 – 2033 a fost actualizată și a fost aprobată prin HCL nr. 721/2023.

  Livrabile:

   • Chestionare, avizate de achizitor, pentru realizarea studiilor;
   • Studiul privind sănătatea și accesul la serviciile de asistență medicală/medico-socială;
   • Studiul privind educația și accesul la serviciile de educație și formare pe toată durata vieții;
   • Studiul privind stadiul de dezvoltare a serviciilor sociale din mun.Brașov;
   • Studiul privind așezările informale și accesul la locuință a grupurilor vulnerabile în municipiul Brașov;
   • Strategia de dezvoltarea a serviciilor sociale din municipiul Brașov pentru perioada 2023-2033.
  • Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape -implementat în administrația publică locală

  Rezultat: Sistemul de management al calității ISO 9001 a fost certificat la nivelul DAS Brașov, obținându-se Certificatul ISO nr 12876/14.11.2023.

  Livrabile:

   • Raport de audit de diagnosticare privind analiza inițială a sistemului de management al calității la DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV in conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001:2015.
   • Programul de implementare și dezvoltare al sistemului de management al calității (SMC) care va include program de activități cu termene, durată și responsabilități pentru implementarea SMC.
   • Domeniul de aplicare al SMC pentru DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV
   • Declaraţia de politică şi angajamentul managementului în domeniul calităţii;
   • Contextul organizației;
   • Necesitățile și așteptările părților interesate;
   • Lista proceselor;
   • Harta proceselor;
   • Manualul Calitatii;
   • Proceduri de sistem si operationale pentru conformarea cu cerintele standardului ISO 9001:2015:
   • Procedura de sistem Iniţierea, elaborarea, actualizarea şi arhivarea procedurilor documentate pe activități (actualizată).
   • Procedura de sistem Managementul riscurilor și oportunităților (actualizată).
   • Procedura de sistem Controlul informatiilor documentate.
   • Lista obiectivelor generale în domeniul calității.
   • Procedura de sistem Contextul Organizației.
   • Procedura de sistem Auditul intern în domeniul calității.
   • Procedura de sistem Planificarea și controlul proceselor.
   • Procedura de sistem Controlul elementelor de iesire neconforme.
   • Procedura de sistem Neconformitaţi şi acţiuni corective.
   • Procedura de sistem Monitorizarea satisfacției beneficiarilor.
   • Procedura de sistem Analiza SMC efectuată de conducere.
   • Lista responsabilităților în domeniul sistemului de management al calității pentru pentru pentru funcții și niveluri relevante din cadrul DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV;
   • Plan de audit intern în domeniul calității.
   • Raport de audit intern în domeniul calității la DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV in conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001:2015.
   • Planificarea analizei SMC (Sistemului de Managemet al Calității).
   • Raportul analizei SMC.
   • Proces-verbal al analizei SMC efectuată de management.
   • Plan de măsuri pentru îmbunătățirea SMC.
   • Concluzii privind conformitatea SM cu fiecare cerință a standardului ISO 9001:2015;
   • Raport de audit;
   • Proces verbal al ședinței de închidere a auditului nr. 28646/07.11.2023;
   • Domenii de îmbunătățire;
   • Certificat ISO nr 12876/14.11.2023.
  • Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate

  Rezultat: Platformă integrată pentru servicii electronice partajate în domeniul asistenței sociale (platforma web, arhivare electronică, fluxuri de lucru cu documente, registratura electronică și management arhivă fizică de documente), care va furniza digital fluxurile de lucru în cadrul DAS Brașov și în cadrul instituțiilor partenere din domeniul asistenței sociale (platforma de servicii/ licența de utilizare pusă la dispoziție prin acord de colaborare).

  Au fost realizate obiectivele și rezultatele proiectului, respectiv platforma integrată pentru servicii electronice partajate în domeniul asistenței sociale, în patru etape de implementare, care au fost finalizate cu livrabilele:

   • Raport de activitate – etapa 1: ”Servicii de implementare componenta DAS;
   • Raport de activitate – etapa 2: ”Servicii de implementare componente platforma instituții partenere servicii sociale”;
   • Raport de activitate – etapa 3: ”Servicii de îmbunătățire a nivelului de cunoștințe și abilități ale personalului din instituții”;
   • Raport de activitate – etapa 4: ”Servicii de realizare a implementării platformei integrate pentru servicii electronice partajate în domeniul asistenței sociale, respectiv realizarea obiectivelor și rezultatelor proiectului, inclusiv prestarea serviciilor de licențiere acces la platforma integrată pentru servicii electronice partajate în domeniul asistenței sociale”.

   

  • Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor / acțiunilor vizate de Obiectivul Specific 2.1

  Instruirea s-a desfășurat pe două componente: învățare teoretică și învățare practică.

  De asemenea, programul de instruire a inclus și două module complementare, unul pe tema dezvoltării durabile și unul pe tema egalității de șanse.

  Cunoștințele și competențele ce au făcut obiectul sesiunilor de instruire au fost:

   • Să cunoască și să utilizeze identitatea electronică personală și profesională
   • Cunoașterea conceptelor de autentificare simplă și autentificare in 2 factori
   • Să știe să folosească semnătura electronică calificată
   • Să cunoască regulile de securitate cibernetică
   • Să cunoască conceptele de canale de comunicare electronică certificată
   • Să știe să arhiveze electronic
   • Să știe să îndosarieze electronic
   • Să dețină cunoștințe despre confidențialitatea actelor și datelor din activitatea zilnică
   • Să cunoască principiile înregistrării documentelor electronice și să le respecte
   • Să știe să lucreze în mod colaborativ în spațiul digital
   • Să cunoască și să respecte metodologia de completare a formularelor tipizate
   • Să cunoască funcționalitățile principalelor aplicații de tip web browser existente (Chrome, Edge, Mozilla, Brave, Safari) atât pe dispozitivele fixe cât și pe cele mobile
   • Să dețină cunoștințe de legislație specifica guvernanței spațiului digital

  Rezultat: 35 de persoane din cadrul DAS au fost instruite în vederea îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor acestora în domeniul managementului calității și procedurilor de lucru:

   • 33 de persoane au absolvit cursul de manager procese managementul calității,
   • 2 persoane au absolvit cursul de auditor în domeniul calității.
  Valoarea totală a proiectului

  Valoarea totală a proiectului (100% eligibil): 4.105.031,28 lei

  Valoarea cofinanțării din Fondul Social European – maximum 98%:  4.022.930,66 lei, din care:

  – 2.746.738,90 lei – maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de liderul de parteneriat;

  – 1.276.191,76 lei – maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de partener.

  Valoarea finanțării naționale: 82.100,6256 lei

  Data de începere a proiectului

  09.05.2022

  Data finalizării

  09.12.2023

  Proiectul s-a implementat pe o perioadă de 19 luni.

  Contractori implementare Contract de finanțare – LIDER PARTENERIAT, MUNICIPIUL BRAȘOV
  1. SC INTERMEDIA SERVICES TOP SRL

  Obiect contract: „Servicii de materiale de informare și publicitate”

  Contract de achiziție publică de servicii nr. 200/81579/12.07.2022 modificat cu actul adițional nr. 1/121820/22.08.2023

  Valoarea contractată: 3.220,00 lei fără TVA

  1. SC ACONNECT SMART SOFTWARE SRL

  Obiect contract: ”Servicii de realizare platformă integrată pentru servicii electronice”

  Contract de achiziție publică de servicii nr. 190/87441/15.06.2023 modificat cu actul adițional nr. 1/146050/09.10.2023

  Valoarea contractată: 2.150.000,00 lei lei fără TVA

  1. SC ATHOS TOTAL CONSULTING SRL

  Obiect contract: „Servicii de consultanță asupra procesului de digitalizare DAS”

  Contract de achiziție publică de servicii nr. 229/109935/14.09.2022 modificat cu actele adiționale nr. 1/121830/22.08.2023 și nr. 2/174668/06.12.2023

  Valoarea contractată: 124.000,00 lei fără TVA

  1. SC IPORO COM SRL

  Obiect contract: ”Servicii pentru evenimente – catering”

  Comanda nr. 170018 / 24.11.2023

  Valoarea contractată: 1.746,60 lei fără TVA

  Contractori implementare Contract de finanțare – PARTENER, DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV
  1. SC CC SAS SRL

  Obiect contract: „Servicii de actualizare Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale”

  Contract de achiziție publică de servicii nr. 102/99234/17.10.2022 modificat cu actul adițional nr. 1/22422/28.02.2023, actul adițional nr. 2/48589/21.04.2023, actul adițional nr. 3/62991/31.05.2023, actul adițional nr.4/88439/08.08.2023, actul adițional nr.5/118210/27.10.2023.

  Valoarea contractată: 835.000,00 lei fără TVA

  1. SC TQM CONSULTING SRL

  Obiect contract: „Servicii de consultanță în domeniul managementului calității”

  Contract de achiziție publică de servicii nr. 81/80224/18.07.2023 modificat cu actul adițional actul adițional nr. nr.1/99150/11.09.2023.

  Valoarea contractată: 18.000,00 lei fără TVA

  1. SC SRAC CERT SRL

  Obiect contract: „Servicii de certificare în domeniul managementului calității”

  Contract de achiziție publică de servicii nr. 119/115412/20.10.2023

  Valoarea contractată: 14.430,00 lei fără TVA

  1. Asocierea SC UNICERT EAE SRL și SC DALET&DD TOURS SRL.

  Obiect contract: „Servicii de instruire”

  Contract de achiziție publică de servicii nr.91/90179/16.08.2023 modificat cu actul adițional nr.1/99286/11.09.2023.

  Valoarea contractată: 105.403,90 lei fără TVA

  1. SC SAFETY TECHNOLOGY SRL

  Obiect contract: „Echipamente IT”

  Contract de achiziție publică de produse nr. 127/119614/31.10.2023.

  Valoarea contractată: 93.780,00 lei fără TVA

  Date contact beneficiar

  Municipiul Braşovlider de parteneriat, B-dul Eroilor nr.8, Brașov, tel: 0268.416550 înt.140/197, e-mail dtise@brasovcity.ro; 

  Direcția de Asistență Socială Brașov partener, Str. Panselelor nr.23, Brașov, tel: 0368 469 995, e-mail dasbv@dasbv.ro

   

  „Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • FINALIZAT

  ACHIZIŢIA UNUI NUMAR DE 32 AUTOBUZE ELECTRICE ŞI 20 AUTOBUZE ELECTRIC HIBRIDE

  Proiect finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu în cadrul Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane.


  INFORMARE PROIECT

  Contract de finanțare

  Contract de finanțare  nr.38/N/GES din 28.12.2018

  Autobuz hibrid Municipiul Brasov - 1

  Denumirea Beneficiarului

  MUNICIPIUL BRAŞOV

  Perioada de implementare

  Durata de realizare a proiectului 36 luni

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului: 137.000.000 lei

  Finanțarea nerambursabilă:   109.600.000 lei

  Obiectivul proiectului/ scopul proiectului

  Obiectivul proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea, în cadrul  serviciului de transport public din Municipiul Brașov a unor vehicule mai puțin poluante.

  Scopul proiectului:

  Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și îmbunătățirea calității aerului prin îmbunătățirea flotei de vehicule ce asigură furnizarea serviciului de transport public în Municipiul Brașov

  Rezultate

  Achiziția a 42 autobuze de 12m si 10 autobuze de 8m lungime  ce au contribuit la modernizarea flotei de vehicule destinate transportului public în Municipiul Brașov precum și la sprijinirea tranziției către un transport public nepoluant:

  • 32 autobuze electrice de 12 m lungime destinate transportului public urban de călători în Muncipiul Brașov, însoțite de 32 staţii de încărcare lentă și 9 staţii de încărcare rapidă.
  • 20 autobuze electrice (10 autobuze SOR EBN 8-autobuz electric din gama 8m și 10 autobuze SOR ENS 12-autobuz electric din gama de 12m) destinate transportului public local din Muncipiul Brașov, însoțite de  20 de staţii de încarcare lentă și o staţie de încărcare rapidă.

  Cu cele 42 autobuze de 12m si 10 autobuze de 8m lungime, până la data de 31.12.2021, au fost efectuați  2.024.000 km pe traseele din Municipiul Brasov, rezultând o reducere  de 1.619.200 kg CO2.

  Autobuz hibrid Municipiul Brasov - 2

  Date de contact

  UAT Municipiul Brașov
  Serviciul Strategii şi Programe de Dezvoltare
  Telefon: 0268 405000 int 200; 159
  Email: proiecte@brasovcity.ro

 • FINALIZAT

  MĂSURI PENTRU CREȘTEREA TRANSPARENȚEI, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV

  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod SMIS 152121, Contract de Finanțare nr. 600/29.10.2021


  INFORMARE PROIECT

   

  Denumirea Beneficiarului: MUNICIPIUL BRAŞOV

  Perioada de implementare: 12 luni (29.10.202129.10.2022)

  Valoarea totală a proiectului: 401.599,48 lei

  Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, POCA: 341.359,56 lei

  Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul național: 52.207,93 lei

  Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 8.031,99 lei

  Scopul proiectului

  În cadrul proiectului, s-au implementat mecanisme de cooperare cu societatea civilă, s-a realizat o campanie de conștientizare publică și educație anticorupție și s-au desfășurat cursuri de pregătire profesională anticorupție, la care au participat 35 de angajați ai Primăriei Municipiului Brașov, reprezentând personal de execuție, și cursuri de formare privind etica și integritatea, la care au participat 10 persoane alese prin vot, reprezentând personal de conducere și consilierul de etică.

  Obiectivul general al proiectului

  Obiectivul general al proiectului constă în creșterea transparenței, eticii și integrității în UAT Municipiul Brașov, prin introducerea unei proceduri de cooperare cu societatea civilă și prin acțiuni specifice pentru asigurarea unui management performant. Scopul proiectului este să contribuie la realizarea de reforme la nivel local, răspunzând priorității europene de investiții 11i.

  Obiectivele specifice ale proiectului
   1. Elaborarea unei proceduri de cooperare cu societatea civilă.
   2. Creșterea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor și al personalului din Primăria Municipiului Brașov a fenomenului corupției.

  <liCreșterea nivelului de cunoștințe și a competențelor personalului din Primăria Municipiului Brașov, în ceea ce privește prevenirea corupției.

  Beneficii pentru cetăţeni
  • Procedura de cooperare cu societatea civilă, realizată în cadrul proiectului, este o procedură de sistem PS CIM 01.02, având scopul creării cadrului general și implementării unui mecanism care să faciliteze și să asigure cooperarea funcționarilor din cadrul Primăriei Municipiului Brașov cu societatea civilă, în vederea prevenirii corupției.
  • Studiul privind percepția publică asupra unor aspecte legate de corupție a adus în atenția administrației publice locale probleme asupra cărora trebuie să se axeze cu precădere și să ofere soluții prin îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor funcționarilor publici. Acest studiu se va repeta după o perioadă de 3 ani de la finalizarea implementării proiectului, pentru a putea cuantifica progresul realizat.
  • Personalul instruit în cadrul acestui proiect aplică în activitatea sa curentă cunoștințele dobândite în ceea ce privește prevenirea corupției și a atingerii obiectivului general al proiectului, respectiv de creștere a transparenței, eticii și integrității la nivelul autorității publice locale.
  Rezultatele proiectului
  •  

   „Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

   www.poca.ro

   Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • FINALIZAT

  DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE A CENTRELOR SOCIALE REZIDENȚIALE PUBLICE PENTRU CATEGORII VULNERABILE DIN MUNICIPIUL BRAȘOV ȘI IMPLEMENTAREA DE MĂSURI ÎN VEDEREA GESTIONĂRII CRIZEI SANITARE CAUZATE DE SARS-COV-2

  Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020


  INFORMARE PROIECT

  Descriere proiect

  Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din Municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2

  Beneficiar

  MUNICIPIUL BRASOV IN PARTENERIAT CU DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV

  Obiectivul general

  Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura echipamentele și materiele necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, înscriindu-se astfel în obiectivul general al Axei Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin prioritatea de investiții 9a Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități. Materialele și echipamentele achiziționate prin proiect vor asigura desfășurarea activității în condiții de siguranță pentru lucrătorii sociali și beneficiarii de servicii sociale oferite în cadrul acestor centre, contribuind astfel la consolidarea capacității de reacție la criză sanitară cauzată de virusul SARS-CoV-2.

  Obiectivele specifice
  1. Dotarea cu echipamente medicale și echipamente de protecție a personalului din subordinea Direcției de Asistență Socială Brașov.
  2. Sprijinirea centrelor rezidențiale din subordinea Direcției de Asistență Socială Brașov în gestionarea crizei sanitare cauzate de virusul SARS-CoV-2, prin distribuirea de produse și dispozitive de dezinfecție.
  Rezultate

  Dotarea centrelor rezidențiale din subordinea Direcției de Asistență Socială Brașov cu echipamente de protecție (măști de proiecție 3 pliuri și prindere cu elastic, viziere, combinezoane de protecție, mănuși, șorturi și halate de unică folosință), echipamente medicale (sistem de măsurare a temperaturii corporale în timp real, lămpi UV pentru dezinfecție spații) și produse și dispozitive de dezinfecție (dozator cu senzor pentru dezinfectant, dezinfectanți pentru mâini și suprafețe).

  Perioada de implementare

  9 luni (30.03.2021 – 31.12.2021)

  Sursa de finanțare

  Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014- 2020 (POIM), Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

  Valoarea proiectului

  Valoarea totala a proiectului este de : 692.835,00 lei
  Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 692.835,00 lei

  Date de contact

  Email: proiecte@brasovcity.ro

  „Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • FINALIZAT

  REALIZAREA UNUI SPAȚIU MULTIFUNCȚIONAL DE RECREERE ȘI SPORT

  Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR /189/4/2, componenta 1: POR /2017/4/4.2/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific: Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate în municipiile reședință de județ.


   

  COMUNICAT DE PRESĂ

  FINALIZARE PROIECT

  REALIZAREA UNUI SPAȚIU MULTIFUNCȚIONAL DE RECREERE ȘI SPORT”

  cod SMIS: 128053

  Perioada de implementare: 14.04.2020 – 31.12.2023

  Proiectul “Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport” cod SMIS: 128053 a fost implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunățățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului și are valoarea totală 10.104.787,11 lei, din care 8.012.850,38 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă din FEDR și 1.225.494,77 lei finanțare nerambursabilă de la Bugetul de Stat.

  Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este de a asigura refuncționalizarea unui teren degradat și neproductiv cu o suprafață de 16.194 mp, situat în intravilanul Municipiului Brașov, în vederea îmbunătățirii mediului urban și a calității vieții, revitalizării orașului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

  Obiectivele specifice ale proiectului

  Obiectivul specific al proiectului este amenajarea unei zone de agrement și petrecere a timpului liber, prin reconversia și reutilizarea acestui teren degradat, cu multiple funcțiuni, cum ar fi: educație, sport, joacă, turism și activități în aer liber, peisagistic și integrare socială.

  Prin implementarea acestui proiect, suprafața de zone verzi a Municipiului Brașov a crescut cu 1,46 ha, ajungând la o suprafața totală de cca 44,29 ha, reprezentând 1,23% din teritoriul administrativ și 4,92% din intravilanul municipiului. Pentru crearea spațiului multifuncțional de recreere și sport au fost realizate următoarele activități:

  • s-au efectuat lucrări de consolidare a terenului și de sistematizare verticală a acestuia;
  • s-au amenajat spații verzi prin defrișarea vegetației existente, modelarea terenului, încorporarea de pamânt vegetal, plantarea de plante perene, plantarea de arbori și arbuști;
  • s-au realizat piste pentru bicicliști din îmbracăminte asfaltică pentru organizarea de cursuri de învățare a mersului pe bicicletă în trafic, prevăzute cu pante și sens giratoriu, semafoare și semne de circulație, intersecție cu alei pietonale;
  • s-au amenajat trei zone de “skills”, elementele din lemn fiind concepute pentru îmbunătățirea abilităților bicicliștilor;
  • s-a amenajat o zonă de sărituri echilibru, reprezentată în plan printr-o linie șerpuită lungă cu ridicări de la sol precum și cu zone înclinate lateral;
  • s-a amenajat un circuit mic pentru copiii mici, conceput pentru a ajuta copiii să progreseze prin joacă;
  • s-au achiziționat și montat elemente constructive de tipul alei dalate, foișoare, pergole, grilaje și grupuri sanitare;
  • s-a achiziționat și montat mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, suporți parcare biciclete, echipamente fitness, echipamente locuri joacă, seturi șah, etc);
  • s-au realizat sisteme de irigații automatizate cu funcționalitate independentă organizate pe sectoare;
  • s-au instalat sisteme de iluminat cu corpuri de tip LED ce asigură un iluminat suficient, nocturn și economic;
  • s-a construit un pavilion administrativ în care a fost încorporat stația “bike sharing”, dotată cu 40 biciclete (20 biciclete tip “mountain bike”, 20 biciclete tip “city bike”) cu spații de depozitare, vestiare și birouri;
  • s-au amenajat două grupuri sanitare cu dotările necesare, racordate la utilitățile publice;
  • au fost instalate sisteme de supraveghere video, de sonorizare exterioare și echipamente WI-FI.
  Rezultate așteptate

  Rezultatele așteptate pentru Municipiul Brașov după implementarea proiectului sunt în strânsă corelare cu obiectivul general al POR 2014-2020 prin oferirea de alternative noi de petrecere a timpului liber pentru locuitori și prin oferirea de noi oportunități pentru servicii turistice, reducerea poluării aerului și a zgomotului, respectiv îmbunătățirea aspectului urban al municipiului prin reabilitarea și revalorificarea spațiilor urbane nefolosite, neproductive și degradate. Zona verde amenajată va servi ca loc de recreere și sport pentru locuitorii cartierului rezidențial Valea Cetății, dar totodată și pentru toți locuitorii Municipiului, respectiv turiștii, care vizitează orașul.

  Proiectul este un element de noutate, dar și de necesitate în același timp. Pornind de la soluțiile oferite de specialiști în planificarea orașelor care se confruntă cu poluarea sunt prevăzute activități care să încurajeze utilizarea bicicletei ca mijloc energetic de deplasare. Spațiul multifuncțional va promova mobilitatea urbană activă, transportul alternativ cu bicicleta și intermodalitatea cu transportul public. Educația timpurie privind soluțiile de mobilitate alternativă și beneficiile acestora sunt pilonii de bază în creșterea calității vieții în Municipiul Brașov.

  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov

  Manager de proiect: Manolache Marilena

  Tel: +4 0268 405000
  Email: contact@brasovcity.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.roInvestim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • FINALIZAT

  EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BRAŞOV – COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA, CORP A

  Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; Obiectiv Specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.


  EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BRAȘOV – COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA, CORP A” – cod SMIS :128399 este finațat din  Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; Obiectiv Specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

  Valoarea totală a proiectului

  Valoarea totală a proiectului: 11.622.679,27 lei

  Finanțarea nerambursabilă: 10.740.122,27 lei, din care:                                                          

  Finanțarea nerambursabilă din FEDR  : 9.315.412,24 lei

  Finanțarea nerambursabilă Buget de Stat: 1.424.710,03 lei

  Finanțare din Buget Local: 882.557,00 lei (cheltuieli neeligibile și cofinanțare de 2%)

  Perioada de implementare

  04.09.2017 – 31.12.2023

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 11.031.724,75 lei din care:

  • 10.959.308,51 lei valoare totală eligibilă, din care:
   • 9.315.412,24 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
   • 1.424.710,03 lei valoare eligibila nerambursabilă din Buget de Stat
   • 219.186,24 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului
  • Valoare neeligibilă aferentă cheltuielilor neeligibile este de 72.416,24 lei
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este „creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă”.

  Scopul acestui proiect este acela de a oferi formare profesională corespunzătoare cererii şi exigenţei manifestate de către agenţii economici din municipiul Braşov. O astfel de formare profesională se poate realiza numai asigurându-se infrastructura educaţională de calitate, prin realizarea unui parteneriat public-privat, în care toţi actorii să colaboreze pentru pregătirea tinerilor specialişti din domeniu. În cadrul Colegiului Tehnic Transilvania, sunt pregătiţi absolvenţi în specializările: tehnicieni aviaţie, tehnicieni instalaţii de bord avion, tehnicieni proiectanţi CAD, tehnicieni mecatronişti, lăcătuşi construcţii structuri aeronave, frizeri, coafori, manichiurişti, pedichiurişti, mecanici auto.

  Obiectivele specifice ale proiectului

  Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  1. Eficientizarea energetică, reabilitarea şi modernizarea clădirii corpului A aparţinând Colegiului Tehnic Transilvania şi dotarea cu echipamente şi alte dotări necesare procesului de învăţământ.
  2. Formarea profesională a 505 elevi, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare.
  Rezultate finale

  Cladirea Corpului A aparținând Colegiului Tehnic Transilvania  reabilitată, modernizată si dotată.

  – suprafaţa reabilitată este de 832,00 mp.,

  – suprafaţa desfăşurată este de 3.266,00 mp.

  Numărul total de participanți în procesul educațional : 505 elevi înscrişi la cursurile Colegiului Tehnic Transilvania.

  Beneficiarii direcţi: de rezultatele proiectului vor beneficia direct 576 de persoane, din care:

  – 505 elevi înscrişi la cursurile Colegiului Tehnic Transilvania;

  – 58 de cadre didactice ale colegiului;

  – 13 persoane personal auxiliar şi nedidactic.

  Beneficiarii indirecți:

  Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt agenții economici din municipiul Brasov din domeniul industriei aviației, respectiv Airbus Helicopters Industries, IAR SA si partenerii acestora, pentru specializarile tehnicieni aviație, tehnicieni instalații de bord avion, tehnician proiectant CAD, tehnicieni mecatronist, lacatusi construcþii structuri aeronave, precum si din domeniul serviciilor, pentru specializarile frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist si mecanic auto.

  Date de contact

  Municipiul Brașov

  Adresa: B-dul. Eroilor nr. 8

  Tel: +4 0268 405000
  https://www.brasovcity.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.roInvestim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • FINALIZAT

  ACHIZIȚIA DE MIJLOACE DE TRANSPORT MODERNE

  Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR /182/4/1, componenta 1: POR /2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședintă de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov implementează proiectul cu titlul „achiziția de mijloace de transport moderne”, cod SMIS 126996, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR /182/4/1, componenta 1: POR /2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședintă de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  Beneficiar

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov, conform Contract de finanțare nr. 5058/7.02.2020.

  Durata de implementare

  52 luni

  Valoare proiect

  Valoare totală a proiectului este de  91.117.795,77 lei cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile de 75.065.067,60 lei, din care din FEDR 65.107.456,60 lei.

  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în municipiul Braşov prin creşterea atractivităţii transportului public ca urmare a modernizării flotei de vehicule.
  Prin creşterea atractivităţii sistemului de transport public se urmăreşte descurajarea utilizării autoturismului pentru deplasările urbane şi scăderea nivelului de congestie şi poluare chimică şi fonică generate de transportul privat, generând în mod direct scăderea emisiilor de CO2 precum şi al altor emisii (NOx, PM10 etc.). Conform scenariului „fără proiect” definit în PMUD, creşterea numărului de autovehicule private din viitorul apropiat va genera o creştere accentuată a emisiilor de carbon, motiv pentru care scenariul „cu proiect” („a face ceva”) impune adoptarea de măsuri concrete privind creşterea numărului de persoane utilizatoare a transportului public şi renunţarea în egală măsură la utilizarea autorturismelor personale. Astfel, înlocuirea vehiculelor de transport public cu vechime ridicată şi grad crescut de uzură fizică şi morală, cu vehicule de transport noi, eficiente energetic şi cu nivel redus de emisii poluante este de natură să crească nu numai eficienţa activităţii de transport public, ci şi gradul de atractivitate a acestui mod de transport în rândul populaţiei muncipiului şi al celor din zona metropolitană care lucrează pe raza municipiului. În plus, proiectul face parte dintr-o abordare complexă, integrată şi complementară, alături alte proiecte din cadrul PMUD (proiecte care vizează infrastructura utilizată de transportul public, componente ale sistemelor de managementul traficului precum şi alte investiţii destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană) astfel că, implementarea acestuia va contribui direct la reducerea traficului auto şi deci a emisiilor de carbon din Municipiul Braşov.

  Rezultate
  • Troleibuze achiziționate – 25 buc.
  • Autobuze hibrid achiziționate – 10 buc.

  Anunț de presă
  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov
  Manager de proiect – Mihaela Gal Director Executiv Adjunct Direcția Tehnică
  Tel: +4 0268 416550
  Email: mihaela.gal@brasovcity.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

  Municipiul Brașov
  B-dul. Eroilor, Nr. 8 Braşov, telefon/fax 0268 410644
  www.brasovcity.ro
  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • FINALIZAT

  ACHIZIŢIE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE 12M DEAL, BRAŞOV, IAȘI, SIBIU, SLATINA, SUCEAVA

  Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă


  Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Sibiu, Slatina, Suceava, cod SMIS 127865, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1  – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

  Beneficiar

  Parteneriatul format dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  în calitate de lider de parteneriat şi Unităţile Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov, Municipiul Iaşi, Municipiul Sibiu, Municipiul Slatina şi Municipiul Suceava, conform Ordinului de finanţare nr. 4808/24.09.2019.

  Perioada de implementare

  48 luni: 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2023

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 202.154.031,35 lei, din care:

  • 654.031,35 lei valoare totală eligibilă, din care:
  • 605.926,53 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
  • 481.424,04 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
  • 566.680,63 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
  • 709.581,02 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.

  Valoarea aferentă activităţilor UAT Municipiul Braşov  este de 26.963.981,12 lei, din care:

  • 046.400,00lei valoare totală eligibilă, din care:
  • 589.440,00lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
  • 996.032,00 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
  • 928,00 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
  • 917.581,12 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile, recuperată de la bugetul de stat
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilităţii urbane durabile prin crearea unui sistem de transport public în municipiile reședință de județ (Municipiul Braşov, Municipiul Iaşi,  Municipiul Sibiu, Municipiul Slatina şi Municipiul Suceava) eficient, ecologic şi modern, care să conducă la reducerea cantităţilor de CO2 şi emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, creşterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier.

  Obiectivele specifice ale proiectului

  Obiectivul specific al proiectului este înlocuirea integrală a parcului de mijloace de transport în comun de pe o serie de rute de transport public operaționale, actualmente deservite cu autobuze diesel (în multe cazuri depășite fizic sau moral), cu 60 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 12 m (lungime minimă 11,5 m – lungime maximă 12,5 m) pentru 13 rute de transport din Municipiul Braşov, Municipiul Iaşi,  Municipiul Sibiu, Municipiul Slatina şi Municipiul Suceava.

  Pentru Municipiul Braşov au fost achiziţionate un număr de 8 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 12 m, însoţite de 3 staţii de încărcare rapidă şi 8 staţii de încărcare lentă.

  Autobuzele electrice sunt de tip solo (nearticulate), cu planșeu jos (podea integral coborâtă), facilități pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă, fără etaj, caroserie CE, echipate cu echipamente ITS moderne: sisteme GPS, echipamente WiFi, sisteme de supraveghere video în interiorul şi exteriorul vehiculelor, sisteme de informare (video şi audio) a călătorilor atât în vehicule cât şi în exteriorul acestora, sisteme de numărare automată a călătorilor, porturi USB pentru încărcarea dispozitivelor călătorilor etc.

  Rezultate

  Rezultate asteptate generale

  Pentru întreg proiectul, după implementarea acestuia, emisiile de GES vor scădea, pentru fiecare an, cu 2.989 tone CO2/an.

  De asemenea, cresterea numărului de pasageri a fost calculată ca fiind, pentru toate rutele din proiect

  de cca. 2.047.709 pasageri pe an sau, în medie pentru fiecare rută din proiect 186.606 pasageri/an.

  Rezultatele asteptate în funcţie de activităţile proiectului

  Pentru întreg proiectul vor fi achiziţionate:

   • 60 de autobuze electrice cu lungimea de cca. 12 m cu capacitate de minim 70 de pasageri, dintre care 8 autobuze electrice pentru municipiul Braşov , însoţite de un număr egal de staţii de încărcare lentă (câte o staţie pentru fiecare autobuz electric), ce vor fi instalate la garajele / depourile unde vor fi garate noile autobuze electrice;
   • 19 staţii de încărcare rapidă: 3 pentru mun. Brasov, 6 pentru mun. Iaşi, 3 pentru mun. Sibiu , 3 pentru mun. Slatina si 4 pentru mun. Suceava.

  Rezultatele aşteptate pentru Municipiul Braşov, după implementarea proiectului – reducerea emisiilor de GES  (în CO2 echivalent) estimată va fi de 369 t CO2/ani, iar creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi pe rută  va fi de 505.355 pasageri/an.

  Date de contact

  Municipiul Braşov

  B-dul. Eroilor, Nr. 8,  Braşov

  telefon/fax 0268 405 000

  www.brasovcity.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.ro
  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • FINALIZAT

  ACHIZIȚIE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE 18 M, BRAȘOV, TIMIȘOARA

  Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea Administrativ–Teritorială Municipiul Braşov a implementat, în calitate de partener, proiectul  Achiziţie  mijloace de transport public – autobuze electrice 18 m, Braşov, Timişoara  cod SMIS 128114, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1  – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  Beneficiar

  Parteneriatul format dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de lider de parteneriat şi Unităţile Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov şi  Municipiul Timişoara,  conform Ordinului de finanţare nr. 4812/1.10.2019.

  Perioada de implementare

  60 luni: 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2023

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 226.160.633,40 lei, din care:

  • 188.847.710,45 lei valoare totală eligibilă, din care:
   • 520.553.89 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
   • 456.602,35 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
   • 870.554,21 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
  • 31.894.422,96 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.

  Valoarea aferentă activităţilor UAT Municipiul Braşov este de 47.032.969,76,00lei, din care:

  • 218.546,80 lei valoare totală eligibilă, din care:
   • 185.764,78 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
   • 228.411,08 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
   • 370,94 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
  • 814.422,96 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea transportului public în municipiul Braşov şi municipiul Timişoara, prin reînnoirea mijloacelor de transport în comun de pe rutele de transport public selectate. Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în două moduri:

  – prin înlocuirea vechilor autobuze cu propulsie diesel cu autobuze 100% electrice cu zero emisii se elimină practic emisiile de GES de pe rutele respective;

  – prin asigurarea de condiţii superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, mai rapide, mai puţin zgomotoase, cu facilităţi STI)

  prin noile vehicule, precum si prin îmbunătăţirile complementare aduse de orașe prin alte proiecte finanţate prin POR 2014 – 2020, mai mulţi locuitori din orașele respective vor utiliza transportul public, iar o parte dintre aceștia vor fi renunţat la transportul privat.

  Obiectivele specifice ale proiectului

  Obiectivul specific al proiectului este înlocuirea integrală a parcului de mijloace de transport în comun de pe o serie de rute de transport public operaționale, actualmente deservite cu autobuze diesel (în multe cazuri depășite fizic sau moral), cu 56 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 18 m (lungime minimă 17,5 m – respectiv maxim 18,0 m) pentru 12 rute de transport din Municipiul Braşov şi  Municipiul Timişoara.

  Pentru Municipiul  Braşov  au fost achiziţionate un număr de 12 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 18 m, însoţite de 4 staţii de încărcare rapidă şi 12 staţii de încărcare lentă. Autobuzele electrice  circula pe ruta:  ruta 5 (12 autobuze electrice). Autobuzele electrice vor fi de tip articulate, cu planșeu jos (podea integral coborâtă), facilități pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă (rampă-kneeling), fără etaj, caroserie CE, destinate transportului urban de călători.

  Rezultate
  • Rezultate așteptate generale

  Pentru întreg proiectul, după implementarea acestuia, emisiile de GES vor scădea, pentru fiecare an, cu 2.805 tone CO2/an.

  De asemenea, creșterea numărului de pasageri a fost calculată ca fiind, pentru toate rutele din proiect

  de cca. 3.500.471 pasageri pe an sau în medie pentru fiecare rută din proiect 291.706 pasageri/an (respectiv, în medie pentru o ruta, 9.590 pasageri pe zi, sau 972 pasageri la ora de vârf)

  Pentru  Municipiul  Braşov  pentru ruta 5 reducerea emisiilor (în CO2 echivalent) estimată va fi de 681t CO2/an, iar creșterea estimată a numărului de pasageri transportaţi va fi de 836.894 pasageri/an.

  • Rezultatele așteptate în funcţie de activităţile proiectului

  Pentru întreg proiectul vor fi achiziţionate:

  • 56 de autobuze electrice cu lungimea de cca. 18 m cu capacitate de 130 de pasageri, dintre care 12 autobuze electrice pentru municipiul Braşov, însoţite de un număr egal de staţii de încărcare lentă (câte o staţie pentru fiecare autobuz electric), ce vor fi instalate la garajele / depourile unde vor fi garate noile autobuze electrice;
  • 19 staţii de încărcare rapidă: 4 pentru Municipiul Braşov, 15 pentru Municipiul Timişoara.

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

  http://www.fonduri-ue.ro

  http://www.inforegio.ro

  http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro


  Municipiul Brașov
  B-dul. Eroilor, Nr. 8 Braşov, telefon/fax 0268 410644
  www.brasovcity.ro
  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • FINALIZAT

  ACHIZIŢIE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – TROLEIBUZE 18 M, BRAŞOV

  Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea Administrativ – teritorială Municipiul Braşov implementează, în calitate de partener, proiectul Achiziţie mijloace de transport public – troleibuze 18 m, Braşov, cod SMIS 127697, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

  Beneficiar

  Parteneriatul format dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de lider de parteneriat şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Braşov, conform Ordinului de finanţare nr. 4253/17.05.2019.

  Perioada de implementare

  36 luni: 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2021

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 93.473.050,00 lei, din care:

  • 78.653.050,00 lei valoare totală eligibilă, din care:
  • 66.855.092,50 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
  • 10.154.696,50 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
  • 1.643.261,00 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
  • 14.820.000,00 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.

  Valoarea aferentă activităţilor UAT Municipiul Braşov este de 92.933.050,00 lei, din care:

  • 78.113.050,00 lei valoare totală eligibilă, din care:
  • 66.396.092,50 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
  • 10.154.696,50 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
  • 1.562.261,00 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
  • 14.820.000,00 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea transportului public în Municipiul Brasov prin achiziţia de material rulant de tip troleibuz pe rutele de transport public selectate, printr-o abordare integrata bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) al Polului de Creştere Brasov.
  Acest obiectiv implica reducerea emisiilor de carbon şi creşterea atractivităţii transportului public in comun, prin asigurarea de condiţii superioare (vehicule moderne, cu podea joasa, 100% electrice cu zero emisii, mai rapide, mai puţin zgomotoase, cu facilităţi STI – sisteme tehnice inteligent), respectiv prin oferirea alternativelor de transport, descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal şi creşterea numărului de persoane care vor utiliza transportul public.

  Obiectivele specifice ale proiectului

  Obiectivele specifice ale proiectului vizează un transport public în sistem integrat, eficient si accesibil, prin achiziţionarea a 26 troleibuze noi, care vor fi operate pe următoarele rute :

  • Pentru ruta BV1 : 6 troleibuze de cca. 18 m cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune;
  • Pentru ruta BV2 : 3 troleibuze de cca. 18 m cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune;
  • Pentru ruta BV6 : 10 troleibuze de cca. 18 m cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune;
  • Pentru ruta BV31 : 7 troleibuze de cca. 18 m cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune;

  Troleibuzele vor fi de tip articulat, noi, cu planşeu jos (podea coborâta), facilităţi pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusa (rampa – kneeling), fără etaj, caroserie CE, acţionate în curent alternativ cu electronica de putere, cu comanda si diagnoza cu microprocesor, cu recuperare si înmagazinare a energiei la frânare si cu viteza maxima de circulaţie de 75 km/h, limitata cu dispozitiv limitator de viteza reglabil DLV la 55 km/h, destinate transportului urban de calatori.
  Troleibuzele vor avea puterea nominala totala a unităţii electrice de tracţiune de minim 240 kW şi vor dispune constructiv de o sursa auxiliara de tensiune (bloc de baterii / supercapacitori) care asigura funcţionarea în condiţii normale pe porţiuni de traseu fără reţea aeriana de contact, cu o autonomie de minim 5 km. Aceasta va permite şi depăşirea zonelor afectate de avarii la reţeaua aeriana de contact fără a obstrucţiona circulaţia autovehiculelor în zona.

  Rezultate

  După implementarea proiectului, emisiile de GES vor scădea, pentru fiecare an, cu 1.137 tone CO2 echivalent pe an.
  De asemenea, creşterea numărului de pasageri a fost calculata ca fiind, pentru toate rutele din proiect de cca. 2.163.049 pe an sau, în medie pentru fiecare ruta din proiect 540.762 pasageri/an (respectiv, în medie pentru o ruta, 1802 pasageri pe zi, sau 150 la ora de vârf).
  Proiectul propune achiziţionarea a 26 troleibuze noi, astfel :

  • pe ruta 1, se vor achiziţiona 6 troleibuze de cca. 18 m cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune;
  • pe ruta 2, se vor achiziţiona 3 troleibuze de cca. 18 m cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune;
  • pe ruta 31, se vor achiziţiona 10 troleibuze de cca. 18 m cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune;
  • pe ruta 6, se vor achiziţiona 7 troleibuze de cca. 18 m cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune;

  Proiectul în ansamblu contribuie la scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera şi la creşterea numărului de pasageri din sistemele de transport public urban în România.

  STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

  Achiziții proiect
  1. Achiziție mijloace de transport public-troleibuze 18 m   
   Procedura  de achiziție mijloace de transport public-troleibuze 18 m  a fost licitație deschisă,   cu o valoare estimată de 78.000.000 lei fără TVA.
   În data de 01.07.2019 a fost semnat contractul de furnizare nr. 187/59896/01.07.2019 având ca obiect ”Achiziționarea de 26 troleibuze noi SOLARIS TROLLINO 18, destinate transportului public urban de călători pentru Municipiul Brașov” încheiat între Municipiul Brașov și SOLARIS BUS & COACH S.A. Contractul are valoarea de  77.354.784 lei fără TVA și o durata de 24 luni.
  2.  Achiziție furnizare produse și servicii de informare și publicitate a proiectului
   Achiziția produselor și serviciilor de informare și publicitate a proiectului s-a realizat prin achiziție directă  cu o valoare estimată de  95.000 lei fără TVA.
   În data de  29.10.2019 a fost semnat  contractul de achiziție publică de furnizare nr. 300/102371/29.10.2019 având ca obiect ”Furnizarea produselor și serviciilor de informare și publicitate pentru proiectul  ”Achiziție mijloace de transport public -troleibuze 18m, Brașov” încheiat între Municipiul Brașov și BV SMART PROD SRL. Contractul are valoarea de  51.050 lei fără TVA și o durată de 26 luni.
  Livrare troleibuze de 18 m

  Au fost achiziționate 26 troleibuze NS_T18LF_TRL- Solaris Trollino 18 NOU care sunt în trafic și la care sunt asigurate condițiile tehnice/operaționale pentru rețea și condiţiile tehnice/operaţionale pentru infrastructura rutieră de rularea a troleibuzelor achiziționate prin proiect. Cele 26 troleibuze noi rulează pe următoarele rute:

  • Pentru ruta BV1: 6 troleibuze cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune;
  • Pentru ruta BV2: 3 troleibuze cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune;
  • Pentru ruta BV6: 10 troleibuze cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune;
  • Pentru ruta BV31: 7 troleibuze cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune;

  În mai puțin de un an de la începerea livrărilor către Municipiul Brașov troleibuzele Solaris cu autonomie pe acumulatori au parcurs în orașul Brașov peste 1.000.000 km.
  Darea în administrare a noilor troleibuze SOLARIS a generat o creștere a calității serviciului de transport public oferit de RATBV SA și a avut o influență pozitivă importantă în cadrul măsurilor asupra protecției mediului înconjurător.

  Informarea si publicitatea proiectului

  În cadrul activității de informare de informare și publicitate a proiectului au fost realizate următoarele materiale:

   • Comunicat de presă on-line postat in BizBrasov- Aviz nr. 12381/20.11.2019,
   • Panou temporar amplasat la sediul Primăriei Brașov -Aviz ADRBI nr. 12240/18.11.2019,
   • 26 Plăcuțe montate pe troleibuze -Aviz nr. 4038/28.04.2020,
   • 100 Afișe – Aviz nr. 8386/15.09.2020,
   • 8000 hărți tip pliant – Aviz nr. 12968/08.02.2021,
   • Placă permanentă amplasată la sediul Primăriei Brașov – Aviz nr. 13986/18.03.2021,

  v

  • Comunicat de presă la finalul proiectului, on-line postat in BizBrasov – Aviz nr. 14601/06.04.2021
  Informarea si publicitatea proiectului

  În cadrul activității de informare de informare și publicitate a proiectului au fost realizate următoarele materiale:

  Beneficiar

  Parteneriatul format dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de lider de parteneriat şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Braşov, conform Ordinului de finanţare nr. 4253/17.05.2019.

  Date de contact

   

  Referință proiect – https://www.mdlpa.ro/pages/proiectsmis127697home

  UAT Municipiul Braşov
  Lorincz Kraila Bianca, Şef serviciu Strategii şi programe de dezvoltare
  Tel: +4 0268 410644
  Email: bianca.kraila@brasovcity.ro

  Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
  Loredana Tifiniuc, Şef Serviciu Serviciul Comunicare
  Tel: +4 0372 111499
  Email: loredana.tifiniuc@mdrap.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:
  www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

  Municipiul Brașov
  B-dul. Eroilor, Nr. 8 Braşov, telefon/fax 0268 410644
  www.brasovcity.ro
  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • FINALIZAT

  eFuncționar+. Servicii electronice si simplificare administrativă

  Proiect finanţat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA)


  „Proiect finanţat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA)”

  CONTRACT NR. 287/6.12.2018 MODIFICAT ȘI COMPLETAT CU ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 DIN 11.03.2020 ȘI ACTUL ADIȚIONAL NR. 2 DIN 09.12.2020
  Beneficiar: Municipiul Brasov

  Perioada de implementare: 34 luni (06.12.2018 – 06.10.2021)

  Valoarea totală a proiectului: 2.837.126,47 lei

  Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, POCA: 2.344.798,50 lei

  Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul național: 358.616,24 lei

  Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 55.171,73 lei

  Link-uri utile
  https://serviciielectronice.brasovcity.ro/cmsSE
  https://www.brasovcity.ro/ro/primaria/proiecte_europene_finalizate
  https://www.youtube.com/watch?v=PmpqgNTce_s

  Serviciile electronice pentru cetățeni disponibile prin proiect nu se regăsesc accesând doar link-ul: https://serviciielectronice.brasovcity.ro/cmsSE, acestea sunt integrate în fluxurile de activități disponibile pe portalul Primăriei Municipiului Brașov, www.brasovcity.ro, secțiunea Servicii pentru cetățeni / Interacționează cu Primăria (e-Funcționar+), https://www.brasovcity.ro/ro/interactioneaza_cu_primaria

  De asemenea, soluțiile/subsistemele interne dezvoltate/implementate prin proiect (soluția Intranet, Activități de managementul dosarelor, activităţilor, arhivei electronice şi pentru semnarea electronică, Platformă pentru raportare indicatori de activitate şi de performanţă, Platforma pentru lucrul colaborativ intra şi inter-instituţional etc), nu se regăsesc în link-ul public: https://serviciielectronice.brasovcity.ro/cmsSE acestea fiind soluții de uz intern.

  Scopul

  Creșterea eficienței administrative a Primăriei Municipiului Brașov prin implementarea unor sisteme informatice inovative – ca măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetățeni și mediul de afaceri.

  Obiective specifice

  1. Optimizarea activităților interne ale funcționarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activităților și al înregistrărilor;
  2. Modernizarea platformei de tip portal prin implementarea de noi soluții tehnice și servicii care să fie furnizate online către cetățeni;
  3. Îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor personalului municipiului Brașov pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect și pentru gestionarea documentelor electronice.

  Beneficii pentru cetăţeni:

  • Creşterea calităţii serviciilor oferite printr-o abordare orientată către cetăţean;
  • Creşterea capacităţii de a oferi servicii publice, prin asigurarea de servicii electronice, on-line, ca alternativă a celor prestate în mod tradiţional;
  • Diversificarea gamei de servicii disponibile prin mijloace electronice, inclusiv documente semnate electronic;
  • Creşterea accesibilităţii serviciilor primăriei, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi, independent de locaţie sau timp, eliminând necesitatea deplasării fizice la sediile primăriei, asigurând disponibilitatea depunerii documentelor 24h/24h, 7 zile/săptămână;
  • Deschiderea administraţiei către cetăţean şi asigurarea transparenţei actului administrativ;
  • Optimizarea modului de lucru şi eficientizarea proceselor interne care conduc către creşterea calităţii actului administrativ.

  Rezultatele proiectului:

  • Portal de servicii electronice modernizat prin implementarea de noi soluţii tehnice şi servicii furnizate online către cetăţeni;
   Prin intermediul Portalului web specializat, publicul (persoane fizice/juridice) are acces la serviciile electronice puse la dispoziție de Primăria Municipiului Brașov.
   La accesarea secțiunii Online -> Servicii Electronice, se deschide catalogul de servicii puse la dispoziţie de către Primăria Municipiului Brașov.
   Cetățenii își pot crea un cont autentificat și verificat în portalul web specializat furnizând o adresă de e-mail validă și o parolă, iar pentru verificare, utilizatorul poate solicita Serviciul de Identificare Video pus la dispoziție de Primăria Municipiului Brașov.
   Avantajele accesului autentificat și validat sunt:

   • Acces direct în platformă, fără necesitatea de a consulta email-ul la fiecare autentificare;
   • Acces la lista proprie de solicitări;
   • Acces la spațiul privat virtual (pentru consultare/salvare date personale și documente necesare);
   • Acces la situația fiscală;
   • Acces la demersuri aferente departamentului impozite și taxe.
  • Accesul în portalul de servicii publice modernizat, prin noi modalităţi de conectare utilizând cont de utilizator sau e-mail;
  • Formulare WEB:
  • Platforma de plăţi electronice modernizată, prin integrarea fluxului de plată online în demersurile electronice pentru obţinerea unor documente;
  • Terminal interactiv self-service pentru predare documente şi acces la servicii electronice, inclusiv plata cu cardul bancar;
   În cadrul TERMINALULUI INTERACTIV instalat la intrarea în Primăria Municipiului Brașov sunt configurate servicii electronice care permit depunerea documentelor aferente activităților de urbanism, taxe și impozite și patrimoniu, inclusiv plata cu cardul bancar
   1. Ecran tactil -Completare formulare, cu preluarea automată a informațiilor scanate de pe cartea de identitate
   2. Tastatura
   3. Dispozitiv semnătura olografa -preluarea semnăturii olografa a utilizatorului
   4. Scanner cod bare -Scanareaunui cod de barede pe un document
   5. Scanner documente -Scanareaunor documentesolicitate
   6. Dispozitive plata electronica –cititor card, cititor contactless, tastatura
   7. Imprimanta bon-eliberarechitanță/bon
   8. Scanner carte de identitate-Identificarea cetățeanului

   Pe lângă serviciile de plată electronică a oricărui tip de taxă, sunt configurate 9 (nouă) tipuri de servicii electronice care presupun transmiterea de documente către Primărie.

   În cazul în care este necesară verificarea identității solicitantului, este posibilă preluarea automată a datelor de identificare ale utilizatorului direct prin scanarea cărții de identitate de către terminalul interactiv.

   În cadrul terminalului este implementat un modul de plăți electronice cu funcționalități similare celui disponibil în cadrul portalului și care permite plata acelorași tipuri de taxe.

  • Componenta geoportal modernizată prin implementarea de noi aplicaţii şi hărţi pentru consultarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, consultarea şi participarea cetăţenilor în procesul de avizare a planurilor urbanistice;

   Componentă portal public WEB-GIS cu următoarele tematici:

   • Consultare documente de urbanism
   • Consultare reglementări urbanism PUG/PUZ/PUD
   • Consultare publică documentații propuse spre avizare
  • Platformă pentru raportare indicatori de activitate şi de performanţă, analize complexe destinate publicului;
  • Certificate digitale calificate pentru cetăţeni, utilizabile pentru 10.000 de semnături electronice;

   Prin proiect s-a furnizat și un serviciu care să permită generarea a 1.000 (una mie) bucăți CERTIFICATE DIGITALE CALIFICATE în cloud utilizabile pentru 10.000 de semnături electronice.
   Prin aceste servicii oferite cetățenilor se asigură automatizarea prin digitalizare a fluxurilor de informații între aceștia și instituție, cu evitarea deplasărilor inutile și a timpului care se pierde la ghișee.

   Cetățenii pot opta astfel, pentru utilizarea unui certificat digital calificat emis online direct din platforma Portal.
  • Servicii de identificare video utilizate în vederea emiterii certificatelor digitale calificate în cloud şi în vederea validării contului de utilizator în portal;
  • Portal pentru lucrul colaborativ intra şi inter-instituţional;
   Module intranet și extranet pentru facilitarea colaborării în interiorul Primăriei și cu instituții partenere:

   • Site-uri personalizate pentru activităţi comune de colaborare
   • Calendar al activităţilor între Primărie şi parteneri
   • Interacţiunea cu alte instituţii partenere prin conectarea directă pentru comunicare şi schimb de date
  • Platforma integrată internă pentru managementul dosarelor, activităţilor, arhivei electronice şi pentru semnarea electronica a documentelor;
  • Activități de instruire ”utilizatori” și ”administratori de sistem”.

  În cadrul activității de informare și publicitate s-a realizat un videoclip de prezentare a proiectului: ”eFuncţionar+. Servicii electronice şi simplificare administrativă”, Videoclipul poate fi accesat aici:

  „Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

  www.poca.ro

 • FINALIZAT

  PRoTECT – „Public Resilience using Technology to Counter Terorism”

  Proiect finantat prin Axa Horizon 2020


  „Public Resilience using Technology to Counter Terorism”, iar acronimul: PRoTECT.

  Contract nr: 815356
  Beneficiar: Municipiul Brasov

  Scop

  • Îmbunătățirea protecției spațiilor publice și a altor obiective vulnerabile în conformitate cu Planul de acțiune al UE privind protecției spațiilor publice. Obiectivul general pe termen scurt al proiectului este de a oferi tuturor membrilor municipalităților europene din cadrul EFUS, o perspectivă asupra protecției spațiilor publice și a altor ținte vulnerabile, oferindu-le bune practici și acces la tehnologie și cunoștințe necesare adaptate la nevoile lor.
  • Comunicarea cu alte municipalități (membrii EFUS) cu soluții tehnologice și cu cele mai bune practici existente, pentru a-și difuza experiențele în implementarea bunelor practici și concepte tehnologice, inclusiv validarea prin exerciții de masă și o foaie de parcurs tehnologică

  Obiectiv specific

  „Protejarea spațiilor publice: îmbunătățirea protecției spațiilor publice, zone urbane și alte ținte ușoare (persoane) prin intermediul instruirilor, schimbul de bune practici și activități de sensibilizare.”
  Pentru a aplica în cadrul acestui apel de proiecte, s-a format un consorțiu din organisme de aplicare a legii și autorități publice locale într-un număr de țări europene. Acest proiect a fost aprobat la finanțare de Comisia Europeană.
  Prin realizarea proiectului se urmărește:

  • Creșterea gradului de conștientizare a autorităților municipale cu privire la conceptele de securitate și adaptarea tehnologiei la protecția spațiilor publice.
  • Împărtășirea celor mai bune practici și lecțiile învățate pentru a aplica eficient conceptele tehnologice în protejarea spațiilor publice.
  • Construirea unei colaborări mai strânse, permanente între autoritățile municipale și aplicarea legii prin intermediul rețelelor existente (ENLETS, EFUS).

  Pe termen lung, este necesar ca toate municipalitățile locale din UE să fie familiarizate cu autoevaluarea vulnerabilității și cu o gamă largă de bune practici și concepte tehnologice și să dorească să-și îmbunătățească protecția spațiilor lor publice.
  Partenerii proiectului direct implicați – și unde vor avea loc activitățile – sunt Olanda (EINDHOVEN), Grecia (LARISA), Spania (MALAGA), Lituania (VILNIAUS) și România (BRAȘOV). Aceste autorități partenere locale vor beneficia în mod direct de proiectul PRoTECT.

  REZULTATELE PROIECTULUI
  Autoritățile municipale și instituțiile locale care s-au implicat în acțiuni directe în scopul cooperării tuturor factorilor implicați în

  • Poliția română
  • Poliția Locală Brașov
  • Primăria Brașov
  • Serviciul Local pentru situații de urgență

  A fost prezentată o evaluare personalizată a vulnerabilității Municipiului Brașov și a posibilelor tehnologii actuale ce pot fi aplicate în vederea protecției spațiilor publice.

  Dezvoltarea și implementarea securității pentru zonele cu risc din Brașov s-a efectuat cu tehnologiile partenerilor de la Sabre Global UK, Kromek Ltd și Everis Aeroespacial y DEfensa SLU.

  Studiu de caz: Piața Sfatului, spațiu „deschis”, de interes public (PSOI), considerat vulnerabil la atacuri teroriste. Locația a fost aleasă în mod special pentru această evaluare a vulnerabilității dat fiind numărul mare de oameni din toată România și din străinătate care vizitează zona, dar și datorită semnificației culturale și economice pe care o are pentru orașul Brașov.

  Proiectul a contribuit la dezvoltarea platformei Urban Securipedia, o bază de cunoștințe mai largă privind securitatea urbană care poate fi folosit de practicienii locali în securitate. Actualizările făcute datorită proiectului promovează rezultatele PRoTECT și oferă părților interesate din domeniul securității la nivel local instrumente și cunoștințe pentru implementarea măsurilor de securitate necesare în cazul unor posibile atacuri teroriste.

  A fost elaborat un plan de acțiune prin intermediul Parteneriatul pentru Agenda Urbană privind securitatea în spațiile publice, care identifică trei priorități tematice:

  • Planificarea și proiectarea urbană „pentru a crea orașe mai sigure”;
  • Tehnologie și securitate pentru orașe inteligente și sigure;
  • Gestionarea securității și partajarea spațiilor publice.

  Aceste priorități au fost operaționalizate printr-o serie de acțiuni bazate pe șase puncte majore:

  1. Elaborare recomandări în domeniul securizării spațiilor publice,
  2. Elaborare cadru pentru autoevaluare,
  3. Tehnologii AI în zonele urbane,
  4. Instruire integrată în domeniul securității urbane,
  5. Coeziune socială și securitate,
  6. Îndrumări privind securitatea prin proiectare.

  S-a dezvoltat un cadru de evaluare a tehnologiei cu scopul de a facilita acțiunile viitoare ale Municipalității în vederea îmbunătățirii securității spațiului public. Acest cadru de evaluare a condus la:

  • obținerea de informații despre soluțiile optime de prevenție și răspuns la posibile situații ce implică intervenții specializate și coordonate de securitate publică;
  • utilizarea operațională și evaluarea demonstrațiilor care permit actorilor locali să evalueze gradul în care obiectivele privind atenuarea unei vulnerabilități au fost îndeplinite;
  • elaborarea unor recomandări privind achiziția sau utilizarea soluției identificate ca fiind optimă pentru studiul de caz al municipiului Brașov.

  Instrumentele dezvoltate în PRoTECT au condus la îmbunătățirea răspunsului direct pentru securizarea locurilor publice din municipiul Brașov înainte, în timpul și după o amenințare teroristă. Beneficiile finale ale instrumentelor utilizate au condus la identificarea soluțiilor de securitate rentabile din punct de vedere economic și operațional.

  Bugetul proiectului și cheltuielile eligibile

  Valoare totală a bugetului aferent Municipiului Brașov de 49.862 euro fără TVA, din care suma de 44.875,80 euro fără TVA reprezintă finanțarea nerambursabilă.

  Valoarea totală a costurilor aferente Municipiului Brașov în valoare de 4.986,2 euro fără TVA, reprezentând 10% din totalul bugetului aferent Municipiului Brașov – costuri eligibile, contribuție proprie.

  Perioada de implementare: 32 luni (Noiembrie 2018 – Iunie 2021)

 • FINALIZAT

  ProGetOne – SINERGIE PROACTIVĂ A TEHNOLOGIILOR EFICIENTE INTEGRATE PRIVIND ANVELOPAREA CLĂDIRILOR

  Finanțare Comisia Europeană


  PROGETONE – SINERGIE PROACTIVĂ A TEHNOLOGIILOR EFICIENTE INTEGRATE PRIVIND ANVELOPAREA CLĂDIRILOR

  Finanțare Comisia Europeană

  Beneficiar

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov

  Durata finală a proiectului:

  Durata finală a proiectului a fost de 65 de luni (a fost prelungit prin Amendment Reference No AMD-723747-14)

  Valoare proiect

  Valoarea grantului: 3.752.534 EURO (include cheltuieli de elaborare a documentaţiilor tehnice şi a analizelor financiare şi de risc, pentru toate studiile de caz). Bugetul Municipiului Braşov este de 20.000 EURO.

  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  1.Combină în sistem integrat componente preasamblate de înaltă performanţă energetică, prin adăugarea sau substituirea de faţade prefabricate.

  2.Redă siguranţa clădirii prin utilizarea unor structuri de oţel, care să reducă încărcarea pe orizontală a clădirii, şi implemenetare unor structuri de siguranţă care să susţină noile faţade.

  3.Oferă sustenabilitatea socială prin asigurarea de soluţii care să mărească disopnibilitatea locatarilor de a accepta soluţii inovatoare

  Finanţare 75% nerambursabilă de la Comisia Europeană, în cadrul măsurii Horizon 2020, EE – 2016-2017.

  Rezultatele proiectului:

  1. Proiectul a dezvoltat un set holistic și integrat de tehnologii (sistemul GET) care gestionează în mod optim diferitele cerințe (energetice, structurale, funcționale) pentru a obține cele mai înalte performanțe energetice, de siguranță și sustenabilitate socială a clădirilor:

  -Cerințele energetice – prin adăugarea de noi fațade prefabricate, plug and play, cu performanță energetică ridicată și sisteme HVAC (încălzire, ventilație, aer condiționat);

  -Siguranță – prin utilizarea structurilor exterioare adecvate pentru a crește capacitatea structurală globală a clădirii, susținând în același timp noua anvelopă a clădirii;

  -Sustenabilitate socială – prin creșterea valorii imobiliare a clădirilor și dezirabilitatea opțiunilor de modernizare prin furnizarea de soluții personalizate pentru  utilizatori, proprietari și administratorii cladirii, cu perturbarea minimă a locatarilor.

  1. A fost aplicat sistemul integrat de tehnologii dezvoltat în cadrul proiectului (sistemul GET) în cazul clădirii demonstrative situată într-o reședință studențească a Universității Naționale și Kapodistriene din Atena, Grecia, în cazul căreia au fost efectuate lucrări de construcție.

  Sistemul GET utilizat:

  – Exoscheletul

  – Componente arhitecturale de fatada: GET System Abacus

  – Componente integrate pentru fațadă HVAC: TG-Box și TG-Beam

  Sistemul GET își propune să ofere clădirilor existente cu performanțe structurale slabe o îmbunătățire a performanței clădirii în cazul unui seism, având în vedere standardul european EN 1998‐3, Eurocod 8, respectiv  o reducere a consumului net de energie primară în clădirile rezidențiale până la o medie de 10-30 kWh/m2 pe an, fiind avuta in vedere ținta de energie aproape zero.

  1. A fost dezvoltată aplicația ONE app care combină tehnologiile de vizualizare tridimensionale și în timp real,scopul acesteia fiind de a sprijini proprietarii și profesioniștii să vizualizeze și să aleagă cele mai potrivite opțiuni din soluțiile ProGETonE, în funcție de nevoile, așteptările și bugetul lor.
  1. Studiul de caz din municipiul Brașov a avut în vedere o clădire construită în anul 1972, cu o suprafață totală de 1850 m2. În cazul acestei clădiri a fost studiat impactul implementării sistemului GET și a înlocuirii sistemului HVAC. Mai precis, a fost examinată implementarea celor trei sisteme GET diferite, conform proiectului structural final. Astfel, renovarea clădirii studiului de caz din Brașov a luat în calcul patru principale interventii:

  – Adăugarea de noi volume.

  – Inlocuirea sistemelor de incalzire, racire si ACM.

  – Adăugarea izolației termice pentru anvelopa clădirii.

  – Adăugarea a două sisteme de energie regenerabilă. – Inlocuirea echipamentelor electrice si a sistemului de iluminat.

   

  Cladirea  (Studiul de caz al Municipiului Brașov) – Înainte și dupa implementarea sistemului GET

   

  Consumul de energie primară înainte și dupa implementarea sistemului GET

   

  Consumul de energie (electricitate și gaze naturale) înainte și dupa implementarea sistemului GET

   

  Emisii CO2 înainte și dupa implementarea sistemului GET

  *ER – Extra Room (spațiu adițional)

  *SS – Sun Space (spațiu cu expunere la soare)

  *BAL – Balcony (balcon)

  Website proiect: https://www.progetone.eu/

 • FINALIZAT

  (ABRACADABRA) Assistant Buildings addition to Retrofit, Adapt, Cure And Develop the Actual Buildings up to zeRo energy, Activating a market for deep renovation – Asistenţă acordată pentru modernizarea, adaptarea, repararea şi dezvoltarea clădirilor, în vederea aducerii acestora la stadiul de clădiri energie zero, şi crearea unei pieţe a renovării capitale

  Proiect finanţat de Comisia Europeană în cadrul măsurii Horizon 2020, SC3- Secure, Clean and Efficient Energy. Coordonatorul proiectului este Universitatea din Bologna Alma Mater Studiorum.


  OBIECTIVE:

  • Creşterea valorii economice a clădirilor, prin îmbunătăţiri arhitecturale aduse acestora, constând în volume adăugate structurii iniţiale şi integrarea sistemelor care utilizează resurse regenerabile pentru producerea energiei (AdoREs), în vederea aducerii acestora la nivelul de consum de energie aproape de zero (nZEBs).
  • Elaborarea unui set de instrumente – tehnic, financiar şi legislativ – aferent fiecărui studiu de caz din cadrul proiectului, care demonstrează fezabilitatea din punct de vedere tehnic şi potenţialul economic, financiar şi social al utilizării ADoRes.
  • Elaborarea unui set de Politici şi Recomandări pentru Clădiri Energie Zero (nZEBs), prin capitalizarea expertizei locale la nivelul oraşelor participante în consorţiul constituit pentru implementarea proiectului.
  • Crearea de grupuri ale factorilor locali (Stakeholders’ Community) în vederea renovării capitale a clădirilor prin extinderi şi utilizarea de surse potenţiale de energie regenerabilă, în vederea aducerii acestora la nivelul de consum de energie aproape zero.

  REZULTATELE PROIECTULUI:

  La nivelul consorţiului:

  Elaborare de politici
  În cadrul proiectului ABRACADABRA, s-au definit politici care să faciliteze implementarea strategiilor de renovare capitală utilizând surse de energie regenerabilă.
  Pregătirea investitiilor
  În cadrul proiectului ABRACADABRA, s-au evidenţiat conditii cheie de finanţare a lucrărilor de renovare capitală a clădirilor, în cadrul unui proces complex de inovare la nivel institutional, capitalizând experienţa locală prin crearea de grupuri ale factorilor interesaţi.
  Crearea de competente si abilităti
  În cadrul proiectului ABRACADABRA, au fost corelate cunostintele existente în domeniul tehnologiilor, finanţelor si a politicilor publice, ca si nevoile identificate, în cadrul unei strategii financiare pe termen lung, pentru renovarea clădirilor existente si aducerea lor la nivelul de consum energetic aproape de zero.

  La nivel local:
  Au fost definite şi puse la dispoziţia beneficiarilor seturile de instrumente aferente celor două studii de caz analizate în cadrul proiectului – două blocuri de locuinţe situate la adresele Calea Bucureşti nr. 82A şi Str. Lânii nr. 42 – studii constând în:

  • audit energetic al clădirii;
  • Model Energetic Simplificat (SEM – Simplified Energy Model), în baza căruia s-au propus 5 scenarii de renovare profundă a clădirii,
  • utlizând tehnologiile ADoREs;
  • analiza cost-beneficiu pentru soluţiile tehnice propuse;
  • model financiar privind implementarea proiectului de reabilitare profundă a clădirii.
  • Politici şi Recomandări pentru cele două clădiri analizate din perspectiva aducerii la stadiul de Clădiri Energie Zero (nZEBs),
   Municipiul Braşov a devenit membru al Asociaţiei Clusterul pentru promovarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (Pro-nZEB), în vederea derulării de proiecte comune în acest domeniu, promovării realizării unor lucrări de investiţii în domeniul modernizării fondului construit existent şi construirii de clădiri noi la nivel nZEB.

  Durata de implementare: 36 luni

  Valoarea proiectului:
  1.993.168 EURO, din care valoarea grantului pentru Municipiul Braşov 24.075 EURO
  Proiect finanţat 100% de Comisia Europeană, în cadrul măsurii Horizon 2020, SC3- Secure, Clean and Efficient Energy.

 • FINALIZAT

  REABILITAREA REŢELELOR DE TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE ENERGIE TERMICĂ ÎN ZONA REZIDENŢIALĂ TRACTORUL DIN BRAŞOV

  PROGRAMULUI DE COOPERARE ELVEŢIANO-ROMÂN, Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 – „Îmbunătăţirea mediului înconjurător” aferentă Programului de Cooperare Elveţiano – Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (PCER).


  Obiective:

  • În cadrul proiectului, se vor înlocui conductele de transport şi distribuţie a energiei termice, izolate clasic cu vată minerală şi carton bituminat, cu conducte de oţel preizolate cu spumă poliuretanică, manta de protecţie de polipropilenă şi fire de semnalizare a avariilor.
  • Urmare implementării proiectului, se previzionează o reducere cu 50% a energiei consumate pentru asigurarea încălzirii şi a alimentării cu apă caldă în zona Tractorul, reducerea emisiilor de CO2 cu 1.965,5 tone/an concomitent cu reducerea cu 21,48% în primii 3 ani a costurilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii pentru reţelele de transport primar şi cele de distribuţie a agentului termic, aferente PT6 şi PT9 din cartierul Tractorul.

  REZULTATELE PROIECTULUI:
  Reţele de transport:

  • Pe reţeaua de transport al energiei termice, s-au înlocuit conducta pe o lungime de 7.696 m, utilizându-se conducte de oţel preizolate cu spumă poliuretanică, manta de protecţie de polipropilenă şi fire de semnalizare a avariilor, De= 114,3 ÷ 406,1 mm x 4,5 ÷ 7,1 mm.

  Reţele de distribuţie:

  • Pe reţeaua de distribuţie, la PT6 s-au înlocuit:
   • conductele de distribuţie a energiei termice pe o lungime de 2.772 m, De= 60,3 ÷ 219,1 mm x 3 ÷ 4,5 mm ;
   • conductele de apă caldă pe o lungime de 1.374 m, De= 48,3 ÷ 88,9 mm x 3 ÷ 4 mm;
   • conductele de recirculare pe o lungime de 1.386 m, De= 26,9 ÷ 60,3 mm x 2,5 ÷ 3 mm.
  • La PT9, s-au înlocuit:
   • conductele de distribuţie a energiei termice pe o lungime de 1.332 m, De= 88,9 ÷ 168,3 mm x 4 ÷ 4,5 mm ;
   • conductele de apă caldă pe o lungime de 666 m, De= 60,3 ÷ 114,3 mm x 3 ÷ 4,5 mm;
   • conductele de recirculare pe o lungime de 666 m, De= 26,9 ÷ 60,3 mm x 2,5 ÷ 3 mm.

  Rezultate pe termen lung:

  • Creşterea cantităţii de energie termică furnizată către populaţie, de la 18.890 Gcal la 44.000 Gcal. În anul 2020.
  • Creşterea numărului de consumatori echivalenţi în zona rezidenţială Tractorul de la 3.120 în anul 2014 la 6.200 în anul 2020.
  • Reducerea cu 50% a pierderilor totale în reţelele de transport şi distribuţie a energiei termice.
  • Reducerea emisiilor de CO2 cu 1.965,5 t/an.

  Durata de implementare: 50 luni

  PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEŢIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUŢIEI ELVEŢIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ (PCER)

  Valoarea totală a proiectului este de 26.223.688 RON, din care contribuţia elveţiană la cheltuielile eligibile ale proiectului reprezintă 85%, respectiv 18.784.086 RON

 • FINALIZAT

  RENOVAREA CLĂDIRILOR MUNICIPALE ŞI A ŞCOLILOR, UTILIZÂND TEHNOLOGII DE CONSTRUCŢII INTELIGENTE

  PROGRAMULUI DE COOPERARE ELVEŢIANO-ROMÂN, Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 – „Îmbunătăţirea mediului înconjurător” aferentă Programului de Cooperare Elveţiano – Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (PCER).


  Obiectivul general al proiectului se înscrie în prevederile Acordului- cadru încheiat între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român, respectiv reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse prin îmbunătăţirea mediului înconjurător.
  Proiectul vizează aplicarea celor mai noi şi mai moderne tehnologii pentru reabilitarea a două unităţi de învăţământ, Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” şi Şcoala Generală nr. 4, contribuind astfel la creşterea eficienţei energetice, reducerea consumurilor de energie şi a emisiilor de CO2.

  Durata de implementare: 49 luni

  Rezultate:
  îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor celor două unităţi de învăţământ, transpusă în următoarele economii de energie:

  • economii de energie pentru încălzire (gaze naturale): 461.229 kWh/an, reprezentând 39% consumurile înregistrate în prezent la cele două unităţi de învăţământ;
  • economii de energie electrică: 46.215,42 kWh/an, reprezentând 29,4% faţă de valorile înregistrate în prezent.
   Valoarea reducerii emisiilor de CO2 este de 126 tone/an.

  Valoarea totală a proiectului este de 11.180.260 lei, din care Contribuţie Elveţiana nerambursabilă de 7.803.000 lei

  Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil”

  Şcoala Generală nr. 4

 • FINALIZAT

  STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI BRAŞOV

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE 2007-2013, (PODCA) Axa prioritară 1: „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul 1.1: Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ Operaţiunea: Strategii de dezvoltare locală


  Obiective:

  • Proiectul a avut ca scop îmbunătăţirea performanţei administrative prin dezvoltarea abilităţilor în formularea de politici publice şi planificare strategică, drept punct de plecare pentru mai bune alegeri de politici publice sprijinite de o disponibilitate şi analiză îmbunătăţite a informaţiilor.

  Rezultate:

  Prin implementarea proiectului s-au obţinut următoarele rezultate:

  • documentul programatic „Strategia de dezvoltare  durabilă a municipiului Braşov”, elaborat în conformitate cu contextul instituţional şi socio-economic actual;
  • formarea şi perfecţionarea personalului din administraţia locală, prin instruirea unui număr de 25 de angajaţi ai serviciilor publice şi ai instituţiilor subordonate Consiliului Local care au fost instruiţi în cadrul modulelor: „Politici publice şi planificare strategică”, „Dezvoltare durabilă” şi „Egalitatea de şanse”;
  • instruirea unui număr de 4 funcţionari publici în vederea implementării strategiilor de dezvoltare durabilă.

  Valoarea totală a proiectului a fost de 812.523,20 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă de 794.485,10 lei.

 • FINALIZAT

  ECHILIBRU – O NOUĂ ABORDARE A VIEŢII FAMILIALE CU CEA PROFESIONALĂ

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE” 2007-2013, (POSDRU) Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 6.3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii


  Obiective:

  • Formarea unei reţele naţionale de formatori acreditaţi din rândul profesioniştilor care lucrează în sistem.
  • Formarea a 150 baby-sitters ce vor fi angajate de către autoritati locale sau familii pentru a avea grija de copii pe timpul zilei.
  • Formarea continuă a educatorilor din grădiniţe şi a personalului din creşe ce au responsabilităţi în educarea copiilor.
  • Dezvoltarea a 3 Centre de excelenţă, dintre care unul la Braşov, care vor asigura servicii de îngrijire a copiilor pe timpul zilei, dar şi pregătirea continuă a profesioniştilor implicaţi în furnizarea acestor servicii.

  Pentru implementarea acestui proiect, Municipiul Braşov, în calitate de partener a pus la dispoziţie spaţiul necesar dezvoltării unui Centru de Excelenţă „HAPPY“, str. Prahova nr. 26,  prin reabilitarea, modernizarea, igienizarea şi dotarea acestuia, în locul unei foste creşe care a funcţionat până în urmă cu 3 ani.

  În spaţiul nou-amenajat, s-au asigurat atât servicii de îngrijire a 76 copii pe timpul zilei, cât şi pregătirea continuă a profesioniştilor implicaţi în furnizarea acestor tipuri de servicii.

  Solicitantul finanţării  a fost Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale având ca parteneri trei autorităţi publice locale: Primăria Sectorului 6, Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti şi Primăria Municipiului

  Proiectul are valoarea totală de 20.514.656,56 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă este de 17.715.385,42 lei.


 • FINALIZAT

  ÎMBUNĂTĂŢIREA VALORII ECONOMICE A PĂDURII PRIN ACHIZIŢIONAREA DE ECHIPAMENTE ŞI MAŞINI ŞI PRODUCEREA DE PUIEŢI FORESTIERI DE CALITATE PENTRU FONDUL FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BRAŞOV”

  PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013 Măsura 122: ” Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii”


  Obiective:

  • Scopul investiţiei a fost creşterea valorii economice a pădurilor ţinând cont de rolul multifuncţional şi managementul durabil al pădurilor după cum urmează:
  • Amenajarea unei pepiniere silvice pentru producerea de puieţi forestieri de calitate necesari lucrărilor de împădurire specifice fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov – administrat de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A.;
  • Achiziţionarea de echipamente şi maşini pentru realizarea lucrărilor de îngrijire şi conducere în arboreturi tinere;
  • Achiziţionarea de echipamente şi maşini de tăiere necesare pentru realizarea măsurilor tehnice şi a operaţiilor necesare până la vârsta exploatabilităţii (ex. rărituri, elagaj artificial, combaterea bolilor şi dăunătorilor).

  Pepiniera amenajată pentru fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov a fost amplasată în Braşov, Valea Popii f.n – Noua şi are o suprafaţă totală de 18.714 mp De asemenea, prin implementarea proiectului au fost achiziţionate un număr de utilaje şi echipamente eficiente de recoltare şi plantare, necesare atât pentru producerea de puieţi forestieri de calitate pentru nevoile proprii cât şi pentru lucrările silvice necesare creşterii valorii economice şi ecologice a pădurii din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov

  Durata de implementare: 46 luni

  Rezultate:

  • Pepiniera silvică – 1, 8714 ha
  • Clădire administrativă D+P – 100 mp
  • Solar – 336 mp
  • Utilaje şi maşini necesare operaţiilor până la vârsta exploatabilităţii – 61 bucăţi
  • Utilaje şi maşini necesare lucrărilor silvice de exploatare – 2 bucăti
  • Suprafaţa pe care se vor efectua lucrări silvice cu echipamentele propuse prin proiect – 11.626,8 ha

  Valoarea totală a proiectului este de 4.358.945 lei, din care 60 % reprezintă finanţare nerambursabilă.


 • FINALIZAT

  ACCESIBILIZAREA FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BRAŞOV PRIN CONSTRUIREA DE DRUMURI NOI ŞI REABILITARE DE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE

  PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013 Măsura 125: „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”


  Obiective:

  • Obiectivul de investiţie în infrastructura silvică a contribuit la accesibilizarea fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov până la limita ultimelor parcele şi a asigurat infrastructura necesară gestionării durabile a acestuia, exploatării ritmice şi corecte a posibilităţii anuale – lemn şi produse accesorii, efectuarea tratamentelor de îngrijire şi regenerare a arboretelor precum şi accesul direct şi operativ în caz de incendii, calamităti naturale sau accidente.

  Prin proiect a fost realizat un drum forestier în bazinul Timişul Sec Mare având lungimea de 8,2 km şi limite între DN 1, km 151+500 ( fără tronsonul de Drum comunal de 1,6 km) de la podul peste Timişul Sec până la intersecţia cu  Drumul forestier Predeal – Valea Azugii, km 3+800. Lucrările de execuţie a acestuia au constat în reabilitarea drumurilor forestiere existente, dar grav deteriorate- Timisul Sec Mare şi Pârâul Susai şi construirea unui tronson nou de drum care va prelungi cu 4,5 km drumul forestier Pârâul Susai. Făcând legătura între zona Timişul de Sus şi oraşul Predeal, drumul  constituie o arteră de circulaţie forestieră, de turism şi agrement în zonă, cu posibilitatea  dezvoltării ulterioare, pe traseu, a unor obiective turistice, puncte de informare şi observare a florei şi faunei zonei.

  Durata de implementare: 50 luni

  Rezultate:

  • Construire drum nou Crucur – 9,673 km
  • Reabilitare 9 drumuri – 18,696 km
  • Reabilitare Drum forestier Troainer – 1,376 km
  • Reabilitare Drum forestier Valea Popii – Noua – 2,136 km
  • Reabilitare Drum forestier Lamba – 3,071 km
  • Reabilitare Drum forestier Vama Mare – 2,000 km
  • Reabilitare Drum forestier Varna – 2,513 km
  • Reabilitare Drum forestier Vama Mică – 0,900 km
  • Reabilitare Drum forestier Valea cu Apă – Putreda – 1,600 km
  • Reabilitare Drum forestier Pietrele lui Solomon – Valea cu Apă – 3,900 km
  • Reabilitare Drum forestier Valea Cetăţii – Răcădău – 1,200 km

   

  Lungime totală a drumurilor forestiere din cadrul acestui proiect, inclusiv drumul Crucur este de 28,369 km.

  Beneficii:

  • Accesibilizarea zonei forestiere  pentru valorificarea ei din punct de vedere economic, asigurarea lucrărilor de silvicultură
  • Dezvoltarea activităţilor de agrement din această zonă, în principal cele legate de drumeţii.

  Valoarea totală a proiectului este de 5.797.130 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă 100%.


 • FINALIZAT

  BRAŞOVUL – CENTRUL TURISMULUI ROMÂNESC

  Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” Domeniul major de intervenţie 5.3. – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică


  Obiective:

  • Promovarea ansamblului monumentelor de arhitectură, de artă şi memoriale din municipiul Braşov
  • Promovarea evenimentului cultural Sărbătoarea Junilor Produs turistic antropic, foarte important atât pentru zona municipiului Braşov, cât şi privind conservarea elementelor de folclor şi de artă populară la nivel naţional, Sărbătoarea Junilor constituie o tradiţie specifică zonei Braşov, ce se desfăşoară în prima duminică după Paşti. Această sărbătoare este o manifestare folcloric constituind o foarte mare atracţie pentru turiştii români şi străini care vizitează municipiul Braşov
  • Promovarea rezervaţiei de peisaj Masivul Postăvarul Localizată la 15 km. de municipiul Braşov, Rezervaţia de peisaj Postăvarul are o suprafaţă de 1.025 ha. şi a fost înfiinţată în anul 1980. În munţii Postăvarul se conservă peisaje puţin influenţate de om şi numeroase specii de plante şi animale.
  • Creşterea numărului de sosiri turistice anuale în municipiul Braşov

  Durata de implementare: 15 luni

  Rezultatele proiectului:  

  • Prin realizarea acţiunilor de promovare a turismului propuse în cadrul acestui proiect, s-a urmărit valorificarea într-o măsură a potenţialului turistic al zonei şi creşterea numărului de turişti, pecum şi extinderea sezonului turistic în municipiului Braşov. Acest fapt are ca rezultat dezvoltarea economică a regiunii, prin creşterea serviciilor conexe, astfel încât firmele care îşi desfăşoară activitatea în acest sector nu vor fi nevoite să procedeze la reduceri de personal.

  Valoarea totală a proiectului este de 990.122.06 lei. din care Asistenta financiara nerambursabila: 752.184,29 lei

 • FINALIZAT

  eTURIST ÎN BRAŞOVUL ISTORIC

  Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” Domeniul major de intervenţie 5.3. – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică


  Obiective:

  • Dezvoltarea si implementarea portalului turistic „e-Turist in Brasovul istoric”, ca mijloc de promovare a produsului turistic cultural „Brasovul istoric”, cu modalitati de accesare via web si infochiosc.
  • Realizarea unei aplicatii multi-media continand un ghid turistic in format electronic, precum si tururi virtuale ale obiectivelor vizate.
  • Realizarea unui videoclip de prezentare a produsului turistic si difuzarea lui pe posturi de televiziune locale/regionale.

   

  Durata de implementare: 12 luni

  Rezultate:

  • Prin proiect a fost realizat portalului turistic eTURIST ÎN BRAŞOVUL ISTORIC care cuprinde: Prezentarea principalelor atracţii turistice istorice, Harta interactivă a centrului istoric, Braşovul Virtual (Tururi virtuale), Informaţii generale despre Braşov, Evenimente (calendarul de evenimente culturale artistice, festivaluri, etc.)

  Valoarea totală a proiectului este de 992.000.00 lei, din care  Asistenta financiara nerambursabila: 784.000,00 lei

 • FINALIZAT

  CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ DIN POIANA BRAŞOV

  Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” Domeniul major de intervenţie 5.3. – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică


  Obiective:

  • Proiectul Centrul de Informare şi Promovare Turistică din Poiana Braşov a avut ca obiectiv crearea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) din Poiana Braşov şi dotarea corespunzătoare a acestuia, în scopul creşterii numărului turiştilor care vizitează această zonă şi conectarea acestuia la reţeaua naţională de centre de informare şi promovare turistică.

  Durata de implementare: 15 luni

  Rezultate:

  • construcţia şi amenajarea Centrului de Informare si Promovare Turistică din Poiana Braşov :
  • Sutilă totală clădire                       = 52,85 mp
  • Sconstruită                                       = 61,00 mp
  • S desfaşurată totală clădire       = 61,00 mp
  • Raza                                                    4,40 m
  • dotarea Centrului de Informare si Promovare Turistică din Poiana Braşov cu mobilier birou, echipamente IT – echipamente hardware şi software, dotări exterioare specifice centrului;
  • realizarea web site-ului Centrului de Informare şi Promovare Turistică în limbile: română, engleză, franceză, germană
  • realizarea de materiale de promovare: 1.000 buc.pliante, 1.000 buc. hărţi turistice;
  • crearea a 2 locuri de muncă pentru buna funcţionare a Centrului de Informare şi Promovare Turistică din Poiana Braşov.
  • creşterea gradului de informare a turiştilor care vizitează zona: cu 32,87%

  Valoarea totală a Proiectului: 542.834,52 lei,  din care Asistenta financiara nerambursabila: 450.739,46 lei

 • FINALIZAT

  REABILITARE, DEZVOLTARE ŞI MODERNIZARE CAMPUS PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC COLEGIUL TEHNIC REMUS RĂDULEŢ DIN BRAŞOV

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 3.4 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă


  Obiective:

  Asigurarea pregătirii profesionale prin reabilitarea clădirii corpului B, modernizarea şi dotarea cu 376 echipamente speciale şi IT de ultimă generaţie. Astfel, suprafaţa reabilitată în corpul B va fi de 2.075 mp. şi vor fi create 4 laboratoare, 6 ateliere, 1 cabinet protecţia muncii şi PSI, 6 săli de clasă, 1 cancelarie, 1 simulator media, toate dotate şi echipate.;

  Dezvoltarea şi modernizarea campusului prin reabilitarea şi dotarea internatului, dar şi prin crearea unor spaţii noi pentru studiul individual, atât pentru elevii interni, cât şi pentru elevii semiinterni constând în 60 camere pentru internat dotate şi echipate, 28 săli de studiu dotate şi echipate, suprafaţa reabilitată fiind de 2906 mp.;

  Asigurarea unei dezvoltări armonioase, echilibrate din punct de vedere fizic şi intelectual prin: reabilitarea şi supraetajarea clădirii sălii de sport, modernizarea şi dotarea sălii de sport, amenajarea unui teren exterior multifuncţional lângă sala de sport, care împreună cu sala, va forma o bază sportivă dotată cu sistem de iluminat nocturn. Astfel, suprafaţa reabilitată şi extinsă prin supraetajare a sălii de sport va fi de 488,18 mp. iar suprafaţa amenajată a terenului de sport va fi de 800 mp.

  Durata de implementare: 28 luni

  Valoarea totală a proiectului: 14.772.211,69 lei, din care:12.117.032,32 lei (97,97%), fonduri nerambursabile


   

 • FINALIZAT

  VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI BRAŞOV – Faza 1

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 2 ,,Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale “ reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane –inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”.


  Obiective:

  • Conectarea drumurilor judeţene la reţeaua drumurilor naţionale şi la reţeaua TNT
  • Varianta de ocolire a municipiului Braşov realizează legătura între DN11 (km. 6+500) şi DN 13 (km. 3+350). Aceasta facilitează conectarea drumurilor judeţene DJ 103A, DJ 103 şi DJ 103C   din zonă la reţeaua drumurilor naţionale şi la reţeaua TEN, în condiţii superioare de fluiditate a traficului, reducerea timpului de transport şi eliminarea blocajelor rutiere.
  • Eliminarea suprasolicitării sistemului rutier existent prin preluarea pe direcţia principală de legătură cu drumurile naţionale a fluxurilor majore care tranzitează municipiul Braşov
  • Diminuarea impactului negativ asupra mediului şi a efectelor poluării datorate traficului rutier.Creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei în municipiul Braşov.
  • Reducerea timpului de călătorie prin fluidizarea traficului.
  • Cooperarea interregională şi contribuţia la  o dezvoltare mai rapidă a Regiunii Centru şi a municipiului Braşov

  Rezultate:

  • Prin proiect a fost construit un drum de 6,43 kilometri, cu o platforma in latime de 12 metri si latimea partii carosabile de 7 metri. De asemenea, pe acest drum va fi construit un pasaj, la KM 5+521, si doua poduri, la KM 1+256,8 si la KM 4+262
  • PROIECTUL  A FOST REALIZAT ÎN 7 LUNI ŞI A FOST PRIMUL PROIECT IMPLEMENTAT ÎN ROMÂNIA PRIN PROGRAMUL  OPERAŢIONAL REGIONAL,  AXA PRIORITARĂ 2

  Valoarea totală a proiectului, este de 81.800.000 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 22.700.000 lei


 • FINALIZAT

  „I-LOCATE („INDOOR / OUTDOOR LOCATION AND ASSET MANAGEMENT THROUGH OPEN GEODATA”)

  Proiect de cercetare finanțat de către Comisia Europeană prin programul ICT Policy Support, Pilot Type B, Competitiveness and Innovation Framework Programme, în cadrul apelului de proiecte CIP-ICT-PSP-2013-7, CIP7-Theme 2 – Digital content, open data and creativity


  Obiective:

  • Proiectul a urmărit să implementeze un centru virtual pentru date spațiale cu caracter deschis, vizând locații interioare ale unor spații publice. Acest fapt a avut un impact economic semnificativ, și a facilitat activitățile de afaceri / operaționale din spații interioare. În al doilea rând proiectul va vizat crearea unui mediu de integrare deschis pentru asigurarea trasabilității în spații interioare/exterioare, și pentru gestionarea persoanelor și bunurilor. Sistemul a permis cetățenilor să fie ghidați, prin intermediul unui smartphone, în cadrul spațiilor publice interioare/exterioare. Sistemul este utilizat pentru a localiza și optimiza managementul diverselor obiecte sau bunuri de inventar.

  Durate de implementare: 36 luni

  Rezultate:

  • Creșterea accesibilității cetățenilor Municipiului Brașov, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, la serviciile oferite în domeniul administrației publice locale, prin utilizarea unor tehnologii moderne și eficiente.
  • Îmbunătățirea fluxurilor de lucru interne.
  • Creșterea vizibilității și îmbunătățirea imaginii Municipiului Brașov la nivel european prin implicarea în cadrul rețelei de parteneriate create în cadrul consorțiului și prin interacțiunea cu reprezentanții de la nivelul Comisiei Europene.
  • Dezvoltarea competențelor angajaților Municipiului Brașov implicați în cadrul proiectului, prin dobândirea de cunoștințe în domeniul tehnologiilor de ultimă generație din sectorul IT (Location Based Systems).
  • Dezvoltarea rețelei de parteneriate în domeniul administrației publice locale, prin interacțiunea cu instituții cu domeniu de activitate similar.
  • Dotarea Municipiului Brașov cu tehnologie de ultimă generație în domeniul datelor spațiale vizând locații interioare ale unor spații publice (acces la aplicația software dezvoltată prin proiect).

  Valoarea totală a bugetului aferent Municipiului Brașov este de 48.150,00 euro fără TVA. • FINALIZAT

  DEZVOLTARE LOCALA PRIN EDUCATIE FLEXIBILA: IMPLEMENTAREA UNEI PLATFORME E-LEARNING LA NIVELUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE 2007-2013 (POSCCE) Axa prioritară III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice” Operaţiunea 3 „Susţinerea implementării de soluţii de e-Educaţie


  Obiective:

  • Dezvoltarea si implementarea unei solutii de invatamant prin mijloace electronice (platforma e-Learning), disponibile on-line, la nivelul Primariei Municipiului Brasov, precum si dezvoltarea de Continut digital pentru instruirea angajatilor Primariei, prin intermediul careia functionarii publici vor avea acces la servicii si resurse informationale necesare desfasurarii unor activitati specifice la nivelul institutiei.
  • Cresterea in mod direct si indirect a productivitatii angajatilor Primariei prin asigurarea unui mediu adecvat pentru dezvoltarea nivelului academic si a gradului de cunoastere a aspectelor teoretice si practice necesare derularii activitatii. Proiectul urmareste astfel asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si cresterea performantei actului administrativ.

  Scopul proiectului a constat in dezvoltarea si implementarea unei platforme e-Learning la nivelul Primariei Municipiului Brasov, care sa permita furnizarea unei solutii de instruire prin mijloace electronice, disponibile on-line. Platforma in cauza vizeaza furnizarea de materiale intr-o ordine secventiala si logica pentru a fi asimilate de cursanti in maniera proprie, fara a solicita prezenta directa a participantilor sau fara a necesita sincronizarea activitatilor aferente. Sistemul informatic de e-Learning finantat in cadrul acestei operatiuni va asigura inclusiv transmiterea suportului de curs si examinarea prin Internet.

  Durata de implementare: 24 luni.

