• DEPUSE

  Construire Park & Ride – Bartolomeu

  Programul Operaţional Regional 2014-2020


  Valoarea totală a proiectului este de 54.667.427,01 lei (inclusiv TVA) din care contribuţia Municipiului Braşov este de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.082.357,54 lei reprezentând cofinanţarea proiectului.

  Obiective:
  Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES în municipiul Brașov prin încurajarea schimbării modale de la transportul privat la transportul public prin intermediul unei parcări de transfer de tip „park and ride”.
  1 Construirea unei parcări de transfer de tip „park and ride” pe o suprafață de circa 6.000 mp, regim de înălțime -2S+P+1E, pentru un număr de aproximativ 700 de locuri de parcare.
  2. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 0,62% în primul an de operare a investiției.
  3. Creșterea numărului de pasageri cu transportul în comun cu 2,61% în primul an de operare a investiției.
  4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 3,28% în primul an de operare a investiției.

  Rezultate:
  1. Rezultatele așteptate în funcție de activitățile proiectului:
  Parcări de transfer de tip „park and ride” construite (nr./nr.locuri)
  Valoare la începutul implementării proiectului – 0
  Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 1/700
  2. Rezultat așteptat:
  Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
  – primul an de implementare a proiectului (anul de bază) – 2019 – 0
  – primul an de după finalizarea implementării proiectului – 2022 – 1,48
  – ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare – 2026 – 1,86
  3. Rezultat așteptat:
  Creșterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse (nr.persoane)
  – primul an de implementare a proiectului (anul de bază) – 2019 – 0
  – primul an de după finalizarea implementării proiectului – 2022 – 365
  – ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare – 2026 – 730
  4. Rezultat așteptat:
  Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)
  – primul an de implementare a proiectului (anul de bază) – 2019 – 0
  – primul an de după finalizarea implementării proiectului – 2022 – 301855
  – ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare – 2026 – 711750

  Activități:
  Marea majoritate a navetiștilor/turiștilor se deplasează către municipiu utilizând mașinile personale, astfel ca la orele de varf se formează ambuteiaje, generând efectele menționate mai sus.
  Proiectul va pune la dispoziția acestor persoane o parcare de transfer cu 700 de locuri amplasată lângă un terminal de transport public ce are capacitatea de a prelua fluxuri însemnate de călători și a le direcționa prin intermediul liniilor de transport ce trec pe aici către cele mai importante puncte de interes atât pentru forța de munca cât și pentru turiști, asigurând o conectivitate bună pentru toate categoriile de interese.
  Posibilitatea de a parca autoturismul personal în park & ride va genera un transfer de persoane dinspre transportul auto privat către transportul în comun, conducând la scăderea numărului de mașini în trafic și la reducerea emisiilor de carbon din transport la nivelul arealului de studiu, fapt ce demonstrează relevanța proiectului atât pentru îmbuntățirea mobilității în interiorul municipiului cât și a mediului înconjurător.

 • DEPUSE

  Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare – Traseu 1

  Programul Operaţional Regional 2014-2020


  Valoarea totala a proiectului este de 8.137.245,34 lei inclusiv TVA, din care contribuţia Municipiului Braşov de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 162.744,90 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului.

  Obiective:
  1. Modernizarea rețelei de piste de biciclete prin construirea unui traseu de piste de biciclete în lungime de 6 km și reabilitarea a 1135 mp de trotuare.
  2. Creșterea numărului de bicicliști și pietoni cu 11,19% în primul an de operare a investiției
  3. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 2,3% în primul an de operare a investiției.
  4. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 2,3% în primul an de operare a investiției

  Rezultate:
  Prin implementarea proiectului va fi realizată o infrastructură dedicată modurilor active de deplasare (mersul cu bicicleta și mersul pe jos), prin utilizarea cărora vor fi atinse următoarele rezultate:
  – Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și îmbunătățirea calității aerului prin utilizarea modurilor active de deplasare în defavoarea transportului cu autoturismul personal;
  – Reducerea nivelului de zgomot, în comparație cu mijloacele clasice de transport în comun și reducerea consumului de resurse primare din combustibili fosili;
  – Reducerea transportului privat și creșterea nivelului de utilizare a modurilor active de deplasare (mersul cu bicicleta și mersul pe jos). Soluția tehnică prevede echipamente automatizate în punctele de parcare și bike sharing. Aceste stații nu necesită operator uman. Supravegherea video propusă prin proiect va fi realizată prin intermediul dispeceratului deja existent la nivelul administrației publice locale din Municipiul Brașov. Din punct de vedere instituțional, gestionarea investiției în etapa de operare va fi realizată de solicitant prin intermediul structurilor proprii, respectiv Serviciul Public Patrimoniu. Personalul de specialitate din cadrul acestui serviciu va asigura administrarea investiției. Accesul la infrastructura realizată prin proiect va fi deschis publicului larg. Mentenanța investiției în etapa de post implementare va fi realizată de o firmă specializată selectată în baza unei proceduri de achiziție publică conform prevederilor legale în vigoare. Costurile cu mentenanța infrastructurii realizate prin proiect vor fi acoperite din bugetul local. Rezultatele obținute prin realizarea infrastructurii propuse vor fi promovate prin intermediul activităților de promovare și publicitate incluse în cadrul prezentului proiect în vederea evidențierii comportamentelor sustenabile de mobilitate urbană și încurajarea cât mai multor cetățeni de a renunța la deplasarea cu autoturismul personal în favoarea mersului cu bicicileta sau a mersului pe jos.

 • DEPUSE

  Sistem centralizat de monitorizare şi control al traficului în municipiul Braşov

  Programul Operaţional Regional 2014-2020


  Valoarea totală a proiectului este de 32.159.144,66 lei (inclusiv TVA), din care contribuția Municipiului Brașov este de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 639.463,93 lei reprezentând cofinanțarea proiectului.

