ANUNȚ – PLAN PARCELAR ȘI TABEL PARCELAR


Conform prevederile art.  40 alin. 7 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut planul parcelar și tabelul parcelar pentru parcelele A 782 și F 781 din tarla 110.

În atenția proprietarilor/deținătorilor de terenuri de pe teritoriul UAT Brașov


În conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrosia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de ape, lacurilor, sistemelor de irigații și al bazinelor piscicole au obligația de a desfășura lucrări de prevenire, combatere și distrugere a acestei buruieni prin metode specifice, potrivit art. 7 din Hotărârea nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambosia, în perioada cuprinsă între răsărire și apariția primelor inflorescențe, respectiv până cel târziu la data de 30.06.2020.

Recenzarea gospodariilor aflate pe raza UAT Brasov in perioada 10 mai -31 iulie 2021


Prin prezenta va facem cunoscut ca in perioada 10 mai -31 iulie 2021 se va desfasura in Municipiul Brasov, Recensamantul General Agricol – Runda 2020.
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr.22/2020 privind Recensamantul General Agricol -Runda 2020 obiectul recensamantului il constituie recenzarea gospodariilor aflate pe raza UAT Brasov.

ANUNT [pdf]