  Rezultate:

  • Prin intermediul platformei de instruire implementată, funcţionarii au acces la 15 cursuri electronice din diferite domenii specifice administraţiei publice: Managementul organizaţiilor publice, Transparenţă decizională şi liberul acces la informaţii publice, Comunicarea instituţiilor publice cu cetăţenii, Management financiar ş.a., precum şi la facilităţi de colaborare, de comunicare, de evaluare şi autoevaluare, de participare într-o comunitate online. În cadrul proiectului au fost achiziţionate echipamente hardware şi software necesare realizării şi funcţionării platformei e-Learning şi au fost instruiţi pentru utilizarea acesteia funcţionarii din cadrul Primăriei Municipiului Braşov şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.
  • Proiectul a urmărit creşterea în mod direct şi indirect a productivităţii angajaţilor Primăriei prin asigurarea unui mediu adecvat pentru dezvoltarea nivelului academic şi a gradului de cunoaştere a aspectelor teoretice şi practice necesare derulării activităţii.

  Valoarea totală a proiectului este de 4.544.302,40 lei din care 3.591.464,80 lei reprezintă valoarea asistenţei nerambursabile


 • FINALIZAT

  PRIMĂRIA BRAȘOV LA UN CLICK DISTANȚĂ! Promovarea interacţiunii între sectorul public şi întreprinderi/cetăţeni prin valorificarea potenţialului TIC

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE 2007-2013 (POSCCE) Axa prioritară III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice” Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”


  Obiective:

  • Dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii informatice pentru portal, call center şi plată electronică
  • Eficientizarea activităţilor interne ale Municipiului Braşov, utilizând mijloace specifice TIC – reducerea cheltuielilor publice, combaterea birocraţiei; creşterea calităţii serviciilor publice prestate; îmbunătăţirea accesului cetăţenilor şi companiilor la informaţii şi servicii publice; instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate în cadrul Municipiului Braşov (şi serviciilor subordonate); alinierea activităţii Municipiului Braşov la standardele Uniunii Europene privind administraţia locală şi prelucrarea datelor
  • Integrarea aplicaţiilor de tip front-office cu cele de tip back-office şi interconectarea cu Sistemul Electronic Naţional.

  Durata de implementare: 24 luni

  Rezultate:

  În urma implementării acestui proiect, au rezultat servicii electronice care contribuie la dezvoltarea şi eficientizarea activităţii Municipiului Braşov, după cum urmează:

  • Call Center telefonic automatizat pentru relaţia cu cetăţenii, care oferă cetăţenilor informaţii telefonice, fără intervenţia unui operator uman.
  • Portal WEB implementat cu 3 componente, care realizează integrarea între diferitele aplicaţii software ale Primăriei Municipiului Braşov şi care oferă cetăţenilor accesul la acestea: modul de servicii e-administraţie integrate în pagina de Intranet a primăriei, Internet şi Extranet.
  • Sistem de plată electronică. Această componentă a proiectului asigură tuturor cetăţenilor acces la informaţiile relevante despre taxele şi impozitele locale, oferind în acelaşi timp o soluţie facilă, rapidă şi comodă pentru achitarea datoriilor la bugetul local.

  Valoarea totală a proiectului este de 2.113.087 lei din care 1.692.650 lei reprezintă valoarea asistenţei nerambursabile


 • FINALIZAT

  DISPECERAT TEHNIC INTEGRAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRAŞOV – SERVICII ELECTRONICE GEOSPAŢIALE

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE 2007-2013 (POSCCE) Axa prioritară III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice” Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”


  Obiective:

  • Creşterea numărului de s ervicii electronice oferite către cetăţean: informare, interacţiune şi participarea activă a acestuia în rezolvarea problemelor legate de infrastructura oraşului.
  • Eficientizarea activităţilor interne ale Municipiului Braşov utilizând mijloace specifice informatice
  • Eficientizarea comunicării cu Companiile de utilităţi prin schimb de date electronic

  Prin acest proiect s-a implementat un Dispecerat Tehnic Integrat la nivelul Primăriei Municipiului Brașov, fapt care a indus îmbunătăţirea accesului la servicii de dispecerat prin metode electronice, diversificarea gamei de servicii oferite, precum şi realizarea unui concept de integrare între toate componentele sistemului informatic al Primăriei Braşov, în scopul eficientizării activităţii interne prin facilitarea accesului lainformaţii.

  Dispeceratul Tehnic Integrat funcţionează ca un nod informaţional şi decizional care are în vedere atât colectarea de informaţii provenite din diverse sisteme informatice ale Primăriei Braşov (sistemul de monitorizare video, sistemul de iluminat public, sistemul de gestiune a semafoarelor, din aplicaţiile specifice de gestiune a traficului, sistemul informatic geografic, sistemul de management de documente), de la companiile de utilităţi sau alte servicii publice precum şi furnizarea de informaţii către diferite instituţii sau societăţi abilitate în luarea de măsuri în siguranţa traficului şi a cetăţeanului: Poliţia Română, Poliţia Locală, Companii de utilităţi.

  Durata de implementa a proiectului: 20 luni

  Rezultate:

  În urma implementării proiectului au rezultat servicii electronice ce au contribuit la dezvoltarea şi eficientizarea activităţii Municipiului Braşov, după cum urmează:

  • Tratarea eficientă a problemelor urgente ale cetăţeanului prin înregistrarea şi dispecerizarea problemelor tehnice semnalate de cetăţean
  • Creşterea numărului de răspunsuri oferite pe loc
  • Direcţionarea rapidă a problemelor către instituţiile/departamentele abilitate în rezolvarea problemei prin dispecerizare
  • Realizarea unui plan coordonator al lucrărilor de infrastructură
  • Eficientizarea avizării lucrărilor, a refacerii domeniului public în caz de avarii reţele prin schimb de date electronic şi aplicaţii geospaţiale comune cu partenerii instituţionali
  • Definirea şi monitorizarea evoluţiei indicatorilor de performanţă aferenţi serviciilor furnizate de primărie
  • Proactivitate prin campanii de informare prin e-mail privind evenimente planificate in legătură cu domeniul public, lucrări, avarii etc

  Au fost dezvoltate în urma implementării:

  • Aplicaţii de tip front office: Geoportal, extinderea componentei tehnice din sistemul Call Center telefonic automatizat
  • Aplicaţii de tip back office: aplicaţie informatică integrată de dispecerizare a apelurilor urgente, aplicaţii electronice geospaţiale, Platforma Informatică pentru Optimizarea Serviciilor Publice Locale de tip CRM, Sistem de raportare şi gestionarea performanţei de tip business intelligence, Dezvoltarea componentei de arhivare electronică, Platforma schimb electronic de date interinstituţional, Centrul de monitorizare, Dezvoltare infrastructură hardware/ software.

  Valoarea totală a proiectului este de 6.568.371,76 lei din care 5.191.132,52 lei reprezintă valoarea asistenţei nerambursabile • FINALIZAT

  CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE SERVICII SOCIALE

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Poli de creştere


  Obiective:

  • Dezvoltarea unui parteneriat funcţional între organizaţii publice şi private în vederea furnizării de servicii sociale pe teritoriul Municipiului Braşov prin dezvoltarea de noi servicii sociale, precum îndrumarea şi consilierea adresate copiilor şi tinerilor în general dar şi copiilor cu nevoi educative speciale şi celor supradotaţi, servicii sociale adresate minorilor şi adulţilor aflaţi într-o varietate de situaţi de excluziune socială, inclusiv activităţi de formare continuă adresate cadrelor didactice care lucrează cu persoane aflate în situaţie de excluziune socială.
  • Consolidarea, amenajarea şi dotareaspaţiului destinat Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale în vederea furnizării de servicii sociale.
  • Proiectul  a presupus reabilitarea, consolidare şi compartimentarea dar şi dotarea unei clădiri amplasate în str. Panselelor nr.23 din Municipiul Braşov (fostul Liceu Astra), in urma realizării carora va rezulta Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale, în cadrul căruia Direcţia de Servicii Sociale în parteneriat cu 15 ONG-uri de profil vor oferi  Servicii de îndrumare şi consiliere adresate copiilor şi tinerilor în general dar şi copiilor cu nevoi educative speciale şi celor supradotaţi şi servicii sociale adresate minorilor şi adulţilor aflaţi într-o varietate de situaţi de excluziune socială, Numărul de beneficiari ai Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale este de 24320 beneficiari/an.

  Durata de implementare:  16 luni.

  Rezultate:

  Principalele rezultate generate de implementarea proiectului sunt:

  • o clădire reabilitată în suprafaţă de 5317,99 mp destinată serviciilor sociale
  • 146 de spaţii delimitate şi funcţionale in cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale
  • 44 locuri de parcare pentru autoturisme
  • 4 locuri de parcare pentru autoturismele prevăzute cu dotări speciale pentru persoane cu dizabilităţi
  • 2 locuri de parcare pentru microbuze

  Implementarea acestui proiect a mai vizat obţinerea următoarelor rezultate:

  • Dezvoltarea unui parteneriat funcţional între furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale la nivelul Polului de Creştere Braşov
  • Diversificarea serviciilor sociale furnizate de către diferite categorii de persoane/grupuri vulnerabile
  • Creşterea calităţii vieţii la nivelul Polului de Creştere Braşov
  • Stimularea dezvoltării capacităţii operaţionale a organizaţiilor furnizoare de servicii sociale şi a dezvoltării de proiecte de îmbunătăţire a creşterii economice la nivelul Polului de Creştere Braşov şi a Regiunii 7 Centru prin testarea anuală a 5000 copii privind orientarea vocaţională
  • Reintegrarea socio-economică a persoanelor şi a grupurilor aflate în situaţii de vulnerabilitate în arealul Polului de Creştere Braşov
  • Creşterea capacităţii persoanelor şi grupurilor excluse social de a genera şi implementa planuri de acţiune personală orientate către limitarea efectelor şi eliminarea situaţiilor de vulnerabilitate personală sau de grup.

  Valoarea totală a proiectului este de 10.872.750,28 lei din care finanţare nerambursabilă în valoare de 8.603.875,70 lei


 • FINALIZAT

  REABILITARE CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE DIN MUNICIPIUL BRAŞOV

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Poli de creştere


  Obiective:

  • Eficientizarea furnizării de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice prin reabilitarea termică a 11.180 mp (pereţi, soclu, terasă şi pod) şi contorizarea individuală a celor 7 corpuri de clădire în cadrul Căminului din Cartierul Noua Braşov;
  • Creşterea calităţii serviciilor oferite în cadrul Căminului prin reabilitarea a 285 de mp de bază de tratament, dotarea bazei de tratament, precum şi prin executarea unor lucrări de hidroizolaţie şi drenaj în exteriorul clădirii pe o suprafaţă de 235 de mp.;
  • Creşterea nivelului de accesibilitate pentru Cămin prin amenajarea spaţiului de acces în clădire în suprafaţă de 310 mp. în conformitate cu nevoile beneficiarilor;

  Durata de implementare: 15 luni

  Rezultate:

  • În urma realizării acestui proiect a fost reabilitat/modernizat/echipat Căminul pentru persoane vârstnice situat în Cartierul Noua din Municipiul Braşov, au fost reabilitaţi din punct de vedere termic 11.180 mp de infrastructură socială şi au fost reabilitaţi 285 mp de finisaje în zona bazinului de hidroterapie.
  • De asemenea, o componentă importantă a proiectului a fost dotarea Căminului pentru persoane vârstnice cu articole sanitare, echipamente de gimnastică, echipament medical computerizat şi mobilier medical, creându-se astfel o bază modernă de tratament.
  • Din categoria articolelor sanitare care dotează baza de tratament din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice fac parte: duş circular, duş scoţian, duş pentru hidromasaj tip Vichy, cadă de hidroterapie pentru hidromasaj şi duş subacval, cadă galvanică cu patru celule, cadă galvanică pentru tot corpul, lift hidraulic pentru acces în piscine pentru persoanele cu dizabilităţi.
  • Totodată, la Căminul pentru persoane vârstnice a fost echipată şi o sală de sport, cu diverse echipamente de gimnastică: aparat exerciţii multifuncţionale, spalier pentru exerciţii cu bancă pentru elongaţie, bancă pentru gimnastică, bară paralelă pentru reeducarea mersului, set exerciţii pentru gimnastică, mingi medicinale, oglindă mobilă gradată, saltea de gimnastică. Cabinetul medicului este dotat cu ecograf, aparat micro Doppler, defibrilator portabil, set diagnosticare EKG, set testare stres, placă balance. Au fost create cabinete de electroterapie, pentru tratamente înaltă frecvenţă, cameră aerosoli, elongaţie, sală de recuperare, pentru terapia cu şocuri şi crioterapie.
  • Prin realizarea tuturor activităţilor cuprinse în proiect s-a urmărit îndeplinirea obiectivului general al acestuia, şi anume creşterea calităţii vieţii pentru persoanele vârstnice din arealul Polului de Creştere Braşov.

  Valoarea totală a proiectului, este de 6.894.216,48 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 5.448.654,96 lei


 • FINALIZAT

  REABILITARE CLĂDIRE CU DESTINAŢIE DE LOCUINŢE SOCIALE ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Poli de creştere


  Obiective:

  • Crearea unui număr de 44 noi locuinţe sociale prin reabilitarea unei clădiri în prezent neutilizate (fostul internat al liceului din Uzina 2), cu o suprafaţă totală utilă rezultată de 2391,92 mp;
  • Creşterea eficienţei energetice şi diminuarea consumului de utilităţi la nivelul clădirii reabilitate în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de mediu la nivelul Polului de Creştere Braşov;
  • Facilitarea accesului unui număr de 119 persoane aflate în situaţii de risc la condiţii decente de locuire în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării şi excluziunii lor sociale;

  Durata de implementare: 25 luni.

  Rezultate:

  • Crearea unui număr de 44 noi locuinţe sociale prin reabilitarea unei clădiri în prezent neutilizate, din care 38 apartamente cu 2 camere şi 6 apartamente cu 3 camere, cu o suprafaţă  totală utilă rezultată de 2391,92 mp;
  • Creşterea eficienţei energetice şi diminuarea consumului de utilităţi la nivelul clădirii reabilitate în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de mediu la nivelul Polului de Creştere Braşov;
  • Facilitarea accesului unui număr de 119 persoane aflate în situaţii de risc la condiţii decente de locuire.

  Valoarea totală a proiectului este de 4.628.587,44 lei din care valoare finantare nerambursabila   3.666.074,16 lei.


 • FINALIZAT

  REABILITAREA CLĂDIRII CINEMATOGRAFULUI PATRIA

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Poli de creştere


  Obiective:

  • Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, destinată activităţilor socio-culturale desfăşurate în municipiul Braşov, prin crearea unui cadru adecvat desfăşurării proiectelor
  • Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin diversificarea ofertei de servicii socio-culturale oferite locuitorilor municipiului Braşov,
  • Creşterea atractivităţii pentru turismul cultural practicat în municipiul Braşov, prin diversificarea ofertei turistice.

  Proiectul a avut ca scop înfiinţarea unui centru socio-cultural SALA PATRIA în clădirea fostului cinematograf „Patria” care este destinat desfăşurării următoarelor activităţi: spectacole oferite în stagiunile Filarmonicii Braşov; recital cameralproiecţii de film şi  expoziţii. Astfel  clădirea fostului cinematograf Patria inchisă din anul 2004 şi aflată in stare avansată de degradare a fost transformată într-o clădire modernă unde au fost amenajate spaţii expoziţionale, o sală de spectacole cu capacitatea de 458 de locuri şi  o sală de 53 de locuri în care în prezent se realizează proiecţii de film. În urma realizării lucrărilor prevăzute în proiect, suprafaţa reabilitată  pregătită  pentru noi activităţi socio-culturale, este de 1.574,88 mp., iar cea desfăşurată este de 3.104,77 mp.

  Durata de implementare: 24 luni

  Rezultate:

  • reabilitarea şi amenajarea clădirii cinematografului Patria: suprafaţă construită total rezultată – 1. 574,88 mp, suprafaţă desfăşurată total rezultată- 3.104,77 mp

  Funcţiuni specifice nou create:

  • prin lucrări de recompartimentare şi finisaje la clădirea existentă:1 foaier public, 1 sala spectacole, 1 loje, 3 incinte regie
  • prin lucrări de compartimentare şi finisaje extindere: 1 foaier public, 1 foaier artişti, 1 sală audiţii, 4 cabine solişti, 1 sală repetiţii
  • dotări specifice pentru funcţiunile nou create: scaune sală de spectacole, stendere pentru haine, mobilier foaier public: tejghea garderobă şi tejghea casa de bilete;
  • materiale de promovare: 2 bannere, 200 autocolante, 10.000 pliante, 5.000 broşuri, 50 afişe;
  • nr. de persoane care vor beneficia de infrastructura reabilitată/ modernizată pentru noi activităţi socio-culturale: 28.348 persoane/an, din care: 10.240 persoane vârstnice şi 3.662 preşcolari, elevi şi studenţi;
  • diversificarea ofertei pentru turismul cultural practicat în zona Braşov prin organizarea de evenimente socio-culturale:
  • organizarea de evenimente socio-culturale:114 evenimente /an
  • organizarea Festivalulului Internaţional al muzicii de cameră,concertelor săptămânale şi a expoziţiilor de artă

  Valoarea totala a proiectului este de 10.972.064 lei, din care 8.776.323 lei fonduri europene nerambursabile.
 • FINALIZAT

  AMENAJARE ZONĂ TURISTICĂ POIANA BRAŞOV – AMENAJARE SPAŢII AGREMENT SI DIVERTISMENT

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Poli de creştere


  Obiective:

  • Îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor turistice de agrement din municipiul Braşov prin crearea unui complex destinat activităţilor de agrement şi divertisment în staţiunea turistică Poiana Braşov;
  • Crearea de noi locuri de muncă pentru deservirea complexului pentru activităţi de agrement şi divertisment creat în staţiunea turistică Poiana Braşov;
  • Valorificarea resurselor naturale din staţiunea Poiana Braşov, în scopul creşterii atractivităţii pentru turismul practicat în zona Braşov.
  •  Proiectul a avut ca scop contrucţia unei structuri turistice de agrement  cu o suprafaţă totală de 4.748,21 mp,  un  club de bowling 180 de persoane, piste profesioniste de bowling, mese de biliard, piste de minibowling, jocuri electrice şi electronice, sală de căţărare: pereţi de căţărare, sală multifuncţională 246 de persoane,  spaţiu expoziţie.

  Durata de implementare: 34 luni.

  Rezultate:

  Realizarea acestui proiect a avut ca rezultat creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, precum şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. De asemenea, s-a îmbunătăţit şi diversificat serviciile turistice de agrement din municipiul Braşov prin crearea unui complex destinat activităţilor de agrement şi divertisment în staţiunea turistică Poiana Braşov precum şi valorificarea resurselor naturale din staţiunea Poiana Braşov, în scopul creşterii atractivităţii pentru turismul practicat în zona Braşov.

  Valoarea totală a proiectului este de 44.485.829,65 lei, din care: finanţare nerambursabilă de 50% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând 17.149.670,75 lei.
 • FINALIZAT

  DEZVOLTARE ZONA ECONOMICĂ BRAŞOV NORD – CENTRU DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI INCUBATOR DE AFACERI

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Poli de creştere


  Obiective:

  • Sprijinirea dezvoltării de noi afaceri în domenii viabile, în baza resurselor existente şi a necesităţilor actuale şi emergente ale pieţei, în domenii de vârf;
  • Asigurarea premiselor de infrastructură pentru favorizarea transferului de know-how între structurile de cercetare şi dezvoltare şi mediul de afaceri;
  • Sprijinirea medierii de afaceri între companii şi firme, cu precădere din zona Braşov şi/sau între acestea şi companii naţionale şi internaţionale, cu precădere în domenii de implementare a rezultatelor cercetării ştiinţifice şi inovării.
  • Proiectul a avut ca scop contrucţia unui CENTRU DE AFACERI, transfer tehnologic şi incubator de afaceri, regim de înălţime: D+P+E,  Suprafaţă construită = 4.138 mp, Suprafaţă construită  inclusiv platforma expoziţională = 10.409 mp, Suprafaţă construită desfăşurată =18.242 mp, 238 locuri de parcare, din care 5 pentru persoane cu dizabilităţi, amenajate în incinta imobilului la cota demisolului;

  CENTRUL DE AFACERI a reunit următoarele funcţiuni:

  • Incubator de Afaceri
  • Centru de Transfer Tehnologic
  • Centru expoziţional şi de conferinţe, precum şi spaţii pentru organizarea de evenimente, seminarii, conferinţe, târguri şi expoziţii

  Durata de implementare: 26 luni.

  Rezultate:

  Rezultate indirecte:

  • Crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea firmelor din domeniile prioritare
  • Organizarea a cel puţin 5 evenimente anuale de promovare a unor produse/ servicii din domeniile prioritare, ce au la baza cercetare-inovare,
  • Crearea de aproximativ 155 locuri noi de muncă permanente in cadrul  firmelor incubate
  • Atragerea şi locarea unui număr de până la 20 de firme de diverse dimensiuni în zona de incubare a afacerilor
  • Atragerea şi acordarea de servicii în vederea constituirii de startup-uri unui număr de 30 de freelanceri şi tineri specialişti
  • Dezvoltarea şi livrarea unui portofoliu complex de servicii dedicate firmelor locale şi mediului de afaceri regional.
  • Pe o perioada de exploatare de 20 de ani, vor fi incubate în total aproximativ 120 de firme, care vor genera aproximativ 490 de locuri de muncă pe perioada de incubare
  • Dintre companiile incubate in perioada de exploatare, cel putin 50% isi vor continua activitatea economica in Braşov, mentinand rezultatele atinse la finalul perioadei de incubare pentru o perioada de cel putin 3 ani de zile post-incubare.

  În afara acestor beneficii, proiectul a generat un impact resimţit la nivelul mediului socio-economic al Polului de Creştere Braşov dintre care amintim:

  • Dezvoltarea antreprenoriatului la nivelul Polului de Creştere Braşov
  • Sprijinirea dezvoltării de companii private viabile ce activează în domenii cu o valoare adăugată ridicată
  • Crearea de locuri de muncă la nivelul Polului de Creştere Braşov
  • Dezvoltarea relaţiilor comerciale la nivelul Polului de Creştere Braşov şi la nivelul regiunii Centru
  • Internaţionalizarea economiei Braşovene
  • Organizarea unor evenimente de afaceri care vor creşte notorietatea zonei Braşov
  • Dezvoltarea turismului de afaceri în zona Braşov
  • Creşterea calităţii vieţii în zona Braşov

  Valoarea totală a proiectului este de 70.898.442 lei, din care finanţare nerambursabilă  de 50% din valoarea eligibilă a proiectului reprezentând 25.592.183,32 lei.

 • FINALIZAT

  AMENAJARE PIAŢA UNIRII

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Poli de creştere


  Obiective:

  • Consolidarea atractivităţii profilului specific al municipiului Braşov prin amenajarea şi reorganizarea funcţiunilor publice din zona Piaţa Unirii. Astfel, zona acoperită de proiect a fost dotată cu mobilier urban (25 bănci, 2 mese, 17 coşuri de gunoi, 10 cadre pentru parcarea bicicletelor), s-a amenajat 12 locuri de parcare şi a o staţie de autocar pentru debarcare turişti şi s-a construit o fântână arteziană;
  • Îmbunătăţirea infrastructurii pentru turism în vederea valorificării potenţialului turistic al municipiului Braşov;
  • Creşterea gradului de siguranţă a vizitatorilor şi a populaţiei din zonă prin modernizarea infrastructurii urbane.
  • În acest sens, s-a modernizat o suprafaţă de 6.350 mp din care 2300 mp —suprafaţă carosabilă şi 4.050 mp.- suprafaţă pietonală. De asemenea, s-a asigurat iluminatul public şi iluminatul arhitectural al obiectivelor turistice din zonă.

  Durata de implementare: 12 luni

  Rezultate:

  Prin realizarea acestui proiect s-a creat atât beneficii directe pentru – Municipiul Braşov, solicitantul proiectului, pentru locuitorii cartierului Prund-Şchei, tuturor locuitorilor municipiului Braşov cât şi beneficii indirecte, pentru furnizorii de servicii din aria de acoperire a proiectului, şi pentru turiştii care vizitează zona Braşov.

  Valoarea totală a proiectului: 5.406.373,96 lei, din care:  4.147.968,04 lei (97,97%), fonduri nerambursabile

 • FINALIZAT

  AMENAJAREA DE STAŢII CAPĂT DE LINIE PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Poli de creştere


  Obiective:

  • Îmbunătăţirea vitezei de deplasare şi a fiabilităţii;
  • Optimizarea beneficiilor transportului public în Zona Metropolitană prin atenuarea congestiei;
  • Asigurarea unei bune funcţionalităţi a clădirilor la soluţia arhitecturală aleasă, prin soluţii constructive şi materiale care să asigure o bună eficienţă energetică;
  • Reducerea emisiilor poluante;
  • Creşterea cotei de piaţă.

  Durata de implementare:  12 luni

  Rezultate:

  Prin implementarea proiectului s-a amenajat cinci staţii capăt linie R.A.T., care nu au mai corespuns cerinţelor actuale de mediu, sanitar-igienice, de confort şi de capacitate, în 5 locaţii: Str. Brazilor, Str. Poienelor,  Str. 13 Decembrie,  B-dul Saturn, Str. Hărmanului.

  Prin proiect au fost efectuate lucrări de reabilitare a infrastructurii urbane de transport în Municipiul Braşov, constând din: S construită clădiri = 922,60 mp, S construită peroane = 2.395,43 mp, S pietonale = 3.580,28 mp, S amenajări protecţia mediului = 1.443,45 mp,S parcări = 1.876,72 mp, S circulaţii = 14.217,52 m

  Valoarea totală a proiectului  35.121.500,24 lei, din care Asistenţa financiară nerambursabilă: 27.219.692,08 lei


 • FINALIZAT

  AMENAJARE ZONĂ TURISTICĂ POIANA BRAŞOV – EXTINDERE CAPACITATE PARCARE ŞI CONSTRUCŢIE TERMINAL TRANSPORT PUBLIC

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Poli de creştere


  Obiective:

  • Extinderea capacităţii de parcare în staţiunea Poiana Braşov prin amenajarea unei parcări clasice supraetajate cu 434 locuri, din care 16 pentru persoanele cu dizabilităţi
  • Fluidizarea traficului şi reducerea duratei de deplasare în interiorul municipiului Braşov cu un procent de 0.009% ca urmare a creşterii gradului de accesibilitate şi mobilitate pe DN1E spre staţiunea Poiana Braşov;
  • Creşterea cu un procent de 0.8 % a numărului de utilizatori ai mijloacelor de transport în comun la nivelul Municipiului Braşov;
  • Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin stimularea utilizării mijloacelor de transport în comun şi a mijloacelor ecologice de deplasare, reducerea poluării fonice şi atmosferice în staţiune şi amenajarea unor spaţii verzi cu suprafaţă totală de 2.354,16 m2.

  Durata de implementare: 32 luni

  Rezultate:

  Rezultatele indirecte generate de implementarea proiectului au constat în:

  • Crearea a 18 noi locuri de muncă aferente personalului care va asigura operarea parkingului.
  • Dezvoltarea transportului în comun, prin crearea unei linii speciale care asigură legătura cu microbuze între parkingul/terminalul din Poiana Mică şi Poiana Braşov; creşterea numărului de utilizatori ai mijloacelor de transport în comun cu un procent de 0.8% la nivelul municipiului Braşov ca urmare a asigurării conexiunii menţionate între parking şi Poiana Braşov (utilizatorii parkingului vor apela la mijloacele de transport în comun pentru deplasarea în Poiana Braşov)
  • Reducerea duratei de deplasare pe DN1E între Municipiului Braşov şi staţiunea Poiana Braşov ca urmare a decongestionării traficului pe secţiunea dintre Poiana Mică şi Poiana Braşov; pe cale de consecinţă, reducerea duratei de deplasare în interiorul municipiului Braşov
  • Îmbunătăţirea gradului de mobilitate şi accesibilitate în Staţiunea Poiana Braşov prin creşterea numărului de locuri de parcare (de la 445 la 879), fluidizarea circulaţiei şi eliminarea blocajelor de trafic în interiorul staţiunii
  • Reducerea în medie cu 6 minute a timpului necesar conducătorilor auto pentru identificarea unui loc de parcare în staţiunea Poiana Braşov
  • Stimularea utilizării mijloacelor de transport ecologice prin amenajarea unui parking pentru biciclete cu o suprafaţă de 51,76 m2
  • Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin reducerea poluării atmosferice ca urmare a fluidizării traficului în interiorul staţiunii Poiana Braşov şi prin amenajarea unor spaţii verzi în suprafaţă totală de 2.354,16 m2
  • Creşterea nivelului calităţii vieţii pentru membrii comunităţii locale prin:
  • reducerea poluării fonice şi atmosferice generate de traficul rutier
  • facilitarea accesului către infrastructura de agrement şi petrecere a timpului liber
  • Creşterea fluxurilor de turişti în Poiana Braşov ca urmare a dezvoltării infrastructurii şi a condiţiilor de accesibilitate şi mobilitate
  • Stimularea dezvoltării economice la nivelul Polului de Creştere Braşov prin îmbunătăţirea performanţelor sectorului turistic.

  Valoarea totală a proiectului este de 30.994.085,00 lei, din care nerambursabili 24.906.003,00 lei.

 • FINALIZAT

  SISTEM INTEGRAT DE PARCĂRI – PARCARE SPITAL MILITAR REGINA MARIA”

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Poli de creştere


  Obiective:

  • Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din municipiul Braşov prin extinderea capacităţii de parcare şi reorganizarea funcţiunilor publice în centrul istoric al oraşului;
  • Consolidarea atractivităţii profilului specific al municipiului Braşov prin îmbunătăţirea gradului de mobilitate şi accesibilitate spre centrul istoric al oraşului;
  • Fluidizarea traficului şi reducerea timpului de călătorie cu 6,67% în interiorul municipiului Braşov, ca urmare a îmbunătăţirii infrastructurii urbane de transport.
  • În cadrul proiectului a fost construită o parcare sub şi supraetajată cu 4 nivele subsol, parter, etaj şi etaj tehnic, având suprafaţa construită de 1.344,72 mp şi suprafaţa desfăşurată totală de 9.363,40 mp. Clădirea este amplasată în centrul municipiului Braşov, în vecinătatea Spitalului Militar Regina Maria în apropiere de Parcul Naţional Tâmpa şi Piaţa Teatrului şi are un număr de 306 locuri

  Durata de implementare: 24 luni

  Rezultate:

  Prin suplimentarea numărului de locuri de parcare în zona de centru istoric cu 306 locuri de parcare, proiectul Sistem integrat de parcări – Parcare Spitalul Militar Regina Maria a contribuit la fluidizarea traficului în municipiul Braşov, scurtându-se astfel durata de deplasare la destinaţie a utilizatorilor de autoturisme individuale cu 6,67% , concomitent cu o creştere a capacităţii de parcare a bicicletelor cu 20%.

  Valoare totală a proiectului: 20.244.126,14 lei din care Asistenţa financiară nerambursabilă: 19.730.618,97 lei


 • FINALIZAT

  MANAGEMENTUL INFORMATIZAT AL SISTEMULUI DE TRANSPORT ÎN COMUN

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Poli de creştere


  Obiective:

  • Creşterea atractivităţii transportului public cu fidelizarea călătorilor existenţi şi atragerea de noi categorii, prin implementarea unei soluţii integrate moderne, de ultimă generaţie;
  • Generarea de instrumente care să asigure informaţii obiective referitoare la toate componentele sarcinii de transport şi fluxurile de călători în vederea asistării procesului de management decizional cu informaţii reale şi competente, prin implementarea unui sistem de management al flotelor;
  • Extinderea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de informare a călătorilor cu privire la datele de funcţionare ale reţelei de transport public, prin implementarea sistemului de management informatic al transportului public;
  • Extinderea şi eficientizarea activităţilor de management a vehiculelor şi a activităţii de exploatare a reţelei, prin implementarea sistemului de management informatic al transportului public;
  • Scăderea timpului de călătorie în oraş.

  Durata de implementare:  33 luni.

  Rezultate:

  • Informare cu privire la orarul curselor, prin panouri electronice instalate în staţiile RAT;
  • Informarea călătorilor aflaţi în mijloacele de transport cu privire la traseul urmat, prin panouri de informare amplasate în vehicule;
  • Optimizarea orarului de transport în funcţie de traficul măsurat în timp real
  • Utilizarea unui card de transport în comun, încărcat cu titluri de călătorie (abonament, portofel electronic, pachet de călătorii) care poate fi utilizat pentru achitarea călătoriilor individuale, inclusiv pentru persoane care însoţesc titularul cardului;
  • Posibilitatea încărcării şi reîncărcării cardului de transport utilizând aparate automate de vânzare amplasate în 30 de staţii;
  • Creşterea siguranţei în staţiile RAT, prin supraveghere video;
  • Evitarea întârzierilor pe traseele aglomerate, prin asigurarea priorităţii în intersecţii pentru vehiculele aflate in intarziere

   Valoarea totală a proiectului   31.596.105,53 lei din care Asistenţa financiară nerambursabilă    20.333.319,63 lei


 • FINALIZAT

  ACHIZIŢIA ŞI INSTALAREA ECHIPAMENTELOR SPECIFICE PENTRU CREŞTEREA SIGURANŢEI ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI PE DOMENIUL PUBLIC DIN MUNICIPIUL BRAŞOV

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Poli de creştere


  Obiective:

  Proiectul a prevăzut crearea de sisteme moderne de securitate şi monitorizare pentru un număr de 9 unităţi de învăţământ preuniversitar din municipiul Braşov, respectiv: Şcoala Generală Nr. 2, Corpul A al Şcolii Generale Nr. 15, Şcoala Generală Nr. 11, Şcoala Generală Nr. 25, Şcoala Generală Nr. 3, Şcoala Generală Nr. 4, Şcoala Generală Nr. 31, Colegiul Naţional „Unirea”, şi Colegiul Economic „A. Bârseanu”.

  Investiţia privind dezvoltarea infrastructurii sociale care se va realiza în cadrul acestui proiect vizează crearea la nivelul instituţiilor de învăţământ menţionate a unui sistem integrat de securitate, care va include următoarele componente: sistem de detecţie, semnalizare şi avertizare la incendiu; sistem de detecţie şi avertizare la efracţie; sistem de control acces; sistem de supraveghere video; dispecerat de monitorizare.

  Durata de implementare: 15 luni

  Rezultate:

  • instalarea de sisteme moderne de securitate şi monitorizare pentru un număr de 9 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Braşov, respectiv: Şcoala Generală Nr. 2, Şcoala Generală Nr. 3, Şcoala Generală Nr. 4, Şcoala Generală Nr. 11, Corpul A al Şcolii Generale Nr. 15, Şcoala Generală Nr. 25, Şcoala Generală Nr. 31, Colegiul Naţional „Unirea”, şi Colegiul Economic „Andrei Bârseanu”
  •  9  Sisteme de detecţie, semnalizare şi avertizare la incendiu instalate
  •  9  Sisteme de detecţie şi avertizare la efracţie instalate
  •  9  Sisteme de control acces instalate
  •  9  Sisteme de supraveghere video instalate
  •  9  Dispecerate create în unităţile de învăţământ
  •  1  Dispecerat creat în Primărie
  •  9  persoane pregătite pentru exploatare
  • realizarea de materiale de promovare : 10.000 buc. pliante;
  • reducerea gradului de infracţionalitate la nivelul instituţiilor de învăţământ: cu 50%
  • reducerea timpului de intervenţie a organismelor cu atribuţii în domeniul asigurării siguranţei şi ordinii publice la evenimentele produse în incinta instituţiilor de învăţământ beneficiare: cu 20%

  Valoare totală a proiectului 3.945.087,16 lei din care Asistenţa financiară nerambursabilă 3.107.098,82 lei • FINALIZAT

  MODERNIZAREA INTEGRATĂ A SISTEMELOR DE ILUMINAT PUBLIC ŞI CREŞTERE A SIGURANŢEI PUBLICE DIN MUNICIPIUL BRAŞOV

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Poli de creştere


  Obiective:

  • Implementarea unui sistem integrat de telegestiune a iluminatului public la nivelul municipiului Braşov;
  • Implementarea unui sistem integrat de supraveghere video în zonele de risc de pe domeniul public din municipiul Braşov;
  • Imbunătăţirea capacităţii de reacţie şi intervenţie a organelor publice cu atribuţii în domeniul siguranţei şi ordinii publice prin crearea unui dispecerat centralizat de monitorizare;

  Durate de implementare: 28 luni.

  Rezultate:

  Pentru atingerea acestui scop au fost realizate:

  • un sistem integrat de telegestiune a iluminatului public la nivelul Municipiului Brașov care oferă posibilitatea controlului interactiv, utilizându-se comanda de la distanţă a aprinderii/stingerii punctelor de iluminat, instalate pe 10.481 de stâlpi, reglarea intensităţii luminii prin programare automată, precum şi monitorizarea şi reducerea consumului de energie electrică; sistemul de iluminat public facilitează orientarea și circulația vehiculelor și pietonilor pe timpul nopții în condiții de siguranță și oferă un ambient luminos confortabil cu un nivel corespunzător al iluminatului.
  • un sistem integrat de supraveghere video în zonele de risc de pe domeniul public din Municipiul Brașov; sistemul cuprinde un număr de 42 camere video de supraveghere instalate pe stâlpii de iluminat stradal din proprietatea Municipiului Braşov împreună cu un subsistem de panică pentru apeluri de urgenţă şi suport video in timp real constituit din 42 echipamente de monitorizare, alarmare şi comunicare de tip butoane de panică. Sistemul asigură supravegherea permanentă a zonelor cu risc ridicat de infracționalitate, interactivitatea cetățenilor cu dispeceratul central de supraveghere şi monitorizare.
  • un dispecerat central de supraveghere şi monitorizare dotat cu infrastructura de echipamente şi aplicaţii software, permite gestionarea integrată a informaţiilor provenite din sistemul de telegestiune a iluminatului public şi sistemul de securitate. Crearea infrastructurii de monitorizare contribuie la îmbunătăţirea capacităţii de reacţie şi intervenţie a instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul siguranţei şi ordinii publice.

  Valoarea totală a proiectului: 10.870.030,32 lei  din care Asistenţa financiară nerambursabilă  10.652.629,71 lei 

  Valoarea totală a proiectului este de 9.811.155,72 lei


 • FINALIZAT

  DUBLARE PASAJ RUTIER FARTEC

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Poli de creştere


  Obiective:

  • Îmbunăţirea nivelului de serviciu a infrastructurii rutiere în zona de nord a municipiului Braşov prin dublarea pasajului suprateran Fartec de traversare a magistralei CF 200 Braşov – Sibiu cu o lungime totală de 682,65 metri (inclusiv rampele de acces);
  • Fluidizarea traficului şi reducerea duratei de deplasare în interiorul municipiului Braşov cu un procent de 0.0020% ca urmare a dublării Pasajului Fartec.;
  • Creşterea cu un procent de 1% a numărului de utilizatori ai mijloacelor de transport în comun la nivelul Municipiului Braşov;
  • Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin reducerea consumului de carburanţi şi diminuarea emisiilor poluante cu un procent de 83% ca urmare a fluidizării traficului prin dublarea pasajului rutier Fartec;

  Durata de implementare: 25 de luni.

  Rezultate:

  Rezultate indirecte

  Rezultatele indirecte generate de implementarea proiectului au constat în:

  • Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier în partea de nord a municipiului Braşov, cu efecte directe în ceea ce priveşte creşterea gradului de accesibilitate a mărfurilor şi persoanelor; îmbunătăţirea mobilităţii pentru locuitorii din cartierele Stupini și Bartolomeu şi către firmele aflate în zona de nord a municipiului Braşov
  • Fluidizarea traficului şi reducerea duratei de deplasare cu un procent de 83% pe B-dul Griviţei şi în continuarea acestuia, pe Calea Feldioarei (DN 13), la ieşirea din municipiul Braşov
  • Îmbunătăţirea accesibilităţii rutiere către şi din direcţia centurii ocolitoare a municipiului Braşov
  • Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin reducerea consumului de carburanţi şi diminuarea emisiilor poluante cu un procent de 83% ca urmare a fluidizării traficului care utilizează pasajul Fartec
  • Creşterea nivelului calităţii vieţii pentru membrii comunităţii locale prin:
  • reducerea poluării fonice şi atmosferice ca urmare a fluidizării traficului şi a lucrărilor de protecţie a mediului executate (amplasarea de panouri fonoabsorbante)
  • facilitarea accesului către zonele de dezvoltare economică
  • Stimularea dezvoltării economice la nivelul Polului de Creştere Braşov prin creşterea gradului de mobilitate şi accesibilitate între zonele de dezvoltare economică din nord-vestul municipiului Braşov şi zonele rezidenţiale.

  Valoarea totală a proiectului 23.523.995,98 lei din care Asistenţa financiară nerambursabilă 18.484.824,09 lei

  Valoarea totală a proiectului este de: 22.893.301,29 de lei.

 • FINALIZAT

  PASAJ RUTIER CALEA FERATĂ – STR. INDEPENDENŢEI / PASAJ RUTIER – STR. INDEPENDENŢEI”

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Poli de creştere


   Obiective:

  • Asigurarea unei conexiuni rutiere rapide şi directe între Zona Economică Coresi-Cartierul Bartolomeu-viitorul Campus Universitar Genius prin realizarea unui pasaj suprateran de traversare a magistralei CF 300 Braşov-Sighişoara cu o lungime totală a lucrării de 671,40 metri (inclusiv rampe de acces şi racorduri).
  • Fluidizarea traficului şi reducerea duratei de deplasare cu un procent de 22% pe axa Est-Vest, între Zona Economică Coresi-Carterul Bartolomeu-viitorul Campus Universitar Genius, ca urmare a eliminării timpilor de aşteptare la trecerea la nivel cu calea ferată, generaţi de traficul feroviar intens cu 92 ore vehicul/zi la nivelul traficului de perspectivă.
  • Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin reducerea consumului de carburanţi şi diminuarea emisiilor poluante cu un procent de 5,07%, ca urmare a fluidizării traficului şi eliminării timpilor de staţionare la barieră.
  • Creşterea nivelului calităţii vieţii pentru membrii comunităţii locale atât prin reducerea poluării fonice şi atmosferice, amenajarea de spaţii verzi (în suprafaţă totală de 1660 m2, din care 1250 m2 reprezentând echivalentul suprafeţei afectată prin execuţia lucrărilor şi 410 m2 spaţii verzi nou amenajate) şi dezvoltarea reţelei de transport în comun prin introducerea unor noi trasee prin care se va realiza conexiunea directă pe Axa Est-Vest la nivelul municipiului Braşov cât şi prin îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii între zonele rezidenţiale şi cele cu destinaţie economică.

  Durata de implementare: 25 luni

  Rezultate:

  Lucrările de execuţie ale pasajului, care are o lungime de 671,4m şi două benzi de circulaţie- câte una pe fiecare sens au vizat executarea bretelelor de legătură pentru racordarea străzilor Gloriei şi Aluminiului în zona Tractorul, precum şi a străzii Buzeşti cu strada Grigore Ureche şi pasaj Fartec pe zona Bartolomeu. De asemenea au fost instalaţi parapeţi de protecţie şi de direcţie, panouri translucide fono-absorbante, s-au amenajat accese pentru persoanele cu dizabilităţi şi s-a dotat pasajul cu un sistem modern de iluminat pe timpul nopţii. La toate acestea se adaugă masurile de protecţia mediului, precum şi amenajarea unei suprafeţe de 1.660 mp spaţiu verde.

   Valoarea totală a proiectului: 25.466.334,97 lei, din care: 18.578.632,51 lei(97,98), fonduri nerambursabile; 

  Valoarea totală a proiectului este de: 22.893.301,29 de lei.

 • FINALIZAT

  DRUMURI ACCES ZONA ECONOMICĂ CORESI

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Poli de creştere


  Obiective:

  • Realizarea unei axe de transport rutier cu o lungime de 2.092,27 m.
  • Creşterea gradului de mobilitate al locuitorilor între zonele rezidenţiale şi cele cu destinaţie economică.
  • Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin amenajarea de noi spaţii verzi în suprafaţă de 11.0056,68 m².
  • Amenajarea de trotuare şi piste pentru ciclişti în suprafaţă de 16.083,34 m².

  Durata de implementare: 21 luni.

  Rezultate:

  Rezultatul a  reprezentat construcţia unei artere rutiere cu două benzi de circulaţie pe fiecare sens de mers cu o lungime totală de 2.092,27 m, un pod în lungime de 29,90 m peste Timişul Sec, amenajarea a patru sensuri giratorii, o trecere de nivel cu calea ferată, trotuare şi piste pentru biciclete pe o suprafaţă de 16.083,34 mp, trei perechi de staţii de transport în comun, realizarea unui sistem de iluminat public ce cuprinde 118 stâlpi amplasaţi pe toată lungimea drumului, precum şi a unui sistem de colectare şi evacuare a apelor fluviale.

  Nu în ultimul rând, prin proiect s-au amenajat  11.056,68 mp  de spaţii verzi.

  Valoarea totală a proiectului: 30.798.669,12 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă  24.386.213, 88 lei;

  Valoarea totală finală a proiectului este de  24.058.773, 79 de lei.

 • FINALIZAT

  ASIGURAREA ACCESIBILITĂŢII CĂTRE ZONA ECONOMICĂ BRAŞOV SUD EST

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritară 1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Poli de creştere


  Obiective:

  • Dezvoltarea unui coridor direct de acces între Centura Ocolitoare a Municipiului Braşov – Zona Economică BRASOV SUD-EST – Cartierul Noua – Cartierul Astra prin realizarea unei noi axe de transport rutier, cu o lungime de 2,145 Km.
  • Creşterea gradului de mobilitate a locuitorilor între zonele rezidenţiale şi cele cu destinaţie economică şi de afaceri prin fluidizarea traficului şi reducerea duratei de deplasare cu un procent de 56.22% ca urmare realizării arterei propuse.
  • Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin reducerea consumului de carburanţi şi diminuarea emisiilor poluante cu aproximativ 3.513 t CO2/zi precum şi prin amenajarea de noi piste de biciclete (4.504.50 mp) și spații verzi (4.750,00 mp).
  • Reorientarea cetăţenilor spre transportul ecologic ca urmare a amenajării de trotuare şi piste de ciclişti (în suprafaţă totală de 7.882,9 mp)

  Durata de implementare: 14 luni.

  Rezultatele:

  1. Rezultate directe

  • Realizarea unei noi artere cu o lungime de 2,145 kilometri, care face legătura de la prelungirea străzii Poienelor, imediat după Decathlon, pe sub Calea Bucureşti şi calea ferată Bucureşti – Braşov (CF 300), pe traseul vechii linii ferate uzinale, merge câteva sute de metri de-a lungul căii ferate, către staţia de betoane, apoi face legătura cu Tronsonul I al Ocolitoarei Braşov;
  • Realizarea unui pasaj subteran la intersecţia cu calea ferată;
  • Sistematizarea circulaţiei, prin executarea a trei sensuri giratorii: unul la intersecţia cu prelungirea străzii Poienelor, unul la intersecţia cu un drum paralel cu Calea Bucureşti (Decathlon) si unul la intersecţia cu primul tronson al ocolitoarei. De asemenea, de-a lungul traseului sunt amenajate trei perechi de statii pentru transportul in comun;
  • Lăţimea arterei este de 7 metri, cu o bandă pe sens, iar strada este flancată de zonă verde (in suprafata totala de 4750 mp) şi are piste de biciclisti pe o parte (în suprafaţă totală de 4.504,50 mp) şi trotuar pe cealaltă parte (până la CF 300, pista este pe dreapta şi trotuarul pe stânga, după subtraversare pista este pe stânga şi trotuarul pe dreapta ( în suprafaţă totală de 3.378,40 mp). Artera este iluminată cu 50 buc stâlpi amplasaţi pe ambele părţi, până la intersecţia cu CF 300;
  • Realizarea unui sistem de canalizare cu puţuri absorbante pentru evacuarea apelor pluviale.

  2. Rezultate indirecte

  • Stimularea creşterii economice la nivelul Polului de Creştere Braşov prin crearea infrastructurii de acces către zonele de dezvoltare economică din sud-estul municipiului Braşov;
  • Creşterea gradului de mobilitate al persoanelor şi mărfurilor prin fluidizarea traficului şi reducerea duratei de deplasare cu un procent de 56,22% ca urmare a asigurării conexiunii rutiere directe a Zonei Economice Braşov Sud-Est cu centura ocolitoare a municipiului – îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin reducerea consumului de carburanţi şi diminuarea emisiilor poluante

  (CO2) ca urmare a preluării traficului de nouă arteră rutieră)

  • Creşterea nivelului calităţii vieţii pentru membrii comunităţii locale prin reducerea poluării fonice şi atmosferice, amenajarea de noi spaţii verzi ( în suprafaţă de 4750 mp), trotuare şi piste de ciclism (în suprafaţă de 3.378,40 mp, respectiv 4.750 mp).
  • Dezvoltarea reţelei de transport în comun prin introducerea unui nou traseu care va utilize noua arteră rutieră pentru asigurarea accesului către Zona Economică Braşov Sud-Est.

   Valoarea totală a proiectului este de 16.045.863,52 lei, din care 14.776.196,10 lei reprezintă finanţare nerambursabilă

  Valoarea totală finală a proiectului este de 11.252.918,97lei.