  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului consta în creșterea atractivității transportului public prin asigurarea unui management eficient al traficului, în vederea prioritizării transportului public la nivelul Municipiului Brașov, cu efect direct asupra diminuării emisiilor poluante cauzate de mijloacele de transport privat. Prin creșterea atractivității sistemului de transport public se urmărește descurajarea utilizării autoturismului pentru deplasările urbane și scăderea nivelului de congestie și poluare chimică și fonică generate de transportul privat. Astfel, se estimează că proiectul va genera o scădere a emisiilor de CO2 precum și al altor emisii precum NOx, PM10, etc.
  Proiectul contribuie la scăderea emisiilor de CO2 din municipiul Brașov provenite din transportul privat, prin creșterea numărului de persoane care renunță a se deplasa în municipiul Brașov cu mijloace de transport personale motorizate, în favoarea deplasărilor cu mijloacele de transport în comun.
  Proiectul face parte dintr-o abordare complexă care vizează creșterea calității sistemului de transport public și încurajarea locuitorilor Municipiului Brașov de a utiliza transportul public în defavoarea transportului privat cu vehicule personale. În această abordare integrată sunt incluse următoarele proiecte prioritare în cadrul POR, axa 4.1:
  • Achiziția de mijloace de transport moderne
  • Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente
  • Infrastructura de garaj pentru transport public
  • Amenajarea stațiilor pentru călători
  • Terminal transport urban Gara Brașov
  • Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare – Traseu 1
  • Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public
  Ca urmare a implementării acestui pachet de proiecte/ intervenții se estimează ca aproximativ 2% din deplasările efectuate în prezent cu mijloace de transport private vor fi efectuate cu sistemul de transport public.
  Proiectul contribuie atât la atingerea obiectivelor PMUD cât și a obiectivului specific 4.1 din POR 2014-2020 care vizează „reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana durabilă”.

  Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Gestionarea traficului aferent transportului public prin implementarea unor măsuri complementare și subsisteme tehnice: subsistem de prioritizare a transportului public și coordonare rutieră, subsistem de monitorizare și analiză video, instalarea de echipamente de semaforizare/semnalizare în intersecții, instalarea unor puncte fixe pentru realizarea măsurătorilor din trafic, în zonele aglomerate
  2. Realizarea unui centru de monitorizare și control al traficului în vederea asigurării fluidizării și prioritizării traficului aferent transportului public
  3. Optimizarea utilizării parcărilor, inclusiv prin reglementarea politicii parcărilor
  4. Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin încurajarea deplasărilor cu mijloacele de transport în comun, în detrimentul deplasării cu autoturismele personale (în varianta cu proiect, față de varianta fără proiect)
  Obiectivul de investiții se va implementa în intravilanul Municipiului Brașov, pe domeniul public. Echipamentele de monitorizare a traficului vor fi amplasate cu precădere în principalele intersecții și în zonele intens circulate, inclusiv în vecinătatea zonelor pietonale (ex. Piețe), a parcărilor publice etc., astfel:
  a) Intersecții propuse spre dotare cu echipamente de dirijare automată și prioritizare a transportului public
  b) Intersecții deja semaforizate și care vor fi modernizate astfel încât să asigure prioritizarea transportului public și creșterea siguranței pietonilor și a bicicliștilor
  c) Spații de parcare, aflate în proximitatea stațiilor de transport public
  d) Centrul de comandă, coordonare și monitorizare a traficului rutier la nivelul Municipiului Brașov – se implementează la adresa str. Hărmanului nr.15 Brașov, jud.
  Brașov. Clădirea se află în proprietatea Municipiului Brașov – istoric, locația a fost un punct termic de cartier, în prezent dezafectat, iar clădirea a fost trecută în conservare, fiind într-o stare tehnică bună.

  Proiectul propune o abordare integrată privind gestionarea traficului aferent transportului public, bazată pe o serie de măsuri complementare, după cum urmează:

  1. Sistem de prioritizare și management inteligent – adaptiv al traficului:
  – Instalarea de echipamente de semaforizare/semnalizare în sensurile giratorii, care, pe baza informațiilor de la punctele de măsurare a traficului, să poată prioritiza și optimiza deplasarea mijloacelor de transport public în comun.
  – Instalarea unor camere de supraveghere trafic în scopul identificării traseelor frecvente utilizate de autoturisme și orelor de vârf, pentru a modifica frecvența de trecere a mijloacelor de transport public, modifică traseele existente sau introduce rute noi, astfel încât să se satisfacă necesarul de mobilitate al populației.
  – Instalarea unor puncte fixe pentru realizarea măsurătorilor din trafic, în zonele aglomerate. Măsurătorile realizate vor viza atât date legate de numărul de autovehicule care tranzitează punctele respective, cât și date privind poluarea cu particule sau fonică. Rezultatele măsurătorilor vor fi utilizate pentru o mai bună gestionare a traficului și fluidizarea transportului public, astfel încât să se elimine/reducă blocajele în trafic a mijloacelor de transport public în comun.
  – Echipamentele de monitorizare a traficului vor fi amplasate cu precădere în principalele intersecții și în zonele intens circulate, inclusiv în vecinătatea zonelor pietonale, astfel încât să se poată lua măsurile necesare pentru fluidizarea traficului aferent transportului public și optimizarea rutelor și orarelor mijloacelor de transport public în comun, astfel încât să răspundă necesităților populației.
  – Realizarea branșamentelor electrice.
  – Conectarea centralizată a tuturor sistemelor din teren cu Centrul de Comandă, utilizând o rețea de comunicații dedicată.

  2. Amenajarea Centrului de monitorizare și control al traficului :
  – realizarea lucrărilor necesare pentru amenajarea și dotarea Centrului.
  – în vederea asigurării fluidizării și prioritizării traficului aferent transportului public, aici se va instala software-ul de management al traficului, software-ul de management al defectărilor, interfețele cu operatorii sistemului de management al traficului. Centrul care se dorește a fi implementat prin proiect va funcționa în regim permanent (24/7) și va acomoda un număr suficient de mare de operatori/sisteme ai/ale diverselor servicii de utilitate publică: sistemul de management al traficului rutier și al parcărilor publice, poliția locala și rutieră, reprezentanți operatori de utilități care desfășoară activitate non-stop (apa, electricitate, gaze naturale), conectare cu dispeceratele existente ale poliției, primăriei, serviciilor de urgență (ISU, 112 etc.).
  Centrul de Comandă va avea o arhitectură proprie complexă, bazată pe o platforma de comunicații de mare viteză, de ultima generație (tip IP) și o structură de servere care asigură puterea de procesare necesară.

