ANUNȚ IMPORTANT


Începând cu data de 02.10.2023 se suspendă procedurile de atribuire/reatribuire a locurilor de parcare stabilite pentru perioada octombrie – noiembrie 2023, urmând ca desfășurarea acestora să se reia, online,  la o dată ulterioară.

Mai multe informații se vor afișa pe site-ul www.brasovcity.ro

ANUNȚ


 Începând cu data de 25.09.2023 reîncep procedurile de atribuire/reatribuire/relicitație a locurilor de parcare de reședință disponibile, conform calendar PROGRAMARI PROCEDURI ATRIBUIRE-REATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE DE RESEDINTA DISPONIBILE, pentru perioada SEPTEMBRIE-NOIEMBRIE 2023. Locul de desfășurare este curtea interioară a Primăriei Municipiului Brașov (intrarea dinspre Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor).

Participanții vor prezenta cartea de identitate/buletin și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecția tehnică periodică valabilă, original sau copie și documente necesare pentru obținere parcare, în cazul celor care nu au depus.

Persoanele care nu pot participa la procedură, pot delega o altă persoană printr-o împuternicire scrisă de mână, anexând în copie cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecția tehnică periodică valabilă.

La licitație se va prezenta o singură persoană /cerere/apartament/spațiu comercial.

       Documente necesare pentru parcare-persoane fizice:

–  cerere;

– documente privind domiciliul/reşedinţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere în imobilul aparţinând asociaţiei de proprietari/locatari, înregistrat la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), act de donaţie sau moştenire;

– copie după Certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate sau în folosinţă;

– documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) al autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat în formă autentică (cu excepţia rudelor de gradul I, caz în care contractul de comodat va fi neautentificat și însoțit de copia certificatului de naștere/căsătorie);

– certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);

– dovadă că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2009 sau orice alte documente care dovedesc încadrarea în prevederile unor alte acte normative şi Hotărâri ale Consiliului Local Braşov (dacă este cazul);

– cuponul de pensii (soţ-soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor (dacă este cazul);

– declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public.

 Documente necesare pentru parcare-persoane juridice:

– cerere;

– act de proprietate, contract  de  închiriere în imobil;

– certificat emis de Registrul Comerţului  care să ateste că societatea nu este radiată din evidenţele Registrului Comerţului, nu mai vechi de 30 zile la data licitaţiei;

– copie certificat unic de înregistrare (CUI);

– copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă. Copiile după documentele doveditoare vor fi semnate pentru conformitate pe proprie răspundere de către solicitant.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0268/416550 int. 194.

ANUNȚ – PRECIZARI procedura atribuire locuri de parcare de resedinta 2023


ÎN CAZUL MODIFICĂRII ULTERIOARE A REGULAMENTULUI ACTUAL DE PARCARE DE REȘEDINȚĂ, SE VOR APLICA PREVEDERILE ADOPTATE PRIN NOUL REGULAMENT DE PARCARE ȘI ASUPRA REZULTATULUI LICITAȚIILOR DERULATE.

ÎN LUNA AUGUST 2023 NU SE VOR ORGANIZA PROCEDURI DE LICITAȚII PENTRU A NU FI AFECTATĂ, DE PERIOADA DE CONCEDIU, PARTICIPAREA PERSOANELOR INTERESATE ÎN OBȚINEREA UNUI LOC DE PARCARE DE REȘEDINȚĂ.

PROCEDURILE DE LICITAȚIE VOR FI RELUATE ÎNCEPÂND CU LUNA SEPTEMBRIE 2023 ȘI VOR FI AFIȘATE PE SITE-UL www.brasovcity.ro

ANUNȚ – procedura atribuire locuri de parcare de resedinta 2023


Începând cu data de 03.04.2023 reîncep procedurile de atribuire/reatribuire/relicitație a locurilor de parcare de reședință disponibile, conform calendar PROGRAMARI PROCEDURI ATRIBUIRE-REATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE DE RESEDINTA DISPONIBILE, pentru perioada APRILIE-IULIE 2023.