 • {"1":{"id":24243,"titlu":"DOTAREA UNIT\u0102\u021aILOR DE \u00ceNV\u0102\u021a\u0102M\u00c2NT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BRA\u0218OV CU ECHIPAMENTE \u0218I MATERIALE DE PROTEC\u021aIE-DISPOZITIVE MEDICALE \u00ceN VEDEREA CRE\u0218TERII CAPACIT\u0102\u021aII DE A GESTIONA SITUA\u021aIA DE PANDEMIE GENERAT\u0102 DE VIRUSUL SARS-COV-2","subtitlu":"Proiect cofinan\u021bat din Fondul European de Dezvoltare Regional\u0103 prin Programul Opera\u021bional Infrastructur\u0103 Mare 2014-2020","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Picture1.png","continut":"PGltZyBjbGFzcz0iaW0tcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmNlbnRlciIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5icmFzb3ZjaXR5LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIzLzA5L2xvZ28tcHItcG9pbS5wbmciIGFsdD0iUE9JTSIgLz4NCg0KPGVtPlA8L2VtPjxlbT5yb2llY3Q8L2VtPjxlbT51bDwvZW0+PHN0cm9uZz48ZW0+ICI8L2VtPjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+PGVtPkRvdGFyZWEgdW5pdDwvZW0+PC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz48ZW0+xIPIm2lsb3IgZGUgw65udsSDyJvEg23Dom50IHByZXVuaXZlcnNpdGFyIGRlIHN0YXQgZGluIE11bmNpcGl1bCBCcmHImW92IGN1IGVjaGlwYW1lbnRlIMiZaSBtYXRlcmlhbGUgZGUgcHJvdGVjyJtpZS9kaXNwb3ppdGl2ZSBtZWRpY2FsZSDDrm4gdmVkZXJlYSBjcmXImXRlcmlpIGNhcGFjaXTEg8ibaWkgZGUgYSBnZXN0aW9uYSBzdGl0dWHIm2lhIGRlIHBhbmVkZW1pZSBnZW5lcmF0xIMgZGUgdmlydXN1bCBTQVJTLUNPVi0yIjwvZW0+PC9zdHJvbmc+IDxlbT5lc3RlPC9lbT48ZW0+IGZpbmFuyJthdCBkaW4gPHN0cm9uZz5Qcm9ncmFtdWwgT3BlcmHIm2lvbmFsIDwvc3Ryb25nPjwvZW0+PHN0cm9uZz48ZW0+wqA8L2VtPjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+PGVtPkluZnJhc3RydWN0dXJhIE1hcmU8L2VtPjwvc3Ryb25nPjxlbT4sPC9lbT4gPGVtPkF4YSBwcmlvcml0YXLEgzwvZW0+PGVtPiA5IC0gUHJvdGVqYXJlYSBzxINuxIN0xIPIm2lpIHBvcHVsYcibaWVpIGluIGNvbnRleHR1bCBjcml6ZWkgc2FuaXRhcmUgY2F1emF0ZSBkZSBDT1ZJRC0xOSwgT3BlcmHIm2l1bmVhIC0gPC9lbT48ZW0+U3ByaWppbmlyZWEgYW1lbGlvcsSDcmlpIGVmZWN0ZWxvciBwcm92b2NhdGUgZGUgY3JpesSDIMOubiBjb250ZXh0dWwgcGFuZGVtaWVpIGRlIENPVklELTE5IMWfaSBhbCBjb25zZWNpbsWjZWxvciBzYWxlIHNvY2lhbGUsIDwvZW0+PHN0cm9uZz48ZW0+QXBlbCBwcm9pZWN0PC9lbT48L3N0cm9uZz48ZW0+OjwvZW0+IDxlbT5SRUFDVC1FVS1Db25zb2xpZGFyZWEgY2FwYWNpdMSDxaNpaSB1bml0xIPIm2lsb3IgZGUgw65udsSDyJvEg23Dom50IGRlIHN0YXQgw65uIHZlZGVyZWEgZ2VzdGlvbsSDcmlpIHNpdHVhyJtpZWkgZGUgcGFuZGVtaWUgZ2VuZXJhdMSDIGRlIHZpcnVzdWwgU0FSUy1DT1YtMi48L2VtPg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+VmFsb2FyZWEgdG90YWzEgyBhIHByb2llY3R1bHVpPC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQo8c3Ryb25nPjxlbT5WYWxvYXJlIHRvdGFsxIMgcHJvaWVjdDogPC9lbT48L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPjxlbT44PC9lbT48L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPjxlbT4uPC9lbT48L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPjxlbT4xNzg8L2VtPjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+PGVtPi48L2VtPjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+PGVtPjQwNjwvZW0+PC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz48ZW0+LDwvZW0+PC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz48ZW0+MTY8L2VtPjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+PGVtPiBsZWk8L2VtPjwvc3Ryb25nPg0KDQo8c3Ryb25nPjxlbT5WYWxvYXJlYSBlbGlnaWJpbMSDIG5lcmFtYnVyc2FiaWzEgyBkaW4gRkVEUjogPC9lbT48L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPjxlbT44PC9lbT48L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPjxlbT4uPC9lbT48L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPjxlbT4xNzg8L2VtPjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+PGVtPi48L2VtPjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+PGVtPjQwNjwvZW0+PC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz48ZW0+LDwvZW0+PC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz48ZW0+MTY8L2VtPjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+PGVtPiBsZWk8L2VtPjwvc3Ryb25nPg0KDQo8c3Ryb25nPjxlbT5EYXRhIGRlIMOubmNlcGVyZSBhIHByb2llY3R1bHVpOsKgIDAxLjA0LjIwMjA8L2VtPjwvc3Ryb25nPg0KDQo8c3Ryb25nPjxlbT5EYXRhIGRlIGZpbmFsaXphcmUgYSBwcm9pZWN0dWx1aTogMjkuMDQuMjAyMzwvZW0+PC9zdHJvbmc+DQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmUgZ2VuZXJhbGXCoCBhbGUgcHJvaWVjdHVsdWk8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NCjxzdHJvbmc+PGVtPk9iaWVjdGl2dWwgZ2VuZXJhbDwvZW0+PC9zdHJvbmc+PGVtPiBhbCBwcm9pZWN0dWx1aSBlc3RlIGFjZWxhIGRlIGEgYXNpZ3VyYSBpbnZlc3RpyJtpaWxlIG5lY2VzYXJlIHBlbnRydSBjb25zb2xpZGFyZWEgY2FwYWNpdMSDyJtpaSBkZSBnZXN0aW9uYXJlIGEgY3JpemVpIHNhbml0YXJlLDwvZW0+IDxlbT5wcmluIGRpbWludWFyZWEgcmlzY3VsdWkgZGUgcHJvcGFnYXJlIGEgaW5mZWPIm2llaSBjdSBTQVJTLUNPVi0yIMOubiBzaXN0ZW11bCBwdWJsaWMgZGUgZWR1Y2HIm2llIHByZXVuaXZlcnNpdGFyxIMgZGluIG11bmljaXBpdWwgQnJhyJlvdiw8L2VtPiA8ZW0+w65uc2NyaWluZHUtc2UgYXN0ZmVsIMOubiBvYmllY3RpdnVsIGdlbmVyYWwgYWwgQXhlaSBQcmlvcml0YXJlIDkgUHJvdGVqYXJlYSBzxINuxIN0xIPIm2lpIHBvcHVsYcibaWVpIMOubiBjb250ZXh0dWwgcGFuZGVtaWVpIGNhdXphdGUgZGUgQ09WSUQtMTkgyJlpIG9iaWVjdGl2dWwgc3BlY2lmaWMgOS4xIENyZciZdGVyZWEgY2FwYWNpdMSDyJtpaSBkZSBnZXN0aW9uYXJlIGEgY3JpemVpIHNhbml0YXJlIENPVklELTE5LjwvZW0+DQoNCjxlbT5BY2hpemnIm2lpbGUgcmVhbGl6YXRlIMOubiBjYWRydWwgYWNlc3R1aSBwcm9pZWN0LCByZXByZXplbnTDom5kIGVjaGlwYW1lbnRlIGRlIHByb3RlY8ibaWUsIHByb2R1c2UgyJlpIGRpc3Bveml0aXZlIGRlIGRlemluZmVjyJtpZSDImWkgZGlzcG96aXRpdmUgbWVkaWNhbGUsPC9lbT4gPGVtPnN1bnQgZGVzdGluYXRlIGRvdMSDcmlpLyBzcHJpamluaXJpaSB1bml0xIPIm2lsb3IgZGUgw65udsSDyJvEg23Dom50IHByZXVuaXZlcnNpdGFyIGRlIHN0YXQgZGUgcGUgcmF6YSBtdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhyJlvdiDImWkgYXNpZ3VyxINyaWkgY29uZGnIm2lpbG9yIGlnaWVuaWNvLXNhbml0YXJlIG5lY2VzYXJlIMOubiB2ZWRlcmVhIGdlc3Rpb25hcmlpIGNyaXplaSBzYW5pdGFyZSBjYXV6YXRlIGRlIHZpcnVzdWwgU0FSUy1Db1YtMiwgY29udHJpYnVpbmQgYXN0ZmVsIGxhIMOubmRlcGxpbmlyZWEgaW5kaWNhdG9ydWx1aSBkZSByZXp1bHRhdCBhbCBQT0lNIDJTMTMyIC1DYXBhY2l0YXRlIGFkZWN2YXTEgyBkZSDDrm5ncmlqaXJlIHNpIHRyYXRhbWVudCBhbCBjYXp1cmlsb3IgZGUgaW5mZWPIm2llIGN1IHZpcnVzdWwgU0FSUy1DT1YtMi8gZGUgZ2VzdGlvbmFyZSBhIGNyaXplaSBzYW5pdGFyZS48L2VtPg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+T2JpZWN0aXZlIHNwZWNpZmljZcKgIGFsZSBwcm9pZWN0dWx1aTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KPG9sPg0KIAk8bGk+PGVtPkRvdGFyZWEgY3UgZWNoaXBhbWVudGUgyJlpIG1hdGVyaWFsZSBkZSBwcm90ZWPIm2llIMiZaSBkaXNwb3ppdGl2ZSBtZWRpY2FsZTwvZW0+IDxlbT5hIHVuaXTEg8ibaWxvciBwdWJsaWNlIGRlIMOubnbEg8ibxINtw6JudCBwcmV1bml2ZXJzaXRhciBkaW4gbXVuaWNpcGl1bCBCcmHImW92LCDDrm4gdmVkZXJlYSBhc2lndXLEg3JpaSBjb25kacibaWlsb3IgaWdpZW5pY28tc2FuaXRhcmUgbmVjZXNhcmUgZ2VzdGlvbmFyaWkgY3JpemVpIHNhbml0YXJlIGNhdXphdGUgZGUgU0FSUy1Db1YtMi4gU0FSUy1DT1YtMiBlc3RlIHVuIHZpcnVzIGN1IG8gY29udGFnaW96aXRhdGUgZm9hcnRlIMOubmFsdMSDLCBjYXJlIGEgcHJvdm9jYXQgbyBjcml6YSBzYW5pdGFyxIMgbW9uZGlhbMSDIGbEg3LEgyBwcmVjZWRlbnQgyJlpIGRlY2VzdWwgdW51aSBudW3Eg3IgbWFyZSBkZSBwZXJzb2FuZS4gw45uIHZlZGVyZWEgbGltaXTEg3JpaSByxINzcMOibmRpcmlpIGluZmVjyJtpZWkgY3UgU0FSUy1DT1YtMiwgYSBmb3N0IG5lY2VzYXLEgyBpbXBsZW1lbnRhcmVhIHVub3IgbcSDc3VyaSBkZSBsaW1pdGFyZSBhIGZ1bmPIm2lvbsSDcmlpIHVuaXTEg8ibaWxvciBkZSDDrm52xIPIm8SDbcOibnQgcHJldW5pdmVyc2l0YXIgw65udHItbyBzZXJpZSBkZSDIm8SDcmksIHByaW50cmUgY2FyZSDImWkgUm9tw6JuaWEuIFJlZGVzY2hpZGVyZWEgyJljb2xpbG9yIMiZaSBhIGdyxINkaW5pyJtlbG9yIMOubiBjb25kacibaWkgZGUgc2lndXJhbsibxIMgbmVjZXNpdMSDIGRvdGFyZWEgYWNlc3RvciB1bml0xIPIm2kgZGUgw65udsSDyJvEg23Dom50IGN1IGVjaGlwYW1lbnRlbGUgZGUgcHJvdGVjyJtpZSDImWkgZGlzcG96aXRpdmVsZSBtZWRpY2FsZSBjYXJlIHPEgyBhc2lndXJlIHByZXZlbmlyZWEsIGRlcGlzdGFyZWEgbGEgdGltcCDImWkgZGltaW51YXJlYSByxINzcMOibmRpcmlpIHBvdGVuyJtpYWxlIGEgaW5mZWPIm2llaSwgY29udHJpYnVpbmQgYXN0ZmVsIGxhIG8gbWFpIGJ1bsSDIGdlc3Rpb25hcmUgYSBjcml6ZWkgc2FuaXRhcmUgY2F1emF0ZSBkZSBTQTwvZW0+PGVtPlI8L2VtPjxlbT5TLUNPVi0yLCBtxINzdXJpIGNlIGNvbnRyaWJ1aWUgbGEgw65uZGVwbGluaXJlYSBpbmRpY2F0b3J1bHVpIGRlIHJlenVsdGF0IGFsIFBPSU0gMlMxMzIgLSBDYXBhY2l0YXRlIGFkZWN2YXTEgyBkZSBnZXN0aW9uYXJlIGEgY3JpemVpIHNhbml0YXJlLjwvZW0+PC9saT4NCjwvb2w+DQo8b2wgc3RhcnQ9IjIiPg0KIAk8bGk+PGVtPkRpbWludWFyZWEgcmlzY3VsdWkgZGUgcHJvcGFnYXJlIGEgaW5mZWPIm2llaSBjdSBTQVJTLUNPVi0yIMOubiBzaXN0ZW11bCBwdWJsaWMgZGUgZWR1Y2HIm2llIHByZXVuaXZlcnNpdGFyxIMgZGluIG11bmljaXBpdWwgQnJhyJlvdi4gRG90YXJlYSBjb3Jlc3B1bnrEg3RvYXJlIGEgdW5pdMSDyJtpbG9yIGRlIMOubnbEg8ibxINtw6JudCBwcmV1bml2ZXJzaXRhciBkZSBzdGF0IGRpbiBtdW5pY2lwaXVsIEJyYciZb3YgY29udHJpYnVpZSBsYSBsaW1pdGFyZWEgcsSDc3DDom5kaXJpaSB2aXJ1c3VsdWkgU0FSUy1DT1YtMiDDrm4gc2lzdGVtdWwgcHVibGljIGRlIGVkdWNhyJtpZSBwcmV1bml2ZXJzaXRhcsSDLCBwcmVjdW0gyJlpIGEgZWZlY3RlbG9yIGV4dHJlbSBkZSBncmF2ZSBhbGUgYWNlc3R1aSB2aXJ1cyBhc3VwcmEgcG9wdWxhyJtpZWkuPC9lbT48L2xpPg0KPC9vbD4NCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPjxlbT5SZXp1bHRhdGVsZTwvZW0+PC9zdHJvbmc+PGVtPiBmaW5hbGUgw65uIHVybWEgaW1wbGVtZW50xINyaWkgcHJvaWVjdHVsdWk8L2VtPjwvZGl2Pg0KPG9sPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz48ZW0+TWF0ZXJpYWxlIENvbnN1bWFiaWxlIHBlbnRydSBEZXppbmZlY8ibaWUgyJlpIEVjaGlwYW1lbnRlIGRlIFByb3RlY8ibaWUgYWNoaXppyJtpb25hdGU8L2VtPjwvc3Ryb25nPjwvbGk+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPjxlbT4gTWF0ZXJpYWxlIMiZaSBhY8ibaXVuaSBkZSBpbmZvcm1hcmUgc2kgcHVibGljaXRhdGU8L2VtPjwvc3Ryb25nPjwvbGk+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPjxlbT4gUmFwb3J0IGRlIEF1ZGl0IGZpbmFuY2lhcjwvZW0+PC9zdHJvbmc+PC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+PGVtPiBNYW5hZ2VtZW50dWwgcHJvaWVjdHVsdWk8L2VtPjwvc3Ryb25nPjwvbGk+DQo8L29sPg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+PGVtPkRhdGUgZGUgY29udGFjdCBiZW5lZmljaWFyPC9lbT48L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NCjxzdHJvbmc+PGVtPk11bmljaXBpdWwgQnJhPC9lbT48L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPjxlbT7ImW92PC9lbT48L3N0cm9uZz4NCg0KPGVtPkFkcmVzYTogQi1kdWwuIEVyb2lsb3IgbjwvZW0+ci4gOA0KDQpUZWxlZm9uOiArNDAgMjY4IDQwNTAwMA0KDQpGYXg6ICs0MCAyNjggNDEwNjQ0DQoNCkVtYWlsOiA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cHJvaWVjdGVAYnJhc292Y2l0eS5ybyI+cHJvaWVjdGVAYnJhc292Y2l0eS5ybzwvYT4NCg0KPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuYnJhc292Y2l0eS5ybyI+aHR0cHM6Ly93d3cuYnJhc292Y2l0eS5yb8KgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoDwvYT4NCg0KJm5ic3A7DQoNCiZuYnNwOw0KDQombmJzcDs="},"2":{"id":18722,"titlu":"EFICIENTIZARE ENERGETIC\u0102 SISTEM DE ILUMINAT STRADAL CARTIER STUPINI, MUNICIPIUL BRA\u0218OV","subtitlu":"Proiect cofinan\u0163at de Administra\u021bia Fondului pentru Mediu prin Programul privind sprijinirea eficien\u0163ei \u015fi a gestion\u0103rii inteligente a energiei \u00een infrastructura de iluminat public. Contract de finan\u0163are nerambursabil\u0103 nr. 379\/i(GES) \/04.08.2021 modificat cu actul adi\u021bional nr.1\/09.03.2022 \u0219i actul adi\u021bional nr.2\/21.11.2022","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/pr-iluminat.jpg","continut":"PGltZyBjbGFzcz0iYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS0yNDc4IGltZy1yZXNwb25zaXZlIGNlbnRlciIgc3JjPSIvc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDEvcHJvaWVjdC1hZm0uanBnIiBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjEwMCUiIC8+DQo8cCBjbGFzcz0iY2VudGVyIiBzdHlsZT0iY29sb3I6ICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPklORk9STUFSRSBQUk9JRUNUPC9zdHJvbmc+PC9wPg0KDQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5CZW5lZmljaWFyPC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQpNVU5JQ0lQSVVMIEJSQciYT1YNCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPlBlcmlvYWRhIGRlIGltcGxlbWVudGFyZTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KMjAgbHVuaSAoMDQgYXVndXN0IDIwMjHigJMgMDQgYXByaWxpZSAyMDIzKQ0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+VmFsb2FyZWEgdG90YWzEgyBhIHByb2llY3R1bHVpPC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQo8c3Ryb25nPjEuMDg2LjQzNSw3NyBsZWk8L3N0cm9uZz4NCjx1bD4NCiAJPGxpPlZhbG9hcmUgdG90YWzEgyBlbGlnaWJpbMSDIHByb2llY3QgOjxzdHJvbmc+IDkyOC43MiBsZWk8L3N0cm9uZz48L2xpPg0KIAk8bGk+VmFsb2FyZWEgZmluYW7Im8SDcmlpIEFkbWluaXN0cmHIm2llaSBGb25kdWx1aSBwZW50cnUgTWVkaXUgLSA8c3Ryb25nPjkwJTwvc3Ryb25nPiBkaW4gdmFsb2FyZWEgZWxpZ2liaWzEgzxzdHJvbmc+IDo8L3N0cm9uZz4gPHN0cm9uZz45MzUsODUgbGVpPC9zdHJvbmc+PC9saT4NCiAJPGxpPlZhbG9hcmVhIGZpbmFuyJvEg3JpaSBNdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhyJlvdjo8c3Ryb25nPiAxODY8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPi40OTksOTIgbGVpIDwvc3Ryb25nPjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+U3Vyc2EgZGUgZmluYW7Im2FyZTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KQWRtaW5pc3RyYcibaWEgRm9uZHVsdWkgcGVudHJ1IE1lZGl1IHByaW4gUHJvZ3JhbXVsIHByaXZpbmQgc3ByaWppbmlyZWEgZWZpY2llbsWjZWkgxZ9pIGEgZ2VzdGlvbsSDcmlpIGludGVsaWdlbnRlIGEgZW5lcmdpZWkgw65uIGluZnJhc3RydWN0dXJhIGRlIGlsdW1pbmF0IHB1YmxpYw0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+U2NvcHVsIHByb2llY3R1bHVpPC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQpTY29wdWwgcHJvaWVjdHVsdWkgYSBmb3N0IG1vZGVybml6YXJlYSBzaXN0ZW11bHVpIGRlIGlsdW1pbmF0IHB1YmxpYyDDrm4gem9uYSBDYXJ0aWVyIFN0dXBpbmksIHByaW4gw65ubG9jdWlyZWEgY29ycHVyaWxvciBkZSBpbHVtaW5hdCBhdsOibmQgdW4gY29uc3VtIHJpZGljYXQgZGUgZW5lcmdpZSBlbGVjdHJpY8SDIGN1IGNvcnB1cmkgZGUgaWx1bWluYXQgY3UgTEVELCBwcmVjdW0gyJlpIGFjaGl6acibaW9uYXJlYSDImWkgaW5zdGFsYXJlYSBzaXN0ZW1lbG9yIGRlIGRpbWFyZS90ZWxlZ2VzdGl1bmUgY2FyZSBwZXJtaXQgcmVnbGFyZWEgZmx1eHVsdWkgbHVtaW5vcyBsYSBuaXZlbHVsIMOubnRyZWd1bHVpIG9iaWVjdGl2IGRlIGludmVzdGnIm2lpLg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+T2JpZWN0aXZlIHNwZWNpZmljZcKgIGFsZSBwcm9pZWN0dWx1aTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KPG9sPg0KIAk8bGk+Q3JlxZ90ZXJlYSBlZmljaWVuxaNlaSBlbmVyZ2V0aWNlIGEgwqBzaXN0ZW11bHVpIMKgZGUgwqBpbHVtaW5hdCDCoHB1YmxpYyDCoGRpbiDCoE11bmljaXBpdWwgwqBCcmHImW92IOKAkyBDYXJ0aWVyIFNUVVBJTkk8L2xpPg0KIAk8bGk+w45tYnVuxIN0xIPFo2lyZWEgY2FsaXTEg8WjaWkgbWVkaXVsdWkgw65uIE11bmljaXBpdWwgQnJhyJlvdiDigJMgQ2FydGllciBTVFVQSU5JIHByaW4gcmVkdWNlcmVhIGVtaXNpaWxvciBkZSBnYXplIGN1IGVmZWN0IGRlIHNlcsSDIHByaW4gdXRpbGl6YXJlYSB1bm9yIGNvcnB1cmkgZGUgaWx1bWluYXQgY3UgTEVEIGNhcmUgc8SDIGRldGVybWluZSBvIGVmaWNpZW7Fo8SDIGVuZXJnZXRpY8SDIHJpZGljYXTEgzwvbGk+DQogCTxsaT5Nb2Rlcm5pemFyZWEgc2lzdGVtZWxvciBkZSBpbHVtaW5hdCBwdWJsaWMgZGluIE11bmljaXBpdWwgQnJhyJlvdiDigJMgQ2FydGllciBTVFVQSU5JIHByaW4gw65ubG9jdWlyZWEgY29ycHVyaWxvciBkZSBpbHVtaW5hdCBhdsOibmQgdW4gY29uc3VtIHJpZGljYXQgZGUgZW5lcmdpZSBlbGVjdHJpY8SDIGN1IGNvcnB1cmkgZGUgaWx1bWluYXQgY3UgTEVELCBwcmVjdW0gxZ9pIGFjaGl6acWjaW9uYXJlYSDFn2kgaW5zdGFsYXJlYSBzaXN0ZW1lbG9yIGRlIGRpbWFyZS90ZWxlZ2VzdGl1bmUgY2FyZSBwZXJtaXQgcmVnbGFyZWEgZmx1eHVsdWkgbHVtaW5vcyBsYSBuaXZlbHVsIMOubnRyZWd1bHVpIG9iaWVjdGl2IGRlIGludmVzdGnFo2lpPC9saT4NCjwvb2w+DQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5SZXp1bHRhdGVsZSBwcm9pZWN0dWx1aTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0Kw45uIHVybWEgaW1wbGVtZW50xINyaWkgcHJvaWVjdHVsdWkgPHN0cm9uZz48ZW0+4oCcRWZpY2llbnRpemFyZSBlbmVyZ2V0aWPEgyBzaXN0ZW0gZGUgaWx1bWluYXQgc3RyYWRhbCBjYXJ0aWVyIFN0dXBpbmksIG11bmljaXBpdWwgQnJhxZ9vdiIgPC9lbT48L3N0cm9uZz5zLWEgbW9kZXJuaXphdCBzaXN0ZW11bCBkZSBpbHVtaW5hdCBwdWJsaWMgw65uIHpvbmEgQ2FydGllciBTdHVwaW5pLCBwZSA5IChub3XEgykgc3RyxIN6aToNCjxvbD4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+IEFsYmluZWxvcjwvc3Ryb25nPjwvbGk+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPkZhZ3VydWx1aTwvc3Ryb25nPjwvbGk+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPkbDom50w6JuaWk8L3N0cm9uZz48L2xpPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz5NZXJpbG9yPC9zdHJvbmc+PC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+Tmljb3ZhbGVpPC9zdHJvbmc+PC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+T2nFo2Vsb3I8L3N0cm9uZz48L2xpPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz5QxIPFn3VuaWk8L3N0cm9uZz48L2xpPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz5TdXJsYcWfdWx1aTwvc3Ryb25nPjwvbGk+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPlTDonJndWx1aTwvc3Ryb25nPjwvbGk+DQo8L29sPg0KcHJpbiDDrm5sb2N1aXJlYSBjb3JwdXJpbG9yIGRlIGlsdW1pbmF0IMiZaSBjb25zb2xlbG9yIGV4aXN0ZW50ZSBjYXJlIGF2ZWF1IHVuIGNvbnN1bSByaWRpY2F0IGRlIGVuZXJnaWUgZWxlY3RyaWPEgywgyJlpIGluc3RhbGFyZWEgbm9pbG9yIGNvcnB1cmkgZGUgaWx1bWluYXQgY3UgTEVELg0KDQpEZSBhc2VtZW5lYSwgYXUgZm9zdCBhY2hpemnIm2lvbmF0ZSDImWkgaW5zdGFsYXRlIHNpc3RlbWUgZGUgZGltYXJlL3RlbGVnZXN0aXVuZSBjYXJlIHBlcm1pdCByZWdsYXJlYSBmbHV4dWx1aSBsdW1pbm9zIGxhIG5pdmVsdWwgw65udHJlZ3VsdWkgb2JpZWN0aXYgZGUgaW52ZXN0acibaS4NCg0KPGltZyBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgdGV4dC1jZW50ZXIiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cuYnJhc292Y2l0eS5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8xMi80LmpwZyIgYWx0PSJFRklDSUVOVElaQVJFIEVORVJHRVRJQ8SCIFNJU1RFTSBERSBJTFVNSU5BVCBTVFJBREFMIENBUlRJRVIgU1RVUElOSSwgTVVOSUNJUElVTCBCUkHImE9WIDEiIC8+DQoNCjxpbWcgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIHRleHQtY2VudGVyIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmJyYXNvdmNpdHkucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMTIvMy5qcGciIGFsdD0iRUZJQ0lFTlRJWkFSRSBFTkVSR0VUSUPEgiBTSVNURU0gREUgSUxVTUlOQVQgU1RSQURBTCBDQVJUSUVSIFNUVVBJTkksIE1VTklDSVBJVUwgQlJByJhPViAyIiAvPg0KDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSB0ZXh0LWNlbnRlciIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5icmFzb3ZjaXR5LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzEyLzIuanBnIiBhbHQ9IkVGSUNJRU5USVpBUkUgRU5FUkdFVElDxIIgU0lTVEVNIERFIElMVU1JTkFUIFNUUkFEQUwgQ0FSVElFUiBTVFVQSU5JLCBNVU5JQ0lQSVVMIEJSQciYT1YgMyIgLz4NCg0KPGltZyBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgdGV4dC1jZW50ZXIiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cuYnJhc292Y2l0eS5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8xMi8xLmpwZyIgYWx0PSJFRklDSUVOVElaQVJFIEVORVJHRVRJQ8SCIFNJU1RFTSBERSBJTFVNSU5BVCBTVFJBREFMIENBUlRJRVIgU1RVUElOSSwgTVVOSUNJUElVTCBCUkHImE9WIDQiIC8+"},"3":{"id":14877,"titlu":"PLANIFICARE STRATEGIC\u0102 \u0218I DIGITALIZAREA SERVICIILOR SOCIALE AFLATE \u00ceN COMPETEN\u021aA DIREC\u021aIEI DE ASISTEN\u021a\u0102 SOCIAL\u0102 BRA\u0218OV","subtitlu":"Proiect cofinan\u0163at din Fondul Social European prin Programul Opera\u021bional Capacitate Administrativ\u0103 2014-2020 (POCA), Cod SIPOCA 1185\/MySMIS 2014+154612, Contract de finan\u0163are nr. 705 din 09.05.2022","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/dasbv-primavara-1_1.jpg","continut":"PGltZyBjbGFzcz0iYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS0yNDc4IGltZy1yZXNwb25zaXZlIGNlbnRlciIgc3JjPSIvc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMTEvcHJvaWVjdC10cmFuc3BhcmVudGEucG5nIiBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjEwMCUiIC8+DQoNCiZuYnNwOw0KDQombmJzcDsNCg0KPHN0cm9uZz5NdW5pY2lwaXVsIEJyYcWfb3Y8L3N0cm9uZz4gw65uIGNhbGl0YXRlIGRlIDxzdHJvbmc+bGlkZXIgZGUgcGFydGVuZXJpYXQgPC9zdHJvbmc+yJlpIDxzdHJvbmc+RGlyZWPIm2lhIGRlIEFzaXN0ZW7Im8SDIFNvY2lhbMSDIEJyYciZb3Y8L3N0cm9uZz4gPHN0cm9uZz7Drm4gY2FsaXRhdGUgZGUgcGFydGVuZXIgPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz4oQmVuZWZpY2lhcik8L3N0cm9uZz4gYXUgaW1wbGVtZW50YXQgcHJvaWVjdHVsIDxzdHJvbmc+PGVtPuKAnFBsYW5pZmljYXJlIHN0cmF0ZWdpY8SDIMiZaSBkaWdpdGFsaXphcmVhIHNlcnZpY2lpbG9yIHNvY2lhbGUgYWZsYXRlIMOubiBjb21wZXRlbsibYSBEaXJlY8ibaWVpIGRlIEFzaXN0ZW7Im8SDIFNvY2lhbMSDIEJyYciZb3Y8L2VtPjwvc3Ryb25nPjxlbT7igJ08L2VtPiwgcHJvaWVjdCBjb2ZpbmFuxaNhdCBkaW4gRm9uZHVsIFNvY2lhbCBFdXJvcGVhbiBwcmluIFByb2dyYW11bCBPcGVyYcibaW9uYWwgQ2FwYWNpdGF0ZSBBZG1pbmlzdHJhdGl2xIMgMjAxNC0yMDIwIChQT0NBKSwgQ29kIFNJUE9DQSAxMTg1L015U01JUyAyMDE0KyAxNTQ2MTIsIENvbnRyYWN0IGRlIGZpbmFuxaNhcmUgbnIuIDcwNSBkaW4gMDkuMDUuMjAyMiA8c3Ryb25nPm1vZGlmaWNhdCBjdSBhY3R1bCBhZGnIm2lvbmFsIG5yLiAxLzEyMTgyMC8yMi4wOC4yMDIzLDwvc3Ryb25nPiA8c3Ryb25nPkF4YSBwcmlvcml0YXLEg8KgMiDigJMgQWRtaW5pc3RyYcibaWUgcHVibGljxIMgyJlpIHNpc3RlbSBqdWRpY2lhciBhY2Nlc2liaWxlIMiZaSB0cmFuc3BhcmVudGUsIE9iaWVjdGl2dWwgc3BlY2lmaWMgMi4xLiBJbnRyb2R1Y2VyZWEgZGUgc2lzdGVtZSDImWkgc3RhbmRhcmRlIGNvbXVuZSDDrm4gYWRtaW5pc3RyYcibaWEgcHVibGljxIMgbG9jYWzEgyBjZSBvcHRpbWl6ZWF6xIMgcHJvY2VzZWxlIG9yaWVudGF0ZSBjxIN0cmUgYmVuZWZpY2lhcmkgw65uIGNvbmNvcmRhbsibxIMgY3UgU0NBUC48L3N0cm9uZz4NCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPk9iaWVjdGl2dWwgZ2VuZXJhbCBhbCBwcm9pZWN0dWx1aTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KT2JpZWN0aXZ1bCBnZW5lcmFsIGFsIHByb2llY3R1bHVpOiA8c3Ryb25nPjxlbT5DcmVzdGVyZWEgY2FwYWNpdMSDyJtpaSBhZG1pbmlzdHJhdGl2ZSBsYSBuaXZlbHVsIE11bmljaXBpdWx1aSBCcmHImW92IHByaW4gaW50cm9kdWNlcmVhIHVub3IgbWVjYW5pc21lIGRlIHBsYW5pZmljYXJlIHN0cmF0ZWdpY8SDIMiZaSBkaWdpdGFsaXphcmVhIHNlcnZpY2lpbG9yIHNvY2lhbGUgYWZsYXRlIMOubiBjb21wZXRlbsibYSA8L2VtPjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+PGVtPkRpcmVjyJtpZWkgZGUgQXNpc3RlbsibxIMgU29jaWFsxIMgQnJhyJlvdiAoREFTIEJyYciZb3YpLjwvZW0+PC9zdHJvbmc+DQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmUgc3BlY2lmaWNlIGFsZSBwcm9pZWN0dWx1aTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KPHN0cm9uZz4xLiDDjm1idW7Eg3TEg8ibaXJlYSBwcm9jZXN1bHVpIGRlY2l6aW9uYWwsIGEgcGxhbmlmaWPEg3JpaSBzdHJhdGVnaWNlIMiZaSBhIGV4ZWN1yJtpZWkgYnVnZXRhcmUgcHJpbiBhY2hpemnIm2lhIGRlIHN0dWRpaSDImWkgY2VyY2V0xINyaSBuZWNlc2FyZSBhY3R1YWxpesSDcmlpIHN0cmF0ZWdpZWkgc2VjdG9yaWFsZSBEQVMgQnJhyJlvdi48L3N0cm9uZz4NCjxzdHJvbmc+Mi4gSW1wbGVtZW50YXJlYSB1bml0YXLEgyBhIG1hbmFnZW1lbnR1bHVpIGNhbGl0xIPIm2lpIHByaW4gY2VydGlmaWNhcmVhIFNpc3RlbXVsdWkgZGUgbWFuYWdlbWVudCBhbCBjYWxpdMSDyJtpaSBJU08gOTAwMSBsYSBuaXZlbHVsIERBUyBCcmHImW92Ljwvc3Ryb25nPg0KPHN0cm9uZz4zLiBPcHRpbWl6YXJlYSBwcm9jZWR1cmlsb3IgYWRtaW5pc3RyYXRpdmUgw65uIGRvbWVuaXVsIHNlcnZpY2lpbG9yIHNvY2lhbGUgb2Zlcml0ZSBkZSBEQVMgQnJhyJlvdiwgw65uIHNjb3B1bCByZWR1Y2VyaWkgYmlyb2NyYcibaWVpIHBlbnRydSBjZXTEg8ibZW5pLjwvc3Ryb25nPg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+T2JpZWN0aXZ1bCBnZW5lcmFsPC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQpPYmllY3RpdnVsIGdlbmVyYWwgYWwgcHJvaWVjdHVsdWkgw65sIGNvbnN0aXR1aWUgPHN0cm9uZz5DcmVzdGVyZWEgY2FwYWNpdMSDyJtpaSBhZG1pbmlzdHJhdGl2ZSBsYSBuaXZlbHVsIE11bmljaXBpdWx1aSBCcmHImW92IHByaW4gaW50cm9kdWNlcmVhIHVub3IgbWVjYW5pc21lIGRlIHBsYW5pZmljYXJlIHN0cmF0ZWdpY8SDIMiZaSBkaWdpdGFsaXphcmVhIHNlcnZpY2lpbG9yIHNvY2lhbGUgYWZsYXRlIMOubiBjb21wZXRlbsibYSBEaXJlY8ibaWVpIGRlIEFzaXN0ZW7Im8SDIFNvY2lhbMSDIEJyYciZb3YgKERBUyBCcmHImW92KS48L3N0cm9uZz4NCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPlJlenVsdGF0ZSBmaW5hbGUgw65uIHVybWEgaW1wbGVtZW50xINyaWkgcHJvaWVjdHVsdWk8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NCjx1bD4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+PGVtPk1lY2FuaXNtZSDImWkgcHJvY2VkdXJpIHN0YW5kYXJkIGltcGxlbWVudGF0ZSBsYSBuaXZlbCBsb2NhbCBwZW50cnUgZnVuZGFtZW50YXJlYSBkZWNpemlpbG9yIMiZaSBwbGFuaWZpY2FyZWEgc3RyYXRlZ2ljxIMgcGUgdGVybWVuIGx1bmc8L2VtPjwvc3Ryb25nPjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPjxzdHJvbmc+UmV6dWx0YXQ6PC9zdHJvbmc+IFN0cmF0ZWdpYSBkZSBkZXp2b2x0YXJlIGEgc2VydmljaWlsb3Igc29jaWFsZSBkaW4gbXVuaWNpcGl1bCBCcmHImW92IDIwMjMgLSAyMDMzIGEgZm9zdCBhY3R1YWxpemF0xIMgyJlpIGEgZm9zdCBhcHJvYmF0xIMgcHJpbiBIQ0wgbnIuIDcyMS8yMDIzLjwvcD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij5MaXZyYWJpbGU6PC9wPg0KDQo8dWw+DQogCTxsaSBzdHlsZT0ibGlzdC1zdHlsZS10eXBlOiBub25lOyI+DQo8dWw+DQogCTxsaT5DaGVzdGlvbmFyZSwgYXZpemF0ZSBkZSBhY2hpeml0b3IsIHBlbnRydSByZWFsaXphcmVhIHN0dWRpaWxvcjs8L2xpPg0KIAk8bGk+U3R1ZGl1bCBwcml2aW5kIHPEg27Eg3RhdGVhIMiZaSBhY2Nlc3VsIGxhIHNlcnZpY2lpbGUgZGUgYXNpc3RlbsibxIMgbWVkaWNhbMSDL21lZGljby1zb2NpYWzEgzs8L2xpPg0KIAk8bGk+U3R1ZGl1bCBwcml2aW5kIGVkdWNhyJtpYSDImWkgYWNjZXN1bCBsYSBzZXJ2aWNpaWxlIGRlIGVkdWNhyJtpZSDImWkgZm9ybWFyZSBwZSB0b2F0xIMgZHVyYXRhIHZpZcibaWk7PC9saT4NCiAJPGxpPlN0dWRpdWwgcHJpdmluZCBzdGFkaXVsIGRlIGRlenZvbHRhcmUgYSBzZXJ2aWNpaWxvciBzb2NpYWxlIGRpbiBtdW4uQnJhyJlvdjs8L2xpPg0KIAk8bGk+U3R1ZGl1bCBwcml2aW5kIGHImWV6xINyaWxlIGluZm9ybWFsZSDImWkgYWNjZXN1bCBsYSBsb2N1aW7Im8SDIGEgZ3J1cHVyaWxvciB2dWxuZXJhYmlsZSDDrm4gbXVuaWNpcGl1bCBCcmHImW92OzwvbGk+DQogCTxsaT5TdHJhdGVnaWEgZGUgZGV6dm9sdGFyZWEgYSBzZXJ2aWNpaWxvciBzb2NpYWxlIGRpbiBtdW5pY2lwaXVsIEJyYciZb3YgcGVudHJ1IHBlcmlvYWRhIDIwMjMtMjAzMy48L2xpPg0KPC91bD4NCjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHVsPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz48ZW0+U2lzdGVtZSBkZSBtYW5hZ2VtZW50IGFsIHBlcmZvcm1hbsibZWkgyJlpIGNhbGl0xIPIm2lpIGNvcmVsYXRlIGN1IFBsYW51bCBkZSBhY8ibaXVuZSDDrm4gZXRhcGUgLWltcGxlbWVudGF0IMOubiBhZG1pbmlzdHJhyJtpYSBwdWJsaWPEgyBsb2NhbMSDPC9lbT48L3N0cm9uZz48L2xpPg0KPC91bD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij48c3Ryb25nPlJlenVsdGF0Ojwvc3Ryb25nPiBTaXN0ZW11bCBkZSBtYW5hZ2VtZW50IGFsIGNhbGl0xIPIm2lpIElTTyA5MDAxIGEgZm9zdCBjZXJ0aWZpY2F0IGxhIG5pdmVsdWwgREFTIEJyYciZb3YsIG9iyJtpbsOibmR1LXNlIENlcnRpZmljYXR1bCBJU08gbnIgMTI4NzYvMTQuMTEuMjAyMy48L3A+DQo8cCBzdHlsZT0icGFkZGluZy1sZWZ0OiA0MHB4OyI+TGl2cmFiaWxlOjwvcD4NCg0KPHVsPg0KIAk8bGkgc3R5bGU9Imxpc3Qtc3R5bGUtdHlwZTogbm9uZTsiPg0KPHVsPg0KIAk8bGk+UmFwb3J0IGRlIGF1ZGl0IGRlIGRpYWdub3N0aWNhcmUgcHJpdmluZCBhbmFsaXphIGluacibaWFsxIMgYSBzaXN0ZW11bHVpIGRlIG1hbmFnZW1lbnQgYWwgY2FsaXTEg8ibaWkgbGEgRElSRUPImklBIERFIEFTSVNURU7ImsSCIFNPQ0lBTMSCIEJSQciYT1YgaW4gY29uZm9ybWl0YXRlIGN1IGNlcmluyJtlbGUgU1IgRU4gSVNPIDkwMDE6MjAxNS48L2xpPg0KIAk8bGk+UHJvZ3JhbXVsIGRlIGltcGxlbWVudGFyZSDImWkgZGV6dm9sdGFyZSBhbCBzaXN0ZW11bHVpIGRlIG1hbmFnZW1lbnQgYWwgY2FsaXTEg8ibaWkgKFNNQykgY2FyZSB2YSBpbmNsdWRlIHByb2dyYW0gZGUgYWN0aXZpdMSDyJtpIGN1IHRlcm1lbmUsIGR1cmF0xIMgyJlpIHJlc3BvbnNhYmlsaXTEg8ibaSBwZW50cnUgaW1wbGVtZW50YXJlYSBTTUMuPC9saT4NCiAJPGxpPkRvbWVuaXVsIGRlIGFwbGljYXJlIGFsIFNNQyBwZW50cnUgRElSRUPImklBIERFIEFTSVNURU7ImsSCIFNPQ0lBTMSCIEJSQciYT1Y8L2xpPg0KIAk8bGk+RGVjbGFyYcWjaWEgZGUgcG9saXRpY8SDIMWfaSBhbmdhamFtZW50dWwgbWFuYWdlbWVudHVsdWkgw65uIGRvbWVuaXVsIGNhbGl0xIPFo2lpOzwvbGk+DQogCTxsaT5Db250ZXh0dWwgb3JnYW5pemHIm2llaTs8L2xpPg0KIAk8bGk+TmVjZXNpdMSDyJtpbGUgyJlpIGHImXRlcHTEg3JpbGUgcMSDcsibaWxvciBpbnRlcmVzYXRlOzwvbGk+DQogCTxsaT5MaXN0YSBwcm9jZXNlbG9yOzwvbGk+DQogCTxsaT5IYXJ0YSBwcm9jZXNlbG9yOzwvbGk+DQogCTxsaT5NYW51YWx1bCBDYWxpdGF0aWk7PC9saT4NCiAJPGxpPlByb2NlZHVyaSBkZSBzaXN0ZW0gc2kgb3BlcmF0aW9uYWxlIHBlbnRydSBjb25mb3JtYXJlYSBjdSBjZXJpbnRlbGUgc3RhbmRhcmR1bHVpIElTTyA5MDAxOjIwMTU6PC9saT4NCiAJPGxpPlByb2NlZHVyYSBkZSBzaXN0ZW0gSW5pxaNpZXJlYSwgZWxhYm9yYXJlYSwgYWN0dWFsaXphcmVhIMWfaSBhcmhpdmFyZWEgcHJvY2VkdXJpbG9yIGRvY3VtZW50YXRlIHBlIGFjdGl2aXTEg8ibaSAoYWN0dWFsaXphdMSDKS48L2xpPg0KIAk8bGk+UHJvY2VkdXJhIGRlIHNpc3RlbSBNYW5hZ2VtZW50dWwgcmlzY3VyaWxvciDImWkgb3BvcnR1bml0xIPIm2lsb3IgKGFjdHVhbGl6YXTEgykuPC9saT4NCiAJPGxpPlByb2NlZHVyYSBkZSBzaXN0ZW0gQ29udHJvbHVsIGluZm9ybWF0aWlsb3IgZG9jdW1lbnRhdGUuPC9saT4NCiAJPGxpPkxpc3RhIG9iaWVjdGl2ZWxvciBnZW5lcmFsZSDDrm4gZG9tZW5pdWwgY2FsaXTEg8ibaWkuPC9saT4NCiAJPGxpPlByb2NlZHVyYSBkZSBzaXN0ZW0gQ29udGV4dHVsIE9yZ2FuaXphyJtpZWkuPC9saT4NCiAJPGxpPlByb2NlZHVyYSBkZSBzaXN0ZW0gQXVkaXR1bCBpbnRlcm4gw65uIGRvbWVuaXVsIGNhbGl0xIPIm2lpLjwvbGk+DQogCTxsaT5Qcm9jZWR1cmEgZGUgc2lzdGVtIFBsYW5pZmljYXJlYSDImWkgY29udHJvbHVsIHByb2Nlc2Vsb3IuPC9saT4NCiAJPGxpPlByb2NlZHVyYSBkZSBzaXN0ZW0gQ29udHJvbHVsIGVsZW1lbnRlbG9yIGRlIGllc2lyZSBuZWNvbmZvcm1lLjwvbGk+DQogCTxsaT5Qcm9jZWR1cmEgZGUgc2lzdGVtIE5lY29uZm9ybWl0YcWjaSDFn2kgYWPFo2l1bmkgY29yZWN0aXZlLjwvbGk+DQogCTxsaT5Qcm9jZWR1cmEgZGUgc2lzdGVtIE1vbml0b3JpemFyZWEgc2F0aXNmYWPIm2llaSBiZW5lZmljaWFyaWxvci48L2xpPg0KIAk8bGk+UHJvY2VkdXJhIGRlIHNpc3RlbSBBbmFsaXphIFNNQyBlZmVjdHVhdMSDIGRlIGNvbmR1Y2VyZS48L2xpPg0KIAk8bGk+TGlzdGEgcmVzcG9uc2FiaWxpdMSDyJtpbG9yIMOubiBkb21lbml1bCBzaXN0ZW11bHVpIGRlIG1hbmFnZW1lbnQgYWwgY2FsaXTEg8ibaWkgcGVudHJ1IHBlbnRydSBwZW50cnUgZnVuY8ibaWkgyJlpIG5pdmVsdXJpIHJlbGV2YW50ZSBkaW4gY2FkcnVsIERJUkVDyJpJRUkgREUgQVNJU1RFTsiaxIIgU09DSUFMxIIgQlJByJhPVjs8L2xpPg0KIAk8bGk+UGxhbiBkZSBhdWRpdCBpbnRlcm4gw65uIGRvbWVuaXVsIGNhbGl0xIPIm2lpLjwvbGk+DQogCTxsaT5SYXBvcnQgZGUgYXVkaXQgaW50ZXJuIMOubiBkb21lbml1bCBjYWxpdMSDyJtpaSBsYSBESVJFQ8iaSUEgREUgQVNJU1RFTsiaxIIgU09DSUFMxIIgQlJByJhPViBpbiBjb25mb3JtaXRhdGUgY3UgY2VyaW7Im2VsZSBTUiBFTiBJU08gOTAwMToyMDE1LjwvbGk+DQogCTxsaT5QbGFuaWZpY2FyZWEgYW5hbGl6ZWkgU01DIChTaXN0ZW11bHVpIGRlIE1hbmFnZW1ldCBhbCBDYWxpdMSDyJtpaSkuPC9saT4NCiAJPGxpPlJhcG9ydHVsIGFuYWxpemVpIFNNQy48L2xpPg0KIAk8bGk+UHJvY2VzLXZlcmJhbCBhbCBhbmFsaXplaSBTTUMgZWZlY3R1YXTEgyBkZSBtYW5hZ2VtZW50LjwvbGk+DQogCTxsaT5QbGFuIGRlIG3Eg3N1cmkgcGVudHJ1IMOubWJ1bsSDdMSDyJtpcmVhIFNNQy48L2xpPg0KIAk8bGk+Q29uY2x1emlpIHByaXZpbmQgY29uZm9ybWl0YXRlYSBTTSBjdSBmaWVjYXJlIGNlcmluyJvEgyBhIHN0YW5kYXJkdWx1aSBJU08gOTAwMToyMDE1OzwvbGk+DQogCTxsaT5SYXBvcnQgZGUgYXVkaXQ7PC9saT4NCiAJPGxpPlByb2NlcyB2ZXJiYWwgYWwgyJllZGluyJtlaSBkZSDDrm5jaGlkZXJlIGEgYXVkaXR1bHVpIG5yLiAyODY0Ni8wNy4xMS4yMDIzOzwvbGk+DQogCTxsaT5Eb21lbmlpIGRlIMOubWJ1bsSDdMSDyJtpcmU7PC9saT4NCiAJPGxpPkNlcnRpZmljYXQgSVNPIG5yIDEyODc2LzE0LjExLjIwMjMuPC9saT4NCjwvdWw+DQo8L2xpPg0KPC91bD4NCjx1bD4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+PGVtPlByb2NlZHVyaSBzaW1wbGlmaWNhdGUgcGVudHJ1IHJlZHVjZXJlYSBiaXJvY3JhyJtpZWkgcGVudHJ1IGNldMSDyJtlbmkgbGEgbml2ZWwgbG9jYWwsIGNvcmVsYXRlIGN1IFBsYW51bCBpbnRlZ3JhdCBkZSBzaW1wbGlmaWNhcmUgYSBwcm9jZWR1cmlsb3IgYWRtaW5pc3RyYXRpdmUgcGVudHJ1IGNldMSDyJtlbmkgaW1wbGVtZW50YXRlPC9lbT48L3N0cm9uZz48L2xpPg0KPC91bD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij48c3Ryb25nPlJlenVsdGF0Ojwvc3Ryb25nPiBQbGF0Zm9ybcSDIGludGVncmF0xIMgcGVudHJ1IHNlcnZpY2lpIGVsZWN0cm9uaWNlIHBhcnRhamF0ZSDDrm4gZG9tZW5pdWwgYXNpc3RlbsibZWkgc29jaWFsZSAocGxhdGZvcm1hIHdlYiwgYXJoaXZhcmUgZWxlY3Ryb25pY8SDLCBmbHV4dXJpIGRlIGx1Y3J1IGN1IGRvY3VtZW50ZSwgcmVnaXN0cmF0dXJhIGVsZWN0cm9uaWPEgyDImWkgbWFuYWdlbWVudCBhcmhpdsSDIGZpemljxIMgZGUgZG9jdW1lbnRlKSwgY2FyZSB2YSBmdXJuaXphIGRpZ2l0YWwgZmx1eHVyaWxlIGRlIGx1Y3J1IMOubiBjYWRydWwgREFTIEJyYciZb3YgyJlpIMOubiBjYWRydWwgaW5zdGl0dcibaWlsb3IgcGFydGVuZXJlIGRpbiBkb21lbml1bCBhc2lzdGVuyJtlaSBzb2NpYWxlIChwbGF0Zm9ybWEgZGUgc2VydmljaWkvIGxpY2VuyJthIGRlIHV0aWxpemFyZSBwdXPEgyBsYSBkaXNwb3ppyJtpZSBwcmluIGFjb3JkIGRlIGNvbGFib3JhcmUpLjwvcD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij5BdSBmb3N0IHJlYWxpemF0ZSBvYmllY3RpdmVsZSDImWkgcmV6dWx0YXRlbGUgcHJvaWVjdHVsdWksIHJlc3BlY3RpdiBwbGF0Zm9ybWEgaW50ZWdyYXTEgyBwZW50cnUgc2VydmljaWkgZWxlY3Ryb25pY2UgcGFydGFqYXRlIMOubiBkb21lbml1bCBhc2lzdGVuyJtlaSBzb2NpYWxlLCDDrm4gcGF0cnUgZXRhcGUgZGUgaW1wbGVtZW50YXJlLCBjYXJlIGF1IGZvc3QgZmluYWxpemF0ZSBjdSBsaXZyYWJpbGVsZTo8L3A+DQoNCjx1bD4NCiAJPGxpIHN0eWxlPSJsaXN0LXN0eWxlLXR5cGU6IG5vbmU7Ij4NCjx1bD4NCiAJPGxpPlJhcG9ydCBkZSBhY3Rpdml0YXRlIOKAkyBldGFwYSAxOiDigJ1TZXJ2aWNpaSBkZSBpbXBsZW1lbnRhcmUgY29tcG9uZW50YSBEQVM7PC9saT4NCiAJPGxpPlJhcG9ydCBkZSBhY3Rpdml0YXRlIOKAkyBldGFwYSAyOiDigJ1TZXJ2aWNpaSBkZSBpbXBsZW1lbnRhcmUgY29tcG9uZW50ZSBwbGF0Zm9ybWEgaW5zdGl0dcibaWkgcGFydGVuZXJlIHNlcnZpY2lpIHNvY2lhbGXigJ07PC9saT4NCiAJPGxpPlJhcG9ydCBkZSBhY3Rpdml0YXRlIOKAkyBldGFwYSAzOiDigJ1TZXJ2aWNpaSBkZSDDrm1idW7Eg3TEg8ibaXJlIGEgbml2ZWx1bHVpIGRlIGN1bm\/ImXRpbsibZSDImWkgYWJpbGl0xIPIm2kgYWxlIHBlcnNvbmFsdWx1aSBkaW4gaW5zdGl0dcibaWnigJ07PC9saT4NCiAJPGxpPlJhcG9ydCBkZSBhY3Rpdml0YXRlIOKAkyBldGFwYSA0OiDigJ1TZXJ2aWNpaSBkZSByZWFsaXphcmUgYSBpbXBsZW1lbnTEg3JpaSBwbGF0Zm9ybWVpIGludGVncmF0ZSBwZW50cnUgc2VydmljaWkgZWxlY3Ryb25pY2UgcGFydGFqYXRlIMOubiBkb21lbml1bCBhc2lzdGVuyJtlaSBzb2NpYWxlLCByZXNwZWN0aXYgcmVhbGl6YXJlYSBvYmllY3RpdmVsb3IgyJlpIHJlenVsdGF0ZWxvciBwcm9pZWN0dWx1aSwgaW5jbHVzaXYgcHJlc3RhcmVhIHNlcnZpY2lpbG9yIGRlIGxpY2VuyJtpZXJlIGFjY2VzIGxhIHBsYXRmb3JtYSBpbnRlZ3JhdMSDIHBlbnRydSBzZXJ2aWNpaSBlbGVjdHJvbmljZSBwYXJ0YWphdGUgw65uIGRvbWVuaXVsIGFzaXN0ZW7Im2VpIHNvY2lhbGXigJ0uPC9saT4NCjwvdWw+DQo8L2xpPg0KPC91bD4NCiZuYnNwOw0KPHVsPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz48ZW0+Q3Vub8iZdGluyJtlIMiZaSBhYmlsaXTEg8ibaSBhbGUgcGVyc29uYWx1bHVpIGRpbiBhdXRvcml0xIPIm2lsZSDImWkgaW5zdGl0dcibaWlsZSBwdWJsaWNlIGxvY2FsZSDDrm1idW7Eg3TEg8ibaXRlLCDDrm4gdmVkZXJlYSBzcHJpamluaXJpaSBtxINzdXJpbG9yIC8gYWPIm2l1bmlsb3Igdml6YXRlIGRlIE9iaWVjdGl2dWwgU3BlY2lmaWMgMi4xPC9lbT48L3N0cm9uZz48L2xpPg0KPC91bD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij5JbnN0cnVpcmVhIHMtYSBkZXNmxIPImXVyYXQgcGUgZG91xIMgY29tcG9uZW50ZTogw65udsSDyJthcmUgdGVvcmV0aWPEgyDImWkgw65udsSDyJthcmUgcHJhY3RpY8SDLjwvcD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij5EZSBhc2VtZW5lYSwgcHJvZ3JhbXVsIGRlIGluc3RydWlyZSBhIGluY2x1cyDImWkgZG91xIMgbW9kdWxlIGNvbXBsZW1lbnRhcmUsIHVudWwgcGUgdGVtYSBkZXp2b2x0xINyaWkgZHVyYWJpbGUgyJlpIHVudWwgcGUgdGVtYSBlZ2FsaXTEg8ibaWkgZGUgyJlhbnNlLjwvcD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij5DdW5vyJl0aW7Im2VsZSDImWkgY29tcGV0ZW7Im2VsZSBjZSBhdSBmxINjdXQgb2JpZWN0dWwgc2VzaXVuaWxvciBkZSBpbnN0cnVpcmUgYXUgZm9zdDo8L3A+DQoNCjx1bD4NCiAJPGxpIHN0eWxlPSJsaXN0LXN0eWxlLXR5cGU6IG5vbmU7Ij4NCjx1bD4NCiAJPGxpPjxlbT5TxIMgY3Vub2FzY8SDIMiZaSBzxIMgdXRpbGl6ZXplIGlkZW50aXRhdGVhIGVsZWN0cm9uaWPEgyBwZXJzb25hbMSDIMiZaSBwcm9mZXNpb25hbMSDIDwvZW0+PC9saT4NCiAJPGxpPjxlbT5DdW5vYciZdGVyZWEgY29uY2VwdGVsb3IgZGUgYXV0ZW50aWZpY2FyZSBzaW1wbMSDIMiZaSBhdXRlbnRpZmljYXJlIGluIDIgZmFjdG9yaSA8L2VtPjwvbGk+DQogCTxsaT48ZW0+U8SDIMiZdGllIHPEgyBmb2xvc2Vhc2PEgyBzZW1uxIN0dXJhIGVsZWN0cm9uaWPEgyBjYWxpZmljYXTEgyA8L2VtPjwvbGk+DQogCTxsaT48ZW0+U8SDIGN1bm9hc2PEgyByZWd1bGlsZSBkZSBzZWN1cml0YXRlIGNpYmVybmV0aWPEgyA8L2VtPjwvbGk+DQogCTxsaT48ZW0+U8SDIGN1bm9hc2PEgyBjb25jZXB0ZWxlIGRlIGNhbmFsZSBkZSBjb211bmljYXJlIGVsZWN0cm9uaWPEgyBjZXJ0aWZpY2F0xIMgPC9lbT48L2xpPg0KIAk8bGk+PGVtPlPEgyDImXRpZSBzxIMgYXJoaXZlemUgZWxlY3Ryb25pYyA8L2VtPjwvbGk+DQogCTxsaT48ZW0+U8SDIMiZdGllIHPEgyDDrm5kb3NhcmllemUgZWxlY3Ryb25pYyA8L2VtPjwvbGk+DQogCTxsaT48ZW0+U8SDIGRlyJtpbsSDIGN1bm\/ImXRpbsibZSBkZXNwcmUgY29uZmlkZW7Im2lhbGl0YXRlYSBhY3RlbG9yIMiZaSBkYXRlbG9yIGRpbiBhY3Rpdml0YXRlYSB6aWxuaWPEgyA8L2VtPjwvbGk+DQogCTxsaT48ZW0+U8SDIGN1bm9hc2PEgyBwcmluY2lwaWlsZSDDrm5yZWdpc3RyxINyaWkgZG9jdW1lbnRlbG9yIGVsZWN0cm9uaWNlIMiZaSBzxIMgbGUgcmVzcGVjdGUgPC9lbT48L2xpPg0KIAk8bGk+PGVtPlPEgyDImXRpZSBzxIMgbHVjcmV6ZSDDrm4gbW9kIGNvbGFib3JhdGl2IMOubiBzcGHIm2l1bCBkaWdpdGFsIDwvZW0+PC9saT4NCiAJPGxpPjxlbT5TxIMgY3Vub2FzY8SDIMiZaSBzxIMgcmVzcGVjdGUgbWV0b2RvbG9naWEgZGUgY29tcGxldGFyZSBhIGZvcm11bGFyZWxvciB0aXBpemF0ZSA8L2VtPjwvbGk+DQogCTxsaT48ZW0+U8SDIGN1bm9hc2PEgyBmdW5jyJtpb25hbGl0xIPIm2lsZSBwcmluY2lwYWxlbG9yIGFwbGljYcibaWkgZGUgdGlwIHdlYiBicm93c2VyIGV4aXN0ZW50ZSAoQ2hyb21lLCBFZGdlLCBNb3ppbGxhLCBCcmF2ZSwgU2FmYXJpKSBhdMOidCBwZSBkaXNwb3ppdGl2ZWxlIGZpeGUgY8OidCDImWkgcGUgY2VsZSBtb2JpbGUgPC9lbT48L2xpPg0KIAk8bGk+PGVtPlPEgyBkZcibaW7EgyBjdW5vyJl0aW7Im2UgZGUgbGVnaXNsYcibaWUgc3BlY2lmaWNhIGd1dmVybmFuyJtlaSBzcGHIm2l1bHVpIGRpZ2l0YWwgPC9lbT48L2xpPg0KPC91bD4NCjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPjxzdHJvbmc+UmV6dWx0YXQ6PC9zdHJvbmc+IDM1IGRlIHBlcnNvYW5lIGRpbiBjYWRydWwgREFTIGF1IGZvc3QgaW5zdHJ1aXRlIMOubiB2ZWRlcmVhIMOubWJ1bsSDdMSDyJtpcmlpIGN1bm\/ImXRpbsibZWxvciDImWkgY29tcGV0ZW7Im2Vsb3IgYWNlc3RvcmEgw65uIGRvbWVuaXVsIG1hbmFnZW1lbnR1bHVpIGNhbGl0xIPIm2lpIMiZaSBwcm9jZWR1cmlsb3IgZGUgbHVjcnU6PC9wPg0KDQo8dWw+DQogCTxsaSBzdHlsZT0ibGlzdC1zdHlsZS10eXBlOiBub25lOyI+DQo8dWw+DQogCTxsaT4zMyBkZSBwZXJzb2FuZSBhdSBhYnNvbHZpdCBjdXJzdWwgZGUgPGVtPm1hbmFnZXIgcHJvY2VzZSBtYW5hZ2VtZW50dWwgY2FsaXTEg8ibaWksPC9lbT48L2xpPg0KIAk8bGk+MiBwZXJzb2FuZSBhdSBhYnNvbHZpdCBjdXJzdWwgZGUgPGVtPmF1ZGl0b3Igw65uIGRvbWVuaXVsIGNhbGl0xIPIm2lpLjwvZW0+PC9saT4NCjwvdWw+DQo8L2xpPg0KPC91bD4NCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPlZhbG9hcmVhIHRvdGFsxIMgYSBwcm9pZWN0dWx1aTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KVmFsb2FyZWEgdG90YWzEgyBhIHByb2llY3R1bHVpICgxMDAlIGVsaWdpYmlsKTogPHN0cm9uZz40LjEwNS4wMzEsMjggbGVpIDwvc3Ryb25nPg0KDQpWYWxvYXJlYSBjb2ZpbmFuyJvEg3JpaSBkaW4gRm9uZHVsIFNvY2lhbCBFdXJvcGVhbiAtIDxzdHJvbmc+bWF4aW11bSA5OCU6PC9zdHJvbmc+IMKgPHN0cm9uZz40LjAyMi45MzAsNjYgbGVpLCA8L3N0cm9uZz5kaW4gY2FyZToNCg0KPHN0cm9uZz4tIDIuNzQ2LjczOCw5MCBsZWk8L3N0cm9uZz4gLSBtYXhpbXVtIDk4JSBkaW4gdmFsb2FyZWEgZWxpZ2liaWzEgyBhIGNoZWx0dWllbGlsb3IgZWZlY3R1YXRlIGRlIDxzdHJvbmc+bGlkZXJ1bCBkZSBwYXJ0ZW5lcmlhdDs8L3N0cm9uZz4NCg0KPHN0cm9uZz4tIDEuMjc2LjE5MSw3NiBsZWk8L3N0cm9uZz4gLSBtYXhpbXVtIDk4JSBkaW4gdmFsb2FyZWEgZWxpZ2liaWzEgyBhIGNoZWx0dWllbGlsb3IgZWZlY3R1YXRlIGRlIDxzdHJvbmc+cGFydGVuZXIuPC9zdHJvbmc+DQoNClZhbG9hcmVhIGZpbmFuyJvEg3JpaSBuYcibaW9uYWxlOiA8c3Ryb25nPjgyLjEwMCw2MjU2IGxlaSA8L3N0cm9uZz4NCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPkRhdGEgZGUgw65uY2VwZXJlIGEgcHJvaWVjdHVsdWk8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NCjxzdHJvbmc+MDkuMDUuMjAyMjwvc3Ryb25nPg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+RGF0YSBmaW5hbGl6xINyaWk8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NCjxzdHJvbmc+MDkuMTIuMjAyMzwvc3Ryb25nPg0KDQpQcm9pZWN0dWwgcy1hIGltcGxlbWVudGF0IHBlIG8gcGVyaW9hZMSDIGRlIDxzdHJvbmc+MTkgbHVuaS48L3N0cm9uZz4NCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPkNvbnRyYWN0b3JpIGltcGxlbWVudGFyZSBDb250cmFjdCBkZSBmaW5hbsibYXJlIC0gTElERVIgUEFSVEVORVJJQVQsIE1VTklDSVBJVUwgQlJByJhPVjwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KPG9sPg0KIAk8bGk+U0MgSU5URVJNRURJQSBTRVJWSUNFUyBUT1AgU1JMPC9saT4NCjwvb2w+DQo8cCBzdHlsZT0icGFkZGluZy1sZWZ0OiA0MHB4OyI+T2JpZWN0IGNvbnRyYWN0OiA8c3Ryb25nPuKAnlNlcnZpY2lpIGRlIG1hdGVyaWFsZSBkZSBpbmZvcm1hcmUgyJlpIHB1YmxpY2l0YXRl4oCdPC9zdHJvbmc+PC9wPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPkNvbnRyYWN0IGRlIGFjaGl6acibaWUgcHVibGljxIMgZGUgc2VydmljaWkgbnIuIDIwMC84MTU3OS8xMi4wNy4yMDIyIG1vZGlmaWNhdCBjdSBhY3R1bCBhZGnIm2lvbmFsIG5yLiAxLzEyMTgyMC8yMi4wOC4yMDIzPC9wPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPlZhbG9hcmVhIGNvbnRyYWN0YXTEgzogMy4yMjAsMDAgbGVpIGbEg3LEgyBUVkE8L3A+DQoNCjxvbCBzdGFydD0iMiI+DQogCTxsaT5TQyBBQ09OTkVDVCBTTUFSVCBTT0ZUV0FSRSBTUkw8L2xpPg0KPC9vbD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij5PYmllY3QgY29udHJhY3Q6PHN0cm9uZz4g4oCdU2VydmljaWkgZGUgcmVhbGl6YXJlIHBsYXRmb3JtxIMgaW50ZWdyYXTEgyBwZW50cnUgc2VydmljaWkgZWxlY3Ryb25pY2XigJ08L3N0cm9uZz48L3A+DQo8cCBzdHlsZT0icGFkZGluZy1sZWZ0OiA0MHB4OyI+Q29udHJhY3QgZGUgYWNoaXppyJtpZSBwdWJsaWPEgyBkZSBzZXJ2aWNpaSBuci4gMTkwLzg3NDQxLzE1LjA2LjIwMjMgbW9kaWZpY2F0IGN1IGFjdHVsIGFkacibaW9uYWwgbnIuIDEvMTQ2MDUwLzA5LjEwLjIwMjM8L3A+DQo8cCBzdHlsZT0icGFkZGluZy1sZWZ0OiA0MHB4OyI+VmFsb2FyZWEgY29udHJhY3RhdMSDOiAyLjE1MC4wMDAsMDAgbGVpIGxlaSBmxINyxIMgVFZBPC9wPg0KDQo8b2wgc3RhcnQ9IjMiPg0KIAk8bGk+U0MgQVRIT1MgVE9UQUwgQ09OU1VMVElORyBTUkw8L2xpPg0KPC9vbD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij5PYmllY3QgY29udHJhY3Q6IOKAnjxzdHJvbmc+U2VydmljaWkgZGUgY29uc3VsdGFuyJvEgyBhc3VwcmEgcHJvY2VzdWx1aSBkZSBkaWdpdGFsaXphcmUgREFT4oCdPC9zdHJvbmc+PC9wPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPkNvbnRyYWN0IGRlIGFjaGl6acibaWUgcHVibGljxIMgZGUgc2VydmljaWkgbnIuIDIyOS8xMDk5MzUvMTQuMDkuMjAyMiBtb2RpZmljYXQgY3UgYWN0ZWxlIGFkacibaW9uYWxlIG5yLiAxLzEyMTgzMC8yMi4wOC4yMDIzIMiZaSBuci4gMi8xNzQ2NjgvMDYuMTIuMjAyMzwvcD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij5WYWxvYXJlYSBjb250cmFjdGF0xIM6IDEyNC4wMDAsMDAgbGVpIGbEg3LEgyBUVkE8L3A+DQoNCjxvbCBzdGFydD0iNCI+DQogCTxsaT5TQyBJUE9STyBDT00gU1JMPC9saT4NCjwvb2w+DQo8cCBzdHlsZT0icGFkZGluZy1sZWZ0OiA0MHB4OyI+T2JpZWN0IGNvbnRyYWN0OiA8c3Ryb25nPuKAnVNlcnZpY2lpIHBlbnRydSBldmVuaW1lbnRlIOKAkyBjYXRlcmluZ+KAnTwvc3Ryb25nPjwvcD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij5Db21hbmRhIG5yLiAxNzAwMTggLyAyNC4xMS4yMDIzPC9wPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPlZhbG9hcmVhIGNvbnRyYWN0YXTEgzogMS43NDYsNjAgbGVpIGbEg3LEgyBUVkE8L3A+DQoNCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPkNvbnRyYWN0b3JpIGltcGxlbWVudGFyZSBDb250cmFjdCBkZSBmaW5hbsibYXJlIOKAkyBQQVJURU5FUiwgRElSRUPImklBIERFIEFTSVNURU7ImsSCIFNPQ0lBTMSCIEJSQciYT1Y8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NCjxvbD4NCiAJPGxpPlNDIENDIFNBUyBTUkw8L2xpPg0KPC9vbD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij5PYmllY3QgY29udHJhY3Q6PHN0cm9uZz4g4oCeU2VydmljaWkgZGUgYWN0dWFsaXphcmUgU3RyYXRlZ2llIGRlIGRlenZvbHRhcmUgYSBzZXJ2aWNpaWxvciBzb2NpYWxl4oCdPC9zdHJvbmc+PC9wPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPkNvbnRyYWN0IGRlIGFjaGl6acibaWUgcHVibGljxIMgZGUgc2VydmljaWkgbnIuIDEwMi85OTIzNC8xNy4xMC4yMDIyIG1vZGlmaWNhdCBjdSBhY3R1bCBhZGnIm2lvbmFsIG5yLiAxLzIyNDIyLzI4LjAyLjIwMjMsIGFjdHVsIGFkacibaW9uYWwgbnIuIDIvNDg1ODkvMjEuMDQuMjAyMywgYWN0dWwgYWRpyJtpb25hbCBuci4gMy82Mjk5MS8zMS4wNS4yMDIzLCBhY3R1bCBhZGnIm2lvbmFsIG5yLjQvODg0MzkvMDguMDguMjAyMywgYWN0dWwgYWRpyJtpb25hbCBuci41LzExODIxMC8yNy4xMC4yMDIzLjwvcD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij5WYWxvYXJlYSBjb250cmFjdGF0xIM6IDgzNS4wMDAsMDAgbGVpIGbEg3LEgyBUVkE8L3A+DQoNCjxvbCBzdGFydD0iMiI+DQogCTxsaT5TQyBUUU0gQ09OU1VMVElORyBTUkw8L2xpPg0KPC9vbD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij5PYmllY3QgY29udHJhY3Q6IDxzdHJvbmc+4oCeU2VydmljaWkgZGUgY29uc3VsdGFuyJvEgyDDrm4gZG9tZW5pdWwgbWFuYWdlbWVudHVsdWkgY2FsaXTEg8ibaWnigJ08L3N0cm9uZz48L3A+DQo8cCBzdHlsZT0icGFkZGluZy1sZWZ0OiA0MHB4OyI+Q29udHJhY3QgZGUgYWNoaXppyJtpZSBwdWJsaWPEgyBkZSBzZXJ2aWNpaSBuci4gODEvODAyMjQvMTguMDcuMjAyMyBtb2RpZmljYXQgY3UgYWN0dWwgYWRpyJtpb25hbCBhY3R1bCBhZGnIm2lvbmFsIG5yLiBuci4xLzk5MTUwLzExLjA5LjIwMjMuPC9wPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPlZhbG9hcmVhIGNvbnRyYWN0YXTEgzogMTguMDAwLDAwIGxlaSBmxINyxIMgVFZBPC9wPg0KDQo8b2wgc3RhcnQ9IjMiPg0KIAk8bGk+U0MgU1JBQyBDRVJUIFNSTDwvbGk+DQo8L29sPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPk9iaWVjdCBjb250cmFjdDogPHN0cm9uZz7igJ5TZXJ2aWNpaSBkZSBjZXJ0aWZpY2FyZSDDrm4gZG9tZW5pdWwgbWFuYWdlbWVudHVsdWkgY2FsaXTEg8ibaWnigJ08L3N0cm9uZz48L3A+DQo8cCBzdHlsZT0icGFkZGluZy1sZWZ0OiA0MHB4OyI+Q29udHJhY3QgZGUgYWNoaXppyJtpZSBwdWJsaWPEgyBkZSBzZXJ2aWNpaSBuci4gMTE5LzExNTQxMi8yMC4xMC4yMDIzPC9wPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPlZhbG9hcmVhIGNvbnRyYWN0YXTEgzogMTQuNDMwLDAwIGxlaSBmxINyxIMgVFZBPC9wPg0KDQo8b2wgc3RhcnQ9IjQiPg0KIAk8bGk+QXNvY2llcmVhIFNDIFVOSUNFUlQgRUFFIFNSTCDImWkgU0MgREFMRVQmYW1wO0REIFRPVVJTIFNSTC48L2xpPg0KPC9vbD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij5PYmllY3QgY29udHJhY3Q6IDxzdHJvbmc+4oCeU2VydmljaWkgZGUgaW5zdHJ1aXJl4oCdPC9zdHJvbmc+PC9wPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPkNvbnRyYWN0IGRlIGFjaGl6acibaWUgcHVibGljxIMgZGUgc2VydmljaWkgbnIuOTEvOTAxNzkvMTYuMDguMjAyMyBtb2RpZmljYXQgY3UgYWN0dWwgYWRpyJtpb25hbCBuci4xLzk5Mjg2LzExLjA5LjIwMjMuPC9wPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPlZhbG9hcmVhIGNvbnRyYWN0YXTEgzogMTA1LjQwMyw5MCBsZWkgZsSDcsSDIFRWQTwvcD4NCg0KPG9sIHN0YXJ0PSI1Ij4NCiAJPGxpPlNDIFNBRkVUWSBURUNITk9MT0dZIFNSTDwvbGk+DQo8L29sPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPk9iaWVjdCBjb250cmFjdDogPHN0cm9uZz7igJ5FY2hpcGFtZW50ZSBJVOKAnTwvc3Ryb25nPjwvcD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij5Db250cmFjdCBkZSBhY2hpemnIm2llIHB1YmxpY8SDIGRlIHByb2R1c2UgbnIuIDEyNy8xMTk2MTQvMzEuMTAuMjAyMy48L3A+DQo8cCBzdHlsZT0icGFkZGluZy1sZWZ0OiA0MHB4OyI+VmFsb2FyZWEgY29udHJhY3RhdMSDOiA5My43ODAsMDAgbGVpIGbEg3LEgyBUVkE8L3A+DQoNCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPkRhdGUgY29udGFjdCBiZW5lZmljaWFyPC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQo8c3Ryb25nPk11bmljaXBpdWwgQnJhxZ9vdjwvc3Ryb25nPiAtIDxzdHJvbmc+PGVtPmxpZGVyIGRlIHBhcnRlbmVyaWF0LDwvZW0+PC9zdHJvbmc+IEItZHVsIEVyb2lsb3IgbnIuOCwgQnJhyJlvdiwgdGVsOiAwMjY4LjQxNjU1MCDDrm50LjE0MC8xOTcsIGUtbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86ZHRpc2VAYnJhc292Y2l0eS5ybyI+ZHRpc2VAYnJhc292Y2l0eS5ybzwvYT47PHN0cm9uZz7CoCA8L3N0cm9uZz4NCg0KPHN0cm9uZz5EaXJlY8ibaWEgZGUgQXNpc3RlbsibxIMgU29jaWFsxIMgQnJhyJlvdjwvc3Ryb25nPiA8c3Ryb25nPuKAkyA8ZW0+cGFydGVuZXIsPC9lbT4gPC9zdHJvbmc+U3RyLiBQYW5zZWxlbG9yIG5yLjIzLCBCcmHImW92LCB0ZWw6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vc2VhcmNoP3E9ZGFzK2JyYXNvdiZhbXA7cmx6PTFDMUNIWk5fZW5STzEwMDJSTzEwMDYmYW1wO29xPSZhbXA7YXFzPWNocm9tZS40LjY5aTU5aTQ1MGw4LjI5MTc4NjM4NGowajE1JmFtcDtzb3VyY2VpZD1jaHJvbWUmYW1wO2llPVVURi04Ij4wMzY4IDQ2OSA5OTU8L2E+LCBlLW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRhc2J2QGRhc2J2LnJvIj5kYXNidkBkYXNidi5ybzwvYT4NCg0KJm5ic3A7DQo8cCBjbGFzcz0iY2VudGVyIiBzdHlsZT0iY29sb3I6ICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPiJQcm9pZWN0IGNvZmluYW7Im2F0IGRpbiBGb25kdWwgU29jaWFsIEV1cm9wZWFuLCBwcmluIFByb2dyYW11bCBPcGVyYcibaW9uYWwgQ2FwYWNpdGF0ZSBBZG1pbmlzdHJhdGl2xIMgMjAxNC0yMDIwIjwvc3Ryb25nPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJjZW50ZXIiPkNvbsWjaW51dHVsIGFjZXN0dWkgbWF0ZXJpYWwgbnUgcmVwcmV6aW50xIMgw65uIG1vZCBvYmxpZ2F0b3JpdSBwb3ppxaNpYSBvZmljaWFsxIMgYSBVbml1bmlpIEV1cm9wZW5lIHNhdSBhIEd1dmVybnVsdWkgUm9tw6JuaWVpLjwvcD4="},"4":{"id":12931,"titlu":"ACHIZI\u0162IA UNUI NUMAR DE 32 AUTOBUZE ELECTRICE \u015eI 20 AUTOBUZE ELECTRIC HIBRIDE","subtitlu":"Proiect finan\u0163at de Administra\u0163ia Fondului pentru Mediu \u00een cadrul Programului privind \u00eembun\u0103t\u0103\u0163irea calit\u0103\u0163ii aerului \u015fi reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser\u0103, utiliz\u00e2nd autovehicule mai pu\u0163in poluante \u00een transportul public local de persoane.","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/foto-3-scaled.jpg","continut":"PGltZyBjbGFzcz0iYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS0yNDc4IGltZy1yZXNwb25zaXZlIGNlbnRlciIgc3JjPSIvc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDEvcHJvaWVjdC1hZm0uanBnIiBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjEwMCUiIC8+DQo8cCBjbGFzcz0iY2VudGVyIiBzdHlsZT0iY29sb3I6ICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPklORk9STUFSRSBQUk9JRUNUPC9zdHJvbmc+PC9wPg0KDQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5Db250cmFjdCBkZSBmaW5hbsibYXJlPC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQo8c3Ryb25nPkM8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPm9udHJhY3QgZGUgZmluYW7Im2FyZSA8L3N0cm9uZz7CoG5yLjM4L04vR0VTIGRpbiAyOC4xMi4yMDE4DQoNCjxpbWcgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmJyYXNvdmNpdHkucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDEvZm90by0xLmpwZyIgYWx0PSJBdXRvYnV6IGhpYnJpZCBNdW5pY2lwaXVsIEJyYXNvdiAtIDEiIC8+DQoNCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPkRlbnVtaXJlYSBCZW5lZmljaWFydWx1aTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KPHN0cm9uZz5NVU5JQ0lQSVVMIEJSQcWeT1Y8L3N0cm9uZz4NCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPlBlcmlvYWRhIGRlIGltcGxlbWVudGFyZTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KPHN0cm9uZz5EdXJhdGEgZGUgcmVhbGl6YXJlIGEgcHJvaWVjdHVsdWkgMzYgbHVuaSA8L3N0cm9uZz4NCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPlZhbG9hcmUgcHJvaWVjdDwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KPHN0cm9uZz5WYWxvYXJlYSB0b3RhbMSDIGEgcHJvaWVjdHVsdWk6PC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz7CoDwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+MTM3LjAwMC4wMDAgbGVpPC9zdHJvbmc+DQoNCjxzdHJvbmc+Rjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+aW5hbsibYXJlYTwvc3Ryb25nPiA8c3Ryb25nPm5lcmFtYnVyc2FiaWzEgzwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+OsKgwqAgPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz4xMDkuNjAwLjAwMCA8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPmxlaTwvc3Ryb25nPg0KDQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdnVsIHByb2llY3R1bHVpLyBzY29wdWwgcHJvaWVjdHVsdWk8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NCjxzdHJvbmc+T2JpZWN0aXZ1bCBwcm9pZWN0dWx1aTwvc3Ryb25nPiDDrmwgcmVwcmV6aW50xIMgcmVkdWNlcmVhIGVtaXNpaWxvciBkZSBnYXplIGN1IGVmZWN0IGRlIHNlcsSDIHByaW4gdXRpbGl6YXJlYSwgw65uIGNhZHJ1bCDCoHNlcnZpY2l1bHVpIGRlIHRyYW5zcG9ydCBwdWJsaWMgZGluIE11bmljaXBpdWwgQnJhyJlvdiBhIDxzdHJvbmc+dW5vciB2ZWhpY3VsZSBtYWkgcHXIm2luIHBvbHVhbnRlLjwvc3Ryb25nPg0KDQo8c3Ryb25nPlNjb3B1bCBwcm9pZWN0dWx1aTo8L3N0cm9uZz4NCg0KUmVkdWNlcmVhIGVtaXNpaWxvciBkZSBnYXplIGN1IGVmZWN0IGRlIHNlcsSDIChHRVMpIMiZaSDDrm1idW7Eg3TEg8ibaXJlYSBjYWxpdMSDyJtpaSBhZXJ1bHVpIHByaW4gw65tYnVuxIN0xIPIm2lyZWEgZmxvdGVpIGRlIHZlaGljdWxlIGNlIGFzaWd1csSDIGZ1cm5pemFyZWEgc2VydmljaXVsdWkgZGUgdHJhbnNwb3J0IHB1YmxpYyDDrm4gTXVuaWNpcGl1bCBCcmHImW92DQoNCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPlJlenVsdGF0ZTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KPHN0cm9uZz5BY2hpemnIm2lhIGEgPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz40MiBhdXRvYnV6ZSBkZSAxMm0gc2kgMTAgYXV0b2J1emUgZGUgOG0gbHVuZ2ltPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz5lPC9zdHJvbmc+IMKgY2UgYXUgY29udHJpYnVpdCBsYSBtb2Rlcm5pemFyZWEgZmxvdGVpIGRlIHZlaGljdWxlIGRlc3RpbmF0ZSB0cmFuc3BvcnR1bHVpIHB1YmxpYyDDrm4gTXVuaWNpcGl1bCBCcmHImW92IHByZWN1bSDImWkgbGEgc3ByaWppbmlyZWEgdHJhbnppyJtpZWkgY8SDdHJlIHVuIHRyYW5zcG9ydCBwdWJsaWMgbmVwb2x1YW50Og0KPHVsPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz4zMiBhdXRvYnV6ZSBlbGVjdHJpY2U8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPiBkZSAxMiBtIGx1bmdpbWU8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPiBkZXN0aW5hdGUgdHJhbnNwb3J0dWx1aSBwdWJsaWMgdXJiYW4gZGUgY8SDbMSDdG9yaSDDrm4gTXVuY2lwaXVsIEJyYciZb3Y8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPiwgPC9zdHJvbmc+w65uc2\/Im2l0ZSBkZSAzMiBzdGHFo2lpIGRlIMOubmPEg3JjYXJlIGxlbnTEgyDImWkgOSBzdGHFo2lpIGRlIMOubmPEg3JjYXJlIHJhcGlkxIMuPC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+MjAgYXV0b2J1emUgZWxlY3RyaWNlPC9zdHJvbmc+IDxzdHJvbmc+KDEwIGF1dG9idXplIFNPUiBFQk4gPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz44LWF1dG9idXogZWxlY3RyaWMgZGluIGdhbWEgOG0gyJlpIDEwIDwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+YXV0b2J1PC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz56ZTwvc3Ryb25nPiA8c3Ryb25nPlNPUiBFTlMgMTItYXV0b2J1eiBlbGVjdHJpYyA8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPmRpbiBnYW1hIGRlIDwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+MTJtKTwvc3Ryb25nPiBkZXN0aW5hdGUgdHJhbnNwb3J0dWx1aSBwdWJsaWMgbG9jYWwgZGluIE11bmNpcGl1bCBCcmHImW92LCDDrm5zb8ibaXRlIGRlwqAgMjAgZGUgc3RhxaNpaSBkZSDDrm5jYXJjYXJlIGxlbnTEgyDImWkgbyBzdGHFo2llIGRlIMOubmPEg3JjYXJlIHJhcGlkxIMuPC9saT4NCjwvdWw+DQpDdSBjZWxlIDQyIGF1dG9idXplIGRlIDEybSBzaSAxMCBhdXRvYnV6ZSBkZSA4bSBsdW5naW1lLCBww6JuxIMgbGEgZGF0YSBkZSAzMS4xMi4yMDIxLCBhdSBmb3N0IGVmZWN0dWHIm2kgwqAyLjAyNC4wMDAga20gcGUgdHJhc2VlbGUgZGluIE11bmljaXBpdWwgQnJhc292LCByZXp1bHTDom5kIG8gcmVkdWNlcmUgwqBkZSAxLjYxOS4yMDAga2cgQ08yLg0KDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5icmFzb3ZjaXR5LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzAxL2F1dG9idXoxLmpwZyIgYWx0PSJBdXRvYnV6IGhpYnJpZCBNdW5pY2lwaXVsIEJyYXNvdiAtIDIiIC8+DQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5EYXRlIGRlIGNvbnRhY3Q8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NClVBVCBNdW5pY2lwaXVsIEJyYciZb3YNClNlcnZpY2l1bCBTdHJhdGVnaWkgxZ9pIFByb2dyYW1lIGRlIERlenZvbHRhcmUNClRlbGVmb246IDxhIGhyZWY9InRlbDorNDAyNjg0MDUwMDAiPjAyNjggNDA1MDAwIGludCAyMDA7IDE1OTwvYT4NCkVtYWlsOiA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cHJvaWVjdGVAYnJhc292Y2l0eS5ybyI+cHJvaWVjdGVAYnJhc292Y2l0eS5ybzwvYT4="},"5":{"id":12456,"titlu":"M\u0102SURI PENTRU CRE\u0218TEREA TRANSPAREN\u021aEI, ETICII \u0218I INTEGRIT\u0102\u021aII LA PRIM\u0102RIA MUNICIPIULUI BRA\u0218OV","subtitlu":"Proiect cofinan\u0163at din Fondul Social European prin Programul Opera\u021bional Capacitate Administrativ\u0103 2014-2020, cod SMIS 152121, Contract de Finan\u021bare nr. 600\/29.10.2021","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/proiect-eu.png","continut":"PGltZyBjbGFzcz0iYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS0yNDc4IGltZy1yZXNwb25zaXZlIGNlbnRlciIgc3JjPSIvc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMTEvcHJvaWVjdC10cmFuc3BhcmVudGEucG5nIiBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjEwMCUiIC8+DQo8cCBjbGFzcz0iY2VudGVyIiBzdHlsZT0iY29sb3I6ICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPklORk9STUFSRSBQUk9JRUNUPC9zdHJvbmc+PC9wPg0KJm5ic3A7DQoNCjxzdHJvbmc+RGVudW1pcmVhIEJlbmVmaWNpYXJ1bHVpOiBNVU5JQ0lQSVVMIEJSQcWeT1Y8L3N0cm9uZz4NCg0KPHN0cm9uZz5QZXJpb2FkYSBkZSBpbXBsZW1lbnRhcmU6wqA8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPjEyPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz4gbHVuaSAoPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz4yOTwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+LjE8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPjA8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPi4yMDwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+MjE8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPiDigJMgPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz4yOTwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+LjEwLjIwMjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+Mjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+KTwvc3Ryb25nPg0KDQo8c3Ryb25nPlZhbG9hcmVhIHRvdGFsxIMgYSBwcm9pZWN0dWx1aTo8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPsKgPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz40MDEuNTk5LDQ4PC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz4gbGVpPC9zdHJvbmc+DQoNCjxzdHJvbmc+VmFsb2FyZWEgZWxpZ2liaWzEgyBuZXJhbWJ1cnNhYmlsxIMgZGluIEZvbmR1bCBTb2NpYWwgRXVyb3BlYW4sIFBPQ0E6wqA8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPjM0MS4zNTksNTY8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPiBsZWk8L3N0cm9uZz4NCg0KPHN0cm9uZz5WYWxvYXJlYSBlbGlnaWJpbMSDIG5lcmFtYnVyc2FiaWzEgyBkaW4gQnVnZXR1bCBuYcibaW9uYWw6wqA8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPjUyLjIwNyw5Mzwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+IGxlaTwvc3Ryb25nPg0KDQo8c3Ryb25nPkNvZmluYW7Im2FyZWEgZWxpZ2liaWzEgyBhIGJlbmVmaWNpYXJ1bHVpOsKgPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz44LjAzMSw5OTwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+IGxlaTwvc3Ryb25nPg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+U2NvcHVsIHByb2llY3R1bHVpPC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQrDjm4gY2FkcnVsIHByb2llY3R1bHVpLCBzLWF1IGltcGxlbWVudGF0IG1lY2FuaXNtZSBkZSBjb29wZXJhcmUgY3Ugc29jaWV0YXRlYSBjaXZpbMSDLCBzLWEgcmVhbGl6YXQgbyBjYW1wYW5pZSBkZSBjb27ImXRpZW50aXphcmUgcHVibGljxIMgyJlpIGVkdWNhyJtpZSBhbnRpY29ydXDIm2llIMiZaSBzLWF1IGRlc2bEg8iZdXJhdCBjdXJzdXJpIGRlIHByZWfEg3RpcmUgcHJvZmVzaW9uYWzEgyBhbnRpY29ydXDIm2llLCBsYSBjYXJlIGF1IHBhcnRpY2lwYXQgMzUgZGUgYW5nYWphyJtpIGFpIFByaW3Eg3JpZWkgTXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYciZb3YsIHJlcHJlemVudMOibmQgcGVyc29uYWwgZGUgZXhlY3XIm2llLCDImWkgY3Vyc3VyaSBkZSBmb3JtYXJlIHByaXZpbmQgZXRpY2EgyJlpIGludGVncml0YXRlYSwgbGEgY2FyZSBhdSBwYXJ0aWNpcGF0IDEwIHBlcnNvYW5lIGFsZXNlIHByaW4gdm90LCByZXByZXplbnTDom5kIHBlcnNvbmFsIGRlIGNvbmR1Y2VyZSDImWkgY29uc2lsaWVydWwgZGUgZXRpY8SDLg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+T2JpZWN0aXZ1bCBnZW5lcmFsIGFsIHByb2llY3R1bHVpIDwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KT2JpZWN0aXZ1bCBnZW5lcmFsIGFsIHByb2llY3R1bHVpIGNvbnN0xIMgw65uIGNyZciZdGVyZWEgdHJhbnNwYXJlbsibZWksIGV0aWNpaSDImWkgaW50ZWdyaXTEg8ibaWkgw65uIFVBVCBNdW5pY2lwaXVsIEJyYciZb3YsIHByaW4gaW50cm9kdWNlcmVhIHVuZWkgcHJvY2VkdXJpIGRlIGNvb3BlcmFyZSBjdSBzb2NpZXRhdGVhIGNpdmlsxIMgyJlpIHByaW4gYWPIm2l1bmkgc3BlY2lmaWNlIHBlbnRydSBhc2lndXJhcmVhIHVudWkgbWFuYWdlbWVudCBwZXJmb3JtYW50LiBTY29wdWwgcHJvaWVjdHVsdWkgZXN0ZSBzxIMgY29udHJpYnVpZSBsYSByZWFsaXphcmVhIGRlIHJlZm9ybWUgbGEgbml2ZWwgbG9jYWwsIHLEg3NwdW56w6JuZCBwcmlvcml0xIPIm2lpIGV1cm9wZW5lIGRlIGludmVzdGnIm2lpIDExaS4NCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPk9iaWVjdGl2ZWxlIHNwZWNpZmljZSBhbGUgcHJvaWVjdHVsdWk8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NCjxvbD4NCiAJPGxpIHN0eWxlPSJsaXN0LXN0eWxlLXR5cGU6IG5vbmU7Ij4NCjxvbD4NCiAJPGxpPkVsYWJvcmFyZWEgdW5laSBwcm9jZWR1cmkgZGUgY29vcGVyYXJlIGN1IHNvY2lldGF0ZWEgY2l2aWzEgy48L2xpPg0KIAk8bGk+Q3JlyJl0ZXJlYSBncmFkdWx1aSBkZSBjb27ImXRpZW50aXphcmUgw65uIHLDom5kdWwgY2V0xIPIm2VuaWxvciDImWkgYWwgcGVyc29uYWx1bHVpIGRpbiBQcmltxINyaWEgTXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYciZb3YgYSBmZW5vbWVudWx1aSBjb3J1cMibaWVpLjwvbGk+DQo8L29sPg0KPC9saT4NCjwvb2w+DQombHQ7bGlDcmXImXRlcmVhIG5pdmVsdWx1aSBkZSBjdW5vyJl0aW7Im2UgyJlpIGEgY29tcGV0ZW7Im2Vsb3IgcGVyc29uYWx1bHVpIGRpbiBQcmltxINyaWEgTXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYciZb3YsIMOubiBjZWVhIGNlIHByaXZlyJl0ZSBwcmV2ZW5pcmVhIGNvcnVwyJtpZWkuDQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5CZW5lZmljaWkgcGVudHJ1IGNldMSDxaNlbmk8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NCjx1bD4NCiAJPGxpPlByb2NlZHVyYSBkZSBjb29wZXJhcmUgY3Ugc29jaWV0YXRlYSBjaXZpbMSDLCByZWFsaXphdMSDIMOubiBjYWRydWwgcHJvaWVjdHVsdWksIGVzdGUgbyBwcm9jZWR1csSDIGRlIHNpc3RlbSBQUyBDSU0gMDEuMDIsIGF2w6JuZCBzY29wdWwgY3JlxINyaWkgY2FkcnVsdWkgZ2VuZXJhbCDImWkgaW1wbGVtZW50xINyaWkgdW51aSBtZWNhbmlzbSBjYXJlIHPEgyBmYWNpbGl0ZXplIMiZaSBzxIMgYXNpZ3VyZSBjb29wZXJhcmVhIGZ1bmPIm2lvbmFyaWxvciBkaW4gY2FkcnVsIFByaW3Eg3JpZWkgTXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYciZb3YgY3Ugc29jaWV0YXRlYSBjaXZpbMSDLCDDrm4gdmVkZXJlYSBwcmV2ZW5pcmlpIGNvcnVwyJtpZWkuPC9saT4NCiAJPGxpPlN0dWRpdWwgcHJpdmluZCBwZXJjZXDIm2lhIHB1YmxpY8SDIGFzdXByYSB1bm9yIGFzcGVjdGUgbGVnYXRlIGRlIGNvcnVwyJtpZSBhIGFkdXMgw65uIGF0ZW7Im2lhIGFkbWluaXN0cmHIm2llaSBwdWJsaWNlIGxvY2FsZSBwcm9ibGVtZSBhc3VwcmEgY8SDcm9yYSB0cmVidWllIHPEgyBzZSBheGV6ZSBjdSBwcmVjxINkZXJlIMiZaSBzxIMgb2ZlcmUgc29sdcibaWkgcHJpbiDDrm1idW7Eg3TEg8ibaXJlYSBjdW5vyJl0aW7Im2Vsb3IgyJlpIGEgY29tcGV0ZW7Im2Vsb3IgZnVuY8ibaW9uYXJpbG9yIHB1YmxpY2kuIEFjZXN0IHN0dWRpdSBzZSB2YSByZXBldGEgZHVwxIMgbyBwZXJpb2FkxIMgZGUgMyBhbmkgZGUgbGEgZmluYWxpemFyZWEgaW1wbGVtZW50xINyaWkgcHJvaWVjdHVsdWksIHBlbnRydSBhIHB1dGVhIGN1YW50aWZpY2EgcHJvZ3Jlc3VsIHJlYWxpemF0LjwvbGk+DQogCTxsaT5QZXJzb25hbHVsIGluc3RydWl0IMOubiBjYWRydWwgYWNlc3R1aSBwcm9pZWN0IGFwbGljxIMgw65uIGFjdGl2aXRhdGVhIHNhIGN1cmVudMSDIGN1bm\/ImXRpbsibZWxlIGRvYsOibmRpdGUgw65uIGNlZWEgY2UgcHJpdmXImXRlIHByZXZlbmlyZWEgY29ydXDIm2llaSDImWkgYSBhdGluZ2VyaWkgb2JpZWN0aXZ1bHVpIGdlbmVyYWwgYWwgcHJvaWVjdHVsdWksIHJlc3BlY3RpdiBkZSBjcmXImXRlcmUgYSB0cmFuc3BhcmVuyJtlaSwgZXRpY2lpIMiZaSBpbnRlZ3JpdMSDyJtpaSBsYSBuaXZlbHVsIGF1dG9yaXTEg8ibaWkgcHVibGljZSBsb2NhbGUuPC9saT4NCjwvdWw+DQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5SZXp1bHRhdGVsZSBwcm9pZWN0dWx1aTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KPHVsPg0KIAk8bGkgc3R5bGU9Imxpc3Qtc3R5bGUtdHlwZTogbm9uZTsiPg0KPHVsPg0KIAk8bGk+UmV6dWx0YXQgcHJvaWVjdCAxOiBPIHByb2NlZHVyxIMgZGUgY29vcGVyYXJlIGN1IHNvY2lldGF0ZWEgY2l2aWzEgyBlbGFib3JhdMSDLjwvbGk+DQogCTxsaT5SZXp1bHRhdCBwcm9pZWN0IDI6IFVuIHN0dWRpdSBkZSBhbmFsaXphIHBlcmNlcMibaWVpIHB1YmxpY2UgYXN1cHJhIHVub3IgYXNwZWN0ZSBsZWdhdGUgZGUgY29ydXDIm2llIGVsYWJvcmF0OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL2RvY3MuZ29vZ2xlLmNvbS9mb3Jtcy9kL2UvMUZBSXBRTFNjYy1nczA5U2o2T1pXWVp3cjdtVGo4Y1pEcmNSbUVGemtvTHBra2EzcGdFcTZiTlEvdmlld2Zvcm0iPlJlZmVyaW50YSByZXp1bHRhdGUgR29vZ2xlIERvY3M8L2E+PC9saT4NCiAJPGxpPlJlenVsdGF0IHByb2llY3QgMzogTyBjYW1wYW5pZSBkZSBjb27ImXRpZW50aXphcmUgcHVibGljxIMgyJlpIGVkdWNhyJtpZSBhbnRpY29ydXDIm2llIGRlcnVsYXTEgy4NCjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wcmltYXJpYWJyYXNvdi9wb3N0cy9wZmJpZDAyYzJFTFcyUVJIa01weVVTbjhScXh5eFNBdjZnZTlVRDcyS0tkTDl1VWlXRkRwcm5OZTVxTUQ1bkdRNVdnazZLYmwiPlJlZmVyaW50YSBmYWNlYm9vayAxPC9hPg0KPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3ByaW1hcmlhYnJhc292L3Bvc3RzL3BmYmlkMDJ1NEZrQW84YTZBWGFWWmdLWWUyRzd0NUxINzFUTURqanAyUEZ2WkQ3azVBNHF2aWZiTGdhZ3Yycjlvd3paUDVrbCI+UmVmZXJpbnRhIGZhY2Vib29rIDI8L2E+DQo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vcHJpbWFyaWFicmFzb3YvcG9zdHMvcGZiaWQwdTFrNlE4MnBLdnZEUUZtSnc5ZFJRd1o5eVZxa1ZudlNTRU15YjFwNnZkVVhFWjIzR3FTVTFERXJxRHJFMmVaR2wiPlJlZmVyaW50YSBmYWNlYm9vayAzPC9hPg0KPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3ByaW1hcmlhYnJhc292L3Bvc3RzL3BmYmlkMFRxUE1ZM2lXQXFkalp3Q2pOeGlLRVkycW12ZjNOdmRqRDVVOWFmMWhYcDNoVHNES0dSMXgxdWFGYnJmVHVIeFBsIj5SZWZlcmludGEgZmFjZWJvb2sgNDwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vcHJpbWFyaWFicmFzb3YvcG9zdHMvcGZiaWQwdTFrNlE4MnBLdnZEUUZtSnc5ZFJRd1o5eVZxa1ZudlNTRU15YjFwNnZkVVhFWjIzR3FTVTFERXJxRHJFMmVaR2wiPg0KPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wcmltYXJpYWJyYXNvdi9wb3N0cy9wZmJpZDAyU3JOckYycXo4U3NSM1prWG5jdXpqNng0ODZvbno1eFVhNWNSVlZ5NHNuYVJjWDVKQVRIcTlYUnVwUWloa3M0U2wiPlJlZmVyaW50YSBmYWNlYm9vayA1PC9hPjwvbGk+DQogCTxsaT5SZXp1bHRhdCBwcm9pZWN0IDQ6IDQ1IGRlIHBlcnNvYW5lIGluc3RydWl0ZSDDrm4gY2FkcnVsIHByb2llY3R1bHVpPC9saT4NCjwvdWw+DQombmJzcDsNCjxwIGNsYXNzPSJjZW50ZXIiIHN0eWxlPSJjb2xvcjogIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+IlByb2llY3QgY29maW5hbsibYXQgZGluIEZvbmR1bCBTb2NpYWwgRXVyb3BlYW4sIHByaW4gUHJvZ3JhbXVsIE9wZXJhyJtpb25hbCBDYXBhY2l0YXRlIEFkbWluaXN0cmF0aXbEgyAyMDE0LTIwMjAiPC9zdHJvbmc+PC9wPg0KPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cucG9jYS5ybyI+PHN0cm9uZz53d3cucG9jYS5ybzwvc3Ryb25nPjwvYT48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iY2VudGVyIj5Db27Fo2ludXR1bCBhY2VzdHVpIG1hdGVyaWFsIG51IHJlcHJlemludMSDIMOubiBtb2Qgb2JsaWdhdG9yaXUgcG96acWjaWEgb2ZpY2lhbMSDIGEgVW5pdW5paSBFdXJvcGVuZSBzYXUgYSBHdXZlcm51bHVpIFJvbcOibmllaS48L3A+DQo8L2xpPg0KPC91bD4="},"6":{"id":7561,"titlu":"DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE PROTEC\u021aIE A CENTRELOR SOCIALE REZIDEN\u021aIALE PUBLICE PENTRU CATEGORII VULNERABILE DIN MUNICIPIUL BRA\u0218OV \u0218I IMPLEMENTAREA DE M\u0102SURI \u00ceN VEDEREA GESTION\u0102RII CRIZEI SANITARE CAUZATE DE SARS-COV-2","subtitlu":"Proiect cofinan\u0163at din Fondul European de Dezvoltare Regional\u0103 prin Programul Opera\u021bional Infrastructur\u0103 Mare 2014-2020","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Poza-scaled.jpg","continut":"PGltZyBjbGFzcz0iYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS0yNDc4IGltZy1yZXNwb25zaXZlIGNlbnRlciIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5icmFzb3ZjaXR5LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzA0L2hlYWRlci1wcm9pZWN0ZS1pbmZyYXN0cnVjdHVyYS1tYXJlLTc2OHg5NC0xLmpwZyIgYWx0PSIiIHdpZHRoPSIxMDAlIiAvPg0KPHAgY2xhc3M9ImNlbnRlciIgc3R5bGU9ImNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5JTkZPUk1BUkUgUFJPSUVDVDwvc3Ryb25nPjwvcD4NCg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+RGVzY3JpZXJlIHByb2llY3Q8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NCkRvdGFyZWEgY3UgZWNoaXBhbWVudGUgZGUgcHJvdGVjyJtpZSBhIGNlbnRyZWxvciBzb2NpYWxlIHJlemlkZW7Im2lhbGUgcHVibGljZSBwZW50cnUgY2F0ZWdvcmlpIHZ1bG5lcmFiaWxlIGRpbiBNdW5pY2lwaXVsIEJyYciZb3YgyJlpIGltcGxlbWVudGFyZWEgZGUgbcSDc3VyaSDDrm4gdmVkZXJlYSBnZXN0aW9uxINyaWkgY3JpemVpIHNhbml0YXJlIGNhdXphdGUgZGUgU0FSUy1Db1YtMg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+QmVuZWZpY2lhcjwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KTVVOSUNJUElVTCBCUkFTT1YgSU4gUEFSVEVORVJJQVQgQ1UgRElSRUPImklBIERFIEFTSVNURU7ImsSCIFNPQ0lBTMSCIEJSQciYT1YNCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPk9iaWVjdGl2dWwgZ2VuZXJhbDwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KT2JpZWN0aXZ1bCBnZW5lcmFsIGFsIHByb2llY3R1bHVpIGVzdGUgYWNlbGEgZGUgYSBhc2lndXJhIGVjaGlwYW1lbnRlbGUgyJlpIG1hdGVyaWVsZSBuZWNlc2FyZSBwZW50cnUgY29uc29saWRhcmVhIGNhcGFjaXTEg8WjaWkgZGUgcmVhY8WjaWUgbGEgY3JpemEgZGUgc8SDbsSDdGF0ZSBwdWJsaWPEgyBjYXV6YXTEgyBkZSByxINzcMOibmRpcmVhIHZpcnVzdWx1aSBTQVJTLUNvVi0yLCDDrm5zY3JpaW5kdS1zZSBhc3RmZWwgw65uIG9iaWVjdGl2dWwgZ2VuZXJhbCBhbCBBeGVpIFByaW9yaXRhcsSDIDkgUHJvdGVqYXJlYSBzxINuxIN0xIPIm2lpIHBvcHVsYcibaWVpIMOubiBjb250ZXh0dWwgcGFuZGVtaWVpIGNhdXphdGUgZGUgQ09WSUQtMTksIHByaW4gcHJpb3JpdGF0ZWEgZGUgaW52ZXN0acibaWkgOWEgSW52ZXN0acibaWkgw65uIGluZnJhc3RydWN0dXJpbGUgc2FuaXRhcmUgyJlpIHNvY2lhbGUgY2FyZSBjb250cmlidWllIGxhIGRlenZvbHRhcmVhIGxhIG5pdmVsIG5hyJtpb25hbCwgcmVnaW9uYWwgyJlpIGxvY2FsLCByZWR1Y8OibmQgaW5lZ2FsaXTEg8ibaWxlIMOubiBjZWVhIGNlIHByaXZlyJl0ZSBzdGFyZWEgZGUgc8SDbsSDdGF0ZSwgcHJvbW92w6JuZCBpbmNsdXppdW5lYSBzb2NpYWzEgyBwcmluIMOubWJ1bsSDdMSDyJtpcmVhIGFjY2VzdWx1aSBsYSBzZXJ2aWNpaWxlIHNvY2lhbGUsIGN1bHR1cmFsZSDImWkgZGUgcmVjcmVlcmUsIHByZWN1bSDImWkgdHJlY2VyZWEgZGUgbGEgc2VydmljaWlsZSBpbnN0aXR1yJtpb25hbGUgbGEgc2VydmljaWlsZSBwcmVzdGF0ZSBkZSBjb211bml0xIPIm2kuIE1hdGVyaWFsZWxlIMiZaSBlY2hpcGFtZW50ZWxlIGFjaGl6acibaW9uYXRlIHByaW4gcHJvaWVjdCB2b3IgYXNpZ3VyYSBkZXNmxIPImXVyYXJlYSBhY3Rpdml0xIPIm2lpIMOubiBjb25kacibaWkgZGUgc2lndXJhbsibxIMgcGVudHJ1IGx1Y3LEg3RvcmlpIHNvY2lhbGkgyJlpIGJlbmVmaWNpYXJpaSBkZSBzZXJ2aWNpaSBzb2NpYWxlIG9mZXJpdGUgw65uIGNhZHJ1bCBhY2VzdG9yIGNlbnRyZSwgY29udHJpYnVpbmQgYXN0ZmVsIGxhIGNvbnNvbGlkYXJlYSBjYXBhY2l0xIPIm2lpIGRlIHJlYWPIm2llIGxhIGNyaXrEgyBzYW5pdGFyxIMgY2F1emF0xIMgZGUgdmlydXN1bCBTQVJTLUNvVi0yLg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+T2JpZWN0aXZlbGUgc3BlY2lmaWNlPC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQo8b2w+DQogCTxsaT5Eb3RhcmVhIGN1IGVjaGlwYW1lbnRlIG1lZGljYWxlIMiZaSBlY2hpcGFtZW50ZSBkZSBwcm90ZWPIm2llIGEgcGVyc29uYWx1bHVpIGRpbiBzdWJvcmRpbmVhIERpcmVjyJtpZWkgZGUgQXNpc3RlbsibxIMgU29jaWFsxIMgQnJhyJlvdi48L2xpPg0KIAk8bGk+U3ByaWppbmlyZWEgY2VudHJlbG9yIHJlemlkZW7Im2lhbGUgZGluIHN1Ym9yZGluZWEgRGlyZWPIm2llaSBkZSBBc2lzdGVuyJvEgyBTb2NpYWzEgyBCcmHImW92IMOubiBnZXN0aW9uYXJlYSBjcml6ZWkgc2FuaXRhcmUgY2F1emF0ZSBkZSB2aXJ1c3VsIFNBUlMtQ29WLTIsIHByaW4gZGlzdHJpYnVpcmVhIGRlIHByb2R1c2UgyJlpIGRpc3Bveml0aXZlIGRlIGRlemluZmVjyJtpZS48L2xpPg0KPC9vbD4NCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPlJlenVsdGF0ZTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KRG90YXJlYSBjZW50cmVsb3IgcmV6aWRlbsibaWFsZSBkaW4gc3Vib3JkaW5lYSBEaXJlY8ibaWVpIGRlIEFzaXN0ZW7Im8SDIFNvY2lhbMSDIEJyYciZb3YgY3UgZWNoaXBhbWVudGUgZGUgcHJvdGVjyJtpZSAobcSDyJl0aSBkZSBwcm9pZWPIm2llIDMgcGxpdXJpIMiZaSBwcmluZGVyZSBjdSBlbGFzdGljLCB2aXppZXJlLCBjb21iaW5lem9hbmUgZGUgcHJvdGVjyJtpZSwgbcSDbnXImWksIMiZb3J0dXJpIMiZaSBoYWxhdGUgZGUgdW5pY8SDIGZvbG9zaW7Im8SDKSwgZWNoaXBhbWVudGUgbWVkaWNhbGUgKHNpc3RlbSBkZSBtxINzdXJhcmUgYSB0ZW1wZXJhdHVyaWkgY29ycG9yYWxlIMOubiB0aW1wIHJlYWwsIGzEg21waSBVViBwZW50cnUgZGV6aW5mZWPIm2llIHNwYcibaWkpIMiZaSBwcm9kdXNlIMiZaSBkaXNwb3ppdGl2ZSBkZSBkZXppbmZlY8ibaWUgKGRvemF0b3IgY3Ugc2Vuem9yIHBlbnRydSBkZXppbmZlY3RhbnQsIGRlemluZmVjdGFuyJtpIHBlbnRydSBtw6JpbmkgyJlpIHN1cHJhZmXIm2UpLg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+UGVyaW9hZGEgZGUgaW1wbGVtZW50YXJlPC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQo5IGx1bmkgKDMwLjAzLjIwMjEg4oCTIDMxLjEyLjIwMjEpDQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5TdXJzYSBkZSBmaW5hbsibYXJlPC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQpQcm9ncmFtdWwgT3BlcmHFo2lvbmFsIEluZnJhc3RydWN0dXLEgyBNYXJlIDIwMTQtIDIwMjAgKFBPSU0pLCBBeGEgUHJpb3JpdGFyxIMgOSBQcm90ZWphcmVhIHPEg27Eg3TEg8ibaWkgcG9wdWxhyJtpZWkgw65uIGNvbnRleHR1bCBwYW5kZW1pZWkgY2F1emF0ZSBkZSBDT1ZJRC0xOSwgT2JpZWN0aXZ1bCBTcGVjaWZpYyA5LjEgQ3JlyJl0ZXJlYSBjYXBhY2l0xIPIm2lpIGRlIGdlc3Rpb25hcmUgYSBjcml6ZWkgc2FuaXRhcmUgQ09WSUQtMTkNCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPlZhbG9hcmVhIHByb2llY3R1bHVpPC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQo8c3Ryb25nPlZhbG9hcmVhIHRvdGFsYSBhIHByb2llY3R1bHVpIGVzdGUgZGUgOiA2OTIuODM1LDAwIGxlaTwvc3Ryb25nPg0KPHN0cm9uZz5WYWxvYXJlYSBlbGlnaWJpbMSDIG5lcmFtYnVyc2FiaWzEgyBkaW4gRkVEUjogNjkyLjgzNSwwMCBsZWk8L3N0cm9uZz4NCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPkRhdGUgZGUgY29udGFjdDwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KRW1haWw6IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpwcm9pZWN0ZUBicmFzb3ZjaXR5LnJvIj5wcm9pZWN0ZUBicmFzb3ZjaXR5LnJvPC9hPg0KDQo8c3BhbiBjbGFzcz0ic21hbGwgY2VudGVyIiBzdHlsZT0iY29sb3I6ICMwMDAwZmY7Ij7igJ5Qcm9pZWN0IGNvZmluYW7Fo2F0IGRpbiBGb25kdWwgRXVyb3BlYW4gZGUgRGV6dm9sdGFyZSBSZWdpb25hbMSDIHByaW4gUHJvZ3JhbXVsIE9wZXJhyJtpb25hbCBJbmZyYXN0cnVjdHVyxIMgTWFyZSAyMDE0LTIwMjDigJ0NCjwvc3Bhbj4NCjxzcGFuIGNsYXNzPSJzbWFsbCBjZW50ZXIiPkNvbsWjaW51dHVsIGFjZXN0dWkgbWF0ZXJpYWwgbnUgcmVwcmV6aW50xIMgw65uIG1vZCBvYmxpZ2F0b3JpdSBwb3ppxaNpYSBvZmljaWFsxIMgYSBVbml1bmlpIEV1cm9wZW5lIHNhdSBhIEd1dmVybnVsdWkgUm9tw6JuaWVpLjwvc3Bhbj4="},"7":{"id":4976,"titlu":"REALIZAREA UNUI SPA\u021aIU MULTIFUNC\u021aIONAL DE RECREERE \u0218I SPORT","subtitlu":"Proiect finan\u021bat prin Programul Opera\u021bional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu num\u0103rul POR \/189\/4\/2, componenta 1: POR \/2017\/4\/4.2\/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvolt\u0103rii urbane durabile, Obiectivul specific: Reconversia \u0219i refunc\u021bionalizarea terenurilor \u0219i suprafe\u021belor degradate, vacante sau neutilizate \u00een municipiile re\u0219edin\u021b\u0103 de jude\u021b.","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/417578432_801450712029220_6251282675814152649_n.jpg","continut":"PGltZyBjbGFzcz0iYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS0yNDc4IGltZy1yZXNwb25zaXZlIGNlbnRlciIgc3JjPSIvc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMTEvaGVhZGVyLXBlLXRyb2xlaWJ1emUuanBnIiBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjEwMCUiIC8+DQoNCiZuYnNwOw0KDQo8c3Ryb25nPkNPTVVOSUNBVCBERSBQUkVTxII8L3N0cm9uZz4NCg0KPHN0cm9uZz5GSU5BTElaQVJFIFBST0lFQ1Q8L3N0cm9uZz4NCg0KPHN0cm9uZz4iPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz5SRUFMSVpBUkVBIFVOVUkgU1BByJpJVSBNVUxUSUZVTkPImklPTkFMIERFIFJFQ1JFRVJFIMiYSSBTUE9SVCIgPC9zdHJvbmc+DQoNCjxzdHJvbmc+Y29kIFNNSVM8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPjogPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz4xMjgwNTM8L3N0cm9uZz4NCg0KPHN0cm9uZz5QZXJpb2FkYSBkZSBpbXBsZW1lbnRhcmU6IDE0Ljwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+MDQuMjAyMCDigJMgMzEuMTIuMjAyMzwvc3Ryb25nPg0KDQpQcm9pZWN0dWwgPHN0cm9uZz7igJxSZWFsaXphcmVhIHVudWkgc3BhyJtpdSBtdWx0aWZ1bmPIm2lvbmFsIGRlIHJlY3JlZXJlIMiZaSBzcG9ydOKAnTwvc3Ryb25nPiA8c3Ryb25nPmNvZCBTTUlTPC9zdHJvbmc+OiA8c3Ryb25nPjEyPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz44MDUzPC9zdHJvbmc+IGEgZm9zdCBpbXBsZW1lbnRhdCBwcmluIGludGVybWVkaXVsIHVuZWkgZmluYW7Fo8SDcmkgbmVyYW1idXJzYWJpbGUgYWNvcmRhdGUgcHJpbiBQcm9ncmFtdWwgT3BlcmHIm2lvbmFsIFJlZ2lvbmFsIDIwMTQtMjAyMCwgQXhhIHByaW9yaXRhcsSDIDQg4oCTIFNwcmlqaW5pcmVhIGRlenZvbHTEg3JpaSB1cmJhbmUgZHVyYWJpbGUgUHJpb3JpdGF0ZWEgZGUgaW52ZXN0acibaWkgNC4yIOKAkyA8ZW0+UmVhbGl6YXJlYSBkZSBhY8ibaXVuaSBkZXN0aW5hdGUgw65tYnVuxIPIm8SDyJtpcmlpIG1lZGl1bHVpIHVyYmFuLCByZXZpdGFsaXrEg3JpaSBvcmHImWVsb3IsIHJlZ2VuZXLEg3JpaSDImWkgZGVjb250YW1pbsSDcmlpIHRlcmVudXJpbG9yIGluZHVzdHJpYWxlIGRlemFmZWN0YXRlIChpbmNsdXNpdiBhIHpvbmVsb3IgZGUgcmVjb252ZXJzaWUpLCByZWR1Y2VyaWkgcG9sdcSDcmlpIGFlcnVsdWkgyJlpIHByb21vdsSDcmlpIG3Eg3N1cmlsb3IgZGUgcmVkdWNlcmUgYSB6Z29tb3R1bHVpPC9lbT4gyJlpIGFyZSB2YWxvYXJlYSB0b3RhbMSDIDEwLjEwNC43ODcsMTEgbGVpLCBkaW4gY2FyZSA4LjAxMi44NTAsMzggbGVpIHJlcHJlemludMSDIGZpbmFuyJthcmVhIG5lcmFtYnVyc2FiaWzEgyBkaW4gRkVEUiDImWkgMS4yMjUuNDk0LDc3IGxlaSBmaW5hbsibYXJlIG5lcmFtYnVyc2FiaWzEgyBkZSBsYSBCdWdldHVsIGRlIFN0YXQuDQoNClByb2dyYW11bCBPcGVyYcibaW9uYWwgUmVnaW9uYWwgMjAxNC0yMDIwIGVzdGUgaW1wbGVtZW50YXQgbGEgbml2ZWwgbmHIm2lvbmFsIGRlIGPEg3RyZSBNaW5pc3RlcnVsIERlenZvbHTEg3JpaSBSZWdpb25hbGUgyJlpIEFkbWluaXN0cmHIm2llaSBQdWJsaWNlIMOubiBjYWxpdGF0ZSBkZSBBdXRvcml0YXRlIGRlIE1hbmFnZW1lbnQsIGlhciBsYSBuaXZlbCByZWdpb25hbCBkZSBjxIN0cmUgQWdlbsibaWEgcGVudHJ1IERlenZvbHRhcmUgUmVnaW9uYWzEgyBDZW50cnUsIG9yZ2FuaXNtIGludGVybWVkaWFyIGFsIHByb2dyYW11bHVpIGNlIG1vbml0b3JpemVhesSDIGltcGxlbWVudGFyZWEgYWNlc3R1aSBwcm9pZWN0IMOubiBSZWdpdW5lYSBDZW50cnUuDQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdnVsIGdlbmVyYWwgYWwgcHJvaWVjdHVsdWkvU2NvcHVsIHByb2llY3R1bHVpPC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQo8c3Ryb25nPk9iaWVjdGl2dWwgZ2VuZXJhbDwvc3Ryb25nPiBhbCBwcm9pZWN0dWx1aSBlc3RlIGRlIGEgYXNpZ3VyYSByZWZ1bmPIm2lvbmFsaXphcmVhIHVudWkgdGVyZW4gZGVncmFkYXQgyJlpIG5lcHJvZHVjdGl2IGN1IG8gc3VwcmFmYcibxIMgZGUgMTYuMTk0IG1wLCBzaXR1YXQgw65uIGludHJhdmlsYW51bCBNdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhyJlvdiwgw65uIHZlZGVyZWEgw65tYnVuxIN0xIPIm2lyaWkgbWVkaXVsdWkgdXJiYW4gyJlpIGEgY2FsaXTEg8ibaWkgdmllyJtpaSwgcmV2aXRhbGl6xINyaWkgb3JhyJl1bHVpLCByZWR1Y2VyaWkgcG9sdcSDcmlpIGFlcnVsdWkgyJlpIHByb21vdsSDcmlpIG3Eg3N1cmlsb3IgZGUgcmVkdWNlcmUgYSB6Z29tb3R1bHVpLg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+T2JpZWN0aXZlbGUgc3BlY2lmaWNlIGFsZSBwcm9pZWN0dWx1aTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KPHN0cm9uZz5PYmllY3RpdnVsIHNwZWNpZmljIGFsIHByb2llY3R1bHVpIDwvc3Ryb25nPmVzdGUgYW1lbmFqYXJlYSB1bmVpIHpvbmUgZGUgYWdyZW1lbnQgyJlpIHBldHJlY2VyZSBhIHRpbXB1bHVpIGxpYmVyLCBwcmluIHJlY29udmVyc2lhIMiZaSByZXV0aWxpemFyZWEgYWNlc3R1aSB0ZXJlbiBkZWdyYWRhdCwgY3UgbXVsdGlwbGUgZnVuY8ibaXVuaSwgY3VtIGFyIGZpOiBlZHVjYcibaWUsIHNwb3J0LCBqb2FjxIMsIHR1cmlzbSDImWkgYWN0aXZpdMSDyJtpIMOubiBhZXIgbGliZXIsIHBlaXNhZ2lzdGljIMiZaSBpbnRlZ3JhcmUgc29jaWFsxIMuDQoNClByaW4gaW1wbGVtZW50YXJlYSBhY2VzdHVpIHByb2llY3QsIHN1cHJhZmHIm2EgZGUgem9uZSB2ZXJ6aSBhIE11bmljaXBpdWx1aSBCcmHImW92IGEgY3Jlc2N1dCBjdSAxLDQ2IGhhLCBhanVuZ8OibmQgbGEgbyBzdXByYWZhyJthIHRvdGFsxIMgZGUgY2NhIDQ0LDI5IGhhLCByZXByZXplbnTDom5kIDEsMjMlIGRpbiB0ZXJpdG9yaXVsIGFkbWluaXN0cmF0aXYgyJlpIDQsOTIlIGRpbiBpbnRyYXZpbGFudWwgbXVuaWNpcGl1bHVpLiBQZW50cnUgY3JlYXJlYSBzcGHIm2l1bHVpIG11bHRpZnVuY8ibaW9uYWwgZGUgcmVjcmVlcmUgyJlpIHNwb3J0IGF1IGZvc3QgcmVhbGl6YXRlIHVybcSDdG9hcmVsZSBhY3Rpdml0xIPIm2k6DQo8dWw+DQogCTxsaT5zLWF1IGVmZWN0dWF0IGx1Y3LEg3JpIGRlIGNvbnNvbGlkYXJlIGEgdGVyZW51bHVpIMiZaSBkZSBzaXN0ZW1hdGl6YXJlIHZlcnRpY2FsxIMgYSBhY2VzdHVpYTs8L2xpPg0KIAk8bGk+cy1hdSBhbWVuYWphdCBzcGHIm2lpIHZlcnppIHByaW4gZGVmcmnImWFyZWEgdmVnZXRhyJtpZWkgZXhpc3RlbnRlLCBtb2RlbGFyZWEgdGVyZW51bHVpLCDDrm5jb3Jwb3JhcmVhIGRlIHBhbcOibnQgdmVnZXRhbCwgcGxhbnRhcmVhIGRlIHBsYW50ZSBwZXJlbmUsIHBsYW50YXJlYSBkZSBhcmJvcmkgyJlpIGFyYnXImXRpOzwvbGk+DQogCTxsaT5zLWF1IHJlYWxpemF0IHBpc3RlIHBlbnRydSBiaWNpY2xpyJl0aSBkaW4gw65tYnJhY8SDbWludGUgYXNmYWx0aWPEgyBwZW50cnUgb3JnYW5pemFyZWEgZGUgY3Vyc3VyaSBkZSDDrm52xIPIm2FyZSBhIG1lcnN1bHVpIHBlIGJpY2ljbGV0xIMgw65uIHRyYWZpYywgcHJldsSDenV0ZSBjdSBwYW50ZSDImWkgc2VucyBnaXJhdG9yaXUsIHNlbWFmb2FyZSDImWkgc2VtbmUgZGUgY2lyY3VsYcibaWUsIGludGVyc2VjyJtpZSBjdSBhbGVpIHBpZXRvbmFsZTs8L2xpPg0KIAk8bGk+cy1hdSBhbWVuYWphdCB0cmVpIHpvbmUgZGUg4oCcc2tpbGxz4oCdLCBlbGVtZW50ZWxlIGRpbiBsZW1uIGZpaW5kIGNvbmNlcHV0ZSBwZW50cnUgw65tYnVuxIN0xIPIm2lyZWEgYWJpbGl0xIPIm2lsb3IgYmljaWNsaciZdGlsb3I7PC9saT4NCiAJPGxpPnMtYSBhbWVuYWphdCBvIHpvbsSDIGRlIHPEg3JpdHVyaSBlY2hpbGlicnUsIHJlcHJlemVudGF0xIMgw65uIHBsYW4gcHJpbnRyLW8gbGluaWUgyJllcnB1aXTEgyBsdW5nxIMgY3UgcmlkaWPEg3JpIGRlIGxhIHNvbCBwcmVjdW0gyJlpIGN1IHpvbmUgw65uY2xpbmF0ZSBsYXRlcmFsOzwvbGk+DQogCTxsaT5zLWEgYW1lbmFqYXQgdW4gY2lyY3VpdCBtaWMgcGVudHJ1IGNvcGlpaSBtaWNpLCBjb25jZXB1dCBwZW50cnUgYSBhanV0YSBjb3BpaWkgc8SDIHByb2dyZXNlemUgcHJpbiBqb2FjxIM7PC9saT4NCiAJPGxpPnMtYXUgYWNoaXppyJtpb25hdCDImWkgbW9udGF0IGVsZW1lbnRlIGNvbnN0cnVjdGl2ZSBkZSB0aXB1bCBhbGVpIGRhbGF0ZSwgZm9pyJlvYXJlLCBwZXJnb2xlLCBncmlsYWplIMiZaSBncnVwdXJpIHNhbml0YXJlOzwvbGk+DQogCTxsaT5zLWEgYWNoaXppyJtpb25hdCDImWkgbW9udGF0IG1vYmlsaWVyIHVyYmFuIChixINuY2ksIGNvyJl1cmkgZGUgZ3Vub2ksIHN1cG9yyJtpIHBhcmNhcmUgYmljaWNsZXRlLCBlY2hpcGFtZW50ZSBmaXRuZXNzLCBlY2hpcGFtZW50ZSBsb2N1cmkgam9hY8SDLCBzZXR1cmkgyJlhaCwgZXRjKTs8L2xpPg0KIAk8bGk+cy1hdSByZWFsaXphdCBzaXN0ZW1lIGRlIGlyaWdhyJtpaSBhdXRvbWF0aXphdGUgY3UgZnVuY8ibaW9uYWxpdGF0ZSBpbmRlcGVuZGVudMSDIG9yZ2FuaXphdGUgcGUgc2VjdG9hcmU7PC9saT4NCiAJPGxpPnMtYXUgaW5zdGFsYXQgc2lzdGVtZSBkZSBpbHVtaW5hdCBjdSBjb3JwdXJpIGRlIHRpcCBMRUQgY2UgYXNpZ3VyxIMgdW4gaWx1bWluYXQgc3VmaWNpZW50LCBub2N0dXJuIMiZaSBlY29ub21pYzs8L2xpPg0KIAk8bGk+cy1hIGNvbnN0cnVpdCB1biBwYXZpbGlvbiBhZG1pbmlzdHJhdGl2IMOubiBjYXJlIGEgZm9zdCDDrm5jb3Jwb3JhdCBzdGHIm2lhIOKAnGJpa2Ugc2hhcmluZ+KAnSwgZG90YXTEgyBjdSA0MCBiaWNpY2xldGUgKDIwIGJpY2ljbGV0ZSB0aXAg4oCcbW91bnRhaW4gYmlrZeKAnSwgMjAgYmljaWNsZXRlIHRpcCDigJxjaXR5IGJpa2XigJ0pIGN1IHNwYcibaWkgZGUgZGVwb3ppdGFyZSwgdmVzdGlhcmUgyJlpIGJpcm91cmk7PC9saT4NCiAJPGxpPnMtYXUgYW1lbmFqYXQgZG91xIMgZ3J1cHVyaSBzYW5pdGFyZSBjdSBkb3TEg3JpbGUgbmVjZXNhcmUsIHJhY29yZGF0ZSBsYSB1dGlsaXTEg8ibaWxlIHB1YmxpY2U7PC9saT4NCiAJPGxpPmF1IGZvc3QgaW5zdGFsYXRlIHNpc3RlbWUgZGUgc3VwcmF2ZWdoZXJlIHZpZGVvLCBkZSBzb25vcml6YXJlIGV4dGVyaW9hcmUgyJlpIGVjaGlwYW1lbnRlIFdJLUZJLjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+UmV6dWx0YXRlIGHImXRlcHRhdGU8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NClJlenVsdGF0ZWxlIGHImXRlcHRhdGUgcGVudHJ1IE11bmljaXBpdWwgQnJhyJlvdiBkdXDEgyBpbXBsZW1lbnRhcmVhIHByb2llY3R1bHVpIHN1bnQgw65uIHN0csOibnPEgyBjb3JlbGFyZSBjdSBvYmllY3RpdnVsIGdlbmVyYWwgYWwgUE9SIDIwMTQtMjAyMCBwcmluIG9mZXJpcmVhIGRlIGFsdGVybmF0aXZlIG5vaSBkZSBwZXRyZWNlcmUgYSB0aW1wdWx1aSBsaWJlciBwZW50cnUgbG9jdWl0b3JpIMiZaSBwcmluIG9mZXJpcmVhIGRlIG5vaSBvcG9ydHVuaXTEg8ibaSBwZW50cnUgc2VydmljaWkgdHVyaXN0aWNlLCByZWR1Y2VyZWEgcG9sdcSDcmlpIGFlcnVsdWkgyJlpIGEgemdvbW90dWx1aSwgcmVzcGVjdGl2IMOubWJ1bsSDdMSDyJtpcmVhIGFzcGVjdHVsdWkgdXJiYW4gYWwgbXVuaWNpcGl1bHVpIHByaW4gcmVhYmlsaXRhcmVhIMiZaSByZXZhbG9yaWZpY2FyZWEgc3BhyJtpaWxvciB1cmJhbmUgbmVmb2xvc2l0ZSwgbmVwcm9kdWN0aXZlIMiZaSBkZWdyYWRhdGUuIFpvbmEgdmVyZGUgYW1lbmFqYXTEgyB2YSBzZXJ2aSBjYSBsb2MgZGUgcmVjcmVlcmUgyJlpIHNwb3J0IHBlbnRydSBsb2N1aXRvcmlpIGNhcnRpZXJ1bHVpIHJlemlkZW7Im2lhbCBWYWxlYSBDZXTEg8ibaWksIGRhciB0b3RvZGF0xIMgyJlpIHBlbnRydSB0b8ibaSBsb2N1aXRvcmlpIE11bmljaXBpdWx1aSwgcmVzcGVjdGl2IHR1cmnImXRpaSwgY2FyZSB2aXppdGVhesSDIG9yYciZdWwuDQoNClByb2llY3R1bCBlc3RlIHVuIGVsZW1lbnQgZGUgbm91dGF0ZSwgZGFyIMiZaSBkZSBuZWNlc2l0YXRlIMOubiBhY2VsYciZaSB0aW1wLiBQb3JuaW5kIGRlIGxhIHNvbHXIm2lpbGUgb2Zlcml0ZSBkZSBzcGVjaWFsaciZdGkgw65uIHBsYW5pZmljYXJlYSBvcmHImWVsb3IgY2FyZSBzZSBjb25mcnVudMSDIGN1IHBvbHVhcmVhIHN1bnQgcHJldsSDenV0ZSBhY3Rpdml0xIPIm2kgY2FyZSBzxIMgw65uY3VyYWplemUgdXRpbGl6YXJlYSBiaWNpY2xldGVpIGNhIG1pamxvYyBlbmVyZ2V0aWMgZGUgZGVwbGFzYXJlLiBTcGHIm2l1bCBtdWx0aWZ1bmPIm2lvbmFsIHZhIHByb21vdmEgbW9iaWxpdGF0ZWEgdXJiYW7EgyBhY3RpdsSDLCB0cmFuc3BvcnR1bCBhbHRlcm5hdGl2IGN1IGJpY2ljbGV0YSDImWkgaW50ZXJtb2RhbGl0YXRlYSBjdSB0cmFuc3BvcnR1bCBwdWJsaWMuIEVkdWNhyJtpYSB0aW1wdXJpZSBwcml2aW5kIHNvbHXIm2lpbGUgZGUgbW9iaWxpdGF0ZSBhbHRlcm5hdGl2xIMgyJlpIGJlbmVmaWNpaWxlIGFjZXN0b3JhIHN1bnQgcGlsb25paSBkZSBiYXrEgyDDrm4gY3JlyJl0ZXJlYSBjYWxpdMSDyJtpaSB2aWXIm2lpIMOubiBNdW5pY2lwaXVsIEJyYciZb3YuDQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5EYXRlIGRlIGNvbnRhY3Q8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NCjxzdHJvbmc+VUFUIE11bmljaXBpdWwgQnJhxZ9vdjwvc3Ryb25nPg0KDQpNYW5hZ2VyIGRlIHByb2llY3Q6IE1hbm9sYWNoZSBNYXJpbGVuYQ0KDQpUZWw6IDxhIGhyZWY9InRlbDorNDAyNjg0MDUwMDAiPis0IDAyNjggNDA1MDAwPC9hPg0KRW1haWw6IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpjb250YWN0QGJyYXNvdmNpdHkucm8iPmNvbnRhY3RAYnJhc292Y2l0eS5ybzwvYT4NCjxkaXYgY2xhc3M9ImNlbnRlciI+UGVudHJ1IGluZm9ybWHFo2lpIGRldGFsaWF0ZSBkZXNwcmUgY2VsZWxhbHRlIHByb2dyYW1lIGNvZmluYW7Fo2F0ZSBkZSBVbml1bmVhIEV1cm9wZWFuxIMsIHbEgyBpbnZpdMSDbSBzxIMgdml6aXRhxaNpOjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZm9uZHVyaS11ZS5ybyIgdGFyZ2V0PSJfUEVJIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj53d3cuZm9uZHVyaS11ZS5ybzwvYT4NCjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuaW5mb3JlZ2lvLnJvIiB0YXJnZXQ9Il9QRUkiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPnd3dy5pbmZvcmVnaW8ucm88L2E+DQo8YSBocmVmPSJodHRwOi8vcm8tcm8uZmFjZWJvb2suY29tL2luZm9yZWdpby5ybyIgdGFyZ2V0PSJfUEVJIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5yby1yby5mYWNlYm9vay5jb20vaW5mb3JlZ2lvLnJvPC9hPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzbWFsbCBjZW50ZXIiIHN0eWxlPSJjb2xvcjogIzAwMDBmZjsiPkludmVzdGltIMOubiB2aWl0b3J1bCB0xIN1ISBQcm9pZWN0IGNvZmluYW7Fo2F0IGRpbiBGb25kdWwgRXVyb3BlYW4gZGUgRGV6dm9sdGFyZSBSZWdpb25hbMSDIHByaW4gUHJvZ3JhbXVsIE9wZXJhxaNpb25hbCBSZWdpb25hbCAyMDE0LTIwMjA8L3NwYW4+PHNwYW4gY2xhc3M9InNtYWxsIGNlbnRlciI+Q29uxaNpbnV0dWwgYWNlc3R1aSBtYXRlcmlhbCBudSByZXByZXppbnTEgyDDrm4gbW9kIG9ibGlnYXRvcml1IHBvemnFo2lhIG9maWNpYWzEgyBhIFVuaXVuaWkgRXVyb3BlbmUgc2F1IGEgR3V2ZXJudWx1aSBSb23Dom5pZWkuPC9zcGFuPg0KDQo8L2Rpdj4NCjxpbWcgY2xhc3M9ImFsaWdubGVmdCBzaXplLWZ1bGwgd3AtaW1hZ2UtMjQ3OCBpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBjZW50ZXIiIHNyYz0iL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzExL2Zvb3Rlci1wZS10cm9sZWlidXplLmpwZyIgYWx0PSIiIHdpZHRoPSIxMDAlIiAvPg=="},"8":{"id":4268,"titlu":"EFICIENTIZARE ENERGETIC\u0102 A CL\u0102DIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BRA\u015eOV - COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA, CORP A","subtitlu":"Proiect finan\u021bat prin Programul Opera\u021bional Regional 2014-2020, Axa prioritar\u0103 4 Sprijinirea dezvolt\u0103rii urbane durabile Prioritatea de investi\u021bii 4.4 – Investi\u021biile \u00een educa\u021bie, \u0219i formare, inclusiv \u00een formare profesional\u0103, pentru dob\u00e2ndirea de competen\u021be \u0219i \u00eenv\u0103\u021bare pe tot parcursul vie\u021bii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa\u021bie \u0219i formare; Obiectiv Specific 4.5 – Cre\u0219terea calit\u0103\u021bii infrastructurii educa\u021bionale relevante pentru pia\u021ba for\u021bei de munc\u0103.","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/pr1.jpg","continut":"PGltZyBjbGFzcz0iYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS0yNDc4IGltZy1yZXNwb25zaXZlIGNlbnRlciIgc3JjPSIvc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMTEvaGVhZGVyLXBlLXRyb2xlaWJ1emUuanBnIiBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjEwMCUiIC8+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJ0YWJzIHRhYnMtYm90dG9tIHRhYnMtY2VudGVyIHRhYnMtc2ltcGxlIj4NCjx1bCBjbGFzcz0ibmF2IG5hdi10YWJzIj4NCiAJPGxpIHN0eWxlPSJsaXN0LXN0eWxlLXR5cGU6IG5vbmU7Ij48L2xpPg0KPC91bD4NCjx1bCBjbGFzcz0ibmF2IG5hdi10YWJzIj4NCiAJPGxpPjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPGRpdiBjbGFzcz0idGFiLWNvbnRlbnQiPg0KPGRpdiBpZD0iaW5mb3JtYXJlcHJvaWVjdCIgY2xhc3M9InRhYi1wYW5lIGFjdGl2ZSI+DQo8cCBjbGFzcz0iY2VudGVyIiBzdHlsZT0iY29sb3I6ICMwMDAwMDA7Ij48L3A+DQo8c3Ryb25nPiI8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPkVGSUNJRU5USVpBUkUgRU5FUkdFVElDxIIgQSBDTMSCRElSSUxPUiBQVUJMSUNFIERJTiBNVU5JQ0lQSVVMIEJSQciYT1Yg4oCTIENPTEVHSVVMPC9zdHJvbmc+IDxzdHJvbmc+VEVITklDIFRSQU5TSUxWQU5JQSwgQ09SUCBBIiAtIGNvZCBTTUlTPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz4gOjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+MTI4Mzk5PC9zdHJvbmc+IGVzdGUgZmluYcibYXQgZGluIMKgUHJvZ3JhbXVsIE9wZXJhyJtpb25hbCBSZWdpb25hbCAyMDE0LTIwMjAsIEF4YSBwcmlvcml0YXLEgyA0IFNwcmlqaW5pcmVhIGRlenZvbHTEg3JpaSB1cmJhbmUgZHVyYWJpbGUgUHJpb3JpdGF0ZWEgZGUgaW52ZXN0acibaWkgNC40IC0gSW52ZXN0acibaWlsZSDDrm4gZWR1Y2HIm2llLCDImWkgZm9ybWFyZSwgaW5jbHVzaXYgw65uIGZvcm1hcmUgcHJvZmVzaW9uYWzEgywgcGVudHJ1IGRvYsOibmRpcmVhIGRlIGNvbXBldGVuyJtlIMiZaSDDrm52xIPIm2FyZSBwZSB0b3QgcGFyY3Vyc3VsIHZpZcibaWkgcHJpbiBkZXp2b2x0YXJlYSBpbmZyYXN0cnVjdHVyaWxvciBkZSBlZHVjYcibaWUgyJlpIGZvcm1hcmU7IE9iaWVjdGl2IFNwZWNpZmljIDQuNSAtIENyZciZdGVyZWEgY2FsaXTEg8ibaWkgaW5mcmFzdHJ1Y3R1cmlpIGVkdWNhyJtpb25hbGUgcmVsZXZhbnRlIHBlbnRydSBwaWHIm2EgZm9yyJtlaSBkZSBtdW5jxIMuDQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5WYWxvYXJlYSB0b3RhbMSDIGEgcHJvaWVjdHVsdWk8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NCjxzdHJvbmc+VmFsb2FyZWEgdG90YWzEgyBhIHByb2llY3R1bHVpOiAxMS42MjIuNjc5LDI3IGxlaTwvc3Ryb25nPg0KDQo8c3Ryb25nPkY8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPmluYW7Im2FyZWEgbmVyYW1idXJzYWJpbMSDOiAxMC43NDAuMTIyLDI3IGxlaSwgZGluIGNhcmU6wqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqAgPC9zdHJvbmc+DQo8cCBzdHlsZT0icGFkZGluZy1sZWZ0OiA0MHB4OyI+PHN0cm9uZz5GPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz5pbmFuyJthcmVhIG5lcmFtYnVyc2FiaWzEgyBkaW4gPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz5GRURSwqAgPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz46IDwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+OTwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+Ljwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+MzE1PC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz4uPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz40MTI8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPiw8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPjI0PC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz4gbGVpPC9zdHJvbmc+PC9wPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPjxzdHJvbmc+Rjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+aW5hbsibYXJlYSBuZXJhbWJ1cnNhYmlsxIMgPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz5CdWdldCBkZSBTdGF0OiAxLjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+NDI0PC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz4uPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz43MTA8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPiw8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPjAzPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz4gbGVpIDwvc3Ryb25nPjwvcD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij48c3Ryb25nPkZpbmFuyJthcmUgZGluIEJ1Z2V0IExvY2FsOiA4ODIuNTU3LDAwIGxlaSAoY2hlbHR1aWVsaSBuZWVsaWdpYmlsZSDImWkgY29maW5hbsibYXJlIGRlIDIlKTwvc3Ryb25nPjwvcD4NCg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+UGVyaW9hZGEgZGUgaW1wbGVtZW50YXJlPC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQo8c3Ryb25nPjA0Ljwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+MDkuPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz4yMDE8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPjc8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPiDigJMgMzE8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPi4xMi48L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPjIwMjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+Mzwvc3Ryb25nPg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+VmFsb2FyZSBwcm9pZWN0PC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQpWYWxvYXJlYSB0b3RhbMSDIGEgcHJvaWVjdHVsdWkgZXN0ZSBkZSAxMS4wMzEuNzI0LDc1IGxlaSBkaW4gY2FyZToNCjx1bD4NCiAJPGxpPjEwLjk1OS4zMDgsNTEgbGVpIHZhbG9hcmUgdG90YWzEgyBlbGlnaWJpbMSDLCBkaW4gY2FyZToNCjx1bD4NCiAJPGxpPjkuMzE1LjQxMiwyNCBsZWkgdmFsb2FyZSBlbGlnaWJpbMSDIG5lcmFtYnVyc2FiaWzEgyBkaW4gRkVEUjwvbGk+DQogCTxsaT4xLjQyNC43MTAsMDMgbGVpIHZhbG9hcmUgZWxpZ2liaWxhIG5lcmFtYnVyc2FiaWzEgyBkaW4gQnVnZXQgZGUgU3RhdDwvbGk+DQogCTxsaT4yMTkuMTg2LDI0IGxlaSBjb2ZpbmFuyJthcmUgZWxpZ2liaWzEgyBhIGJlbmVmaWNpYXJ1bHVpPC9saT4NCjwvdWw+DQo8L2xpPg0KIAk8bGk+VmFsb2FyZSBuZWVsaWdpYmlsxIMgYWZlcmVudMSDIGNoZWx0dWllbGlsb3IgbmVlbGlnaWJpbGUgZXN0ZSBkZSA3Mi40MTYsMjQgbGVpPC9saT4NCjwvdWw+DQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdnVsIGdlbmVyYWwgYWwgcHJvaWVjdHVsdWkvU2NvcHVsIHByb2llY3R1bHVpPC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQo8c3Ryb25nPk9iaWVjdGl2dWwgZ2VuZXJhbDwvc3Ryb25nPiBhbCBwcm9pZWN0dWx1aSBlc3RlICJjcmXImXRlcmVhIGNhbGl0xIPIm2lpIGluZnJhc3RydWN0dXJpaSBlZHVjYcibaW9uYWxlIHJlbGV2YW50ZSBwZW50cnUgcGlhyJthIGZvcsibZWkgZGUgbXVuY8SDIi4NCg0KU2NvcHVsIGFjZXN0dWkgcHJvaWVjdCBlc3RlIGFjZWxhIGRlIGEgb2ZlcmkgZm9ybWFyZSBwcm9mZXNpb25hbMSDIGNvcmVzcHVuesSDdG9hcmUgY2VyZXJpaSDFn2kgZXhpZ2VuxaNlaSBtYW5pZmVzdGF0ZSBkZSBjxIN0cmUgYWdlbsWjaWkgZWNvbm9taWNpIGRpbiBtdW5pY2lwaXVsIEJyYcWfb3YuIE8gYXN0ZmVsIGRlIGZvcm1hcmUgcHJvZmVzaW9uYWzEgyBzZSBwb2F0ZSByZWFsaXphIG51bWFpIGFzaWd1csOibmR1LXNlIGluZnJhc3RydWN0dXJhIGVkdWNhxaNpb25hbMSDIGRlIGNhbGl0YXRlLCBwcmluIHJlYWxpemFyZWEgdW51aSBwYXJ0ZW5lcmlhdCBwdWJsaWMtcHJpdmF0LCDDrm4gY2FyZSB0b8WjaSBhY3RvcmlpIHPEgyBjb2xhYm9yZXplIHBlbnRydSBwcmVnxIN0aXJlYSB0aW5lcmlsb3Igc3BlY2lhbGnFn3RpIGRpbiBkb21lbml1LiDDjm4gY2FkcnVsIENvbGVnaXVsdWkgVGVobmljIFRyYW5zaWx2YW5pYSwgc3VudCBwcmVnxIN0acWjaSBhYnNvbHZlbsWjaSDDrm4gc3BlY2lhbGl6xINyaWxlOiB0ZWhuaWNpZW5pIGF2aWHFo2llLCB0ZWhuaWNpZW5pIGluc3RhbGHFo2lpIGRlIGJvcmQgYXZpb24sIHRlaG5pY2llbmkgcHJvaWVjdGFuxaNpIENBRCwgdGVobmljaWVuaSBtZWNhdHJvbmnFn3RpLCBsxINjxIN0dcWfaSBjb25zdHJ1Y8WjaWkgc3RydWN0dXJpIGFlcm9uYXZlLCBmcml6ZXJpLCBjb2Fmb3JpLCBtYW5pY2hpdXJpxZ90aSwgcGVkaWNoaXVyacWfdGksIG1lY2FuaWNpIGF1dG8uDQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmVsZSBzcGVjaWZpY2UgYWxlIHByb2llY3R1bHVpPC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQo8c3Ryb25nPk9iaWVjdGl2ZWxlIHNwZWNpZmljZTwvc3Ryb25nPiBhbGUgcHJvaWVjdHVsdWkgdml6ZWF6xIM6DQo8b2w+DQogCTxsaT5FZmljaWVudGl6YXJlYSBlbmVyZ2V0aWPEgywgcmVhYmlsaXRhcmVhIMWfaSBtb2Rlcm5pemFyZWEgY2zEg2RpcmlpIGNvcnB1bHVpIEEgYXBhcsWjaW7Dom5kIENvbGVnaXVsdWkgVGVobmljIFRyYW5zaWx2YW5pYSDFn2kgZG90YXJlYSBjdSBlY2hpcGFtZW50ZSDFn2kgYWx0ZSBkb3TEg3JpIG5lY2VzYXJlIHByb2Nlc3VsdWkgZGUgw65udsSDxaPEg23Dom50LjwvbGk+DQogCTxsaT5Gb3JtYXJlYSBwcm9mZXNpb25hbMSDIGEgNTA1IGVsZXZpLCBwZW50cnUgZG9iw6JuZGlyZWEgZGUgY29tcGV0ZW7Fo2UgxZ9pIMOubnbEg8WjYXJlIHBlIHRvdCBwYXJjdXJzdWwgdmllxaNpaSBwcmluIGRlenZvbHRhcmVhIGluZnJhc3RydWN0dXJpbG9yIGRlIGVkdWNhxaNpZSDFn2kgZm9ybWFyZS48L2xpPg0KPC9vbD4NCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPlJlenVsdGF0ZSBmaW5hbGU8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NCkNsYWRpcmVhIENvcnB1bHVpIEEgYXBhcsibaW7Dom5kIDxzdHJvbmc+PGVtPkNvbGVnaXVsdWkgVGVobmljIFRyYW5zaWx2YW5pYTwvZW0+PC9zdHJvbmc+IMKgcmVhYmlsaXRhdMSDLCBtb2Rlcm5pemF0xIMgc2kgZG90YXTEgy4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij4tIHN1cHJhZmHFo2EgcmVhYmlsaXRhdMSDIGVzdGUgZGUgPHN0cm9uZz44PC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz4zMjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+LDAwIG1wPC9zdHJvbmc+Liw8L3A+DQo8cCBzdHlsZT0icGFkZGluZy1sZWZ0OiA0MHB4OyI+LSBzdXByYWZhxaNhIGRlc2bEg8WfdXJhdMSDIGVzdGUgZGUgPHN0cm9uZz4zLjI2NiwwMCBtcC48L3N0cm9uZz48L3A+DQpOdW3Eg3J1bCB0b3RhbCBkZSBwYXJ0aWNpcGFuyJtpIMOubiBwcm9jZXN1bCBlZHVjYcibaW9uYWwgOiA1MDUgZWxldmkgw65uc2NyacWfaSBsYSBjdXJzdXJpbGUgQ29sZWdpdWx1aSBUZWhuaWMgVHJhbnNpbHZhbmlhLg0KDQo8c3Ryb25nPkJlbmVmaWNpYXJpaSBkaXJlY8WjaTwvc3Ryb25nPjogZGUgcmV6dWx0YXRlbGUgcHJvaWVjdHVsdWkgdm9yIGJlbmVmaWNpYSBkaXJlY3QgNTc2IGRlIHBlcnNvYW5lLCBkaW4gY2FyZToNCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij4tIDUwNSBlbGV2aSDDrm5zY3JpxZ9pIGxhIGN1cnN1cmlsZSBDb2xlZ2l1bHVpIFRlaG5pYyBUcmFuc2lsdmFuaWE7PC9wPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPi0gNTggZGUgY2FkcmUgZGlkYWN0aWNlIGFsZSBjb2xlZ2l1bHVpOzwvcD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij4tIDEzIHBlcnNvYW5lIHBlcnNvbmFsIGF1eGlsaWFyIMWfaSBuZWRpZGFjdGljLjwvcD4NCjxzdHJvbmc+QmVuZWZpY2lhcmlpIGluZGlyZWPIm2k6PC9zdHJvbmc+DQo8cCBzdHlsZT0icGFkZGluZy1sZWZ0OiA0MHB4OyI+QmVuZWZpY2lhcmlpIGluZGlyZWPIm2kgYWkgcHJvaWVjdHVsdWkgc3VudCBhZ2VuyJtpaSBlY29ub21pY2kgZGluIG11bmljaXBpdWwgQnJhc292IGRpbiBkb21lbml1bCBpbmR1c3RyaWVpIGF2aWHIm2llaSwgcmVzcGVjdGl2IEFpcmJ1cyBIZWxpY29wdGVycyBJbmR1c3RyaWVzLCBJQVIgU0Egc2kgcGFydGVuZXJpaSBhY2VzdG9yYSwgcGVudHJ1IHNwZWNpYWxpemFyaWxlIHRlaG5pY2llbmkgYXZpYcibaWUsIHRlaG5pY2llbmkgaW5zdGFsYcibaWkgZGUgYm9yZCBhdmlvbiwgdGVobmljaWFuIHByb2llY3RhbnQgQ0FELCB0ZWhuaWNpZW5pIG1lY2F0cm9uaXN0LCBsYWNhdHVzaSBjb25zdHJ1Y8O+aWkgc3RydWN0dXJpIGFlcm9uYXZlLCBwcmVjdW0gc2kgZGluIGRvbWVuaXVsIHNlcnZpY2lpbG9yLCBwZW50cnUgc3BlY2lhbGl6YXJpbGUgZnJpemVyLCBjb2Fmb3IsIG1hbmljaGl1cmlzdCwgcGVkaWNoaXVyaXN0IHNpIG1lY2FuaWMgYXV0by48L3A+DQoNCjwvZGl2Pg0KPC9kaXY+DQo8L2Rpdj4NCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPkRhdGUgZGUgY29udGFjdDwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KPGVtPjxzdHJvbmc+TXVuaWNpcGl1bCBCcmHImW92PC9zdHJvbmc+PC9lbT4NCg0KPGVtPkFkcmVzYTogQi1kdWwuIEVyb2lsb3IgbjwvZW0+ci4gOA0KDQpUZWw6IDxhIGhyZWY9InRlbDorNDAyNjg0MDUwMDAiPis0IDAyNjggNDA1MDAwPC9hPg0KPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuYnJhc292Y2l0eS5ybyI+aHR0cHM6Ly93d3cuYnJhc292Y2l0eS5ybzwvYT4NCjxkaXYgY2xhc3M9ImNlbnRlciI+UGVudHJ1IGluZm9ybWHFo2lpIGRldGFsaWF0ZSBkZXNwcmUgY2VsZWxhbHRlIHByb2dyYW1lIGNvZmluYW7Fo2F0ZSBkZSBVbml1bmVhIEV1cm9wZWFuxIMsIHbEgyBpbnZpdMSDbSBzxIMgdml6aXRhxaNpOjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZm9uZHVyaS11ZS5ybyIgdGFyZ2V0PSJfUEVJIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj53d3cuZm9uZHVyaS11ZS5ybzwvYT4NCjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuaW5mb3JlZ2lvLnJvIiB0YXJnZXQ9Il9QRUkiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPnd3dy5pbmZvcmVnaW8ucm88L2E+DQo8YSBocmVmPSJodHRwOi8vcm8tcm8uZmFjZWJvb2suY29tL2luZm9yZWdpby5ybyIgdGFyZ2V0PSJfUEVJIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5yby1yby5mYWNlYm9vay5jb20vaW5mb3JlZ2lvLnJvPC9hPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzbWFsbCBjZW50ZXIiIHN0eWxlPSJjb2xvcjogIzAwMDBmZjsiPkludmVzdGltIMOubiB2aWl0b3J1bCB0xIN1ISBQcm9pZWN0IGNvZmluYW7Fo2F0IGRpbiBGb25kdWwgRXVyb3BlYW4gZGUgRGV6dm9sdGFyZSBSZWdpb25hbMSDIHByaW4gUHJvZ3JhbXVsIE9wZXJhxaNpb25hbCBSZWdpb25hbCAyMDE0LTIwMjA8L3NwYW4+PHNwYW4gY2xhc3M9InNtYWxsIGNlbnRlciI+Q29uxaNpbnV0dWwgYWNlc3R1aSBtYXRlcmlhbCBudSByZXByZXppbnTEgyDDrm4gbW9kIG9ibGlnYXRvcml1IHBvemnFo2lhIG9maWNpYWzEgyBhIFVuaXVuaWkgRXVyb3BlbmUgc2F1IGEgR3V2ZXJudWx1aSBSb23Dom5pZWkuPC9zcGFuPjwvZGl2Pg0KPGltZyBjbGFzcz0iYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS0yNDc4IGltZy1yZXNwb25zaXZlIGNlbnRlciIgc3JjPSIvc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMTEvZm9vdGVyLXBlLXRyb2xlaWJ1emUuanBnIiBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjEwMCUiIC8+"},"9":{"id":3381,"titlu":"ACHIZI\u021aIA DE MIJLOACE DE TRANSPORT MODERNE","subtitlu":"Proiect finan\u021bat prin Programul Opera\u021bional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu num\u0103rul POR \/182\/4\/1, componenta 1: POR \/2017\/4\/4.1\/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvolt\u0103rii urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon \u00een municipiile re\u0219edint\u0103 de jude\u021b prin investi\u021bii bazate pe planurile de mobilitate urban\u0103 durabil\u0103.","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/1.jpg","continut":"PGltZyBjbGFzcz0iYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS0yNDc4IGltZy1yZXNwb25zaXZlIGNlbnRlciIgc3JjPSIvc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMTEvaGVhZGVyLXBlLXRyb2xlaWJ1emUuanBnIiBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjEwMCUiIC8+DQo8cCBjbGFzcz0iY2VudGVyIiBzdHlsZT0iY29sb3I6ICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPklORk9STUFSRSBQUk9JRUNUPC9zdHJvbmc+PC9wPg0KDQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5UaXRsdWwgcHJvaWVjdHVsdWk8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NClVuaXRhdGVhIGFkbWluaXN0cmF0aXYgdGVyaXRvcmlhbMSDIE11bmljaXBpdWwgQnJhyJlvdiBpbXBsZW1lbnRlYXrEgyBwcm9pZWN0dWwgY3UgdGl0bHVsIDxzdHJvbmc+4oCeYWNoaXppyJtpYSBkZSBtaWpsb2FjZSBkZSB0cmFuc3BvcnQgbW9kZXJuZeKAnSwgY29kIFNNSVMgMTI2OTk2PC9zdHJvbmc+LCBmaW5hbsibYXQgcHJpbiBQcm9ncmFtdWwgT3BlcmHIm2lvbmFsIFJlZ2lvbmFsIDIwMTQtMjAyMCwgYXBlbHVsIGRlIHByb2llY3RlIGN1IG51bcSDcnVsIFBPUiAvMTgyLzQvMSwgY29tcG9uZW50YSAxOiBQT1IgLzIwMTcvNC80LjEvMSwgYWZlcmVudCBBeGVpIHByaW9yaXRhcmUgNDogU3ByaWppbmlyZWEgZGV6dm9sdMSDcmlpIHVyYmFuZSBkdXJhYmlsZSwgT2JpZWN0aXZ1bCBzcGVjaWZpYyA0LjE6IFJlZHVjZXJlYSBlbWlzaWlsb3IgZGUgY2FyYm9uIMOubiBtdW5pY2lwaWlsZSByZciZZWRpbnTEgyBkZSBqdWRlyJsgcHJpbiBpbnZlc3RpyJtpaSBiYXphdGUgcGUgcGxhbnVyaWxlIGRlIG1vYmlsaXRhdGUgdXJiYW7EgyBkdXJhYmlsxIMuDQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5CZW5lZmljaWFyPC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQpVbml0YXRlYSBhZG1pbmlzdHJhdGl2IHRlcml0b3JpYWzEgyBNdW5pY2lwaXVsIEJyYciZb3YsIGNvbmZvcm0gQ29udHJhY3QgZGUgZmluYW7Im2FyZSBuci4gNTA1OC83LjAyLjIwMjAuDQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5EdXJhdGEgZGUgaW1wbGVtZW50YXJlPC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQo1MiBsdW5pDQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5WYWxvYXJlIHByb2llY3Q8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NCjxzdHJvbmc+VmFsb2FyZSB0b3RhbMSDPC9zdHJvbmc+IGEgcHJvaWVjdHVsdWkgZXN0ZSBkZcKgIDkxLjExNy43OTUsNzcgbGVpIGN1IG8gdmFsb2FyZSBhIGFzaXN0ZW7Im2VpIGZpbmFuY2lhcmUgbmVyYW1idXJzYWJpbGUgZGUgNzUuMDY1LjA2Nyw2MCBsZWksIGRpbiBjYXJlIGRpbiBGRURSIDY1LjEwNy40NTYsNjAgbGVpLg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+T2JpZWN0aXZ1bCBnZW5lcmFsIGFsIHByb2llY3R1bHVpL1Njb3B1bCBwcm9pZWN0dWx1aTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KT2JpZWN0aXZ1bCBnZW5lcmFsIGFsIHByb2llY3R1bHVpIGVzdGUgcmVkdWNlcmVhIGVtaXNpaWxvciBkZSBjYXJib24gw65uIG11bmljaXBpdWwgQnJhxZ9vdiBwcmluIGNyZcWfdGVyZWEgYXRyYWN0aXZpdMSDxaNpaSB0cmFuc3BvcnR1bHVpIHB1YmxpYyBjYSB1cm1hcmUgYSBtb2Rlcm5pesSDcmlpIGZsb3RlaSBkZSB2ZWhpY3VsZS4NClByaW4gY3JlxZ90ZXJlYSBhdHJhY3Rpdml0xIPFo2lpIHNpc3RlbXVsdWkgZGUgdHJhbnNwb3J0IHB1YmxpYyBzZSB1cm3Eg3JlxZ90ZSBkZXNjdXJhamFyZWEgdXRpbGl6xINyaWkgYXV0b3R1cmlzbXVsdWkgcGVudHJ1IGRlcGxhc8SDcmlsZSB1cmJhbmUgxZ9pIHNjxINkZXJlYSBuaXZlbHVsdWkgZGUgY29uZ2VzdGllIMWfaSBwb2x1YXJlIGNoaW1pY8SDIMWfaSBmb25pY8SDIGdlbmVyYXRlIGRlIHRyYW5zcG9ydHVsIHByaXZhdCwgZ2VuZXLDom5kIMOubiBtb2QgZGlyZWN0IHNjxINkZXJlYSBlbWlzaWlsb3IgZGUgQ08yIHByZWN1bSDFn2kgYWwgYWx0b3IgZW1pc2lpIChOT3gsIFBNMTAgZXRjLikuIENvbmZvcm0gc2NlbmFyaXVsdWkg4oCeZsSDcsSDIHByb2llY3TigJ0gZGVmaW5pdCDDrm4gUE1VRCwgY3JlxZ90ZXJlYSBudW3Eg3J1bHVpIGRlIGF1dG92ZWhpY3VsZSBwcml2YXRlIGRpbiB2aWl0b3J1bCBhcHJvcGlhdCB2YSBnZW5lcmEgbyBjcmXFn3RlcmUgYWNjZW50dWF0xIMgYSBlbWlzaWlsb3IgZGUgY2FyYm9uLCBtb3RpdiBwZW50cnUgY2FyZSBzY2VuYXJpdWwg4oCeY3UgcHJvaWVjdOKAnSAo4oCeYSBmYWNlIGNldmHigJ0pIGltcHVuZSBhZG9wdGFyZWEgZGUgbcSDc3VyaSBjb25jcmV0ZSBwcml2aW5kIGNyZcWfdGVyZWEgbnVtxINydWx1aSBkZSBwZXJzb2FuZSB1dGlsaXphdG9hcmUgYSB0cmFuc3BvcnR1bHVpIHB1YmxpYyDFn2kgcmVudW7Fo2FyZWEgw65uIGVnYWzEgyBtxINzdXLEgyBsYSB1dGlsaXphcmVhIGF1dG9ydHVyaXNtZWxvciBwZXJzb25hbGUuIEFzdGZlbCwgw65ubG9jdWlyZWEgdmVoaWN1bGVsb3IgZGUgdHJhbnNwb3J0IHB1YmxpYyBjdSB2ZWNoaW1lIHJpZGljYXTEgyDFn2kgZ3JhZCBjcmVzY3V0IGRlIHV6dXLEgyBmaXppY8SDIMWfaSBtb3JhbMSDLCBjdSB2ZWhpY3VsZSBkZSB0cmFuc3BvcnQgbm9pLCBlZmljaWVudGUgZW5lcmdldGljIMWfaSBjdSBuaXZlbCByZWR1cyBkZSBlbWlzaWkgcG9sdWFudGUgZXN0ZSBkZSBuYXR1csSDIHPEgyBjcmVhc2PEgyBudSBudW1haSBlZmljaWVuxaNhIGFjdGl2aXTEg8WjaWkgZGUgdHJhbnNwb3J0IHB1YmxpYywgY2kgxZ9pIGdyYWR1bCBkZSBhdHJhY3Rpdml0YXRlIGEgYWNlc3R1aSBtb2QgZGUgdHJhbnNwb3J0IMOubiByw6JuZHVsIHBvcHVsYcWjaWVpIG11bmNpcGl1bHVpIMWfaSBhbCBjZWxvciBkaW4gem9uYSBtZXRyb3BvbGl0YW7EgyBjYXJlIGx1Y3JlYXrEgyBwZSByYXphIG11bmljaXBpdWx1aS4gw45uIHBsdXMsIHByb2llY3R1bCBmYWNlIHBhcnRlIGRpbnRyLW8gYWJvcmRhcmUgY29tcGxleMSDLCBpbnRlZ3JhdMSDIMWfaSBjb21wbGVtZW50YXLEgywgYWzEg3R1cmkgYWx0ZSBwcm9pZWN0ZSBkaW4gY2FkcnVsIFBNVUQgKHByb2llY3RlIGNhcmUgdml6ZWF6xIMgaW5mcmFzdHJ1Y3R1cmEgdXRpbGl6YXTEgyBkZSB0cmFuc3BvcnR1bCBwdWJsaWMsIGNvbXBvbmVudGUgYWxlIHNpc3RlbWVsb3IgZGUgbWFuYWdlbWVudHVsIHRyYWZpY3VsdWkgcHJlY3VtIMWfaSBhbHRlIGludmVzdGnFo2lpIGRlc3RpbmF0ZSByZWR1Y2VyaWkgZW1pc2lpbG9yIGRlIENPMiDDrm4gem9uYSB1cmJhbsSDKSBhc3RmZWwgY8SDLCBpbXBsZW1lbnRhcmVhIGFjZXN0dWlhIHZhIGNvbnRyaWJ1aSBkaXJlY3QgbGEgcmVkdWNlcmVhIHRyYWZpY3VsdWkgYXV0byDFn2kgZGVjaSBhIGVtaXNpaWxvciBkZSBjYXJib24gZGluIE11bmljaXBpdWwgQnJhxZ9vdi4NCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPlJlenVsdGF0ZTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KPHVsPg0KIAk8bGk+VHJvbGVpYnV6ZSBhY2hpemnIm2lvbmF0ZSDigJMgMjUgYnVjLjwvbGk+DQogCTxsaT5BdXRvYnV6ZSBoaWJyaWQgYWNoaXppyJtpb25hdGUg4oCTIDEwIGJ1Yy48L2xpPg0KPC91bD4NCjxpbWcgY2xhc3M9ImFsaWdubm9uZSBzaXplLW1lZGl1bSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5icmFzb3ZjaXR5LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIwLzAyL1BIT1RPLTIwMjEtMTItMTUtMTQtMzYtMDktMzAweDIwMC5qcGciIGFsdD0iIiAvPjxpbWcgY2xhc3M9ImFsaWdubm9uZSBzaXplLW1lZGl1bSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5icmFzb3ZjaXR5LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIwLzAyL1BIT1RPLTIwMjEtMTEtMTktMTItMjAtMDYtMzAweDIwMC5qcGciIGFsdD0iIiAvPg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+QW51bsibIGRlIHByZXPEgzwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KPHVsPg0KIAk8bGk+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuYnJhc292Y2l0eS5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wMi9BbnVudC1kZS1wcmVzYS1maW5hbC5wZGYiPkFudW7ImyBkZSBwcmVzxIM8L2E+PC9saT4NCjwvdWw+DQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5EYXRlIGRlIGNvbnRhY3Q8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NCjxzdHJvbmc+VUFUIE11bmljaXBpdWwgQnJhxZ9vdjwvc3Ryb25nPg0KTWFuYWdlciBkZSBwcm9pZWN0IC0gTWloYWVsYSBHYWwgRGlyZWN0b3IgRXhlY3V0aXYgQWRqdW5jdCBEaXJlY8ibaWEgVGVobmljxIMNClRlbDogPGEgaHJlZj0idGVsOis0MDI2ODQxNjU1MCI+KzQgMDI2OCA0MTY1NTA8L2E+DQpFbWFpbDogPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1paGFlbGEuZ2FsQGJyYXNvdmNpdHkucm8iPm1paGFlbGEuZ2FsQGJyYXNvdmNpdHkucm88L2E+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJjZW50ZXIiPlBlbnRydSBpbmZvcm1hxaNpaSBkZXRhbGlhdGUgZGVzcHJlIGNlbGVsYWx0ZSBwcm9ncmFtZSBjb2ZpbmFuxaNhdGUgZGUgVW5pdW5lYSBFdXJvcGVhbsSDLCB2xIMgaW52aXTEg20gc8SDIHZpeml0YcWjaTo8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZvbmR1cmktdWUucm8iIHRhcmdldD0iX1BFSSIgcmVsPSJub29wZW5lciI+d3d3LmZvbmR1cmktdWUucm88L2E+DQo8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmluZm9yZWdpby5ybyIgdGFyZ2V0PSJfUEVJIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj53d3cuaW5mb3JlZ2lvLnJvPC9hPg0KPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3JvLXJvLmZhY2Vib29rLmNvbS9pbmZvcmVnaW8ucm8iIHRhcmdldD0iX1BFSSIgcmVsPSJub29wZW5lciI+cm8tcm8uZmFjZWJvb2suY29tL2luZm9yZWdpby5ybzwvYT48Y2VudGVyPjxpbWcgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIGFsaWduY2VudGVyIiBzcmM9Ii4vaW1nL2xvZ29zL3NpZ2xhX2J2LnBuZyIgYWx0PSIiIC8+PC9jZW50ZXI+DQo8c3BhbiBjbGFzcz0ic21hbGwgY2VudGVyIj5NdW5pY2lwaXVsIEJyYciZb3YNCkItZHVsLiBFcm9pbG9yLCBOci4gOCBCcmHFn292LCB0ZWxlZm9uL2ZheCAwMjY4IDQxMDY0NA0Kd3d3LmJyYXNvdmNpdHkucm88L3NwYW4+PHNwYW4gY2xhc3M9InNtYWxsIGNlbnRlciIgc3R5bGU9ImNvbG9yOiAjMDAwMGZmOyI+SW52ZXN0aW0gw65uIHZpaXRvcnVsIHTEg3UhIFByb2llY3QgY29maW5hbsWjYXQgZGluIEZvbmR1bCBFdXJvcGVhbiBkZSBEZXp2b2x0YXJlIFJlZ2lvbmFsxIMgcHJpbiBQcm9ncmFtdWwgT3BlcmHFo2lvbmFsIFJlZ2lvbmFsIDIwMTQtMjAyMDwvc3Bhbj48c3BhbiBjbGFzcz0ic21hbGwgY2VudGVyIj5Db27Fo2ludXR1bCBhY2VzdHVpIG1hdGVyaWFsIG51IHJlcHJlemludMSDIMOubiBtb2Qgb2JsaWdhdG9yaXUgcG96acWjaWEgb2ZpY2lhbMSDIGEgVW5pdW5paSBFdXJvcGVuZSBzYXUgYSBHdXZlcm51bHVpIFJvbcOibmllaS48L3NwYW4+PC9kaXY+DQo8aW1nIGNsYXNzPSJhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTI0NzggaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgY2VudGVyIiBzcmM9Ii9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8xMS9mb290ZXItcGUtdHJvbGVpYnV6ZS5qcGciIGFsdD0iIiB3aWR0aD0iMTAwJSIgLz4="},"10":{"id":2597,"titlu":"ACHIZI\u0162IE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC - AUTOBUZE ELECTRICE 12M DEAL, BRA\u015eOV, IA\u0218I, SIBIU, SLATINA, SUCEAVA","subtitlu":"Proiect finan\u0163at prin Programul Opera\u0163ional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu num\u0103rul POR\/2018\/4\/4.1\/3\/\u00een parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvolt\u0103rii urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon \u00een municipiile re\u0219edin\u021b\u0103 de jude\u021b prin investi\u021bii bazate pe planurile de mobilitate urban\u0103 durabil\u0103","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/pr2.jpg","continut":"PGltZyBjbGFzcz0iYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS0yNDc4IGltZy1yZXNwb25zaXZlIGNlbnRlciIgc3JjPSIvc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMTEvaGVhZGVyLXBlLXRyb2xlaWJ1emUuanBnIiBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjEwMCUiIC8+DQo8cCBjbGFzcz0iY2VudGVyIiBzdHlsZT0iY29sb3I6ICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPkFjaGl6acibaWUgbWlqbG9hY2UgZGUgdHJhbnNwb3J0IHB1YmxpYyAtIGF1dG9idXplIGVsZWN0cmljZSAxMiBtIGRlYWwsIEJyYciZb3YsIElhyJlpLCBTaWJpdSwgU2xhdGluYSwgU3VjZWF2YSwgY29kIFNNSVMgMTI3ODY1PC9zdHJvbmc+LCBmaW5hbsWjYXQgcHJpbiBQcm9ncmFtdWwgT3BlcmHFo2lvbmFsIFJlZ2lvbmFsIDIwMTQtMjAyMCwgYXBlbCBkZSBwcm9pZWN0ZSBjdSBudW3Eg3J1bCBQT1IvMjAxOC80LzQuMS8zL8OubiBwYXJ0ZW5lcmlhdCwgYWZlcmVudCBBeGVpIHByaW9yaXRhcmUgNCAtIFNwcmlqaW5pcmVhIGRlenZvbHTEg3JpaSB1cmJhbmUgZHVyYWJpbGUsIE9iaWVjdGl2dWwgc3BlY2lmaWMgNC4xwqAgLSBSZWR1Y2VyZWEgZW1pc2lpbG9yIGRlIGNhcmJvbiDDrm4gbXVuaWNpcGlpbGUgcmXImWVkaW7Im8SDIGRlIGp1ZGXImyBwcmluIGludmVzdGnIm2lpIGJhemF0ZSBwZSBwbGFudXJpbGUgZGUgbW9iaWxpdGF0ZSB1cmJhbsSDIGR1cmFiaWzEgzwvcD4NCg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+QmVuZWZpY2lhcjwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KUGFydGVuZXJpYXR1bCBmb3JtYXQgZGludHJlIE1pbmlzdGVydWwgRGV6dm9sdMSDcmlpIFJlZ2lvbmFsZSDFn2kgQWRtaW5pc3RyYcWjaWVpIFB1YmxpY2XCoCDDrm4gY2FsaXRhdGUgZGUgbGlkZXIgZGUgcGFydGVuZXJpYXQgxZ9pIFVuaXTEg8WjaWxlIEFkbWluaXN0cmF0aXYgVGVyaXRvcmlhbGUgTXVuaWNpcGl1bCBCcmHFn292LCBNdW5pY2lwaXVsIElhxZ9pLCBNdW5pY2lwaXVsIFNpYml1LCBNdW5pY2lwaXVsIFNsYXRpbmEgxZ9pIE11bmljaXBpdWwgU3VjZWF2YSwgY29uZm9ybSBPcmRpbnVsdWkgZGUgZmluYW7Fo2FyZSBuci4gNDgwOC8yNC4wOS4yMDE5Lg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+UGVyaW9hZGEgZGUgaW1wbGVtZW50YXJlPC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQo0OCBsdW5pOiAxIGlhbnVhcmllIDIwMTkgLSAzMSBkZWNlbWJyaWUgMjAyMw0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+VmFsb2FyZSBwcm9pZWN0PC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQpWYWxvYXJlYSB0b3RhbMSDIGEgcHJvaWVjdHVsdWkgZXN0ZSBkZSA8c3Ryb25nPjIwMi4xNTQuMDMxLDM1IGxlaSwgPC9zdHJvbmc+ZGluIGNhcmU6DQo8dWw+DQogCTxsaT42NTQuMDMxLDM1IGxlaSB2YWxvYXJlIHRvdGFsxIMgZWxpZ2liaWzEgywgZGluIGNhcmU6PC9saT4NCiAJPGxpPjYwNS45MjYsNTMgbGVpIHZhbG9hcmUgZWxpZ2liaWzEgyBuZXJhbWJ1cnNhYmlsxIMgRkVEUjs8L2xpPg0KIAk8bGk+NDgxLjQyNCwwNCBsZWkgdmFsb2FyZSBlbGlnaWJpbMSDIG5lcmFtYnVyc2FiaWzEgyBCdWdldCBkZSBTdGF0OzwvbGk+DQogCTxsaT41NjYuNjgwLDYzIGxlaSBjb2ZpbmFuxaNhcmUgZWxpZ2liaWzEgyBhIGJlbmVmaWNpYXJ1bHVpOzwvbGk+DQogCTxsaT43MDkuNTgxLDAyIGxlaSwgdmFsb2FyZSBUVkEgbmVlbGlnaWJpbMSDIGFmZXJlbnTEgyBjaGVsdHVpZWxpbG9yIGVsaWdpYmlsZS48L2xpPg0KPC91bD4NClZhbG9hcmVhIGFmZXJlbnTEgyBhY3Rpdml0xIPFo2lsb3IgVUFUIE11bmljaXBpdWwgQnJhxZ9vdiDCoGVzdGUgZGUgPHN0cm9uZz4yNi45NjMuOTgxLDEyIGxlaTwvc3Ryb25nPiwgZGluIGNhcmU6DQo8dWw+DQogCTxsaT4wNDYuNDAwLDAwbGVpIHZhbG9hcmUgdG90YWzEgyBlbGlnaWJpbMSDLCBkaW4gY2FyZTo8L2xpPg0KIAk8bGk+NTg5LjQ0MCwwMGxlaSB2YWxvYXJlIGVsaWdpYmlsxIMgbmVyYW1idXJzYWJpbMSDIEZFRFI7PC9saT4NCiAJPGxpPjk5Ni4wMzIsMDAgbGVpIHZhbG9hcmUgZWxpZ2liaWzEgyBuZXJhbWJ1cnNhYmlsxIMgQnVnZXQgZGUgU3RhdDs8L2xpPg0KIAk8bGk+OTI4LDAwIGxlaSBjb2ZpbmFuxaNhcmUgZWxpZ2liaWzEgyBhIGJlbmVmaWNpYXJ1bHVpOzwvbGk+DQogCTxsaT45MTcuNTgxLDEyIGxlaSwgdmFsb2FyZSBUVkEgbmVlbGlnaWJpbMSDIGFmZXJlbnTEgyBjaGVsdHVpZWxpbG9yIGVsaWdpYmlsZSwgcmVjdXBlcmF0xIMgZGUgbGEgYnVnZXR1bCBkZSBzdGF0PC9saT4NCjwvdWw+DQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdnVsIGdlbmVyYWwgYWwgcHJvaWVjdHVsdWkvU2NvcHVsIHByb2llY3R1bHVpPC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQpPYmllY3RpdnVsIGdlbmVyYWwgYWwgcHJvaWVjdHVsdWkgw65sIHJlcHJlemludMSDIHByb21vdmFyZWEgbW9iaWxpdMSDxaNpaSB1cmJhbmUgZHVyYWJpbGUgcHJpbiBjcmVhcmVhIHVudWkgc2lzdGVtIGRlIHRyYW5zcG9ydCBwdWJsaWMgw65uIG11bmljaXBpaWxlIHJlyJllZGluyJvEgyBkZSBqdWRlyJsgKE11bmljaXBpdWwgQnJhxZ9vdiwgTXVuaWNpcGl1bCBJYcWfaSzCoCBNdW5pY2lwaXVsIFNpYml1LCBNdW5pY2lwaXVsIFNsYXRpbmEgxZ9pIE11bmljaXBpdWwgU3VjZWF2YSkgZWZpY2llbnQsIGVjb2xvZ2ljIMWfaSBtb2Rlcm4sIGNhcmUgc8SDIGNvbmR1Y8SDIGxhIHJlZHVjZXJlYSBjYW50aXTEg8WjaWxvciBkZSBDTzIgxZ9pIGVtaXNpaSBwb2x1YW50ZSBkZXZlcnNhdGUgw65uIGF0bW9zZmVyxIMsIHJlZHVjZXJlYSBudW3Eg3J1bHVpIGRlIGF1dG90dXJpc21lIMOubiB0cmFmaWMsIGNyZcWfdGVyZWEgbnVtxINydWx1aSBkZSBwZXJzb2FuZSBjYXJlIHV0aWxpemVhesSDIHRyYW5zcG9ydHVsIMOubiBjb211biBjdSBpbXBhY3QgYXN1cHJhIGZsdWlkaXrEg3JpaSB0cmFmaWN1bHVpIHJ1dGllci4NCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPk9iaWVjdGl2ZWxlIHNwZWNpZmljZSBhbGUgcHJvaWVjdHVsdWk8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NCk9iaWVjdGl2dWwgc3BlY2lmaWMgYWwgcHJvaWVjdHVsdWkgZXN0ZSDDrm5sb2N1aXJlYSBpbnRlZ3JhbMSDIGEgcGFyY3VsdWkgZGUgbWlqbG9hY2UgZGUgdHJhbnNwb3J0IMOubiBjb211biBkZSBwZSBvIHNlcmllIGRlIHJ1dGUgZGUgdHJhbnNwb3J0IHB1YmxpYyBvcGVyYcibaW9uYWxlLCBhY3R1YWxtZW50ZSBkZXNlcnZpdGUgY3UgYXV0b2J1emUgZGllc2VsICjDrm4gbXVsdGUgY2F6dXJpIGRlcMSDyJlpdGUgZml6aWMgc2F1IG1vcmFsKSwgY3UgNjAgYXV0b2J1emUgZWxlY3RyaWNlIGN1IGx1bmdpbWVhIGRlIGFwcm94aW1hdGl2IDEyIG0gKGx1bmdpbWUgbWluaW3EgyAxMSw1IG0gLSBsdW5naW1lIG1heGltxIMgMTIsNSBtKSBwZW50cnUgMTMgcnV0ZSBkZSB0cmFuc3BvcnQgZGluIE11bmljaXBpdWwgQnJhxZ9vdiwgTXVuaWNpcGl1bCBJYcWfaSzCoCBNdW5pY2lwaXVsIFNpYml1LCBNdW5pY2lwaXVsIFNsYXRpbmEgxZ9pIE11bmljaXBpdWwgU3VjZWF2YS4NCg0KUGVudHJ1IE11bmljaXBpdWwgQnJhxZ9vdiBhdSBmb3N0IGFjaGl6acWjaW9uYXRlIHVuIG51bcSDciBkZSA4IGF1dG9idXplIGVsZWN0cmljZSBjdSBsdW5naW1lYSBkZSBhcHJveGltYXRpdiAxMiBtLCDDrm5zb8WjaXRlIGRlIDMgc3RhxaNpaSBkZSDDrm5jxINyY2FyZSByYXBpZMSDIMWfaSA4IHN0YcWjaWkgZGUgw65uY8SDcmNhcmUgbGVudMSDLg0KDQpBdXRvYnV6ZWxlIGVsZWN0cmljZSBzdW50IGRlIHRpcCBzb2xvIChuZWFydGljdWxhdGUpLCBjdSBwbGFuyJlldSBqb3MgKHBvZGVhIGludGVncmFsIGNvYm9yw6J0xIMpLCBmYWNpbGl0xIPIm2kgcGVudHJ1IGFjY2VzdWwgbmVsaW1pdGF0IGFsIHBlcnNvYW5lbG9yIGN1IG1vYmlsaXRhdGUgcmVkdXPEgywgZsSDcsSDIGV0YWosIGNhcm9zZXJpZSBDRSwgZWNoaXBhdGUgY3UgZWNoaXBhbWVudGUgSVRTIG1vZGVybmU6IHNpc3RlbWUgR1BTLCBlY2hpcGFtZW50ZSBXaUZpLCBzaXN0ZW1lIGRlIHN1cHJhdmVnaGVyZSB2aWRlbyDDrm4gaW50ZXJpb3J1bCDFn2kgZXh0ZXJpb3J1bCB2ZWhpY3VsZWxvciwgc2lzdGVtZSBkZSBpbmZvcm1hcmUgKHZpZGVvIMWfaSBhdWRpbykgYSBjxINsxIN0b3JpbG9yIGF0w6J0IMOubiB2ZWhpY3VsZSBjw6J0IMWfaSDDrm4gZXh0ZXJpb3J1bCBhY2VzdG9yYSwgc2lzdGVtZSBkZSBudW3Eg3JhcmUgYXV0b21hdMSDIGEgY8SDbMSDdG9yaWxvciwgcG9ydHVyaSBVU0IgcGVudHJ1IMOubmPEg3JjYXJlYSBkaXNwb3ppdGl2ZWxvciBjxINsxIN0b3JpbG9yIGV0Yy4NCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPlJlenVsdGF0ZTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KPHVsPg0KIAk8bGkgc3R5bGU9Imxpc3Qtc3R5bGUtdHlwZTogbm9uZTsiPjwvbGk+DQo8L3VsPg0KUmV6dWx0YXRlIGFzdGVwdGF0ZSBnZW5lcmFsZQ0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPlBlbnRydSDDrm50cmVnIHByb2llY3R1bCwgZHVwxIMgaW1wbGVtZW50YXJlYSBhY2VzdHVpYSwgZW1pc2lpbGUgZGUgR0VTIHZvciBzY8SDZGVhLCBwZW50cnUgZmllY2FyZSBhbiwgY3UgMi45ODkgdG9uZSBDTzIvYW4uPC9wPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPkRlIGFzZW1lbmVhLCBjcmVzdGVyZWEgbnVtxINydWx1aSBkZSBwYXNhZ2VyaSBhIGZvc3QgY2FsY3VsYXTEgyBjYSBmaWluZCwgcGVudHJ1IHRvYXRlIHJ1dGVsZSBkaW4gcHJvaWVjdDwvcD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij5kZSBjY2EuIDIuMDQ3LjcwOSBwYXNhZ2VyaSBwZSBhbiBzYXUsIMOubiBtZWRpZSBwZW50cnUgZmllY2FyZSBydXTEgyBkaW4gcHJvaWVjdCAxODYuNjA2IHBhc2FnZXJpL2FuLjwvcD4NClJlenVsdGF0ZWxlIGFzdGVwdGF0ZSDDrm4gZnVuY8WjaWUgZGUgYWN0aXZpdMSDxaNpbGUgcHJvaWVjdHVsdWkNCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij5QZW50cnUgw65udHJlZyBwcm9pZWN0dWwgdm9yIGZpIGFjaGl6acWjaW9uYXRlOjwvcD4NCg0KPHVsPg0KIAk8bGkgc3R5bGU9Imxpc3Qtc3R5bGUtdHlwZTogbm9uZTsiPg0KPHVsPg0KIAk8bGk+NjAgZGUgYXV0b2J1emUgZWxlY3RyaWNlIGN1IGx1bmdpbWVhIGRlIGNjYS4gMTIgbSBjdSBjYXBhY2l0YXRlIGRlIG1pbmltIDcwIGRlIHBhc2FnZXJpLCBkaW50cmUgY2FyZSA4IGF1dG9idXplIGVsZWN0cmljZSBwZW50cnUgbXVuaWNpcGl1bCBCcmHFn292ICwgw65uc2\/Fo2l0ZSBkZSB1biBudW3Eg3IgZWdhbCBkZSBzdGHFo2lpIGRlIMOubmPEg3JjYXJlIGxlbnTEgyAoY8OidGUgbyBzdGHFo2llIHBlbnRydSBmaWVjYXJlIGF1dG9idXogZWxlY3RyaWMpLCBjZSB2b3IgZmkgaW5zdGFsYXRlIGxhIGdhcmFqZWxlIC8gZGVwb3VyaWxlIHVuZGUgdm9yIGZpIGdhcmF0ZSBub2lsZSBhdXRvYnV6ZSBlbGVjdHJpY2U7PC9saT4NCiAJPGxpPjE5IHN0YcWjaWkgZGUgw65uY8SDcmNhcmUgcmFwaWTEgzogMyBwZW50cnUgbXVuLiBCcmFzb3YsIDYgcGVudHJ1IG11bi4gSWHFn2ksIDMgcGVudHJ1IG11bi4gU2liaXUgLCAzIHBlbnRydSBtdW4uIFNsYXRpbmEgc2kgNCBwZW50cnUgbXVuLiBTdWNlYXZhLjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPC9saT4NCjwvdWw+DQpSZXp1bHRhdGVsZSBhxZ90ZXB0YXRlIHBlbnRydSBNdW5pY2lwaXVsIEJyYcWfb3YsIGR1cMSDIGltcGxlbWVudGFyZWEgcHJvaWVjdHVsdWkgLSByZWR1Y2VyZWEgZW1pc2lpbG9yIGRlIEdFU8KgICjDrm4gQ08yIGVjaGl2YWxlbnQpIGVzdGltYXTEgyB2YSBmaSBkZSAzNjkgdCBDTzIvYW5pLCBpYXIgY3JlxZ90ZXJlYSBlc3RpbWF0xIMgYSBudW3Eg3J1bHVpIGRlIHBhc2FnZXJpIHRyYW5zcG9ydGHFo2kgcGUgcnV0xIMgwqB2YSBmaSBkZSA1MDUuMzU1IHBhc2FnZXJpL2FuLg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+RGF0ZSBkZSBjb250YWN0PC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQo8c3Ryb25nPk11bmljaXBpdWwgQnJhxZ9vdjwvc3Ryb25nPg0KDQpCLWR1bC4gRXJvaWxvciwgTnIuIDgswqAgQnJhxZ9vdg0KDQp0ZWxlZm9uL2ZheCAwMjY4IDQwNSAwMDANCg0KPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5icmFzb3ZjaXR5LnJvIj53d3cuYnJhc292Y2l0eS5ybzwvYT4NCjxkaXYgY2xhc3M9ImNlbnRlciI+UGVudHJ1IGluZm9ybWHFo2lpIGRldGFsaWF0ZSBkZXNwcmUgY2VsZWxhbHRlIHByb2dyYW1lIGNvZmluYW7Fo2F0ZSBkZSBVbml1bmVhIEV1cm9wZWFuxIMsIHbEgyBpbnZpdMSDbSBzxIMgdml6aXRhxaNpOjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZm9uZHVyaS11ZS5ybyIgdGFyZ2V0PSJfUEVJIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj53d3cuZm9uZHVyaS11ZS5ybzwvYT4NCjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuaW5mb3JlZ2lvLnJvIiB0YXJnZXQ9Il9QRUkiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPnd3dy5pbmZvcmVnaW8ucm88L2E+DQo8YSBocmVmPSJodHRwOi8vcm8tcm8uZmFjZWJvb2suY29tL2luZm9yZWdpby5ybyIgdGFyZ2V0PSJfUEVJIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5yby1yby5mYWNlYm9vay5jb20vaW5mb3JlZ2lvLnJvPC9hPjxjZW50ZXI+PGltZyBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgYWxpZ25jZW50ZXIiIHNyYz0iL2ltZy9sb2dvcy9zaWdsYV9idi5wbmciIGFsdD0iIiAvPjwvY2VudGVyPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzbWFsbCBjZW50ZXIiIHN0eWxlPSJjb2xvcjogIzAwMDBmZjsiPkludmVzdGltIMOubiB2aWl0b3J1bCB0xIN1ISBQcm9pZWN0IGNvZmluYW7Fo2F0IGRpbiBGb25kdWwgRXVyb3BlYW4gZGUgRGV6dm9sdGFyZSBSZWdpb25hbMSDIHByaW4gUHJvZ3JhbXVsIE9wZXJhxaNpb25hbCBSZWdpb25hbCAyMDE0LTIwMjA8L3NwYW4+DQoNCjxzcGFuIGNsYXNzPSJzbWFsbCBjZW50ZXIiPkNvbsWjaW51dHVsIGFjZXN0dWkgbWF0ZXJpYWwgbnUgcmVwcmV6aW50xIMgw65uIG1vZCBvYmxpZ2F0b3JpdSBwb3ppxaNpYSBvZmljaWFsxIMgYSBVbml1bmlpIEV1cm9wZW5lIHNhdSBhIEd1dmVybnVsdWkgUm9tw6JuaWVpLjwvc3Bhbj4NCg0KPC9kaXY+DQo8aW1nIGNsYXNzPSJhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTI0NzggaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgY2VudGVyIiBzcmM9Ii9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8xMS9mb290ZXItcGUtdHJvbGVpYnV6ZS5qcGciIGFsdD0iIiB3aWR0aD0iMTAwJSIgLz4="},"11":{"id":2590,"titlu":"ACHIZI\u021aIE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC \u2013 AUTOBUZE ELECTRICE 18 M, BRA\u0218OV, TIMI\u0218OARA","subtitlu":"Proiect finan\u0163at prin Programul Opera\u0163ional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu num\u0103rul POR\/2018\/4\/4.1\/3\/\u00een parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvolt\u0103rii urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon \u00een municipiile re\u0219edin\u021b\u0103 de jude\u021b prin investi\u021bii bazate pe planurile de mobilitate urban\u0103 durabil\u0103.","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/poza-autobuz-electric-e1576494772770.jpg","continut":"PGltZyBjbGFzcz0iYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS0yNDc4IGltZy1yZXNwb25zaXZlIGNlbnRlciIgc3JjPSIvc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMTEvaGVhZGVyLXBlLXRyb2xlaWJ1emUuanBnIiBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjEwMCUiIC8+DQo8cCBjbGFzcz0iY2VudGVyIiBzdHlsZT0iY29sb3I6ICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPklORk9STUFSRSBQUk9JRUNUPC9zdHJvbmc+PC9wPg0KDQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5UaXRsdWwgcHJvaWVjdHVsdWk8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NClVuaXRhdGVhIEFkbWluaXN0cmF0aXbigJNUZXJpdG9yaWFsxIMgTXVuaWNpcGl1bCBCcmHFn292IGEgaW1wbGVtZW50YXQsIMOubiBjYWxpdGF0ZSBkZSBwYXJ0ZW5lciwgcHJvaWVjdHVsIMKgPHN0cm9uZz48ZW0+QWNoaXppxaNpZTwvZW0+PC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz48ZW0+IMKgPC9lbT48L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPjxlbT5taWpsb2FjZSBkZSB0cmFuc3BvcnQgcHVibGljIOKAkyBhdXRvYnV6ZSBlbGVjdHJpY2UgMTggbSwgQnJhxZ9vdiwgVGltacWfb2FyYTwvZW0+PC9zdHJvbmc+IMKgY29kIFNNSVMgMTI4MTE0LCBmaW5hbsWjYXQgcHJpbiBQcm9ncmFtdWwgT3BlcmHFo2lvbmFsIFJlZ2lvbmFsIDIwMTQtMjAyMCwgYXBlbCBkZSBwcm9pZWN0ZSBjdSBudW3Eg3J1bCBQT1IvMjAxOC80LzQuMS8zL8OubiBwYXJ0ZW5lcmlhdCwgYWZlcmVudCBBeGVpIHByaW9yaXRhcmUgNCAtIFNwcmlqaW5pcmVhIGRlenZvbHTEg3JpaSB1cmJhbmUgZHVyYWJpbGUsIE9iaWVjdGl2dWwgc3BlY2lmaWMgNC4xwqAgLSBSZWR1Y2VyZWEgZW1pc2lpbG9yIGRlIGNhcmJvbiDDrm4gbXVuaWNpcGlpbGUgcmXImWVkaW7Im8SDIGRlIGp1ZGXImyBwcmluIGludmVzdGnIm2lpIGJhemF0ZSBwZSBwbGFudXJpbGUgZGUgbW9iaWxpdGF0ZSB1cmJhbsSDIGR1cmFiaWzEgy4NCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPkJlbmVmaWNpYXI8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NClBhcnRlbmVyaWF0dWwgZm9ybWF0IGRpbnRyZSBNaW5pc3RlcnVsIEx1Y3LEg3JpbG9yIFB1YmxpY2UsIERlenZvbHTEg3JpaSDFn2kgQWRtaW5pc3RyYcWjaWVpIMOubiBjYWxpdGF0ZSBkZSBsaWRlciBkZSBwYXJ0ZW5lcmlhdCDFn2kgVW5pdMSDxaNpbGUgQWRtaW5pc3RyYXRpdiBUZXJpdG9yaWFsZSBNdW5pY2lwaXVsIEJyYcWfb3YgxZ9pIMKgTXVuaWNpcGl1bCBUaW1pxZ9vYXJhLMKgIGNvbmZvcm0gT3JkaW51bHVpIGRlIGZpbmFuxaNhcmUgbnIuIDQ4MTIvMS4xMC4yMDE5Lg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+UGVyaW9hZGEgZGUgaW1wbGVtZW50YXJlPC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQo2MCBsdW5pOiAxIGlhbnVhcmllIDIwMTkgLSAzMSBkZWNlbWJyaWUgMjAyMw0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+VmFsb2FyZSBwcm9pZWN0PC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQpWYWxvYXJlYSB0b3RhbMSDIGEgcHJvaWVjdHVsdWkgZXN0ZSBkZSAyMjYuMTYwLjYzMyw0MCBsZWksIGRpbiBjYXJlOg0KPHVsPg0KIAk8bGk+MTg4Ljg0Ny43MTAsNDUgbGVpIHZhbG9hcmUgdG90YWzEgyBlbGlnaWJpbMSDLCBkaW4gY2FyZToNCjx1bD4NCiAJPGxpPjUyMC41NTMuODkgbGVpIHZhbG9hcmUgZWxpZ2liaWzEgyBuZXJhbWJ1cnNhYmlsxIMgRkVEUjs8L2xpPg0KIAk8bGk+NDU2LjYwMiwzNSBsZWkgdmFsb2FyZSBlbGlnaWJpbMSDIG5lcmFtYnVyc2FiaWzEgyBCdWdldCBkZSBTdGF0OzwvbGk+DQogCTxsaT44NzAuNTU0LDIxIGxlaSBjb2ZpbmFuxaNhcmUgZWxpZ2liaWzEgyBhIGJlbmVmaWNpYXJ1bHVpOzwvbGk+DQo8L3VsPg0KPC9saT4NCiAJPGxpPjMxLjg5NC40MjIsOTYgbGVpLCB2YWxvYXJlIFRWQSBuZWVsaWdpYmlsxIMgYWZlcmVudMSDIGNoZWx0dWllbGlsb3IgZWxpZ2liaWxlLjwvbGk+DQo8L3VsPg0KVmFsb2FyZWEgYWZlcmVudMSDIGFjdGl2aXTEg8WjaWxvciBVQVQgTXVuaWNpcGl1bCBCcmHFn292IGVzdGUgZGUgNDcuMDMyLjk2OSw3NiwwMGxlaSwgZGluIGNhcmU6DQo8dWw+DQogCTxsaT4yMTguNTQ2LDgwIGxlaSB2YWxvYXJlIHRvdGFsxIMgZWxpZ2liaWzEgywgZGluIGNhcmU6DQo8dWw+DQogCTxsaT4xODUuNzY0LDc4IGxlaSB2YWxvYXJlIGVsaWdpYmlsxIMgbmVyYW1idXJzYWJpbMSDIEZFRFI7PC9saT4NCiAJPGxpPjIyOC40MTEsMDggbGVpIHZhbG9hcmUgZWxpZ2liaWzEgyBuZXJhbWJ1cnNhYmlsxIMgQnVnZXQgZGUgU3RhdDs8L2xpPg0KIAk8bGk+MzcwLDk0IGxlaSBjb2ZpbmFuxaNhcmUgZWxpZ2liaWzEgyBhIGJlbmVmaWNpYXJ1bHVpOzwvbGk+DQo8L3VsPg0KPC9saT4NCiAJPGxpPjgxNC40MjIsOTYgbGVpLCB2YWxvYXJlIFRWQSBuZWVsaWdpYmlsxIMgYWZlcmVudMSDIGNoZWx0dWllbGlsb3IgZWxpZ2liaWxlLjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+T2JpZWN0aXZ1bCBnZW5lcmFsIGFsIHByb2llY3R1bHVpL1Njb3B1bCBwcm9pZWN0dWx1aTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KT2JpZWN0aXZ1bCBnZW5lcmFsIGFsIHByb2llY3R1bHVpIGVzdGUgw65tYnVuxIN0xIPFo2lyZWEgdHJhbnNwb3J0dWx1aSBwdWJsaWMgw65uIG11bmljaXBpdWwgQnJhxZ9vdiDFn2kgbXVuaWNpcGl1bCBUaW1pxZ9vYXJhLCBwcmluIHJlw65ubm9pcmVhIG1pamxvYWNlbG9yIGRlIHRyYW5zcG9ydCDDrm4gY29tdW4gZGUgcGUgcnV0ZWxlIGRlIHRyYW5zcG9ydCBwdWJsaWMgc2VsZWN0YXRlLiBQcm9pZWN0dWwgY29udHJpYnVpZSBsYSByZWR1Y2VyZWEgZW1pc2lpbG9yIGRlIGdhemUgY3UgZWZlY3QgZGUgc2VyxIMgw65uIGRvdcSDIG1vZHVyaToNCg0KLSBwcmluIMOubmxvY3VpcmVhIHZlY2hpbG9yIGF1dG9idXplIGN1IHByb3B1bHNpZSBkaWVzZWwgY3UgYXV0b2J1emUgMTAwJSBlbGVjdHJpY2UgY3UgemVybyBlbWlzaWkgc2UgZWxpbWluxIMgcHJhY3RpYyBlbWlzaWlsZSBkZSBHRVMgZGUgcGUgcnV0ZWxlIHJlc3BlY3RpdmU7DQoNCi0gcHJpbiBhc2lndXJhcmVhIGRlIGNvbmRpxaNpaSBzdXBlcmlvYXJlICh2ZWhpY3VsZSBtb2Rlcm5lLCBjdSBwb2RlYSBqb2FzxIMsIG1haSByYXBpZGUsIG1haSBwdcWjaW4gemdvbW90b2FzZSwgY3UgZmFjaWxpdMSDxaNpIFNUSSkNCg0KcHJpbiBub2lsZSB2ZWhpY3VsZSwgcHJlY3VtIHNpIHByaW4gw65tYnVuxIN0xIPFo2lyaWxlIGNvbXBsZW1lbnRhcmUgYWR1c2UgZGUgb3JhyJllIHByaW4gYWx0ZSBwcm9pZWN0ZSBmaW5hbsWjYXRlIHByaW4gUE9SIDIwMTQg4oCTIDIwMjAsIG1haSBtdWzFo2kgbG9jdWl0b3JpIGRpbiBvcmHImWVsZSByZXNwZWN0aXZlIHZvciB1dGlsaXphIHRyYW5zcG9ydHVsIHB1YmxpYywgaWFyIG8gcGFydGUgZGludHJlIGFjZciZdGlhIHZvciBmaSByZW51bsWjYXQgbGEgdHJhbnNwb3J0dWwgcHJpdmF0Lg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+T2JpZWN0aXZlbGUgc3BlY2lmaWNlIGFsZSBwcm9pZWN0dWx1aTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KT2JpZWN0aXZ1bCBzcGVjaWZpYyBhbCBwcm9pZWN0dWx1aSBlc3RlIMOubmxvY3VpcmVhIGludGVncmFsxIMgYSBwYXJjdWx1aSBkZSBtaWpsb2FjZSBkZSB0cmFuc3BvcnQgw65uIGNvbXVuIGRlIHBlIG8gc2VyaWUgZGUgcnV0ZSBkZSB0cmFuc3BvcnQgcHVibGljIG9wZXJhyJtpb25hbGUsIGFjdHVhbG1lbnRlIGRlc2Vydml0ZSBjdSBhdXRvYnV6ZSBkaWVzZWwgKMOubiBtdWx0ZSBjYXp1cmkgZGVwxIPImWl0ZSBmaXppYyBzYXUgbW9yYWwpLCBjdSA1NiBhdXRvYnV6ZSBlbGVjdHJpY2UgY3UgbHVuZ2ltZWEgZGUgYXByb3hpbWF0aXYgMTggbSAobHVuZ2ltZSBtaW5pbcSDIDE3LDUgbSAtIHJlc3BlY3RpdiBtYXhpbSAxOCwwIG0pIHBlbnRydSAxMiBydXRlIGRlIHRyYW5zcG9ydCBkaW4gTXVuaWNpcGl1bCBCcmHFn292IMWfaSDCoE11bmljaXBpdWwgVGltacWfb2FyYS4NCg0KUGVudHJ1IE11bmljaXBpdWwgwqBCcmHFn292IMKgYXUgZm9zdCBhY2hpemnFo2lvbmF0ZSB1biBudW3Eg3IgZGUgMTIgYXV0b2J1emUgZWxlY3RyaWNlIGN1IGx1bmdpbWVhIGRlIGFwcm94aW1hdGl2IDE4IG0sIMOubnNvxaNpdGUgZGUgNCBzdGHFo2lpIGRlIMOubmPEg3JjYXJlIHJhcGlkxIMgxZ9pIDEyIHN0YcWjaWkgZGUgw65uY8SDcmNhcmUgbGVudMSDLiBBdXRvYnV6ZWxlIGVsZWN0cmljZcKgIGNpcmN1bGEgcGUgcnV0YTrCoCBydXRhIDUgKDEyIGF1dG9idXplIGVsZWN0cmljZSkuIEF1dG9idXplbGUgZWxlY3RyaWNlIHZvciBmaSBkZSB0aXAgYXJ0aWN1bGF0ZSwgY3UgcGxhbsiZZXUgam9zIChwb2RlYSBpbnRlZ3JhbCBjb2JvcsOidMSDKSwgZmFjaWxpdMSDyJtpIHBlbnRydSBhY2Nlc3VsIG5lbGltaXRhdCBhbCBwZXJzb2FuZWxvciBjdSBtb2JpbGl0YXRlIHJlZHVzxIMgKHJhbXDEgy1rbmVlbGluZyksIGbEg3LEgyBldGFqLCBjYXJvc2VyaWUgQ0UsIGRlc3RpbmF0ZSB0cmFuc3BvcnR1bHVpIHVyYmFuIGRlIGPEg2zEg3RvcmkuDQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5SZXp1bHRhdGU8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NCjx1bD4NCiAJPGxpPlJlenVsdGF0ZSBhyJl0ZXB0YXRlIGdlbmVyYWxlPC9saT4NCjwvdWw+DQpQZW50cnUgw65udHJlZyBwcm9pZWN0dWwsIGR1cMSDIGltcGxlbWVudGFyZWEgYWNlc3R1aWEsIGVtaXNpaWxlIGRlIEdFUyB2b3Igc2PEg2RlYSwgcGVudHJ1IGZpZWNhcmUgYW4sIGN1IDIuODA1IHRvbmUgQ08yL2FuLg0KDQpEZSBhc2VtZW5lYSwgY3JlyJl0ZXJlYSBudW3Eg3J1bHVpIGRlIHBhc2FnZXJpIGEgZm9zdCBjYWxjdWxhdMSDIGNhIGZpaW5kLCBwZW50cnUgdG9hdGUgcnV0ZWxlIGRpbiBwcm9pZWN0DQoNCmRlIGNjYS4gMy41MDAuNDcxIHBhc2FnZXJpIHBlIGFuIHNhdSDDrm4gbWVkaWUgcGVudHJ1IGZpZWNhcmUgcnV0xIMgZGluIHByb2llY3QgMjkxLjcwNiBwYXNhZ2VyaS9hbiAocmVzcGVjdGl2LCDDrm4gbWVkaWUgcGVudHJ1IG8gcnV0YSwgOS41OTAgcGFzYWdlcmkgcGUgemksIHNhdSA5NzIgcGFzYWdlcmkgbGEgb3JhIGRlIHbDonJmKQ0KDQpQZW50cnXCoCBNdW5pY2lwaXVsIMKgQnJhxZ9vdiDCoHBlbnRydSBydXRhIDUgcmVkdWNlcmVhIGVtaXNpaWxvciAow65uIENPMiBlY2hpdmFsZW50KSBlc3RpbWF0xIMgdmEgZmkgZGUgNjgxdCBDTzIvYW4sIGlhciBjcmXImXRlcmVhIGVzdGltYXTEgyBhIG51bcSDcnVsdWkgZGUgcGFzYWdlcmkgdHJhbnNwb3J0YcWjaSB2YSBmaSBkZSA4MzYuODk0IHBhc2FnZXJpL2FuLg0KPHVsPg0KIAk8bGk+UmV6dWx0YXRlbGUgYciZdGVwdGF0ZSDDrm4gZnVuY8WjaWUgZGUgYWN0aXZpdMSDxaNpbGUgcHJvaWVjdHVsdWk8L2xpPg0KPC91bD4NClBlbnRydSDDrm50cmVnIHByb2llY3R1bCB2b3IgZmkgYWNoaXppxaNpb25hdGU6DQo8dWw+DQogCTxsaT41NiBkZSBhdXRvYnV6ZSBlbGVjdHJpY2UgY3UgbHVuZ2ltZWEgZGUgY2NhLiAxOCBtIGN1IGNhcGFjaXRhdGUgZGUgMTMwIGRlIHBhc2FnZXJpLCBkaW50cmUgY2FyZSAxMiBhdXRvYnV6ZSBlbGVjdHJpY2UgcGVudHJ1IG11bmljaXBpdWwgQnJhxZ9vdiwgw65uc2\/Fo2l0ZSBkZSB1biBudW3Eg3IgZWdhbCBkZSBzdGHFo2lpIGRlIMOubmPEg3JjYXJlIGxlbnTEgyAoY8OidGUgbyBzdGHFo2llIHBlbnRydSBmaWVjYXJlIGF1dG9idXogZWxlY3RyaWMpLCBjZSB2b3IgZmkgaW5zdGFsYXRlIGxhIGdhcmFqZWxlIC8gZGVwb3VyaWxlIHVuZGUgdm9yIGZpIGdhcmF0ZSBub2lsZSBhdXRvYnV6ZSBlbGVjdHJpY2U7PC9saT4NCiAJPGxpPjE5IHN0YcWjaWkgZGUgw65uY8SDcmNhcmUgcmFwaWTEgzogNCBwZW50cnUgTXVuaWNpcGl1bCBCcmHFn292LCAxNSBwZW50cnUgTXVuaWNpcGl1bCBUaW1pxZ9vYXJhLjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPGRpdiBjbGFzcz0iY2VudGVyIiBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjogY2VudGVyOyI+DQoNClBlbnRydSBpbmZvcm1hxaNpaSBkZXRhbGlhdGUgZGVzcHJlIGNlbGVsYWx0ZSBwcm9ncmFtZSBjb2ZpbmFuxaNhdGUgZGUgVW5pdW5lYSBFdXJvcGVhbsSDLCB2xIMgaW52aXTEg20gc8SDIHZpeml0YcWjaToNCg0KPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5tZmUuZ292LnJvLyI+aHR0cDovL3d3dy5mb25kdXJpLXVlLnJvPC9hPg0KDQo8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmluZm9yZWdpby5yby9ybyI+aHR0cDovL3d3dy5pbmZvcmVnaW8ucm88L2E+DQoNCjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9yby1yby5mYWNlYm9vay5jb20vaW5mb3JlZ2lvLnJvIj5odHRwOi8vcm8tcm8uZmFjZWJvb2suY29tL2luZm9yZWdpby5ybzwvYT4NCg0KPGNlbnRlcj48aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmNlbnRlciIgc3JjPSIvaW1nL2xvZ29zL3NpZ2xhX2J2LnBuZyIgYWx0PSIiIC8+PC9jZW50ZXI+DQo8c3BhbiBjbGFzcz0ic21hbGwgY2VudGVyIj5NdW5pY2lwaXVsIEJyYciZb3YNCkItZHVsLiBFcm9pbG9yLCBOci4gOCBCcmHFn292LCB0ZWxlZm9uL2ZheCAwMjY4IDQxMDY0NA0Kd3d3LmJyYXNvdmNpdHkucm88L3NwYW4+PHNwYW4gY2xhc3M9InNtYWxsIGNlbnRlciIgc3R5bGU9ImNvbG9yOiAjMDAwMGZmOyI+SW52ZXN0aW0gw65uIHZpaXRvcnVsIHTEg3UhIFByb2llY3QgY29maW5hbsWjYXQgZGluIEZvbmR1bCBFdXJvcGVhbiBkZSBEZXp2b2x0YXJlIFJlZ2lvbmFsxIMgcHJpbiBQcm9ncmFtdWwgT3BlcmHFo2lvbmFsIFJlZ2lvbmFsIDIwMTQtMjAyMDwvc3Bhbj4NCg0KPHNwYW4gY2xhc3M9InNtYWxsIGNlbnRlciI+Q29uxaNpbnV0dWwgYWNlc3R1aSBtYXRlcmlhbCBudSByZXByZXppbnTEgyDDrm4gbW9kIG9ibGlnYXRvcml1IHBvemnFo2lhIG9maWNpYWzEgyBhIFVuaXVuaWkgRXVyb3BlbmUgc2F1IGEgR3V2ZXJudWx1aSBSb23Dom5pZWkuPC9zcGFuPg0KDQo8L2Rpdj4NCjxpbWcgY2xhc3M9ImFsaWdubGVmdCBzaXplLWZ1bGwgd3AtaW1hZ2UtMjQ3OCBpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBjZW50ZXIiIHNyYz0iL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzExL2Zvb3Rlci1wZS10cm9sZWlidXplLmpwZyIgYWx0PSIiIHdpZHRoPSIxMDAlIiAvPg=="},"12":{"id":2476,"titlu":"ACHIZI\u0162IE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC - TROLEIBUZE 18 M, BRA\u015eOV","subtitlu":"Proiect finan\u0163at prin Programul Opera\u0163ional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu num\u0103rul POR\/2018\/4\/4.1\/3\/\u00een parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvolt\u0103rii urbane durabile","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Foto-1-Biblioteca-scaled.jpg","continut":"PGltZyBjbGFzcz0iYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS0yNDc4IGltZy1yZXNwb25zaXZlIGNlbnRlciIgc3JjPSIvc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMTEvaGVhZGVyLXBlLXRyb2xlaWJ1emUuanBnIiBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjEwMCUiIC8+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJ0YWJzIHRhYnMtYm90dG9tIHRhYnMtY2VudGVyIHRhYnMtc2ltcGxlIj4NCjx1bCBjbGFzcz0ibmF2IG5hdi10YWJzIj4NCiAJPGxpIGNsYXNzPSJhY3RpdmUiPjxhIGhyZWY9IiNpbmZvcm1hcmVwcm9pZWN0IiBkYXRhLXRvZ2dsZT0idGFiIj5JTkZPUk1BUkUgUFJPSUVDVDwvYT48L2xpPg0KIAk8bGk+PGEgaHJlZj0iI3N0YWRpdWltcGxlbWVudGFyZSIgZGF0YS10b2dnbGU9InRhYiI+U1RBRElVTCBJTVBMRU1FTlTEglJJSSBQUk9JRUNUVUxVSTwvYT48L2xpPg0KIAk8bGk+PGEgaHJlZj0iI2luZm9ybWFyZXNpcHVibGljaXRhdGUiIGRhdGEtdG9nZ2xlPSJ0YWIiPklORk9STUFSRSDImEkgUFVCTElDSVRBVEUgUFJPSUVDVDwvYT48L2xpPg0KIAk8bGk+PGEgaHJlZj0iI2JlbmVmaWNpYXJjb250YWN0IiBkYXRhLXRvZ2dsZT0idGFiIj5CRU5FRklDSUFSIMiYSSBDT05UQUNUPC9hPjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPGRpdiBjbGFzcz0idGFiLWNvbnRlbnQiPg0KPGRpdiBpZD0iaW5mb3JtYXJlcHJvaWVjdCIgY2xhc3M9InRhYi1wYW5lIGFjdGl2ZSI+DQo8cCBjbGFzcz0iY2VudGVyIiBzdHlsZT0iY29sb3I6ICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPklORk9STUFSRSBQUk9JRUNUPC9zdHJvbmc+PC9wPg0KDQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5UaXRsdWwgcHJvaWVjdHVsdWk8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NClVuaXRhdGVhIEFkbWluaXN0cmF0aXYg4oCTIHRlcml0b3JpYWzEgyBNdW5pY2lwaXVsIEJyYcWfb3YgaW1wbGVtZW50ZWF6xIMsIMOubiBjYWxpdGF0ZSBkZSBwYXJ0ZW5lciwgcHJvaWVjdHVsIDxzdHJvbmc+QWNoaXppxaNpZSBtaWpsb2FjZSBkZSB0cmFuc3BvcnQgcHVibGljIC0gdHJvbGVpYnV6ZSAxOCBtLCBCcmHFn292PC9zdHJvbmc+LCBjb2QgU01JUyAxMjc2OTcsIGZpbmFuxaNhdCBwcmluIFByb2dyYW11bCBPcGVyYcWjaW9uYWwgUmVnaW9uYWwgMjAxNC0yMDIwLCBhcGVsIGRlIHByb2llY3RlIGN1IG51bcSDcnVsIFBPUi8yMDE4LzQvNC4xLzMvw65uIHBhcnRlbmVyaWF0LCBhZmVyZW50IEF4ZWkgcHJpb3JpdGFyZSA0IC0gU3ByaWppbmlyZWEgZGV6dm9sdMSDcmlpIHVyYmFuZSBkdXJhYmlsZSwgT2JpZWN0aXZ1bCBzcGVjaWZpYyA0LjEgLSBSZWR1Y2VyZWEgZW1pc2lpbG9yIGRlIGNhcmJvbiDDrm4gbXVuaWNpcGlpbGUgcmXImWVkaW7Im8SDIGRlIGp1ZGXImyBwcmluIGludmVzdGnIm2lpIGJhemF0ZSBwZSBwbGFudXJpbGUgZGUgbW9iaWxpdGF0ZSB1cmJhbsSDIGR1cmFiaWzEgw0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+QmVuZWZpY2lhcjwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KUGFydGVuZXJpYXR1bCBmb3JtYXQgZGludHJlIE1pbmlzdGVydWwgTHVjcsSDcmlsb3IgUHVibGljZSwgRGV6dm9sdMSDcmlpIMWfaSBBZG1pbmlzdHJhxaNpZWkgw65uIGNhbGl0YXRlIGRlIGxpZGVyIGRlIHBhcnRlbmVyaWF0IMWfaSBVbml0YXRlYSBBZG1pbmlzdHJhdGl2IFRlcml0b3JpYWzEgyBNdW5pY2lwaXVsIEJyYcWfb3YsIGNvbmZvcm0gT3JkaW51bHVpIGRlIGZpbmFuxaNhcmUgbnIuIDQyNTMvMTcuMDUuMjAxOS4NCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPlBlcmlvYWRhIGRlIGltcGxlbWVudGFyZTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KMzYgbHVuaTogMSBpYW51YXJpZSAyMDE5IC0gMzEgZGVjZW1icmllIDIwMjENCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPlZhbG9hcmUgcHJvaWVjdDwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KVmFsb2FyZWEgdG90YWzEgyBhIHByb2llY3R1bHVpIGVzdGUgZGUgOTMuNDczLjA1MCwwMCBsZWksIGRpbiBjYXJlOg0KPHVsPg0KIAk8bGk+NzguNjUzLjA1MCwwMCBsZWkgdmFsb2FyZSB0b3RhbMSDIGVsaWdpYmlsxIMsIGRpbiBjYXJlOjwvbGk+DQogCTxsaT42Ni44NTUuMDkyLDUwIGxlaSB2YWxvYXJlIGVsaWdpYmlsxIMgbmVyYW1idXJzYWJpbMSDIEZFRFI7PC9saT4NCiAJPGxpPjEwLjE1NC42OTYsNTAgbGVpIHZhbG9hcmUgZWxpZ2liaWzEgyBuZXJhbWJ1cnNhYmlsxIMgQnVnZXQgZGUgU3RhdDs8L2xpPg0KIAk8bGk+MS42NDMuMjYxLDAwIGxlaSBjb2ZpbmFuxaNhcmUgZWxpZ2liaWzEgyBhIGJlbmVmaWNpYXJ1bHVpOzwvbGk+DQogCTxsaT4xNC44MjAuMDAwLDAwIGxlaSwgdmFsb2FyZSBUVkEgbmVlbGlnaWJpbMSDIGFmZXJlbnTEgyBjaGVsdHVpZWxpbG9yIGVsaWdpYmlsZS48L2xpPg0KPC91bD4NClZhbG9hcmVhIGFmZXJlbnTEgyBhY3Rpdml0xIPFo2lsb3IgVUFUIE11bmljaXBpdWwgQnJhxZ9vdiBlc3RlIGRlIDkyLjkzMy4wNTAsMDAgbGVpLCBkaW4gY2FyZToNCjx1bD4NCiAJPGxpPjc4LjExMy4wNTAsMDAgbGVpIHZhbG9hcmUgdG90YWzEgyBlbGlnaWJpbMSDLCBkaW4gY2FyZTo8L2xpPg0KIAk8bGk+NjYuMzk2LjA5Miw1MCBsZWkgdmFsb2FyZSBlbGlnaWJpbMSDIG5lcmFtYnVyc2FiaWzEgyBGRURSOzwvbGk+DQogCTxsaT4xMC4xNTQuNjk2LDUwIGxlaSB2YWxvYXJlIGVsaWdpYmlsxIMgbmVyYW1idXJzYWJpbMSDIEJ1Z2V0IGRlIFN0YXQ7PC9saT4NCiAJPGxpPjEuNTYyLjI2MSwwMCBsZWkgY29maW5hbsWjYXJlIGVsaWdpYmlsxIMgYSBiZW5lZmljaWFydWx1aTs8L2xpPg0KIAk8bGk+MTQuODIwLjAwMCwwMCBsZWksIHZhbG9hcmUgVFZBIG5lZWxpZ2liaWzEgyBhZmVyZW50xIMgY2hlbHR1aWVsaWxvciBlbGlnaWJpbGUuPC9saT4NCjwvdWw+DQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdnVsIGdlbmVyYWwgYWwgcHJvaWVjdHVsdWkvU2NvcHVsIHByb2llY3R1bHVpPC9zdHJvbmc+PC9kaXY+DQpPYmllY3RpdnVsIGdlbmVyYWwgYWwgcHJvaWVjdHVsdWkgZXN0ZSDDrm1idW7Eg3TEg8WjaXJlYSB0cmFuc3BvcnR1bHVpIHB1YmxpYyDDrm4gTXVuaWNpcGl1bCBCcmFzb3YgcHJpbiBhY2hpemnFo2lhIGRlIG1hdGVyaWFsIHJ1bGFudCBkZSB0aXAgdHJvbGVpYnV6IHBlIHJ1dGVsZSBkZSB0cmFuc3BvcnQgcHVibGljIHNlbGVjdGF0ZSwgcHJpbnRyLW8gYWJvcmRhcmUgaW50ZWdyYXRhIGJhemF0YSBwZSBQbGFudWwgZGUgTW9iaWxpdGF0ZSBVcmJhbmEgRHVyYWJpbGEgKFBNVUQpIGFsIFBvbHVsdWkgZGUgQ3JlxZ90ZXJlIEJyYXNvdi4NCkFjZXN0IG9iaWVjdGl2IGltcGxpY2EgcmVkdWNlcmVhIGVtaXNpaWxvciBkZSBjYXJib24gxZ9pIGNyZcWfdGVyZWEgYXRyYWN0aXZpdMSDxaNpaSB0cmFuc3BvcnR1bHVpIHB1YmxpYyBpbiBjb211biwgcHJpbiBhc2lndXJhcmVhIGRlIGNvbmRpxaNpaSBzdXBlcmlvYXJlICh2ZWhpY3VsZSBtb2Rlcm5lLCBjdSBwb2RlYSBqb2FzYSwgMTAwJSBlbGVjdHJpY2UgY3UgemVybyBlbWlzaWksIG1haSByYXBpZGUsIG1haSBwdcWjaW4gemdvbW90b2FzZSwgY3UgZmFjaWxpdMSDxaNpIFNUSSDigJMgc2lzdGVtZSB0ZWhuaWNlIGludGVsaWdlbnQpLCByZXNwZWN0aXYgcHJpbiBvZmVyaXJlYSBhbHRlcm5hdGl2ZWxvciBkZSB0cmFuc3BvcnQsIGRlc2N1cmFqYXJlYSBkZXBsYXPEg3JpbG9yIGN1IGF1dG90dXJpc211bCBwZXJzb25hbCDFn2kgY3JlxZ90ZXJlYSBudW3Eg3J1bHVpIGRlIHBlcnNvYW5lIGNhcmUgdm9yIHV0aWxpemEgdHJhbnNwb3J0dWwgcHVibGljLg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+T2JpZWN0aXZlbGUgc3BlY2lmaWNlIGFsZSBwcm9pZWN0dWx1aTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KT2JpZWN0aXZlbGUgc3BlY2lmaWNlIGFsZSBwcm9pZWN0dWx1aSB2aXplYXrEgyB1biB0cmFuc3BvcnQgcHVibGljIMOubiBzaXN0ZW0gaW50ZWdyYXQsIGVmaWNpZW50IHNpIGFjY2VzaWJpbCwgcHJpbiBhY2hpemnFo2lvbmFyZWEgYSAyNiB0cm9sZWlidXplIG5vaSwgY2FyZSB2b3IgZmkgb3BlcmF0ZSBwZSB1cm3Eg3RvYXJlbGUgcnV0ZSA6DQo8dWw+DQogCTxsaT5QZW50cnUgcnV0YSBCVjEgOiA2IHRyb2xlaWJ1emUgZGUgY2NhLiAxOCBtIGN1IGNhcGFjaXRhdGUgZGUgbWluaW0gMTIwIHBhc2FnZXJpIGRpbiBjYXJlIG1pbmltIDQwIHBlIHNjYXVuZTs8L2xpPg0KIAk8bGk+UGVudHJ1IHJ1dGEgQlYyIDogMyB0cm9sZWlidXplIGRlIGNjYS4gMTggbSBjdSBjYXBhY2l0YXRlIGRlIG1pbmltIDEyMCBwYXNhZ2VyaSBkaW4gY2FyZSBtaW5pbSA0MCBwZSBzY2F1bmU7PC9saT4NCiAJPGxpPlBlbnRydSBydXRhIEJWNiA6IDEwIHRyb2xlaWJ1emUgZGUgY2NhLiAxOCBtIGN1IGNhcGFjaXRhdGUgZGUgbWluaW0gMTIwIHBhc2FnZXJpIGRpbiBjYXJlIG1pbmltIDQwIHBlIHNjYXVuZTs8L2xpPg0KIAk8bGk+UGVudHJ1IHJ1dGEgQlYzMSA6IDcgdHJvbGVpYnV6ZSBkZSBjY2EuIDE4IG0gY3UgY2FwYWNpdGF0ZSBkZSBtaW5pbSAxMjAgcGFzYWdlcmkgZGluIGNhcmUgbWluaW0gNDAgcGUgc2NhdW5lOzwvbGk+DQo8L3VsPg0KVHJvbGVpYnV6ZWxlIHZvciBmaSBkZSB0aXAgYXJ0aWN1bGF0LCBub2ksIGN1IHBsYW7Fn2V1IGpvcyAocG9kZWEgY29ib3LDonRhKSwgZmFjaWxpdMSDxaNpIHBlbnRydSBhY2Nlc3VsIG5lbGltaXRhdCBhbCBwZXJzb2FuZWxvciBjdSBtb2JpbGl0YXRlIHJlZHVzYSAocmFtcGEg4oCTIGtuZWVsaW5nKSwgZsSDcsSDIGV0YWosIGNhcm9zZXJpZSBDRSwgYWPFo2lvbmF0ZSDDrm4gY3VyZW50IGFsdGVybmF0aXYgY3UgZWxlY3Ryb25pY2EgZGUgcHV0ZXJlLCBjdSBjb21hbmRhIHNpIGRpYWdub3phIGN1IG1pY3JvcHJvY2Vzb3IsIGN1IHJlY3VwZXJhcmUgc2kgw65ubWFnYXppbmFyZSBhIGVuZXJnaWVpIGxhIGZyw6JuYXJlIHNpIGN1IHZpdGV6YSBtYXhpbWEgZGUgY2lyY3VsYcWjaWUgZGUgNzUga20vaCwgbGltaXRhdGEgY3UgZGlzcG96aXRpdiBsaW1pdGF0b3IgZGUgdml0ZXphIHJlZ2xhYmlsIERMViBsYSA1NSBrbS9oLCBkZXN0aW5hdGUgdHJhbnNwb3J0dWx1aSB1cmJhbiBkZSBjYWxhdG9yaS4NClRyb2xlaWJ1emVsZSB2b3IgYXZlYSBwdXRlcmVhIG5vbWluYWxhIHRvdGFsYSBhIHVuaXTEg8WjaWkgZWxlY3RyaWNlIGRlIHRyYWPFo2l1bmUgZGUgbWluaW0gMjQwIGtXIMWfaSB2b3IgZGlzcHVuZSBjb25zdHJ1Y3RpdiBkZSBvIHN1cnNhIGF1eGlsaWFyYSBkZSB0ZW5zaXVuZSAoYmxvYyBkZSBiYXRlcmlpIC8gc3VwZXJjYXBhY2l0b3JpKSBjYXJlIGFzaWd1cmEgZnVuY8WjaW9uYXJlYSDDrm4gY29uZGnFo2lpIG5vcm1hbGUgcGUgcG9yxaNpdW5pIGRlIHRyYXNldSBmxINyxIMgcmXFo2VhIGFlcmlhbmEgZGUgY29udGFjdCwgY3UgbyBhdXRvbm9taWUgZGUgbWluaW0gNSBrbS4gQWNlYXN0YSB2YSBwZXJtaXRlIMWfaSBkZXDEg8WfaXJlYSB6b25lbG9yIGFmZWN0YXRlIGRlIGF2YXJpaSBsYSByZcWjZWF1YSBhZXJpYW5hIGRlIGNvbnRhY3QgZsSDcsSDIGEgb2JzdHJ1Y8WjaW9uYSBjaXJjdWxhxaNpYSBhdXRvdmVoaWN1bGVsb3Igw65uIHpvbmEuDQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5SZXp1bHRhdGU8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NCkR1cMSDIGltcGxlbWVudGFyZWEgcHJvaWVjdHVsdWksIGVtaXNpaWxlIGRlIEdFUyB2b3Igc2PEg2RlYSwgcGVudHJ1IGZpZWNhcmUgYW4sIGN1IDEuMTM3IHRvbmUgQ08yIGVjaGl2YWxlbnQgcGUgYW4uDQpEZSBhc2VtZW5lYSwgY3JlxZ90ZXJlYSBudW3Eg3J1bHVpIGRlIHBhc2FnZXJpIGEgZm9zdCBjYWxjdWxhdGEgY2EgZmlpbmQsIHBlbnRydSB0b2F0ZSBydXRlbGUgZGluIHByb2llY3QgZGUgY2NhLiAyLjE2My4wNDkgcGUgYW4gc2F1LCDDrm4gbWVkaWUgcGVudHJ1IGZpZWNhcmUgcnV0YSBkaW4gcHJvaWVjdCA1NDAuNzYyIHBhc2FnZXJpL2FuIChyZXNwZWN0aXYsIMOubiBtZWRpZSBwZW50cnUgbyBydXRhLCAxODAyIHBhc2FnZXJpIHBlIHppLCBzYXUgMTUwIGxhIG9yYSBkZSB2w6JyZikuDQpQcm9pZWN0dWwgcHJvcHVuZSBhY2hpemnFo2lvbmFyZWEgYSAyNiB0cm9sZWlidXplIG5vaSwgYXN0ZmVsIDoNCjx1bD4NCiAJPGxpPnBlIHJ1dGEgMSwgc2Ugdm9yIGFjaGl6acWjaW9uYSA2IHRyb2xlaWJ1emUgZGUgY2NhLiAxOCBtIGN1IGNhcGFjaXRhdGUgZGUgbWluaW0gMTIwIHBhc2FnZXJpIGRpbiBjYXJlIG1pbmltIDQwIHBlIHNjYXVuZTs8L2xpPg0KIAk8bGk+cGUgcnV0YSAyLCBzZSB2b3IgYWNoaXppxaNpb25hIDMgdHJvbGVpYnV6ZSBkZSBjY2EuIDE4IG0gY3UgY2FwYWNpdGF0ZSBkZSBtaW5pbSAxMjAgcGFzYWdlcmkgZGluIGNhcmUgbWluaW0gNDAgcGUgc2NhdW5lOzwvbGk+DQogCTxsaT5wZSBydXRhIDMxLCBzZSB2b3IgYWNoaXppxaNpb25hIDEwIHRyb2xlaWJ1emUgZGUgY2NhLiAxOCBtIGN1IGNhcGFjaXRhdGUgZGUgbWluaW0gMTIwIHBhc2FnZXJpIGRpbiBjYXJlIG1pbmltIDQwIHBlIHNjYXVuZTs8L2xpPg0KIAk8bGk+cGUgcnV0YSA2LCBzZSB2b3IgYWNoaXppxaNpb25hIDcgdHJvbGVpYnV6ZSBkZSBjY2EuIDE4IG0gY3UgY2FwYWNpdGF0ZSBkZSBtaW5pbSAxMjAgcGFzYWdlcmkgZGluIGNhcmUgbWluaW0gNDAgcGUgc2NhdW5lOzwvbGk+DQo8L3VsPg0KUHJvaWVjdHVsIMOubiBhbnNhbWJsdSBjb250cmlidWllIGxhIHNjxINkZXJlYSBlbWlzaWlsb3IgZGUgZ2F6ZSBjdSBlZmVjdCBkZSBzZXJhIMWfaSBsYSBjcmXFn3RlcmVhIG51bcSDcnVsdWkgZGUgcGFzYWdlcmkgZGluIHNpc3RlbWVsZSBkZSB0cmFuc3BvcnQgcHVibGljIHVyYmFuIMOubiBSb23Dom5pYS4NCg0KPC9kaXY+DQo8ZGl2IGlkPSJzdGFkaXVpbXBsZW1lbnRhcmUiIGNsYXNzPSJ0YWItcGFuZSI+DQo8cCBjbGFzcz0iY2VudGVyIiBzdHlsZT0iY29sb3I6ICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPlNUQURJVUwgSU1QTEVNRU5UxIJSSUkgUFJPSUVDVFVMVUk8L3N0cm9uZz48L3A+DQoNCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPkFjaGl6acibaWkgcHJvaWVjdDwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KPG9sPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz5BY2hpemnIm2llIG1pamxvYWNlIGRlIHRyYW5zcG9ydCBwdWJsaWMtdHJvbGVpYnV6ZSAxOCBtwqDCoMKgPC9zdHJvbmc+DQpQcm9jZWR1cmEgwqBkZSBhY2hpemnIm2llwqBtaWpsb2FjZSBkZSB0cmFuc3BvcnQgcHVibGljLXRyb2xlaWJ1emUgMTggbSDCoGEgZm9zdCBsaWNpdGHIm2llIGRlc2NoaXPEgywgwqDCoGN1IG8gdmFsb2FyZSBlc3RpbWF0xIMgZGUgNzguMDAwLjAwMCBsZWnCoGbEg3LEgyBUVkEuDQrDjm4gZGF0YSBkZSAwMS4wNy4yMDE5wqBhIGZvc3Qgc2VtbmF0IGNvbnRyYWN0dWzCoGRlIGZ1cm5pemFyZSBuci4gMTg3LzU5ODk2LzAxLjA3LjIwMTnCoGF2w6JuZCBjYSBvYmllY3QgPHN0cm9uZz7igJ1BY2hpemnIm2lvbmFyZWEgZGUgMjYgdHJvbGVpYnV6ZSBub2kgU09MQVJJUyBUUk9MTElOTyAxOCwgZGVzdGluYXRlIHRyYW5zcG9ydHVsdWkgcHVibGljIHVyYmFuIGRlIGPEg2zEg3RvcmkgcGVudHJ1IE11bmljaXBpdWwgQnJhyJlvduKAnSA8L3N0cm9uZz7Drm5jaGVpYXQgw65udHJlIE11bmljaXBpdWzCoEJyYciZb3YgyJlpIFNPTEFSSVMgQlVTICZhbXA7IENPQUNIIFMuQS7CoENvbnRyYWN0dWwgYXJlIHZhbG9hcmVhIGRlIMKgNzcuMzU0Ljc4NMKgbGVpwqBmxINyxIMgVFZBIMiZaSBvIGR1cmF0YSBkZSAyNCBsdW5pLjwvbGk+DQogCTxsaT7CoDxzdHJvbmc+QWNoaXppyJtpZSBmdXJuaXphcmUgcHJvZHVzZcKgyJlpIHNlcnZpY2lpIGRlIGluZm9ybWFyZSDImWkgcHVibGljaXRhdGUgYSBwcm9pZWN0dWx1aTwvc3Ryb25nPg0KQWNoaXppyJtpYSBwcm9kdXNlbG9yIMiZaSBzZXJ2aWNpaWxvcsKgZGUgaW5mb3JtYXJlIMiZaSBwdWJsaWNpdGF0ZSBhIHByb2llY3R1bHVpwqBzLWEgcmVhbGl6YXQgcHJpbiBhY2hpemnIm2llIGRpcmVjdMSDwqDCoGN1IG8gdmFsb2FyZSBlc3RpbWF0xIMgZGUgwqA5NS4wMDAgbGVpIGbEg3LEgyBUVkEuDQrDjm4gZGF0YSBkZSDCoDI5LjEwLjIwMTkgYSBmb3N0IHNlbW5hdCDCoGNvbnRyYWN0dWzCoGRlIGFjaGl6acibaWUgcHVibGljxIMgZGUgZnVybml6YXJlIG5yLiAzMDAvMTAyMzcxLzI5LjEwLjIwMTkgYXbDom5kIGNhIG9iaWVjdCA8c3Ryb25nPuKAnUZ1cm5pemFyZWEgcHJvZHVzZWxvciDImWkgc2VydmljaWlsb3IgZGUgaW5mb3JtYXJlIMiZaSBwdWJsaWNpdGF0ZSBwZW50cnUgcHJvaWVjdHVsIMKg4oCdQWNoaXppyJtpZSBtaWpsb2FjZSBkZSB0cmFuc3BvcnQgcHVibGljIC10cm9sZWlidXplIDE4bSwgQnJhyJlvduKAnSA8L3N0cm9uZz7Drm5jaGVpYXQgw65udHJlIE11bmljaXBpdWzCoEJyYciZb3YgyJlpIEJWIFNNQVJUIFBST0QgU1JMLiBDb250cmFjdHVsIGFyZSB2YWxvYXJlYSBkZSDCoDUxLjA1MCBsZWkgZsSDcsSDIFRWQSDImWkgbyBkdXJhdMSDIGRlIDI2IGx1bmkuPC9saT4NCjwvb2w+DQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5MaXZyYXJlIHRyb2xlaWJ1emUgZGUgMTggbTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0KQXUgZm9zdCBhY2hpemnIm2lvbmF0ZSAyNiB0cm9sZWlidXplIE5TX1QxOExGX1RSTC0gU29sYXJpcyBUcm9sbGlubyAxOCBOT1UgY2FyZSBzdW50IMOubiB0cmFmaWMgyJlpIGxhIGNhcmUgc3VudCBhc2lndXJhdGUgY29uZGnIm2lpbGUgdGVobmljZS9vcGVyYcibaW9uYWxlIHBlbnRydSByZcibZWEgyJlpIGNvbmRpxaNpaWxlIHRlaG5pY2Uvb3BlcmHFo2lvbmFsZSBwZW50cnUgaW5mcmFzdHJ1Y3R1cmEgcnV0aWVyxIMgZGUgcnVsYXJlYSBhIHRyb2xlaWJ1emVsb3IgYWNoaXppyJtpb25hdGUgcHJpbiBwcm9pZWN0LiBDZWxlIDI2IHRyb2xlaWJ1emUgbm9pIHJ1bGVhesSDIHBlIHVybcSDdG9hcmVsZSBydXRlOg0KPHVsPg0KIAk8bGk+UGVudHJ1IHJ1dGEgQlYxOiA2IHRyb2xlaWJ1emUgY3UgY2FwYWNpdGF0ZSBkZSBtaW5pbSAxMjAgcGFzYWdlcmkgZGluIGNhcmUgbWluaW0gNDAgcGUgc2NhdW5lOzwvbGk+DQogCTxsaT5QZW50cnUgcnV0YSBCVjI6IDMgdHJvbGVpYnV6ZSBjdSBjYXBhY2l0YXRlIGRlIG1pbmltIDEyMCBwYXNhZ2VyaSBkaW4gY2FyZSBtaW5pbSA0MCBwZSBzY2F1bmU7PC9saT4NCiAJPGxpPlBlbnRydSBydXRhIEJWNjogMTAgdHJvbGVpYnV6ZSBjdSBjYXBhY2l0YXRlIGRlIG1pbmltIDEyMCBwYXNhZ2VyaSBkaW4gY2FyZSBtaW5pbSA0MCBwZSBzY2F1bmU7PC9saT4NCiAJPGxpPlBlbnRydSBydXRhIEJWMzE6IDcgdHJvbGVpYnV6ZSBjdSBjYXBhY2l0YXRlIGRlIG1pbmltIDEyMCBwYXNhZ2VyaSBkaW4gY2FyZSBtaW5pbSA0MCBwZSBzY2F1bmU7PC9saT4NCjwvdWw+DQrDjm4gbWFpIHB1yJtpbiBkZSB1biBhbiBkZSBsYSDDrm5jZXBlcmVhIGxpdnLEg3JpbG9yIGPEg3RyZSBNdW5pY2lwaXVsIEJyYciZb3YgdHJvbGVpYnV6ZWxlIFNvbGFyaXMgY3UgYXV0b25vbWllIHBlIGFjdW11bGF0b3JpIGF1IHBhcmN1cnMgw65uIG9yYciZdWwgQnJhyJlvdiBwZXN0ZSAxLjAwMC4wMDAga20uDQpEYXJlYSDDrm4gYWRtaW5pc3RyYXJlIGEgbm9pbG9yIHRyb2xlaWJ1emUgU09MQVJJUyBhIGdlbmVyYXQgbyBjcmXImXRlcmUgYSBjYWxpdMSDyJtpaSBzZXJ2aWNpdWx1aSBkZSB0cmFuc3BvcnQgcHVibGljIG9mZXJpdCBkZSBSQVRCViBTQSDImWkgYSBhdnV0IG8gaW5mbHVlbsibxIMgcG96aXRpdsSDIGltcG9ydGFudMSDIMOubiBjYWRydWwgbcSDc3VyaWxvciBhc3VwcmEgcHJvdGVjyJtpZWkgbWVkaXVsdWkgw65uY29uanVyxIN0b3IuDQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5JbmZvcm1hcmVhIHNpIHB1YmxpY2l0YXRlYSBwcm9pZWN0dWx1aTwvc3Ryb25nPjwvZGl2Pg0Kw45uIGNhZHJ1bCBhY3Rpdml0xIPIm2lpIGRlIGluZm9ybWFyZSBkZSBpbmZvcm1hcmUgyJlpIHB1YmxpY2l0YXRlIGEgcHJvaWVjdHVsdWkgYXUgZm9zdCByZWFsaXphdGUgdXJtxIN0b2FyZWxlIG1hdGVyaWFsZToNCjx1bD4NCiAJPGxpIHN0eWxlPSJsaXN0LXN0eWxlLXR5cGU6IG5vbmU7Ij4NCjx1bD4NCiAJPGxpPkNvbXVuaWNhdCBkZSBwcmVzxIMgb24tbGluZSBwb3N0YXQgaW4gQml6QnJhc292LSBBdml6IG5yLiAxMjM4MS8yMC4xMS4yMDE5LDwvbGk+DQogCTxsaT5QYW5vdSB0ZW1wb3JhciBhbXBsYXNhdCBsYSBzZWRpdWwgUHJpbcSDcmllaSBCcmHImW92IC1Bdml6IEFEUkJJIG5yLiAxMjI0MC8xOC4xMS4yMDE5LDwvbGk+DQogCTxsaT4yNiBQbMSDY3XIm2UgbW9udGF0ZSBwZSB0cm9sZWlidXplIC1Bdml6IG5yLiA0MDM4LzI4LjA0LjIwMjAsPC9saT4NCiAJPGxpPjEwMCBBZmnImWUgLSBBdml6IG5yLiA4Mzg2LzE1LjA5LjIwMjAsPC9saT4NCiAJPGxpPjgwMDAgaMSDcsibaSB0aXAgcGxpYW50IC0gQXZpeiBuci4gMTI5NjgvMDguMDIuMjAyMSw8L2xpPg0KIAk8bGk+UGxhY8SDIHBlcm1hbmVudMSDIGFtcGxhc2F0xIMgbGEgc2VkaXVsIFByaW3Eg3JpZWkgQnJhyJlvdiAtIEF2aXogbnIuIDEzOTg2LzE4LjAzLjIwMjEsPC9saT4NCjwvdWw+DQo8L2xpPg0KPC91bD4NCnYNCjx1bD4NCiAJPGxpPkNvbXVuaWNhdCBkZSBwcmVzxIMgbGEgZmluYWx1bCBwcm9pZWN0dWx1aSwgb24tbGluZSBwb3N0YXQgaW4gQml6QnJhc292IC0gQXZpeiBuci4gMTQ2MDEvMDYuMDQuMjAyMTwvbGk+DQo8L3VsPg0KPC9kaXY+DQo8ZGl2IGlkPSJpbmZvcm1hcmVzaXB1YmxpY2l0YXRlIiBjbGFzcz0idGFiLXBhbmUiPg0KPGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2E2YTZhNjsgcGFkZGluZzogM3B4OyBjb2xvcjogIzAwMDAwMDsgYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgIzAwMDAwMDsiPjxzdHJvbmc+SW5mb3JtYXJlYSBzaSBwdWJsaWNpdGF0ZWEgcHJvaWVjdHVsdWk8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NCsOObiBjYWRydWwgYWN0aXZpdMSDyJtpaSBkZSBpbmZvcm1hcmUgZGUgaW5mb3JtYXJlIMiZaSBwdWJsaWNpdGF0ZSBhIHByb2llY3R1bHVpIGF1IGZvc3QgcmVhbGl6YXRlIHVybcSDdG9hcmVsZSBtYXRlcmlhbGU6DQo8dWw+DQogCTxsaT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5icmFzb3ZjaXR5LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzExL0FmaXMucGRmIj5BZmlzPC9hPjwvbGk+DQogCTxsaT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5icmFzb3ZjaXR5LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzExL0NvbXVuaWNhdC1kZS1wcmVzYS1pbml0aWFsLnBkZiI+Q29tdW5pY2F0IGRlIHByZXNhIGluaXRpYWw8L2E+PC9saT4NCiAJPGxpPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmJyYXNvdmNpdHkucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMTEvQ29tdW5pY2F0LWRlLXByZXNhLWZpbmFsLnBkZiI+Q29tdW5pY2F0IGRlIHByZXNhIGZpbmFsPC9hPjwvbGk+DQogCTxsaT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5icmFzb3ZjaXR5LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzExL1BsYWNhLXBlcm1hbmVudGEucGRmIj5QbGFjYSBwZXJtYW5lbnRhPC9hPjwvbGk+DQogCTxsaT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5icmFzb3ZjaXR5LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzExL1BsaWFudC1oYXJ0YS5wZGYiPlBsaWFudCBoYXJ0YTwvYT48L2xpPg0KPC91bD4NCjwvZGl2Pg0KPC9kaXY+DQo8ZGl2IGlkPSJiZW5lZmljaWFyY29udGFjdCIgY2xhc3M9InRhYi1wYW5lIj4NCjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNhNmE2YTY7IHBhZGRpbmc6IDNweDsgY29sb3I6ICMwMDAwMDA7IGJvcmRlcjogMXB4IHNvbGlkICMwMDAwMDA7Ij48c3Ryb25nPkJlbmVmaWNpYXI8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NClBhcnRlbmVyaWF0dWwgZm9ybWF0IGRpbnRyZSBNaW5pc3RlcnVsIEx1Y3LEg3JpbG9yIFB1YmxpY2UsIERlenZvbHTEg3JpaSDFn2kgQWRtaW5pc3RyYcWjaWVpIMOubiBjYWxpdGF0ZSBkZSBsaWRlciBkZSBwYXJ0ZW5lcmlhdCDFn2kgVW5pdGF0ZWEgQWRtaW5pc3RyYXRpdiBUZXJpdG9yaWFsxIMgTXVuaWNpcGl1bCBCcmHFn292LCBjb25mb3JtIE9yZGludWx1aSBkZSBmaW5hbsWjYXJlIG5yLiA0MjUzLzE3LjA1LjIwMTkuDQoNCjwvZGl2Pg0KPC9kaXY+DQo8ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjYTZhNmE2OyBwYWRkaW5nOiAzcHg7IGNvbG9yOiAjMDAwMDAwOyBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjMDAwMDAwOyI+PHN0cm9uZz5EYXRlIGRlIGNvbnRhY3Q8L3N0cm9uZz48L2Rpdj4NCiZuYnNwOw0KDQo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5tZGxwYS5yby9wYWdlcy9wcm9pZWN0c21pczEyNzY5N2hvbWUiIHRhcmdldD0iX01ETEFQIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5SZWZlcmluyJvEgyBwcm9pZWN0IC0gaHR0cHM6Ly93d3cubWRscGEucm8vcGFnZXMvcHJvaWVjdHNtaXMxMjc2OTdob21lPC9hPg0KDQo8c3Ryb25nPlVBVCBNdW5pY2lwaXVsIEJyYcWfb3Y8L3N0cm9uZz4NCkxvcmluY3ogS3JhaWxhIEJpYW5jYSwgxZ5lZiBzZXJ2aWNpdSBTdHJhdGVnaWkgxZ9pIHByb2dyYW1lIGRlIGRlenZvbHRhcmUNClRlbDogPGEgaHJlZj0idGVsOis0MDI2ODQxMDY0NCI+KzQgMDI2OCA0MTA2NDQ8L2E+DQpFbWFpbDogPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJpYW5jYS5rcmFpbGFAYnJhc292Y2l0eS5ybyI+YmlhbmNhLmtyYWlsYUBicmFzb3ZjaXR5LnJvPC9hPg0KDQo8c3Ryb25nPk1pbmlzdGVydWwgTHVjcsSDcmlsb3IgUHVibGljZSwgRGV6dm9sdMSDcmlpIMWfaSBBZG1pbmlzdHJhxaNpZWk8L3N0cm9uZz4NCkxvcmVkYW5hIFRpZmluaXVjLCDFnmVmIFNlcnZpY2l1IFNlcnZpY2l1bCBDb211bmljYXJlDQpUZWw6IDxhIGhyZWY9InRlbDorNDAzNzIxMTE0OTkiPis0IDAzNzIgMTExNDk5PC9hPg0KRW1haWw6IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpsb3JlZGFuYS50aWZpbml1Y0BtZHJhcC5ybyI+bG9yZWRhbmEudGlmaW5pdWNAbWRyYXAucm88L2E+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJjZW50ZXIiPlBlbnRydSBpbmZvcm1hxaNpaSBkZXRhbGlhdGUgZGVzcHJlIGNlbGVsYWx0ZSBwcm9ncmFtZSBjb2ZpbmFuxaNhdGUgZGUgVW5pdW5lYSBFdXJvcGVhbsSDLCB2xIMgaW52aXTEg20gc8SDIHZpeml0YcWjaToNCjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZm9uZHVyaS11ZS5ybyIgdGFyZ2V0PSJfUEVJIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj53d3cuZm9uZHVyaS11ZS5ybzwvYT4NCjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuaW5mb3JlZ2lvLnJvIiB0YXJnZXQ9Il9QRUkiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPnd3dy5pbmZvcmVnaW8ucm88L2E+DQo8YSBocmVmPSJodHRwOi8vcm8tcm8uZmFjZWJvb2suY29tL2luZm9yZWdpby5ybyIgdGFyZ2V0PSJfUEVJIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5yby1yby5mYWNlYm9vay5jb20vaW5mb3JlZ2lvLnJvPC9hPjxjZW50ZXI+PGltZyBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgYWxpZ25jZW50ZXIiIHNyYz0iL2ltZy9sb2dvcy9zaWdsYV9idi5wbmciIGFsdD0iIiAvPjwvY2VudGVyPg0KPHNwYW4gY2xhc3M9InNtYWxsIGNlbnRlciI+TXVuaWNpcGl1bCBCcmHImW92DQpCLWR1bC4gRXJvaWxvciwgTnIuIDggQnJhxZ9vdiwgdGVsZWZvbi9mYXggMDI2OCA0MTA2NDQNCnd3dy5icmFzb3ZjaXR5LnJvPC9zcGFuPjxzcGFuIGNsYXNzPSJzbWFsbCBjZW50ZXIiIHN0eWxlPSJjb2xvcjogIzAwMDBmZjsiPkludmVzdGltIMOubiB2aWl0b3J1bCB0xIN1ISBQcm9pZWN0IGNvZmluYW7Fo2F0IGRpbiBGb25kdWwgRXVyb3BlYW4gZGUgRGV6dm9sdGFyZSBSZWdpb25hbMSDIHByaW4gUHJvZ3JhbXVsIE9wZXJhxaNpb25hbCBSZWdpb25hbCAyMDE0LTIwMjA8L3NwYW4+PHNwYW4gY2xhc3M9InNtYWxsIGNlbnRlciI+Q29uxaNpbnV0dWwgYWNlc3R1aSBtYXRlcmlhbCBudSByZXByZXppbnTEgyDDrm4gbW9kIG9ibGlnYXRvcml1IHBvemnFo2lhIG9maWNpYWzEgyBhIFVuaXVuaWkgRXVyb3BlbmUgc2F1IGEgR3V2ZXJudWx1aSBSb23Dom5pZWkuPC9zcGFuPjwvZGl2Pg0KPGltZyBjbGFzcz0iYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS0yNDc4IGltZy1yZXNwb25zaXZlIGNlbnRlciIgc3JjPSIvc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMTEvZm9vdGVyLXBlLXRyb2xlaWJ1emUuanBnIiBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjEwMCUiIC8+"},"13":{"id":735,"titlu":"eFunc\u021bionar+. Servicii electronice si simplificare administrativ\u0103","subtitlu":"Proiect finan\u0163at prin Fondul Social European, Programul Opera\u021bional Capacitate Administrativ\u0103 2014 -2020 (POCA)","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/efunctionarplus.jpg","continut":"PGg0PiJQcm9pZWN0IGZpbmFuxaNhdCBwcmluIEZvbmR1bCBTb2NpYWwgRXVyb3BlYW4sIFByb2dyYW11bCBPcGVyYcibaW9uYWwgQ2FwYWNpdGF0ZSBBZG1pbmlzdHJhdGl2xIMgMjAxNCAtMjAyMCAoUE9DQSkiPC9oND4NCjxoNT5DT05UUkFDVCBOUi4gMjg3LzYuMTIuMjAxOCBNT0RJRklDQVQgyJhJIENPTVBMRVRBVCBDVSBBQ1RVTCBBREnImklPTkFMIE5SLiAxIERJTiAxMS4wMy4yMDIwIMiYSSBBQ1RVTCBBREnImklPTkFMIE5SLiAyIERJTiAwOS4xMi4yMDIwPC9oNT4NCjxoNT5CZW5lZmljaWFyOiBNdW5pY2lwaXVsIEJyYXNvdjwvaDU+DQo8aW1nIGNsYXNzPSJhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTczNiBpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBjZW50ZXIiIHNyYz0iL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA0L2VmdW5jdGlvbmFycGx1cy5qcGciIGFsdD0iIiAvPg0KDQo8c3Ryb25nPlBlcmlvYWRhIGRlIGltcGxlbWVudGFyZTo8L3N0cm9uZz4gMzQgbHVuaSAoMDYuMTIuMjAxOCDigJMgMDYuMTAuMjAyMSkNCjxici8+PGJyLz48c3Ryb25nPlZhbG9hcmVhIHRvdGFsxIMgYSBwcm9pZWN0dWx1aTo8L3N0cm9uZz4gMi44MzcuMTI2LDQ3IGxlaQ0KPGJyLz48YnIvPjxzdHJvbmc+VmFsb2FyZWEgZWxpZ2liaWzEgyBuZXJhbWJ1cnNhYmlsxIMgZGluIEZvbmR1bCBTb2NpYWwgRXVyb3BlYW4sIFBPQ0E6PC9zdHJvbmc+IDIuMzQ0Ljc5OCw1MCBsZWkNCjxici8+PGJyLz48c3Ryb25nPlZhbG9hcmVhIGVsaWdpYmlsxIMgbmVyYW1idXJzYWJpbMSDIGRpbiBCdWdldHVsIG5hyJtpb25hbDo8L3N0cm9uZz4gMzU4LjYxNiwyNCBsZWkNCjxici8+PGJyLz48c3Ryb25nPkNvZmluYW7Im2FyZWEgZWxpZ2liaWzEgyBhIGJlbmVmaWNpYXJ1bHVpOjwvc3Ryb25nPiA1NS4xNzEsNzMgbGVpDQoNCjxzdHJvbmc+TGluay11cmkgdXRpbGU8L3N0cm9uZz4NCjxhIGhyZWY9J2h0dHBzOi8vc2VydmljaWllbGVjdHJvbmljZS5icmFzb3ZjaXR5LnJvL2Ntc1NFJyB0YXJnZXQ9J19uZXcnIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPmh0dHBzOi8vc2VydmljaWllbGVjdHJvbmljZS5icmFzb3ZjaXR5LnJvL2Ntc1NFPC9hPg0KPGEgaHJlZj0naHR0cHM6Ly93d3cuYnJhc292Y2l0eS5yby9yby9wcmltYXJpYS9wcm9pZWN0ZV9ldXJvcGVuZV9maW5hbGl6YXRlJyB0YXJnZXQ9J19uZXcnIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPmh0dHBzOi8vd3d3LmJyYXNvdmNpdHkucm8vcm8vcHJpbWFyaWEvcHJvaWVjdGVfZXVyb3BlbmVfZmluYWxpemF0ZTwvYT4NCjxhIGhyZWY9J2h0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9UG1wcWdOVGNlX3MnIHRhcmdldD0nX25ldycgcmVsPSJub29wZW5lciI+aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g\/dj1QbXBxZ05UY2VfczwvYT4NCg0KU2VydmljaWlsZSBlbGVjdHJvbmljZSBwZW50cnUgY2V0xIPIm2VuaSBkaXNwb25pYmlsZSBwcmluIHByb2llY3QgbnUgc2UgcmVnxINzZXNjIGFjY2Vzw6JuZCBkb2FyIGxpbmstdWw6IGh0dHBzOi8vc2VydmljaWllbGVjdHJvbmljZS5icmFzb3ZjaXR5LnJvL2Ntc1NFLCBhY2VzdGVhIHN1bnQgaW50ZWdyYXRlIMOubiBmbHV4dXJpbGUgZGUgYWN0aXZpdMSDyJtpIGRpc3BvbmliaWxlIHBlIHBvcnRhbHVsIFByaW3Eg3JpZWkgTXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYciZb3YsIHd3dy5icmFzb3ZjaXR5LnJvLCBzZWPIm2l1bmVhIFNlcnZpY2lpIHBlbnRydSBjZXTEg8ibZW5pIC8gSW50ZXJhY8ibaW9uZWF6xIMgY3UgUHJpbcSDcmlhIChlLUZ1bmPIm2lvbmFyKyksIDxhIGhyZWY9J2h0dHBzOi8vd3d3LmJyYXNvdmNpdHkucm8vcm8vaW50ZXJhY3Rpb25lYXphX2N1X3ByaW1hcmlhJyB0YXJnZXQ9J19uZXcnIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPmh0dHBzOi8vd3d3LmJyYXNvdmNpdHkucm8vcm8vaW50ZXJhY3Rpb25lYXphX2N1X3ByaW1hcmlhPC9hPg0KDQpEZSBhc2VtZW5lYSwgc29sdcibaWlsZS9zdWJzaXN0ZW1lbGUgaW50ZXJuZSBkZXp2b2x0YXRlL2ltcGxlbWVudGF0ZSBwcmluIHByb2llY3QgKHNvbHXIm2lhIEludHJhbmV0LCBBY3Rpdml0xIPIm2kgZGUgbWFuYWdlbWVudHVsIGRvc2FyZWxvciwgYWN0aXZpdMSDxaNpbG9yLCBhcmhpdmVpIGVsZWN0cm9uaWNlIMWfaSBwZW50cnUgc2VtbmFyZWEgZWxlY3Ryb25pY8SDLCBQbGF0Zm9ybcSDIHBlbnRydSByYXBvcnRhcmUgaW5kaWNhdG9yaSBkZSBhY3Rpdml0YXRlIMWfaSBkZSBwZXJmb3JtYW7Fo8SDLCBQbGF0Zm9ybWEgcGVudHJ1IGx1Y3J1bCBjb2xhYm9yYXRpdiBpbnRyYSDFn2kgaW50ZXItaW5zdGl0dcWjaW9uYWwgZXRjKSwgbnUgc2UgcmVnxINzZXNjIMOubiBsaW5rLXVsIHB1YmxpYzogIDxhIGhyZWY9J2h0dHBzOi8vc2VydmljaWllbGVjdHJvbmljZS5icmFzb3ZjaXR5LnJvL2Ntc1NFJyB0YXJnZXQ9J19uZXcnIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPmh0dHBzOi8vc2VydmljaWllbGVjdHJvbmljZS5icmFzb3ZjaXR5LnJvL2Ntc1NFPC9hPiBhY2VzdGVhIGZpaW5kIHNvbHXIm2lpIGRlIHV6IGludGVybi4NCg0KPHN0cm9uZz5TY29wdWw8L3N0cm9uZz4NCg0KQ3JlyJl0ZXJlYSBlZmljaWVuyJtlaSBhZG1pbmlzdHJhdGl2ZSBhIFByaW3Eg3JpZWkgTXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYciZb3YgcHJpbiBpbXBsZW1lbnRhcmVhIHVub3Igc2lzdGVtZSBpbmZvcm1hdGljZSBpbm92YXRpdmUgLSBjYSBtxINzdXJpIGRlIHNpbXBsaWZpY2FyZSBhIGZ1cm5pesSDcmlpIHNlcnZpY2lpbG9yIGPEg3RyZSBjZXTEg8ibZW5pIMiZaSBtZWRpdWwgZGUgYWZhY2VyaS4gDQoNCg0KPHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmUgc3BlY2lmaWNlPC9zdHJvbmc+DQo8b2w+DQo8bGk+T3B0aW1pemFyZWEgYWN0aXZpdMSDyJtpbG9yIGludGVybmUgYWxlIGZ1bmPIm2lvbmFyaWxvciwgcHJpbiBpbXBsZW1lbnRhcmVhIHVuZWkgcGxhdGZvcm1lIGludGVncmF0ZSBkZSBtYW5hZ2VtZW50IGFsIGFjdGl2aXTEg8ibaWxvciDImWkgYWwgw65ucmVnaXN0csSDcmlsb3I7PC9saT4NCjxsaT5Nb2Rlcm5pemFyZWEgcGxhdGZvcm1laSBkZSB0aXAgcG9ydGFsIHByaW4gaW1wbGVtZW50YXJlYSBkZSBub2kgc29sdcibaWkgdGVobmljZSDImWkgc2VydmljaWkgY2FyZSBzxIMgZmllIGZ1cm5pemF0ZSBvbmxpbmUgY8SDdHJlIGNldMSDyJtlbmk7PC9saT4NCjxsaT7Djm1idW7Eg3TEg8ibaXJlYSBhYmlsaXTEg8ibaWxvciDImWkgY3Vub8iZdGluyJtlbG9yIHBlcnNvbmFsdWx1aSBtdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhyJlvdiBwZW50cnUgdXRpbGl6YXJlYSBzaXN0ZW1lbG9yIGluZm9ybWF0aWNlIGRlenZvbHRhdGUgcHJpbiBwcm9pZWN0IMiZaSBwZW50cnUgZ2VzdGlvbmFyZWEgZG9jdW1lbnRlbG9yIGVsZWN0cm9uaWNlLjwvbGk+DQo8L29sPg0KDQo8c3Ryb25nPkJlbmVmaWNpaSBwZW50cnUgY2V0xIPFo2VuaTo8L3N0cm9uZz4NCjx1bD4NCjxsaT5DcmXFn3RlcmVhIGNhbGl0xIPFo2lpIHNlcnZpY2lpbG9yIG9mZXJpdGUgcHJpbnRyLW8gYWJvcmRhcmUgb3JpZW50YXTEgyBjxIN0cmUgY2V0xIPFo2Vhbjs8L2xpPg0KPGxpPkNyZcWfdGVyZWEgY2FwYWNpdMSDxaNpaSBkZSBhIG9mZXJpIHNlcnZpY2lpIHB1YmxpY2UsIHByaW4gYXNpZ3VyYXJlYSBkZSBzZXJ2aWNpaSBlbGVjdHJvbmljZSwgb24tbGluZSwgY2EgYWx0ZXJuYXRpdsSDIGEgY2Vsb3IgcHJlc3RhdGUgw65uIG1vZCB0cmFkacWjaW9uYWw7PC9saT4NCjxsaT5EaXZlcnNpZmljYXJlYSBnYW1laSBkZSBzZXJ2aWNpaSBkaXNwb25pYmlsZSBwcmluIG1pamxvYWNlIGVsZWN0cm9uaWNlLCBpbmNsdXNpdiBkb2N1bWVudGUgc2VtbmF0ZSBlbGVjdHJvbmljOzwvbGk+DQo8bGk+Q3JlxZ90ZXJlYSBhY2Nlc2liaWxpdMSDxaNpaSBzZXJ2aWNpaWxvciBwcmltxINyaWVpLCBpbmNsdXNpdiBwZW50cnUgcGVyc29hbmVsZSBjdSBkaXphYmlsaXTEg8WjaSwgaW5kZXBlbmRlbnQgZGUgbG9jYcWjaWUgc2F1IHRpbXAsIGVsaW1pbsOibmQgbmVjZXNpdGF0ZWEgZGVwbGFzxINyaWkgZml6aWNlIGxhIHNlZGlpbGUgcHJpbcSDcmllaSwgYXNpZ3Vyw6JuZCBkaXNwb25pYmlsaXRhdGVhIGRlcHVuZXJpaSBkb2N1bWVudGVsb3IgMjRoLzI0aCwgNyB6aWxlL3PEg3B0xINtw6JuxIM7PC9saT4NCjxsaT5EZXNjaGlkZXJlYSBhZG1pbmlzdHJhxaNpZWkgY8SDdHJlIGNldMSDxaNlYW4gxZ9pIGFzaWd1cmFyZWEgdHJhbnNwYXJlbsWjZWkgYWN0dWx1aSBhZG1pbmlzdHJhdGl2OzwvbGk+DQo8bGk+T3B0aW1pemFyZWEgbW9kdWx1aSBkZSBsdWNydSDFn2kgZWZpY2llbnRpemFyZWEgcHJvY2VzZWxvciBpbnRlcm5lIGNhcmUgY29uZHVjIGPEg3RyZSBjcmXFn3RlcmVhIGNhbGl0xIPFo2lpIGFjdHVsdWkgYWRtaW5pc3RyYXRpdi48L2xpPg0KPC91bD4NCg0KPHN0cm9uZz5SZXp1bHRhdGVsZSBwcm9pZWN0dWx1aTo8L3N0cm9uZz4NCjx1bD4NCjxsaT48c3Ryb25nPlBvcnRhbCBkZSBzZXJ2aWNpaSBlbGVjdHJvbmljZSBtb2Rlcm5pemF0IHByaW4gaW1wbGVtZW50YXJlYSBkZSBub2kgc29sdcWjaWkgdGVobmljZSDFn2kgc2VydmljaWkgZnVybml6YXRlIG9ubGluZSBjxIN0cmUgY2V0xIPFo2VuaTs8L3N0cm9uZz4NClByaW4gaW50ZXJtZWRpdWwgUG9ydGFsdWx1aSB3ZWIgc3BlY2lhbGl6YXQsIHB1YmxpY3VsIChwZXJzb2FuZSBmaXppY2UvanVyaWRpY2UpIGFyZSBhY2NlcyBsYSBzZXJ2aWNpaWxlIGVsZWN0cm9uaWNlIHB1c2UgbGEgZGlzcG96acibaWUgZGUgUHJpbcSDcmlhIE11bmljaXBpdWx1aSBCcmHImW92LiANCkxhIGFjY2VzYXJlYSBzZWPIm2l1bmlpIE9ubGluZSAtPiBTZXJ2aWNpaSBFbGVjdHJvbmljZSwgc2UgZGVzY2hpZGUgY2F0YWxvZ3VsIGRlIHNlcnZpY2lpIHB1c2UgbGEgZGlzcG96acWjaWUgZGUgY8SDdHJlIFByaW3Eg3JpYSBNdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhyJlvdi4NCkNldMSDyJtlbmlpIMOuyJlpIHBvdCBjcmVhIHVuIGNvbnQgYXV0ZW50aWZpY2F0IMiZaSB2ZXJpZmljYXQgw65uIHBvcnRhbHVsIHdlYiBzcGVjaWFsaXphdCBmdXJuaXrDom5kIG8gYWRyZXPEgyBkZSBlLW1haWwgdmFsaWTEgyDImWkgbyBwYXJvbMSDLCBpYXIgcGVudHJ1IHZlcmlmaWNhcmUsIHV0aWxpemF0b3J1bCBwb2F0ZSBzb2xpY2l0YSBTZXJ2aWNpdWwgZGUgSWRlbnRpZmljYXJlIFZpZGVvIHB1cyBsYSBkaXNwb3ppyJtpZSBkZSBQcmltxINyaWEgTXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYciZb3YuIA0KQXZhbnRhamVsZSBhY2Nlc3VsdWkgYXV0ZW50aWZpY2F0IMiZaSB2YWxpZGF0IHN1bnQ6IA0KPHVsPg0KPGxpPjxzdHJvbmc+QWNjZXMgZGlyZWN0IMOubiBwbGF0Zm9ybcSDLCBmxINyxIMgbmVjZXNpdGF0ZWEgZGUgYSBjb25zdWx0YSBlbWFpbC11bCBsYSBmaWVjYXJlIGF1dGVudGlmaWNhcmU7PC9zdHJvbmc+PC9saT4NCjxsaT48c3Ryb25nPkFjY2VzIGxhIGxpc3RhIHByb3ByaWUgZGUgc29saWNpdMSDcmk7PC9zdHJvbmc+PC9saT4NCjxsaT48c3Ryb25nPkFjY2VzIGxhIHNwYcibaXVsIHByaXZhdCB2aXJ0dWFsIChwZW50cnUgY29uc3VsdGFyZS9zYWx2YXJlIGRhdGUgcGVyc29uYWxlIMiZaSBkb2N1bWVudGUgbmVjZXNhcmUpOzwvc3Ryb25nPjwvbGk+DQo8bGk+PHN0cm9uZz5BY2NlcyBsYSBzaXR1YcibaWEgZmlzY2FsxIM7PC9zdHJvbmc+PC9saT4NCjxsaT48c3Ryb25nPkFjY2VzIGxhIGRlbWVyc3VyaSBhZmVyZW50ZSBkZXBhcnRhbWVudHVsdWkgaW1wb3ppdGUgyJlpIHRheGUuPC9zdHJvbmc+PC9saT4NCjwvdWw+DQo8L2xpPg0KPGRpdiBjbGFzcz0icm93Ij4NCjxkaXYgY2xhc3M9ImNvbC1sZy00IHAtc20iPjxpbWcgc3JjPSIvc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMTAvZWZjdDEucG5nIiBhbHQ9IiIgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIiAvPjwvZGl2Pg0KPGRpdiBjbGFzcz0iY29sLWxnLTQgcC1zbSI+PGltZyBzcmM9Ii9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8xMC9lZmN0Mi5wbmciIGFsdD0iIiBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUiIC8+PC9kaXY+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJjb2wtbGctNCBwLXNtIj48aW1nIHNyYz0iL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzEwL2VmY3QzLnBuZyIgYWx0PSIiIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSIgLz48L2Rpdj4NCjwvZGl2Pg0KPGxpPjxzdHJvbmc+QWNjZXN1bCDDrm4gcG9ydGFsdWwgZGUgc2VydmljaWkgcHVibGljZSBtb2Rlcm5pemF0LCBwcmluIG5vaSBtb2RhbGl0xIPFo2kgZGUgY29uZWN0YXJlIHV0aWxpesOibmQgY29udCBkZSB1dGlsaXphdG9yIHNhdSBlLW1haWw7PC9zdHJvbmc+PC9saT4NCjxkaXYgY2xhc3M9InJvdyI+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJjb2wtbGctNiBwLXNtIj48aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cuYnJhc292Y2l0eS5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNC9lZmN0LTgucG5nIiBhbHQ9IiIgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIiAvPjwvZGl2Pg0KPGRpdiBjbGFzcz0iY29sLWxnLTYgcC1zbSI+PGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmJyYXNvdmNpdHkucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvZWZjdC05LnBuZyIgYWx0PSIiIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSIgLz48L2Rpdj4NCjwvZGl2Pg0KPGxpPjxzdHJvbmc+Rm9ybXVsYXJlIFdFQjo8L3N0cm9uZz48L2xpPg0KPGRpdiBjbGFzcz0icm93Ij4NCjxkaXYgY2xhc3M9ImNvbC1sZy02IHAtc20iPjxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5icmFzb3ZjaXR5LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA0L2VmY3QtMTEucG5nIiBhbHQ9IiIgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIiAvPjwvZGl2Pg0KPGRpdiBjbGFzcz0iY29sLWxnLTYgcC1zbSI+PGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmJyYXNvdmNpdHkucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvZWZjdC0xMS5wbmciIGFsdD0iIiBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUiIC8+PC9kaXY+DQo8L2Rpdj4NCjxsaT48c3Ryb25nPlBsYXRmb3JtYSBkZSBwbMSDxaNpIGVsZWN0cm9uaWNlIG1vZGVybml6YXTEgywgcHJpbiBpbnRlZ3JhcmVhIGZsdXh1bHVpIGRlIHBsYXTEgyBvbmxpbmUgw65uIGRlbWVyc3VyaWxlIGVsZWN0cm9uaWNlIHBlbnRydSBvYsWjaW5lcmVhIHVub3IgZG9jdW1lbnRlOzwvc3Ryb25nPjwvbGk+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJyb3ciPg0KPGRpdiBjbGFzcz0iY29sLWxnLTYgcC1zbSI+PGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmJyYXNvdmNpdHkucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvZWZjdC0xMy5wbmciIGFsdD0iIiBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUiIC8+PC9kaXY+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJjb2wtbGctNiBwLXNtIj48aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cuYnJhc292Y2l0eS5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNC9lZmN0LTE0LnBuZyIgYWx0PSIiIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSIgLz48L2Rpdj4NCjwvZGl2Pg0KPGxpPjxzdHJvbmc+VGVybWluYWwgaW50ZXJhY3RpdiBzZWxmLXNlcnZpY2UgcGVudHJ1IHByZWRhcmUgZG9jdW1lbnRlIMWfaSBhY2NlcyBsYSBzZXJ2aWNpaSBlbGVjdHJvbmljZSwgaW5jbHVzaXYgcGxhdGEgY3UgY2FyZHVsIGJhbmNhcjs8L3N0cm9uZz48YnIvPg0Kw45uIGNhZHJ1bCBURVJNSU5BTFVMVUkgSU5URVJBQ1RJViBpbnN0YWxhdCBsYSBpbnRyYXJlYSDDrm4gUHJpbcSDcmlhIE11bmljaXBpdWx1aSBCcmHImW92IHN1bnQgY29uZmlndXJhdGUgc2VydmljaWkgZWxlY3Ryb25pY2UgY2FyZSBwZXJtaXQgZGVwdW5lcmVhIGRvY3VtZW50ZWxvciBhZmVyZW50ZSBhY3Rpdml0xIPIm2lsb3IgZGUgdXJiYW5pc20sIHRheGUgyJlpIGltcG96aXRlIMiZaSBwYXRyaW1vbml1LCBpbmNsdXNpdiBwbGF0YSBjdSBjYXJkdWwgYmFuY2FyDQo8L2xpPg0KPGRpdiBjbGFzcz0icm93Ij4NCjxkaXYgY2xhc3M9ImNvbC1sZy00IHAtc20iPjwvZGl2Pg0KPGRpdiBjbGFzcz0iY29sLWxnLTQgcC1zbSI+PGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmJyYXNvdmNpdHkucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMTAvZWZjdDQucG5nIiBhbHQ9IiIgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIiAvPjwvZGl2Pg0KPGRpdiBjbGFzcz0iY29sLWxnLTQgcC1zbSI+PC9kaXY+DQo8L2Rpdj4NCjxvbD4NCjxsaT5FY3JhbiB0YWN0aWwgLUNvbXBsZXRhcmUgZm9ybXVsYXJlLCBjdSBwcmVsdWFyZWEgYXV0b21hdMSDIGEgaW5mb3JtYcibaWlsb3Igc2NhbmF0ZSBkZSBwZSBjYXJ0ZWEgZGUgaWRlbnRpdGF0ZTwvbGk+DQo8bGk+VGFzdGF0dXJhPC9saT4NCjxsaT5EaXNwb3ppdGl2IHNlbW7Eg3R1cmEgb2xvZ3JhZmEgLXByZWx1YXJlYSBzZW1uxIN0dXJpaSBvbG9ncmFmYSBhIHV0aWxpemF0b3J1bHVpPC9saT4NCjxsaT5TY2FubmVyIGNvZCBiYXJlIC1TY2FuYXJlYXVudWkgY29kIGRlIGJhcmVkZSBwZSB1biBkb2N1bWVudCA8L2xpPg0KPGxpPlNjYW5uZXIgZG9jdW1lbnRlIC1TY2FuYXJlYXVub3IgZG9jdW1lbnRlc29saWNpdGF0ZTwvbGk+DQo8bGk+RGlzcG96aXRpdmUgcGxhdGEgZWxlY3Ryb25pY2Eg4oCTY2l0aXRvciBjYXJkLCBjaXRpdG9yIGNvbnRhY3RsZXNzLCB0YXN0YXR1cmEgPC9saT4NCjxsaT5JbXByaW1hbnRhIGJvbi1lbGliZXJhcmVjaGl0YW7Im8SDL2JvbjwvbGk+DQo8bGk+U2Nhbm5lciBjYXJ0ZSBkZSBpZGVudGl0YXRlLUlkZW50aWZpY2FyZWEgY2V0xIPIm2VhbnVsdWk8L2xpPg0KPC9vbD4NCjxici8+DQo8c3Ryb25nPlBlIGzDom5nxIMgc2VydmljaWlsZSBkZSBwbGF0xIMgZWxlY3Ryb25pY8SDIGEgb3JpY8SDcnVpIHRpcCBkZSB0YXjEgywgc3VudCBjb25maWd1cmF0ZSA5IChub3XEgykgdGlwdXJpIGRlIHNlcnZpY2lpIGVsZWN0cm9uaWNlIGNhcmUgcHJlc3VwdW4gdHJhbnNtaXRlcmVhIGRlIGRvY3VtZW50ZSBjxIN0cmUgUHJpbcSDcmllLiANCjxici8+w45uIGNhenVsIMOubiBjYXJlIGVzdGUgbmVjZXNhcsSDIHZlcmlmaWNhcmVhIGlkZW50aXTEg8ibaWkgc29saWNpdGFudHVsdWksIGVzdGUgcG9zaWJpbMSDIHByZWx1YXJlYSBhdXRvbWF0xIMgYSBkYXRlbG9yIGRlIGlkZW50aWZpY2FyZSBhbGUgdXRpbGl6YXRvcnVsdWkgZGlyZWN0IHByaW4gc2NhbmFyZWEgY8SDcsibaWkgZGUgaWRlbnRpdGF0ZSBkZSBjxIN0cmUgdGVybWluYWx1bCBpbnRlcmFjdGl2LiANCjxici8+w45uIGNhZHJ1bCB0ZXJtaW5hbHVsdWkgZXN0ZSBpbXBsZW1lbnRhdCB1biBtb2R1bCBkZSBwbMSDyJtpIGVsZWN0cm9uaWNlIGN1IGZ1bmPIm2lvbmFsaXTEg8ibaSBzaW1pbGFyZSBjZWx1aSBkaXNwb25pYmlsIMOubiBjYWRydWwgcG9ydGFsdWx1aSDImWkgY2FyZSBwZXJtaXRlIHBsYXRhIGFjZWxvcmHImWkgdGlwdXJpIGRlIHRheGUuPC9zdHJvbmc+DQo8bGk+PHN0cm9uZz5Db21wb25lbnRhIGdlb3BvcnRhbCBtb2Rlcm5pemF0xIMgcHJpbiBpbXBsZW1lbnRhcmVhIGRlIG5vaSBhcGxpY2HFo2lpIMWfaSBoxINyxaNpIHBlbnRydSBjb25zdWx0YXJlYSBjZXJ0aWZpY2F0ZWxvciBkZSB1cmJhbmlzbSDFn2kgYSBhdXRvcml6YcWjaWlsb3IgZGUgY29uc3RydWlyZSwgY29uc3VsdGFyZWEgxZ9pIHBhcnRpY2lwYXJlYSBjZXTEg8WjZW5pbG9yIMOubiBwcm9jZXN1bCBkZSBhdml6YXJlIGEgcGxhbnVyaWxvciB1cmJhbmlzdGljZTs8L3N0cm9uZz4NCjxici8+Q29tcG9uZW50xIMgcG9ydGFsIHB1YmxpYyBXRUItR0lTIGN1IHVybcSDdG9hcmVsZSB0ZW1hdGljaToNCjx1bD4NCjxsaT5Db25zdWx0YXJlIGRvY3VtZW50ZSBkZSB1cmJhbmlzbTwvbGk+DQo8bGk+Q29uc3VsdGFyZSByZWdsZW1lbnTEg3JpIHVyYmFuaXNtIFBVRy9QVVovUFVEIDwvbGk+DQo8bGk+Q29uc3VsdGFyZSBwdWJsaWPEgyBkb2N1bWVudGHIm2lpIHByb3B1c2Ugc3ByZSBhdml6YXJlPC9saT4NCjwvdWw+DQo8L2xpPg0KPGRpdiBjbGFzcz0icm93Ij4NCjxkaXYgY2xhc3M9ImNvbC1sZy02IHAtc20iPjxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5icmFzb3ZjaXR5LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA0L2VmY3QtMTUucG5nIiBhbHQ9IiIgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIiAvPjwvZGl2Pg0KPGRpdiBjbGFzcz0iY29sLWxnLTYgcC1zbSI+PGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmJyYXNvdmNpdHkucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvZWZjdC0xNi5wbmciIGFsdD0iIiBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUiIC8+PC9kaXY+DQo8L2Rpdj4NCjxsaT48c3Ryb25nPlBsYXRmb3JtxIMgcGVudHJ1IHJhcG9ydGFyZSBpbmRpY2F0b3JpIGRlIGFjdGl2aXRhdGUgxZ9pIGRlIHBlcmZvcm1hbsWjxIMsIGFuYWxpemUgY29tcGxleGUgZGVzdGluYXRlIHB1YmxpY3VsdWk7PC9zdHJvbmc+PC9saT4NCg0KPGRpdiBjbGFzcz0icm93Ij4NCjxkaXYgY2xhc3M9ImNvbC1sZy0xMiBwLXNtIj48aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cuYnJhc292Y2l0eS5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNC9lZmN0LTE3LnBuZyIgYWx0PSIiIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSIgLz48L2Rpdj4NCjwvZGl2Pg0KPGxpPjxzdHJvbmc+Q2VydGlmaWNhdGUgZGlnaXRhbGUgY2FsaWZpY2F0ZSBwZW50cnUgY2V0xIPFo2VuaSwgdXRpbGl6YWJpbGUgcGVudHJ1IDEwLjAwMCBkZSBzZW1uxIN0dXJpIGVsZWN0cm9uaWNlOzwvc3Ryb25nPg0KPGJyLz5QcmluIHByb2llY3Qgcy1hIGZ1cm5pemF0IMiZaSB1biBzZXJ2aWNpdSBjYXJlIHPEgyBwZXJtaXTEgyBnZW5lcmFyZWEgYSAxLjAwMCAodW5hIG1pZSkgYnVjxIPIm2kgQ0VSVElGSUNBVEUgRElHSVRBTEUgQ0FMSUZJQ0FURSDDrm4gY2xvdWQgdXRpbGl6YWJpbGUgcGVudHJ1IDEwLjAwMCBkZSBzZW1uxIN0dXJpIGVsZWN0cm9uaWNlLiA8YnIvPlByaW4gYWNlc3RlIHNlcnZpY2lpIG9mZXJpdGUgY2V0xIPIm2VuaWxvciBzZSBhc2lndXLEgyBhdXRvbWF0aXphcmVhIHByaW4gZGlnaXRhbGl6YXJlIGEgZmx1eHVyaWxvciBkZSBpbmZvcm1hyJtpaSDDrm50cmUgYWNlyJl0aWEgyJlpIGluc3RpdHXIm2llLCBjdSBldml0YXJlYSBkZXBsYXPEg3JpbG9yIGludXRpbGUgyJlpIGEgdGltcHVsdWkgY2FyZSBzZSBwaWVyZGUgbGEgZ2hpyJllZS4NCjxici8+Q2V0xIPIm2VuaWkgcG90IG9wdGEgYXN0ZmVsLCBwZW50cnUgdXRpbGl6YXJlYSB1bnVpIGNlcnRpZmljYXQgZGlnaXRhbCBjYWxpZmljYXQgZW1pcyBvbmxpbmUgZGlyZWN0IGRpbiBwbGF0Zm9ybWEgUG9ydGFsLg0KPC9saT4NCjxkaXYgY2xhc3M9InJvdyI+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJjb2wtbGctNCBwLXNtIj48aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cuYnJhc292Y2l0eS5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8xMC9lZmN0Ni5wbmciIGFsdD0iIiBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUiIC8+PC9kaXY+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJjb2wtbGctNCBwLXNtIj48aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cuYnJhc292Y2l0eS5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8xMC9lZmN0NS5wbmciIGFsdD0iIiBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUiIC8+PC9kaXY+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJjb2wtbGctNCBwLXNtIj48aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cuYnJhc292Y2l0eS5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8xMC9lZmN0Ny5wbmciIGFsdD0iIiBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUiIC8+PC9kaXY+DQo8L2Rpdj4NCjxsaT48c3Ryb25nPlNlcnZpY2lpIGRlIGlkZW50aWZpY2FyZSB2aWRlbyB1dGlsaXphdGUgw65uIHZlZGVyZWEgZW1pdGVyaWkgY2VydGlmaWNhdGVsb3IgZGlnaXRhbGUgY2FsaWZpY2F0ZSDDrm4gY2xvdWQgxZ9pIMOubiB2ZWRlcmVhIHZhbGlkxINyaWkgY29udHVsdWkgZGUgdXRpbGl6YXRvciDDrm4gcG9ydGFsOzwvc3Ryb25nPjwvbGk+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJyb3ciPg0KPGRpdiBjbGFzcz0iY29sLWxnLTEyIHAtc20iPjxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5icmFzb3ZjaXR5LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA0L2VmY3QtMTgucG5nIiBhbHQ9IiIgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIiAvPjwvZGl2Pg0KPC9kaXY+DQo8bGk+PHN0cm9uZz5Qb3J0YWwgcGVudHJ1IGx1Y3J1bCBjb2xhYm9yYXRpdiBpbnRyYSDFn2kgaW50ZXItaW5zdGl0dcWjaW9uYWw7PC9zdHJvbmc+DQpNb2R1bGUgaW50cmFuZXQgyJlpIGV4dHJhbmV0IHBlbnRydSBmYWNpbGl0YXJlYSBjb2xhYm9yxINyaWkgw65uIGludGVyaW9ydWwgUHJpbcSDcmllaSDImWkgY3UgaW5zdGl0dcibaWkgcGFydGVuZXJlOiANCjx1bD4NCjxsaT5TaXRlLXVyaSBwZXJzb25hbGl6YXRlIHBlbnRydSBhY3Rpdml0xIPFo2kgY29tdW5lIGRlIGNvbGFib3JhcmU8L2xpPg0KPGxpPkNhbGVuZGFyIGFsIGFjdGl2aXTEg8WjaWxvciDDrm50cmUgUHJpbcSDcmllIMWfaSBwYXJ0ZW5lcmk8L2xpPg0KPGxpPkludGVyYWPFo2l1bmVhIGN1IGFsdGUgaW5zdGl0dcWjaWkgcGFydGVuZXJlIHByaW4gY29uZWN0YXJlYSBkaXJlY3TEgyBwZW50cnUgY29tdW5pY2FyZSDFn2kgc2NoaW1iIGRlIGRhdGU8L2xpPg0KPC91bD4NCjwvbGk+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJyb3ciPg0KPGRpdiBjbGFzcz0iY29sLWxnLTQgcC1zbSI+PGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmJyYXNvdmNpdHkucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvZWZjdC0xOS5wbmciIGFsdD0iIiBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUiIC8+PC9kaXY+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJjb2wtbGctNCBwLXNtIj48aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cuYnJhc292Y2l0eS5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNC9lZmN0LTIwLnBuZyIgYWx0PSIiIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSIgLz48L2Rpdj4NCjxkaXYgY2xhc3M9ImNvbC1sZy00IHAtc20iPjxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5icmFzb3ZjaXR5LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA0L2VmY3QtMjEucG5nIiBhbHQ9IiIgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIiAvPjwvZGl2Pg0KPC9kaXY+DQo8bGk+PHN0cm9uZz5QbGF0Zm9ybWEgaW50ZWdyYXTEgyBpbnRlcm7EgyBwZW50cnUgbWFuYWdlbWVudHVsIGRvc2FyZWxvciwgYWN0aXZpdMSDxaNpbG9yLCBhcmhpdmVpIGVsZWN0cm9uaWNlIMWfaSBwZW50cnUgc2VtbmFyZWEgZWxlY3Ryb25pY2EgYSBkb2N1bWVudGVsb3I7PC9zdHJvbmc+PC9saT4NCjxkaXYgY2xhc3M9InJvdyI+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJjb2wtbGctNiBwLXNtIj48aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cuYnJhc292Y2l0eS5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNC9lZmN0LTIyLnBuZyIgYWx0PSIiIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSIgLz48L2Rpdj4NCjxkaXYgY2xhc3M9ImNvbC1sZy02IHAtc20iPjxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5icmFzb3ZjaXR5LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA0L2VmY3QtMjMucG5nIiBhbHQ9IiIgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIiAvPjwvZGl2Pg0KPC9kaXY+DQo8bGk+PHN0cm9uZz5BY3Rpdml0xIPIm2kgZGUgaW5zdHJ1aXJlIOKAnXV0aWxpemF0b3Jp4oCdIMiZaSDigJ1hZG1pbmlzdHJhdG9yaSBkZSBzaXN0ZW3igJ0uPC9zdHJvbmc+PC9saT4NCjxkaXYgY2xhc3M9InJvdyI+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJjb2wtbGctMTIgcC1zbSI+PGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmJyYXNvdmNpdHkucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvZWZjdDI0LmpwZyIgYWx0PSIiIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSIgLz48L2Rpdj4NCjwvZGl2Pg0KPC91bD4NCjxzdHJvbmc+w45uIGNhZHJ1bCBhY3Rpdml0xIPIm2lpIGRlIGluZm9ybWFyZSDImWkgcHVibGljaXRhdGUgcy1hIHJlYWxpemF0IHVuIHZpZGVvY2xpcCBkZSBwcmV6ZW50YXJlIGEgcHJvaWVjdHVsdWk6IOKAnWVGdW5jxaNpb25hcisuIFNlcnZpY2lpIGVsZWN0cm9uaWNlIMWfaSBzaW1wbGlmaWNhcmUgYWRtaW5pc3RyYXRpdsSD4oCdLCBWaWRlb2NsaXB1bCBwb2F0ZSBmaSBhY2Nlc2F0IGFpY2k6PC9zdHJvbmc+PGJyLz4NCltlbWJlZHl0XSBodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PVBtcHFnTlRjZV9zWy9lbWJlZHl0XQ0KPGJyLz48YnIvPuKAnlByb2llY3QgY29maW5hbsibYXQgZGluIEZvbmR1bCBTb2NpYWwgRXVyb3BlYW4sIHByaW4gUHJvZ3JhbXVsIE9wZXJhyJtpb25hbCBDYXBhY2l0YXRlIEFkbWluaXN0cmF0aXbEgyAyMDE0LTIwMjDigJ0NCjxici8+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5wb2NhLnJvIiB0YXJnZXQ9InBvY2EiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPnd3dy5wb2NhLnJvPC9hPg0K"},"14":{"id":1388,"titlu":"PRoTECT - \"Public Resilience using Technology to Counter Terorism\"","subtitlu":"Proiect finantat prin Axa Horizon 