  3. Gestionarea parcărilor publice – se au în vedere parcările din vecinătatea zonelor aglomerate ca element component al unei politici de promovare a transportului public. Se are în vedere asigurarea unei corelări între ofertele de parcare și disponibilitatea serviciului de transport public astfel încât locuitorii zonei și mai ales turiștii să fie îndrumați către zone cu parcare disponibilă (de regulă în afara centrului istoric sau a zonelor aglomerate) și asigurarea accesului la rute de transport public care fac legătura cu zone de interes precum: Centrul Istoric, zone de promenadă, spații de agrement. Același mecanism va putea fi folosit cu ocazia manifestărilor ocazionale (evenimente culturale, evenimente publice, etc.) care pot afecta continuitatea serviciului de transport public.
  – Optimizarea utilizării parcărilor din preajma zonelor aglomerate, cum ar fi zonele pietonale, astfel încât să se poată facilita parcarea autoturismelor personale și utilizarea transportului public către zonele de interes. Astfel, se pot reamplasa unele stații de călători în proximitatea acestor parcări publice, iar rezidenții și turiștii vor avea acces mai facil la parcarea autoturismelor și pot opta ulterior cu ușurință la utilizarea transportului în comun sau orice alt mijloc de transport cu emisii 0 de CO2: bicicleta, mersul pe jos, etc.
  – Gestionarea parcărilor se va realiza prin montarea unor echipamente de monitorizare a locurilor de parcare, prin implementarea unui sistem informatic pentru managementul integrat al parcărilor, cu următoarele funcționalități: detecția disponibilității locurilor de parcare; inventarierea locurilor de parcare; informare și semnalizare, incluzând o aplicație mobilă destinată conducătorilor auto, care va prezenta în timp real disponibilitatea locurilor de parcare din zona indicată de utilizator ca destinație a călătoriei; controlul modului de utilizare a parcărilor; rezervare și abonamente; plata pentru utilizarea locurilor de parcare; automatizarea parcărilor; analiza datelor. De asemenea sistemul de gestiune a parcărilor poate fi utilizat atât pentru informări cu privire la utilizarea în condiții atât legale cât și ilegale a parcărilor.
  În acest sens se pot defini zone cu risc pentru îngreunarea traficului transportului public (de exemplu: în proximitatea intersecțiilor) iar blocarea acestor zone poate genera alerte în sistem.
  De asemenea, în cadrul ariei de studiu a proiectului sunt implementate măsuri operaționale eficace privind politica parcărilor conform Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din Municipiul Brașov, conform HCL nr. 282/2017 privind modificarea și completarea HCL nr. 215/2017, respectiv: eliminarea parcărilor neregulamentare, reglementarea și taxarea parcărilor centrale.

  Rezultate așteptate

  1. Rezultat așteptat general : Scăderea anuală estimata a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an).
  2. Rezultat așteptat general: Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători (nr. pasageri).
  3. Rezultat așteptat legat de activitățile proiectului: Sistem de monitorizare și control al traficului creat.
  Obiectivul general al proiectului:
  Obiectivul general al proiectului constă în creșterea atractivității transportului public prin asigurarea unui management eficient al traficului, în vederea prioritizării transportului public la nivelul Municipiului Brașov, cu efect direct asupra diminuării emisiilor poluante cauzate de mijloacele de transport privat. Prin creșterea atractivității sistemului de transport public se urmărește descurajarea utilizării autoturismului pentru deplasările urbane și scăderea nivelului de congestie și poluare chimică și fonică generate de transportul privat.
  Proiectul contribuie la scăderea emisiilor de CO2 din municipiul Brașov provenite din transportul privat, prin creșterea numărului de persoane care renunță a se deplasa în municipiul Brașov cu mijloace de transport personale motorizate, în favoarea deplasărilor cu mijloacele de transport în comun.

  Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Gestionarea traficului aferent transportului public prin implementarea unor măsuri complementare și subsisteme tehnice: subsistem de prioritizare a transportului public și coordonare rutieră, subsistem de monitorizare și analiză video, instalarea de echipamente de semaforizare/semnalizare în intersecții, instalarea unor puncte fixe pentru realizarea măsurătorilor din trafic, în zonele aglomerate;

  2. Realizarea unui centru de monitorizare și control al traficului în vederea asigurării fluidizării și prioritizării traficului aferent transportului public;

  3. Optimizarea utilizării parcărilor, inclusiv prin reglementarea politicii parcărilor;

  4. Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin încurajarea deplasărilor cu mijloacele de transport în comun, în detrimentul deplasării cu autoturismele personale (în varianta cu proiect, față de varianta fără proiect).
  Obiectivul de investiții se va implementa în intravilanul Municipiului Brașov, pe domeniul public. Echipamentele de monitorizare a traficului vor fi amplasate cu precădere în principalele intersecții și în zonele intens circulate, inclusiv în vecinătatea zonelor pietonale (ex. Piețe), a parcărilor publice etc., astfel:
  a) Intersecții propuse spre dotare cu echipamente de dirijare automată și prioritizare a transportului public
  b) Intersecții deja semaforizate și care vor fi modernizate astfel încât să asigure prioritizarea transportului public și creșterea siguranței pietonilor și a bicicliștilor
  c) Spații de parcare, aflate în proximitatea stațiilor de transport public
  d) Centrul de comandă, coordonare și monitorizare a traficului rutier la nivelul Municipiului Brașov (se implementează la adresa str. Hărmanului nr.15 Brașov, jud.Brașov).

  Proiectul propune o abordare integrată privind gestionarea traficului aferent transportului public, bazată pe o serie de măsuri complementare, după cum urmează:

  1. Sistem de prioritizare și management inteligent – adaptiv al traficului:
  – Instalarea de echipamente de semaforizare/semnalizare în sensurile giratorii, care, pe baza informațiilor de la punctele de măsurare a traficului, să poată prioritiza și optimiza deplasarea mijloacelor de transport public în comun; – Instalarea unor camere de supraveghere trafic în scopul identificării traseelor frecvente utilizate de autoturisme și orelor de vârf, pentru a modifica frecvența de trecere a mijloacelor de transport public, modifică traseele existente sau introduce rute noi, astfel încât să se satisfacă necesarul de mobilitate al populației;
  – Instalarea unor puncte fixe pentru realizarea măsurătorilor din trafic, în zonele aglomerate. Măsurătorile realizate vor viza atât date legate de numărul de autovehicule care tranzitează punctele respective, cât și date privind poluarea cu particule sau fonică. Rezultatele măsurătorilor vor fi utilizate pentru o mai bună gestionare a traficului și fluidizarea transportului public, astfel încât să se elimine/reducă blocajele în trafic a mijloacelor de transport public în comun.
  – Echipamentele de monitorizare a traficului vor fi amplasate cu precădere în principalele intersecții și în zonele intens circulate, inclusiv în vecinătatea zonelor pietonale, astfel încât să se poată lua măsurile necesare pentru fluidizarea traficului aferent transportului public și optimizarea rutelor și orarelor mijloacelor de transport public în comun, astfel încât să răspundă necesităților populației.
  – Realizarea branșamentelor electrice.
  – Conectarea centralizată a tuturor sistemelor din teren cu Centrul de Comandă, utilizând o rețea de comunicații dedicată.