Locul de desfășurare este curtea interioară a Primăriei Municipiului Brașov (intrarea dinspre Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor).

Participanții vor prezenta cartea de identitate/buletin și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecția tehnică periodică valabilă, original sau copie și documente necesare pentru obținere parcare, în cazul celor care nu au depus.

Persoanele care nu pot participa la procedură, pot delega o altă persoană printr-o împuternicire scrisă de mână, anexând în copie cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecția tehnică periodică valabilă.

La licitație se va prezenta o singură persoană /cerere/apartament/spațiu comercial.

       Documente necesare pentru parcare-persoane fizice:

–  cerere tip;

– documente privind domiciliul/reşedinţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere în imobilul aparţinând asociaţiei de proprietari/locatari, înregistrat la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), act de donaţie sau moştenire;

– copie după Certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate sau în folosinţă;

– documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) al autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat în formă autentică (cu excepţia rudelor de gradul I, caz în care contractul de comodat va fi neautentificat și însoțit de copia certificatului de naștere/căsătorie);

– certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);

– dovadă că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2009 sau orice alte documente care dovedesc încadrarea în prevederile unor alte acte normative şi Hotărâri ale Consiliului Local Braşov (dacă este cazul);

– cuponul de pensii (soţ-soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor (dacă este cazul);

– declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public.

 Documente necesare pentru parcare-persoane juridice:

– cerere;

– act de proprietate, contract  de  închiriere în imobil;

– certificat emis de Registrul Comerţului  care să ateste că societatea nu este radiată din evidenţele Registrului Comerţului, nu mai vechi de 30 zile la data licitaţiei;

– copie certificat unic de înregistrare (CUI);

– copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă. Copiile după documentele doveditoare vor fi semnate pentru conformitate pe proprie răspundere de către solicitant.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0268/416550 int. 194.

ANUNȚ – PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITARE A LOCURILOR DE PARCARE DE REȘEDINȚĂ AMENAJATE PE STR. CPT. ILIE BIRT


ÎN DATA DE 24.10.2022, ORA 9, LA SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BRAȘOV DIN BD. EROILOR NR.8 VA AVEA LOC PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITARE A LOCURILOR DE PARCARE DE REȘEDINȚĂ AMENAJATE PE STR. CPT. ILIE BIRT.

Locul de desfășurare este curtea interioară a Primăriei Municipiului Brașov (intrarea dinspre Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor).

Participanții vor prezenta cartea de identitate/buletin și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecția tehnică periodică valabilă, original sau copie/ și documente necesare pentru obținere parcare, în cazul celor care nu au depus.

Persoanele care nu pot participa la procedură, pot delega o altă persoană printr-o împuternicire scrisă de mână, anexând în copie cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecția tehnică periodică valabilă.

La licitație se va prezenta o singură persoană /cerere/apartament/spațiu comercial.

       Documente necesare pentru parcare-persoane fizice:

–  cerere;

– documente privind domiciliul/reşedinţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere în imobilul aparţinând asociaţiei de proprietari/locatari, act de donaţie sau moştenire;

– copie după Certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate sau în folosinţă;

– documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) al autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat în formă autentică (cu excepţia rudelor de gradul I);

– certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);

– dovadă că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2009 sau orice alte documente care dovedesc încadrarea în prevederile unor alte acte normative şi Hotărâri ale Consiliului Local Braşov (dacă este cazul);

– cuponul de pensii (soţ-soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor (dacă este cazul);

– declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public.

 Documente necesare pentru parcare-persoane juridice:

– cerere;

– act de proprietate, contract  de  închiriere în imobil;

– certificat emis de Registrul Comerţului  care să ateste că societatea nu este radiată din evidenţele Registrului Comerţului, nu mai vechi de 30 zile la data licitaţiei;

– copie certificat unic de înregistrare (CUI);

– copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă. Copiile după documentele doveditoare vor fi semnate pentru conformitate pe proprie răspundere de către solicitant.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0268/416550 int. 194.