2020","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/PROTECTlogoV2-1.png","continut":"PGg0PiJQdWJsaWMgUmVzaWxpZW5jZSB1c2luZyBUZWNobm9sb2d5IHRvIENvdW50ZXIgVGVyb3Jpc20iLCBpYXIgYWNyb25pbXVsOiBQUm9URUNULjwvaDQ+DQo8aDU+Q29udHJhY3QgbnI6IDgxNTM1NjwvaDU+DQo8aDU+QmVuZWZpY2lhcjogTXVuaWNpcGl1bCBCcmFzb3Y8L2g1Pg0KPGltZyBzcmM9Ii9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOC9QUk9URUNUbG9nb1YyLTEucG5nIiBhbHQ9IiIgY2xhc3M9ImFsaWdubGVmdCBpbWctcmVzcG9uc2l2ZSIgLz4NCjxici8+PGJyLz4NCjxzdHJvbmc+U2NvcDwvc3Ryb25nPg0KPHVsPg0KPGxpPsOObWJ1bsSDdMSDyJtpcmVhIHByb3RlY8ibaWVpIHNwYcibaWlsb3IgcHVibGljZSDImWkgYSBhbHRvciBvYmllY3RpdmUgdnVsbmVyYWJpbGUgw65uIGNvbmZvcm1pdGF0ZSBjdSBQbGFudWwgZGUgYWPIm2l1bmUgYWwgVUUgcHJpdmluZCBwcm90ZWPIm2llaSBzcGHIm2lpbG9yIHB1YmxpY2UuIE9iaWVjdGl2dWwgZ2VuZXJhbCBwZSB0ZXJtZW4gc2N1cnQgYWwgcHJvaWVjdHVsdWkgZXN0ZSBkZSBhIG9mZXJpIHR1dHVyb3IgbWVtYnJpbG9yIG11bmljaXBhbGl0xIPIm2lsb3IgZXVyb3BlbmUgZGluIGNhZHJ1bCBFRlVTLCBvIHBlcnNwZWN0aXbEgyBhc3VwcmEgcHJvdGVjyJtpZWkgc3BhyJtpaWxvciBwdWJsaWNlIMiZaSBhIGFsdG9yIMibaW50ZSB2dWxuZXJhYmlsZSwgb2ZlcmluZHUtbGUgYnVuZSBwcmFjdGljaSDImWkgYWNjZXMgbGEgdGVobm9sb2dpZSDImWkgY3Vub8iZdGluyJtlIG5lY2VzYXJlIGFkYXB0YXRlIGxhIG5ldm9pbGUgbG9yLiA8L2xpPg0KPGxpPkNvbXVuaWNhcmVhIGN1IGFsdGUgbXVuaWNpcGFsaXTEg8ibaSAobWVtYnJpaSBFRlVTKSBjdSBzb2x1yJtpaSB0ZWhub2xvZ2ljZSDImWkgY3UgY2VsZSBtYWkgYnVuZSBwcmFjdGljaSBleGlzdGVudGUsIHBlbnRydSBhLciZaSBkaWZ1emEgZXhwZXJpZW7Im2VsZSDDrm4gaW1wbGVtZW50YXJlYSBidW5lbG9yIHByYWN0aWNpIMiZaSBjb25jZXB0ZSB0ZWhub2xvZ2ljZSwgaW5jbHVzaXYgdmFsaWRhcmVhIHByaW4gZXhlcmNpyJtpaSBkZSBtYXPEgyDImWkgbyBmb2FpZSBkZSBwYXJjdXJzIHRlaG5vbG9naWPEgzwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHN0cm9uZz5PYmllY3RpdiBzcGVjaWZpYzwvc3Ryb25nPg0KPGJyLz4NCjxzdHJvbmc+4oCeUHJvdGVqYXJlYSBzcGHIm2lpbG9yIHB1YmxpY2U6IMOubWJ1bsSDdMSDyJtpcmVhIHByb3RlY8ibaWVpIHNwYcibaWlsb3IgcHVibGljZSwgem9uZSB1cmJhbmUgyJlpIGFsdGUgyJtpbnRlIHXImW9hcmUgKHBlcnNvYW5lKSBwcmluIGludGVybWVkaXVsIGluc3RydWlyaWxvciwgc2NoaW1idWwgZGUgYnVuZSBwcmFjdGljaSDImWkgYWN0aXZpdMSDyJtpIGRlIHNlbnNpYmlsaXphcmUu4oCdPC9zdHJvbmc+IA0KUGVudHJ1IGEgYXBsaWNhIMOubiBjYWRydWwgYWNlc3R1aSBhcGVsIGRlIHByb2llY3RlLCBzLWEgZm9ybWF0IHVuIGNvbnNvcsibaXUgZGluIG9yZ2FuaXNtZSBkZSBhcGxpY2FyZSBhIGxlZ2lpIMiZaSBhdXRvcml0xIPIm2kgcHVibGljZSBsb2NhbGUgw65udHItdW4gbnVtxINyIGRlIMibxINyaSBldXJvcGVuZS4gQWNlc3QgcHJvaWVjdCBhIGZvc3QgYXByb2JhdCBsYSBmaW5hbsibYXJlIGRlIENvbWlzaWEgRXVyb3BlYW7Egy4NClByaW4gcmVhbGl6YXJlYSBwcm9pZWN0dWx1aSBzZSB1cm3Eg3JlyJl0ZToNCjx1bD4NCjxsaT5DcmXImXRlcmVhIGdyYWR1bHVpIGRlIGNvbsiZdGllbnRpemFyZSBhIGF1dG9yaXTEg8ibaWxvciBtdW5pY2lwYWxlIGN1IHByaXZpcmUgbGEgY29uY2VwdGVsZSBkZSBzZWN1cml0YXRlIMiZaSBhZGFwdGFyZWEgdGVobm9sb2dpZWkgbGEgcHJvdGVjyJtpYSBzcGHIm2lpbG9yIHB1YmxpY2UuPC9saT4NCjxsaT7Djm1wxINydMSDyJlpcmVhIGNlbG9yIG1haSBidW5lIHByYWN0aWNpIMiZaSBsZWPIm2lpbGUgw65udsSDyJthdGUgcGVudHJ1IGEgYXBsaWNhIGVmaWNpZW50IGNvbmNlcHRlbGUgdGVobm9sb2dpY2Ugw65uIHByb3RlamFyZWEgc3BhyJtpaWxvciBwdWJsaWNlLjwvbGk+DQo8bGk+Q29uc3RydWlyZWEgdW5laSBjb2xhYm9yxINyaSBtYWkgc3Ryw6Juc2UsIHBlcm1hbmVudGUgw65udHJlIGF1dG9yaXTEg8ibaWxlIG11bmljaXBhbGUgyJlpIGFwbGljYXJlYSBsZWdpaSBwcmluIGludGVybWVkaXVsIHJlyJtlbGVsb3IgZXhpc3RlbnRlIChFTkxFVFMsIEVGVVMpLjwvbGk+DQo8L3VsPg0KDQpQZSB0ZXJtZW4gbHVuZywgZXN0ZSBuZWNlc2FyIGNhIHRvYXRlIG11bmljaXBhbGl0xIPIm2lsZSBsb2NhbGUgZGluIFVFIHPEgyBmaWUgZmFtaWxpYXJpemF0ZSBjdSBhdXRvZXZhbHVhcmVhIHZ1bG5lcmFiaWxpdMSDyJtpaSDImWkgY3UgbyBnYW3EgyBsYXJnxIMgZGUgYnVuZSBwcmFjdGljaSDImWkgY29uY2VwdGUgdGVobm9sb2dpY2UgyJlpIHPEgyBkb3JlYXNjxIMgc8SDLciZaSDDrm1idW7Eg3TEg8ibZWFzY8SDIHByb3RlY8ibaWEgc3BhyJtpaWxvciBsb3IgcHVibGljZS4NClBhcnRlbmVyaWkgcHJvaWVjdHVsdWkgZGlyZWN0IGltcGxpY2HIm2kg4oCTIMiZaSB1bmRlIHZvciBhdmVhIGxvYyBhY3Rpdml0xIPIm2lsZSDigJMgc3VudCBPbGFuZGEgKEVJTkRIT1ZFTiksIEdyZWNpYSAoTEFSSVNBKSwgU3BhbmlhIChNQUxBR0EpLCBMaXR1YW5pYSAoVklMTklBVVMpIMiZaSBSb23Dom5pYSAoQlJByJhPVikuIEFjZXN0ZSBhdXRvcml0xIPIm2kgcGFydGVuZXJlIGxvY2FsZSB2b3IgYmVuZWZpY2lhIMOubiBtb2QgZGlyZWN0IGRlIHByb2llY3R1bCBQUm9URUNULg0KPGJyLz48YnIvPg0KPHN0cm9uZz5SRVpVTFRBVEVMRSBQUk9JRUNUVUxVSTwvc3Ryb25nPg0KQXV0b3JpdMSDyJtpbGUgbXVuaWNpcGFsZSDImWkgaW5zdGl0dcibaWlsZSBsb2NhbGUgY2FyZSBzLWF1IGltcGxpY2F0IMOubiBhY8ibaXVuaSBkaXJlY3RlIMOubiBzY29wdWwgY29vcGVyxINyaWkgdHV0dXJvciBmYWN0b3JpbG9yIGltcGxpY2HIm2kgw65uIDx1bD4NCjxsaT5Qb2xpyJtpYSByb23Dom7EgzwvbGk+DQo8bGk+UG9sacibaWEgTG9jYWzEgyBCcmHImW92PC9saT4NCjxsaT5QcmltxINyaWEgQnJhyJlvdjwvbGk+DQo8bGk+U2VydmljaXVsIExvY2FsIHBlbnRydSBzaXR1YcibaWkgZGUgdXJnZW7Im8SDPC9saT4NCjwvdWw+DQpBIGZvc3QgcHJlemVudGF0xIMgbyBldmFsdWFyZSBwZXJzb25hbGl6YXTEgyBhIHZ1bG5lcmFiaWxpdMSDyJtpaSBNdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhyJlvdiDImWkgYSBwb3NpYmlsZWxvciB0ZWhub2xvZ2lpIGFjdHVhbGUgY2UgcG90IGZpIGFwbGljYXRlIMOubiB2ZWRlcmVhIHByb3RlY8ibaWVpIHNwYcibaWlsb3IgcHVibGljZS4NCjxici8+PGJyLz4NCkRlenZvbHRhcmVhIMiZaSBpbXBsZW1lbnRhcmVhIHNlY3VyaXTEg8ibaWkgcGVudHJ1IHpvbmVsZSBjdSByaXNjIGRpbiBCcmHImW92IHMtYSBlZmVjdHVhdCBjdSB0ZWhub2xvZ2lpbGUgcGFydGVuZXJpbG9yIGRlIGxhIFNhYnJlIEdsb2JhbCBVSywgIEtyb21layBMdGQgyJlpIEV2ZXJpcyBBZXJvZXNwYWNpYWwgeSBERWZlbnNhIFNMVS4gDQo8YnIvPjxici8+DQpTdHVkaXUgZGUgY2F6OiBQaWHIm2EgU2ZhdHVsdWksIHNwYcibaXUgImRlc2NoaXMiLCBkZSBpbnRlcmVzIHB1YmxpYyAoUFNPSSksICBjb25zaWRlcmF0IHZ1bG5lcmFiaWwgbGEgYXRhY3VyaSB0ZXJvcmlzdGUuIExvY2HIm2lhIGEgZm9zdCBhbGVhc8SDIMOubiBtb2Qgc3BlY2lhbCBwZW50cnUgYWNlYXN0xIMgZXZhbHVhcmUgYSB2dWxuZXJhYmlsaXTEg8ibaWkgZGF0IGZpaW5kIG51bcSDcnVsIG1hcmUgZGUgb2FtZW5pIGRpbiB0b2F0xIMgUm9tw6JuaWEgyJlpIGRpbiBzdHLEg2luxIN0YXRlIGNhcmUgdml6aXRlYXrEgyB6b25hLCBkYXIgyJlpIGRhdG9yaXTEgyBzZW1uaWZpY2HIm2llaSBjdWx0dXJhbGUgyJlpIGVjb25vbWljZSBwZSBjYXJlIG8gYXJlIHBlbnRydSBvcmHImXVsIEJyYciZb3YuDQo8YnIvPjxici8+DQpQcm9pZWN0dWwgYSBjb250cmlidWl0IGxhIGRlenZvbHRhcmVhIHBsYXRmb3JtZWkgVXJiYW4gU2VjdXJpcGVkaWEsIG8gYmF6xIMgZGUgY3Vub8iZdGluyJtlIG1haSBsYXJnxIMgcHJpdmluZCBzZWN1cml0YXRlYSB1cmJhbsSDIGNhcmUgcG9hdGUgZmkgZm9sb3NpdCBkZSBwcmFjdGljaWVuaWkgbG9jYWxpIMOubiBzZWN1cml0YXRlLiBBY3R1YWxpesSDcmlsZSBmxINjdXRlIGRhdG9yaXTEgyBwcm9pZWN0dWx1aSBwcm9tb3ZlYXrEgyByZXp1bHRhdGVsZSBQUm9URUNUIMiZaSBvZmVyxIMgcMSDcsibaWxvciBpbnRlcmVzYXRlIGRpbiBkb21lbml1bCBzZWN1cml0xIPIm2lpIGxhIG5pdmVsIGxvY2FsIGluc3RydW1lbnRlIMiZaSBjdW5vyJl0aW7Im2UgcGVudHJ1IGltcGxlbWVudGFyZWEgbcSDc3VyaWxvciBkZSBzZWN1cml0YXRlIG5lY2VzYXJlIMOubiBjYXp1bCB1bm9yIHBvc2liaWxlIGF0YWN1cmkgdGVyb3Jpc3RlLg0KPGJyLz48YnIvPg0KQSBmb3N0IGVsYWJvcmF0IHVuIHBsYW4gZGUgYWPIm2l1bmUgcHJpbiBpbnRlcm1lZGl1bCBQYXJ0ZW5lcmlhdHVsIHBlbnRydSBBZ2VuZGEgVXJiYW7EgyBwcml2aW5kIHNlY3VyaXRhdGVhIMOubiBzcGHIm2lpbGUgcHVibGljZSwgY2FyZSBpZGVudGlmaWPEgyB0cmVpIHByaW9yaXTEg8ibaSB0ZW1hdGljZTogDQo8dWw+DQo8bGk+UGxhbmlmaWNhcmVhIMiZaSBwcm9pZWN0YXJlYSB1cmJhbsSDIOKAnnBlbnRydSBhIGNyZWEgb3JhyJllIG1haSBzaWd1cmXigJ07PC9saT4gDQo8bGk+VGVobm9sb2dpZSDImWkgc2VjdXJpdGF0ZSBwZW50cnUgb3JhyJllIGludGVsaWdlbnRlIMiZaSBzaWd1cmU7PC9saT4NCjxsaT5HZXN0aW9uYXJlYSBzZWN1cml0xIPIm2lpIMiZaSBwYXJ0YWphcmVhIHNwYcibaWlsb3IgcHVibGljZS48L2xpPg0KPC91bD4NCkFjZXN0ZSBwcmlvcml0xIPIm2kgYXUgZm9zdCBvcGVyYcibaW9uYWxpemF0ZSBwcmludHItbyBzZXJpZSBkZSBhY8ibaXVuaSBiYXphdGUgcGUgyJlhc2UgcHVuY3RlIG1ham9yZToNCjxvbD4NCjxsaT5FbGFib3JhcmUgcmVjb21hbmTEg3JpIMOubiBkb21lbml1bCBzZWN1cml6xINyaWkgc3BhyJtpaWxvciBwdWJsaWNlLCA8L2xpPg0KPGxpPkVsYWJvcmFyZSBjYWRydSBwZW50cnUgYXV0b2V2YWx1YXJlLCA8L2xpPg0KPGxpPlRlaG5vbG9naWkgQUkgw65uIHpvbmVsZSB1cmJhbmUsIDwvbGk+DQo8bGk+SW5zdHJ1aXJlIGludGVncmF0xIMgw65uIGRvbWVuaXVsIHNlY3VyaXTEg8ibaWkgdXJiYW5lLDwvbGk+DQo8bGk+Q29leml1bmUgc29jaWFsxIMgyJlpIHNlY3VyaXRhdGUsIDwvbGk+DQo8bGk+w45uZHJ1bcSDcmkgcHJpdmluZCBzZWN1cml0YXRlYSBwcmluIHByb2llY3RhcmUuPC9saT4NCjwvb2w+DQpTLWEgZGV6dm9sdGF0IHVuIGNhZHJ1IGRlIGV2YWx1YXJlIGEgdGVobm9sb2dpZWkgY3Ugc2NvcHVsIGRlIGEgZmFjaWxpdGEgYWPIm2l1bmlsZSB2aWl0b2FyZSBhbGUgTXVuaWNpcGFsaXTEg8ibaWkgw65uIHZlZGVyZWEgw65tYnVuxIN0xIPIm2lyaWkgc2VjdXJpdMSDyJtpaSBzcGHIm2l1bHVpIHB1YmxpYy4gQWNlc3QgY2FkcnUgZGUgZXZhbHVhcmUgYSBjb25kdXMgbGE6DQo8dWw+DQo8bGk+b2LIm2luZXJlYSBkZSBpbmZvcm1hyJtpaSBkZXNwcmUgc29sdcibaWlsZSBvcHRpbWUgZGUgcHJldmVuyJtpZSDImWkgcsSDc3B1bnMgbGEgcG9zaWJpbGUgc2l0dWHIm2lpIGNlIGltcGxpY8SDIGludGVydmVuyJtpaSBzcGVjaWFsaXphdGUgyJlpIGNvb3Jkb25hdGUgZGUgc2VjdXJpdGF0ZSBwdWJsaWPEgzs8L2xpPg0KPGxpPnV0aWxpemFyZWEgb3BlcmHIm2lvbmFsxIMgyJlpIGV2YWx1YXJlYSBkZW1vbnN0cmHIm2lpbG9yIGNhcmUgcGVybWl0IGFjdG9yaWxvciBsb2NhbGkgc8SDIGV2YWx1ZXplIGdyYWR1bCDDrm4gY2FyZSBvYmllY3RpdmVsZSBwcml2aW5kIGF0ZW51YXJlYSB1bmVpIHZ1bG5lcmFiaWxpdMSDyJtpIGF1IGZvc3Qgw65uZGVwbGluaXRlOyA8L2xpPg0KPGxpPmVsYWJvcmFyZWEgdW5vciByZWNvbWFuZMSDcmkgcHJpdmluZCBhY2hpemnIm2lhIHNhdSB1dGlsaXphcmVhIHNvbHXIm2llaSBpZGVudGlmaWNhdGUgY2EgZmlpbmQgb3B0aW3EgyBwZW50cnUgc3R1ZGl1bCBkZSBjYXogYWwgbXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYciZb3YuPC9saT4NCjwvdWw+DQpJbnN0cnVtZW50ZWxlIGRlenZvbHRhdGUgw65uIFBSb1RFQ1QgYXUgY29uZHVzIGxhIMOubWJ1bsSDdMSDyJtpcmVhIHLEg3NwdW5zdWx1aSBkaXJlY3QgIHBlbnRydSBzZWN1cml6YXJlYSBsb2N1cmlsb3IgcHVibGljZSBkaW4gbXVuaWNpcGl1bCBCcmHImW92IMOubmFpbnRlLCDDrm4gdGltcHVsIMiZaSBkdXDEgyBvIGFtZW5pbsibYXJlIHRlcm9yaXN0xIMuIEJlbmVmaWNpaWxlIGZpbmFsZSBhbGUgIGluc3RydW1lbnRlbG9yIHV0aWxpemF0ZSBhdSBjb25kdXMgbGEgaWRlbnRpZmljYXJlYSBzb2x1yJtpaWxvciBkZSBzZWN1cml0YXRlICByZW50YWJpbGUgZGluIHB1bmN0IGRlIHZlZGVyZSBlY29ub21pYyDImWkgb3BlcmHIm2lvbmFsLg0KPGJyLz48YnIvPg0KPHN0cm9uZz5CdWdldHVsIHByb2llY3R1bHVpIMiZaSBjaGVsdHVpZWxpbGUgZWxpZ2liaWxlPC9zdHJvbmc+DQo8YnIvPlZhbG9hcmUgdG90YWzEgyBhIGJ1Z2V0dWx1aSBhZmVyZW50IE11bmljaXBpdWx1aSBCcmHImW92IGRlIDQ5Ljg2MiBldXJvIGbEg3LEgyBUVkEsIGRpbiBjYXJlIHN1bWEgZGUgNDQuODc1LDgwIGV1cm8gZsSDcsSDIFRWQSByZXByZXppbnTEgyBmaW5hbsibYXJlYSBuZXJhbWJ1cnNhYmlsxIMuDQo8YnIvPlZhbG9hcmVhIHRvdGFsxIMgYSBjb3N0dXJpbG9yIGFmZXJlbnRlIE11bmljaXBpdWx1aSBCcmHImW92IMOubiB2YWxvYXJlIGRlIDQuOTg2LDIgZXVybyBmxINyxIMgVFZBLCByZXByZXplbnTDom5kIDEwJSBkaW4gdG90YWx1bCBidWdldHVsdWkgYWZlcmVudCBNdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhyJlvdiDigJMgY29zdHVyaSBlbGlnaWJpbGUsIGNvbnRyaWJ1yJtpZSBwcm9wcmllLg0KPGJyLz48YnIvPg0KPHN0cm9uZz5QZXJpb2FkYSBkZSBpbXBsZW1lbnRhcmU6IDMyIGx1bmkgKE5vaWVtYnJpZSAyMDE4IOKAkyBJdW5pZSAyMDIxKTwvc3Ryb25nPg0K"},"15":{"id":495,"titlu":"ProGetOne - SINERGIE PROACTIV\u0102 A TEHNOLOGIILOR EFICIENTE INTEGRATE PRIVIND ANVELOPAREA CL\u0102DIRILOR","subtitlu":"Finan\u021bare Comisia European\u0103","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Logo_Brasov-e1531421157956.png","continut":"PGgzPlBST0dFVE9ORSDigJMgU0lORVJHSUUgUFJPQUNUSVbEgiBBIFRFSE5PTE9HSUlMT1IgRUZJQ0lFTlRFIElOVEVHUkFURSBQUklWSU5EIEFOVkVMT1BBUkVBIENMxIJESVJJTE9SPC9oMz4NCjxzdHJvbmc+RmluYW7Im2FyZSBDb21pc2lhIEV1cm9wZWFuxIM8L3N0cm9uZz4NCg0KPHN0cm9uZz48dT5CZW5lZmljaWFyPC91Pjwvc3Ryb25nPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPlVuaXRhdGVhIGFkbWluaXN0cmF0aXYgdGVyaXRvcmlhbMSDIE11bmljaXBpdWwgQnJhyJlvdjwvcD4NCjxzdHJvbmc+PHU+RHVyYXRhIGZpbmFsxIMgYSBwcm9pZWN0dWx1aTwvdT48L3N0cm9uZz48dT46PC91Pg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDEyLjBwdDsgY29sb3I6IGJsYWNrOyI+RHVyYXRhIGZpbmFsxIMgYSBwcm9pZWN0dWx1aSBhIGZvc3QgZGUgNjUgZGUgbHVuaSAoYSBmb3N0IHByZWx1bmdpdCBwcmluwqBBbWVuZG1lbnQgUmVmZXJlbmNlIE5vIEFNRC03MjM3NDctMTQpPC9zcGFuPjwvcD4NCjxzdHJvbmc+PHU+VmFsb2FyZSBwcm9pZWN0PC91Pjwvc3Ryb25nPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPjxzdHJvbmc+VmFsb2FyZWEgZ3JhbnR1bHVpOiAzLjc1Mi41MzQgRVVSTzwvc3Ryb25nPsKgKGluY2x1ZGUgY2hlbHR1aWVsaSBkZSBlbGFib3JhcmUgYSBkb2N1bWVudGHFo2lpbG9yIHRlaG5pY2UgxZ9pIGEgYW5hbGl6ZWxvciBmaW5hbmNpYXJlIMWfaSBkZSByaXNjLCBwZW50cnUgdG9hdGUgc3R1ZGlpbGUgZGUgY2F6KS7CoDxzdHJvbmc+QnVnZXR1bCBNdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhxZ9vdiBlc3RlIGRlIDIwLjAwMCBFVVJPPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz4uPC9zdHJvbmc+PC9wPg0KPHN0cm9uZz48dT5PYmllY3RpdnVsIGdlbmVyYWwgYWwgcHJvaWVjdHVsdWkvU2NvcHVsIHByb2llY3R1bHVpPC91Pjwvc3Ryb25nPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPjEuQ29tYmluxIMgw65uIHNpc3RlbSBpbnRlZ3JhdCBjb21wb25lbnRlIHByZWFzYW1ibGF0ZSBkZSDDrm5hbHTEgyBwZXJmb3JtYW7Fo8SDIGVuZXJnZXRpY8SDLCBwcmluIGFkxIN1Z2FyZWEgc2F1IHN1YnN0aXR1aXJlYSBkZcKgPHN0cm9uZz5mYcWjYWRlIHByZWZhYnJpY2F0ZS48L3N0cm9uZz48L3A+DQo8cCBzdHlsZT0icGFkZGluZy1sZWZ0OiA0MHB4OyI+Mi5SZWTEgyBzaWd1cmFuxaNhIGNsxINkaXJpaSBwcmluIHV0aWxpemFyZWEgdW5vcsKgPHN0cm9uZz5zdHJ1Y3R1cmkgZGUgb8WjZWw8L3N0cm9uZz4sIGNhcmUgc8SDIHJlZHVjxIMgw65uY8SDcmNhcmVhIHBlIG9yaXpvbnRhbMSDIGEgY2zEg2RpcmlpLCDFn2kgaW1wbGVtZW5ldGFyZSB1bm9yIHN0cnVjdHVyaSBkZSBzaWd1cmFuxaPEgyBjYXJlIHPEgyBzdXPFo2luxIMgbm9pbGUgZmHFo2FkZS48L3A+DQo8cCBzdHlsZT0icGFkZGluZy1sZWZ0OiA0MHB4OyI+My5PZmVyxIPCoDxzdHJvbmc+c3VzdGVuYWJpbGl0YXRlYSBzb2NpYWzEgzwvc3Ryb25nPsKgcHJpbiBhc2lndXJhcmVhIGRlIHNvbHXFo2lpIGNhcmUgc8SDIG3Eg3JlYXNjxIMgZGlzb3BuaWJpbGl0YXRlYSBsb2NhdGFyaWxvciBkZSBhIGFjY2VwdGEgc29sdcWjaWkgaW5vdmF0b2FyZTwvcD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij5GaW5hbsWjYXJlIDc1JSBuZXJhbWJ1cnNhYmlsxIMgZGUgbGEgQ29taXNpYSBFdXJvcGVhbsSDLCDDrm4gY2FkcnVsIG3Eg3N1cmlpIEhvcml6b24gMjAyMCwgRUUg4oCTIDIwMTYtMjAxNy48L3A+DQo8c3Ryb25nPjx1PlJlenVsdGF0ZWxlIHByb2llY3R1bHVpPC91Pjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+PHU+OjwvdT48L3N0cm9uZz4NCjxvbD4NCiAJPGxpPlByb2llY3R1bCBhIGRlenZvbHRhdCB1biBzZXQgaG9saXN0aWMgyJlpIGludGVncmF0IGRlIHRlaG5vbG9naWkgKHNpc3RlbXVsIEdFVCkgY2FyZSBnZXN0aW9uZWF6xIMgw65uIG1vZCBvcHRpbSBkaWZlcml0ZWxlIGNlcmluyJtlIChlbmVyZ2V0aWNlLCBzdHJ1Y3R1cmFsZSwgZnVuY8ibaW9uYWxlKSBwZW50cnUgYSBvYsibaW5lIGNlbGUgbWFpIMOubmFsdGUgcGVyZm9ybWFuyJtlIGVuZXJnZXRpY2UsIGRlIHNpZ3VyYW7Im8SDIMiZaSBzdXN0ZW5hYmlsaXRhdGUgc29jaWFsxIMgYSBjbMSDZGlyaWxvcjo8L2xpPg0KPC9vbD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij4tQ2VyaW7Im2VsZSBlbmVyZ2V0aWNlIOKAkyBwcmluIGFkxIN1Z2FyZWEgZGUgbm9pIGZhyJthZGUgcHJlZmFicmljYXRlLCBwbHVnIGFuZCBwbGF5LCBjdSBwZXJmb3JtYW7Im8SDIGVuZXJnZXRpY8SDIHJpZGljYXTEgyDImWkgc2lzdGVtZSBIVkFDICjDrm5jxINsemlyZSwgdmVudGlsYcibaWUsIGFlciBjb25kacibaW9uYXQpOzwvcD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij4tU2lndXJhbsibxIMg4oCTIHByaW4gdXRpbGl6YXJlYSBzdHJ1Y3R1cmlsb3IgZXh0ZXJpb2FyZSBhZGVjdmF0ZSBwZW50cnUgYSBjcmXImXRlIGNhcGFjaXRhdGVhIHN0cnVjdHVyYWzEgyBnbG9iYWzEgyBhIGNsxINkaXJpaSwgc3VzyJtpbsOibmQgw65uIGFjZWxhyJlpIHRpbXAgbm91YSBhbnZlbG9wxIMgYSBjbMSDZGlyaWk7PC9wPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPi1TdXN0ZW5hYmlsaXRhdGUgc29jaWFsxIMg4oCTIHByaW4gY3JlyJl0ZXJlYSB2YWxvcmlpIGltb2JpbGlhcmUgYSBjbMSDZGlyaWxvciDImWkgZGV6aXJhYmlsaXRhdGVhIG9wyJtpdW5pbG9yIGRlIG1vZGVybml6YXJlIHByaW4gZnVybml6YXJlYSBkZSBzb2x1yJtpaSBwZXJzb25hbGl6YXRlIHBlbnRydSDCoHV0aWxpemF0b3JpLCBwcm9wcmlldGFyaSDImWkgYWRtaW5pc3RyYXRvcmlpIGNsYWRpcmlpLCBjdSBwZXJ0dXJiYXJlYSBtaW5pbcSDIGEgbG9jYXRhcmlsb3IuPC9wPg0KDQo8b2wgc3RhcnQ9IjIiPg0KIAk8bGk+QSBmb3N0IGFwbGljYXQgc2lzdGVtdWwgaW50ZWdyYXQgZGUgdGVobm9sb2dpaSBkZXp2b2x0YXQgw65uIGNhZHJ1bCBwcm9pZWN0dWx1aSAoc2lzdGVtdWwgR0VUKSDDrm4gY2F6dWwgY2zEg2RpcmlpIGRlbW9uc3RyYXRpdmUgc2l0dWF0xIMgw65udHItbyByZciZZWRpbsibxIMgc3R1ZGVuyJtlYXNjxIMgYSBVbml2ZXJzaXTEg8ibaWkgTmHIm2lvbmFsZSDImWkgS2Fwb2Rpc3RyaWVuZSBkaW4gQXRlbmEsIEdyZWNpYSwgw65uIGNhenVsIGPEg3JlaWEgYXUgZm9zdCBlZmVjdHVhdGUgbHVjcsSDcmkgZGUgY29uc3RydWPIm2llLjwvbGk+DQo8L29sPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPlNpc3RlbXVsIEdFVCB1dGlsaXphdDo8L3A+DQo8cCBzdHlsZT0icGFkZGluZy1sZWZ0OiA0MHB4OyI+LSBFeG9zY2hlbGV0dWw8L3A+DQo8cCBzdHlsZT0icGFkZGluZy1sZWZ0OiA0MHB4OyI+LSBDb21wb25lbnRlIGFyaGl0ZWN0dXJhbGUgZGUgZmF0YWRhOiBHRVQgU3lzdGVtIEFiYWN1czwvcD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij4tIENvbXBvbmVudGUgaW50ZWdyYXRlIHBlbnRydSBmYcibYWTEgyBIVkFDOiBURy1Cb3ggyJlpIFRHLUJlYW08L3A+DQo8cCBzdHlsZT0icGFkZGluZy1sZWZ0OiA0MHB4OyI+U2lzdGVtdWwgR0VUIMOuyJlpIHByb3B1bmUgc8SDIG9mZXJlIGNsxINkaXJpbG9yIGV4aXN0ZW50ZSBjdSBwZXJmb3JtYW7Im2Ugc3RydWN0dXJhbGUgc2xhYmUgbyDDrm1idW7Eg3TEg8ibaXJlIGEgcGVyZm9ybWFuyJtlaSBjbMSDZGlyaWkgw65uIGNhenVsIHVudWkgc2Vpc20sIGF2w6JuZCDDrm4gdmVkZXJlIHN0YW5kYXJkdWwgZXVyb3BlYW4gRU4gMTk5OOKAkDMsIEV1cm9jb2QgOCwgcmVzcGVjdGl2wqAgbyByZWR1Y2VyZSBhIGNvbnN1bXVsdWkgbmV0IGRlIGVuZXJnaWUgcHJpbWFyxIMgw65uIGNsxINkaXJpbGUgcmV6aWRlbsibaWFsZSBww6JuxIMgbGEgbyBtZWRpZSBkZSAxMC0zMCBrV2gvbTIgcGUgYW4sIGZpaW5kIGF2dXRhIGluIHZlZGVyZSDIm2ludGEgZGUgZW5lcmdpZSBhcHJvYXBlIHplcm8uPC9wPg0KDQo8b2wgc3RhcnQ9IjMiPg0KIAk8bGk+QSBmb3N0IGRlenZvbHRhdMSDIGFwbGljYcibaWEgT05FIGFwcCBjYXJlIGNvbWJpbsSDIHRlaG5vbG9naWlsZSBkZSB2aXp1YWxpemFyZSB0cmlkaW1lbnNpb25hbGUgyJlpIMOubiB0aW1wIHJlYWwsc2NvcHVsIGFjZXN0ZWlhIGZpaW5kIGRlIGEgc3ByaWppbmkgcHJvcHJpZXRhcmlpIMiZaSBwcm9mZXNpb25pyJl0aWkgc8SDIHZpenVhbGl6ZXplIMiZaSBzxIMgYWxlYWfEgyBjZWxlIG1haSBwb3RyaXZpdGUgb3DIm2l1bmkgZGluIHNvbHXIm2lpbGUgUHJvR0VUb25FLCDDrm4gZnVuY8ibaWUgZGUgbmV2b2lsZSwgYciZdGVwdMSDcmlsZSDImWkgYnVnZXR1bCBsb3IuPC9saT4NCjwvb2w+DQo8b2wgc3RhcnQ9IjQiPg0KIAk8bGk+U3R1ZGl1bCBkZSBjYXogZGluIG11bmljaXBpdWwgQnJhyJlvdiBhIGF2dXQgw65uIHZlZGVyZSBvIGNsxINkaXJlIGNvbnN0cnVpdMSDIMOubiBhbnVsIDE5NzIsIGN1IG8gc3VwcmFmYcibxIMgdG90YWzEgyBkZSAxODUwIG0yLiDDjm4gY2F6dWwgYWNlc3RlaSBjbMSDZGlyaSBhIGZvc3Qgc3R1ZGlhdCBpbXBhY3R1bCBpbXBsZW1lbnTEg3JpaSBzaXN0ZW11bHVpIEdFVCDImWkgYSDDrm5sb2N1aXJpaSBzaXN0ZW11bHVpIEhWQUMuIE1haSBwcmVjaXMsIGEgZm9zdCBleGFtaW5hdMSDIGltcGxlbWVudGFyZWEgY2Vsb3IgdHJlaSBzaXN0ZW1lIEdFVCBkaWZlcml0ZSwgY29uZm9ybSBwcm9pZWN0dWx1aSBzdHJ1Y3R1cmFsIGZpbmFsLiBBc3RmZWwsIHJlbm92YXJlYSBjbMSDZGlyaWkgc3R1ZGl1bHVpIGRlIGNheiBkaW4gQnJhyJlvdiBhIGx1YXQgw65uIGNhbGN1bCBwYXRydSBwcmluY2lwYWxlIGludGVydmVudGlpOjwvbGk+DQo8L29sPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPi0gQWTEg3VnYXJlYSBkZSBub2kgdm9sdW1lLjwvcD4NCjxwIHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWxlZnQ6IDQwcHg7Ij4tIElubG9jdWlyZWEgc2lzdGVtZWxvciBkZSBpbmNhbHppcmUsIHJhY2lyZSBzaSBBQ00uPC9wPg0KPHAgc3R5bGU9InBhZGRpbmctbGVmdDogNDBweDsiPi0gQWTEg3VnYXJlYSBpem9sYcibaWVpIHRlcm1pY2UgcGVudHJ1IGFudmVsb3BhIGNsxINkaXJpaS48L3A+DQo8cCBzdHlsZT0icGFkZGluZy1sZWZ0OiA0MHB4OyI+LSBBZMSDdWdhcmVhIGEgZG91xIMgc2lzdGVtZSBkZSBlbmVyZ2llIHJlZ2VuZXJhYmlsxIMuIC0gSW5sb2N1aXJlYSBlY2hpcGFtZW50ZWxvciBlbGVjdHJpY2Ugc2kgYSBzaXN0ZW11bHVpIGRlIGlsdW1pbmF0LjwvcD4NCiZuYnNwOw0KDQo8cCBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7Ij48aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cuYnJhc292Y2l0eS5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNy8wNy8xLTMwMHgxMTMucG5nIiBhbHQ9IiIgLz48L3A+DQo8aDYgc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZTogMC44ZW07IHRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsiPkNsYWRpcmVhwqAgKFN0dWRpdWwgZGUgY2F6IGFsIE11bmljaXBpdWx1aSBCcmHImW92KSAtIMOObmFpbnRlIMiZaSBkdXBhIGltcGxlbWVudGFyZWEgc2lzdGVtdWx1aSBHRVQ8L2g2Pg0KJm5ic3A7DQoNCjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiPjxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5icmFzb3ZjaXR5LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzA3LzItMzAweDE2Ny5wbmciIGFsdD0iIiAvPjwvcD4NCjxoNiBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOiAwLjhlbTsgdGV4dC1hbGlnbjogY2VudGVyOyI+Q29uc3VtdWwgZGUgZW5lcmdpZSBwcmltYXLEgyDDrm5haW50ZSDImWkgZHVwYSBpbXBsZW1lbnRhcmVhIHNpc3RlbXVsdWkgR0VUPC9oNj4NCiZuYnNwOw0KDQo8cCBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7Ij48aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cuYnJhc292Y2l0eS5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNy8wNy8zLTMwMHgxOTYucG5nIiBhbHQ9IiIgLz48L3A+DQo8aDYgc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZTogMC44ZW07IHRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsiPkNvbnN1bXVsIGRlIGVuZXJnaWUgKGVsZWN0cmljaXRhdGUgyJlpIGdhemUgbmF0dXJhbGUpIMOubmFpbnRlIMiZaSBkdXBhIGltcGxlbWVudGFyZWEgc2lzdGVtdWx1aSBHRVQ8L2g2Pg0KJm5ic3A7DQoNCjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiPjxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5icmFzb3ZjaXR5LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzA3LzQtMzAweDE3NS5wbmciIGFsdD0iIiAvPjwvcD4NCjxoNiBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOiAwLjhlbTsgdGV4dC1hbGlnbjogY2VudGVyOyI+RW1pc2lpIENPMiDDrm5haW50ZSDImWkgZHVwYSBpbXBsZW1lbnRhcmVhIHNpc3RlbXVsdWkgR0VUPC9oNj4NCjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDEyLjBwdDsgY29sb3I6IGJsYWNrOyI+KkVSIC0gRXh0cmEgUm9vbSAoc3BhyJtpdSBhZGnIm2lvbmFsKTwvc3Bhbj4NCg0KPHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZTogMTIuMHB0OyBjb2xvcjogYmxhY2s7Ij4qU1MgLSBTdW4gU3BhY2UgKHNwYcibaXUgY3UgZXhwdW5lcmUgbGEgc29hcmUpPC9zcGFuPg0KDQo8c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOiAxMi4wcHQ7IGNvbG9yOiBibGFjazsiPipCQUwgLSBCYWxjb255IChiYWxjb24pPC9zcGFuPg0KDQpXZWJzaXRlIHByb2llY3Q6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LnByb2dldG9uZS5ldS8iPmh0dHBzOi8vd3d3LnByb2dldG9uZS5ldS88L2E+"},"16":{"id":493,"titlu":"(ABRACADABRA) Assistant Buildings addition to Retrofit, Adapt, Cure And Develop the Actual Buildings up to zeRo energy, Activating a market for deep renovation - Asisten\u0163\u0103 acordat\u0103 pentru modernizarea, adaptarea, repararea \u015fi dezvoltarea cl\u0103dirilor, \u00een vederea aducerii acestora la stadiul de cl\u0103diri energie zero, \u015fi crearea unei pie\u0163e a renov\u0103rii capitale","subtitlu":"Proiect finan\u0163at de Comisia European\u0103 \u00een cadrul m\u0103surii Horizon 2020, SC3- Secure, Clean and Efficient Energy. Coordonatorul proiectului este Universitatea din Bologna Alma Mater Studiorum.","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Logo_Brasov-e1531421157956.png","continut":"PHN0cm9uZz5PQklFQ1RJVkU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQo8bGk+Q3JlxZ90ZXJlYSB2YWxvcmlpIGVjb25vbWljZSBhIGNsxINkaXJpbG9yLCBwcmluIMOubWJ1bsSDdMSDxaNpcmkgYXJoaXRlY3R1cmFsZSBhZHVzZSBhY2VzdG9yYSwgY29uc3TDom5kIMOubiB2b2x1bWUgYWTEg3VnYXRlIHN0cnVjdHVyaWkgaW5pxaNpYWxlIMWfaSBpbnRlZ3JhcmVhIHNpc3RlbWVsb3IgY2FyZSB1dGlsaXplYXrEgyByZXN1cnNlIHJlZ2VuZXJhYmlsZSBwZW50cnUgcHJvZHVjZXJlYSBlbmVyZ2llaSAoQWRvUkVzKSwgw65uIHZlZGVyZWEgYWR1Y2VyaWkgYWNlc3RvcmEgbGEgbml2ZWx1bCBkZSBjb25zdW0gZGUgZW5lcmdpZSBhcHJvYXBlIGRlIHplcm8gKG5aRUJzKS48L2xpPg0KPGxpPkVsYWJvcmFyZWEgdW51aSBzZXQgZGUgaW5zdHJ1bWVudGUg4oCTIHRlaG5pYywgZmluYW5jaWFyIMWfaSBsZWdpc2xhdGl2IOKAkyBhZmVyZW50IGZpZWPEg3J1aSBzdHVkaXUgZGUgY2F6IGRpbiBjYWRydWwgcHJvaWVjdHVsdWksIGNhcmUgZGVtb25zdHJlYXrEgyBmZXphYmlsaXRhdGVhIGRpbiBwdW5jdCBkZSB2ZWRlcmUgdGVobmljIMWfaSBwb3RlbsWjaWFsdWwgZWNvbm9taWMsIGZpbmFuY2lhciDFn2kgc29jaWFsIGFsIHV0aWxpesSDcmlpIEFEb1Jlcy48L2xpPg0KPGxpPkVsYWJvcmFyZWEgdW51aSBzZXQgZGUgUG9saXRpY2kgxZ9pIFJlY29tYW5kxINyaSBwZW50cnUgQ2zEg2RpcmkgRW5lcmdpZSBaZXJvIChuWkVCcyksIHByaW4gY2FwaXRhbGl6YXJlYSBleHBlcnRpemVpIGxvY2FsZSBsYSBuaXZlbHVsIG9yYcWfZWxvciBwYXJ0aWNpcGFudGUgw65uIGNvbnNvcsWjaXVsIGNvbnN0aXR1aXQgcGVudHJ1IGltcGxlbWVudGFyZWEgcHJvaWVjdHVsdWkuPC9saT4NCjxsaT5DcmVhcmVhIGRlIGdydXB1cmkgYWxlIGZhY3Rvcmlsb3IgbG9jYWxpIChTdGFrZWhvbGRlcnPigJkgQ29tbXVuaXR5KSDDrm4gdmVkZXJlYSByZW5vdsSDcmlpIGNhcGl0YWxlIGEgY2zEg2Rpcmlsb3IgcHJpbiBleHRpbmRlcmkgxZ9pIHV0aWxpemFyZWEgZGUgc3Vyc2UgcG90ZW7Fo2lhbGUgZGUgZW5lcmdpZSByZWdlbmVyYWJpbMSDLCDDrm4gdmVkZXJlYSBhZHVjZXJpaSBhY2VzdG9yYSBsYSBuaXZlbHVsIGRlIGNvbnN1bSBkZSBlbmVyZ2llIGFwcm9hcGUgemVyby48L2xpPjwvdWw+DQoNCjxzdHJvbmc+UkVaVUxUQVRFTEUgUFJPSUVDVFVMVUk6PC9zdHJvbmc+ICANCg0KPHN0cm9uZz5MYSBuaXZlbHVsIGNvbnNvcsWjaXVsdWk6PC9zdHJvbmc+DQoNCjxkaXYgY2xhc3M9J3JvdyBwLWxnJyBzdHlsZT0nYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjphcXVhbWFyaW5lOyc+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSdjb2wtc20tMic+RWxhYm9yYXJlIGRlIHBvbGl0aWNpPC9kaXY+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSdjb2wtc20tMTAnPsOObiBjYWRydWwgcHJvaWVjdHVsdWkgQUJSQUNBREFCUkEsIHMtYXUgZGVmaW5pdCBwb2xpdGljaSBjYXJlIHPEgyBmYWNpbGl0ZXplIGltcGxlbWVudGFyZWEgc3RyYXRlZ2lpbG9yIGRlIHJlbm92YXJlIGNhcGl0YWzEgyB1dGlsaXrDom5kIHN1cnNlIGRlIGVuZXJnaWUgcmVnZW5lcmFiaWzEgy48L2Rpdj4NCjwvZGl2Pg0KPGRpdiBjbGFzcz0ncm93IHAtbGcnID4NCjxkaXYgY2xhc3M9J2NvbC1zbS0yJz5QcmVnxIN0aXJlYSBpbnZlc3RpdGlpbG9yPC9kaXY+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSdjb2wtc20tMTAnPsOObiBjYWRydWwgcHJvaWVjdHVsdWkgQUJSQUNBREFCUkEsIHMtYXUgZXZpZGVuxaNpYXQgY29uZGl0aWkgY2hlaWUgZGUgZmluYW7Fo2FyZSBhIGx1Y3LEg3JpbG9yIGRlIHJlbm92YXJlIGNhcGl0YWzEgyBhIGNsxINkaXJpbG9yLCDDrm4gY2FkcnVsIHVudWkgcHJvY2VzIGNvbXBsZXggZGUgaW5vdmFyZSBsYSBuaXZlbCBpbnN0aXR1dGlvbmFsLCBjYXBpdGFsaXrDom5kIGV4cGVyaWVuxaNhIGxvY2FsxIMgcHJpbiBjcmVhcmVhIGRlIGdydXB1cmkgYWxlIGZhY3Rvcmlsb3IgaW50ZXJlc2HFo2kuPC9kaXY+DQo8L2Rpdj4NCjxkaXYgY2xhc3M9J3JvdyBwLWxnJyBzdHlsZT0nYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjphcXVhbWFyaW5lOyc+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSdjb2wtc20tMic+Q3JlYXJlYSBkZSBjb21wZXRlbnRlIHNpIGFiaWxpdMSDdGk8L2Rpdj4JDQo8ZGl2IGNsYXNzPSdjb2wtc20tMTAnPsOObiBjYWRydWwgcHJvaWVjdHVsdWkgQUJSQUNBREFCUkEsIGF1IGZvc3QgY29yZWxhdGUgY3Vub3N0aW50ZWxlIGV4aXN0ZW50ZSDDrm4gZG9tZW5pdWwgdGVobm9sb2dpaWxvciwgZmluYW7Fo2Vsb3Igc2kgYSBwb2xpdGljaWxvciBwdWJsaWNlLCBjYSBzaSBuZXZvaWxlIGlkZW50aWZpY2F0ZSwgw65uIGNhZHJ1bCB1bmVpIHN0cmF0ZWdpaSBmaW5hbmNpYXJlIHBlIHRlcm1lbiBsdW5nLCBwZW50cnUgcmVub3ZhcmVhIGNsxINkaXJpbG9yIGV4aXN0ZW50ZSBzaSBhZHVjZXJlYSBsb3IgbGEgbml2ZWx1bCBkZSBjb25zdW0gZW5lcmdldGljIGFwcm9hcGUgZGUgemVyby48L2Rpdj4NCjwvZGl2Pg0KPGJyLz4NCjxzdHJvbmc+TGEgbml2ZWwgbG9jYWw6PC9zdHJvbmc+DQpBdSBmb3N0IGRlZmluaXRlIMWfaSBwdXNlIGxhIGRpc3BvemnFo2lhIGJlbmVmaWNpYXJpbG9yIHNldHVyaWxlIGRlIGluc3RydW1lbnRlIGFmZXJlbnRlIGNlbG9yIGRvdcSDIHN0dWRpaSBkZSBjYXogYW5hbGl6YXRlIMOubiBjYWRydWwgcHJvaWVjdHVsdWkg4oCTIGRvdcSDIGJsb2N1cmkgZGUgbG9jdWluxaNlIHNpdHVhdGUgbGEgYWRyZXNlbGUgQ2FsZWEgQnVjdXJlxZ90aSBuci4gODJBIMWfaSBTdHIuIEzDom5paSBuci4gNDIg4oCTIHN0dWRpaSBjb25zdMOibmQgw65uOg0KPHVsPg0KPGxpPmF1ZGl0IGVuZXJnZXRpYyBhbCBjbMSDZGlyaWk7PC9saT4NCjxsaT5Nb2RlbCBFbmVyZ2V0aWMgU2ltcGxpZmljYXQgKFNFTSDigJMgU2ltcGxpZmllZCBFbmVyZ3kgTW9kZWwpLCDDrm4gYmF6YSBjxINydWlhIHMtYXUgcHJvcHVzIDUgc2NlbmFyaWkgZGUgcmVub3ZhcmUgcHJvZnVuZMSDIGEgY2zEg2RpcmlpLDwvbGk+IA0KPGxpPnV0bGl6w6JuZCB0ZWhub2xvZ2lpbGUgQURvUkVzOzwvbGk+DQo8bGk+YW5hbGl6YSBjb3N0LWJlbmVmaWNpdSBwZW50cnUgc29sdcWjaWlsZSB0ZWhuaWNlIHByb3B1c2U7PC9saT4NCjxsaT5tb2RlbCBmaW5hbmNpYXIgcHJpdmluZCBpbXBsZW1lbnRhcmVhIHByb2llY3R1bHVpIGRlIHJlYWJpbGl0YXJlIHByb2Z1bmTEgyBhIGNsxINkaXJpaS48L2xpPg0KPGxpPlBvbGl0aWNpIMWfaSBSZWNvbWFuZMSDcmkgcGVudHJ1IGNlbGUgZG91xIMgY2zEg2RpcmkgYW5hbGl6YXRlIGRpbiBwZXJzcGVjdGl2YSBhZHVjZXJpaSBsYSBzdGFkaXVsIGRlIENsxINkaXJpIEVuZXJnaWUgWmVybyAoblpFQnMpLA0KTXVuaWNpcGl1bCBCcmHFn292IGEgZGV2ZW5pdCBtZW1icnUgYWwgQXNvY2lhxaNpZWkgQ2x1c3RlcnVsIHBlbnRydSBwcm9tb3ZhcmVhIGNsxINkaXJpbG9yIGN1IGNvbnN1bSBkZSBlbmVyZ2llIGFwcm9hcGUgZWdhbCBjdSB6ZXJvIChQcm8tblpFQiksIMOubiB2ZWRlcmVhIGRlcnVsxINyaWkgZGUgcHJvaWVjdGUgY29tdW5lIMOubiBhY2VzdCBkb21lbml1LCBwcm9tb3bEg3JpaSByZWFsaXrEg3JpaSB1bm9yIGx1Y3LEg3JpIGRlIGludmVzdGnFo2lpIMOubiBkb21lbml1bCBtb2Rlcm5pesSDcmlpIGZvbmR1bHVpIGNvbnN0cnVpdCBleGlzdGVudCDFn2kgY29uc3RydWlyaWkgZGUgY2zEg2Rpcmkgbm9pIGxhIG5pdmVsIG5aRUIuPC9saT4NCjwvdWw+DQoNCjxzdHJvbmc+RHVyYXRhIGRlIGltcGxlbWVudGFyZTogMzYgbHVuaTwvc3Ryb25nPg0KDQo8c3Ryb25nPlZhbG9hcmVhIHByb2llY3R1bHVpOjwvc3Ryb25nPiANCjEuOTkzLjE2OCBFVVJPLCBkaW4gY2FyZSB2YWxvYXJlYSBncmFudHVsdWkgcGVudHJ1IE11bmljaXBpdWwgQnJhxZ9vdiAgMjQuMDc1IEVVUk8NClByb2llY3QgZmluYW7Fo2F0IDEwMCUgZGUgQ29taXNpYSBFdXJvcGVhbsSDLCDDrm4gY2FkcnVsIG3Eg3N1cmlpIEhvcml6b24gMjAyMCwgU0MzLSBTZWN1cmUsIENsZWFuIGFuZCBFZmZpY2llbnQgRW5lcmd5LiANCg0KPGltZyBzcmM9Ii4vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjAvMDEvYWJyYWNhZGFicmEyLmpwZyIgYWx0PSIiIGNsYXNzPSJhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIGltZy1yZXNwb25zaXZlIiAvPg0KDQo8aW1nIHNyYz0iLi9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wMS9hYnJhY2FkYWJyYTEuanBnIiBhbHQ9IiIgY2xhc3M9ImFsaWdubGVmdCBzaXplLWZ1bGwgaW1nLXJlc3BvbnNpdmUiIC8+DQo="},"17":{"id":490,"titlu":"REABILITAREA RE\u0162ELELOR DE TRANSPORT \u015eI DISTRIBU\u0162IE ENERGIE TERMIC\u0102 \u00ceN ZONA REZIDEN\u0162IAL\u0102 TRACTORUL DIN BRA\u015eOV","subtitlu":"PROGRAMULUI DE COOPERARE ELVE\u0162IANO-ROM\u00c2N, Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 \u2013 \u201e\u00cembun\u0103t\u0103\u0163irea mediului \u00eenconjur\u0103tor\u201d aferent\u0103 Programului de Cooperare Elve\u0163iano – Rom\u00e2n viz\u00e2nd reducerea disparit\u0103\u0163ilor economice \u015fi sociale \u00een cadrul Uniunii Europene extinse (PCER).","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/REABILITARE-RETELE-TERMO1.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQo8bGk+w45uIGNhZHJ1bCBwcm9pZWN0dWx1aSwgc2Ugdm9yIMOubmxvY3VpIGNvbmR1Y3RlbGUgZGUgdHJhbnNwb3J0IMWfaSBkaXN0cmlidcWjaWUgYSBlbmVyZ2llaSB0ZXJtaWNlLCBpem9sYXRlIGNsYXNpYyBjdSB2YXTEgyBtaW5lcmFsxIMgxZ9pIGNhcnRvbiBiaXR1bWluYXQsIGN1IGNvbmR1Y3RlIGRlIG\/Fo2VsIHByZWl6b2xhdGUgY3Ugc3B1bcSDIHBvbGl1cmV0YW5pY8SDLCBtYW50YSBkZSBwcm90ZWPFo2llIGRlIHBvbGlwcm9waWxlbsSDIMWfaSBmaXJlIGRlIHNlbW5hbGl6YXJlIGEgYXZhcmlpbG9yLjwvbGk+DQo8bGk+VXJtYXJlIGltcGxlbWVudMSDcmlpIHByb2llY3R1bHVpLCBzZSBwcmV2aXppb25lYXrEgyBvIHJlZHVjZXJlIGN1IDUwJSBhIGVuZXJnaWVpIGNvbnN1bWF0ZSBwZW50cnUgYXNpZ3VyYXJlYSDDrm5jxINsemlyaWkgxZ9pIGEgYWxpbWVudMSDcmlpIGN1IGFwxIMgY2FsZMSDIMOubiB6b25hIFRyYWN0b3J1bCwgcmVkdWNlcmVhIGVtaXNpaWxvciBkZSBDTzIgY3UgMS45NjUsNSB0b25lL2FuIGNvbmNvbWl0ZW50IGN1IHJlZHVjZXJlYSBjdSAyMSw0OCUgw65uIHByaW1paSAzIGFuaSBhIGNvc3R1cmlsb3IgZGUgZXhwbG9hdGFyZSwgw65udHJlxaNpbmVyZSDFn2kgcmVwYXJhxaNpaSBwZW50cnUgcmXFo2VsZWxlIGRlIHRyYW5zcG9ydCBwcmltYXIgxZ9pIGNlbGUgZGUgZGlzdHJpYnXFo2llIGEgYWdlbnR1bHVpIHRlcm1pYywgYWZlcmVudGUgUFQ2IMWfaSBQVDkgZGluIGNhcnRpZXJ1bCBUcmFjdG9ydWwuDQo8L2xpPg0KPC91bD4NCg0KPHN0cm9uZz5SRVpVTFRBVEVMRSBQUk9JRUNUVUxVSTogPC9zdHJvbmc+IA0KPHN0cm9uZz5SZcWjZWxlIGRlIHRyYW5zcG9ydDo8L3N0cm9uZz4NCjx1bD4NCjxsaT5QZSByZcWjZWF1YSBkZSB0cmFuc3BvcnQgYWwgZW5lcmdpZWkgdGVybWljZSwgcy1hdSDDrm5sb2N1aXQgY29uZHVjdGEgcGUgbyBsdW5naW1lIGRlIDcuNjk2IG0sIHV0aWxpesOibmR1LXNlIGNvbmR1Y3RlIGRlIG\/Fo2VsIHByZWl6b2xhdGUgY3Ugc3B1bcSDIHBvbGl1cmV0YW5pY8SDLCBtYW50YSBkZSBwcm90ZWPFo2llIGRlIHBvbGlwcm9waWxlbsSDIMWfaSBmaXJlIGRlIHNlbW5hbGl6YXJlIGEgYXZhcmlpbG9yLCBEZT0gMTE0LDMgw7cgNDA2LDEgbW0geCA0LDUgw7cgNywxIG1tLjwvbGk+PC91bD4NCg0KPHN0cm9uZz5SZcWjZWxlIGRlIGRpc3RyaWJ1xaNpZTo8L3N0cm9uZz4NCjx1bD4NCjxsaT5QZSByZcWjZWF1YSBkZSBkaXN0cmlidcWjaWUsIGxhIFBUNiBzLWF1IMOubmxvY3VpdDoNCjx1bD4NCjxsaT5jb25kdWN0ZWxlIGRlIGRpc3RyaWJ1xaNpZSBhIGVuZXJnaWVpIHRlcm1pY2UgcGUgbyBsdW5naW1lIGRlIDIuNzcyIG0sIERlPSA2MCwzIMO3IDIxOSwxIG1tIHggMyDDtyA0LDUgbW0gOzwvbGk+DQo8bGk+Y29uZHVjdGVsZSBkZSBhcMSDIGNhbGTEgyBwZSBvIGx1bmdpbWUgZGUgMS4zNzQgbSwgRGU9IDQ4LDMgw7cgODgsOSBtbSB4IDMgw7cgNCBtbTs8L2xpPg0KPGxpPmNvbmR1Y3RlbGUgZGUgcmVjaXJjdWxhcmUgcGUgbyBsdW5naW1lIGRlIDEuMzg2IG0sIERlPSAyNiw5IMO3IDYwLDMgbW0geCAyLDUgw7cgMyBtbS48L2xpPg0KPC91bD4NCjwvbGk+DQo8bGk+TGEgUFQ5LCBzLWF1IMOubmxvY3VpdDoNCjx1bD4NCjxsaT5jb25kdWN0ZWxlIGRlIGRpc3RyaWJ1xaNpZSBhIGVuZXJnaWVpIHRlcm1pY2UgcGUgbyBsdW5naW1lIGRlIDEuMzMyIG0sIERlPSA4OCw5IMO3IDE2OCwzIG1tIHggNCDDtyA0LDUgbW0gOzwvbGk+DQo8bGk+Y29uZHVjdGVsZSBkZSBhcMSDIGNhbGTEgyBwZSBvIGx1bmdpbWUgZGUgNjY2IG0sIERlPSA2MCwzIMO3IDExNCwzIG1tIHggMyDDtyA0LDUgbW07PC9saT4NCjxsaT5jb25kdWN0ZWxlIGRlIHJlY2lyY3VsYXJlIHBlIG8gbHVuZ2ltZSBkZSA2NjYgbSwgRGU9IDI2LDkgw7cgNjAsMyBtbSB4IDIsNSDDtyAzIG1tLjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPC9saT4NCjwvdWw+DQoNCjxzdHJvbmc+UmV6dWx0YXRlIHBlIHRlcm1lbiBsdW5nOjwvc3Ryb25nPg0KPHVsPg0KPGxpPkNyZcWfdGVyZWEgY2FudGl0xIPFo2lpIGRlIGVuZXJnaWUgdGVybWljxIMgZnVybml6YXTEgyBjxIN0cmUgcG9wdWxhxaNpZSwgZGUgbGEgMTguODkwIEdjYWwgbGEgNDQuMDAwIEdjYWwuIMOObiBhbnVsIDIwMjAuPC9saT4NCjxsaT5DcmXFn3RlcmVhIG51bcSDcnVsdWkgZGUgY29uc3VtYXRvcmkgZWNoaXZhbGVuxaNpIMOubiB6b25hIHJlemlkZW7Fo2lhbMSDIFRyYWN0b3J1bCBkZSBsYSAzLjEyMCDDrm4gYW51bCAyMDE0IGxhIDYuMjAwIMOubiBhbnVsIDIwMjAuPC9saT48bGk+UmVkdWNlcmVhIGN1IDUwJSBhIHBpZXJkZXJpbG9yIHRvdGFsZSDDrm4gcmXFo2VsZWxlIGRlIHRyYW5zcG9ydCDFn2kgZGlzdHJpYnXFo2llIGEgZW5lcmdpZWkgdGVybWljZS48L2xpPg0KPGxpPlJlZHVjZXJlYSBlbWlzaWlsb3IgZGUgQ08yIGN1IDEuOTY1LDUgdC9hbi48L2xpPg0KPC91bD4NCg0KPHN0cm9uZz5EdXJhdGEgZGUgaW1wbGVtZW50YXJlOiA1MCBsdW5pPC9zdHJvbmc+DQoNCjxzdHJvbmc+UFJPSUVDVCBDTy1GSU5BTsWiQVQgUFJJTlRSLVVOIEdSQU5UIERJTiBQQVJURUEgRUxWRcWiSUVJIFBSSU4gSU5URVJNRURJVUwgQ09OVFJJQlXFoklFSSBFTFZFxaJJRU5FIFBFTlRSVSBVTklVTkVBIEVVUk9QRUFOxIIgRVhUSU5TxIIgKFBDRVIpPC9zdHJvbmc+DQoNCjxzdHJvbmc+VmFsb2FyZWEgdG90YWzEgyBhIHByb2llY3R1bHVpIGVzdGUgZGUgMjYuMjIzLjY4OCBST04sIGRpbiBjYXJlIGNvbnRyaWJ1xaNpYSBlbHZlxaNpYW7EgyBsYSBjaGVsdHVpZWxpbGUgZWxpZ2liaWxlIGFsZSBwcm9pZWN0dWx1aSByZXByZXppbnTEgyA4NSUsIHJlc3BlY3RpdiAxOC43ODQuMDg2IFJPTjwvc3Ryb25nPg0KDQo8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cuYnJhc292Y2l0eS5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNy8wNy9yZWFiaWxpdGFyZS10ZXJtaWNlLmpwZyIgYWx0PSIiIGNsYXNzPSJhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIGltZy1yZXNwb25zaXZlIiAvPg0K"},"18":{"id":483,"titlu":"RENOVAREA CL\u0102DIRILOR MUNICIPALE \u015eI A \u015eCOLILOR, UTILIZ\u00c2ND TEHNOLOGII DE CONSTRUC\u0162II INTELIGENTE","subtitlu":"PROGRAMULUI DE COOPERARE ELVE\u0162IANO-ROM\u00c2N, Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 \u2013 \u201e\u00cembun\u0103t\u0103\u0163irea mediului \u00eenconjur\u0103tor\u201d aferent\u0103 Programului de Cooperare Elve\u0163iano – Rom\u00e2n viz\u00e2nd reducerea disparit\u0103\u0163ilor economice \u015fi sociale \u00een cadrul Uniunii Europene extinse (PCER).","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/RENOVARE-CLADIRI-MUNICIUPALE-SCOLI1.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdnVsIGdlbmVyYWw8L3N0cm9uZz4gYWwgcHJvaWVjdHVsdWkgc2Ugw65uc2NyaWUgw65uIHByZXZlZGVyaWxlIEFjb3JkdWx1aS0gY2FkcnUgw65uY2hlaWF0IMOubnRyZSBHdXZlcm51bCBSb23Dom5pZWkgxZ9pIENvbnNpbGl1bCBGZWRlcmFsIEVsdmXFo2lhbiBwcml2aW5kIGltcGxlbWVudGFyZWEgUHJvZ3JhbXVsdWkgZGUgQ29vcGVyYXJlIEVsdmXFo2lhbm8tUm9tw6JuLCByZXNwZWN0aXYgcmVkdWNlcmVhIGRpc3Bhcml0xIPFo2lsb3IgZWNvbm9taWNlIMWfaSBzb2NpYWxlIMOubiBjYWRydWwgVW5pdW5paSBFdXJvcGVuZSBleHRpbnNlIHByaW4gw65tYnVuxIN0xIPFo2lyZWEgbWVkaXVsdWkgw65uY29uanVyxIN0b3IuIA0KUHJvaWVjdHVsIHZpemVhesSDIGFwbGljYXJlYSBjZWxvciBtYWkgbm9pIMWfaSBtYWkgbW9kZXJuZSB0ZWhub2xvZ2lpIHBlbnRydSByZWFiaWxpdGFyZWEgYSBkb3XEgyB1bml0xIPFo2kgZGUgw65udsSDxaPEg23Dom50LCA8c3Ryb25nPkNvbGVnaXVsIE5hxaNpb25hbCBkZSBJbmZvcm1hdGljxIMg4oCeR3JpZ29yZSBNb2lzaWzigJ08L3N0cm9uZz4gxZ9pIDxzdHJvbmc+xZ5jb2FsYSBHZW5lcmFsxIMgbnIuIDQ8L3N0cm9uZz4sIGNvbnRyaWJ1aW5kIGFzdGZlbCBsYSBjcmXFn3RlcmVhIGVmaWNpZW7Fo2VpIGVuZXJnZXRpY2UsIHJlZHVjZXJlYSBjb25zdW11cmlsb3IgZGUgZW5lcmdpZSDFn2kgYSBlbWlzaWlsb3IgZGUgQ08yLg0KDQo8c3Ryb25nPkR1cmF0YSBkZSBpbXBsZW1lbnRhcmU6IDQ5IGx1bmk8L3N0cm9uZz4NCg0KPHN0cm9uZz5SZXp1bHRhdGU6PC9zdHJvbmc+DQrDrm1idW7Eg3TEg8WjaXJlYSBlZmljaWVuxaNlaSBlbmVyZ2V0aWNlIGEgY2zEg2Rpcmlsb3IgY2Vsb3IgZG91xIMgdW5pdMSDxaNpIGRlIMOubnbEg8WjxINtw6JudCwgdHJhbnNwdXPEgyDDrm4gdXJtxIN0b2FyZWxlIGVjb25vbWlpIGRlIGVuZXJnaWU6DQoNCjx1bD4NCjxsaT5lY29ub21paSBkZSBlbmVyZ2llIHBlbnRydSDDrm5jxINsemlyZSAoZ2F6ZSBuYXR1cmFsZSk6IDQ2MS4yMjkga1doL2FuLCByZXByZXplbnTDom5kIDM5JSBjb25zdW11cmlsZSDDrm5yZWdpc3RyYXRlIMOubiBwcmV6ZW50IGxhIGNlbGUgZG91xIMgdW5pdMSDxaNpIGRlIMOubnbEg8WjxINtw6JudDs8L2xpPg0KPGxpPmVjb25vbWlpIGRlIGVuZXJnaWUgZWxlY3RyaWPEgzogNDYuMjE1LDQyIGtXaC9hbiwgcmVwcmV6ZW50w6JuZCAyOSw0JSBmYcWjxIMgZGUgdmFsb3JpbGUgw65ucmVnaXN0cmF0ZSDDrm4gcHJlemVudC4NClZhbG9hcmVhIHJlZHVjZXJpaSBlbWlzaWlsb3IgZGUgQ08yICBlc3RlIGRlIDEyNiB0b25lL2FuLjwvbGk+DQo8L3VsPiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIA0KDQo8c3Ryb25nPlZhbG9hcmVhIHRvdGFsxIM8L3N0cm9uZz4gYSBwcm9pZWN0dWx1aSBlc3RlIGRlICAxMS4xODAuMjYwIGxlaSwgZGluIGNhcmUgIENvbnRyaWJ1xaNpZSBFbHZlxaNpYW5hIG5lcmFtYnVyc2FiaWzEgyBkZSA3LjgwMy4wMDAgbGVpDQoNCjxzdHJvbmc+Q29sZWdpdWwgTmHFo2lvbmFsIGRlIEluZm9ybWF0aWPEgyDigJ5Hcmlnb3JlIE1vaXNpbOKAnTwvc3Ryb25nPg0KDQo8aW1nIHNyYz0iL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzA3LzEtcG96ZS1Db2xlZ2l1bC1tb2Rlcm5pemF0LS1lMTU3OTc4NTI2MzM1NS5qcGciIGFsdD0iIiBjbGFzcz0iYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCBpbWctcmVzcG9uc2l2ZSIgLz4NCg0KPGltZyBzcmM9Ii9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNy8wNy8xLXBvemUtQ29sZWdpdWwtZTE1Nzk3ODUyMDc1OTIuanBnIiBhbHQ9IiIgY2xhc3M9ImFsaWdubGVmdCBzaXplLWZ1bGwgaW1nLXJlc3BvbnNpdmUiIC8+DQoNCjxpbWcgc3JjPSIvc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTcvMDcvNC1wb3plLUNvbGVnaXVsLWUxNTc5Nzg1MTc5OTk0LmpwZyIgYWx0PSIiIGNsYXNzPSJhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIGltZy1yZXNwb25zaXZlIiAvPg0KDQo8aW1nIHNyYz0iL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzA3LzUtcG96ZS1Db2xlZ2l1bC1lMTU3OTc4NTQ4MTEzNi5qcGciIGFsdD0iIiBjbGFzcz0iYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCBpbWctcmVzcG9uc2l2ZSIgLz4NCg0KPGltZyBzcmM9Ii9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNy8wNy82LXBvemUtY29sZWdpdWwtZTE1Nzk3ODUwODI5MjMuanBnIiBhbHQ9IiIgY2xhc3M9ImFsaWdubGVmdCBzaXplLWZ1bGwgaW1nLXJlc3BvbnNpdmUiIC8+DQoNCjxzdHJvbmc+xZ5jb2FsYSBHZW5lcmFsxIMgbnIuIDQ8L3N0cm9uZz4NCg0KPGltZyBzcmM9Ii9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNy8wNy84LXBvemUtU2NvYWxhLTQtZTE1Nzk3ODU3MDY0OTYuanBnIiBhbHQ9IiIgY2xhc3M9ImFsaWdubGVmdCBzaXplLWZ1bGwgaW1nLXJlc3BvbnNpdmUiIC8+DQoNCjxpbWcgc3JjPSIvc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTcvMDcvNS1wb3plLXNjb2FsYS00LWUxNTc5Nzg1NzMyMjY5LmpwZyIgYWx0PSIiIGNsYXNzPSJhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIGltZy1yZXNwb25zaXZlIiAvPg0KDQo8aW1nIHNyYz0iL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzA3LzQtcG96YS1zY29hbGEtNC1lMTU3OTc4NTc1NjI4OS5qcGciIGFsdD0iIiBjbGFzcz0iYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCBpbWctcmVzcG9uc2l2ZSIgLz4NCg0KPGltZyBzcmM9Ii9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNy8wNy8zLXBvemUtc2MtNC4tSlBHLWUxNTc5Nzg1NzgwNzk5LmpwZyIgYWx0PSIiIGNsYXNzPSJhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIGltZy1yZXNwb25zaXZlIiAvPg0KDQo8aW1nIHNyYz0iL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzA3LzEtcG96YS1TY29hbGEtNC1tb2Rlcm5pemF0YS1lMTU3OTc4NTgwMzQ4My5qcGciIGFsdD0iIiBjbGFzcz0iYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCBpbWctcmVzcG9uc2l2ZSIgLz4NCiANCg=="},"19":{"id":481,"titlu":"STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL\u0102 A MUNICIPIULUI BRA\u015eOV","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL DEZVOLTAREA CAPACIT\u0102\u0162II ADMINISTRATIVE 2007-2013, (PODCA) Axa prioritar\u0103 1: \u201e\u00cembun\u0103t\u0103\u0163iri de structur\u0103 \u015fi proces ale managementului ciclului de politici publice\u201d, Domeniul 1.1: \u00cembun\u0103t\u0103\u0163irea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ Opera\u0163iunea: Strategii de dezvoltare local\u0103","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/STRATEGIE-DEZVOLTARE-DURABILA.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT5Qcm9pZWN0dWwgYSBhdnV0IGNhIHNjb3Agw65tYnVuxIN0xIPFo2lyZWEgcGVyZm9ybWFuxaNlaSBhZG1pbmlzdHJhdGl2ZSBwcmluIDxzdHJvbmc+ZGV6dm9sdGFyZWEgYWJpbGl0xIPFo2lsb3Igw65uIGZvcm11bGFyZWEgZGUgcG9saXRpY2kgcHVibGljZSDFn2kgcGxhbmlmaWNhcmU8L3N0cm9uZz4gPHN0cm9uZz5zdHJhdGVnaWPEgzwvc3Ryb25nPiwgZHJlcHQgcHVuY3QgZGUgcGxlY2FyZSBwZW50cnUgbWFpIGJ1bmUgYWxlZ2VyaSBkZSBwb2xpdGljaSBwdWJsaWNlIHNwcmlqaW5pdGUgZGUgbyBkaXNwb25pYmlsaXRhdGUgxZ9pIGFuYWxpesSDIMOubWJ1bsSDdMSDxaNpdGUgYSBpbmZvcm1hxaNpaWxvci48L2xpPg0KPC91bD4NCjxzdHJvbmc+UmV6dWx0YXRlOjwvc3Ryb25nPg0KDQpQcmluIGltcGxlbWVudGFyZWEgcHJvaWVjdHVsdWkgcy1hdSBvYsWjaW51dCB1cm3Eg3RvYXJlbGUgPHN0cm9uZz5yZXp1bHRhdGU8L3N0cm9uZz46DQo8dWw+DQogCTxsaT5kb2N1bWVudHVsIHByb2dyYW1hdGljIOKAnjxzdHJvbmc+PGVtPlN0cmF0ZWdpYSBkZSBkZXp2b2x0YXJlwqAgZHVyYWJpbMSDIGEgbXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYcWfb3bigJ08L2VtPjwvc3Ryb25nPiwgZWxhYm9yYXQgw65uIGNvbmZvcm1pdGF0ZSBjdSBjb250ZXh0dWwgaW5zdGl0dcWjaW9uYWwgxZ9pIHNvY2lvLWVjb25vbWljIGFjdHVhbDs8L2xpPg0KIAk8bGk+Zm9ybWFyZWEgxZ9pIHBlcmZlY8WjaW9uYXJlYSBwZXJzb25hbHVsdWkgZGluIGFkbWluaXN0cmHFo2lhIGxvY2FsxIMsIHByaW4gaW5zdHJ1aXJlYSB1bnVpIG51bcSDciBkZSAyNSBkZSBhbmdhamHFo2kgYWkgc2VydmljaWlsb3IgcHVibGljZSDFn2kgYWkgaW5zdGl0dcWjaWlsb3Igc3Vib3Jkb25hdGUgQ29uc2lsaXVsdWkgTG9jYWwgY2FyZSBhdSBmb3N0IGluc3RydWnFo2kgw65uIGNhZHJ1bCBtb2R1bGVsb3I6IDxlbT7igJ5Qb2xpdGljaSBwdWJsaWNlIMWfaSBwbGFuaWZpY2FyZSBzdHJhdGVnaWPEg+KAnSwg4oCeRGV6dm9sdGFyZSBkdXJhYmlsxIPigJ0gPC9lbT7Fn2k8ZW0+IOKAnkVnYWxpdGF0ZWEgZGUgxZ9hbnNl4oCdPC9lbT47PC9saT4NCiAJPGxpPmluc3RydWlyZWEgdW51aSBudW3Eg3IgZGUgNCBmdW5jxaNpb25hcmkgcHVibGljaSDDrm4gdmVkZXJlYSBpbXBsZW1lbnTEg3JpaSBzdHJhdGVnaWlsb3IgZGUgZGV6dm9sdGFyZSBkdXJhYmlsxIMuPC9saT4NCjwvdWw+DQo8c3Ryb25nPlZhbG9hcmVhIHRvdGFsxIMgYSBwcm9pZWN0dWx1aSBhIGZvc3QgZGUgODEyLjUyMywyMCBsZWkgZGluIGNhcmUgYXNpc3RlbsWjYSBmaW5hbmNpYXLEgyBuZXJhbWJ1cnNhYmlsxIMgZGUgNzk0LjQ4NSwxMCBsZWkuPC9zdHJvbmc+DQoNCjxpbWcgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIGFsaWdubGVmdCBzaXplLWZ1bGwgd3AtaW1hZ2UtNDU2IiBzcmM9Imh0dHA6Ly9uZXcudm94LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L1NUUkFURUdJRS1ERVpWT0xUQVJFLURVUkFCSUxBLmpwZyIgYWx0PSIiIC8+"},"20":{"id":479,"titlu":"ECHILIBRU - O NOU\u0102 ABORDARE A VIE\u0162II FAMILIALE CU CEA PROFESIONAL\u0102","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL SECTORIAL \u201eDEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE\u201d 2007-2013, (POSDRU) Axa Prioritar\u0103 6: Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de Interven\u0163ie 6.3. Promovarea egalit\u0103\u0163ii de \u015fanse pe pia\u0163a muncii","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/ECHILIBRU-VIATA-FAMILIALA1.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6IDwvc3Ryb25nPg0KPHVsPg0KIAk8bGk+Rm9ybWFyZWEgdW5laSByZcWjZWxlIG5hxaNpb25hbGUgZGUgZm9ybWF0b3JpIGFjcmVkaXRhxaNpIGRpbiByw6JuZHVsIHByb2Zlc2lvbmnFn3RpbG9yIGNhcmUgbHVjcmVhesSDIMOubiBzaXN0ZW0uPC9saT4NCiAJPGxpPkZvcm1hcmVhIGEgMTUwIGJhYnktc2l0dGVycyBjZSB2b3IgZmkgYW5nYWphdGUgZGUgY8SDdHJlIGF1dG9yaXRhdGkgbG9jYWxlIHNhdSBmYW1pbGlpIHBlbnRydSBhIGF2ZWEgZ3JpamEgZGUgY29waWkgcGUgdGltcHVsIHppbGVpLjwvbGk+DQogCTxsaT5Gb3JtYXJlYSBjb250aW51xIMgYSBlZHVjYXRvcmlsb3IgZGluIGdyxINkaW5pxaNlIMWfaSBhIHBlcnNvbmFsdWx1aSBkaW4gY3JlxZ9lIGNlIGF1IHJlc3BvbnNhYmlsaXTEg8WjaSDDrm4gZWR1Y2FyZWEgY29waWlsb3IuPC9saT4NCiAJPGxpPkRlenZvbHRhcmVhIGEgMyBDZW50cmUgZGUgZXhjZWxlbsWjxIMsIGRpbnRyZSBjYXJlIHVudWwgbGEgQnJhxZ9vdiwgY2FyZSB2b3IgYXNpZ3VyYSBzZXJ2aWNpaSBkZSDDrm5ncmlqaXJlIGEgY29waWlsb3IgcGUgdGltcHVsIHppbGVpLCBkYXIgxZ9pIHByZWfEg3RpcmVhIGNvbnRpbnXEgyBhIHByb2Zlc2lvbmnFn3RpbG9yIGltcGxpY2HFo2kgw65uIGZ1cm5pemFyZWEgYWNlc3RvciBzZXJ2aWNpaS48L2xpPg0KPC91bD4NClBlbnRydSBpbXBsZW1lbnRhcmVhIGFjZXN0dWkgcHJvaWVjdCwgTXVuaWNpcGl1bCBCcmHFn292LCDDrm4gY2FsaXRhdGUgZGUgcGFydGVuZXIgYSBwdXMgbGEgZGlzcG96acWjaWUgc3BhxaNpdWwgbmVjZXNhciBkZXp2b2x0xINyaWkgdW51aSA8c3Ryb25nPkNlbnRydSBkZSBFeGNlbGVuxaPEgyDigJ5IQVBQWeKAnCwgc3RyLiBQcmFob3ZhIG5yLiAyNiw8L3N0cm9uZz4gPHN0cm9uZz7CoDwvc3Ryb25nPnByaW4gcmVhYmlsaXRhcmVhLCBtb2Rlcm5pemFyZWEsIGlnaWVuaXphcmVhIMWfaSBkb3RhcmVhIGFjZXN0dWlhLCDDrm4gbG9jdWwgdW5laSBmb3N0ZSBjcmXFn2UgY2FyZSBhIGZ1bmPFo2lvbmF0IHDDom7EgyDDrm4gdXJtxIMgY3UgMyBhbmkuDQoNCsOObiBzcGHFo2l1bCBub3UtYW1lbmFqYXQsIHMtYXUgYXNpZ3VyYXQgYXTDonQgc2VydmljaWkgZGUgw65uZ3JpamlyZSBhIDc2IGNvcGlpIHBlIHRpbXB1bCB6aWxlaSwgY8OidCDFn2kgcHJlZ8SDdGlyZWEgY29udGludcSDIGEgcHJvZmVzaW9uacWfdGlsb3IgaW1wbGljYcWjaSDDrm4gZnVybml6YXJlYSBhY2VzdG9yIHRpcHVyaSBkZSBzZXJ2aWNpaS4NCg0KU29saWNpdGFudHVsIGZpbmFuxaPEg3JpacKgIGEgZm9zdCBNaW5pc3RlcnVsIE11bmNpaSwgRmFtaWxpZWkgxZ9pIFByb3RlY8WjaWVpIFNvY2lhbGUgYXbDom5kIGNhIHBhcnRlbmVyaSB0cmVpIGF1dG9yaXTEg8WjaSBwdWJsaWNlIGxvY2FsZTogUHJpbcSDcmlhIFNlY3RvcnVsdWkgNiwgQ29uc2lsaXVsIExvY2FsIGFsIFNlY3RvcnVsdWkgMyBCdWN1cmXFn3RpIMWfaSBQcmltxINyaWEgTXVuaWNpcGl1bHVpDQoNCjxzdHJvbmc+UHJvaWVjdHVsIGFyZSB2YWxvYXJlYSB0b3RhbMSDIGRlIDIwLjUxNC42NTYsNTYgbGVpLCBkaW4gY2FyZSBhc2lzdGVuxaPEgyBmaW5hbmNpYXLEgyBuZXJhbWJ1cnNhYmlsxIMgZXN0ZSBkZSAxNy43MTUuMzg1LDQyIGxlaS48L3N0cm9uZz4NCg0KPGltZyBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS00MzgiIHNyYz0iaHR0cDovL25ldy52b3gucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDcvRUNISUxJQlJVLVZJQVRBLUZBTUlMSUFMQTIuanBnLnBuZyIgYWx0PSIiIC8+IA0KPGltZyBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS00MzciIHNyYz0iaHR0cDovL25ldy52b3gucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDcvRUNISUxJQlJVLVZJQVRBLUZBTUlMSUFMQTEuanBnIiBhbHQ9IiIgLz4="},"21":{"id":477,"titlu":"\u00ceMBUN\u0102T\u0102\u0162IREA VALORII ECONOMICE A P\u0102DURII PRIN ACHIZI\u0162IONAREA DE ECHIPAMENTE \u015eI MA\u015eINI \u015eI PRODUCEREA DE PUIE\u0162I FORESTIERI DE CALITATE PENTRU FONDUL FORESTIER PROPRIETATE PUBLIC\u0102 A MUNICIPIULUI BRA\u015eOV\u201d","subtitlu":"PROGRAMUL NA\u0162IONAL DE DEZVOLTARE RURAL\u0102 2007-2013 M\u0103sura 122: ” \u00cembun\u0103t\u0103\u0163irea valorii economice a p\u0103durii”","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/IMBUNATATIREA-PADURII1.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT5TY29wdWwgaW52ZXN0acWjaWVpIGEgZm9zdCBjcmXFn3RlcmVhIHZhbG9yaWkgZWNvbm9taWNlIGEgcMSDZHVyaWxvciDFo2luw6JuZCBjb250IGRlIHJvbHVsIG11bHRpZnVuY8WjaW9uYWwgxZ9pIG1hbmFnZW1lbnR1bCBkdXJhYmlsIGFsIHDEg2R1cmlsb3IgZHVwxIMgY3VtIHVybWVhesSDOjwvbGk+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPkFtZW5hamFyZWEgdW5laSBwZXBpbmllcmUgc2lsdmljZSBwZW50cnUgcHJvZHVjZXJlYSBkZSBwdWllxaNpIGZvcmVzdGllcmk8L3N0cm9uZz4gZGUgY2FsaXRhdGUgbmVjZXNhcmkgbHVjcsSDcmlsb3IgZGUgw65tcMSDZHVyaXJlIHNwZWNpZmljZSBmb25kdWx1aSBmb3Jlc3RpZXIgcHJvcHJpZXRhdGUgcHVibGljxIMgYSBNdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhxZ9vdiDigJMgYWRtaW5pc3RyYXQgZGUgUmVnaWEgUHVibGljxIMgTG9jYWzEgyBhIFDEg2R1cmlsb3IgS3JvbnN0YWR0IFIuQS47PC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+QWNoaXppxaNpb25hcmVhIGRlIGVjaGlwYW1lbnRlIMWfaSBtYcWfaW5pIHBlbnRydSByZWFsaXphcmVhIGx1Y3LEg3JpbG9yPC9zdHJvbmc+IGRlIMOubmdyaWppcmUgxZ9pIGNvbmR1Y2VyZSDDrm4gYXJib3JldHVyaSB0aW5lcmU7PC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+QWNoaXppxaNpb25hcmVhIGRlIGVjaGlwYW1lbnRlIMWfaSBtYcWfaW5pIGRlIHTEg2llcmU8L3N0cm9uZz4gbmVjZXNhcmUgcGVudHJ1IHJlYWxpemFyZWEgbcSDc3VyaWxvciB0ZWhuaWNlIMWfaSBhIG9wZXJhxaNpaWxvciBuZWNlc2FyZSBww6JuxIMgbGEgdsOicnN0YSBleHBsb2F0YWJpbGl0xIPFo2lpIChleC4gcsSDcml0dXJpLCBlbGFnYWogYXJ0aWZpY2lhbCwgY29tYmF0ZXJlYSBib2xpbG9yIMWfaSBkxIN1bsSDdG9yaWxvcikuPC9saT4NCjwvdWw+DQpQZXBpbmllcmEgYW1lbmFqYXTEgyBwZW50cnUgZm9uZHVsIGZvcmVzdGllciBwcm9wcmlldGF0ZSBwdWJsaWPEgyBhIE11bmljaXBpdWx1aSBCcmHFn292IGEgZm9zdCBhbXBsYXNhdMSDIMOubiBCcmHFn292LCBWYWxlYSBQb3BpaSBmLm4g4oCTIE5vdWEgxZ9pIGFyZSBvIHN1cHJhZmHFo8SDIHRvdGFsxIMgZGUgMTguNzE0IG1wIERlIGFzZW1lbmVhLCBwcmluIGltcGxlbWVudGFyZWEgcHJvaWVjdHVsdWkgYXUgZm9zdCBhY2hpemnFo2lvbmF0ZSB1biBudW3Eg3IgZGUgdXRpbGFqZSDFn2kgZWNoaXBhbWVudGUgZWZpY2llbnRlIGRlIHJlY29sdGFyZSDFn2kgcGxhbnRhcmUsIG5lY2VzYXJlIGF0w6J0IHBlbnRydSBwcm9kdWNlcmVhIGRlIHB1aWXFo2kgZm9yZXN0aWVyaSBkZSBjYWxpdGF0ZSBwZW50cnUgbmV2b2lsZSBwcm9wcmlpIGPDonQgxZ9pIHBlbnRydSBsdWNyxINyaWxlIHNpbHZpY2UgbmVjZXNhcmUgY3JlxZ90ZXJpaSB2YWxvcmlpIGVjb25vbWljZSDFn2kgZWNvbG9naWNlIGEgcMSDZHVyaWkgZGluIGZvbmR1bCBmb3Jlc3RpZXIgcHJvcHJpZXRhdGUgcHVibGljxIMgYSBNdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhxZ9vdg0KDQo8c3Ryb25nPkR1cmF0YSBkZSBpbXBsZW1lbnRhcmU8L3N0cm9uZz46IDQ2IGx1bmkNCg0KPHN0cm9uZz5SZXp1bHRhdGU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT5QZXBpbmllcmEgc2lsdmljxIMgLSAxLCA4NzE0IGhhPC9saT4NCiAJPGxpPkNsxINkaXJlIGFkbWluaXN0cmF0aXbEgyBEK1AgLSAxMDAgbXA8L2xpPg0KIAk8bGk+U29sYXIgLSAzMzYgbXA8L2xpPg0KIAk8bGk+VXRpbGFqZSDFn2kgbWHFn2luaSBuZWNlc2FyZSBvcGVyYcWjaWlsb3IgcMOibsSDIGxhIHbDonJzdGEgZXhwbG9hdGFiaWxpdMSDxaNpaSAtIDYxIGJ1Y8SDxaNpPC9saT4NCiAJPGxpPlV0aWxhamUgxZ9pIG1hxZ9pbmkgbmVjZXNhcmUgbHVjcsSDcmlsb3Igc2lsdmljZSBkZSBleHBsb2F0YXJlIC0gMiBidWPEg3RpPC9saT4NCiAJPGxpPlN1cHJhZmHFo2EgcGUgY2FyZSBzZSB2b3IgZWZlY3R1YSBsdWNyxINyaSBzaWx2aWNlIGN1IGVjaGlwYW1lbnRlbGUgcHJvcHVzZSBwcmluIHByb2llY3QgLSAxMS42MjYsOCBoYTwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHN0cm9uZz5WYWxvYXJlYSB0b3RhbMSDIGEgcHJvaWVjdHVsdWkgZXN0ZSBkZSA0LjM1OC45NDUgbGVpLCBkaW4gY2FyZSA2MCAlIHJlcHJlemludMSDIGZpbmFuxaNhcmUgbmVyYW1idXJzYWJpbMSDLjwvc3Ryb25nPg0KDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTQ0NyIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9JTUJVTkFUQVRJUkVBLVBBRFVSSUkyLmpwZyIgYWx0PSIiIC8+IA0KPGltZyBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS00NDYiIHNyYz0iaHR0cDovL25ldy52b3gucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDcvSU1CVU5BVEFUSVJFQS1QQURVUklJMS5qcGciIGFsdD0iIiAvPg=="},"22":{"id":475,"titlu":"ACCESIBILIZAREA FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLIC\u0102 A MUNICIPIULUI BRA\u015eOV PRIN CONSTRUIREA DE DRUMURI NOI \u015eI REABILITARE DE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE","subtitlu":"PROGRAMUL NA\u0162IONAL DE DEZVOLTARE RURAL\u0102 2007-2013 M\u0103sura 125: „\u00cembun\u0103t\u0103\u0163irea \u015fi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea \u015fi adaptarea agriculturii \u015fi silviculturii”","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/poza-drum-forestier.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT5PYmllY3RpdnVsIGRlIGludmVzdGnFo2llIMOubiBpbmZyYXN0cnVjdHVyYSBzaWx2aWPEgyBhIGNvbnRyaWJ1aXQgbGEgPHN0cm9uZz5hY2Nlc2liaWxpemFyZWEgZm9uZHVsdWkgZm9yZXN0aWVyIHByb3ByaWV0YXRlIHB1YmxpY8SDIGEgTXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYcWfb3YgPC9zdHJvbmc+cMOibsSDIGxhIGxpbWl0YSB1bHRpbWVsb3IgcGFyY2VsZSDFn2kgYSBhc2lndXJhdCBpbmZyYXN0cnVjdHVyYSBuZWNlc2FyxIMgZ2VzdGlvbsSDcmlpIGR1cmFiaWxlIGEgYWNlc3R1aWEsIGV4cGxvYXTEg3JpaSByaXRtaWNlIMWfaSBjb3JlY3RlIGEgcG9zaWJpbGl0xIPFo2lpIGFudWFsZSAtIGxlbW4gxZ9pIHByb2R1c2UgYWNjZXNvcmlpLCBlZmVjdHVhcmVhIHRyYXRhbWVudGVsb3IgZGUgw65uZ3JpamlyZSDFn2kgcmVnZW5lcmFyZSBhIGFyYm9yZXRlbG9yIHByZWN1bSDFn2kgYWNjZXN1bCBkaXJlY3QgxZ9pIG9wZXJhdGl2IMOubiBjYXogZGUgaW5jZW5kaWksIGNhbGFtaXTEg3RpIG5hdHVyYWxlIHNhdSBhY2NpZGVudGUuPC9saT4NCjwvdWw+DQo8c3Ryb25nPlByaW4gcHJvaWVjdCBhIGZvc3QgcmVhbGl6YXQgdW4gZHJ1bSBmb3Jlc3RpZXIgw65uIGJhemludWwgVGltacWfdWwgU2VjIE1hcmUgYXbDom5kIGx1bmdpbWVhIGRlIDgsMiBrbSDFn2kgbGltaXRlIMOubnRyZSBETiAxLCBrbSAxNTErNTAwPC9zdHJvbmc+ICggZsSDcsSDIHRyb25zb251bCBkZSBEcnVtIGNvbXVuYWwgZGUgMSw2IGttKSBkZSBsYSBwb2R1bCBwZXN0ZSBUaW1pxZ91bCBTZWMgcMOibsSDIGxhIGludGVyc2VjxaNpYSBjdcKgIERydW11bCBmb3Jlc3RpZXIgUHJlZGVhbCAtIFZhbGVhIEF6dWdpaSwga20gMys4MDAuIEx1Y3LEg3JpbGUgZGUgZXhlY3XFo2llIGEgYWNlc3R1aWEgYXUgY29uc3RhdCDDrm4gcmVhYmlsaXRhcmVhIGRydW11cmlsb3IgZm9yZXN0aWVyZSBleGlzdGVudGUsIGRhciBncmF2IGRldGVyaW9yYXRlLSBUaW1pc3VsIFNlYyBNYXJlIMWfaSBQw6Jyw6J1bCBTdXNhaSDFn2kgY29uc3RydWlyZWEgdW51aSB0cm9uc29uIG5vdSBkZSBkcnVtIGNhcmUgdmEgcHJlbHVuZ2kgY3UgNCw1IGttIGRydW11bCBmb3Jlc3RpZXIgUMOicsOidWwgU3VzYWkuIEbEg2PDom5kIGxlZ8SDdHVyYSDDrm50cmUgem9uYSBUaW1pxZ91bCBkZSBTdXMgxZ9pIG9yYcWfdWwgUHJlZGVhbCwgZHJ1bXVswqAgY29uc3RpdHVpZSBvIGFydGVyxIMgZGUgY2lyY3VsYcWjaWUgZm9yZXN0aWVyxIMsIGRlIHR1cmlzbSDFn2kgYWdyZW1lbnQgw65uIHpvbsSDLCBjdSBwb3NpYmlsaXRhdGVhwqAgZGV6dm9sdMSDcmlpIHVsdGVyaW9hcmUsIHBlIHRyYXNldSwgYSB1bm9yIG9iaWVjdGl2ZSB0dXJpc3RpY2UsIHB1bmN0ZSBkZSBpbmZvcm1hcmUgxZ9pIG9ic2VydmFyZSBhIGZsb3JlaSDFn2kgZmF1bmVpIHpvbmVpLg0KDQo8c3Ryb25nPkR1cmF0YSBkZSBpbXBsZW1lbnRhcmU8L3N0cm9uZz46IDUwIGx1bmkNCg0KPHN0cm9uZz5SZXp1bHRhdGU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT5Db25zdHJ1aXJlIGRydW0gbm91IENydWN1ciAtIDksNjczIGttPC9saT4NCiAJPGxpPlJlYWJpbGl0YXJlIDkgZHJ1bXVyaSDigJMgMTgsNjk2IGttPC9saT4NCiAJPGxpPlJlYWJpbGl0YXJlIERydW0gZm9yZXN0aWVyIFRyb2FpbmVyIOKAkyAxLDM3NiBrbTwvbGk+DQogCTxsaT5SZWFiaWxpdGFyZSBEcnVtIGZvcmVzdGllciBWYWxlYSBQb3BpaSDigJMgTm91YSDigJMgMiwxMzYga208L2xpPg0KIAk8bGk+UmVhYmlsaXRhcmUgRHJ1bSBmb3Jlc3RpZXIgTGFtYmEg4oCTIDMsMDcxIGttPC9saT4NCiAJPGxpPlJlYWJpbGl0YXJlIERydW0gZm9yZXN0aWVyIFZhbWEgTWFyZSDigJMgMiwwMDAga208L2xpPg0KIAk8bGk+UmVhYmlsaXRhcmUgRHJ1bSBmb3Jlc3RpZXIgVmFybmEg4oCTIDIsNTEzIGttPC9saT4NCiAJPGxpPlJlYWJpbGl0YXJlIERydW0gZm9yZXN0aWVyIFZhbWEgTWljxIMg4oCTIDAsOTAwIGttPC9saT4NCiAJPGxpPlJlYWJpbGl0YXJlIERydW0gZm9yZXN0aWVyIFZhbGVhIGN1IEFwxIMg4oCTIFB1dHJlZGEg4oCTIDEsNjAwIGttPC9saT4NCiAJPGxpPlJlYWJpbGl0YXJlIERydW0gZm9yZXN0aWVyIFBpZXRyZWxlIGx1aSBTb2xvbW9uIOKAkyBWYWxlYSBjdSBBcMSDIOKAkyAzLDkwMCBrbTwvbGk+DQogCTxsaT5SZWFiaWxpdGFyZSBEcnVtIGZvcmVzdGllciBWYWxlYSBDZXTEg8WjaWkg4oCTIFLEg2PEg2TEg3Ug4oCTIDEsMjAwIGttPC9saT4NCjwvdWw+DQombmJzcDsNCg0KTHVuZ2ltZSB0b3RhbMSDIGEgZHJ1bXVyaWxvciBmb3Jlc3RpZXJlIGRpbiBjYWRydWwgYWNlc3R1aSBwcm9pZWN0LCBpbmNsdXNpdiBkcnVtdWwgQ3J1Y3VyIGVzdGUgZGUgMjgsMzY5IGttLg0KDQo8c3Ryb25nPkJlbmVmaWNpaTo8L3N0cm9uZz4NCjx1bD4NCiAJPGxpPkFjY2VzaWJpbGl6YXJlYSB6b25laSBmb3Jlc3RpZXJlwqAgcGVudHJ1IHZhbG9yaWZpY2FyZWEgZWkgZGluIHB1bmN0IGRlIHZlZGVyZSBlY29ub21pYywgYXNpZ3VyYXJlYSBsdWNyxINyaWxvciBkZSBzaWx2aWN1bHR1csSDPC9saT4NCiAJPGxpPkRlenZvbHRhcmVhIGFjdGl2aXTEg8WjaWxvciBkZSBhZ3JlbWVudCBkaW4gYWNlYXN0xIMgem9uxIMsIMOubiBwcmluY2lwYWwgY2VsZSBsZWdhdGUgZGUgZHJ1bWXFo2lpLjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHN0cm9uZz5WYWxvYXJlYSB0b3RhbMSDIGEgcHJvaWVjdHVsdWkgZXN0ZSBkZSA1Ljc5Ny4xMzA8L3N0cm9uZz4gPHN0cm9uZz5sZWkgZGluIGNhcmUgYXNpc3RlbsWjYSBmaW5hbmNpYXLEgyBuZXJhbWJ1cnNhYmlsxIMgMTAwJS48L3N0cm9uZz4NCg0KPGltZyBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS00NTIiIHNyYz0iaHR0cDovL25ldy52b3gucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDcvUkVBQklMSVRBUkUtRFJVTVVSSS1GT1JFU1RJRVJFMS5qcGciIGFsdD0iIiAvPiANCjxpbWcgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIGFsaWdubGVmdCBzaXplLWZ1bGwgd3AtaW1hZ2UtNDUzIiBzcmM9Imh0dHA6Ly9uZXcudm94LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L1JFQUJJTElUQVJFLURSVU1VUkktRk9SRVNUSUVSRTIuanBnIiBhbHQ9IiIgLz4="},"23":{"id":473,"titlu":"BRA\u015eOVUL \u2013 CENTRUL TURISMULUI ROM\u00c2NESC","subtitlu":"Programul Opera\u0163ional Regional 2007-2013 Axa prioritar\u0103 5 \u2013 \u201eDezvoltarea durabil\u0103 \u015fi promovarea turismului\u201d Domeniul major de interven\u0163ie 5.3. \u2013 \u201ePromovarea poten\u0163ialului turistic \u015fi crearea infrastructurii necesare, \u00een scopul cre\u015fterii atractivit\u0103\u0163ii Rom\u00e2niei ca destina\u0163ie turistic\u0103","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/BRASOV-CENTRUL-TURISMULUI-ROMANESC.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT5Qcm9tb3ZhcmVhIDxzdHJvbmc+YW5zYW1ibHVsdWkgbW9udW1lbnRlbG9yIGRlIGFyaGl0ZWN0dXLEgywgZGUgYXJ0xIMgxZ9pIG1lbW9yaWFsZTwvc3Ryb25nPiBkaW4gbXVuaWNpcGl1bCBCcmHFn292PC9saT4NCiAJPGxpPlByb21vdmFyZWEgZXZlbmltZW50dWx1aSBjdWx0dXJhbCA8c3Ryb25nPlPEg3JixIN0b2FyZWEgSnVuaWxvcjwvc3Ryb25nPiA8c3Ryb25nPlByb2R1cyB0dXJpc3RpYyBhbnRyb3BpYzwvc3Ryb25nPiwgZm9hcnRlIGltcG9ydGFudCBhdMOidCBwZW50cnUgem9uYSBtdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhxZ9vdiwgY8OidCDFn2kgcHJpdmluZCBjb25zZXJ2YXJlYSBlbGVtZW50ZWxvciBkZSBmb2xjbG9yIMWfaSBkZSBhcnTEgyBwb3B1bGFyxIMgbGEgbml2ZWwgbmHFo2lvbmFsLCBTxINyYsSDdG9hcmVhIEp1bmlsb3IgY29uc3RpdHVpZSBvIHRyYWRpxaNpZSBzcGVjaWZpY8SDIHpvbmVpIEJyYcWfb3YsIGNlIHNlIGRlc2bEg8Wfb2FyxIMgw65uIHByaW1hIGR1bWluaWPEgyBkdXDEgyBQYcWfdGkuIEFjZWFzdMSDIHPEg3JixIN0b2FyZSBlc3RlIG8gbWFuaWZlc3RhcmUgZm9sY2xvcmljIGNvbnN0aXR1aW5kIG8gZm9hcnRlIG1hcmUgYXRyYWPFo2llIHBlbnRydSB0dXJpxZ90aWkgcm9tw6JuaSDFn2kgc3RyxINpbmkgY2FyZSB2aXppdGVhesSDIG11bmljaXBpdWwgQnJhxZ9vdjwvbGk+DQogCTxsaT5Qcm9tb3ZhcmVhIDxzdHJvbmc+cmV6ZXJ2YcWjaWVpIGRlIHBlaXNhaiBNYXNpdnVsIFBvc3TEg3ZhcnVsPC9zdHJvbmc+IExvY2FsaXphdMSDIGxhIDE1IGttLiBkZSBtdW5pY2lwaXVsIEJyYcWfb3YsIDxzdHJvbmc+UmV6ZXJ2YcWjaWEgZGUgcGVpc2FqIFBvc3TEg3ZhcnVsPC9zdHJvbmc+IGFyZSBvIHN1cHJhZmHFo8SDIGRlIDEuMDI1IGhhLiDFn2kgYSBmb3N0IMOubmZpaW7Fo2F0xIMgw65uIGFudWwgMTk4MC4gw45uIG11bsWjaWkgUG9zdMSDdmFydWwgc2UgY29uc2VydsSDIHBlaXNhamUgcHXFo2luIGluZmx1ZW7Fo2F0ZSBkZSBvbSDFn2kgbnVtZXJvYXNlIHNwZWNpaSBkZSBwbGFudGUgxZ9pIGFuaW1hbGUuPC9saT4NCiAJPGxpPkNyZcWfdGVyZWEgbnVtxINydWx1aSBkZSBzb3NpcmkgdHVyaXN0aWNlIGFudWFsZSDDrm4gbXVuaWNpcGl1bCBCcmHFn292PC9saT4NCjwvdWw+DQo8c3Ryb25nPkR1cmF0YSBkZSBpbXBsZW1lbnRhcmU6IDwvc3Ryb25nPjE1IGx1bmkNCg0KPHN0cm9uZz5SZXp1bHRhdGVsZSBwcm9pZWN0dWx1aTogwqA8L3N0cm9uZz4NCjx1bD4NCiAJPGxpPlByaW4gcmVhbGl6YXJlYSBhY8WjaXVuaWxvciBkZSBwcm9tb3ZhcmUgYSB0dXJpc211bHVpIHByb3B1c2Ugw65uIGNhZHJ1bCBhY2VzdHVpIHByb2llY3QsIHMtYSB1cm3Eg3JpdCB2YWxvcmlmaWNhcmVhIMOubnRyLW8gbcSDc3VyxIMgYSBwb3RlbsWjaWFsdWx1aSB0dXJpc3RpYyBhbCB6b25laSDFn2kgY3JlxZ90ZXJlYSBudW3Eg3J1bHVpIGRlIHR1cmnFn3RpLCBwZWN1bSDFn2kgZXh0aW5kZXJlYSBzZXpvbnVsdWkgdHVyaXN0aWMgw65uIG11bmljaXBpdWx1aSBCcmHFn292LiBBY2VzdCBmYXB0IGFyZSBjYSByZXp1bHRhdCBkZXp2b2x0YXJlYSBlY29ub21pY8SDIGEgcmVnaXVuaWksIHByaW4gY3JlxZ90ZXJlYSBzZXJ2aWNpaWxvciBjb25leGUsIGFzdGZlbCDDrm5jw6J0IGZpcm1lbGUgY2FyZSDDrsWfaSBkZXNmxIPFn29hcsSDIGFjdGl2aXRhdGVhIMOubiBhY2VzdCBzZWN0b3IgbnUgdm9yIGZpIG5ldm9pdGUgc8SDIHByb2NlZGV6ZSBsYSByZWR1Y2VyaSBkZSBwZXJzb25hbC48L2xpPg0KPC91bD4NCjxzdHJvbmc+VmFsb2FyZWEgdG90YWzEgyBhIHByb2llY3R1bHVpIGVzdGUgZGUgOTkwLjEyMi4wNiBsZWkuPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz4gZGluIGNhcmUgPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz5Bc2lzdGVudGEgZmluYW5jaWFyYSBuZXJhbWJ1cnNhYmlsYTwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+OiA3NTIuMTg0LDI5IGxlaTwvc3Ryb25nPg0KDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTQzNiIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9CUkFTT1YtQ0VOVFJVTC1UVVJJU01VTFVJLVJPTUFORVNDLmpwZyIgYWx0PSIiIC8+"},"24":{"id":470,"titlu":"eTURIST \u00ceN BRA\u015eOVUL ISTORIC","subtitlu":"Programul Opera\u0163ional Regional 2007-2013 Axa prioritar\u0103 5 \u2013 \u201eDezvoltarea durabil\u0103 \u015fi promovarea turismului\u201d Domeniul major de interven\u0163ie 5.3. \u2013 \u201ePromovarea poten\u0163ialului turistic \u015fi crearea infrastructurii necesare, \u00een scopul cre\u015fterii atractivit\u0103\u0163ii Rom\u00e2niei ca destina\u0163ie turistic\u0103","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/ETURIST.