ANUNȚ – combaterea buruienii ambrozia


Comercializarea produselor și serviciilor de piață


           Având în vedere dispozițiile cuprinse la art. 8 din O.G nr. 99/2000, republicată – privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, potrivit căruia :

       ” Fiecare comerciant își stabilește programul de funcționare cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor.” ;

       Luând în considerare prevederile cuprinse la art. 7 alin.(2) din Regulamentul de comercializare a produselor și serviciilor de piață care statuează că:

       ” Agentul economic va notifica, în scris, Primăria Brașov , orice modificări ale orarului de funcționare aprobat initial, autorizația emisă rămânând valabilă însoțită de aprobarea în scris a Primăriei de modificare a orarului. Dacă noul orar depășește ora 22:00, conform legislației în vigoare, odată cu înștiințarea , comerciantul va depune acordul notarial al vecinilor limitrofi punctului de lucru. Pentru situațiile în care spațiul comercial nu are vecini direct afectați se vor depune declarațiile notariale în acest sens.

       Pentru agenții economici care dețin în zona centrului istoric conform PUG Brașov aprobat prin HCL nr. 144/2011, republicată conform HCL nr. 117/2021, atât punct de lucru cu activitate de alimentație publică cît și terasă autorizată conform legii, orarul de funcționare poate fi până la ora 24:00, fără să fie obligatorie prezentarea acordului notarial al vecinilor limitrofi punctului de lucru.”

       Prin aceste din urmă prevederi Primăria Brașov, își dă astfel acordul pentru ca orarul de funcționare în punctul de lucru cu activitate de alimentație publică să fie până la ora 24:00;

        Solicităm pe această cale tuturor agenților economici care dețin în zona centrului istoric, atât punct de lucru cu activitate de alimentație publică cît și terasă autorizată conform legii și care înțeleg să opteze ca orarul de funcționare să fie până la ora 24:00 să notifice de îndată în scris Primăria Brașov, despre opțiunea de a modifica orarul de funcționare la punctul de lucru cu activitate de alimentație publică până la ora 24:00.

        Notificarea astfel înregistrată la Primăria Municipiului Brașov reprezintă dovada agentului economic în ce privește modificarea orarului de funcționare, conf.HCL nr. 587/2019, republicată prin HCL nr. 401/31.05.2023, în fața oricărui organ de control.

        Notificarea poate fi depusă personal la Centrul de Informații Cetățeni de la sediul Primăriei Municipiului Brașov din Brașov, B-dul Eroilor nr. 8 sau on-line pe adresa : contact@brasovcity.ro.

ANUNȚ – PLAN PARCELAR ȘI TABEL PARCELAR


Conform prevederile art.  40 alin. 7 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut planul parcelar și tabelul parcelar pentru parcelele A 782 și F 781 din tarla 110.

În atenția proprietarilor/deținătorilor de terenuri de pe teritoriul UAT Brașov


În conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrosia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de ape, lacurilor, sistemelor de irigații și al bazinelor piscicole au obligația de a desfășura lucrări de prevenire, combatere și distrugere a acestei buruieni prin metode specifice, potrivit art. 7 din Hotărârea nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambosia, în perioada cuprinsă între răsărire și apariția primelor inflorescențe, respectiv până cel târziu la data de 30.06.2020.

Recenzarea gospodariilor aflate pe raza UAT Brasov in perioada 10 mai -31 iulie 2021


Prin prezenta va facem cunoscut ca in perioada 10 mai -31 iulie 2021 se va desfasura in Municipiul Brasov, Recensamantul General Agricol – Runda 2020.
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr.22/2020 privind Recensamantul General Agricol -Runda 2020 obiectul recensamantului il constituie recenzarea gospodariilor aflate pe raza UAT Brasov.

ANUNT [pdf]