  2. Amenajarea Centrului de monitorizare și control al traficului:
  – Realizarea lucrărilor necesare pentru amenajarea și dotarea Centrului.
  – În vederea asigurării fluidizării și prioritizării traficului aferent transportului public, aici se va instala software-ul de management al traficului, software-ul de management al defectărilor, interfețele cu operatorii sistemului de management al traficului.

  3. Gestionarea parcărilor publice
  – Se au în vedere parcările din vecinătatea zonelor aglomerate ca element component al unei politici de promovare a transportului public, asigurarea unei corelări între ofertele de parcare și disponibilitatea serviciului de transport public astfel încât locuitorii zonei și, mai ales, turiștii să fie îndrumați către zone cu parcare disponibilă (de regulă în afara centrului istoric sau a zonelor aglomerate) și asigurarea accesului la rute de transport public care fac legătura cu zone de interes precum: Centrul Istoric, zone de promenadă, spații de agrement. Același mecanism va putea fi folosit cu ocazia manifestărilor ocazionale (evenimente culturale, evenimente publice, etc.) care pot afecta continuitatea serviciului de transport public;
  – Optimizarea utilizării parcărilor din preajma zonelor aglomerate, cum ar fi zonele pietonale, astfel încât să se poată facilita parcarea autoturismelor personale și utilizarea transportului public către zonele de interes. Astfel, se pot reamplasa unele stații de călători în proximitatea acestor parcări publice, iar rezidenții și turiștii vor avea acces mai facil la parcarea autoturismelor și pot opta ulterior cu ușurință la utilizarea transportului în comun sau orice alt mijloc de transport cu emisii 0 de CO2: bicicleta, mersul pe jos, etc;
  – Gestionarea parcărilor se va realiza prin montarea unor echipamente de monitorizare a locurilor de parcare, prin implementarea unui sistem informatic pentru managementul integrat al parcărilor, cu următoarele funcționalități: detecția disponibilității locurilor de parcare; inventarierea locurilor de parcare; informare și semnalizare, incluzând o aplicație mobilă destinată conducătorilor auto, care va prezenta în timp real disponibilitatea locurilor de parcare din zona indicată de utilizator ca destinație a călătoriei; controlul modului de utilizare a parcărilor; rezervare și abonamente; plata pentru utilizarea locurilor de parcare; automatizarea parcărilor; analiza datelor. De asemenea sistemul de gestiune a parcărilor poate fi utilizat atât pentru informări cu privire la utilizarea în condiții atât legale cât și ilegale a parcărilor.
  În acest sens se pot defini zone cu risc pentru îngreunarea traficului transportului public (de exemplu: în proximitatea intersecțiilor) iar blocarea acestor zone poate genera alerte în sistem.

  Rezultate așteptate

  1. Rezultat așteptat general:
  – Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an);
  – Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători (nr. pasageri).

  2. Rezultat așteptat legat de activitățile proiectului:
  – Sistem de monitorizare și control al traficului creat.

 • DEPUSE

  Terminal transport urban Gara Braşov

  Programul Operaţional Regional 2014-2020


  Valoarea totală a proiectului este de 14.345.209,68 lei inclusiv TVA, din care contribuţia Municipiului Braşov este de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 286.904,19 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului.

  Obiective:
  Scopul proiectului este de a crește atractivitatea sistemului de transport public din municipiu prin amenajarea unui terminal modern în zona gării Brașov care să asigure un transfer intermodal eficient, rapid și confortabil.
  Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES în municipiul Brașov prin încurajarea schimbării modale de la transportul auto privat la transportul public.
  Planul de mobilitate urbană durabilă al Polului de Creștere Brașov a analizat evoluția viitoare a mobilității urbane din perspectiva a două scenarii, astfel:
  – scenariul „a face minimum” presupune exclusiv realizarea/finalizarea proiectelor angajate până la momentul elaborării PMUD, fapt ce va duce la scăderea calității vieții prin lipsa de măsuri care să contracareze efectele creșterii numărului de vehicule private, degradării calității din sistemul de transport public, etc.
  – scenariul „a face ceva” propune implementarea unor proiecte gândite sinergic, într-o abordare integrată a mobilității la nivelul municipiului Brașov, prin care se urmărește descurajarea utilizării autoturismelor personale pentru deplasarea pe raza municipiului în paralel cu încurajarea și sprijinirea transportului public și a modurilor nemotorizate de transport, obtinându-se astfel reducerea emisiilor GES și a poluării fonice la nivelul municipiului.
  Realizarea unui terminal de transport public care va facilita accesul la serviciile de transport public într-un punct important privind accesibilitatea și mobilitatea la nivelul localității și a zonei metropolitane – Gara Brașov / Autogara nr. 1, împreună cu măsuri complementare care vor contribui la îmbunătățirea serviciilor de transport public și a modurilor de transport nemotorizate, este una dintre măsurile subliniate ca fiind imperios necesare în scenariul „a face ceva”. Investiția va facilita transferul intermodal (transport public – transport feroviar) încurajând, astfel, persoanele care intra în sau ies din Brașov utilizând autoturismul personal să renunțe la acesta și să folosească transportul public local și cel feroviar. Astfel, terminalul va contribui la reducerea fluxurilor motorizate pe rețeaua stradală a municipiului, decongestionarea traficului și reducerea cererii de locuri de parcare din municipiu, consecințe ce se vor concretiza în reducerea emisiilor de echivalent CO2 din traficul rutier la nivelul municipiului Brașov.
  În aceste condiții, proiectul răspunde atât obiectivelor PMUD cât și obiectivului specific al PI4e din POR 2014-2020 care vizează „reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