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT5EZXp2b2x0YXJlYSBzaSBpbXBsZW1lbnRhcmVhIHBvcnRhbHVsdWkgdHVyaXN0aWMgImUtVHVyaXN0IGluIEJyYXNvdnVsIGlzdG9yaWMiLCBjYSBtaWpsb2MgZGUgcHJvbW92YXJlIGEgcHJvZHVzdWx1aSB0dXJpc3RpYyBjdWx0dXJhbCAiQnJhc292dWwgaXN0b3JpYyIsIGN1IG1vZGFsaXRhdGkgZGUgYWNjZXNhcmUgdmlhIHdlYiBzaSBpbmZvY2hpb3NjLjwvbGk+DQogCTxsaT5SZWFsaXphcmVhIHVuZWkgYXBsaWNhdGlpIG11bHRpLW1lZGlhIGNvbnRpbmFuZCB1biBnaGlkIHR1cmlzdGljIGluIGZvcm1hdCBlbGVjdHJvbmljLCBwcmVjdW0gc2kgdHVydXJpIHZpcnR1YWxlIGFsZSBvYmllY3RpdmVsb3Igdml6YXRlLjwvbGk+DQogCTxsaT5SZWFsaXphcmVhIHVudWkgdmlkZW9jbGlwIGRlIHByZXplbnRhcmUgYSBwcm9kdXN1bHVpIHR1cmlzdGljIHNpIGRpZnV6YXJlYSBsdWkgcGUgcG9zdHVyaSBkZSB0ZWxldml6aXVuZSBsb2NhbGUvcmVnaW9uYWxlLjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHN0cm9uZz7CoDwvc3Ryb25nPg0KDQo8c3Ryb25nPkR1cmF0YSBkZSBpbXBsZW1lbnRhcmU6IDwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+MTIgbHVuaTwvc3Ryb25nPg0KDQo8c3Ryb25nPlJlenVsdGF0ZTogPC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPlByaW4gcHJvaWVjdCBhIGZvc3QgcmVhbGl6YXQgcG9ydGFsdWx1aSB0dXJpc3RpYyA8L3N0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmJyYXNvdmNpdHkucm8vaW5kZXgucGhwP2NrPTE3I2ViaSI+PHN0cm9uZz5lVFVSSVNUIMOOTiBCUkHFnk9WVUwgSVNUT1JJQzwvc3Ryb25nPjwvYT4gY2FyZSBjdXByaW5kZTogUHJlemVudGFyZWEgcHJpbmNpcGFsZWxvciBhdHJhY8WjaWkgdHVyaXN0aWNlIGlzdG9yaWNlLCBIYXJ0YSBpbnRlcmFjdGl2xIMgYSBjZW50cnVsdWkgaXN0b3JpYywgQnJhxZ9vdnVsIFZpcnR1YWwgKFR1cnVyaSB2aXJ0dWFsZSksIEluZm9ybWHFo2lpIGdlbmVyYWxlIGRlc3ByZSBCcmHFn292LCBFdmVuaW1lbnRlIChjYWxlbmRhcnVsIGRlIGV2ZW5pbWVudGUgY3VsdHVyYWxlIGFydGlzdGljZSwgZmVzdGl2YWx1cmksIGV0Yy4pPC9saT4NCjwvdWw+DQo8c3Ryb25nPlZhbG9hcmVhIHRvdGFsxIMgYSBwcm9pZWN0dWx1aSBlc3RlIGRlIDk5Mi4wMDAuMDAgbGVpLCBkaW4gY2FyZcKgIEFzaXN0ZW50YSBmaW5hbmNpYXJhIG5lcmFtYnVyc2FiaWxhOiA3ODQuMDAwLDAwIGxlaTwvc3Ryb25nPg0KDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTQ0MSIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9FVFVSSVNULmpwZyIgYWx0PSIiIC8+"},"25":{"id":467,"titlu":"CENTRUL NA\u0162IONAL DE INFORMARE \u015eI PROMOVARE TURISTIC\u0102 DIN POIANA BRA\u015eOV","subtitlu":"Programul Opera\u0163ional Regional 2007-2013 Axa prioritar\u0103 5 \u2013 \u201eDezvoltarea durabil\u0103 \u015fi promovarea turismului\u201d Domeniul major de interven\u0163ie 5.3. \u2013 \u201ePromovarea poten\u0163ialului turistic \u015fi crearea infrastructurii necesare, \u00een scopul cre\u015fterii atractivit\u0103\u0163ii Rom\u00e2niei ca destina\u0163ie turistic\u0103","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/CENTRUL-DE-INFORMARE-TURISTICA-POIANA-BV.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT5Qcm9pZWN0dWwgQ2VudHJ1bCBkZSBJbmZvcm1hcmUgxZ9pIFByb21vdmFyZSBUdXJpc3RpY8SDIGRpbiBQb2lhbmEgQnJhxZ9vdiBhIGF2dXQgY2Egb2JpZWN0aXYgY3JlYXJlYSBDZW50cnVsdWkgTmHFo2lvbmFsIGRlIEluZm9ybWFyZSDFn2kgUHJvbW92YXJlIFR1cmlzdGljxIMgKENOSVBUKSBkaW4gUG9pYW5hIEJyYcWfb3YgxZ9pIGRvdGFyZWEgY29yZXNwdW56xIN0b2FyZSBhIGFjZXN0dWlhLCDDrm4gc2NvcHVsIGNyZcWfdGVyaWkgbnVtxINydWx1aSB0dXJpxZ90aWxvciBjYXJlIHZpeml0ZWF6xIMgYWNlYXN0xIMgem9uxIMgxZ9pIGNvbmVjdGFyZWEgYWNlc3R1aWEgbGEgcmXFo2VhdWEgbmHFo2lvbmFsxIMgZGUgY2VudHJlIGRlIGluZm9ybWFyZSDFn2kgcHJvbW92YXJlIHR1cmlzdGljxIMuPC9saT4NCjwvdWw+DQo8c3Ryb25nPkR1cmF0YSBkZSBpbXBsZW1lbnRhcmU6PC9zdHJvbmc+IDE1IGx1bmkNCg0KPHN0cm9uZz5SZXp1bHRhdGU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT5jb25zdHJ1Y8WjaWEgxZ9pIGFtZW5hamFyZWEgQ2VudHJ1bHVpIGRlIEluZm9ybWFyZSBzaSBQcm9tb3ZhcmUgVHVyaXN0aWPEgyBkaW4gUG9pYW5hIEJyYcWfb3YgOjwvbGk+DQogCTxsaT5TdXRpbMSDIHRvdGFsxIMgY2zEg2RpcmXCoMKgIMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgID0gNTIsODUgbXA8L2xpPg0KIAk8bGk+U2NvbnN0cnVpdMSDwqAgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgID0gNjEsMDAgbXA8L2xpPg0KIAk8bGk+UyBkZXNmYcWfdXJhdMSDIHRvdGFsxIMgY2zEg2RpcmUgwqDCoMKgwqDCoCA9IDYxLDAwIG1wPC9saT4NCiAJPGxpPlJhemHCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKgwqAgNCw0MCBtPC9saT4NCiAJPGxpPmRvdGFyZWEgQ2VudHJ1bHVpIGRlIEluZm9ybWFyZSBzaSBQcm9tb3ZhcmUgVHVyaXN0aWPEgyBkaW4gUG9pYW5hIEJyYcWfb3YgY3UgbW9iaWxpZXIgYmlyb3UsIGVjaGlwYW1lbnRlIElUIC0gZWNoaXBhbWVudGUgaGFyZHdhcmUgxZ9pIHNvZnR3YXJlLCBkb3TEg3JpIGV4dGVyaW9hcmUgc3BlY2lmaWNlIGNlbnRydWx1aTs8L2xpPg0KIAk8bGk+cmVhbGl6YXJlYSB3ZWIgc2l0ZS11bHVpIENlbnRydWx1aSBkZSBJbmZvcm1hcmUgxZ9pIFByb21vdmFyZSBUdXJpc3RpY8SDIMOubiBsaW1iaWxlOiByb23Dom7EgywgZW5nbGV6xIMsIGZyYW5jZXrEgywgZ2VybWFuxIM8L2xpPg0KIAk8bGk+cmVhbGl6YXJlYSBkZSBtYXRlcmlhbGUgZGUgcHJvbW92YXJlOiAxLjAwMCBidWMucGxpYW50ZSwgMS4wMDAgYnVjLiBoxINyxaNpIHR1cmlzdGljZTs8L2xpPg0KIAk8bGk+Y3JlYXJlYSBhIDIgbG9jdXJpIGRlIG11bmPEgyBwZW50cnUgYnVuYSBmdW5jxaNpb25hcmUgYSBDZW50cnVsdWkgZGUgSW5mb3JtYXJlIMWfaSBQcm9tb3ZhcmUgVHVyaXN0aWPEgyBkaW4gUG9pYW5hIEJyYcWfb3YuPC9saT4NCiAJPGxpPmNyZcWfdGVyZWEgZ3JhZHVsdWkgZGUgaW5mb3JtYXJlIGEgdHVyacWfdGlsb3IgY2FyZSB2aXppdGVhesSDIHpvbmE6IGN1IDMyLDg3JTwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHN0cm9uZz5WYWxvYXJlYSB0b3RhbMSDIGEgUHJvaWVjdHVsdWk6IDU0Mi44MzQsNTIgbGVpLMKgIGRpbiBjYXJlIDwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+QXNpc3RlbnRhIGZpbmFuY2lhcmEgbmVyYW1idXJzYWJpbGE8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPjogNDUwLjczOSw0NiBsZWk8L3N0cm9uZz4NCg0KPGltZyBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS00NjgiIHNyYz0iaHR0cDovL25ldy52b3gucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDcvQ0VOVFJVTC1ERS1JTkZPUk1BUkUtVFVSSVNUSUNBLVBPSUFOQS1CVi5qcGciIGFsdD0iIiAvPg=="},"26":{"id":465,"titlu":"REABILITARE, DEZVOLTARE \u015eI MODERNIZARE CAMPUS PENTRU \u00ceNV\u0102\u0162\u0102M\u00c2NTUL PROFESIONAL \u015eI TEHNIC COLEGIUL TEHNIC REMUS R\u0102DULE\u0162 DIN BRA\u015eOV","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritar\u0103 3 \u2013 \u00cembun\u0103t\u0103\u0163irea infrastructurii sociale, DOMENIUL DE INTERVEN\u0162IE 3.4 \u2013 Reabilitarea\/ modernizarea\/ dezvoltarea \u015fi echiparea infrastructurii educa\u0163ionale preuniversitare, universitare \u015fi a infrastructurii pentru formare profesional\u0103 continu\u0103","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/REMUS-RADULET2.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQoNCjxzdHJvbmc+QXNpZ3VyYXJlYSBwcmVnxIN0aXJpaSBwcm9mZXNpb25hbGUgcHJpbiByZWFiaWxpdGFyZWEgY2zEg2RpcmlpIGNvcnB1bHVpIEIsPC9zdHJvbmc+IG1vZGVybml6YXJlYSDFn2kgZG90YXJlYSBjdSAzNzYgZWNoaXBhbWVudGUgc3BlY2lhbGUgxZ9pIElUIGRlIHVsdGltxIMgZ2VuZXJhxaNpZS4gQXN0ZmVsLCBzdXByYWZhxaNhIHJlYWJpbGl0YXTEgyDDrm4gY29ycHVsIEIgdmEgZmkgZGUgMi4wNzUgbXAuIMWfaSB2b3IgZmkgY3JlYXRlIDQgbGFib3JhdG9hcmUsIDYgYXRlbGllcmUsIDEgY2FiaW5ldCBwcm90ZWPFo2lhIG11bmNpaSDFn2kgUFNJLCA2IHPEg2xpIGRlIGNsYXPEgywgMSBjYW5jZWxhcmllLCAxIHNpbXVsYXRvciBtZWRpYSwgdG9hdGUgZG90YXRlIMWfaSBlY2hpcGF0ZS47DQoNCjxzdHJvbmc+RGV6dm9sdGFyZWEgxZ9pIG1vZGVybml6YXJlYSBjYW1wdXN1bHVpwqBwcmluIHJlYWJpbGl0YXJlYSDFn2kgZG90YXJlYSBpbnRlcm5hdHVsdWk8L3N0cm9uZz4sIGRhciDFn2kgcHJpbiA8c3Ryb25nPmNyZWFyZWEgdW5vciBzcGHFo2lpIG5vaTwvc3Ryb25nPiBwZW50cnUgc3R1ZGl1bCBpbmRpdmlkdWFsLCBhdMOidCBwZW50cnUgZWxldmlpIGludGVybmksIGPDonQgxZ9pIHBlbnRydSBlbGV2aWkgc2VtaWludGVybmkgY29uc3TDom5kIMOubiA2MCBjYW1lcmUgcGVudHJ1IGludGVybmF0IGRvdGF0ZSDFn2kgZWNoaXBhdGUsIDI4IHPEg2xpIGRlIHN0dWRpdSBkb3RhdGUgxZ9pIGVjaGlwYXRlLCBzdXByYWZhxaNhIHJlYWJpbGl0YXTEgyBmaWluZCBkZSAyOTA2IG1wLjsNCg0KPHN0cm9uZz5Bc2lndXJhcmVhIHVuZWkgZGV6dm9sdMSDcmkgYXJtb25pb2FzZSwgZWNoaWxpYnJhdGUgZGluIHB1bmN0IGRlIHZlZGVyZSBmaXppYyDFn2kgaW50ZWxlY3R1YWwgcHJpbjo8L3N0cm9uZz4gPHN0cm9uZz5yZWFiaWxpdGFyZWEgxZ9pIHN1cHJhZXRhamFyZWEgY2zEg2RpcmlpIHPEg2xpaSBkZSBzcG9ydDwvc3Ryb25nPiwgbW9kZXJuaXphcmVhIMWfaSBkb3RhcmVhIHPEg2xpaSBkZSBzcG9ydCwgPHN0cm9uZz5hbWVuYWphcmVhIHVudWkgdGVyZW4gZXh0ZXJpb3IgbXVsdGlmdW5jxaNpb25hbDwvc3Ryb25nPiBsw6JuZ8SDIHNhbGEgZGUgc3BvcnQsIGNhcmUgw65tcHJldW7EgyBjdSBzYWxhLCB2YSBmb3JtYSBvIGJhesSDIHNwb3J0aXbEgyBkb3RhdMSDIGN1IHNpc3RlbSBkZSBpbHVtaW5hdCBub2N0dXJuLiBBc3RmZWwsIHN1cHJhZmHFo2EgcmVhYmlsaXRhdMSDIMWfaSBleHRpbnPEgyBwcmluIHN1cHJhZXRhamFyZSBhIHPEg2xpaSBkZSBzcG9ydCB2YSBmaSBkZSA0ODgsMTggbXAuIGlhciBzdXByYWZhxaNhIGFtZW5hamF0xIMgYSB0ZXJlbnVsdWkgZGUgc3BvcnQgdmEgZmkgZGUgODAwIG1wLg0KDQo8c3Ryb25nPkR1cmF0YSBkZSBpbXBsZW1lbnRhcmU6IDwvc3Ryb25nPjI4IGx1bmkNCg0KPHN0cm9uZz5WYWxvYXJlYSB0b3RhbMSDIGEgcHJvaWVjdHVsdWk6IDE0Ljc3Mi4yMTEsNjkgbGVpLCBkaW4gY2FyZToxMi4xMTcuMDMyLDMyIGxlaSAoOTcsOTclKSwgZm9uZHVyaSBuZXJhbWJ1cnNhYmlsZTwvc3Ryb25nPg0KDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTQ1NSIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9SRU1VUy1SQURVTEVUMi5qcGciIGFsdD0iIiAvPiANCjxpbWcgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIGFsaWdubGVmdCBzaXplLWZ1bGwgd3AtaW1hZ2UtNDU0IiBzcmM9Imh0dHA6Ly9uZXcudm94LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L1JFTVVTLVJBRFVMRVQxLmpwZyIgYWx0PSIiIC8+DQoNCiZuYnNwOw=="},"27":{"id":463,"titlu":"VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI BRA\u015eOV - Faza 1","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritar\u0103 2 ,,\u00cembun\u0103t\u0103\u0163irea infrastructurii de transport regionale \u015fi locale \u201c reabilitarea \u015fi modernizarea re\u0163elei de drumuri jude\u0163ene, str\u0103zi urbane \u2013inclusiv construc\u0163ia\/reabilitarea \u015foselelor de centur\u0103\u201d.","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/OCOLITOARE-FAZA1-2.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6IDwvc3Ryb25nPg0KPHVsPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz5Db25lY3RhcmVhIGRydW11cmlsb3IganVkZcWjZW5lIGxhIHJlxaNlYXVhIGRydW11cmlsb3IgbmHFo2lvbmFsZSDFn2kgbGEgcmXFo2VhdWEgVE5UPC9zdHJvbmc+PC9saT4NCiAJPGxpPlZhcmlhbnRhIGRlIG9jb2xpcmUgYSBtdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhxZ9vdiByZWFsaXplYXrEgyBsZWfEg3R1cmEgw65udHJlIEROMTEgKGttLiA2KzUwMCkgxZ9pIEROIDEzIChrbS4gMyszNTApLiBBY2Vhc3RhIGZhY2lsaXRlYXrEgyBjb25lY3RhcmVhIGRydW11cmlsb3IganVkZcWjZW5lIERKIDEwM0EsIERKIDEwMyDFn2kgREogMTAzQ8KgwqAgZGluIHpvbsSDIGxhIHJlxaNlYXVhIGRydW11cmlsb3IgbmHFo2lvbmFsZSDFn2kgbGEgcmXFo2VhdWEgVEVOLCDDrm4gY29uZGnFo2lpIHN1cGVyaW9hcmUgZGUgZmx1aWRpdGF0ZSBhIHRyYWZpY3VsdWksIHJlZHVjZXJlYSB0aW1wdWx1aSBkZSB0cmFuc3BvcnQgxZ9pIGVsaW1pbmFyZWEgYmxvY2FqZWxvciBydXRpZXJlLjwvbGk+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPkVsaW1pbmFyZWEgc3VwcmFzb2xpY2l0xINyaWkgc2lzdGVtdWx1aSBydXRpZXIgZXhpc3RlbnQgPC9zdHJvbmc+cHJpbiBwcmVsdWFyZWEgcGUgZGlyZWPFo2lhIHByaW5jaXBhbMSDIGRlIGxlZ8SDdHVyxIMgY3UgZHJ1bXVyaWxlIG5hxaNpb25hbGUgYSBmbHV4dXJpbG9yIG1ham9yZSBjYXJlIHRyYW56aXRlYXrEgyBtdW5pY2lwaXVsIEJyYcWfb3Y8L2xpPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz5EaW1pbnVhcmVhIGltcGFjdHVsdWkgbmVnYXRpdiBhc3VwcmEgbWVkaXVsdWkgPC9zdHJvbmc+xZ9pIGEgZWZlY3RlbG9yIHBvbHXEg3JpaSBkYXRvcmF0ZSB0cmFmaWN1bHVpIHJ1dGllci5DcmXFn3RlcmVhIGdyYWR1bHVpIGRlIHNpZ3VyYW7Fo8SDIGEgY2lyY3VsYcWjaWVpIMOubiBtdW5pY2lwaXVsIEJyYcWfb3YuPC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+UmVkdWNlcmVhIHRpbXB1bHVpIGRlIGPEg2zEg3RvcmllPC9zdHJvbmc+IHByaW4gZmx1aWRpemFyZWEgdHJhZmljdWx1aS48L2xpPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz5Db29wZXJhcmVhIGludGVycmVnaW9uYWzEgzwvc3Ryb25nPiDFn2kgY29udHJpYnXFo2lhIGxhwqAgbyBkZXp2b2x0YXJlIG1haSByYXBpZMSDIGEgUmVnaXVuaWkgQ2VudHJ1IMWfaSBhIG11bmljaXBpdWx1aSBCcmHFn292PC9saT4NCjwvdWw+DQo8c3Ryb25nPlJlenVsdGF0ZTo8L3N0cm9uZz4NCjx1bD4NCiAJPGxpPlByaW4gcHJvaWVjdCBhIGZvc3QgY29uc3RydWl0IHVuIGRydW0gZGUgNiw0MyBraWxvbWV0cmksIGN1IG8gcGxhdGZvcm1hIGluIGxhdGltZSBkZSAxMiBtZXRyaSBzaSBsYXRpbWVhIHBhcnRpaSBjYXJvc2FiaWxlIGRlIDcgbWV0cmkuIERlIGFzZW1lbmVhLCBwZSBhY2VzdCBkcnVtIHZhIGZpIGNvbnN0cnVpdCB1biBwYXNhaiwgbGEgS00gNSs1MjEsIHNpIGRvdWEgcG9kdXJpLCBsYSBLTSAxKzI1Niw4IHNpIGxhIEtNIDQrMjYyPC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+UFJPSUVDVFVMIMKgQSBGT1NUIFJFQUxJWkFUIMOOTiA3IExVTkkgxZ5JIEEgRk9TVCBQUklNVUwgUFJPSUVDVCBJTVBMRU1FTlRBVCDDjk4gUk9Nw4JOSUEgUFJJTiBQUk9HUkFNVUwgwqBPUEVSQcWiSU9OQUwgUkVHSU9OQUwsIMKgQVhBIFBSSU9SSVRBUsSCIDI8L3N0cm9uZz48L2xpPg0KPC91bD4NCjxzdHJvbmc+VmFsb2FyZWEgdG90YWzEgyBhIHByb2llY3R1bHVpLCBlc3RlIGRlIDgxLjgwMC4wMDAgbGVpLCBkaW4gY2FyZSBmaW5hbsWjYXJlIG5lcmFtYnVyc2FiaWzEgyDDrm4gdmFsb2FyZSBkZSAyMi43MDAuMDAwIGxlaTwvc3Ryb25nPg0KDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTQ0OSIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9PQ09MSVRPQVJFLUZBWkExLTIuanBnIiBhbHQ9IiIgLz4gDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTQ0OCIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9PQ09MSVRPQVJFLUZBWkExLTEuanBnIiBhbHQ9IiIgLz4="},"28":{"id":461,"titlu":"\"I-LOCATE (\u201eINDOOR \/ OUTDOOR LOCATION AND ASSET MANAGEMENT THROUGH OPEN GEODATA\u201d)","subtitlu":"Proiect de cercetare finan\u021bat de c\u0103tre Comisia European\u0103 prin programul ICT Policy Support, Pilot Type B, Competitiveness and Innovation Framework Programme, \u00een cadrul apelului de proiecte CIP-ICT-PSP-2013-7, CIP7-Theme 2 \u2013 Digital content, open data and creativity","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/ILOCATE3.jpg","continut":"PHN0cm9uZyBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOiAxcmVtOyI+T2JpZWN0aXZlOjwvc3Ryb25nPg0KPHVsPg0KIAk8bGk+UHJvaWVjdHVsIGEgdXJtxINyaXQgc8SDIGltcGxlbWVudGV6ZSB1biBjZW50cnUgdmlydHVhbCBwZW50cnUgZGF0ZSBzcGHIm2lhbGUgY3UgY2FyYWN0ZXIgZGVzY2hpcywgdml6w6JuZCBsb2NhyJtpaSBpbnRlcmlvYXJlIGFsZSB1bm9yIHNwYcibaWkgcHVibGljZS4gQWNlc3QgZmFwdCBhIGF2dXQgdW4gaW1wYWN0IGVjb25vbWljIHNlbW5pZmljYXRpdiwgyJlpIGEgZmFjaWxpdGF0IGFjdGl2aXTEg8ibaWxlIGRlIGFmYWNlcmkgLyBvcGVyYcibaW9uYWxlIGRpbiBzcGHIm2lpIGludGVyaW9hcmUuIMOObiBhbCBkb2lsZWEgcsOibmQgcHJvaWVjdHVsIHZhIHZpemF0IGNyZWFyZWEgdW51aSBtZWRpdSBkZSBpbnRlZ3JhcmUgZGVzY2hpcyBwZW50cnUgYXNpZ3VyYXJlYSB0cmFzYWJpbGl0xIPIm2lpIMOubiBzcGHIm2lpIGludGVyaW9hcmUvZXh0ZXJpb2FyZSwgyJlpIHBlbnRydSBnZXN0aW9uYXJlYSBwZXJzb2FuZWxvciDImWkgYnVudXJpbG9yLiBTaXN0ZW11bCBhIHBlcm1pcyBjZXTEg8ibZW5pbG9yIHPEgyBmaWUgZ2hpZGHIm2ksIHByaW4gaW50ZXJtZWRpdWwgdW51aSBzbWFydHBob25lLCDDrm4gY2FkcnVsIHNwYcibaWlsb3IgcHVibGljZSBpbnRlcmlvYXJlL2V4dGVyaW9hcmUuIFNpc3RlbXVsIGVzdGUgdXRpbGl6YXQgcGVudHJ1IGEgbG9jYWxpemEgyJlpIG9wdGltaXphIG1hbmFnZW1lbnR1bCBkaXZlcnNlbG9yIG9iaWVjdGUgc2F1IGJ1bnVyaSBkZSBpbnZlbnRhci48L2xpPg0KPC91bD4NCjxzdHJvbmc+RHVyYXRlIGRlIGltcGxlbWVudGFyZTo8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPiAzNiBsdW5pPC9zdHJvbmc+DQoNCjxzdHJvbmc+UmV6dWx0YXRlOjwvc3Ryb25nPg0KPHVsPg0KIAk8bGk+Q3JlyJl0ZXJlYSBhY2Nlc2liaWxpdMSDyJtpaSBjZXTEg8ibZW5pbG9yIE11bmljaXBpdWx1aSBCcmHImW92LCBpbmNsdXNpdiBhIHBlcnNvYW5lbG9yIGN1IGRpemFiaWxpdMSDyJtpLCBsYSBzZXJ2aWNpaWxlIG9mZXJpdGUgw65uIGRvbWVuaXVsIGFkbWluaXN0cmHIm2llaSBwdWJsaWNlIGxvY2FsZSwgcHJpbiB1dGlsaXphcmVhIHVub3IgdGVobm9sb2dpaSBtb2Rlcm5lIMiZaSBlZmljaWVudGUuPC9saT4NCiAJPGxpPsOObWJ1bsSDdMSDyJtpcmVhIGZsdXh1cmlsb3IgZGUgbHVjcnUgaW50ZXJuZS48L2xpPg0KIAk8bGk+Q3JlyJl0ZXJlYSB2aXppYmlsaXTEg8ibaWkgyJlpIMOubWJ1bsSDdMSDyJtpcmVhIGltYWdpbmlpIE11bmljaXBpdWx1aSBCcmHImW92IGxhIG5pdmVsIGV1cm9wZWFuIHByaW4gaW1wbGljYXJlYSDDrm4gY2FkcnVsIHJlyJtlbGVpIGRlIHBhcnRlbmVyaWF0ZSBjcmVhdGUgw65uIGNhZHJ1bCBjb25zb3LIm2l1bHVpIMiZaSBwcmluIGludGVyYWPIm2l1bmVhIGN1IHJlcHJlemVudGFuyJtpaSBkZSBsYSBuaXZlbHVsIENvbWlzaWVpIEV1cm9wZW5lLjwvbGk+DQogCTxsaT5EZXp2b2x0YXJlYSBjb21wZXRlbsibZWxvciBhbmdhamHIm2lsb3IgTXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYciZb3YgaW1wbGljYcibaSDDrm4gY2FkcnVsIHByb2llY3R1bHVpLCBwcmluIGRvYsOibmRpcmVhIGRlIGN1bm\/ImXRpbsibZSDDrm4gZG9tZW5pdWwgdGVobm9sb2dpaWxvciBkZSB1bHRpbcSDIGdlbmVyYcibaWUgZGluIHNlY3RvcnVsIElUIChMb2NhdGlvbiBCYXNlZCBTeXN0ZW1zKS48L2xpPg0KIAk8bGk+RGV6dm9sdGFyZWEgcmXIm2VsZWkgZGUgcGFydGVuZXJpYXRlIMOubiBkb21lbml1bCBhZG1pbmlzdHJhyJtpZWkgcHVibGljZSBsb2NhbGUsIHByaW4gaW50ZXJhY8ibaXVuZWEgY3UgaW5zdGl0dcibaWkgY3UgZG9tZW5pdSBkZSBhY3Rpdml0YXRlIHNpbWlsYXIuPC9saT4NCiAJPGxpPkRvdGFyZWEgTXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYciZb3YgY3UgdGVobm9sb2dpZSBkZSB1bHRpbcSDIGdlbmVyYcibaWUgw65uIGRvbWVuaXVsIGRhdGVsb3Igc3BhyJtpYWxlIHZpesOibmQgbG9jYcibaWkgaW50ZXJpb2FyZSBhbGUgdW5vciBzcGHIm2lpIHB1YmxpY2UgKGFjY2VzIGxhIGFwbGljYcibaWEgc29mdHdhcmUgZGV6dm9sdGF0xIMgcHJpbiBwcm9pZWN0KS48L2xpPg0KPC91bD4NCjxzdHJvbmc+VmFsb2FyZWEgdG90YWzEgyBhIGJ1Z2V0dWx1aSBhZmVyZW50IE11bmljaXBpdWx1aSBCcmHImW92IGVzdGUgZGUgNDguMTUwLDAwIGV1cm8gZsSDcsSDIFRWQS48L3N0cm9uZz4NCg0KPGltZyBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS00NDUiIHNyYz0iaHR0cDovL25ldy52b3gucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDcvSUxPQ0FURTMuanBnIiBhbHQ9IiIgLz4gDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTQ0MyIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9JTE9DQVRFMi5qcGciIGFsdD0iIiAvPiANCjxpbWcgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIGFsaWdubGVmdCBzaXplLWZ1bGwgd3AtaW1hZ2UtNDQyIiBzcmM9Imh0dHA6Ly9uZXcudm94LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0lMT0NBVEUxLmpwZyIgYWx0PSIiIC8+"},"29":{"id":459,"titlu":"DEZVOLTARE LOCALA PRIN EDUCATIE FLEXIBILA: IMPLEMENTAREA UNEI PLATFORME E-LEARNING LA NIVELUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL SECTORIAL CRE\u015eTEREA COMPETITIVIT\u0102\u0162II ECONOMICE 2007-2013 (POSCCE) Axa prioritar\u0103 III „Tehnologia Informa\u0163iei \u015fi Comunica\u0163iilor pentru sectoarele privat \u015fi public” Domeniul Major de Interven\u0163ie 2 „Dezvoltarea \u015fi cre\u015fterea eficien\u0163ei serviciilor publice electronice” Opera\u0163iunea 3 „Sus\u0163inerea implement\u0103rii de solu\u0163ii de e-Educa\u0163ie","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/ELEARNING1.jpg","continut":"PGgzPjxzdHJvbmc+T2JpZWN0aXZlPC9zdHJvbmc+OjwvaDM+DQo8dWw+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPkRlenZvbHRhcmVhIHNpIGltcGxlbWVudGFyZWEgdW5laSBzb2x1dGlpIGRlIGludmF0YW1hbnQgcHJpbiBtaWpsb2FjZSBlbGVjdHJvbmljZSAocGxhdGZvcm1hIGUtTGVhcm5pbmcpLDwvc3Ryb25nPiBkaXNwb25pYmlsZSBvbi1saW5lLCBsYSBuaXZlbHVsIFByaW1hcmllaSBNdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhc292LCBwcmVjdW0gc2kgZGV6dm9sdGFyZWEgZGUgQ29udGludXQgZGlnaXRhbCBwZW50cnUgaW5zdHJ1aXJlYSBhbmdhamF0aWxvciBQcmltYXJpZWksIHByaW4gaW50ZXJtZWRpdWwgY2FyZWlhIGZ1bmN0aW9uYXJpaSBwdWJsaWNpIHZvciBhdmVhIGFjY2VzIGxhIHNlcnZpY2lpIHNpIHJlc3Vyc2UgaW5mb3JtYXRpb25hbGUgbmVjZXNhcmUgZGVzZmFzdXJhcmlpIHVub3IgYWN0aXZpdGF0aSBzcGVjaWZpY2UgbGEgbml2ZWx1bCBpbnN0aXR1dGllaS48L2xpPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz5DcmVzdGVyZWEgaW4gbW9kIGRpcmVjdCBzaSBpbmRpcmVjdCBhIHByb2R1Y3Rpdml0YXRpaSBhbmdhamF0aWxvciBQcmltYXJpZWk8L3N0cm9uZz4gcHJpbiBhc2lndXJhcmVhIHVudWkgbWVkaXUgYWRlY3ZhdCBwZW50cnUgZGV6dm9sdGFyZWEgbml2ZWx1bHVpIGFjYWRlbWljIHNpIGEgZ3JhZHVsdWkgZGUgY3Vub2FzdGVyZSBhIGFzcGVjdGVsb3IgdGVvcmV0aWNlIHNpIHByYWN0aWNlIG5lY2VzYXJlIGRlcnVsYXJpaSBhY3Rpdml0YXRpaS4gUHJvaWVjdHVsIHVybWFyZXN0ZSBhc3RmZWwgYXNpZ3VyYXJlYSBwcmluY2lwaWlsb3IgZGV6dm9sdGFyaWkgZHVyYWJpbGUgc2kgY3Jlc3RlcmVhIHBlcmZvcm1hbnRlaSBhY3R1bHVpIGFkbWluaXN0cmF0aXYuPC9saT4NCjwvdWw+DQpTY29wdWwgcHJvaWVjdHVsdWkgYSBjb25zdGF0IGluIGRlenZvbHRhcmVhIHNpIGltcGxlbWVudGFyZWEgdW5laSBwbGF0Zm9ybWUgZS1MZWFybmluZyBsYSBuaXZlbHVsIFByaW1hcmllaSBNdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhc292LCBjYXJlIHNhIHBlcm1pdGEgZnVybml6YXJlYSB1bmVpIHNvbHV0aWkgZGUgaW5zdHJ1aXJlIHByaW4gbWlqbG9hY2UgZWxlY3Ryb25pY2UsIGRpc3BvbmliaWxlIG9uLWxpbmUuIFBsYXRmb3JtYSBpbiBjYXV6YSB2aXplYXphIGZ1cm5pemFyZWEgZGUgbWF0ZXJpYWxlIGludHItbyBvcmRpbmUgc2VjdmVudGlhbGEgc2kgbG9naWNhIHBlbnRydSBhIGZpIGFzaW1pbGF0ZSBkZSBjdXJzYW50aSBpbiBtYW5pZXJhIHByb3ByaWUsIGZhcmEgYSBzb2xpY2l0YSBwcmV6ZW50YSBkaXJlY3RhIGEgcGFydGljaXBhbnRpbG9yIHNhdSBmYXJhIGEgbmVjZXNpdGEgc2luY3Jvbml6YXJlYSBhY3Rpdml0YXRpbG9yIGFmZXJlbnRlLiBTaXN0ZW11bCBpbmZvcm1hdGljIGRlIGUtTGVhcm5pbmcgZmluYW50YXQgaW4gY2FkcnVsIGFjZXN0ZWkgb3BlcmF0aXVuaSB2YSBhc2lndXJhIGluY2x1c2l2IHRyYW5zbWl0ZXJlYSBzdXBvcnR1bHVpIGRlIGN1cnMgc2kgZXhhbWluYXJlYSBwcmluIEludGVybmV0Lg0KPGgzPjxzdHJvbmc+RHVyYXRhIGRlIGltcGxlbWVudGFyZTwvc3Ryb25nPjogMjQgbHVuaS48L2gzPg0KPGgzPjxzdHJvbmc+UmV6dWx0YXRlPC9zdHJvbmc+OjwvaDM+DQo8dWw+DQogCTxsaT5QcmluIGludGVybWVkaXVsIHBsYXRmb3JtZWkgZGUgaW5zdHJ1aXJlIGltcGxlbWVudGF0xIMsIGZ1bmPFo2lvbmFyaWkgYXUgYWNjZXMgbGEgMTUgY3Vyc3VyaSBlbGVjdHJvbmljZSBkaW4gZGlmZXJpdGUgZG9tZW5paSBzcGVjaWZpY2UgYWRtaW5pc3RyYcWjaWVpIHB1YmxpY2U6IE1hbmFnZW1lbnR1bCBvcmdhbml6YcWjaWlsb3IgcHVibGljZSwgVHJhbnNwYXJlbsWjxIMgZGVjaXppb25hbMSDIMWfaSBsaWJlcnVsIGFjY2VzIGxhIGluZm9ybWHFo2lpIHB1YmxpY2UsIENvbXVuaWNhcmVhIGluc3RpdHXFo2lpbG9yIHB1YmxpY2UgY3UgY2V0xIPFo2VuaWksIE1hbmFnZW1lbnQgZmluYW5jaWFyIMWfLmEuLCBwcmVjdW0gxZ9pIGxhIGZhY2lsaXTEg8WjaSBkZSBjb2xhYm9yYXJlLCBkZSBjb211bmljYXJlLCBkZSBldmFsdWFyZSDFn2kgYXV0b2V2YWx1YXJlLCBkZSBwYXJ0aWNpcGFyZSDDrm50ci1vIGNvbXVuaXRhdGUgb25saW5lLiDDjm4gY2FkcnVsIHByb2llY3R1bHVpIGF1IGZvc3QgYWNoaXppxaNpb25hdGUgZWNoaXBhbWVudGUgaGFyZHdhcmUgxZ9pIHNvZnR3YXJlIG5lY2VzYXJlIHJlYWxpesSDcmlpIMWfaSBmdW5jxaNpb27Eg3JpaSBwbGF0Zm9ybWVpIGUtTGVhcm5pbmcgxZ9pIGF1IGZvc3QgaW5zdHJ1acWjaSBwZW50cnUgdXRpbGl6YXJlYSBhY2VzdGVpYSBmdW5jxaNpb25hcmlpIGRpbiBjYWRydWwgUHJpbcSDcmllaSBNdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhxZ9vdiDFn2kgc2VydmljaWlsb3IgcHVibGljZSBkaW4gc3Vib3JkaW5lYSBDb25zaWxpdWx1aSBMb2NhbC48L2xpPg0KIAk8bGk+UHJvaWVjdHVsIGEgdXJtxINyaXQgY3JlxZ90ZXJlYSDDrm4gbW9kIGRpcmVjdCDFn2kgaW5kaXJlY3QgYSBwcm9kdWN0aXZpdMSDxaNpaSBhbmdhamHFo2lsb3IgUHJpbcSDcmllaSBwcmluIGFzaWd1cmFyZWEgdW51aSBtZWRpdSBhZGVjdmF0IHBlbnRydSBkZXp2b2x0YXJlYSBuaXZlbHVsdWkgYWNhZGVtaWMgxZ9pIGEgZ3JhZHVsdWkgZGUgY3Vub2HFn3RlcmUgYSBhc3BlY3RlbG9yIHRlb3JldGljZSDFn2kgcHJhY3RpY2UgbmVjZXNhcmUgZGVydWzEg3JpaSBhY3Rpdml0xIPFo2lpLjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHN0cm9uZz5WYWxvYXJlYSB0b3RhbMSDPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz4gYSBwcm9pZWN0dWx1aSBlc3RlIGRlIDQuNTQ0LjMwMiw0MCBsZWkgZGluIGNhcmUgMy41OTEuNDY0LDgwIGxlaSByZXByZXppbnTEgyB2YWxvYXJlYSBhc2lzdGVuxaNlaSBuZXJhbWJ1cnNhYmlsZTwvc3Ryb25nPg0KDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTQ0MCIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9FTEVBUk5JTkcyLmpwZyIgYWx0PSIiIC8+IA0KPGltZyBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS00MzkiIHNyYz0iaHR0cDovL25ldy52b3gucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDcvRUxFQVJOSU5HMS5qcGciIGFsdD0iIiAvPg=="},"30":{"id":457,"titlu":"PRIM\u0102RIA BRA\u0218OV LA UN CLICK DISTAN\u021a\u0102! Promovarea interac\u0163iunii \u00eentre sectorul public \u015fi \u00eentreprinderi\/cet\u0103\u0163eni prin valorificarea poten\u0163ialului TIC","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL SECTORIAL CRE\u015eTEREA COMPETITIVIT\u0102\u0162II ECONOMICE 2007-2013 (POSCCE) Axa prioritar\u0103 III \u201eTehnologia Informa\u0163iei \u015fi Comunica\u0163iilor pentru sectoarele privat \u015fi public\u201d Domeniul Major de Interven\u0163ie 2 \u201eDezvoltarea \u015fi cre\u015fterea eficien\u0163ei serviciilor publice electronice\u201d Opera\u0163iunea 1 \u201eSus\u0163inerea implement\u0103rii de solu\u0163ii de e-guvernare \u015fi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar\u201d","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/PRIMARIA-LA-UN-CLICK1.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPjo8L3N0cm9uZz4NCjx1bD4NCiAJPGxpPkRlenZvbHRhcmVhIMWfaSBpbXBsZW1lbnRhcmVhIGRlIGFwbGljYcWjaWkgaW5mb3JtYXRpY2UgcGVudHJ1IHBvcnRhbCwgY2FsbCBjZW50ZXIgxZ9pIHBsYXTEgyBlbGVjdHJvbmljxIM8L2xpPg0KIAk8bGk+RWZpY2llbnRpemFyZWEgYWN0aXZpdMSDxaNpbG9yIGludGVybmUgYWxlIE11bmljaXBpdWx1aSBCcmHFn292LCB1dGlsaXrDom5kIG1pamxvYWNlIHNwZWNpZmljZSBUSUMg4oCTIHJlZHVjZXJlYSBjaGVsdHVpZWxpbG9yIHB1YmxpY2UsIGNvbWJhdGVyZWEgYmlyb2NyYcWjaWVpOyBjcmXFn3RlcmVhIGNhbGl0xIPFo2lpIHNlcnZpY2lpbG9yIHB1YmxpY2UgcHJlc3RhdGU7IMOubWJ1bsSDdMSDxaNpcmVhIGFjY2VzdWx1aSBjZXTEg8WjZW5pbG9yIMWfaSBjb21wYW5paWxvciBsYSBpbmZvcm1hxaNpaSDFn2kgc2VydmljaWkgcHVibGljZTsgaW5zdHJ1aXJlYSBwZXJzb25hbHVsdWkgY2FyZSB2YSB1dGlsaXphIHByb2R1c2VsZSBzb2Z0d2FyZSBpbXBsZW1lbnRhdGUgw65uIGNhZHJ1bCBNdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhxZ9vdiAoxZ9pIHNlcnZpY2lpbG9yIHN1Ym9yZG9uYXRlKTsgYWxpbmllcmVhIGFjdGl2aXTEg8WjaWkgTXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYcWfb3YgbGEgc3RhbmRhcmRlbGUgVW5pdW5paSBFdXJvcGVuZSBwcml2aW5kIGFkbWluaXN0cmHFo2lhIGxvY2FsxIMgxZ9pIHByZWx1Y3JhcmVhIGRhdGVsb3I8L2xpPg0KIAk8bGk+SW50ZWdyYXJlYSBhcGxpY2HFo2lpbG9yIGRlIHRpcCBmcm9udC1vZmZpY2UgY3UgY2VsZSBkZSB0aXAgYmFjay1vZmZpY2UgxZ9pIGludGVyY29uZWN0YXJlYSBjdSBTaXN0ZW11bCBFbGVjdHJvbmljIE5hxaNpb25hbC48L2xpPg0KPC91bD4NCjxzdHJvbmc+RHVyYXRhIGRlIGltcGxlbWVudGFyZTo8L3N0cm9uZz4gMjQgbHVuaQ0KDQo8c3Ryb25nPlJlenVsdGF0ZTo8L3N0cm9uZz4NCg0Kw45uIHVybWEgaW1wbGVtZW50xINyaWkgYWNlc3R1aSBwcm9pZWN0LCBhdSByZXp1bHRhdCBzZXJ2aWNpaSBlbGVjdHJvbmljZSBjYXJlIGNvbnRyaWJ1aWUgbGEgZGV6dm9sdGFyZWEgxZ9pIGVmaWNpZW50aXphcmVhIGFjdGl2aXTEg8WjaWkgTXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYcWfb3YsIGR1cMSDIGN1bSB1cm1lYXrEgzoNCjx1bD4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+Q2FsbCBDZW50ZXIgdGVsZWZvbmljIGF1dG9tYXRpemF0IHBlbnRydSByZWxhxaNpYSBjdSBjZXTEg8WjZW5paTwvc3Ryb25nPiwgY2FyZSBvZmVyxIMgY2V0xIPFo2VuaWxvciBpbmZvcm1hxaNpaSB0ZWxlZm9uaWNlLCBmxINyxIMgaW50ZXJ2ZW7Fo2lhIHVudWkgb3BlcmF0b3IgdW1hbi48L2xpPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz5Qb3J0YWwgV0VCIGltcGxlbWVudGF0IGN1IDMgY29tcG9uZW50ZTwvc3Ryb25nPiwgY2FyZSByZWFsaXplYXrEgyBpbnRlZ3JhcmVhIMOubnRyZSBkaWZlcml0ZWxlIGFwbGljYcWjaWkgc29mdHdhcmUgYWxlIFByaW3Eg3JpZWkgTXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYcWfb3YgxZ9pIGNhcmUgb2ZlcsSDIGNldMSDxaNlbmlsb3IgYWNjZXN1bCBsYSBhY2VzdGVhOiBtb2R1bCBkZSBzZXJ2aWNpaSBlLWFkbWluaXN0cmHFo2llIGludGVncmF0ZSDDrm4gcGFnaW5hIGRlIEludHJhbmV0IGEgcHJpbcSDcmllaSwgSW50ZXJuZXQgxZ9pIEV4dHJhbmV0LjwvbGk+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPlNpc3RlbSBkZSBwbGF0xIMgZWxlY3Ryb25pY8SDPC9zdHJvbmc+LiBBY2Vhc3TEgyBjb21wb25lbnTEgyBhIHByb2llY3R1bHVpIGFzaWd1csSDIHR1dHVyb3IgY2V0xIPFo2VuaWxvciBhY2NlcyBsYSBpbmZvcm1hxaNpaWxlIHJlbGV2YW50ZSBkZXNwcmUgdGF4ZWxlIMWfaSBpbXBveml0ZWxlIGxvY2FsZSwgb2ZlcmluZCDDrm4gYWNlbGHFn2kgdGltcCBvIHNvbHXFo2llIGZhY2lsxIMsIHJhcGlkxIMgxZ9pIGNvbW9kxIMgcGVudHJ1IGFjaGl0YXJlYSBkYXRvcmlpbG9yIGxhIGJ1Z2V0dWwgbG9jYWwuPC9saT4NCjwvdWw+DQo8c3Ryb25nPlZhbG9hcmVhIHRvdGFsxIM8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPiBhIHByb2llY3R1bHVpIGVzdGUgZGUgMi4xMTMuMDg3IGxlaSBkaW4gY2FyZSAxLjY5Mi42NTAgbGVpIHJlcHJlemludMSDIHZhbG9hcmVhIGFzaXN0ZW7Fo2VpIG5lcmFtYnVyc2FiaWxlPC9zdHJvbmc+DQoNCjxpbWcgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIGFsaWdubGVmdCBzaXplLWZ1bGwgd3AtaW1hZ2UtNDUwIiBzcmM9Imh0dHA6Ly9uZXcudm94LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L1BSSU1BUklBLUxBLVVOLUNMSUNLMS5qcGciIGFsdD0iIiAvPiANCjxpbWcgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIGFsaWdubGVmdCBzaXplLWZ1bGwgd3AtaW1hZ2UtNDUxIiBzcmM9Imh0dHA6Ly9uZXcudm94LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L1BSSU1BUklBLUxBLVVOLUNMSUNLMi5qcGciIGFsdD0iIiAvPg=="},"31":{"id":431,"titlu":"DISPECERAT TEHNIC INTEGRAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRA\u015eOV \u2013 SERVICII ELECTRONICE GEOSPA\u0162IALE","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL SECTORIAL CRE\u015eTEREA COMPETITIVIT\u0102\u0162II ECONOMICE 2007-2013 (POSCCE) Axa prioritar\u0103 III „Tehnologia Informa\u0163iei \u015fi Comunica\u0163iilor pentru sectoarele privat \u015fi public” Domeniul Major de Interven\u0163ie 2 „Dezvoltarea \u015fi cre\u015fterea eficien\u0163ei serviciilor publice electronice” Opera\u0163iunea 1 „Sus\u0163inerea implement\u0103rii de solu\u0163ii de e-guvernare \u015fi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/DISPECERAT-TEHNIC-SERVICII-GEOSPATIALE2.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPkNyZcWfdGVyZWEgbnVtxINydWx1aSBkZSBzwqBlcnZpY2lpIGVsZWN0cm9uaWNlIG9mZXJpdGUgY8SDdHJlIGNldMSDxaNlYW46PC9zdHJvbmc+IGluZm9ybWFyZSwgaW50ZXJhY8WjaXVuZSDFn2kgcGFydGljaXBhcmVhIGFjdGl2xIMgYSBhY2VzdHVpYSDDrm4gcmV6b2x2YXJlYSBwcm9ibGVtZWxvciBsZWdhdGUgZGUgaW5mcmFzdHJ1Y3R1cmEgb3JhxZ91bHVpLjwvbGk+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPkVmaWNpZW50aXphcmVhIGFjdGl2aXTEg8WjaWxvciBpbnRlcm5lPC9zdHJvbmc+IGFsZSBNdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhxZ9vdiB1dGlsaXrDom5kIG1pamxvYWNlIHNwZWNpZmljZSBpbmZvcm1hdGljZTwvbGk+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPkVmaWNpZW50aXphcmVhIGNvbXVuaWPEg3JpaSBjdSBDb21wYW5paWxlIGRlIHV0aWxpdMSDxaNpIHByaW4gc2NoaW1iIGRlIGRhdGUgZWxlY3Ryb25pYzwvc3Ryb25nPjwvbGk+DQo8L3VsPg0KUHJpbiBhY2VzdCBwcm9pZWN0IHMtYSBpbXBsZW1lbnRhdCB1biBEaXNwZWNlcmF0IFRlaG5pYyBJbnRlZ3JhdCBsYSBuaXZlbHVsIFByaW3Eg3JpZWkgTXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYciZb3YsIGZhcHQgY2FyZSBhIGluZHVzIMOubWJ1bsSDdMSDxaNpcmVhIGFjY2VzdWx1aSBsYSBzZXJ2aWNpaSBkZSBkaXNwZWNlcmF0IHByaW4gbWV0b2RlIGVsZWN0cm9uaWNlLCBkaXZlcnNpZmljYXJlYSBnYW1laSBkZSBzZXJ2aWNpaSBvZmVyaXRlLCBwcmVjdW0gxZ9pIHJlYWxpemFyZWEgdW51aSBjb25jZXB0IGRlIGludGVncmFyZSDDrm50cmUgdG9hdGUgY29tcG9uZW50ZWxlIHNpc3RlbXVsdWkgaW5mb3JtYXRpYyBhbCBQcmltxINyaWVpIEJyYcWfb3YsIMOubiBzY29wdWwgZWZpY2llbnRpesSDcmlpIGFjdGl2aXTEg8WjaWkgaW50ZXJuZSBwcmluIGZhY2lsaXRhcmVhIGFjY2VzdWx1aSBsYWluZm9ybWHFo2lpLg0KDQpEaXNwZWNlcmF0dWwgVGVobmljIEludGVncmF0IGZ1bmPFo2lvbmVhesSDIGNhIHVuIG5vZCBpbmZvcm1hxaNpb25hbCDFn2kgZGVjaXppb25hbCBjYXJlIGFyZSDDrm4gdmVkZXJlIGF0w6J0IGNvbGVjdGFyZWEgZGUgaW5mb3JtYcWjaWkgcHJvdmVuaXRlIGRpbiBkaXZlcnNlIHNpc3RlbWUgaW5mb3JtYXRpY2UgYWxlIFByaW3Eg3JpZWkgQnJhxZ9vdiAoc2lzdGVtdWwgZGUgbW9uaXRvcml6YXJlIHZpZGVvLCBzaXN0ZW11bCBkZSBpbHVtaW5hdCBwdWJsaWMsIHNpc3RlbXVsIGRlIGdlc3RpdW5lIGEgc2VtYWZvYXJlbG9yLCBkaW4gYXBsaWNhxaNpaWxlIHNwZWNpZmljZSBkZSBnZXN0aXVuZSBhIHRyYWZpY3VsdWksIHNpc3RlbXVsIGluZm9ybWF0aWMgZ2VvZ3JhZmljLCBzaXN0ZW11bCBkZSBtYW5hZ2VtZW50IGRlIGRvY3VtZW50ZSksIGRlIGxhIGNvbXBhbmlpbGUgZGUgdXRpbGl0xIPFo2kgc2F1IGFsdGUgc2VydmljaWkgcHVibGljZSBwcmVjdW0gxZ9pIGZ1cm5pemFyZWEgZGUgaW5mb3JtYcWjaWkgY8SDdHJlIGRpZmVyaXRlIGluc3RpdHXFo2lpIHNhdSBzb2NpZXTEg8WjaSBhYmlsaXRhdGUgw65uIGx1YXJlYSBkZSBtxINzdXJpIMOubiBzaWd1cmFuxaNhIHRyYWZpY3VsdWkgxZ9pIGEgY2V0xIPFo2VhbnVsdWk6IFBvbGnFo2lhIFJvbcOibsSDLCBQb2xpxaNpYSBMb2NhbMSDLCBDb21wYW5paSBkZSB1dGlsaXTEg8WjaS4NCg0KPHN0cm9uZz5EdXJhdGEgZGUgaW1wbGVtZW50YSBhIHByb2llY3R1bHVpOjwvc3Ryb25nPiAyMCBsdW5pDQoNCjxzdHJvbmc+UmV6dWx0YXRlOjwvc3Ryb25nPg0KDQrDjm4gdXJtYSBpbXBsZW1lbnTEg3JpaSBwcm9pZWN0dWx1aSBhdSByZXp1bHRhdCBzZXJ2aWNpaSBlbGVjdHJvbmljZSBjZSBhdSBjb250cmlidWl0IGxhIGRlenZvbHRhcmVhIMWfaSBlZmljaWVudGl6YXJlYSBhY3Rpdml0xIPFo2lpIE11bmljaXBpdWx1aSBCcmHFn292LCBkdXDEgyBjdW0gdXJtZWF6xIM6DQo8dWw+DQogCTxsaT5UcmF0YXJlYSBlZmljaWVudMSDIGEgcHJvYmxlbWVsb3IgdXJnZW50ZSBhbGUgY2V0xIPFo2VhbnVsdWkgcHJpbiDDrm5yZWdpc3RyYXJlYSDFn2kgZGlzcGVjZXJpemFyZWEgcHJvYmxlbWVsb3IgdGVobmljZSBzZW1uYWxhdGUgZGUgY2V0xIPFo2VhbjwvbGk+DQogCTxsaT5DcmXFn3RlcmVhIG51bcSDcnVsdWkgZGUgcsSDc3B1bnN1cmkgb2Zlcml0ZSBwZSBsb2M8L2xpPg0KIAk8bGk+RGlyZWPFo2lvbmFyZWEgcmFwaWTEgyBhIHByb2JsZW1lbG9yIGPEg3RyZSBpbnN0aXR1xaNpaWxlL2RlcGFydGFtZW50ZWxlIGFiaWxpdGF0ZSDDrm4gcmV6b2x2YXJlYSBwcm9ibGVtZWkgcHJpbiBkaXNwZWNlcml6YXJlPC9saT4NCiAJPGxpPlJlYWxpemFyZWEgdW51aSBwbGFuIGNvb3Jkb25hdG9yIGFsIGx1Y3LEg3JpbG9yIGRlIGluZnJhc3RydWN0dXLEgzwvbGk+DQogCTxsaT5FZmljaWVudGl6YXJlYSBhdml6xINyaWkgbHVjcsSDcmlsb3IsIGEgcmVmYWNlcmlpIGRvbWVuaXVsdWkgcHVibGljIMOubiBjYXogZGUgYXZhcmlpIHJlxaNlbGUgcHJpbiBzY2hpbWIgZGUgZGF0ZSBlbGVjdHJvbmljIMWfaSBhcGxpY2HFo2lpIGdlb3NwYcWjaWFsZSBjb211bmUgY3UgcGFydGVuZXJpaSBpbnN0aXR1xaNpb25hbGk8L2xpPg0KIAk8bGk+RGVmaW5pcmVhIMWfaSBtb25pdG9yaXphcmVhIGV2b2x1xaNpZWkgaW5kaWNhdG9yaWxvciBkZSBwZXJmb3JtYW7Fo8SDIGFmZXJlbsWjaSBzZXJ2aWNpaWxvciBmdXJuaXphdGUgZGUgcHJpbcSDcmllPC9saT4NCiAJPGxpPlByb2FjdGl2aXRhdGUgcHJpbiBjYW1wYW5paSBkZSBpbmZvcm1hcmUgcHJpbiBlLW1haWwgcHJpdmluZCBldmVuaW1lbnRlIHBsYW5pZmljYXRlIGluIGxlZ8SDdHVyxIMgY3UgZG9tZW5pdWwgcHVibGljLCBsdWNyxINyaSwgYXZhcmlpIGV0YzwvbGk+DQo8L3VsPg0KQXUgZm9zdCBkZXp2b2x0YXRlIMOubiB1cm1hIGltcGxlbWVudMSDcmlpOg0KPHVsPg0KIAk8bGk+QXBsaWNhxaNpaSBkZSB0aXAgZnJvbnQgb2ZmaWNlOiBHZW9wb3J0YWwsIGV4dGluZGVyZWEgY29tcG9uZW50ZWkgdGVobmljZSBkaW4gc2lzdGVtdWwgQ2FsbCBDZW50ZXIgdGVsZWZvbmljIGF1dG9tYXRpemF0PC9saT4NCiAJPGxpPkFwbGljYcWjaWkgZGUgdGlwIGJhY2sgb2ZmaWNlOiBhcGxpY2HFo2llIGluZm9ybWF0aWPEgyBpbnRlZ3JhdMSDIGRlIGRpc3BlY2VyaXphcmUgYSBhcGVsdXJpbG9yIHVyZ2VudGUsIGFwbGljYcWjaWkgZWxlY3Ryb25pY2UgZ2Vvc3BhxaNpYWxlLCBQbGF0Zm9ybWEgSW5mb3JtYXRpY8SDIHBlbnRydSBPcHRpbWl6YXJlYSBTZXJ2aWNpaWxvciBQdWJsaWNlIExvY2FsZSBkZSB0aXAgQ1JNLCBTaXN0ZW0gZGUgcmFwb3J0YXJlIMWfaSBnZXN0aW9uYXJlYSBwZXJmb3JtYW7Fo2VpIGRlIHRpcCBidXNpbmVzcyBpbnRlbGxpZ2VuY2UsIERlenZvbHRhcmVhIGNvbXBvbmVudGVpIGRlIGFyaGl2YXJlIGVsZWN0cm9uaWPEgywgUGxhdGZvcm1hIHNjaGltYiBlbGVjdHJvbmljIGRlIGRhdGUgaW50ZXJpbnN0aXR1xaNpb25hbCwgQ2VudHJ1bCBkZSBtb25pdG9yaXphcmUsIERlenZvbHRhcmUgaW5mcmFzdHJ1Y3R1csSDIGhhcmR3YXJlLyBzb2Z0d2FyZS48L2xpPg0KPC91bD4NCjxzdHJvbmc+VmFsb2FyZWEgdG90YWzEgzwvc3Ryb25nPiBhIHByb2llY3R1bHVpIGVzdGUgZGUgPHN0cm9uZz42LjU2OC4zNzEsNzY8L3N0cm9uZz4gbGVpIGRpbiBjYXJlIDUuMTkxLjEzMiw1MiBsZWkgcmVwcmV6aW50xIMgPHN0cm9uZz52YWxvYXJlYSBhc2lzdGVuxaNlaSBuZXJhbWJ1cnNhYmlsZTwvc3Ryb25nPg0KDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzb25zaXZlIGFsaWdubGVmdCBzaXplLWZ1bGwgd3AtaW1hZ2UtNDMyIiBzcmM9Imh0dHA6Ly9uZXcudm94LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RJU1BFQ0VSQVQtVEVITklDLVNFUlZJQ0lJLUdFT1NQQVRJQUxFMS5qcGciIGFsdD0iIiAvPiANCjxpbWcgY2xhc3M9ImltZy1yZXNvbnNpdmUgYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS00MzMiIHNyYz0iaHR0cDovL25ldy52b3gucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDcvRElTUEVDRVJBVC1URUhOSUMtU0VSVklDSUktR0VPU1BBVElBTEUyLmpwZyIgYWx0PSIiIC8+IA0KPGltZyBjbGFzcz0iaW1nLXJlc29uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTQzNCIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9ESVNQRUNFUkFULVRFSE5JQy1TRVJWSUNJSS1HRU9TUEFUSUFMRTMuanBnIiBhbHQ9IiIgLz4NCg=="},"32":{"id":429,"titlu":"CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE SERVICII SOCIALE","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritar\u0103 1 Planuri integrate de dezvoltare urban\u0103 Poli de cre\u015ftere","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Centru-Multifunctional-Servicii-Sociale1.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPkRlenZvbHRhcmVhIHVudWkgcGFydGVuZXJpYXQgZnVuY8WjaW9uYWwgw65udHJlIG9yZ2FuaXphxaNpaSBwdWJsaWNlIMWfaSBwcml2YXRlIDwvc3Ryb25nPsOubiB2ZWRlcmVhIGZ1cm5pesSDcmlpIGRlIHNlcnZpY2lpIHNvY2lhbGUgcGUgdGVyaXRvcml1bCBNdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhxZ9vdiBwcmluIGRlenZvbHRhcmVhIGRlIG5vaSBzZXJ2aWNpaSBzb2NpYWxlLCBwcmVjdW0gw65uZHJ1bWFyZWEgxZ9pIGNvbnNpbGllcmVhIGFkcmVzYXRlIGNvcGlpbG9yIMWfaSB0aW5lcmlsb3Igw65uIGdlbmVyYWwgZGFyIMWfaSBjb3BpaWxvciBjdSBuZXZvaSBlZHVjYXRpdmUgc3BlY2lhbGUgxZ9pIGNlbG9yIHN1cHJhZG90YcWjaSwgc2VydmljaWkgc29jaWFsZSBhZHJlc2F0ZSBtaW5vcmlsb3IgxZ9pIGFkdWzFo2lsb3IgYWZsYcWjaSDDrm50ci1vIHZhcmlldGF0ZSBkZSBzaXR1YcWjaSBkZSBleGNsdXppdW5lIHNvY2lhbMSDLCBpbmNsdXNpdiBhY3Rpdml0xIPFo2kgZGUgZm9ybWFyZSBjb250aW51xIMgYWRyZXNhdGUgY2FkcmVsb3IgZGlkYWN0aWNlIGNhcmUgbHVjcmVhesSDIGN1IHBlcnNvYW5lIGFmbGF0ZSDDrm4gc2l0dWHFo2llIGRlIGV4Y2x1eml1bmUgc29jaWFsxIMuPC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+Q29uc29saWRhcmVhLCBhbWVuYWphcmVhIMWfaSBkb3RhcmVhPC9zdHJvbmc+c3BhxaNpdWx1aSBkZXN0aW5hdCBDZW50cnVsdWkgTXVsdGlmdW5jxaNpb25hbCBkZSBTZXJ2aWNpaSBTb2NpYWxlIMOubiB2ZWRlcmVhIGZ1cm5pesSDcmlpIGRlIHNlcnZpY2lpIHNvY2lhbGUuPC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+UHJvaWVjdHVswqAgYSBwcmVzdXB1cyByZWFiaWxpdGFyZWEsIGNvbnNvbGlkYXJlIMWfaSBjb21wYXJ0aW1lbnRhcmVhIGRhciDFn2kgZG90YXJlYSB1bmVpIGNsxINkaXJpIGFtcGxhc2F0ZSDDrm4gc3RyLiBQYW5zZWxlbG9yIG5yLjIzIDwvc3Ryb25nPmRpbiBNdW5pY2lwaXVsIEJyYcWfb3YgKGZvc3R1bCBMaWNldSBBc3RyYSksIGluIHVybWEgcmVhbGl6xINyaWkgY2Fyb3JhIHZhIHJlenVsdGEgQ2VudHJ1bCBNdWx0aWZ1bmPFo2lvbmFsIGRlIFNlcnZpY2lpIFNvY2lhbGUsIMOubiBjYWRydWwgY8SDcnVpYSBEaXJlY8WjaWEgZGUgU2VydmljaWkgU29jaWFsZSDDrm4gcGFydGVuZXJpYXQgY3UgMTUgT05HLXVyaSBkZSBwcm9maWwgdm9yIG9mZXJpIMKgU2VydmljaWkgZGUgw65uZHJ1bWFyZSDFn2kgY29uc2lsaWVyZSBhZHJlc2F0ZSBjb3BpaWxvciDFn2kgdGluZXJpbG9yIMOubiBnZW5lcmFsIGRhciDFn2kgY29waWlsb3IgY3UgbmV2b2kgZWR1Y2F0aXZlIHNwZWNpYWxlIMWfaSBjZWxvciBzdXByYWRvdGHFo2kgxZ9pIHNlcnZpY2lpIHNvY2lhbGUgYWRyZXNhdGUgbWlub3JpbG9yIMWfaSBhZHVsxaNpbG9yIGFmbGHFo2kgw65udHItbyB2YXJpZXRhdGUgZGUgc2l0dWHFo2kgZGUgZXhjbHV6aXVuZSBzb2NpYWzEgywgTnVtxINydWwgZGUgYmVuZWZpY2lhcmkgYWkgQ2VudHJ1bHVpIE11bHRpZnVuY8WjaW9uYWwgZGUgU2VydmljaWkgU29jaWFsZSBlc3RlIGRlIDI0MzIwIGJlbmVmaWNpYXJpL2FuLjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHN0cm9uZz5EdXJhdGEgZGUgaW1wbGVtZW50YXJlPC9zdHJvbmc+OiDCoDE2IGx1bmkuDQoNCjxzdHJvbmc+UmV6dWx0YXRlOjwvc3Ryb25nPg0KDQpQcmluY2lwYWxlbGUgcmV6dWx0YXRlIGdlbmVyYXRlIGRlIGltcGxlbWVudGFyZWEgcHJvaWVjdHVsdWkgc3VudDoNCjx1bD4NCiAJPGxpPm8gY2zEg2RpcmUgcmVhYmlsaXRhdMSDIMOubiBzdXByYWZhxaPEgyBkZSA1MzE3LDk5IG1wIGRlc3RpbmF0xIMgc2VydmljaWlsb3Igc29jaWFsZTwvbGk+DQogCTxsaT4xNDYgZGUgc3BhxaNpaSBkZWxpbWl0YXRlIMWfaSBmdW5jxaNpb25hbGUgaW4gY2FkcnVsIENlbnRydWx1aSBNdWx0aWZ1bmPFo2lvbmFsIGRlIFNlcnZpY2lpIFNvY2lhbGU8L2xpPg0KIAk8bGk+NDQgbG9jdXJpIGRlIHBhcmNhcmUgcGVudHJ1IGF1dG90dXJpc21lPC9saT4NCiAJPGxpPjQgbG9jdXJpIGRlIHBhcmNhcmUgcGVudHJ1IGF1dG90dXJpc21lbGUgcHJldsSDenV0ZSBjdSBkb3TEg3JpIHNwZWNpYWxlIHBlbnRydSBwZXJzb2FuZSBjdSBkaXphYmlsaXTEg8WjaTwvbGk+DQogCTxsaT4yIGxvY3VyaSBkZSBwYXJjYXJlIHBlbnRydSBtaWNyb2J1emU8L2xpPg0KPC91bD4NCkltcGxlbWVudGFyZWEgYWNlc3R1aSBwcm9pZWN0IGEgbWFpIHZpemF0IG9ixaNpbmVyZWEgdXJtxIN0b2FyZWxvciByZXp1bHRhdGU6DQo8dWw+DQogCTxsaT5EZXp2b2x0YXJlYSB1bnVpIHBhcnRlbmVyaWF0IGZ1bmPFo2lvbmFsIMOubnRyZSBmdXJuaXpvcmlpIHB1YmxpY2kgxZ9pIHByaXZhxaNpIGRlIHNlcnZpY2lpIHNvY2lhbGUgbGEgbml2ZWx1bCBQb2x1bHVpIGRlIENyZcWfdGVyZSBCcmHFn292PC9saT4NCiAJPGxpPkRpdmVyc2lmaWNhcmVhIHNlcnZpY2lpbG9yIHNvY2lhbGUgZnVybml6YXRlIGRlIGPEg3RyZSBkaWZlcml0ZSBjYXRlZ29yaWkgZGUgcGVyc29hbmUvZ3J1cHVyaSB2dWxuZXJhYmlsZTwvbGk+DQogCTxsaT5DcmXFn3RlcmVhIGNhbGl0xIPFo2lpIHZpZcWjaWkgbGEgbml2ZWx1bCBQb2x1bHVpIGRlIENyZcWfdGVyZSBCcmHFn292PC9saT4NCiAJPGxpPlN0aW11bGFyZWEgZGV6dm9sdMSDcmlpIGNhcGFjaXTEg8WjaWkgb3BlcmHFo2lvbmFsZSBhIG9yZ2FuaXphxaNpaWxvciBmdXJuaXpvYXJlIGRlIHNlcnZpY2lpIHNvY2lhbGUgxZ9pIGEgZGV6dm9sdMSDcmlpIGRlIHByb2llY3RlIGRlIMOubWJ1bsSDdMSDxaNpcmUgYSBjcmXFn3RlcmlpIGVjb25vbWljZSBsYSBuaXZlbHVsIFBvbHVsdWkgZGUgQ3JlxZ90ZXJlIEJyYcWfb3YgxZ9pIGEgUmVnaXVuaWkgNyBDZW50cnUgcHJpbiB0ZXN0YXJlYSBhbnVhbMSDIGEgNTAwMCBjb3BpaSBwcml2aW5kIG9yaWVudGFyZWEgdm9jYcWjaW9uYWzEgzwvbGk+DQogCTxsaT5SZWludGVncmFyZWEgc29jaW8tZWNvbm9taWPEgyBhIHBlcnNvYW5lbG9yIMWfaSBhIGdydXB1cmlsb3IgYWZsYXRlIMOubiBzaXR1YcWjaWkgZGUgdnVsbmVyYWJpbGl0YXRlIMOubiBhcmVhbHVsIFBvbHVsdWkgZGUgQ3JlxZ90ZXJlIEJyYcWfb3Y8L2xpPg0KIAk8bGk+Q3JlxZ90ZXJlYSBjYXBhY2l0xIPFo2lpIHBlcnNvYW5lbG9yIMWfaSBncnVwdXJpbG9yIGV4Y2x1c2Ugc29jaWFsIGRlIGEgZ2VuZXJhIMWfaSBpbXBsZW1lbnRhIHBsYW51cmkgZGUgYWPFo2l1bmUgcGVyc29uYWzEgyBvcmllbnRhdGUgY8SDdHJlIGxpbWl0YXJlYSBlZmVjdGVsb3IgxZ9pIGVsaW1pbmFyZWEgc2l0dWHFo2lpbG9yIGRlIHZ1bG5lcmFiaWxpdGF0ZSBwZXJzb25hbMSDIHNhdSBkZSBncnVwLjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHN0cm9uZz5WYWxvYXJlYSB0b3RhbMSDIGEgcHJvaWVjdHVsdWkgZXN0ZSBkZSAxMC44NzIuNzUwLDI4IGxlaSBkaW4gY2FyZSBmaW5hbsWjYXJlIG5lcmFtYnVyc2FiaWzEgyDDrm4gdmFsb2FyZSBkZSA4LjYwMy44NzUsNzAgbGVpPC9zdHJvbmc+DQoNCjxpbWcgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIGFsaWdubGVmdCBzaXplLWZ1bGwgd3AtaW1hZ2UtMzg4IiBzcmM9Imh0dHA6Ly9uZXcudm94LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0NlbnRydS1NdWx0aWZ1bmN0aW9uYWwtU2VydmljaWktU29jaWFsZTEuanBnIiBhbHQ9IiIgLz4gDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTM4OSIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9DZW50cnUtTXVsdGlmdW5jdGlvbmFsLVNlcnZpY2lpLVNvY2lhbGUyLmpwZyIgYWx0PSIiIC8+"},"33":{"id":427,"titlu":"REABILITARE C\u0102MINUL PENTRU PERSOANE V\u00c2RSTNICE DIN MUNICIPIUL BRA\u015eOV","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritar\u0103 1 Planuri integrate de dezvoltare urban\u0103 Poli de cre\u015ftere","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Camin-Varstnici1.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPkVmaWNpZW50aXphcmVhIGZ1cm5pesSDcmlpIGRlIHNlcnZpY2lpIHNvY2lhbGUgZGVzdGluYXRlIHBlcnNvYW5lbG9yIHbDonJzdG5pY2U8L3N0cm9uZz4gcHJpbiByZWFiaWxpdGFyZWEgdGVybWljxIMgYSAxMS4xODAgbXAgKHBlcmXFo2ksIHNvY2x1LCB0ZXJhc8SDIMWfaSBwb2QpIMWfaSBjb250b3JpemFyZWEgaW5kaXZpZHVhbMSDIGEgY2Vsb3IgNyBjb3JwdXJpIGRlIGNsxINkaXJlIMOubiBjYWRydWwgPHN0cm9uZz5DxINtaW51bHVpIGRpbiBDYXJ0aWVydWwgTm91YSBCcmHFn292PC9zdHJvbmc+OzwvbGk+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPkNyZcWfdGVyZWEgY2FsaXTEg8WjaWkgc2VydmljaWlsb3Igb2Zlcml0ZSDDrm4gY2FkcnVsIEPEg21pbnVsdWk8L3N0cm9uZz4gcHJpbiByZWFiaWxpdGFyZWEgYSAyODUgZGUgbXAgZGUgYmF6xIMgZGUgdHJhdGFtZW50LCBkb3RhcmVhIGJhemVpIGRlIHRyYXRhbWVudCwgcHJlY3VtIMWfaSBwcmluIGV4ZWN1dGFyZWEgdW5vciBsdWNyxINyaSBkZSBoaWRyb2l6b2xhxaNpZSDFn2kgZHJlbmFqIMOubiBleHRlcmlvcnVsIGNsxINkaXJpaSBwZSBvIHN1cHJhZmHFo8SDIGRlIDIzNSBkZSBtcC47PC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+Q3JlxZ90ZXJlYSBuaXZlbHVsdWkgZGUgYWNjZXNpYmlsaXRhdGUgcGVudHJ1IEPEg21pbiA8L3N0cm9uZz5wcmluIGFtZW5hamFyZWEgc3BhxaNpdWx1aSBkZSBhY2NlcyDDrm4gY2zEg2RpcmUgw65uIHN1cHJhZmHFo8SDIGRlIDMxMCBtcC4gw65uIGNvbmZvcm1pdGF0ZSBjdSBuZXZvaWxlIGJlbmVmaWNpYXJpbG9yOzwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHN0cm9uZz5EdXJhdGEgZGUgaW1wbGVtZW50YXJlOjwvc3Ryb25nPiAxNSBsdW5pDQoNCjxzdHJvbmc+UmV6dWx0YXRlOjwvc3Ryb25nPg0KPHVsPg0KIAk8bGk+w45uIHVybWEgcmVhbGl6xINyaWkgYWNlc3R1aSBwcm9pZWN0IGEgZm9zdCByZWFiaWxpdGF0L21vZGVybml6YXQvZWNoaXBhdCBDxINtaW51bCBwZW50cnUgcGVyc29hbmUgdsOicnN0bmljZSBzaXR1YXQgw65uIENhcnRpZXJ1bCBOb3VhIGRpbiBNdW5pY2lwaXVsIEJyYcWfb3YsIGF1IGZvc3QgcmVhYmlsaXRhxaNpIGRpbiBwdW5jdCBkZSB2ZWRlcmUgdGVybWljIDExLjE4MCBtcCBkZSBpbmZyYXN0cnVjdHVyxIMgc29jaWFsxIMgxZ9pIGF1IGZvc3QgcmVhYmlsaXRhxaNpIDI4NSBtcCBkZSBmaW5pc2FqZSDDrm4gem9uYSBiYXppbnVsdWkgZGUgaGlkcm90ZXJhcGllLjwvbGk+DQogCTxsaT5EZSBhc2VtZW5lYSwgbyBjb21wb25lbnTEgyBpbXBvcnRhbnTEgyBhIHByb2llY3R1bHVpIGEgZm9zdCBkb3RhcmVhIEPEg21pbnVsdWkgcGVudHJ1IHBlcnNvYW5lIHbDonJzdG5pY2UgY3UgYXJ0aWNvbGUgc2FuaXRhcmUsIGVjaGlwYW1lbnRlIGRlIGdpbW5hc3RpY8SDLCBlY2hpcGFtZW50IG1lZGljYWwgY29tcHV0ZXJpemF0IMWfaSBtb2JpbGllciBtZWRpY2FsLCBjcmXDom5kdS1zZSBhc3RmZWwgbyBiYXrEgyBtb2Rlcm7EgyBkZSB0cmF0YW1lbnQuPC9saT4NCiAJPGxpPkRpbiBjYXRlZ29yaWEgYXJ0aWNvbGVsb3Igc2FuaXRhcmUgY2FyZSBkb3RlYXrEgyBiYXphIGRlIHRyYXRhbWVudCBkaW4gY2FkcnVsIEPEg21pbnVsdWkgcGVudHJ1IHBlcnNvYW5lIHbDonJzdG5pY2UgZmFjIHBhcnRlOiBkdcWfIGNpcmN1bGFyLCBkdcWfIHNjb8WjaWFuLCBkdcWfIHBlbnRydSBoaWRyb21hc2FqIHRpcCBWaWNoeSwgY2FkxIMgZGUgaGlkcm90ZXJhcGllIHBlbnRydSBoaWRyb21hc2FqIMWfaSBkdcWfIHN1YmFjdmFsLCBjYWTEgyBnYWx2YW5pY8SDIGN1IHBhdHJ1IGNlbHVsZSwgY2FkxIMgZ2FsdmFuaWPEgyBwZW50cnUgdG90IGNvcnB1bCwgbGlmdCBoaWRyYXVsaWMgcGVudHJ1IGFjY2VzIMOubiBwaXNjaW5lIHBlbnRydSBwZXJzb2FuZWxlIGN1IGRpemFiaWxpdMSDxaNpLjwvbGk+DQogCTxsaT5Ub3RvZGF0xIMsIGxhIEPEg21pbnVsIHBlbnRydSBwZXJzb2FuZSB2w6Jyc3RuaWNlIGEgZm9zdCBlY2hpcGF0xIMgxZ9pIG8gc2FsxIMgZGUgc3BvcnQsIGN1IGRpdmVyc2UgZWNoaXBhbWVudGUgZGUgZ2ltbmFzdGljxIM6IGFwYXJhdCBleGVyY2nFo2lpIG11bHRpZnVuY8WjaW9uYWxlLCBzcGFsaWVyIHBlbnRydSBleGVyY2nFo2lpIGN1IGJhbmPEgyBwZW50cnUgZWxvbmdhxaNpZSwgYmFuY8SDIHBlbnRydSBnaW1uYXN0aWPEgywgYmFyxIMgcGFyYWxlbMSDIHBlbnRydSByZWVkdWNhcmVhIG1lcnN1bHVpLCBzZXQgZXhlcmNpxaNpaSBwZW50cnUgZ2ltbmFzdGljxIMsIG1pbmdpIG1lZGljaW5hbGUsIG9nbGluZMSDIG1vYmlsxIMgZ3JhZGF0xIMsIHNhbHRlYSBkZSBnaW1uYXN0aWPEgy4gQ2FiaW5ldHVsIG1lZGljdWx1aSBlc3RlIGRvdGF0IGN1IGVjb2dyYWYsIGFwYXJhdCBtaWNybyBEb3BwbGVyLCBkZWZpYnJpbGF0b3IgcG9ydGFiaWwsIHNldCBkaWFnbm9zdGljYXJlIEVLRywgc2V0IHRlc3RhcmUgc3RyZXMsIHBsYWPEgyBiYWxhbmNlLiBBdSBmb3N0IGNyZWF0ZSBjYWJpbmV0ZSBkZSBlbGVjdHJvdGVyYXBpZSwgcGVudHJ1IHRyYXRhbWVudGUgw65uYWx0xIMgZnJlY3ZlbsWjxIMsIGNhbWVyxIMgYWVyb3NvbGksIGVsb25nYcWjaWUsIHNhbMSDIGRlIHJlY3VwZXJhcmUsIHBlbnRydSB0ZXJhcGlhIGN1IMWfb2N1cmkgxZ9pIGNyaW90ZXJhcGllLjwvbGk+DQogCTxsaT5QcmluIHJlYWxpemFyZWEgdHV0dXJvciBhY3Rpdml0xIPFo2lsb3IgY3Vwcmluc2Ugw65uIHByb2llY3Qgcy1hIHVybcSDcml0IMOubmRlcGxpbmlyZWEgb2JpZWN0aXZ1bHVpIGdlbmVyYWwgYWwgYWNlc3R1aWEsIMWfaSBhbnVtZSBjcmXFn3RlcmVhIGNhbGl0xIPFo2lpIHZpZcWjaWkgcGVudHJ1IHBlcnNvYW5lbGUgdsOicnN0bmljZSBkaW4gYXJlYWx1bCBQb2x1bHVpIGRlIENyZcWfdGVyZSBCcmHFn292LjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHN0cm9uZz5WYWxvYXJlYSB0b3RhbMSDIGEgcHJvaWVjdHVsdWksIGVzdGUgZGUgNi44OTQuMjE2LDQ4IGxlaSwgZGluIGNhcmUgZmluYW7Fo2FyZSBuZXJhbWJ1cnNhYmlsxIMgw65uIHZhbG9hcmUgZGUgNS40NDguNjU0LDk2IGxlaTwvc3Ryb25nPg0KDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTM4NiIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9DYW1pbi1WYXJzdG5pY2kxLmpwZyIgYWx0PSIiIC8+IA0KPGltZyBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS0zODciIHNyYz0iaHR0cDovL25ldy52b3gucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDcvQ2FtaW4tVmFyc3RuaWNpMi5qcGciIGFsdD0iIiAvPg=="},"34":{"id":425,"titlu":"REABILITARE CL\u0102DIRE CU DESTINA\u0162IE DE LOCUIN\u0162E SOCIALE \u00ceN MUNICIPIUL BRA\u015eOV","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritar\u0103 1 Planuri integrate de dezvoltare urban\u0103 Poli de cre\u015ftere","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Locuinte-Sociale1.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPkNyZWFyZWEgdW51aSBudW3Eg3IgZGUgNDQgbm9pIGxvY3VpbsWjZSBzb2NpYWxlPC9zdHJvbmc+IHByaW4gcmVhYmlsaXRhcmVhIHVuZWkgY2zEg2Rpcmkgw65uIHByZXplbnQgbmV1dGlsaXphdGUgKGZvc3R1bCBpbnRlcm5hdCBhbCBsaWNldWx1aSBkaW4gVXppbmEgMiksIGN1IG8gc3VwcmFmYcWjxIMgdG90YWzEgyB1dGlsxIMgcmV6dWx0YXTEgyBkZSAyMzkxLDkyIG1wOzwvbGk+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPkNyZcWfdGVyZWEgZWZpY2llbsWjZWkgZW5lcmdldGljZTwvc3Ryb25nPiDFn2kgZGltaW51YXJlYSBjb25zdW11bHVpIGRlIHV0aWxpdMSDxaNpIGxhIG5pdmVsdWwgY2zEg2RpcmlpIHJlYWJpbGl0YXRlIMOubiB2ZWRlcmVhIMOubWJ1bsSDdMSDxaNpcmlpIGNvbmRpxaNpaWxvciBkZSBtZWRpdSBsYSBuaXZlbHVsIFBvbHVsdWkgZGUgQ3JlxZ90ZXJlIEJyYcWfb3Y7PC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+RmFjaWxpdGFyZWEgYWNjZXN1bHVpIHVudWkgbnVtxINyIGRlIDExOSBwZXJzb2FuZSBhZmxhdGUgw65uIHNpdHVhxaNpaSBkZSByaXNjIGxhIGNvbmRpxaNpaSBkZWNlbnRlIGRlIGxvY3VpcmU8L3N0cm9uZz4gw65uIHZlZGVyZWEgcHJldmVuaXJpaSDFn2kgY29tYmF0ZXJpaSBtYXJnaW5hbGl6xINyaWkgxZ9pIGV4Y2x1eml1bmlpIGxvciBzb2NpYWxlOzwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHN0cm9uZz5EPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz51cmF0YSBkZSBpbXBsZW1lbnRhcmU6IDwvc3Ryb25nPjI1IGx1bmkuDQoNCjxzdHJvbmc+UmV6dWx0YXRlOjwvc3Ryb25nPg0KPHVsPg0KIAk8bGk+Q3JlYXJlYSB1bnVpIG51bcSDciBkZSA0NCBub2kgbG9jdWluxaNlIHNvY2lhbGUgcHJpbiByZWFiaWxpdGFyZWEgdW5laSBjbMSDZGlyaSDDrm4gcHJlemVudCBuZXV0aWxpemF0ZSwgZGluIGNhcmUgMzggYXBhcnRhbWVudGUgY3UgMiBjYW1lcmUgxZ9pIDYgYXBhcnRhbWVudGUgY3UgMyBjYW1lcmUsIGN1IG8gc3VwcmFmYcWjxIPCoCB0b3RhbMSDIHV0aWzEgyByZXp1bHRhdMSDIGRlIDIzOTEsOTIgbXA7PC9saT4NCiAJPGxpPkNyZcWfdGVyZWEgZWZpY2llbsWjZWkgZW5lcmdldGljZSDFn2kgZGltaW51YXJlYSBjb25zdW11bHVpIGRlIHV0aWxpdMSDxaNpIGxhIG5pdmVsdWwgY2zEg2RpcmlpIHJlYWJpbGl0YXRlIMOubiB2ZWRlcmVhIMOubWJ1bsSDdMSDxaNpcmlpIGNvbmRpxaNpaWxvciBkZSBtZWRpdSBsYSBuaXZlbHVsIFBvbHVsdWkgZGUgQ3JlxZ90ZXJlIEJyYcWfb3Y7PC9saT4NCiAJPGxpPkZhY2lsaXRhcmVhIGFjY2VzdWx1aSB1bnVpIG51bcSDciBkZSAxMTkgcGVyc29hbmUgYWZsYXRlIMOubiBzaXR1YcWjaWkgZGUgcmlzYyBsYSBjb25kacWjaWkgZGVjZW50ZSBkZSBsb2N1aXJlLjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHN0cm9uZz5WYWxvYXJlYSB0b3RhbMSDIGEgcHJvaWVjdHVsdWkgZXN0ZSBkZSA0LjYyOC41ODcsNDQgbGVpIGRpbiBjYXJlPC9zdHJvbmc+IDxzdHJvbmc+dmFsb2FyZSBmaW5hbnRhcmUgbmVyYW1idXJzYWJpbGEgwqAgMy42NjYuMDc0LDE2IGxlaS48L3N0cm9uZz4NCg0KPGltZyBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS0zOTIiIHNyYz0iaHR0cDovL25ldy52b3gucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDcvTG9jdWludGUtU29jaWFsZTIuanBnIiBhbHQ9IiIgLz4NCjxpbWcgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIGFsaWdubGVmdCBzaXplLWZ1bGwgd3AtaW1hZ2UtMzkxIiBzcmM9Imh0dHA6Ly9uZXcudm94LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0xvY3VpbnRlLVNvY2lhbGUxLmpwZyIgYWx0PSIiIC8+"},"35":{"id":423,"titlu":"REABILITAREA CL\u0102DIRII CINEMATOGRAFULUI PATRIA","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritar\u0103 1 Planuri integrate de dezvoltare urban\u0103 Poli de cre\u015ftere","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Sala-Patria1.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPsOObWJ1bsSDdMSDxaNpcmVhIGluZnJhc3RydWN0dXJpaSBzb2NpYWxlLCBkZXN0aW5hdMSDIGFjdGl2aXTEg8WjaWxvciBzb2Npby1jdWx0dXJhbGU8L3N0cm9uZz4gZGVzZsSDxZ91cmF0ZSDDrm4gbXVuaWNpcGl1bCBCcmHFn292LCBwcmluIGNyZWFyZWEgdW51aSBjYWRydSBhZGVjdmF0IGRlc2bEg8WfdXLEg3JpaSBwcm9pZWN0ZWxvcjwvbGk+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPsOObWJ1bsSDdMSDxaNpcmVhIGNhbGl0xIPFo2lpIHZpZcWjaWkgcHJpbiBkaXZlcnNpZmljYXJlYSBvZmVydGVpIGRlIHNlcnZpY2lpIHNvY2lvLWN1bHR1cmFsZTwvc3Ryb25nPiBvZmVyaXRlIGxvY3VpdG9yaWxvciBtdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhxZ9vdiw8L2xpPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz5DcmXFn3RlcmVhIGF0cmFjdGl2aXTEg8WjaWkgcGVudHJ1IHR1cmlzbXVsIGN1bHR1cmFsPC9zdHJvbmc+IHByYWN0aWNhdCDDrm4gbXVuaWNpcGl1bCBCcmHFn292LCBwcmluIGRpdmVyc2lmaWNhcmVhIG9mZXJ0ZWkgdHVyaXN0aWNlLjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHN0cm9uZz5Qcm9pZWN0dWwgYSBhdnV0IGNhIHNjb3Agw65uZmlpbsWjYXJlYSB1bnVpIGNlbnRydSBzb2Npby1jdWx0dXJhbCBTQUxBIFBBVFJJQTwvc3Ryb25nPiDDrm4gY2zEg2RpcmVhIGZvc3R1bHVpIGNpbmVtYXRvZ3JhZiDigJ5QYXRyaWHigJ0gY2FyZSBlc3RlIGRlc3RpbmF0IGRlc2bEg8WfdXLEg3JpaSB1cm3Eg3RvYXJlbG9yIGFjdGl2aXTEg8WjaTogc3BlY3RhY29sZSBvZmVyaXRlIMOubiBzdGFnaXVuaWxlIEZpbGFybW9uaWNpaSBCcmHFn292OyByZWNpdGFsIGNhbWVyYWw8c3Ryb25nPizCoCA8L3N0cm9uZz5wcm9pZWPFo2lpIGRlIGZpbG0gxZ9pwqAgZXhwb3ppxaNpaS4gQXN0ZmVswqAgY2zEg2RpcmVhIGZvc3R1bHVpIGNpbmVtYXRvZ3JhZiBQYXRyaWEgaW5jaGlzxIMgZGluIGFudWwgMjAwNCDFn2kgYWZsYXTEgyBpbiBzdGFyZSBhdmFuc2F0xIMgZGUgZGVncmFkYXJlIGEgZm9zdCB0cmFuc2Zvcm1hdMSDIMOubnRyLW8gY2zEg2RpcmUgbW9kZXJuxIMgdW5kZSBhdSBmb3N0IGFtZW5hamF0ZSBzcGHFo2lpIGV4cG96acWjaW9uYWxlLCBvIHNhbMSDIGRlIHNwZWN0YWNvbGUgY3UgY2FwYWNpdGF0ZWEgZGUgNDU4IGRlIGxvY3VyaSDFn2nCoCBvIHNhbMSDIGRlIDUzIGRlIGxvY3VyaSDDrm4gY2FyZSDDrm4gcHJlemVudCBzZSByZWFsaXplYXrEgyBwcm9pZWPFo2lpIGRlIGZpbG0uIMOObiB1cm1hIHJlYWxpesSDcmlpIGx1Y3LEg3JpbG9yIHByZXbEg3p1dGUgw65uIHByb2llY3QsIHN1cHJhZmHFo2EgcmVhYmlsaXRhdMSDwqAgcHJlZ8SDdGl0xIPCoCBwZW50cnUgbm9pIGFjdGl2aXTEg8WjaSBzb2Npby1jdWx0dXJhbGUsIGVzdGUgZGUgMS41NzQsODggbXAuLCBpYXIgY2VhIGRlc2bEg8WfdXJhdMSDIGVzdGUgZGUgMy4xMDQsNzcgbXAuDQoNCjxzdHJvbmc+RHVyYXRhIGRlIGltcGxlbWVudGFyZTo8L3N0cm9uZz4gMjQgbHVuaQ0KDQo8c3Ryb25nPlJlenVsdGF0ZTo8L3N0cm9uZz4NCjx1bD4NCiAJPGxpPnJlYWJpbGl0YXJlYSDFn2kgYW1lbmFqYXJlYSBjbMSDZGlyaWkgY2luZW1hdG9ncmFmdWx1aSBQYXRyaWE6IHN1cHJhZmHFo8SDIGNvbnN0cnVpdMSDIHRvdGFsIHJlenVsdGF0xIMgLSAxLiA1NzQsODggbXAsIHN1cHJhZmHFo8SDIGRlc2bEg8WfdXJhdMSDIHRvdGFsIHJlenVsdGF0xIMtIDMuMTA0LDc3IG1wPC9saT4NCjwvdWw+DQpGdW5jxaNpdW5pIHNwZWNpZmljZSBub3UgY3JlYXRlOg0KPHVsPg0KIAk8bGk+cHJpbiBsdWNyxINyaSBkZSByZWNvbXBhcnRpbWVudGFyZSDFn2kgZmluaXNhamUgbGEgY2zEg2RpcmVhIGV4aXN0ZW50xIM6MSBmb2FpZXIgcHVibGljLCAxIHNhbGEgc3BlY3RhY29sZSwgMSBsb2plLCAzIGluY2ludGUgcmVnaWU8L2xpPg0KIAk8bGk+cHJpbiBsdWNyxINyaSBkZSBjb21wYXJ0aW1lbnRhcmUgxZ9pIGZpbmlzYWplIGV4dGluZGVyZTogMSBmb2FpZXIgcHVibGljLCAxIGZvYWllciBhcnRpxZ90aSwgMSBzYWzEgyBhdWRpxaNpaSwgNCBjYWJpbmUgc29sacWfdGksIDEgc2FsxIMgcmVwZXRpxaNpaTwvbGk+DQogCTxsaT5kb3TEg3JpIHNwZWNpZmljZSBwZW50cnUgZnVuY8WjaXVuaWxlIG5vdSBjcmVhdGU6IHNjYXVuZSBzYWzEgyBkZSBzcGVjdGFjb2xlLCBzdGVuZGVyZSBwZW50cnUgaGFpbmUsIG1vYmlsaWVyIGZvYWllciBwdWJsaWM6IHRlamdoZWEgZ2FyZGVyb2LEgyDFn2kgdGVqZ2hlYSBjYXNhIGRlIGJpbGV0ZTs8L2xpPg0KIAk8bGk+bWF0ZXJpYWxlIGRlIHByb21vdmFyZTogMiBiYW5uZXJlLCAyMDAgYXV0b2NvbGFudGUsIDEwLjAwMCBwbGlhbnRlLCA1LjAwMCBicm\/Fn3VyaSwgNTAgYWZpxZ9lOzwvbGk+DQogCTxsaT5uci4gZGUgcGVyc29hbmUgY2FyZSB2b3IgYmVuZWZpY2lhIGRlIGluZnJhc3RydWN0dXJhIHJlYWJpbGl0YXTEgy8gbW9kZXJuaXphdMSDIHBlbnRydSBub2kgYWN0aXZpdMSDxaNpIHNvY2lvLWN1bHR1cmFsZTogMjguMzQ4IHBlcnNvYW5lL2FuLCBkaW4gY2FyZTogMTAuMjQwIHBlcnNvYW5lIHbDonJzdG5pY2UgxZ9pIDMuNjYyIHByZcWfY29sYXJpLCBlbGV2aSDFn2kgc3R1ZGVuxaNpOzwvbGk+DQogCTxsaT5kaXZlcnNpZmljYXJlYSBvZmVydGVpIHBlbnRydSB0dXJpc211bCBjdWx0dXJhbCBwcmFjdGljYXQgw65uIHpvbmEgQnJhxZ9vdiBwcmluIG9yZ2FuaXphcmVhIGRlIGV2ZW5pbWVudGUgc29jaW8tY3VsdHVyYWxlOjwvbGk+DQogCTxsaT5vcmdhbml6YXJlYSBkZSBldmVuaW1lbnRlIHNvY2lvLWN1bHR1cmFsZToxMTQgZXZlbmltZW50ZSAvYW48L2xpPg0KIAk8bGk+b3JnYW5pemFyZWEgRmVzdGl2YWx1bHVsdWkgSW50ZXJuYcWjaW9uYWwgYWwgbXV6aWNpaSBkZSBjYW1lcsSDLGNvbmNlcnRlbG9yIHPEg3B0xINtw6JuYWxlIMWfaSBhIGV4cG96acWjaWlsb3IgZGUgYXJ0xIM8L2xpPg0KPC91bD4NCjxzdHJvbmc+VmFsb2FyZWEgdG90YWxhIGEgcHJvaWVjdHVsdWkgZXN0ZSBkZSAxMC45NzIuMDY0IGxlaSwgZGluIGNhcmUgOC43NzYuMzIzIGxlaSBmb25kdXJpIGV1cm9wZW5lIG5lcmFtYnVyc2FiaWxlLjwvc3Ryb25nPg0KDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTM5NyIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9TYWxhLVBhdHJpYTEuanBnIiBhbHQ9IiIgLz4gDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTM5OSIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9TYWxhLVBhdHJpYTMuanBnIiBhbHQ9IiIgLz4gDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTQwMCIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9TYWxhLVBhdHJpYTQuanBnIiBhbHQ9IiIgLz4gDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTM5OCIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9TYWxhLVBhdHJpYTIuanBnIiBhbHQ9IiIgLz4="},"36":{"id":421,"titlu":"AMENAJARE ZON\u0102 TURISTIC\u0102 POIANA BRA\u015eOV - AMENAJARE SPA\u0162II AGREMENT SI DIVERTISMENT","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritar\u0103 1 Planuri integrate de dezvoltare urban\u0103 Poli de cre\u015ftere","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Agrement-Poiana-Brasov1.