ANUNȚ – Locuri de parcare – STR. CPT. ILIE BIRT


ÎNTRUCÂT PARCAJUL AMENAJAT PE STR. CPT. ILIE BIRT (18 LOCURI DE PARCARE) A DEVENIT PARCARE DE REȘEDINȚĂ, PERSOANELE INTERESATE POT DEPUNE DOCUMENTELE NECESARE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII UNUI LOC, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ”REGULAMENTULUI DE ATRIBUIRE ŞI FOLOSIRE A LOCURILOR DE PARCARE ÎN PARCĂRILE DE REŞEDINŢĂ DIN MUNICIPIUL BRAŞOV”, APROBAT PRIN H.C.L NR.927/2006, REPUBLICAT.

ÎN CAZUL ÎN CARE NUMĂRUL SOLICITĂRILOR DE ATRIBUIRE VA DEPĂȘI NUMĂRUL LOCURILOR DISPONIBILE, ATRIBUIREA SE VA REALIZA ÎN CADRUL UNEI PROCEDURI COMPETITIVE CARE SE VA ORGANIZA PENTRU CARTIERUL SCHEI.

MAI MULTE INFORMAŢII PRIVIND ACEASTĂ PROCEDURĂ SE VOR AFIȘA PE SITE-UL WWW.BRASOVCITY.RO ȘI VOR FI COMUNICATE PRIN MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASA (MASS-MEDIA LOCALĂ).

ÎN PREZENT SUNT STABILITE, PÂNĂ ÎN DATA DE 19.10.2022,  PROCEDURI DE REATRIBUIRE/RELICITARE A LOCURILOR DE PARCARE DISPONIBILE PENTRU ALTE CARTIERE DIN MUN. BRAȘOV, URMÂND CA, DUPĂ DATA DE FINALIZARE A PROCEDURILOR DE REATRIBUIRE DEJA STABILITE, SĂ SE ANALIZEZE OPORTUNITATEA CONTINUĂRII ACESTORA CU PROGRAMAREA ALTOR ZONE ÎN CARE NU S-AU DESFĂȘURAT LICITAȚII.

Documente necesare pentru parcare-persoane fizice:

–  cerere;

– documente privind domiciliul/reşedinţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere în imobilul aparţinând asociaţiei de proprietari/locatari, act de donaţie sau moştenire;

– copie după Certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate sau în folosinţă;

– documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) al autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat în formă autentică (cu excepţia rudelor de gradul I);

– certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);

– dovadă că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2009 sau orice alte documente care dovedesc încadrarea în prevederile unor alte acte normative şi Hotărâri ale Consiliului Local Braşov (dacă este cazul);

– cuponul de pensii (soţ-soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor (dacă este cazul);

– declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public.

 Documente necesare pentru parcare-persoane juridice:

– cerere;

– act de proprietate, contract  de  închiriere în imobil;

– certificat emis de Registrul Comerţului  care să ateste că societatea nu este radiată din evidenţele Registrului Comerţului, nu mai vechi de 30 zile la data licitaţiei;

– copie certificat unic de înregistrare (CUI);

– copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă.

Copiile după documentele doveditoare vor fi semnate pentru conformitate pe proprie răspundere de către solicitant.

Aceste documente se pot transmite pe adresa de e-mail contact@brasovcity.ro sau pot fi depuse la sediul Primăriei Municipilui Brașov din Bd. Eroilor nr.8, la Centrul de Informații pentru Cetățeni, program:   L-J: 8.00-14.00, V: 8.00-13.00

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0268/416550 int. 194.

ANUNŢ IMPORTANT – PROGRAMARI PROCEDURI ATRIBUIRE-REATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE DE RESEDINTA 2022


Începând cu data de 16.05.2022 reîncep procedurile de atribuire/reatribuire/relicitație a locurilor de parcare de reședință disponibile, conform calendar PROGRAMARI PROCEDURI ATRIBUIRE-REATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE DE RESEDINTA 2022 anexat.