  Obiectivele specifice ale proiectului
  OS 1. Construirea unui terminal de transport public pe o suprafata de 6.597mp ce va ingloba 12 peroane pentru autobuze și unul pentru troleibuze precum și spatii destinate pasagerilor
  Dezvoltarea municipiului Brașov ca pol de Creștere economica a avut drept consecinte schimbari socio-economice importante la nivelul zonei metropolitane (flux migratoriu insemnat între municipiu și zona metropolitana, relocarea companiilor dinspre municipiu către periferie, în paralel cu concentrarea în municipiu a principalelor institutii publice/de educatie/sanatate precum și a industriilor IT și servicii), ce au generat un fenomen în Creștere al navetismului între Brașov și localitatile limitrofe (peste 25.000 de persoane în 2011, conform PMUD). De asemenea, Brașovul atrage anual un număr insemnat de turisti (in Creștere în fiecare an), fapt ce complica situatia traficului și a cererii de locuri de parcare.
  Investiția va pune la dispoziția navetiștilor și a turiștilor un terminal de transport public facilitând accesul acestora la servicii de transport public prin cele 13 peroane ce vor deservi 12 trasee de transport public. În plus, amplasarea acestuia lângă Gara Brașov și Autogara nr.1, organizarea fluxurilor de călători (îmbarcarea și debarcarea) precum și spațiile auxiliare destinate pasagerilor (sala de așteptare, asigurarea funcțiunilor specifice de informare și control acces, amenajarea de trotuare și spații verzi etc.) au rolul de a ușura transferul dinspre Gara/Autogara către transportul public micsorând timpii de așteptare și sporind confortul și siguranța pasagerilor în interiorul terminalului.
  OS 2. Creșterea numărului de pasageri cu transportul în comun cu 1,81% în primul an de operare a investiției.
  Atractivitatea sistemului de transport public va crește prin implementarea unor proiecte selectate pe Lista de proiecte prioritare din DJFESI Brașov (achiziție mijloace de transport în comun, amenajare benzi dedicate transportului în comun, sistem de management informatizat), astfel că realizarea investiției va facilita transferul navetiștilor care în prezent se deplasează cu autoturismul personal dinspre municipiul Brașov spre zona metropolitană și invers, către sistemul de transport în comun, respectiv combinarea transportului feroviar în afara municipiului cu sistemul de transport public în interiorul acestuia.
  Terminalul de transport urban de la Gara Brașov va facilita prin intermediul celor 12 linii de transport public pe care le deservește accesul navetiștilor și turiștilor la cele mai importante puncte de interes din Brașov, pe de o parte, respectiv accesul la transportul feroviar (Gara Brașov) și cel intrajudețean (Autogara nr. 1) a locuitorilor din toate cartierele municipiului, de altă parte. În aceste condiții, utilizarea transportului public devene mai atractivă prin confort, siguranță, timpi scăzuți de deplasare, cost, decât utilizarea autoturismului personal, astfel că navetiștii (atât cei care vin cât și cei care pleacă zilnic din Brașov) cât și turiștii vor fi încurajați să se deplaseze combinând transportul feroviar cu cel public. Consecințele acestui fenomen se vor cuantifica în creșterea numărului de pasageri din transportul public cu 1,81% în primul an de după finalizarea investiției față de scenariul „fară proiect”.
  OS 3. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 0,01% în primul an de operare a investiției. Măsurătorile și analizele traficului realizate prin PMUD și Studiul de trafic arată că numărul deplasărilor cu autoturismul personal este foarte ridicat, iar la orele de vârf se adaugă și cele ale navetiștilor. În plus, numărul ridicat de turiști pe care îi atrage municipiul complică situația atât în trafic cât și în privința locurilor de parcare.
  Unul dintre factorii care determină folosirea autoturismului personal este lipsa de atractivitate a transportului public precum și lipsa unor terminale de transport care să faciliteze combinarea mai multor tipuri de transport public: feroviar/intrajudetean în afara municipiului cu transportul public în interiorul municipiului. Realizarea terminalului de transport urban de lângă Gara Brașov va rezolva această problemă în cel mai important (aglomerat) punct de transbordare între sisteme de transport și va asigura accesul în cele mai importante puncte de interes/cartiere ale municipiului prin intermediul celor 12 linii de transport în comun deservite de terminal. În plus, complementaritatea acestei investiții cu cele privind creșterea atractivității transportului public (achiziție mijloace de transport în comun, benzi dedicate, sistem de management), va convinge navetiștii și turiștii să renunțe la deplasarea în interiorul orașului cu autoturismul personal. Astfel, distribuția modală a transportului se va modifica în consecința prin diminuarea procentelor deținute de transportul auto privat, pentru aria de studiu a proiectului fiind estimată prin analizele studiului de trafic o scădere cu 0,01% în primul an de operare a investiției.
  OS 4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 1,70% în primul an de operare a investiției.
  Poluarea atmosferică și fonică existente în municipiul Brașov se datorează în mare măsură traficului rutier, astfel că scenariul „a face ceva” recomandat de PMUD vizează investiții care contribuie la descurajarea transportului auto privat și încurajarea transportului public și al modurilor nemotorizate de transport.
  Realizarea investiției va facilita accesul rapid și usor al navetiștilor din afara municipiului și al turiștilor la sistemul de transport public local precum și accesul navetiștilor din municipiu către Gara Brașov / Autogara nr. 1, contribuind la transferul unui număr de utilizatori de la transportul privat la transportul public fapt ce va duce la scaderea volumelor de trafic, la reducerea cererii de locuri de parcare din interiorul municipiului si, în final, la reducerea emisiilor GES provenite din traficul rutier. De asemenea, în zona terminalului vor fi amenajate o parcare pentru biciclete precum și un punct de bike-sharing. Realizate printr-o investiție complementară, acestea au rolul de a dezvolta componenta de intermodalitate între mersul cu bicicleta și serviciul de transport public pe diverse trasee din municipiu, contribuind astfel și la promovarea modurilor nemotorizate de transport.
  Astfel, conform estimărilor furnizate de Studiul de trafic, în primul an după implementarea proiectului, cantitatea de CO2 echivalent va fi cu 1,70% mai mică în aria de influență a proiectului față de situația în care proiectul nu ar fi fost realizat (scenariul „fără proiect” al PMUD) și nu va genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu.