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6IDwvc3Ryb25nPg0KPHVsPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz7Djm1idW7Eg3TEg8WjaXJlYSDFn2kgZGl2ZXJzaWZpY2FyZWEgc2VydmljaWlsb3IgdHVyaXN0aWNlIGRlIGFncmVtZW50PC9zdHJvbmc+IGRpbiBtdW5pY2lwaXVsIEJyYcWfb3YgcHJpbiBjcmVhcmVhIHVudWkgY29tcGxleCBkZXN0aW5hdCBhY3Rpdml0xIPFo2lsb3IgZGUgYWdyZW1lbnQgxZ9pIGRpdmVydGlzbWVudCDDrm4gc3RhxaNpdW5lYSB0dXJpc3RpY8SDIFBvaWFuYSBCcmHFn292OzwvbGk+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPkNyZWFyZWEgZGUgbm9pIGxvY3VyaSBkZSBtdW5jxIMgcGVudHJ1IGRlc2VydmlyZWEgY29tcGxleHVsdWk8L3N0cm9uZz4gcGVudHJ1IGFjdGl2aXTEg8WjaSBkZSBhZ3JlbWVudCDFn2kgZGl2ZXJ0aXNtZW50IGNyZWF0IMOubiBzdGHFo2l1bmVhIHR1cmlzdGljxIMgUG9pYW5hIEJyYcWfb3Y7PC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+VmFsb3JpZmljYXJlYSByZXN1cnNlbG9yIG5hdHVyYWxlIGRpbiBzdGHFo2l1bmVhIFBvaWFuYSBCcmHFn292PC9zdHJvbmc+LCDDrm4gc2NvcHVsIGNyZcWfdGVyaWkgYXRyYWN0aXZpdMSDxaNpaSBwZW50cnUgdHVyaXNtdWwgcHJhY3RpY2F0IMOubiB6b25hIEJyYcWfb3YuPC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+wqBQcm9pZWN0dWwgYSBhdnV0IGNhIHNjb3AgY29udHJ1Y8WjaWEgdW5laSBzdHJ1Y3R1cmkgdHVyaXN0aWNlIGRlIGFncmVtZW50PC9zdHJvbmc+wqAgY3UgbyBzdXByYWZhxaPEgyB0b3RhbMSDIGRlIDQuNzQ4LDIxIG1wLMKgIHVuwqAgY2x1YiBkZSBib3dsaW5nIDE4MCBkZSBwZXJzb2FuZSwgcGlzdGUgcHJvZmVzaW9uaXN0ZSBkZSBib3dsaW5nLCBtZXNlIGRlIGJpbGlhcmQsIHBpc3RlIGRlIG1pbmlib3dsaW5nLCBqb2N1cmkgZWxlY3RyaWNlIMWfaSBlbGVjdHJvbmljZSwgc2FsxIMgZGUgY8SDxaPEg3JhcmU6IHBlcmXFo2kgZGUgY8SDxaPEg3JhcmUsIHNhbMSDIG11bHRpZnVuY8WjaW9uYWzEgyAyNDYgZGUgcGVyc29hbmUswqAgc3BhxaNpdSBleHBvemnFo2llLjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHN0cm9uZz5EPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz51cmF0YSBkZSBpbXBsZW1lbnRhcmU6IDwvc3Ryb25nPjM0IGx1bmkuDQoNCjxzdHJvbmc+UmV6dWx0YXRlOjwvc3Ryb25nPg0KDQpSZWFsaXphcmVhIGFjZXN0dWkgcHJvaWVjdCBhIGF2dXQgY2EgcmV6dWx0YXQgY3JlxZ90ZXJlYSBjYWxpdMSDxaNpaSB2aWXFo2lpIMWfaSBjcmVhcmVhIGRlIG5vaSBsb2N1cmkgZGUgbXVuY8SDIHByaW4gcmVhYmlsaXRhcmVhIGluZnJhc3RydWN0dXJpaSB1cmJhbmUgxZ9pIMOubWJ1bsSDdMSDxaNpcmVhIHNlcnZpY2lpbG9yIHVyYmFuZSwgcHJlY3VtIMWfaSBkZXp2b2x0YXJlYSBzdHJ1Y3R1cmlsb3IgZGUgc3ByaWppbmlyZSBhIGFmYWNlcmlsb3IgxZ9pIGEgYW50cmVwcmVub3JpYXR1bHVpLiBEZSBhc2VtZW5lYSwgcy1hIMOubWJ1bsSDdMSDxaNpdCDFn2kgZGl2ZXJzaWZpY2F0IHNlcnZpY2lpbGUgdHVyaXN0aWNlIGRlIGFncmVtZW50IGRpbiBtdW5pY2lwaXVsIEJyYcWfb3YgcHJpbiBjcmVhcmVhIHVudWkgY29tcGxleCBkZXN0aW5hdCBhY3Rpdml0xIPFo2lsb3IgZGUgYWdyZW1lbnQgxZ9pIGRpdmVydGlzbWVudCDDrm4gc3RhxaNpdW5lYSB0dXJpc3RpY8SDIFBvaWFuYSBCcmHFn292IHByZWN1bSDFn2kgdmFsb3JpZmljYXJlYSByZXN1cnNlbG9yIG5hdHVyYWxlIGRpbiBzdGHFo2l1bmVhIFBvaWFuYSBCcmHFn292LCDDrm4gc2NvcHVsIGNyZcWfdGVyaWkgYXRyYWN0aXZpdMSDxaNpaSBwZW50cnUgdHVyaXNtdWwgcHJhY3RpY2F0IMOubiB6b25hIEJyYcWfb3YuDQoNCjxzdHJvbmc+VmFsb2FyZWEgdG90YWzEgyBhIHByb2llY3R1bHVpIGVzdGUgZGUgNDQuNDg1LjgyOSw2NSBsZWksIGRpbiBjYXJlOjwvc3Ryb25nPiA8c3Ryb25nPmZpbmFuxaNhcmUgbmVyYW1idXJzYWJpbMSDIGRlIDUwJSBkaW4gdmFsb2FyZWEgZWxpZ2liaWzEgyBhIHByb2llY3R1bHVpLCByZXByZXplbnTDom5kIDE3LjE0OS42NzAsNzUgbGVpLjwvc3Ryb25nPg0KDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTM5OCIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9TYWxhLVBhdHJpYTIuanBnIiBhbHQ9IiIgLz4gDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTM4NSIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9BZ3JlbWVudC1Qb2lhbmEtQnJhc292NC5qcGciIGFsdD0iIiAvPiANCjxpbWcgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIGFsaWdubGVmdCBzaXplLWZ1bGwgd3AtaW1hZ2UtMzgzIiBzcmM9Imh0dHA6Ly9uZXcudm94LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0FncmVtZW50LVBvaWFuYS1CcmFzb3YyLmpwZyIgYWx0PSIiIC8+IA0KPGltZyBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS0zODQiIHNyYz0iaHR0cDovL25ldy52b3gucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDcvQWdyZW1lbnQtUG9pYW5hLUJyYXNvdjMuanBnIiBhbHQ9IiIgLz4="},"37":{"id":419,"titlu":"DEZVOLTARE ZONA ECONOMIC\u0102 BRA\u015eOV NORD - CENTRU DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC \u015eI INCUBATOR DE AFACERI","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritar\u0103 1 Planuri integrate de dezvoltare urban\u0103 Poli de cre\u015ftere","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/DZEBV-Nord-Centru-Afaceri.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPlNwcmlqaW5pcmVhIGRlenZvbHTEg3JpaSBkZSBub2kgYWZhY2VyaSDDrm4gZG9tZW5paSB2aWFiaWxlPC9zdHJvbmc+LCDDrm4gYmF6YSByZXN1cnNlbG9yIGV4aXN0ZW50ZSDFn2kgYSBuZWNlc2l0xIPFo2lsb3IgYWN0dWFsZSDFn2kgZW1lcmdlbnRlIGFsZSBwaWXFo2VpLCDDrm4gZG9tZW5paSBkZSB2w6JyZjs8L2xpPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz5Bc2lndXJhcmVhIHByZW1pc2Vsb3IgZGUgaW5mcmFzdHJ1Y3R1csSDIDwvc3Ryb25nPnBlbnRydSBmYXZvcml6YXJlYSB0cmFuc2ZlcnVsdWkgZGUga25vdy1ob3cgw65udHJlIHN0cnVjdHVyaWxlIGRlIGNlcmNldGFyZSDFn2kgZGV6dm9sdGFyZSDFn2kgbWVkaXVsIGRlIGFmYWNlcmk7PC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+U3ByaWppbmlyZWEgbWVkaWVyaWkgZGUgYWZhY2VyaSDDrm50cmUgY29tcGFuaWkgxZ9pIGZpcm1lPC9zdHJvbmc+LCBjdSBwcmVjxINkZXJlIGRpbiB6b25hIEJyYcWfb3YgxZ9pL3NhdSDDrm50cmUgYWNlc3RlYSDFn2kgY29tcGFuaWkgbmHFo2lvbmFsZSDFn2kgaW50ZXJuYcWjaW9uYWxlLCBjdSBwcmVjxINkZXJlIMOubiBkb21lbmlpIGRlIGltcGxlbWVudGFyZSBhIHJlenVsdGF0ZWxvciBjZXJjZXTEg3JpaSDFn3RpaW7Fo2lmaWNlIMWfaSBpbm92xINyaWkuPC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+UHJvaWVjdHVsIGEgYXZ1dCBjYSBzY29wIGNvbnRydWPFo2lhIHVudWkgPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz5DRU5UUlUgREUgQUZBQ0VSSTwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+LCB0cmFuc2ZlciB0ZWhub2xvZ2ljIMWfaSBpbmN1YmF0b3IgZGUgYWZhY2VyaSw8L3N0cm9uZz4gcmVnaW0gZGUgw65uxINsxaNpbWU6IEQrUCtFLMKgIFN1cHJhZmHFo8SDIGNvbnN0cnVpdMSDID0gNC4xMzggbXAsIFN1cHJhZmHFo8SDIGNvbnN0cnVpdMSDwqAgaW5jbHVzaXYgcGxhdGZvcm1hIGV4cG96acWjaW9uYWzEgyA9IDEwLjQwOSBtcCwgU3VwcmFmYcWjxIMgY29uc3RydWl0xIMgZGVzZsSDxZ91cmF0xIMgPTE4LjI0MiBtcCwgMjM4IGxvY3VyaSBkZSBwYXJjYXJlLCBkaW4gY2FyZSA1IHBlbnRydSBwZXJzb2FuZSBjdSBkaXphYmlsaXTEg8WjaSwgYW1lbmFqYXRlIMOubiBpbmNpbnRhIGltb2JpbHVsdWkgbGEgY290YSBkZW1pc29sdWx1aTs8L2xpPg0KPC91bD4NCjxzdHJvbmc+Q0VOVFJVTCBERSBBRkFDRVJJPC9zdHJvbmc+IGEgcmV1bml0IHVybcSDdG9hcmVsZSBmdW5jxaNpdW5pOg0KPHVsPg0KIAk8bGk+SW5jdWJhdG9yIGRlIEFmYWNlcmk8L2xpPg0KIAk8bGk+Q2VudHJ1IGRlIFRyYW5zZmVyIFRlaG5vbG9naWM8L2xpPg0KIAk8bGk+Q2VudHJ1IGV4cG96acWjaW9uYWwgxZ9pIGRlIGNvbmZlcmluxaNlLCBwcmVjdW0gxZ9pIHNwYcWjaWkgcGVudHJ1IG9yZ2FuaXphcmVhIGRlIGV2ZW5pbWVudGUsIHNlbWluYXJpaSwgY29uZmVyaW7Fo2UsIHTDonJndXJpIMWfaSBleHBvemnFo2lpPC9saT4NCjwvdWw+DQo8c3Ryb25nPkR1cmF0YSBkZSBpbXBsZW1lbnRhcmU6PC9zdHJvbmc+IDI2IGx1bmkuDQoNCjxzdHJvbmc+UmV6dWx0YXRlOjwvc3Ryb25nPg0KDQpSZXp1bHRhdGUgaW5kaXJlY3RlOg0KPHVsPg0KIAk8bGk+Q3JlYXJlYSB1bnVpIG1lZGl1IHByb3BpY2UgcGVudHJ1IGRlenZvbHRhcmVhIGZpcm1lbG9yIGRpbiBkb21lbmlpbGUgcHJpb3JpdGFyZTwvbGk+DQogCTxsaT5Pcmdhbml6YXJlYSBhIGNlbCBwdcWjaW4gNSBldmVuaW1lbnRlIGFudWFsZSBkZSBwcm9tb3ZhcmUgYSB1bm9yIHByb2R1c2UvIHNlcnZpY2lpIGRpbiBkb21lbmlpbGUgcHJpb3JpdGFyZSwgY2UgYXUgbGEgYmF6YSBjZXJjZXRhcmUtaW5vdmFyZSw8L2xpPg0KIAk8bGk+Q3JlYXJlYSBkZSBhcHJveGltYXRpdiAxNTUgbG9jdXJpIG5vaSBkZSBtdW5jxIMgcGVybWFuZW50ZSBpbiBjYWRydWzCoCBmaXJtZWxvciBpbmN1YmF0ZTwvbGk+DQogCTxsaT5BdHJhZ2VyZWEgxZ9pIGxvY2FyZWEgdW51aSBudW3Eg3IgZGUgcMOibsSDIGxhIDIwIGRlIGZpcm1lIGRlIGRpdmVyc2UgZGltZW5zaXVuaSDDrm4gem9uYSBkZSBpbmN1YmFyZSBhIGFmYWNlcmlsb3I8L2xpPg0KIAk8bGk+QXRyYWdlcmVhIMWfaSBhY29yZGFyZWEgZGUgc2VydmljaWkgw65uIHZlZGVyZWEgY29uc3RpdHVpcmlpIGRlIHN0YXJ0dXAtdXJpIHVudWkgbnVtxINyIGRlIDMwIGRlIGZyZWVsYW5jZXJpIMWfaSB0aW5lcmkgc3BlY2lhbGnFn3RpPC9saT4NCiAJPGxpPkRlenZvbHRhcmVhIMWfaSBsaXZyYXJlYSB1bnVpIHBvcnRvZm9saXUgY29tcGxleCBkZSBzZXJ2aWNpaSBkZWRpY2F0ZSBmaXJtZWxvciBsb2NhbGUgxZ9pIG1lZGl1bHVpIGRlIGFmYWNlcmkgcmVnaW9uYWwuPC9saT4NCiAJPGxpPlBlIG8gcGVyaW9hZGEgZGUgZXhwbG9hdGFyZSBkZSAyMCBkZSBhbmksIHZvciBmaSBpbmN1YmF0ZSDDrm4gdG90YWwgYXByb3hpbWF0aXYgMTIwIGRlIGZpcm1lLCBjYXJlIHZvciBnZW5lcmEgYXByb3hpbWF0aXYgNDkwIGRlIGxvY3VyaSBkZSBtdW5jxIMgcGUgcGVyaW9hZGEgZGUgaW5jdWJhcmU8L2xpPg0KIAk8bGk+RGludHJlIGNvbXBhbmlpbGUgaW5jdWJhdGUgaW4gcGVyaW9hZGEgZGUgZXhwbG9hdGFyZSwgY2VsIHB1dGluIDUwJSBpc2kgdm9yIGNvbnRpbnVhIGFjdGl2aXRhdGVhIGVjb25vbWljYSBpbiBCcmHFn292LCBtZW50aW5hbmQgcmV6dWx0YXRlbGUgYXRpbnNlIGxhIGZpbmFsdWwgcGVyaW9hZGVpIGRlIGluY3ViYXJlIHBlbnRydSBvIHBlcmlvYWRhIGRlIGNlbCBwdXRpbiAzIGFuaSBkZSB6aWxlIHBvc3QtaW5jdWJhcmUuPC9saT4NCjwvdWw+DQrDjm4gYWZhcmEgYWNlc3RvciBiZW5lZmljaWksIHByb2llY3R1bCBhIGdlbmVyYXQgdW4gaW1wYWN0IHJlc2ltxaNpdCBsYSBuaXZlbHVsIG1lZGl1bHVpIHNvY2lvLWVjb25vbWljIGFsIFBvbHVsdWkgZGUgQ3JlxZ90ZXJlIEJyYcWfb3YgZGludHJlIGNhcmUgYW1pbnRpbToNCjx1bD4NCiAJPGxpPkRlenZvbHRhcmVhIGFudHJlcHJlbm9yaWF0dWx1aSBsYSBuaXZlbHVsIFBvbHVsdWkgZGUgQ3JlxZ90ZXJlIEJyYcWfb3Y8L2xpPg0KPC91bD4NCjx1bD4NCiAJPGxpPlNwcmlqaW5pcmVhIGRlenZvbHTEg3JpaSBkZSBjb21wYW5paSBwcml2YXRlIHZpYWJpbGUgY2UgYWN0aXZlYXrEgyDDrm4gZG9tZW5paSBjdSBvIHZhbG9hcmUgYWTEg3VnYXTEgyByaWRpY2F0xIM8L2xpPg0KIAk8bGk+Q3JlYXJlYSBkZSBsb2N1cmkgZGUgbXVuY8SDIGxhIG5pdmVsdWwgUG9sdWx1aSBkZSBDcmXFn3RlcmUgQnJhxZ9vdjwvbGk+DQogCTxsaT5EZXp2b2x0YXJlYSByZWxhxaNpaWxvciBjb21lcmNpYWxlIGxhIG5pdmVsdWwgUG9sdWx1aSBkZSBDcmXFn3RlcmUgQnJhxZ9vdiDFn2kgbGEgbml2ZWx1bCByZWdpdW5paSBDZW50cnU8L2xpPg0KIAk8bGk+SW50ZXJuYcWjaW9uYWxpemFyZWEgZWNvbm9taWVpIEJyYcWfb3ZlbmU8L2xpPg0KIAk8bGk+T3JnYW5pemFyZWEgdW5vciBldmVuaW1lbnRlIGRlIGFmYWNlcmkgY2FyZSB2b3IgY3JlxZ90ZSBub3RvcmlldGF0ZWEgem9uZWkgQnJhxZ9vdjwvbGk+DQogCTxsaT5EZXp2b2x0YXJlYSB0dXJpc211bHVpIGRlIGFmYWNlcmkgw65uIHpvbmEgQnJhxZ9vdjwvbGk+DQogCTxsaT5DcmXFn3RlcmVhIGNhbGl0xIPFo2lpIHZpZcWjaWkgw65uIHpvbmEgQnJhxZ9vdjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHN0cm9uZz5WYWxvYXJlYSB0b3RhbDwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+xIMgPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz5hIHByb2llY3R1bHVpIGVzdGUgZGUgNzAuODk4LjQ0MiBsZWksIGRpbiBjYXJlIGZpbmFuPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz7Fozwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+YXJlIG5lcmFtYnVyc2FiaWw8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPsSDIDwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+wqBkZSA1MCUgZGluIHZhbG9hcmVhIGVsaWdpYmlsxIMgYSBwcm9pZWN0dWx1aSByZXByZXplbnTDom5kIDI1LjU5Mi4xODMsMzIgbGVpLjwvc3Ryb25nPg0KDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTM5MCIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9EWkVCVi1Ob3JkLUNlbnRydS1BZmFjZXJpLmpwZyIgYWx0PSIiIC8+"},"38":{"id":416,"titlu":"AMENAJARE PIA\u0162A UNIRII","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritar\u0103 1 Planuri integrate de dezvoltare urban\u0103 Poli de cre\u015ftere","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Piata-Unirii.png","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6IDwvc3Ryb25nPg0KPHVsPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz5Db25zb2xpZGFyZWEgYXRyYWN0aXZpdMSDxaNpaSBwcm9maWx1bHVpIHNwZWNpZmljIGFsIG11bmljaXBpdWx1aSBCcmHFn292IHByaW4gYW1lbmFqYXJlYSDFn2kgcmVvcmdhbml6YXJlYSBmdW5jxaNpdW5pbG9yIHB1YmxpY2UgZGluIHpvbmEgUGlhxaNhIFVuaXJpaTwvc3Ryb25nPi4gQXN0ZmVsLCB6b25hIGFjb3Blcml0xIMgZGUgcHJvaWVjdCBhIGZvc3QgZG90YXTEgyBjdSBtb2JpbGllciB1cmJhbiAoMjUgYsSDbmNpLCAyIG1lc2UsIDE3IGNvxZ91cmkgZGUgZ3Vub2ksIDEwIGNhZHJlIHBlbnRydSBwYXJjYXJlYSBiaWNpY2xldGVsb3IpLCBzLWEgYW1lbmFqYXQgMTIgbG9jdXJpIGRlIHBhcmNhcmUgxZ9pIGEgbyBzdGHFo2llIGRlIGF1dG9jYXIgcGVudHJ1IGRlYmFyY2FyZSB0dXJpxZ90aSDFn2kgcy1hIGNvbnN0cnVpdCBvIGbDom50w6JuxIMgYXJ0ZXppYW7Egzs8L2xpPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz7Djm1idW7Eg3TEg8WjaXJlYSBpbmZyYXN0cnVjdHVyaWkgcGVudHJ1IHR1cmlzbTwvc3Ryb25nPiDDrm4gdmVkZXJlYSB2YWxvcmlmaWPEg3JpaSBwb3RlbsWjaWFsdWx1aSB0dXJpc3RpYyBhbCBtdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhxZ9vdjs8L2xpPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz5DcmXFn3RlcmVhIGdyYWR1bHVpIGRlIHNpZ3VyYW7Fo8SDIGEgdml6aXRhdG9yaWxvciDFn2kgYSBwb3B1bGHFo2llaTwvc3Ryb25nPiBkaW4gem9uxIMgcHJpbiBtb2Rlcm5pemFyZWEgaW5mcmFzdHJ1Y3R1cmlpIHVyYmFuZS48L2xpPg0KIAk8bGk+w45uIGFjZXN0IHNlbnMsIHMtYSBtb2Rlcm5pemF0IG8gc3VwcmFmYcWjxIMgZGUgNi4zNTAgbXAgZGluIGNhcmUgMjMwMCBtcCDigJRzdXByYWZhxaPEgyBjYXJvc2FiaWzEgyDFn2kgNC4wNTAgbXAuLSBzdXByYWZhxaPEgyBwaWV0b25hbMSDLiBEZSBhc2VtZW5lYSwgcy1hIGFzaWd1cmF0IGlsdW1pbmF0dWwgcHVibGljIMWfaSBpbHVtaW5hdHVsIGFyaGl0ZWN0dXJhbCBhbCBvYmllY3RpdmVsb3IgdHVyaXN0aWNlIGRpbiB6b27Egy48L2xpPg0KPC91bD4NCjxzdHJvbmc+RHVyYXRhIGRlIGltcGxlbWVudGFyZTo8L3N0cm9uZz4gMTIgbHVuaQ0KDQo8c3Ryb25nPlJlenVsdGF0ZTo8L3N0cm9uZz4NCg0KUHJpbiByZWFsaXphcmVhIGFjZXN0dWkgcHJvaWVjdCBzLWEgY3JlYXQgYXTDonQgYmVuZWZpY2lpIGRpcmVjdGUgcGVudHJ1IC0gTXVuaWNpcGl1bCBCcmHFn292LCBzb2xpY2l0YW50dWwgcHJvaWVjdHVsdWksIHBlbnRydSBsb2N1aXRvcmlpIGNhcnRpZXJ1bHVpIFBydW5kLcWeY2hlaSwgdHV0dXJvciBsb2N1aXRvcmlsb3IgbXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYcWfb3YgY8OidCDFn2kgYmVuZWZpY2lpIGluZGlyZWN0ZSwgcGVudHJ1IGZ1cm5pem9yaWkgZGUgc2VydmljaWkgZGluIGFyaWEgZGUgYWNvcGVyaXJlIGEgcHJvaWVjdHVsdWksIMWfaSBwZW50cnUgdHVyacWfdGlpIGNhcmUgdml6aXRlYXrEgyB6b25hIEJyYcWfb3YuDQoNCjxzdHJvbmc+VmFsb2FyZWEgdG90YWzEgyBhIHByb2llY3R1bHVpOiA1LjQwNi4zNzMsOTYgbGVpLCBkaW4gY2FyZTrCoCA0LjE0Ny45NjgsMDQgbGVpICg5Nyw5NyUpLCBmb25kdXJpIG5lcmFtYnVyc2FiaWxlPC9zdHJvbmc+DQoNCjxpbWcgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIGFsaWdubGVmdCBzaXplLWZ1bGwgd3AtaW1hZ2UtMzk2IiBzcmM9Imh0dHA6Ly9uZXcudm94LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L1BpYXRhLVVuaXJpaS5wbmciIGFsdD0iIiAvPg=="},"39":{"id":414,"titlu":"AMENAJAREA DE STA\u0162II CAP\u0102T DE LINIE PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT \u00ceN COMUN","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritar\u0103 1 Planuri integrate de dezvoltare urban\u0103 Poli de cre\u015ftere","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Statii-Capat-Transport1.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT7Djm1idW7Eg3TEg8WjaXJlYSB2aXRlemVpIGRlIGRlcGxhc2FyZSDFn2kgYSBmaWFiaWxpdMSDxaNpaTs8L2xpPg0KIAk8bGk+T3B0aW1pemFyZWEgYmVuZWZpY2lpbG9yIHRyYW5zcG9ydHVsdWkgcHVibGljIMOubiBab25hIE1ldHJvcG9saXRhbsSDIHByaW4gYXRlbnVhcmVhIGNvbmdlc3RpZWk7PC9saT4NCiAJPGxpPkFzaWd1cmFyZWEgdW5laSBidW5lIGZ1bmPFo2lvbmFsaXTEg8WjaSBhIGNsxINkaXJpbG9yIGxhIHNvbHXFo2lhIGFyaGl0ZWN0dXJhbMSDIGFsZWFzxIMsIHByaW4gc29sdcWjaWkgY29uc3RydWN0aXZlIMWfaSBtYXRlcmlhbGUgY2FyZSBzxIMgYXNpZ3VyZSBvIGJ1bsSDIGVmaWNpZW7Fo8SDIGVuZXJnZXRpY8SDOzwvbGk+DQogCTxsaT5SZWR1Y2VyZWEgZW1pc2lpbG9yIHBvbHVhbnRlOzwvbGk+DQogCTxsaT5DcmXFn3RlcmVhIGNvdGVpIGRlIHBpYcWjxIMuPC9saT4NCjwvdWw+DQo8c3Ryb25nPkR1cmF0YSBkZSBpbXBsZW1lbnRhcmU6IDwvc3Ryb25nPsKgMTIgbHVuaQ0KDQo8c3Ryb25nPlJlenVsdGF0ZTo8L3N0cm9uZz4NCg0KUHJpbiBpbXBsZW1lbnRhcmVhIHByb2llY3R1bHVpIHMtYSBhbWVuYWphdCBjaW5jaSBzdGHFo2lpIGNhcMSDdCBsaW5pZSBSLkEuVC4sIGNhcmUgbnUgYXUgbWFpIGNvcmVzcHVucyBjZXJpbsWjZWxvciBhY3R1YWxlIGRlIG1lZGl1LCBzYW5pdGFyLWlnaWVuaWNlLCBkZSBjb25mb3J0IMWfaSBkZSBjYXBhY2l0YXRlLCA8c3Ryb25nPsOubiA1IGxvY2HFo2lpOsKgPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZyBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOiAxcmVtOyI+U3RyLiBCcmF6aWxvciwgU3RyLiBQb2llbmVsb3IswqAgU3RyLiAxMyBEZWNlbWJyaWUswqAgQi1kdWwgU2F0dXJuLCBTdHIuIEjEg3JtYW51bHVpLjwvc3Ryb25nPg0KDQpQcmluIHByb2llY3QgYXUgZm9zdCBlZmVjdHVhdGUgbHVjcsSDcmkgZGUgcmVhYmlsaXRhcmUgYSBpbmZyYXN0cnVjdHVyaWkgdXJiYW5lIGRlIHRyYW5zcG9ydCDDrm4gTXVuaWNpcGl1bCBCcmHFn292LCBjb25zdMOibmQgZGluOiBTIGNvbnN0cnVpdMSDIGNsxINkaXJpID0gOTIyLDYwIG1wLCBTIGNvbnN0cnVpdMSDIHBlcm9hbmUgPSAyLjM5NSw0MyBtcCwgUyBwaWV0b25hbGUgPSAzLjU4MCwyOCBtcCwgUyBhbWVuYWrEg3JpIHByb3RlY8WjaWEgbWVkaXVsdWkgPSAxLjQ0Myw0NSBtcCxTIHBhcmPEg3JpID0gMS44NzYsNzIgbXAsIFMgY2lyY3VsYcWjaWkgPSAxNC4yMTcsNTIgbQ0KDQo8c3Ryb25nPlZhbG9hcmVhIHRvdGFsxIMgYSBwcm9pZWN0dWx1acKgIDM1LjEyMS41MDAsMjQgbGVpLCBkaW4gY2FyZSBBc2lzdGVuxaNhIGZpbmFuY2lhcsSDPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz4gbmVyYW1idXJzYWJpbMSDPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz46IDI3LjIxOS42OTIsMDggbGVpPC9zdHJvbmc+DQoNCjxpbWcgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIGFsaWdubGVmdCBzaXplLWZ1bGwgd3AtaW1hZ2UtNDA0IiBzcmM9Imh0dHA6Ly9uZXcudm94LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L1N0YXRpaS1DYXBhdC1UcmFuc3BvcnQyLmpwZyIgYWx0PSIiIC8+IA0KPGltZyBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS00MDMiIHNyYz0iaHR0cDovL25ldy52b3gucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDcvU3RhdGlpLUNhcGF0LVRyYW5zcG9ydDEuanBnIiBhbHQ9IiIgLz4="},"40":{"id":412,"titlu":"AMENAJARE ZON\u0102 TURISTIC\u0102 POIANA BRA\u015eOV - EXTINDERE CAPACITATE PARCARE \u015eI CONSTRUC\u0162IE TERMINAL TRANSPORT PUBLIC","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritar\u0103 1 Planuri integrate de dezvoltare urban\u0103 Poli de cre\u015ftere","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Parcare-Terminal-Poiana.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPkV4dGluZGVyZWEgY2FwYWNpdMSDxaNpaSBkZSBwYXJjYXJlIMOubiBzdGHFo2l1bmVhIFBvaWFuYSBCcmHFn292PC9zdHJvbmc+IHByaW4gYW1lbmFqYXJlYSB1bmVpIHBhcmPEg3JpIGNsYXNpY2Ugc3VwcmFldGFqYXRlIGN1IDQzNCBsb2N1cmksIGRpbiBjYXJlIDE2IHBlbnRydSBwZXJzb2FuZWxlIGN1IGRpemFiaWxpdMSDxaNpPC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+Rmx1aWRpemFyZWEgdHJhZmljdWx1aSDFn2kgcmVkdWNlcmVhIGR1cmF0ZWkgZGUgZGVwbGFzYXJlIMOubiBpbnRlcmlvcnVsIG11bmljaXBpdWx1aSBCcmHFn292PC9zdHJvbmc+IGN1IHVuIHByb2NlbnQgZGUgMC4wMDklIGNhIHVybWFyZSBhIGNyZcWfdGVyaWkgZ3JhZHVsdWkgZGUgYWNjZXNpYmlsaXRhdGUgxZ9pIG1vYmlsaXRhdGUgcGUgRE4xRSBzcHJlIHN0YcWjaXVuZWEgUG9pYW5hIEJyYcWfb3Y7PC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+Q3JlxZ90ZXJlYSBjdSB1biBwcm9jZW50IGRlIDAuOCAlIGEgbnVtxINydWx1aSBkZSB1dGlsaXphdG9yaSBhaSBtaWpsb2FjZWxvciBkZSB0cmFuc3BvcnQ8L3N0cm9uZz4gw65uIGNvbXVuIGxhIG5pdmVsdWwgTXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYcWfb3Y7PC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+w45tYnVuxIN0xIPFo2lyZWEgY29uZGnFo2lpbG9yIGRlIG1lZGl1PC9zdHJvbmc+IHByaW4gc3RpbXVsYXJlYSB1dGlsaXrEg3JpaSBtaWpsb2FjZWxvciBkZSB0cmFuc3BvcnQgw65uIGNvbXVuIMWfaSBhIG1pamxvYWNlbG9yIGVjb2xvZ2ljZSBkZSBkZXBsYXNhcmUsIHJlZHVjZXJlYSBwb2x1xINyaWkgZm9uaWNlIMWfaSBhdG1vc2ZlcmljZSDDrm4gc3RhxaNpdW5lIMWfaSBhbWVuYWphcmVhIHVub3Igc3BhxaNpaSB2ZXJ6aSBjdSBzdXByYWZhxaPEgyB0b3RhbMSDIGRlIDIuMzU0LDE2IG0yLjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHN0cm9uZz5EdXJhdGEgZGUgaW1wbGVtZW50YXJlOiA8L3N0cm9uZz4zMiBsdW5pDQoNCjxzdHJvbmc+UmV6dWx0YXRlOjwvc3Ryb25nPg0KDQpSZXp1bHRhdGVsZSBpbmRpcmVjdGUgZ2VuZXJhdGUgZGUgaW1wbGVtZW50YXJlYSBwcm9pZWN0dWx1aSBhdSBjb25zdGF0IMOubjoNCjx1bD4NCiAJPGxpPkNyZWFyZWEgYSAxOCBub2kgbG9jdXJpIGRlIG11bmPEgyBhZmVyZW50ZSBwZXJzb25hbHVsdWkgY2FyZSB2YSBhc2lndXJhIG9wZXJhcmVhIHBhcmtpbmd1bHVpLjwvbGk+DQogCTxsaT5EZXp2b2x0YXJlYSB0cmFuc3BvcnR1bHVpIMOubiBjb211biwgcHJpbiBjcmVhcmVhIHVuZWkgbGluaWkgc3BlY2lhbGUgY2FyZSBhc2lndXLEgyBsZWfEg3R1cmEgY3UgbWljcm9idXplIMOubnRyZSBwYXJraW5ndWwvdGVybWluYWx1bCBkaW4gUG9pYW5hIE1pY8SDIMWfaSBQb2lhbmEgQnJhxZ9vdjsgY3JlxZ90ZXJlYSBudW3Eg3J1bHVpIGRlIHV0aWxpemF0b3JpIGFpIG1pamxvYWNlbG9yIGRlIHRyYW5zcG9ydCDDrm4gY29tdW4gY3UgdW4gcHJvY2VudCBkZSAwLjglIGxhIG5pdmVsdWwgbXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYcWfb3YgY2EgdXJtYXJlIGEgYXNpZ3VyxINyaWkgY29uZXhpdW5paSBtZW7Fo2lvbmF0ZSDDrm50cmUgcGFya2luZyDFn2kgUG9pYW5hIEJyYcWfb3YgKHV0aWxpemF0b3JpaSBwYXJraW5ndWx1aSB2b3IgYXBlbGEgbGEgbWlqbG9hY2VsZSBkZSB0cmFuc3BvcnQgw65uIGNvbXVuIHBlbnRydSBkZXBsYXNhcmVhIMOubiBQb2lhbmEgQnJhxZ9vdik8L2xpPg0KIAk8bGk+UmVkdWNlcmVhIGR1cmF0ZWkgZGUgZGVwbGFzYXJlIHBlIEROMUUgw65udHJlIE11bmljaXBpdWx1aSBCcmHFn292IMWfaSBzdGHFo2l1bmVhIFBvaWFuYSBCcmHFn292IGNhIHVybWFyZSBhIGRlY29uZ2VzdGlvbsSDcmlpIHRyYWZpY3VsdWkgcGUgc2VjxaNpdW5lYSBkaW50cmUgUG9pYW5hIE1pY8SDIMWfaSBQb2lhbmEgQnJhxZ9vdjsgcGUgY2FsZSBkZSBjb25zZWNpbsWjxIMsIHJlZHVjZXJlYSBkdXJhdGVpIGRlIGRlcGxhc2FyZSDDrm4gaW50ZXJpb3J1bCBtdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhxZ9vdjwvbGk+DQogCTxsaT7Djm1idW7Eg3TEg8WjaXJlYSBncmFkdWx1aSBkZSBtb2JpbGl0YXRlIMWfaSBhY2Nlc2liaWxpdGF0ZSDDrm4gU3RhxaNpdW5lYSBQb2lhbmEgQnJhxZ9vdiBwcmluIGNyZcWfdGVyZWEgbnVtxINydWx1aSBkZSBsb2N1cmkgZGUgcGFyY2FyZSAoZGUgbGEgNDQ1IGxhIDg3OSksIGZsdWlkaXphcmVhIGNpcmN1bGHFo2llaSDFn2kgZWxpbWluYXJlYSBibG9jYWplbG9yIGRlIHRyYWZpYyDDrm4gaW50ZXJpb3J1bCBzdGHFo2l1bmlpPC9saT4NCiAJPGxpPlJlZHVjZXJlYSDDrm4gbWVkaWUgY3UgNiBtaW51dGUgYSB0aW1wdWx1aSBuZWNlc2FyIGNvbmR1Y8SDdG9yaWxvciBhdXRvIHBlbnRydSBpZGVudGlmaWNhcmVhIHVudWkgbG9jIGRlIHBhcmNhcmUgw65uIHN0YcWjaXVuZWEgUG9pYW5hIEJyYcWfb3Y8L2xpPg0KIAk8bGk+U3RpbXVsYXJlYSB1dGlsaXrEg3JpaSBtaWpsb2FjZWxvciBkZSB0cmFuc3BvcnQgZWNvbG9naWNlIHByaW4gYW1lbmFqYXJlYSB1bnVpIHBhcmtpbmcgcGVudHJ1IGJpY2ljbGV0ZSBjdSBvIHN1cHJhZmHFo8SDIGRlIDUxLDc2IG08c3VwPjI8L3N1cD48L2xpPg0KIAk8bGk+w45tYnVuxIN0xIPFo2lyZWEgY29uZGnFo2lpbG9yIGRlIG1lZGl1IHByaW4gcmVkdWNlcmVhIHBvbHXEg3JpaSBhdG1vc2ZlcmljZSBjYSB1cm1hcmUgYSBmbHVpZGl6xINyaWkgdHJhZmljdWx1aSDDrm4gaW50ZXJpb3J1bCBzdGHFo2l1bmlpIFBvaWFuYSBCcmHFn292IMWfaSBwcmluIGFtZW5hamFyZWEgdW5vciBzcGHFo2lpIHZlcnppIMOubiBzdXByYWZhxaPEgyB0b3RhbMSDIGRlIDIuMzU0LDE2IG08c3VwPjI8L3N1cD48L2xpPg0KIAk8bGk+Q3JlxZ90ZXJlYSBuaXZlbHVsdWkgY2FsaXTEg8WjaWkgdmllxaNpaSBwZW50cnUgbWVtYnJpaSBjb211bml0xIPFo2lpIGxvY2FsZSBwcmluOjwvbGk+DQogCTxsaT5yZWR1Y2VyZWEgcG9sdcSDcmlpIGZvbmljZSDFn2kgYXRtb3NmZXJpY2UgZ2VuZXJhdGUgZGUgdHJhZmljdWwgcnV0aWVyPC9saT4NCiAJPGxpPmZhY2lsaXRhcmVhIGFjY2VzdWx1aSBjxIN0cmUgaW5mcmFzdHJ1Y3R1cmEgZGUgYWdyZW1lbnQgxZ9pIHBldHJlY2VyZSBhIHRpbXB1bHVpIGxpYmVyPC9saT4NCiAJPGxpPkNyZcWfdGVyZWEgZmx1eHVyaWxvciBkZSB0dXJpxZ90aSDDrm4gUG9pYW5hIEJyYcWfb3YgY2EgdXJtYXJlIGEgZGV6dm9sdMSDcmlpIGluZnJhc3RydWN0dXJpaSDFn2kgYSBjb25kacWjaWlsb3IgZGUgYWNjZXNpYmlsaXRhdGUgxZ9pIG1vYmlsaXRhdGU8L2xpPg0KIAk8bGk+U3RpbXVsYXJlYSBkZXp2b2x0xINyaWkgZWNvbm9taWNlIGxhIG5pdmVsdWwgUG9sdWx1aSBkZSBDcmXFn3RlcmUgQnJhxZ9vdiBwcmluIMOubWJ1bsSDdMSDxaNpcmVhIHBlcmZvcm1hbsWjZWxvciBzZWN0b3J1bHVpIHR1cmlzdGljLjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHN0cm9uZz5WYWxvYXJlYSB0b3RhbMSDIGEgcHJvaWVjdHVsdWkgZXN0ZSBkZSAzMC45OTQuMDg1LDAwIGxlaSwgZGluIGNhcmUgbmVyYW1idXJzYWJpbGkgMjQuOTA2LjAwMywwMCBsZWkuPC9zdHJvbmc+DQoNCjxpbWcgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIGFsaWdubGVmdCBzaXplLWZ1bGwgd3AtaW1hZ2UtMzk1IiBzcmM9Imh0dHA6Ly9uZXcudm94LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L1BhcmNhcmUtVGVybWluYWwtUG9pYW5hLmpwZyIgYWx0PSIiIC8+"},"41":{"id":410,"titlu":"SISTEM INTEGRAT DE PARC\u0102RI - PARCARE SPITAL MILITAR REGINA MARIA\"","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritar\u0103 1 Planuri integrate de dezvoltare urban\u0103 Poli de cre\u015ftere","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Sistem-Integrat-Parcari2.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT5DcmXFn3RlcmVhIGNhbGl0xIPFo2lpIHZpZcWjaWkgbG9jdWl0b3JpbG9yIGRpbiBtdW5pY2lwaXVsIEJyYcWfb3YgcHJpbiA8c3Ryb25nPmV4dGluZGVyZWEgY2FwYWNpdMSDxaNpaSBkZSBwYXJjYXJlIMWfaSByZW9yZ2FuaXphcmVhIGZ1bmPFo2l1bmlsb3IgcHVibGljZSDDrm4gY2VudHJ1bCBpc3RvcmljIGFsIG9yYcWfdWx1aTwvc3Ryb25nPjs8L2xpPg0KIAk8bGk+Q29uc29saWRhcmVhIGF0cmFjdGl2aXTEg8WjaWkgcHJvZmlsdWx1aSBzcGVjaWZpYyBhbCBtdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhxZ9vdiBwcmluIDxzdHJvbmc+w65tYnVuxIN0xIPFo2lyZWEgZ3JhZHVsdWkgZGUgbW9iaWxpdGF0ZSDFn2kgYWNjZXNpYmlsaXRhdGUgc3ByZSBjZW50cnVsIGlzdG9yaWMgYWwgb3JhxZ91bHVpOzwvc3Ryb25nPjwvbGk+DQogCTxsaT5GbHVpZGl6YXJlYSB0cmFmaWN1bHVpIMWfaSByZWR1Y2VyZWEgdGltcHVsdWkgZGUgY8SDbMSDdG9yaWUgY3UgNiw2NyUgw65uIGludGVyaW9ydWwgbXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYcWfb3YsIGNhIHVybWFyZSBhIDxzdHJvbmc+w65tYnVuxIN0xIPFo2lyaWkgaW5mcmFzdHJ1Y3R1cmlpIHVyYmFuZSBkZSB0cmFuc3BvcnQuPC9zdHJvbmc+PC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+w45uIGNhZHJ1bCBwcm9pZWN0dWx1aSBhIGZvc3QgY29uc3RydWl0xIMgbyBwYXJjYXJlIHN1YiDFn2kgc3VwcmFldGFqYXTEgyBjdSA0IG5pdmVsZSBzdWJzb2w8L3N0cm9uZz4sIHBhcnRlciwgZXRhaiDFn2kgZXRhaiB0ZWhuaWMsIGF2w6JuZCBzdXByYWZhxaNhIGNvbnN0cnVpdMSDIGRlIDEuMzQ0LDcyIG1wIMWfaSBzdXByYWZhxaNhIGRlc2bEg8WfdXJhdMSDIHRvdGFsxIMgZGUgOS4zNjMsNDAgbXAuIENsxINkaXJlYSBlc3RlIGFtcGxhc2F0xIMgw65uIGNlbnRydWwgbXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYcWfb3YsIMOubiB2ZWNpbsSDdGF0ZWEgU3BpdGFsdWx1aSBNaWxpdGFyIFJlZ2luYSBNYXJpYSDDrm4gYXByb3BpZXJlIGRlIFBhcmN1bCBOYcWjaW9uYWwgVMOibXBhIMWfaSBQaWHFo2EgVGVhdHJ1bHVpIMWfaSBhcmUgdW4gbnVtxINyIGRlIDMwNiBsb2N1cmk8L2xpPg0KPC91bD4NCjxzdHJvbmc+RHVyYXRhIGRlIGltcGxlbWVudGFyZTogPC9zdHJvbmc+MjQgbHVuaQ0KDQo8c3Ryb25nPlJlenVsdGF0ZTo8L3N0cm9uZz4NCg0KUHJpbiBzdXBsaW1lbnRhcmVhIG51bcSDcnVsdWkgZGUgbG9jdXJpIGRlIHBhcmNhcmUgw65uIHpvbmEgZGUgY2VudHJ1IGlzdG9yaWMgY3UgMzA2IGxvY3VyaSBkZSBwYXJjYXJlLCBwcm9pZWN0dWwgPHN0cm9uZz48ZW0+U2lzdGVtIGludGVncmF0IGRlIHBhcmPEg3JpIC0gUGFyY2FyZSBTcGl0YWx1bCBNaWxpdGFyIFJlZ2luYSBNYXJpYSA8L2VtPjwvc3Ryb25nPmEgY29udHJpYnVpdCBsYSBmbHVpZGl6YXJlYSB0cmFmaWN1bHVpIMOubiBtdW5pY2lwaXVsIEJyYcWfb3YsIHNjdXJ0w6JuZHUtc2UgYXN0ZmVsIGR1cmF0YSBkZSBkZXBsYXNhcmUgbGEgZGVzdGluYcWjaWUgYSB1dGlsaXphdG9yaWxvciBkZSBhdXRvdHVyaXNtZSBpbmRpdmlkdWFsZSBjdSA2LDY3JSAsIGNvbmNvbWl0ZW50IGN1IG8gY3JlxZ90ZXJlIGEgY2FwYWNpdMSDxaNpaSBkZSBwYXJjYXJlIGEgYmljaWNsZXRlbG9yIGN1IDIwJS4NCg0KPHN0cm9uZz5WYWxvYXJlIHRvdGFsxIMgYSBwcm9pZWN0dWx1aTogMjAuMjQ0LjEyNiwxNCBsZWk8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPiBkaW4gY2FyZSBBc2lzdGVuxaNhIGZpbmFuY2lhcsSDPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz4gbmVyYW1idXJzYWJpbMSDOiAxOS43MzAuNjE4LDk3IGxlaTwvc3Ryb25nPg0KDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTQwMiIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9TaXN0ZW0tSW50ZWdyYXQtUGFyY2FyaTIuanBnIiBhbHQ9IiIgLz4gDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTQwMSIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9TaXN0ZW0tSW50ZWdyYXQtUGFyY2FyaTEuanBnIiBhbHQ9IiIgLz4="},"42":{"id":405,"titlu":"MANAGEMENTUL INFORMATIZAT AL SISTEMULUI DE TRANSPORT \u00ceN COMUN","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritar\u0103 1 Planuri integrate de dezvoltare urban\u0103 Poli de cre\u015ftere","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Management-transport1-1.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPkNyZcWfdGVyZWEgYXRyYWN0aXZpdMSDxaNpaSB0cmFuc3BvcnR1bHVpIHB1YmxpYzwvc3Ryb25nPiBjdSBmaWRlbGl6YXJlYSBjxINsxIN0b3JpbG9yIGV4aXN0ZW7Fo2kgxZ9pIGF0cmFnZXJlYSBkZSBub2kgY2F0ZWdvcmlpLCBwcmluIGltcGxlbWVudGFyZWEgdW5laSBzb2x1xaNpaSBpbnRlZ3JhdGUgbW9kZXJuZSwgZGUgdWx0aW3EgyBnZW5lcmHFo2llOzwvbGk+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPkdlbmVyYXJlYSBkZSBpbnN0cnVtZW50ZSBjYXJlIHPEgyBhc2lndXJlIGluZm9ybWHFo2lpIG9iaWVjdGl2ZSByZWZlcml0b2FyZSBsYSB0b2F0ZSBjb21wb25lbnRlbGUgc2FyY2luaWkgZGUgdHJhbnNwb3J0IMWfaSBmbHV4dXJpbGUgZGUgY8SDbMSDdG9yaTwvc3Ryb25nPiDDrm4gdmVkZXJlYSBhc2lzdMSDcmlpIHByb2Nlc3VsdWkgZGUgbWFuYWdlbWVudCBkZWNpemlvbmFsIGN1IGluZm9ybWHFo2lpIHJlYWxlIMWfaSBjb21wZXRlbnRlLCBwcmluIGltcGxlbWVudGFyZWEgdW51aSBzaXN0ZW0gZGUgbWFuYWdlbWVudCBhbCBmbG90ZWxvcjs8L2xpPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz5FeHRpbmRlcmVhIMWfaSDDrm1idW7Eg3TEg8WjaXJlYSBjYWxpdMSDxaNpaSBhY3Rpdml0xIPFo2lpIGRlIGluZm9ybWFyZSBhIGPEg2zEg3Rvcmlsb3I8L3N0cm9uZz4gY3UgcHJpdmlyZSBsYSBkYXRlbGUgZGUgZnVuY8WjaW9uYXJlIGFsZSByZcWjZWxlaSBkZSB0cmFuc3BvcnQgcHVibGljLCBwcmluIGltcGxlbWVudGFyZWEgc2lzdGVtdWx1aSBkZSBtYW5hZ2VtZW50IGluZm9ybWF0aWMgYWwgdHJhbnNwb3J0dWx1aSBwdWJsaWM7PC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+RXh0aW5kZXJlYSDFn2kgZWZpY2llbnRpemFyZWEgYWN0aXZpdMSDxaNpbG9yIGRlIG1hbmFnZW1lbnQ8L3N0cm9uZz4gYSB2ZWhpY3VsZWxvciDFn2kgYSBhY3Rpdml0xIPFo2lpIGRlIGV4cGxvYXRhcmUgYSByZcWjZWxlaSwgcHJpbiBpbXBsZW1lbnRhcmVhIHNpc3RlbXVsdWkgZGUgbWFuYWdlbWVudCBpbmZvcm1hdGljIGFsIHRyYW5zcG9ydHVsdWkgcHVibGljOzwvbGk+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPlNjxINkZXJlYSB0aW1wdWx1aSBkZSBjxINsxIN0b3JpZSDDrm4gb3JhxZ8uPC9zdHJvbmc+PC9saT4NCjwvdWw+DQo8c3Ryb25nPkR1cmF0YSBkZSBpbXBsZW1lbnRhcmU6IMKgPC9zdHJvbmc+MzMgbHVuaS4NCg0KPHN0cm9uZz5SZXp1bHRhdGU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT5JbmZvcm1hcmUgY3UgcHJpdmlyZSBsYSBvcmFydWwgY3Vyc2Vsb3IsIHByaW4gcGFub3VyaSBlbGVjdHJvbmljZSBpbnN0YWxhdGUgw65uIHN0YcWjaWlsZSBSQVQ7PC9saT4NCiAJPGxpPkluZm9ybWFyZWEgY8SDbMSDdG9yaWxvciBhZmxhxaNpIMOubiBtaWpsb2FjZWxlIGRlIHRyYW5zcG9ydCBjdSBwcml2aXJlIGxhIHRyYXNldWwgdXJtYXQsIHByaW4gcGFub3VyaSBkZSBpbmZvcm1hcmUgYW1wbGFzYXRlIMOubiB2ZWhpY3VsZTs8L2xpPg0KIAk8bGk+T3B0aW1pemFyZWEgb3JhcnVsdWkgZGUgdHJhbnNwb3J0IMOubiBmdW5jxaNpZSBkZSB0cmFmaWN1bCBtxINzdXJhdCDDrm4gdGltcCByZWFsPC9saT4NCiAJPGxpPlV0aWxpemFyZWEgdW51aSBjYXJkIGRlIHRyYW5zcG9ydCDDrm4gY29tdW4sIMOubmPEg3JjYXQgY3UgdGl0bHVyaSBkZSBjxINsxIN0b3JpZSAoYWJvbmFtZW50LCBwb3J0b2ZlbCBlbGVjdHJvbmljLCBwYWNoZXQgZGUgY8SDbMSDdG9yaWkpIGNhcmUgcG9hdGUgZmkgdXRpbGl6YXQgcGVudHJ1IGFjaGl0YXJlYSBjxINsxIN0b3JpaWxvciBpbmRpdmlkdWFsZSwgaW5jbHVzaXYgcGVudHJ1IHBlcnNvYW5lIGNhcmUgw65uc2\/Fo2VzYyB0aXR1bGFydWwgY2FyZHVsdWk7PC9saT4NCiAJPGxpPlBvc2liaWxpdGF0ZWEgw65uY8SDcmPEg3JpaSDFn2kgcmXDrm5jxINyY8SDcmlpIGNhcmR1bHVpIGRlIHRyYW5zcG9ydCB1dGlsaXrDom5kIGFwYXJhdGUgYXV0b21hdGUgZGUgdsOibnphcmUgYW1wbGFzYXRlIMOubiAzMCBkZSBzdGHFo2lpOzwvbGk+DQogCTxsaT5DcmXFn3RlcmVhIHNpZ3VyYW7Fo2VpIMOubiBzdGHFo2lpbGUgUkFULCBwcmluIHN1cHJhdmVnaGVyZSB2aWRlbzs8L2xpPg0KIAk8bGk+RXZpdGFyZWEgw65udMOicnppZXJpbG9yIHBlIHRyYXNlZWxlIGFnbG9tZXJhdGUsIHByaW4gYXNpZ3VyYXJlYSBwcmlvcml0xIPFo2lpIMOubiBpbnRlcnNlY8WjaWkgcGVudHJ1IHZlaGljdWxlbGUgYWZsYXRlIGluIGludGFyemllcmU8L2xpPg0KPC91bD4NCjxzdHJvbmc+wqA8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPlZhbG9hcmVhIHRvdGFsxIMgYSBwcm9pZWN0dWx1acKgwqAgMzEuNTk2LjEwNSw1MyBsZWk8L3N0cm9uZz4gPHN0cm9uZz5kaW4gY2FyZSBBc2lzdGVuxaNhIGZpbmFuY2lhcsSDIG5lcmFtYnVyc2FiaWzEg8KgwqDCoCAyMC4zMzMuMzE5LDYzIGxlaTwvc3Ryb25nPg0KDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTQwNyIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9NYW5hZ2VtZW50LXRyYW5zcG9ydDItMS5qcGciIGFsdD0iIiAvPiANCjxpbWcgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIGFsaWdubGVmdCBzaXplLWZ1bGwgd3AtaW1hZ2UtNDA2IiBzcmM9Imh0dHA6Ly9uZXcudm94LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L01hbmFnZW1lbnQtdHJhbnNwb3J0MS0xLmpwZyIgYWx0PSIiIC8+"},"43":{"id":376,"titlu":"ACHIZI\u0162IA \u015eI INSTALAREA ECHIPAMENTELOR SPECIFICE PENTRU CRE\u015eTEREA SIGURAN\u0162EI \u015eI PREVENIREA CRIMINALIT\u0102\u0162II \u00ceN UNIT\u0102\u0162ILE DE \u00ceNV\u0102\u0162\u0102M\u00c2NT \u015eI PE DOMENIUL PUBLIC DIN MUNICIPIUL BRA\u015eOV","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritar\u0103 1 Planuri integrate de dezvoltare urban\u0103 Poli de cre\u015ftere","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/iluminat2.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQoNClByb2llY3R1bCBhIHByZXbEg3p1dCBjcmVhcmVhIGRlIHNpc3RlbWUgbW9kZXJuZSBkZSBzZWN1cml0YXRlIMWfaSBtb25pdG9yaXphcmUgcGVudHJ1IHVuIG51bcSDciBkZSA8c3Ryb25nPjkgdW5pdMSDxaNpIGRlIMOubnbEg8WjxINtw6JudCBwcmV1bml2ZXJzaXRhciBkaW4gbXVuaWNpcGl1bCBCcmHFn292LCByZXNwZWN0aXY6IMWeY29hbGEgR2VuZXJhbMSDIE5yLiAyLCBDb3JwdWwgQSBhbCDFnmNvbGlpIEdlbmVyYWxlIE5yLiAxNSwgxZ5jb2FsYSBHZW5lcmFsxIMgTnIuIDExLCDFnmNvYWxhIEdlbmVyYWzEgyBOci4gMjUsIMWeY29hbGEgR2VuZXJhbMSDIE5yLiAzLCDFnmNvYWxhIEdlbmVyYWzEgyBOci4gNCwgxZ5jb2FsYSBHZW5lcmFsxIMgTnIuIDMxLCBDb2xlZ2l1bCBOYcWjaW9uYWwg4oCeVW5pcmVh4oCdLCDFn2kgQ29sZWdpdWwgRWNvbm9taWMg4oCeQS4gQsOicnNlYW514oCdLjwvc3Ryb25nPg0KDQpJbnZlc3RpxaNpYSBwcml2aW5kIGRlenZvbHRhcmVhIGluZnJhc3RydWN0dXJpaSBzb2NpYWxlIGNhcmUgc2UgdmEgcmVhbGl6YSDDrm4gY2FkcnVsIGFjZXN0dWkgcHJvaWVjdCB2aXplYXrEgyBjcmVhcmVhIGxhIG5pdmVsdWwgaW5zdGl0dcWjaWlsb3IgZGUgw65udsSDxaPEg23Dom50IG1lbsWjaW9uYXRlIGEgdW51aSBzaXN0ZW0gaW50ZWdyYXQgZGUgc2VjdXJpdGF0ZSwgY2FyZSB2YSBpbmNsdWRlIHVybcSDdG9hcmVsZSBjb21wb25lbnRlOiBzaXN0ZW0gZGUgZGV0ZWPFo2llLCBzZW1uYWxpemFyZSDFn2kgYXZlcnRpemFyZSBsYSBpbmNlbmRpdTsgc2lzdGVtIGRlIGRldGVjxaNpZSDFn2kgYXZlcnRpemFyZSBsYSBlZnJhY8WjaWU7IHNpc3RlbSBkZSBjb250cm9sIGFjY2VzOyBzaXN0ZW0gZGUgc3VwcmF2ZWdoZXJlIHZpZGVvOyBkaXNwZWNlcmF0IGRlIG1vbml0b3JpemFyZS4NCg0KPHN0cm9uZz5EdXJhdGEgZGUgaW1wbGVtZW50YXJlOjwvc3Ryb25nPiAxNSBsdW5pDQoNCjxzdHJvbmc+UmV6dWx0YXRlOjwvc3Ryb25nPg0KPHVsPg0KIAk8bGk+aW5zdGFsYXJlYSBkZSBzaXN0ZW1lIG1vZGVybmUgZGUgc2VjdXJpdGF0ZSDFn2kgbW9uaXRvcml6YXJlIHBlbnRydSB1biBudW3Eg3IgZGUgOSB1bml0xIPFo2kgZGUgw65udsSDxaPEg23Dom50IHByZXVuaXZlcnNpdGFyIGRlIHN0YXQgZGluIG11bmljaXBpdWwgQnJhxZ9vdiwgcmVzcGVjdGl2OiDFnmNvYWxhIEdlbmVyYWzEgyBOci4gMiwgxZ5jb2FsYSBHZW5lcmFsxIMgTnIuIDMsIMWeY29hbGEgR2VuZXJhbMSDIE5yLiA0LCDFnmNvYWxhIEdlbmVyYWzEgyBOci4gMTEsIENvcnB1bCBBIGFsIMWeY29saWkgR2VuZXJhbGUgTnIuIDE1LCDFnmNvYWxhIEdlbmVyYWzEgyBOci4gMjUsIMWeY29hbGEgR2VuZXJhbMSDIE5yLiAzMSwgQ29sZWdpdWwgTmHFo2lvbmFsIOKAnlVuaXJlYeKAnSwgxZ9pIENvbGVnaXVsIEVjb25vbWljIOKAnkFuZHJlaSBCw6Jyc2VhbnUiPC9saT4NCiAJPGxpPsKgOcKgIFNpc3RlbWUgZGUgZGV0ZWPFo2llLCBzZW1uYWxpemFyZSDFn2kgYXZlcnRpemFyZSBsYSBpbmNlbmRpdSBpbnN0YWxhdGU8L2xpPg0KIAk8bGk+wqA5wqAgU2lzdGVtZSBkZSBkZXRlY8WjaWUgxZ9pIGF2ZXJ0aXphcmUgbGEgZWZyYWPFo2llIGluc3RhbGF0ZTwvbGk+DQogCTxsaT7CoDnCoCBTaXN0ZW1lIGRlIGNvbnRyb2wgYWNjZXMgaW5zdGFsYXRlPC9saT4NCiAJPGxpPsKgOcKgIFNpc3RlbWUgZGUgc3VwcmF2ZWdoZXJlIHZpZGVvIGluc3RhbGF0ZTwvbGk+DQogCTxsaT7CoDnCoCBEaXNwZWNlcmF0ZSBjcmVhdGUgw65uIHVuaXTEg8WjaWxlIGRlIMOubnbEg8WjxINtw6JudDwvbGk+DQogCTxsaT7CoDHCoCBEaXNwZWNlcmF0IGNyZWF0IMOubiBQcmltxINyaWU8L2xpPg0KIAk8bGk+wqA5wqAgcGVyc29hbmUgcHJlZ8SDdGl0ZSBwZW50cnUgZXhwbG9hdGFyZTwvbGk+DQogCTxsaT5yZWFsaXphcmVhIGRlIG1hdGVyaWFsZSBkZSBwcm9tb3ZhcmUgOiAxMC4wMDAgYnVjLiBwbGlhbnRlOzwvbGk+DQogCTxsaT5yZWR1Y2VyZWEgZ3JhZHVsdWkgZGUgaW5mcmFjxaNpb25hbGl0YXRlIGxhIG5pdmVsdWwgaW5zdGl0dcWjaWlsb3IgZGUgw65udsSDxaPEg23Dom50OiBjdSA1MCU8L2xpPg0KIAk8bGk+cmVkdWNlcmVhIHRpbXB1bHVpIGRlIGludGVydmVuxaNpZSBhIG9yZ2FuaXNtZWxvciBjdSBhdHJpYnXFo2lpIMOubiBkb21lbml1bCBhc2lndXLEg3JpaSBzaWd1cmFuxaNlaSDFn2kgb3JkaW5paSBwdWJsaWNlIGxhIGV2ZW5pbWVudGVsZSBwcm9kdXNlIMOubiBpbmNpbnRhIGluc3RpdHXFo2lpbG9yIGRlIMOubnbEg8WjxINtw6JudCBiZW5lZmljaWFyZTogY3UgMjAlPC9saT4NCjwvdWw+DQo8c3Ryb25nPlZhbG9hcmUgdG90YWzEgyBhIHByb2llY3R1bHVpIDMuOTQ1LjA4NywxNiBsZWkgZGluIGNhcmUgQXNpc3RlbsWjYSBmaW5hbmNpYXLEgyBuZXJhbWJ1cnNhYmlsxIPCoDwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmcgc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZTogMXJlbTsiPjMuMTA3LjA5OCw4MiBsZWk8L3N0cm9uZz4NCg0KPGltZyBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS0zNzciIHNyYz0iaHR0cDovL25ldy52b3gucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDcvZWNoaXAtc2lndXJhbnRhMS5qcGciIGFsdD0iIiAvPg0KPGltZyBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS0zNzgiIHNyYz0iaHR0cDovL25ldy52b3gucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDcvZWNoaXAtc2lndXJhbnRhMi5qcGciIGFsdD0iIiAvPg0KPGltZyBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS0zNzkiIHNyYz0iaHR0cDovL25ldy52b3gucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDcvZWNoaXAtc2lndXJhbnRhMy5qcGciIGFsdD0iIiAvPg=="},"44":{"id":369,"titlu":"MODERNIZAREA INTEGRAT\u0102 A SISTEMELOR DE ILUMINAT PUBLIC \u015eI CRE\u015eTERE A SIGURAN\u0162EI PUBLICE DIN MUNICIPIUL BRA\u015eOV","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritar\u0103 1 Planuri integrate de dezvoltare urban\u0103 Poli de cre\u015ftere","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/iluminat1.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPkltcGxlbWVudGFyZWEgdW51aSBzaXN0ZW0gaW50ZWdyYXQgZGUgdGVsZWdlc3RpdW5lIGEgaWx1bWluYXR1bHVpIHB1YmxpYzwvc3Ryb25nPiBsYSBuaXZlbHVsIG11bmljaXBpdWx1aSBCcmHFn292OzwvbGk+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPkltcGxlbWVudGFyZWEgdW51aSBzaXN0ZW0gaW50ZWdyYXQgZGUgc3VwcmF2ZWdoZXJlIHZpZGVvPC9zdHJvbmc+IMOubiB6b25lbGUgZGUgcmlzYyBkZSBwZSBkb21lbml1bCBwdWJsaWMgZGluIG11bmljaXBpdWwgQnJhxZ9vdjs8L2xpPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz5JbWJ1bsSDdMSDxaNpcmVhIGNhcGFjaXTEg8WjaWkgZGUgcmVhY8WjaWUgxZ9pIGludGVydmVuxaNpZSBhIG9yZ2FuZWxvciBwdWJsaWNlIGN1IGF0cmlidcWjaWkgw65uIGRvbWVuaXVsIHNpZ3VyYW7Fo2VpIMWfaSBvcmRpbmlpIHB1YmxpY2U8L3N0cm9uZz4gcHJpbiBjcmVhcmVhIHVudWkgZGlzcGVjZXJhdCBjZW50cmFsaXphdCBkZSBtb25pdG9yaXphcmU7PC9saT4NCjwvdWw+DQo8c3Ryb25nPkR1cmF0ZSBkZSBpbXBsZW1lbnRhcmU6PC9zdHJvbmc+IDxzdHJvbmc+MjggbHVuaS48L3N0cm9uZz4NCg0KPHN0cm9uZz5SZXp1bHRhdGU6PC9zdHJvbmc+DQoNClBlbnRydSBhdGluZ2VyZWEgYWNlc3R1aSBzY29wIGF1IGZvc3QgcmVhbGl6YXRlOg0KPHVsPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz51biBzaXN0ZW0gaW50ZWdyYXQgZGUgdGVsZWdlc3RpdW5lIGEgaWx1bWluYXR1bHVpIHB1YmxpYyBsYSBuaXZlbHVsIE11bmljaXBpdWx1aSBCcmHImW92IDwvc3Ryb25nPmNhcmUgb2ZlcsSDIHBvc2liaWxpdGF0ZWEgY29udHJvbHVsdWkgaW50ZXJhY3RpdiwgdXRpbGl6w6JuZHUtc2UgY29tYW5kYSBkZSBsYSBkaXN0YW7Fo8SDIGEgYXByaW5kZXJpaS9zdGluZ2VyaWkgcHVuY3RlbG9yIGRlIGlsdW1pbmF0LCBpbnN0YWxhdGUgcGUgMTAuNDgxIGRlIHN0w6JscGksIHJlZ2xhcmVhIGludGVuc2l0xIPFo2lpIGx1bWluaWkgcHJpbiBwcm9ncmFtYXJlIGF1dG9tYXTEgywgcHJlY3VtIMWfaSBtb25pdG9yaXphcmVhIMWfaSByZWR1Y2VyZWEgY29uc3VtdWx1aSBkZSBlbmVyZ2llIGVsZWN0cmljxIM7IHNpc3RlbXVsIGRlIGlsdW1pbmF0IHB1YmxpYyBmYWNpbGl0ZWF6xIMgb3JpZW50YXJlYSDImWkgY2lyY3VsYcibaWEgdmVoaWN1bGVsb3IgyJlpIHBpZXRvbmlsb3IgcGUgdGltcHVsIG5vcMibaWkgw65uIGNvbmRpyJtpaSBkZSBzaWd1cmFuyJvEgyDImWkgb2ZlcsSDIHVuIGFtYmllbnQgbHVtaW5vcyBjb25mb3J0YWJpbCBjdSB1biBuaXZlbCBjb3Jlc3B1bnrEg3RvciBhbCBpbHVtaW5hdHVsdWkuPC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+dW4gc2lzdGVtIGludGVncmF0IGRlIHN1cHJhdmVnaGVyZSB2aWRlbyDDrm4gem9uZWxlIGRlIHJpc2MgZGUgcGUgZG9tZW5pdWwgcHVibGljIGRpbiBNdW5pY2lwaXVsIEJyYciZb3Y7IDwvc3Ryb25nPnNpc3RlbXVsIGN1cHJpbmRlIHVuIG51bcSDciBkZSA8c3Ryb25nPjQyIGNhbWVyZSB2aWRlbyBkZSBzdXByYXZlZ2hlcmUgPC9zdHJvbmc+aW5zdGFsYXRlIHBlIHN0w6JscGlpIGRlIGlsdW1pbmF0IHN0cmFkYWwgZGluIHByb3ByaWV0YXRlYSBNdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhxZ9vdiDDrm1wcmV1bsSDIGN1IHVuIHN1YnNpc3RlbSBkZSBwYW5pY8SDIHBlbnRydSBhcGVsdXJpIGRlIHVyZ2VuxaPEgyDFn2kgc3Vwb3J0IHZpZGVvIGluIHRpbXAgcmVhbCBjb25zdGl0dWl0IGRpbiA8c3Ryb25nPjQyIDwvc3Ryb25nPmVjaGlwYW1lbnRlIGRlIG1vbml0b3JpemFyZSwgYWxhcm1hcmUgxZ9pIGNvbXVuaWNhcmUgZGUgdGlwIDxzdHJvbmc+YnV0b2FuZSBkZSBwYW5pY8SDLiA8L3N0cm9uZz5TaXN0ZW11bCBhc2lndXLEgyBzdXByYXZlZ2hlcmVhIHBlcm1hbmVudMSDIGEgem9uZWxvciBjdSByaXNjIHJpZGljYXQgZGUgaW5mcmFjyJtpb25hbGl0YXRlLCBpbnRlcmFjdGl2aXRhdGVhIGNldMSDyJtlbmlsb3IgY3UgZGlzcGVjZXJhdHVsIGNlbnRyYWwgZGUgc3VwcmF2ZWdoZXJlIMWfaSBtb25pdG9yaXphcmUuPC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+dW4gZGlzcGVjZXJhdCBjZW50cmFsIGRlIHN1cHJhdmVnaGVyZSDFn2kgbW9uaXRvcml6YXJlIDwvc3Ryb25nPmRvdGF0IGN1IGluZnJhc3RydWN0dXJhIGRlIGVjaGlwYW1lbnRlIMWfaSBhcGxpY2HFo2lpIHNvZnR3YXJlLCBwZXJtaXRlIGdlc3Rpb25hcmVhIGludGVncmF0xIMgYSBpbmZvcm1hxaNpaWxvciBwcm92ZW5pdGUgZGluIHNpc3RlbXVsIGRlIHRlbGVnZXN0aXVuZSBhIDxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDFyZW07Ij5pbHVtaW5hdHVsdWkgcHVibGljIMWfaSBzaXN0ZW11bCBkZSBzZWN1cml0YXRlLiBDcmVhcmVhIGluZnJhc3RydWN0dXJpaSBkZSBtb25pdG9yaXphcmUgY29udHJpYnVpZSBsYSDDrm1idW7Eg3TEg8WjaXJlYSBjYXBhY2l0xIPFo2lpIGRlIHJlYWPFo2llIMWfaSBpbnRlcnZlbsWjaWUgYSBpbnN0aXR1xaNpaWxvciBwdWJsaWNlIGN1IGF0cmlidcWjaWkgw65uIGRvbWVuaXVsIHNpZ3VyYW7Fo2VpIDwvc3Bhbj48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOiAxcmVtOyI+xZ9pIG9yZGluaWkgcHVibGljZS48L3NwYW4+PC9saT4NCjwvdWw+DQo8c3Ryb25nPlZhbG9hcmVhIHRvdGFsxIMgYSBwcm9pZWN0dWx1aTogMTAuODcwLjAzMCwzMiBsZWnCoCBkaW4gY2FyZSBBc2lzdGVuxaNhIGZpbmFuY2lhcsSDIG5lcmFtYnVyc2FiaWzEg8KgIDEwLjY1Mi42MjksNzEgbGVpwqAgPC9zdHJvbmc+DQoNCjxzdHJvbmc+VmFsb2FyZWEgdG90YWzEgyBhIHByb2llY3R1bHVpIGVzdGUgZGUgPC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz45LjgxMS4xNTUsNzIgbGVpPC9zdHJvbmc+DQoNCjxpbWcgY2xhc3M9ImltZy1yZXNwb25zaXZlIGFsaWdubGVmdCBzaXplLWZ1bGwgd3AtaW1hZ2UtMzcwIiBzcmM9Imh0dHA6Ly9uZXcudm94LnJvL3N0aXJpLXdwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L2lsdW1pbmF0MS5qcGciIGFsdD0iIiAvPg0KPGltZyBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgYWxpZ25sZWZ0IHdwLWltYWdlLTM3MSIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9pbHVtaW5hdDIuanBnIiBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjM2OCIgaGVpZ2h0PSIyMTkiIC8+"},"45":{"id":356,"titlu":"DUBLARE PASAJ RUTIER FARTEC","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritar\u0103 1 Planuri integrate de dezvoltare urban\u0103 Poli de cre\u015ftere","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Pasaj-Fartec.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPsOObWJ1bsSDxaNpcmVhIG5pdmVsdWx1aSBkZSBzZXJ2aWNpdSBhIGluZnJhc3RydWN0dXJpaSBydXRpZXJlIMOubiB6b25hIGRlIG5vcmQgYSBtdW5pY2lwaXVsdWk8L3N0cm9uZz4gQnJhxZ9vdiBwcmluIGR1YmxhcmVhIHBhc2FqdWx1aSBzdXByYXRlcmFuIEZhcnRlYyBkZSB0cmF2ZXJzYXJlIGEgbWFnaXN0cmFsZWkgQ0YgMjAwIEJyYcWfb3Yg4oCTIFNpYml1IGN1IG8gbHVuZ2ltZSB0b3RhbMSDIGRlIDY4Miw2NSBtZXRyaSAoaW5jbHVzaXYgcmFtcGVsZSBkZSBhY2Nlcyk7PC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+Rmx1aWRpemFyZWEgdHJhZmljdWx1aSDFn2kgcmVkdWNlcmVhIGR1cmF0ZWkgZGUgZGVwbGFzYXJlIMOubiBpbnRlcmlvcnVsIG11bmljaXBpdWx1aSBCcmHFn292PC9zdHJvbmc+IGN1IHVuIHByb2NlbnQgZGUgMC4wMDIwJSBjYSB1cm1hcmUgYSBkdWJsxINyaWkgUGFzYWp1bHVpIEZhcnRlYy47PC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+Q3JlxZ90ZXJlYSBjdSB1biBwcm9jZW50IGRlIDElIGEgbnVtxINydWx1aSBkZSB1dGlsaXphdG9yaSBhaSBtaWpsb2FjZWxvciBkZSB0cmFuc3BvcnQ8L3N0cm9uZz4gw65uIGNvbXVuIGxhIG5pdmVsdWwgTXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYcWfb3Y7PC9saT4NCiAJPGxpPjxzdHJvbmc+w45tYnVuxIN0xIPFo2lyZWEgY29uZGnFo2lpbG9yIGRlIG1lZGl1PC9zdHJvbmc+IHByaW4gcmVkdWNlcmVhIGNvbnN1bXVsdWkgZGUgY2FyYnVyYW7Fo2kgxZ9pIGRpbWludWFyZWEgZW1pc2lpbG9yIHBvbHVhbnRlIGN1IHVuIHByb2NlbnQgZGUgODMlIGNhIHVybWFyZSBhIGZsdWlkaXrEg3JpaSB0cmFmaWN1bHVpIHByaW4gZHVibGFyZWEgcGFzYWp1bHVpIHJ1dGllciBGYXJ0ZWM7PC9saT4NCjwvdWw+DQo8c3Ryb25nPkR1cmF0YSBkZSBpbXBsZW1lbnRhcmU6PC9zdHJvbmc+IDI1IGRlIGx1bmkuDQoNCjxzdHJvbmc+UmV6dWx0YXRlOjwvc3Ryb25nPg0KDQo8c3Ryb25nPlJlenVsdGF0ZSBpbmRpcmVjdGU8L3N0cm9uZz4NCg0KUmV6dWx0YXRlbGUgaW5kaXJlY3RlIGdlbmVyYXRlIGRlIGltcGxlbWVudGFyZWEgcHJvaWVjdHVsdWkgYXUgY29uc3RhdCDDrm46DQo8dWw+DQogCTxsaT5EZXp2b2x0YXJlYSBpbmZyYXN0cnVjdHVyaWkgZGUgdHJhbnNwb3J0IHJ1dGllciDDrm4gcGFydGVhIGRlIG5vcmQgYSBtdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhxZ9vdiwgY3UgZWZlY3RlIGRpcmVjdGUgw65uIGNlZWEgY2UgcHJpdmXFn3RlIGNyZcWfdGVyZWEgZ3JhZHVsdWkgZGUgYWNjZXNpYmlsaXRhdGUgYSBtxINyZnVyaWxvciDFn2kgcGVyc29hbmVsb3I7IMOubWJ1bsSDdMSDxaNpcmVhIG1vYmlsaXTEg8WjaWkgcGVudHJ1IGxvY3VpdG9yaWkgZGluIGNhcnRpZXJlbGUgU3R1cGluaSDImWkgQmFydG9sb21ldSDFn2kgY8SDdHJlIGZpcm1lbGUgYWZsYXRlIMOubiB6b25hIGRlIG5vcmQgYSBtdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhxZ9vdjwvbGk+DQogCTxsaT5GbHVpZGl6YXJlYSB0cmFmaWN1bHVpIMWfaSByZWR1Y2VyZWEgZHVyYXRlaSBkZSBkZXBsYXNhcmUgY3UgdW4gcHJvY2VudCBkZSA4MyUgcGUgQi1kdWwgR3JpdmnFo2VpIMWfaSDDrm4gY29udGludWFyZWEgYWNlc3R1aWEsIHBlIENhbGVhIEZlbGRpb2FyZWkgKEROIDEzKSwgbGEgaWXFn2lyZWEgZGluIG11bmljaXBpdWwgQnJhxZ9vdjwvbGk+DQogCTxsaT7Djm1idW7Eg3TEg8WjaXJlYSBhY2Nlc2liaWxpdMSDxaNpaSBydXRpZXJlIGPEg3RyZSDFn2kgZGluIGRpcmVjxaNpYSBjZW50dXJpaSBvY29saXRvYXJlIGEgbXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYcWfb3Y8L2xpPg0KIAk8bGk+w45tYnVuxIN0xIPFo2lyZWEgY29uZGnFo2lpbG9yIGRlIG1lZGl1IHByaW4gcmVkdWNlcmVhIGNvbnN1bXVsdWkgZGUgY2FyYnVyYW7Fo2kgxZ9pIGRpbWludWFyZWEgZW1pc2lpbG9yIHBvbHVhbnRlIGN1IHVuIHByb2NlbnQgZGUgODMlIGNhIHVybWFyZSBhIGZsdWlkaXrEg3JpaSB0cmFmaWN1bHVpIGNhcmUgdXRpbGl6ZWF6xIMgcGFzYWp1bCBGYXJ0ZWM8L2xpPg0KIAk8bGk+Q3JlxZ90ZXJlYSBuaXZlbHVsdWkgY2FsaXTEg8WjaWkgdmllxaNpaSBwZW50cnUgbWVtYnJpaSBjb211bml0xIPFo2lpIGxvY2FsZSBwcmluOjwvbGk+DQogCTxsaT5yZWR1Y2VyZWEgcG9sdcSDcmlpIGZvbmljZSDFn2kgYXRtb3NmZXJpY2UgY2EgdXJtYXJlIGEgZmx1aWRpesSDcmlpIHRyYWZpY3VsdWkgxZ9pIGEgbHVjcsSDcmlsb3IgZGUgcHJvdGVjxaNpZSBhIG1lZGl1bHVpIGV4ZWN1dGF0ZSAoYW1wbGFzYXJlYSBkZSBwYW5vdXJpIGZvbm9hYnNvcmJhbnRlKTwvbGk+DQogCTxsaT5mYWNpbGl0YXJlYSBhY2Nlc3VsdWkgY8SDdHJlIHpvbmVsZSBkZSBkZXp2b2x0YXJlIGVjb25vbWljxIM8L2xpPg0KIAk8bGk+U3RpbXVsYXJlYSBkZXp2b2x0xINyaWkgZWNvbm9taWNlIGxhIG5pdmVsdWwgUG9sdWx1aSBkZSBDcmXFn3RlcmUgQnJhxZ9vdiBwcmluIGNyZcWfdGVyZWEgZ3JhZHVsdWkgZGUgbW9iaWxpdGF0ZSDFn2kgYWNjZXNpYmlsaXRhdGUgw65udHJlIHpvbmVsZSBkZSBkZXp2b2x0YXJlIGVjb25vbWljxIMgZGluIG5vcmQtdmVzdHVsIG11bmljaXBpdWx1aSBCcmHFn292IMWfaSB6b25lbGUgcmV6aWRlbsWjaWFsZS48L2xpPg0KPC91bD4NCjxzdHJvbmc+VmFsb2FyZWEgdG90YWzEgyBhIHByb2llY3R1bHVpIDIzLjUyMy45OTUsOTggbGVpIGRpbiBjYXJlIEFzaXN0ZW7Fo2EgZmluYW5jaWFyxIMgbmVyYW1idXJzYWJpbMSDIDE4LjQ4NC44MjQsMDkgbGVpIDwvc3Ryb25nPg0KDQo8c3Ryb25nPlZhbG9hcmVhIHRvdGFsxIMgYSBwcm9pZWN0dWx1aSBlc3RlIGRlOiAyMi44OTMuMzAxLDI5IGRlIGxlaS48L3N0cm9uZz4NCg0KPGltZyBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgYWxpZ25sZWZ0IHNpemUtZnVsbCB3cC1pbWFnZS0zNjEiIHNyYz0iaHR0cDovL25ldy52b3gucm8vc3Rpcmktd3Avd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDcvUGFzYWotRmFydGVjLmpwZyIgYWx0PSIiIC8+"},"46":{"id":354,"titlu":"PASAJ RUTIER CALEA FERAT\u0102 \u2013 STR. INDEPENDEN\u0162EI \/ PASAJ RUTIER \u2013 STR. INDEPENDEN\u0162EI\"","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritar\u0103 1 Planuri integrate de dezvoltare urban\u0103 Poli de cre\u015ftere","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Pasaj-CF-Independentei.jpg","continut":"PHN0cm9uZz7CoE9iaWVjdGl2ZTo8L3N0cm9uZz4NCjx1bD4NCiAJPGxpPkFzaWd1cmFyZWEgdW5laSBjb25leGl1bmkgcnV0aWVyZSByYXBpZGUgxZ9pIGRpcmVjdGUgw65udHJlIFpvbmEgRWNvbm9taWPEgyBDb3Jlc2ktQ2FydGllcnVsIEJhcnRvbG9tZXUtdmlpdG9ydWwgQ2FtcHVzIFVuaXZlcnNpdGFyIEdlbml1cyBwcmluIHJlYWxpemFyZWEgdW51aSBwYXNhaiBzdXByYXRlcmFuIGRlIHRyYXZlcnNhcmUgYSBtYWdpc3RyYWxlaSBDRiAzMDAgQnJhxZ9vdi1TaWdoacWfb2FyYSBjdSBvIGx1bmdpbWUgdG90YWzEgyBhIGx1Y3LEg3JpaSBkZSA2NzEsNDAgbWV0cmkgKGluY2x1c2l2IHJhbXBlIGRlIGFjY2VzIMWfaSByYWNvcmR1cmkpLjwvbGk+DQogCTxsaT48c3Ryb25nPkZsdWlkaXphcmVhIHRyYWZpY3VsdWkgxZ9pIHJlZHVjZXJlYSBkdXJhdGVpIGRlIGRlcGxhc2FyZSBjdSB1biBwcm9jZW50IGRlIDIyJTwvc3Ryb25nPiBwZSBheGEgRXN0LVZlc3QsIMOubnRyZSBab25hIEVjb25vbWljxIMgQ29yZXNpLUNhcnRlcnVsIEJhcnRvbG9tZXUtdmlpdG9ydWwgQ2FtcHVzIFVuaXZlcnNpdGFyIEdlbml1cywgY2EgdXJtYXJlIGEgZWxpbWluxINyaWkgdGltcGlsb3IgZGUgYcWfdGVwdGFyZSBsYSB0cmVjZXJlYSBsYSBuaXZlbCBjdSBjYWxlYSBmZXJhdMSDLCBnZW5lcmHFo2kgZGUgdHJhZmljdWwgZmVyb3ZpYXIgaW50ZW5zIGN1IDkyIG9yZSB2ZWhpY3VsL3ppIGxhIG5pdmVsdWwgdHJhZmljdWx1aSBkZSBwZXJzcGVjdGl2xIMuPC9saT4NCiAJPGxpPsOObWJ1bsSDdMSDxaNpcmVhIGNvbmRpxaNpaWxvciBkZSBtZWRpdSBwcmluIDxzdHJvbmc+cmVkdWNlcmVhIGNvbnN1bXVsdWkgZGUgY2FyYnVyYW7Fo2kgxZ9pIGRpbWludWFyZWEgZW1pc2lpbG9yIHBvbHVhbnRlIGN1IHVuIHByb2NlbnQgZGUgNSwwNyU8L3N0cm9uZz4sIGNhIHVybWFyZSBhIGZsdWlkaXrEg3JpaSB0cmFmaWN1bHVpIMWfaSBlbGltaW7Eg3JpaSB0aW1waWxvciBkZSBzdGHFo2lvbmFyZSBsYSBiYXJpZXLEgy48L2xpPg0KIAk8bGk+PHN0cm9uZz5DcmXFn3RlcmVhIG5pdmVsdWx1aSBjYWxpdMSDxaNpaSB2aWXFo2lpIHBlbnRydSBtZW1icmlpIGNvbXVuaXTEg8WjaWkgbG9jYWxlPC9zdHJvbmc+IGF0w6J0IHByaW4gcmVkdWNlcmVhIHBvbHXEg3JpaSBmb25pY2UgxZ9pIGF0bW9zZmVyaWNlLCBhbWVuYWphcmVhIGRlIHNwYcWjaWkgdmVyemkgKMOubiBzdXByYWZhxaPEgyB0b3RhbMSDIGRlIDE2NjAgbTIsIGRpbiBjYXJlIDEyNTAgbTIgcmVwcmV6ZW50w6JuZCBlY2hpdmFsZW50dWwgc3VwcmFmZcWjZWkgYWZlY3RhdMSDIHByaW4gZXhlY3XFo2lhIGx1Y3LEg3JpbG9yIMWfaSA0MTAgbTIgc3BhxaNpaSB2ZXJ6aSBub3UgYW1lbmFqYXRlKSDFn2kgZGV6dm9sdGFyZWEgcmXFo2VsZWkgZGUgdHJhbnNwb3J0IMOubiBjb211biBwcmluIGludHJvZHVjZXJlYSB1bm9yIG5vaSB0cmFzZWUgcHJpbiBjYXJlIHNlIHZhIHJlYWxpemEgY29uZXhpdW5lYSBkaXJlY3TEgyBwZSBBeGEgRXN0LVZlc3QgbGEgbml2ZWx1bCBtdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhxZ9vdiBjw6J0IMWfaSBwcmluIMOubWJ1bsSDdMSDxaNpcmVhIGFjY2VzaWJpbGl0xIPFo2lpIMWfaSBtb2JpbGl0xIPFo2lpIMOubnRyZSB6b25lbGUgcmV6aWRlbsWjaWFsZSDFn2kgY2VsZSBjdSBkZXN0aW5hxaNpZSBlY29ub21pY8SDLjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHN0cm9uZz5EdXJhdGEgZGUgaW1wbGVtZW50YXJlOjwvc3Ryb25nPiAyNSBsdW5pDQoNCjxzdHJvbmc+UmV6dWx0YXRlOjwvc3Ryb25nPg0KDQpMdWNyxINyaWxlIGRlIGV4ZWN1xaNpZSBhbGUgcGFzYWp1bHVpLCBjYXJlIGFyZSBvIGx1bmdpbWUgZGUgNjcxLDRtIMWfaSBkb3XEgyBiZW56aSBkZSBjaXJjdWxhxaNpZS0gY8OidGUgdW5hIHBlIGZpZWNhcmUgc2VucyBhdSB2aXphdCBleGVjdXRhcmVhIGJyZXRlbGVsb3IgZGUgbGVnxIN0dXLEgyBwZW50cnUgcmFjb3JkYXJlYSBzdHLEg3ppbG9yIEdsb3JpZWkgxZ9pIEFsdW1pbml1bHVpIMOubiB6b25hIFRyYWN0b3J1bCwgcHJlY3VtIMWfaSBhIHN0csSDemlpIEJ1emXFn3RpIGN1IHN0cmFkYSBHcmlnb3JlIFVyZWNoZSDFn2kgcGFzYWogRmFydGVjIHBlIHpvbmEgQmFydG9sb21ldS4gRGUgYXNlbWVuZWEgYXUgZm9zdCBpbnN0YWxhxaNpIHBhcmFwZcWjaSBkZSBwcm90ZWPFo2llIMWfaSBkZSBkaXJlY8WjaWUsIHBhbm91cmkgdHJhbnNsdWNpZGUgZm9uby1hYnNvcmJhbnRlLCBzLWF1IGFtZW5hamF0IGFjY2VzZSBwZW50cnUgcGVyc29hbmVsZSBjdSBkaXphYmlsaXTEg8WjaSDFn2kgcy1hIGRvdGF0IHBhc2FqdWwgY3UgdW4gc2lzdGVtIG1vZGVybiBkZSBpbHVtaW5hdCBwZSB0aW1wdWwgbm9wxaNpaS4gTGEgdG9hdGUgYWNlc3RlYSBzZSBhZGF1Z8SDIG1hc3VyaWxlIGRlIHByb3RlY8WjaWEgbWVkaXVsdWksIHByZWN1bSDFn2kgYW1lbmFqYXJlYSB1bmVpIHN1cHJhZmXFo2UgZGUgMS42NjAgbXAgc3BhxaNpdSB2ZXJkZS4NCg0KPHN0cm9uZz7CoFY8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPmFsb2FyZWEgdG90YWzEgyBhIHByb2llY3R1bHVpOiAyNS40NjYuMzM0LDk3IGxlaSwgZGluIGNhcmU6IDE4LjU3OC42MzIsNTEgbGVpKDk3LDk4KSwgZm9uZHVyaSBuZXJhbWJ1cnNhYmlsZTvCoCA8L3N0cm9uZz4NCg0KPHN0cm9uZz5WYWxvYXJlYSB0b3RhbMSDIGEgcHJvaWVjdHVsdWkgZXN0ZSBkZTogMjIuODkzLjMwMSwyOSBkZSBsZWkuPC9zdHJvbmc+DQoNCjxpbWcgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9QYXNhai1DRi1JbmRlcGVuZGVudGVpLmpwZyIgYWx0PSIiIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTM2MCIgLz4="},"47":{"id":349,"titlu":"DRUMURI ACCES ZONA ECONOMIC\u0102 CORESI","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritar\u0103 1 Planuri integrate de dezvoltare urban\u0103 Poli de cre\u015ftere","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Drumuri-acces-Coresi.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT5SZWFsaXphcmVhIHVuZWkgYXhlIGRlIHRyYW5zcG9ydCBydXRpZXIgY3UgbyBsdW5naW1lIGRlIDIuMDkyLDI3IG0uPC9saT4NCiAJPGxpPkNyZcWfdGVyZWEgZ3JhZHVsdWkgZGUgbW9iaWxpdGF0ZSBhbCBsb2N1aXRvcmlsb3Igw65udHJlIHpvbmVsZSByZXppZGVuxaNpYWxlIMWfaSBjZWxlIGN1IGRlc3RpbmHFo2llIGVjb25vbWljxIMuPC9saT4NCiAJPGxpPsOObWJ1bsSDdMSDxaNpcmVhIGNvbmRpxaNpaWxvciBkZSBtZWRpdSBwcmluIGFtZW5hamFyZWEgZGUgbm9pIHNwYcWjaWkgdmVyemkgw65uIHN1cHJhZmHFo8SDIGRlIDExLjAwNTYsNjggbcKyLjwvbGk+DQogCTxsaT5BbWVuYWphcmVhIGRlIHRyb3R1YXJlIMWfaSBwaXN0ZSBwZW50cnUgY2ljbGnFn3RpIMOubiBzdXByYWZhxaPEgyBkZSAxNi4wODMsMzQgbcKyLjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHN0cm9uZz5EdXJhdGEgZGUgaW1wbGVtZW50YXJlOiA8L3N0cm9uZz4yMSBsdW5pLg0KDQo8c3Ryb25nPlJlenVsdGF0ZTo8L3N0cm9uZz4NCg0KUmV6dWx0YXR1bCBhIMKgcmVwcmV6ZW50YXQgY29uc3RydWPFo2lhIHVuZWkgYXJ0ZXJlIHJ1dGllcmUgY3UgZG91xIMgYmVuemkgZGUgY2lyY3VsYcWjaWUgcGUgZmllY2FyZSBzZW5zIGRlIG1lcnMgY3UgbyBsdW5naW1lIHRvdGFsxIMgZGUgMi4wOTIsMjcgbSwgdW4gcG9kIMOubiBsdW5naW1lIGRlIDI5LDkwIG0gcGVzdGUgVGltacWfdWwgU2VjLCBhbWVuYWphcmVhIGEgcGF0cnUgc2Vuc3VyaSBnaXJhdG9yaWksIG8gdHJlY2VyZSBkZSBuaXZlbCBjdSBjYWxlYSBmZXJhdMSDLCB0cm90dWFyZSDFn2kgcGlzdGUgcGVudHJ1IGJpY2ljbGV0ZSBwZSBvIHN1cHJhZmHFo8SDIGRlIDE2LjA4MywzNCBtcCwgdHJlaSBwZXJlY2hpIGRlIHN0YcWjaWkgZGUgdHJhbnNwb3J0IMOubiBjb211biwgcmVhbGl6YXJlYSB1bnVpIHNpc3RlbSBkZSBpbHVtaW5hdCBwdWJsaWMgY2UgY3VwcmluZGUgMTE4IHN0w6JscGkgYW1wbGFzYcWjaSBwZSB0b2F0xIMgbHVuZ2ltZWEgZHJ1bXVsdWksIHByZWN1bSDFn2kgYSB1bnVpIHNpc3RlbSBkZSBjb2xlY3RhcmUgxZ9pIGV2YWN1YXJlIGEgYXBlbG9yIGZsdXZpYWxlLg0KDQpOdSDDrm4gdWx0aW11bCByw6JuZCwgcHJpbiBwcm9pZWN0IHMtYXUgYW1lbmFqYXTCoCAxMS4wNTYsNjggbXDCoCBkZSBzcGHFo2lpIHZlcnppLg0KDQo8c3Ryb25nPlZhbG9hcmVhIHRvdGFsxIMgYSBwcm9pZWN0dWx1aTogMzAuNzk4LjY2OSwxMiBsZWksIGRpbiBjYXJlIGFzaXN0ZW7Fo8SDIGZpbmFuY2lhcsSDIG5lcmFtYnVyc2FiaWzEg8KgIDI0LjM4Ni4yMTMsIDg4IGxlaTs8L3N0cm9uZz4NCg0KPHN0cm9uZz5WYWxvYXJlYSB0b3RhbMSDIGZpbmFsxIMgYSBwcm9pZWN0dWx1aSBlc3RlIGRlwqAgMjQuMDU4Ljc3MywgNzkgZGUgbGVpLjwvc3Ryb25nPg0KDQo8aW1nIGNsYXNzPSJpbWctcmVzcG9uc2l2ZSBhbGlnbmxlZnQgc2l6ZS1mdWxsIHdwLWltYWdlLTM1OSIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9EcnVtdXJpLWFjY2VzLUNvcmVzaS5qcGciIGFsdD0iIiAvPg=="},"48":{"id":346,"titlu":"ASIGURAREA ACCESIBILIT\u0102\u0162II C\u0102TRE ZONA ECONOMIC\u0102 BRA\u015eOV SUD EST","subtitlu":"PROGRAMUL OPERA\u0162IONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritar\u0103 1 Planuri integrate de dezvoltare urban\u0103 Poli de cre\u015ftere","imagine":"https:\/\/www.brasovcity.ro\/stiri-wp\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/ZE-BV-Est.jpg","continut":"PHN0cm9uZz5PYmllY3RpdmU6PC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT5EZXp2b2x0YXJlYSB1bnVpIGNvcmlkb3IgZGlyZWN0IGRlIGFjY2VzIMOubnRyZSBDZW50dXJhIE9jb2xpdG9hcmUgYSBNdW5pY2lwaXVsdWkgQnJhxZ9vdiDigJMgWm9uYSBFY29ub21pY8SDIEJSQVNPViBTVUQtRVNUIOKAkyBDYXJ0aWVydWwgTm91YSDigJMgQ2FydGllcnVsIEFzdHJhIHByaW4gcmVhbGl6YXJlYSB1bmVpIG5vaSBheGUgZGUgdHJhbnNwb3J0IHJ1dGllciwgY3UgbyBsdW5naW1lIGRlIDIsMTQ1IEttLjwvbGk+DQogCTxsaT5DcmXFn3RlcmVhIGdyYWR1bHVpIGRlIG1vYmlsaXRhdGUgYSBsb2N1aXRvcmlsb3Igw65udHJlIHpvbmVsZSByZXppZGVuxaNpYWxlIMWfaSBjZWxlIGN1IGRlc3RpbmHFo2llIGVjb25vbWljxIMgxZ9pIGRlIGFmYWNlcmkgcHJpbiBmbHVpZGl6YXJlYSB0cmFmaWN1bHVpIMWfaSByZWR1Y2VyZWEgZHVyYXRlaSBkZSBkZXBsYXNhcmUgY3UgdW4gcHJvY2VudCBkZSA1Ni4yMiUgY2EgdXJtYXJlIHJlYWxpesSDcmlpIGFydGVyZWkgcHJvcHVzZS48L2xpPg0KIAk8bGk+w45tYnVuxIN0xIPFo2lyZWEgY29uZGnFo2lpbG9yIGRlIG1lZGl1IHByaW4gcmVkdWNlcmVhIGNvbnN1bXVsdWkgZGUgY2FyYnVyYW7Fo2kgxZ9pIGRpbWludWFyZWEgZW1pc2lpbG9yIHBvbHVhbnRlIGN1IGFwcm94aW1hdGl2IDMuNTEzIHQgQ08yL3ppIHByZWN1bSDFn2kgcHJpbiBhbWVuYWphcmVhIGRlIG5vaSBwaXN0ZSBkZSBiaWNpY2xldGUgKDQuNTA0LjUwIG1wKSDImWkgc3BhyJtpaSB2ZXJ6aSAoNC43NTAsMDAgbXApLjwvbGk+DQogCTxsaT5SZW9yaWVudGFyZWEgY2V0xIPFo2VuaWxvciBzcHJlIHRyYW5zcG9ydHVsIGVjb2xvZ2ljIGNhIHVybWFyZSBhIGFtZW5hasSDcmlpIGRlIHRyb3R1YXJlIMWfaSBwaXN0ZSBkZSBjaWNsacWfdGkgKMOubiBzdXByYWZhxaPEgyB0b3RhbMSDIGRlIDcuODgyLDkgbXApPC9saT4NCjwvdWw+DQo8c3Ryb25nPkR1cmF0YSBkZSBpbXBsZW1lbnRhcmU6IDwvc3Ryb25nPjE0IGx1bmkuDQoNCjxzdHJvbmc+UmV6dWx0YXRlbGU6PC9zdHJvbmc+DQoNCjxzdHJvbmc+MS4gUmV6dWx0YXRlIGRpcmVjdGU8L3N0cm9uZz4NCjx1bD4NCiAJPGxpPlJlYWxpemFyZWEgdW5laSBub2kgYXJ0ZXJlIGN1IG8gbHVuZ2ltZSBkZSAyLDE0NSBraWxvbWV0cmksIGNhcmUgZmFjZSBsZWfEg3R1cmEgZGUgbGEgcHJlbHVuZ2lyZWEgc3RyxIN6aWkgUG9pZW5lbG9yLCBpbWVkaWF0IGR1cMSDIERlY2F0aGxvbiwgcGUgc3ViIENhbGVhIEJ1Y3VyZcWfdGkgxZ9pIGNhbGVhIGZlcmF0xIMgQnVjdXJlxZ90aSDigJMgQnJhxZ9vdiAoQ0YgMzAwKSwgcGUgdHJhc2V1bCB2ZWNoaWkgbGluaWkgZmVyYXRlIHV6aW5hbGUsIG1lcmdlIGPDonRldmEgc3V0ZSBkZSBtZXRyaSBkZS1hIGx1bmd1bCBjxINpaSBmZXJhdGUsIGPEg3RyZSBzdGHFo2lhIGRlIGJldG9hbmUsIGFwb2kgZmFjZSBsZWfEg3R1cmEgY3UgVHJvbnNvbnVsIEkgYWwgT2NvbGl0b2FyZWkgQnJhxZ9vdjs8L2xpPg0KIAk8bGk+UmVhbGl6YXJlYSB1bnVpIHBhc2FqIHN1YnRlcmFuIGxhIGludGVyc2VjxaNpYSBjdSBjYWxlYSBmZXJhdMSDOzwvbGk+DQogCTxsaT5TaXN0ZW1hdGl6YXJlYSBjaXJjdWxhxaNpZWksIHByaW4gZXhlY3V0YXJlYSBhIHRyZWkgc2Vuc3VyaSBnaXJhdG9yaWk6IHVudWwgbGEgaW50ZXJzZWPFo2lhIGN1IHByZWx1bmdpcmVhIHN0csSDemlpIFBvaWVuZWxvciwgdW51bCBsYSBpbnRlcnNlY8WjaWEgY3UgdW4gZHJ1bSBwYXJhbGVsIGN1IENhbGVhIEJ1Y3VyZcWfdGkgKERlY2F0aGxvbikgc2kgdW51bCBsYSBpbnRlcnNlY8WjaWEgY3UgcHJpbXVsIHRyb25zb24gYWwgb2NvbGl0b2FyZWkuIERlIGFzZW1lbmVhLCBkZS1hIGx1bmd1bCB0cmFzZXVsdWkgc3VudCBhbWVuYWphdGUgdHJlaSBwZXJlY2hpIGRlIHN0YXRpaSBwZW50cnUgdHJhbnNwb3J0dWwgaW4gY29tdW47PC9saT4NCiAJPGxpPkzEg8WjaW1lYSBhcnRlcmVpIGVzdGUgZGUgNyBtZXRyaSwgY3UgbyBiYW5kxIMgcGUgc2VucywgaWFyIHN0cmFkYSBlc3RlIGZsYW5jYXTEgyBkZSB6b27EgyB2ZXJkZSAoaW4gc3VwcmFmYXRhIHRvdGFsYSBkZSA0NzUwIG1wKSDFn2kgYXJlIHBpc3RlIGRlIGJpY2ljbGlzdGkgcGUgbyBwYXJ0ZSAow65uIHN1cHJhZmHFo8SDIHRvdGFsxIMgZGUgNC41MDQsNTAgbXApIMWfaSB0cm90dWFyIHBlIGNlYWxhbHTEgyBwYXJ0ZSAocMOibsSDIGxhIENGIDMwMCwgcGlzdGEgZXN0ZSBwZSBkcmVhcHRhIMWfaSB0cm90dWFydWwgcGUgc3TDom5nYSwgZHVwxIMgc3VidHJhdmVyc2FyZSBwaXN0YSBlc3RlIHBlIHN0w6JuZ2EgxZ9pIHRyb3R1YXJ1bCBwZSBkcmVhcHRhICggw65uIHN1cHJhZmHFo8SDIHRvdGFsxIMgZGUgMy4zNzgsNDAgbXApLiBBcnRlcmEgZXN0ZSBpbHVtaW5hdMSDIGN1IDUwIGJ1YyBzdMOibHBpIGFtcGxhc2HFo2kgcGUgYW1iZWxlIHDEg3LFo2ksIHDDom7EgyBsYSBpbnRlcnNlY8WjaWEgY3UgQ0YgMzAwOzwvbGk+DQogCTxsaT5SZWFsaXphcmVhIHVudWkgc2lzdGVtIGRlIGNhbmFsaXphcmUgY3UgcHXFo3VyaSBhYnNvcmJhbnRlIHBlbnRydSBldmFjdWFyZWEgYXBlbG9yIHBsdXZpYWxlLjwvbGk+DQo8L3VsPg0KPHN0cm9uZz4yLiBSZXp1bHRhdGUgaW5kaXJlY3RlPC9zdHJvbmc+DQo8dWw+DQogCTxsaT5TdGltdWxhcmVhIGNyZcWfdGVyaWkgZWNvbm9taWNlIGxhIG5pdmVsdWwgUG9sdWx1aSBkZSBDcmXFn3RlcmUgQnJhxZ9vdiBwcmluIGNyZWFyZWEgaW5mcmFzdHJ1Y3R1cmlpIGRlIGFjY2VzIGPEg3RyZSB6b25lbGUgZGUgZGV6dm9sdGFyZSBlY29ub21pY8SDIGRpbiBzdWQtZXN0dWwgbXVuaWNpcGl1bHVpIEJyYcWfb3Y7PC9saT4NCiAJPGxpPkNyZcWfdGVyZWEgZ3JhZHVsdWkgZGUgbW9iaWxpdGF0ZSBhbCBwZXJzb2FuZWxvciDFn2kgbcSDcmZ1cmlsb3IgcHJpbiBmbHVpZGl6YXJlYSB0cmFmaWN1bHVpIMWfaSByZWR1Y2VyZWEgZHVyYXRlaSBkZSBkZXBsYXNhcmUgY3UgdW4gcHJvY2VudCBkZSA1NiwyMiUgY2EgdXJtYXJlIGEgYXNpZ3VyxINyaWkgY29uZXhpdW5paSBydXRpZXJlIGRpcmVjdGUgYSBab25laSBFY29ub21pY2UgQnJhxZ9vdiBTdWQtRXN0IGN1IGNlbnR1cmEgb2NvbGl0b2FyZSBhIG11bmljaXBpdWx1aSAtIMOubWJ1bsSDdMSDxaNpcmVhIGNvbmRpxaNpaWxvciBkZSBtZWRpdSBwcmluIHJlZHVjZXJlYSBjb25zdW11bHVpIGRlIGNhcmJ1cmFuxaNpIMWfaSBkaW1pbnVhcmVhIGVtaXNpaWxvciBwb2x1YW50ZTwvbGk+DQo8L3VsPg0KKENPMikgY2EgdXJtYXJlIGEgcHJlbHXEg3JpaSB0cmFmaWN1bHVpIGRlIG5vdcSDIGFydGVyxIMgcnV0aWVyxIMpDQo8dWw+DQogCTxsaT5DcmXFn3RlcmVhIG5pdmVsdWx1aSBjYWxpdMSDxaNpaSB2aWXFo2lpIHBlbnRydSBtZW1icmlpIGNvbXVuaXTEg8WjaWkgbG9jYWxlIHByaW4gcmVkdWNlcmVhIHBvbHXEg3JpaSBmb25pY2UgxZ9pIGF0bW9zZmVyaWNlLCBhbWVuYWphcmVhIGRlIG5vaSBzcGHFo2lpIHZlcnppICggw65uIHN1cHJhZmHFo8SDIGRlIDQ3NTAgbXApLCB0cm90dWFyZSDFn2kgcGlzdGUgZGUgY2ljbGlzbSAow65uIHN1cHJhZmHFo8SDIGRlIDMuMzc4LDQwIG1wLCByZXNwZWN0aXYgNC43NTAgbXApLjwvbGk+DQogCTxsaT5EZXp2b2x0YXJlYSByZcWjZWxlaSBkZSB0cmFuc3BvcnQgw65uIGNvbXVuIHByaW4gaW50cm9kdWNlcmVhIHVudWkgbm91IHRyYXNldSBjYXJlIHZhIHV0aWxpemUgbm91YSBhcnRlcsSDIHJ1dGllcsSDIHBlbnRydSBhc2lndXJhcmVhIGFjY2VzdWx1aSBjxIN0cmUgWm9uYSBFY29ub21pY8SDIEJyYcWfb3YgU3VkLUVzdC48L2xpPg0KPC91bD4NCjxzdHJvbmc+wqA8L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPlZhbG9hcmVhIHRvdGFsxIMgYSBwcm9pZWN0dWx1aSBlc3RlIGRlIDE2LjA0NS44NjMsNTIgbGVpLCBkaW4gY2FyZSAxNC43NzYuMTk2LDEwIGxlaSByZXByZXppbnTEgyBmaW5hbsWjYXJlIG5lcmFtYnVyc2FiaWzEgzwvc3Ryb25nPg0KDQo8c3Ryb25nPlZhbG9hcmVhIHRvdGFsxIMgZmluYWzEgyBhIHByb2llY3R1bHVpIGVzdGUgZGUgMTEuMjUyLjkxOCw5N2xlaS48L3N0cm9uZz4NCg0KPGltZyBjbGFzcz0iaW1nLXJlc3BvbnNpdmUgYWxpZ25sZWZ0IHdwLWltYWdlLTM1OCIgc3JjPSJodHRwOi8vbmV3LnZveC5yby9zdGlyaS13cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9aRS1CVi1Fc3QuanBnIiBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjU2NCIgaGVpZ2h0PSIzNzYiIC8+"}}