Locul de desfășurare este curtea interioară a Primăriei Municipiului Brașov (intrarea dinspre Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor).

Participanții vor prezenta cartea de identitate/buletin și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecția tehnică periodică valabilă, original sau copie/ și documente necesare pentru obținere parcare, în cazul celor care nu au depus.

Persoanele care nu pot participa la procedură, pot delega o altă persoană printr-o împuternicire scrisă de mână, anexând în copie cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecția tehnică periodică valabilă.

La licitație se va prezenta o singură persoană /cerere/apartament/spațiu comercial.

       Documente necesare pentru parcare-persoane fizice:

–  cerere;

– documente privind domiciliul/reşedinţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere în imobilul aparţinând asociaţiei de proprietari/locatari, act de donaţie sau moştenire;

– copie după Certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate sau în folosinţă;

– documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) al autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat în formă autentică (cu excepţia rudelor de gradul I);

– certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);

– dovadă că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2009 sau orice alte documente care dovedesc încadrarea în prevederile unor alte acte normative şi Hotărâri ale Consiliului Local Braşov (dacă este cazul);

– cuponul de pensii (soţ-soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor (dacă este cazul);

– declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public.

 Documente necesare pentru parcare-persoane juridice:

– cerere;

– act de proprietate, contract  de  închiriere în imobil;

– certificat emis de Registrul Comerţului  care să ateste că societatea nu este radiată din evidenţele Registrului Comerţului, nu mai vechi de 30 zile la data licitaţiei;

– copie certificat unic de înregistrare (CUI);

– copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă. Copiile după documentele doveditoare vor fi semnate pentru conformitate pe proprie răspundere de către solicitant.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0268/416550 int. 194.

Anexe:

ANUNŢ IMPORTANT „PROGRAMARI REATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE PENTRU RESTANTIERI 2021”


Începând cu data de 16.08.2021 reîncep procedurile de atribuire/reatribuire/relicitație a locurilor de parcare de reședință disponibile, conform calendar PROGRAMĂRI REATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE  DE REȘEDINȚĂ-2021 anexat.

Locul de desfășurare este afișat în listă programări.

Participanții vor prezenta cartea de identitate/buletin și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecția tehnică periodică valabilă, original sau copie/ și documente necesare pentru obținere parcare, în cazul celor care nu au depus.

Persoanele care nu pot participa la procedură, pot delega o altă persoană printr-o împuternicire scrisă de mână, anexând în copie cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecția tehnică periodică valabilă.

La licitație se va prezenta o singură persoană /cerere/apartament/spațiu comercial.

Respectarea măsurilor de siguranță este obligatorie pentru toți participanții (purtarea măștii de protecție, distanțarea, etc.).

       Documente necesare pentru parcare-persoane fizice:

–  cerere;

– documente privind domiciliul/reşedinţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere în imobilul aparţinând asociaţiei de proprietari/locatari, act de donaţie sau moştenire;

– copie după Certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate sau în folosinţă;

– documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) al autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat în formă autentică (cu excepţia rudelor de gradul I);

– certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);

– dovadă că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2009 sau orice alte documente care dovedesc încadrarea în prevederile unor alte acte normative şi Hotărâri ale Consiliului Local Braşov (dacă este cazul);

– cuponul de pensii (soţ-soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor (dacă este cazul);

– declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public.

 Documente necesare pentru parcare-persoane juridice:

– cerere;

– act de proprietate, contract  de  închiriere în imobil;

– certificat emis de Registrul Comerţului  care să ateste că societatea nu este radiată din evidenţele Registrului Comerţului, nu mai vechi de 30 zile la data licitaţiei;

– copie certificat unic de înregistrare (CUI);

– copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă. Copiile după documentele doveditoare vor fi semnate pentru conformitate pe proprie răspundere de către solicitant.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0268/416550 int. 194.

ANUNŢ IMPORTANT „AMÂNARE LICITAŢIE PARCĂRI”