  Rezultate:
  1. Rezultat așteptat:
  Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
  – primul an de implementare a proiectului (anul de baza) – 2019 – 0,79
  – primul an de după finalizarea implementării proiectului – 2022 – 1,07
  – ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare – 2026 – 2,76
  2. Rezultat așteptat:
  Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)
  – primul an de implementare a proiectului (anul de baza) – 2019 – 0,79
  – primul an de după finalizarea implementarii proiectului – 2022 – 566115
  – ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare – 2026 – 2710125

 • DEPUSE

  Extindere sistem de management informatizat pentru transportul public

  Programul Operaţional Regional 2014-2020


  Valoarea totală a proiectului este de 16.066.631,64 lei inclusiv TVA, din care contribuţia Municipiului Braşov este de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 318.684,37 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului.

  Obiective:
  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea atractivității transportului public prin îmbunătățirea serviciilor de informare a călătorilor și extinderea sistemului de taxare automată la nivelul Municipiului Brașov, cu efect direct asupra diminuării emisiilor poluante cauzate de mijloacele de transport (autoturisme) private. Prin creșterea atractivității sistemului de transport public se urmărește descurajarea utilizării autoturismului personal pentru deplasările urbane și scăderea nivelului de congestie și poluare chimică și fonică generate de transportul privat. Astfel, se estimează că proiectul va genera o scădere a emisiilor de CO2 precum și al altor emisii precum
  NOx, PM10, etc., față de varianta în care nu se intervine.
  Realizarea obiectivului presupune extinderea sistemului de management informatizat al sistemului de transport public existent, atât din punct de vedere teritorial (adăugarea în sistemul informatizat a unor noi puncte de vânzare, a unor noi panouri de informare, extinderea flotei de autovehicule de transport în comun în care este disponibil sistemul de taxare automată), cât și funcțional (extinderea cu funcții de supraveghere video în toate mijloacele de transport în comun, implementarea unor soluții de numărare a călătorilor în unele autovehicule, extinderea funcțională cu facilități de achiziție/achitare online a titlurilor de transport, aplicație mobilă pentru informarea călătorilor etc.).
  Împreună cu cele doua proiecte deja finalizate în perioada anterioară de finanțare: ”Managementul informatizat al sistemului de transport în comun” și „Amenajare de stații capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun” , propunerea de proiect ”Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public” se referă la componentele principale ale sistemului de transport public de călători, respectiv componente de infrastructură de transport public, componente ale sistemului de managementul traficului și mijloace de transport aferente sistemelor de transport public de călători, contribuind astfel la realizarea unei intervenții integrate care se subscrie
  obiectivului stabilit pentru axa 4 a POR 2014-2020 respectiv pentru prioritatea de investiții 4.1.
  Proiectul face parte dintr-o abordare complexă care vizează creșterea calității sistemului de transport public și încurajarea locuitorilor Municipiului Brașov de a utiliza transportul public în defavoarea transportului privat cu vehicule personale. În această abordare integrată sunt incluse urmatoarele proiecte prioritare in cadrul POR, axa 4.1:
  • Achiziția de mijloace de transport moderne
  • Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente
  • Infrastructură de garaj pentru transport public
  • Amenajarea stații de călători
  • Terminal transport urban Gara Brașov
  • Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov
  Proiectul contribuie la atingerea atât a obiectivelor PMUD cât și a obiectivului specific 4.1 din POR 2014-2020 care vizează „reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana durabilă”.

  Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Creșterea numărului de stații de călători modernizate de la 115 (în prezent) la 165 prin instalarea de echipamente e-ticketing, informare călători și siguranță
  2. Extinderea sistemului eTicketing pentru toate vehiculele de transport public, inclusiv instalarea a 12 automate noi de vânzare titluri de călătorie
  3. Extinderea Sistemului de Supraveghere Video pentru siguranța călătorilor prin dotarea unui număr de 120 autovehicule existente cu camere video de supraveghere și sistemele aferente de stocare a imaginilor și extinderea Sistemului de Supraveghere Video
  în 50 de stații noi
  4. Extinderea Sistemului de Informare a Pasagerilor prin instalarea de panouri de informare dinamică în 50 de stații noi si 285 panouri de informare statică în toate celelalte stații și instalarea de 275 display-uri de informare moderne în vehiculele de
  transport public și implementarea unui sistem de numărare a călătorilor pe vehiculele selectate
  5. Implementarea unei aplicații software suport pentru transportul public, destinată cetățenilor, accesibilă de pe dispozitivele mobile
  inteligente, incluzând funcționalități pentru: harta traseelor de transport public; grafice/orare transport public; planificare călătorie; notificare sosire în punctul de destinație; plată electronică integrată; abonamente; notificări privind întârzieri sau probleme în trafic
  6. Creșterea nivelului de dotare tehnică a RATBV prin dezvoltarea Dispeceratului și implementarea unei rețele de comunicații cu vehiculele, la autobază
  7. Reducerea emisiilor de CO2 (GES) din transport cu minim 1% prin creșterea gradului de utilizare a transportului public în anii de sustenabilitate a proiectului (varianta cu proiect față de varianta fără proiect)

  Rezultate așteptate
  Detalii rezultat
  1. Rezultat așteptat legat de activitățile proiectului – Stații de transport public modernizate (nr.) -50
  Valoare la începutul implementării proiectului:115
  Valoare estimată la finalul implementării proiectului:165
  2. Rezultat așteptat legat de activitățile proiectului: Sistemul de management informatizat al transportului public extins pe toate componentele sale principale – Sistem Automat de Taxare, Sistem de Dispecerizare și Monitorizare flotă, Sistem Informare Pasageri și Sistem Supraveghere Video (nr.)
  Valoare la începutul implementării proiectului: 0
  Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1
  3. Rezultat așteptat general – Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
  2019/2020: S1 – 69.86 S2- 69.86 ; CAE: 0 (valoarea absolută) 0% (procentual)
  2023: S1- 76.32; S2 – 74.98 CAE: – 1.34 (valoarea absolută), – 1.79% (procentual)
  2027: S1 – 81.05; S2- 79.32; CAE: – 1.73 (valoarea absolută), – 2.18% (procentual)
  Scenariul fără proiect: S1
  Scenariul cu proiect: S2
  CAE – creșterea anuală estimată
  4. Rezultat așteptat general – Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)
  2019/2020: S1 – 34,748 S2 -34,748; CAE: 0 (valoarea absolută) 0% (procentual)
  2023: S1 – 37,612 S2 – 39,244; CAE: 1632 (valoarea absolută), 4.16%(procentual)
  2027: S1 – 40,713 S2 – 43,846; CAE: 3547 (valoarea absolută), 7.15% (procentual)
  Scenariul fără proiect: S1
  Scenariul cu proiect: S2
  CAE –creșterea anuală estimată

 • DEPUSE

  Infrastructura de garaj pentru transportul public

  Programul Operaţional Regional 2014-2020


  Valoarea totală a proiectului este de 76.440.247,46 lei inclusiv TVA, din care contribuţia proprie de 3.667.406,97 lei reprezentând cheltuieli neeligibile și 2% in valoare de 1.455.456,62 lei.

