• ÎN IMPLEMENTARE

  CONSTRUIRE GRADINIȚE ÎN ZONA TRACTORUL CORESI

  Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR/296/4/4/, componenta 1: POR/2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.4: Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formarea profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4: Creșterea calității infrastructurii în vederea accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov implementează proiectul cu titlul Construire grădinițe în zona Tractorul Coresi, cod SMIS 127287, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR/296/4/4/, componenta 1: POR/2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.4: Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formarea profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4: Creșterea calității infrastructurii în vederea accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

  Beneficiar

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov, conform Contract de finanțare nr. 5183 / 09.03.2020.

  Perioada de implementare

  Perioada de implementare a proiectului este de 51 de luni, respectiv între data 19.09.2017 şi data 30.11.2021, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Valoare proiect
   Valoarea totală a proiectului este de 7.888.352,11 lei din care:

  • 7.801.083,20 lei valoare totală eligibilă, din care:
   • 6.630.920,74 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
   • 1.014.140,74 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Buget de Stat
   • 156.021,72 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului
  • 87.268,91 lei valoare neeligibilă inclusiv TVA.
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”, încadrându-se în obiectivul Priorității de investiții 4.4. „Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”.
  Educația reprezintă un factor cheie al dezvoltării societății și ea începe de la vârste foarte mici (sub 5 ani). Actul educațional preșcolar nu se poate desfășura fără o infrastructură specială, dotată corespunzător, prin care serviciile prestate de autorități să se poată ridica la nivelul exigențelor actuale. Analizele socio-economice evidențiază relația cauzală între nivelul de dezvoltare a capacităților forței de muncă și starea infrastructurii (existența spațiilor și dotărilor adecvate) în care se desfășoară procesul educațional. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială. Autoritățile locale la nivelul UAT Municipiul Brasov au conștientizat importanța și necesitatea unei astfel de investiții și au inclus construirea de creșe și grădinițe între prioritățile Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Zonei Metropolitane Brașov. Realizarea celor două obiective de investiție va contribui la consolidarea rolului orașului Brașov ca motor de creștere, prin abordarea deficiențelor actuale în sistemul de învățământ și îmbunătățirea disponibilității, calității și relevanței infrastructurii educaționale și al dotării acesteia. Rezultatele așteptate vizează asigurarea accesului la educația timpurie în vederea obținerii unor rezultate educaționale mai bune, în paralel cu promovarea participării și reintegrarea părinților pe piața muncii.

  Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Realizarea unei clădiri cu funcțiunea de grădiniță, situată pe str. Str. Ioan Popasu nr. 15 din municipiul Brașov, care să îndeplinească cerințele calitative, funcționale și specifice acestei utilizări, în conformitate cu reglementările și în vigoare.
  2. Mansardarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 11, situată pe Str. Tudor Vladimirescu nr. 33 din municipiul Brașov, în vederea eliminării supraaglomerării spațiilor pentru desfășurarea procesului educațional și asigurării unor condiții de siguranță și securitate adecvate pentru copiii înscriși la grădiniță.
  3. Creșterea cu 170 de locuri a numărului de locuri în grădinițe în cartierul Tractorul din municipiul Brașov, din care 90 de locuri în grădinița nou construită pe Str. Ioan Popasu nr. 15, și 80 de locuri în grădinița situată pe Str. Tudor Vladimirescu.
  4. Crearea a 20 locuri de muncă în faza de operare a celor două obiective de investiție.
  Rezultate așteptate

