LISTA CONSULTĂRILOR PUBLICE DESFĂȘURATE PÂNĂ ÎN PREZENT