  Obiective:
  OS 1. Reabilitarea, construcția şi dotarea specifică a infrastructurii de garaj pentru transport public cu o suprafață totală construită la sol de 11.740 mp: Atractivitatea sistemului de transport public depinde în mare măsură de capacitatea operatorului de a asigura mentenanța vehiculelor la timp, cu reducerea perioadelor în care acestea nu sunt operaționale din cauze tehnice, precum și a condițiilor de curățenie și confort pe care pasagerii le așteaptă. Starea actuală a infrastructurii specifice este caracterizată de disfuncționalități importante ce se reflectă în starea necorespunzătoare a flotei și în lipsa de predictibilitate a curselor, cu efecte directe asupra imaginii de ansamblu a transportului public. Realizarea investiției va pune la dispoziția operatorului spații adecvate de garare a flotei, hale și magazii necesare mentenanței și alimentării cu combustibil, staţie de spălare-curăţare autovehicule, astfel că mijloacele de transport în comun vor circula în condiții optime atât din punct de vedere tehnic, cât și al curățeniei, asigurând frecvența și respectarea orarului și confortul necesare unui serviciu de transport public de calitate. Cum infrastructura de garaj va deservi întreaga flotă a operatorului, efectele modernizării investiției se vor reflecta asupra tuturor traseelor de transport public. Astfel, sistemul de transport în integralitatea sa va fi mult mai atractiv atât pentru locuitori, cât și pentru navetiști și turiști, fapt ce va conduce la scăderea deplasărilor cu autoturismele personale și la scăderea emisiilor GES, contribuind la îndeplinirea obiectivului general al proiectului.
  OS 2. Creșterea numărului de pasageri în aria de studiu a proiectului cu 4,17% în cinci ani de la finalizarea proiectului: Activitatea operatorului de transport public este afectată nu numai de vechimea parcului auto, ci și de lipsa unei infrastructuri de garaj corespunzător dimensionate și echipate astfel încât să asigure pregătirea mijloacelor de transport pentru efectuarea în condiții optime și în conformitate cu orarul stabilit a curselor. În aceste condiții, nu se pot asigura condițiile tehnice și pe cele de curățenie necesare autovehiculelor care să furnizeze pasagerilor confort și siguranță, frecvența curselor și respectarea orarului, astfel că transportul public nu este atractiv în rândul locuitorilor, navetiștilor și turiștilor. Pentru remedierea acestui aspect, s-a decis urmarea scenariului „a face ceva” din cadrul PMUD care prevede măsuri privind îmbunătățirea flotei de autobuze, inclusiv din punct de vedere tehnic și al aspectului, iar realizarea investiției (modernizarea/ construirea și dotarea spațiilor de garare a flotei, halelor și magaziilor necesare mentenanței și alimentării cu combustibil, stației de spălare-curățare autovehicule) are menirea de a îmbunătăți condițiile de transport public pe traseele din întreg municipiul Brașov. În aceste condiții, gradul de atractivitate al transportului public va crește corespunzător, astfel că numărul utilizatorilor, al pasagerilor, va crește cu 4,17 % în anul cinci de la implementarea proiectului față de scenariul „fără proiect”.
  OS 3. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 3,56% în cinci ani de la finalizarea proiectului: Schimbarea treptată a atitudinii populației față de problemele de mediu și atenția sporită față de aspectele care țin de calitatea vieții în municipiul Brașov se reflectă atât în creșterea timidă a numărului de călători care utilizează transportul public (în condițiile scenariului „a face minimum”), cât și al orientării treptate spre alte moduri de transport, nemotorizate. Realizarea investiției va contribui în mod decisiv la creșterea calității transportului public prin condițiile de transport oferite pasagerilor, asigurarea unei frecvențe optime curselor în condițiile respectării orarului, astfel că va accentua tendința de modificare a cotei modale a transportului privat cu autoturisme către transportul public. În aceste condiții, prognozele realizate prin Studiul de Trafic concluzionează că proiectul va determina o reducere a utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 3,56% în ultimul an de durabilitate în raport cu scenariul „fără proiect” și nu va genera creșteri în afara ariei de studiu.
  OS 4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 3,65% în cinci ani de la finalizarea proiectului: Vechimea semnificativă a parcului auto și infrastructura de garaj necorespunzătoare pe care le deține operatorul de transport public se reflectă și în gradul de poluare generat de sistemul de transport public datorită procentului mare de indisponibilitate tehnică a vehiculelor precum și a condițiilor tehnice în care acestea sunt utilizate. Realizarea investiției prin asigurarea unor condiții moderne, eficiente și prietenoase cu mediul de mentenanță și salubritate a autovehiculelor de transport public va face ca liniile de transport să fie deservite de troleibuze/autobuze corespunzătoare din punct de vedere tehnic și al curățeniei. În plus, durata crescută a anotimpului rece în regiune face ca pregătirea autovehiculelor la parametrii optimi de funcționare la pornire (interval de timp scurt, cu protecția sistemelor pneumatice și hidraulice și o bună vizibilitate prin suprafețele vitrate) să necesite spații închise, corespunzător dotate și organizate ca flux tehnologic, astfel că existența acestora va conduce scăderea consumului de carburanți și a emisiilor de CO2. De asemenea, creșterea calității transportului public va genera și creșterea atractivității acestui mod de transport în dauna transportului privat cu autoturisme, astfel că emisiile de noxe generate vor scădea proporțional. În concluzie, în anul cinci de la finalizarea proiectului, volumul de CO2 generat în zona vizată de proiect va scădea cu 3,65% față de scenariul „fără proiect”, cu consecințe pozitive directe asupra locuitorilor și al patrimoniului construit.

 • DEPUSE

  Construire Gradinițe în zona Tractorul Coresi

  Programul Operaţional Regional 2014-2020


  Valoarea totală a proiectului este de 7.888.352,11 lei inclusiv TVA, din care contribuţia Municipiului Braşov este de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 156.021,66 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului.

  Obiective:
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:
  Obiectivul general al proiectului este „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă”,

  Obiective specifice:
  1. Realizarea unei clădiri cu funcțiunea de grădiniță, situată pe str. Str. Ioan Popasu nr. 15 din municipiul Brașov, care să îndeplinească cerințele calitative, funcționale și specifice acestei utilizări, în conformitate cu reglementările și în vigoare.
  2. Mansardarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 11, situată pe Str. Tudor Vladimirescu nr. 33 din municipiul Brașov, în vederea eliminării supraaglomerării spațiilor pentru desfășurarea procesului educațional și asigurării unor condiții de siguranță și securitate adecvate pentru copiii înscriși la grădiniță
  3. Creșterea cu 170 de locuri a numărului de locuri în grădinițe în cartierul Tractorul din municipiul Brașov, din care 90 de locuri în grădinița nou construită pe Str. Ioan Popasu nr. 15, și 80 de locuri în grădinița situată pe Str. Tudor Vladimirescu
  4. Crearea a 20 locuri de muncă în faza de operare a celor două obiective de investiție

  Rezultate:
  Rezultate așteptat:
  Creștrearea capacității de învățământ pentru educația preșcolar.
  Creșterea numărului de beneficiari ai infrastructurii de educație
  Crearea de noi locuri de muncă

  Activități:
  Proiectul prevede creșterea ratei brute de cuprindere în învățământul preșcolar din municipiul Brașov prin cele 170 de locuri nou create în grădinița construită în zona Coresi Avantgarden (90 de locuri) și în Grădinița cu Program Prelungit nr. 11 (80 de locuri). Cu cele 170 de locuri realizate prin obiectivele de investiție ale proiectului – construirea unei grădinițe noi și extinderea prin mansardare a unei unei grădinițe existente – Municipalitatea va putea satisface un număr mai mare de cereri de înscriere în învățământul preșcolar. în Brașov funcționează 58 de grădinițe de stat și 13 grădinițe particulare, în care sunt înscriși, potrivit datelor statistice care au stat la baza elaborării SIDU, 12.337 de copii de vârstă preșcolară.

 • DEPUSE

  Reabilitare și Modernizare Colegiu Tehnic Baiulescu

  Programul Operaţional Regional 2014-2020


  Valoarea totală a proiectului este de 14.325.259,80 lei inclusiv TVA, din care contribuţia Municipiului Braşov este de 10.310.483,04 lei inclusive TVA.

  Obiective:
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
  Obiectivul general al proiectului răspunde obiectivului specific pentru Prioritatea de investiţii 4.5 „Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă”.
  Obiective specifice
  Consolidarea, reabilitarea și modernizarea clădirii corpului A și corpului B aparținând Colegiului Tehnic „Maria Baiulescu” și dotarea acestor spații cu echipamente și alte dotări necesare procesului de învățământ.
  2. Formarea profesională a 602 elevi, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

  Rezultate:
  Rezultate așteptate:
  Creșterea capacitatății infrastructurii care beneficiază de sprijin (educaţie pentru învăţământ profesional şi tehnic) – prin Creșterea spatiul destinat elevilor
  Creșterea numărului de participanţi la procesul educaţional.

  Activități:
  Investiția propusă prin proiectul de finațare este o investiție complexă prin care se dorește reabilitarea, modernizarea și dotarea celor două corpuri de cădire a Colegiului Tehnic Maria Baiulescu.

 • DEPUSE

  Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Braşov – Colegiul Tehnic Transilvania – Corp A

  Programul Operaţional Regional 2014-2020


  Valoarea totală a proiectului este de 9.291.309,44 lei inclusiv TVA, din care contribuţia Municipiului Braşov este de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 185.826,18 lei , reprezentând cofinanţarea proiectului.

  Obiective:
  a. Măsuri de eficienţă energetică :
  -Termoizolare ANVELOPA CLADIRE cu vata minerala
  -Înlocuire tâmplărie lemn cu tâmplărie performantă energetic cu geam termoizolant
  -Refacere instalații de încălzire echipamente centrală termică
  -Refacere instalație iluminat interior și monitorizare consumuri de energie electrică
  -Realizare ventilații locale cu recuperarea căldurii la Sala de consiliu și Cabinetul de Estetică
  -Montarea unei instalații de preparare apă caldă cu panouri solare
  b.Măsuri de conformare la cerința de securitate la incendiu

 • DEPUSE

  REALIZARE SPAȚII MULTIFUNCȚIONALE PENTRU RECREERE ȘI SPORT

  Programul Operaţional Regional 2014-2020


  Valoarea totală a proiectului este de 8.863.407,61 lei inclusiv TVA, din care contribuţia Municipiului Braşov este de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 173.068,15 lei , reprezentând cofinanţarea proiectului.

  Obiective:
  Spațiul multifuncțional va fi amenajat într-un cadru natural important pentru municipiul Brașov și anume, cartierul Răcădău. Proiectul va consta în amenajarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport, cu o suprafața de aproximativ 13500 mp, prevăzut cu o zonă de 1500 mp în care se practică învățarea regulilor de conduită în trafic pentru tinerii bicicliști.
  Spațiul va avea prevăzute spații verzi, mobilier urban, cișmele de apă, iluminat ecologic, wi-fi internet gratuit, stație de bike sharing, camere de supraveghere.

 • DEPUSE

  CONSTRUIRE CREȘA ÎN BRAȘOV STR. APOLLO

  Programul Operaţional Regional 2014-2020


  Valoarea totală a proiectului este de 10.213.691,43 lei inclusiv TVA, din care contribuţia Municipiului Braşov este de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.859.833,80 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului.

  Obiective:
  Clădirea va fi construită pe strada Apollo, cu regim de înălțime SP+P+1E, va funcționa cu program prelungit și va asigura o infrastructură modernă flexibilă.
  Spațiile interioare propuse: 6 camere grupe, 6 dormitoare, bucătărie, grupuri sanitare, vestiare, oficii, birouri, sala festivă.