  1. Creștrerea capacității de învățământ pentru educația preșcolară.
  Propunerea construirii unei grădinițe în cartierul Tractorul Coresi, având Sc=279 mp și Sd=763 mp, vine în întâmpinarea nevoilor părinților care lucrează, locuiesc în acest cartier în plină dezvoltare al orașului Brașov și optează pentru această soluție de educație, supraveghere și îngrijire a copiilor de vârstă prescolară. Noua grădiniță care se va construi în cartierul Tractorul Coresi va asigura spațiul necesar desfășurării în bune condiții a actului educațional, urmărind realizarea unui spațiu flexibil, cu funcțiuni bine definite ca amplasament, pentru a sprijini astfel desfășurarea procesului instructiv educativ de implementarea metodelor pedagogice cele mai moderne. Construcția va asigura îndeplinirea standardelor moderne de educație, sprijinirea copiilor în dobândirea de cunoștințe, capacitate și abilități necesare viitoarei activități școlare, înlesnind, de asemenea, implicarea părinților/ reprezentanților legali în activități sociale.
  Mansardarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 11 va contribui la îmbunătățirea condițiilor de studiu și microclimat oferite copiilor, precum și la asigurarea conformării la exigențele legislative actuale în ceea ce priveste implementarea măsurilor obligatorii necesare prevenirii și stingerii incendiilor și a asigurării unor condiții de siguranță și securitate crescute pentru preșcolarii înscriși la această grădiniță. Construcția existentă are Sc=711,61 mp și Sd=1645 mp, în regim de înălțime Sp+P+E, și funcționează în prezent cu 8 clase, în care sunt înscriși 220 de preșcolari. După realizarea investiției, Sd va crește la 2356,61 mp, adăugându-se alte 4 clase, astfel încât numărul total de preșcolari înscriși la grădiniță va crește la 300.
  2. Creșterea numărului de beneficiari ai infrastructurii de educație:
  În urma implementării proiectului, va crește cu 170 de locuri numărul de locuri în grădinițe în cartierul Tractorul din municipiul Brașov și se vor crea 20 de locuri noi de muncă.

  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov
  Manager de proiect – Gal Mihaela Director Executiv Adjunct
  Tel: +4 0268 416550
  Email: invest@brasovcity.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  REALIZARE INFRASTRUCTURĂ INTEGRATĂ PENTRU TRAFIC PIETONAL ŞI CICLISM CU FACILITĂŢI COMPLEMENTARE- TRASEU 1

  Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR /182/4/1, componenta 1: POR /2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședintă de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov implementează proiectul cu titlul „Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal şi ciclism cu facilităţi complementare- Traseu 1”, cod SMIS 126994, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR /182/4/1, componenta 1: POR /2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședintă de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  Beneficiar

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov, conform Contract de finanțare nr. 5156/09.03.2020.

  Perioada de implementare

  Perioada de implementare a proiectului este de 34 de luni, respectiv între data 01.08.2018 si data 31.05.2021, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 8.137.245,34 lei din care:

  • 7.127.377,90 lei valoare totală eligibilă, din care:
   • 6.058.271,24 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
   • 926.559,10 lei valoare eligibila nerambursabilă din Buget de Stat
   • 142.547,56 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului
  • Valoare neeligibilă aferentă cheltuielilor neeligibile este de 1.009.867,44 lei
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES în municipiul Braşov prin creşterea atractivităţii modurilor de transport nemotorizate şi reducerea deplasărilor cu autoturismele personale. Planul de mobilitate urbană durabilă al Polului de Creştere Braşov a analizat evoluţia viitoare a mobilităţii urbane din perspectiva a două scenarii, astfel: – scenariul „a face minimum” presupune exclusiv realizarea/finalizarea proiectelor angajate până la momentul elaborării PMUD, fapt ce va duce la scăderea calităţii vieţii prin lipsa de măsuri care să contracareze efectele creşterii numărului de vehicule private, degradării calităţii din sistemul de transport public, etc – scenariul „a face ceva” propune implementarea unor proiecte gândite sinergic, într-o abordare integrată a mobilităţii la nivelul municipiului Braşov, prin care se urmăreşte descurajarea utilizării autoturismelor personale pentru deplasarea pe raza municipiului în paralel cu încurajarea şi sprijinirea transportului public şi a modurilor nemotorizate de transport, obţinându-se astfel reducerea emisiilor GES şi a poluării fonice la nivelul municipiului. Investiţiile în construirea unei infrastructuri integrate pentru ciclism şi trafic pietonal se încadrează în scenariul „a face ceva”, astfel că prin creşterea atractivităţii modurilor de transport nemotorizate, în paralel cu măsuri/proiecte complementare care vizează creşterea atractivităţii transportului public şi descurajarea utilizării autoturismelor private va contribui direct la reducerea traficului auto şi a emisiilor GES din municipiul Braşov. În aceste condiţii, proiectul răspunde atât obiectivelor PMUD cât şi obiectivului specific al PI4e din POR 2014-2020 care vizează „reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

  Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Modernizarea reţelei de piste de biciclete prin construirea unui traseu de piste de biciclete în lungime de 6km şi reabilitarea a 1135mp de trotuare;
  2. Creşterea numărului de biciclişti cu 10,18% şi a numărului de pietoni cu 11,19% în primul an de operare a investiţiei;
  3. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 2,3% în primul an de operare a investiţiei;
  4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 1,04 tCO2 în primul an de operare a investiţiei;
  Rezultate așteptate

  Prin implementarea prezentului proiect, va fi realizată o infrastructură dedicată modurilor active de deplasare (mersul cu bicicleta şi mersul pe jos), prin utilizarea cărora vor fi atinse următoarele rezultate:
  – Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) şi îmbunătăţirea calităţii aerului prin utilizarea modurilor active de deplasare în defavoarea transportului cu autoturismul personal;
  – Reducerea nivelului de zgomot, în comparaţie cu mijloacele clasice de transport în comun şi reducerea consumului de resurse primare din combustibili fosili;
  – Reducerea transportului privat şi creşterea nivelului de utilizare a modurilor active de deplasare (mersul cu bicicleta şi mersul pe jos). Soluţia tehnică prevede echipamente automatizate în punctele de parcare şi bike sharing. Aceste staţii nu necesită operator uman.

  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov
  Tel: +4 0268 416550
  Email: invest@brasovcity.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  REALIZARE INFRASTRUCTURĂ INTEGRATĂ PENTRU TRAFIC PIETONAL ŞI CICLISM CU FACILITĂŢI COMPLEMENTARE – TRASEU 2

  Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR/182/4/1/, componenta 1: POR/2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov implementează proiectul cu titlul Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal şi ciclism cu facilităţi complementare – Traseu 2, cod SMIS 126995, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR/182/4/1/, componenta 1: POR/2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  Beneficiar

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov, conform Contract de finanțare nr. 5154 / 09.03.2020.

  Perioada de implementare

  Perioada de implementare a proiectului este de 35 de luni, respectiv între data 01.08.2018 şi data 30.06.2021, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 3.828.799,94 lei din care:

  • 3.388.697,53 lei valoare totală eligibilă, din care:
   • 2.880.392,92, lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
   • 440.530,66 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Buget de Stat
   • 67.773,95 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului
  • 440.102,41 lei valoare neeligibilă.
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES în municipiul Braşov prin creşterea atractivităţii modurilor de transport nemotorizate şi reducerea deplasărilor cu autoturismele personale. Planul de mobilitate urbană durabilă al Polului de Creştere Braşov a analizat evoluţia viitoare a mobilităţii urbane din perspectiva a două scenarii, astfel: – scenariul „a face minimum” presupune exclusiv realizarea/finalizarea proiectelor angajate până la momentul elaborării PMUD, fapt ce va duce la scăderea calităţii vieţii prin lipsa de măsuri care să contracareze efectele creşterii numărului de vehicule private, degradării calităţii din sistemul de transport public, etc – scenariul „a face ceva” propune implementarea unor proiecte gândite sinergic, într-o abordare integrată a mobilităţii la nivelul municipiului Braşov, prin care se urmăreşte descurajarea utilizării autoturismelor personale pentru deplasarea pe raza municipiului în paralel cu încurajarea şi sprijinirea transportului public şi a modurilor nemotorizate de transport, obţinându-se astfel reducerea emisiilor GES şi a poluării fonice la nivelul municipiului. Investiţiile în construirea unei infrastructuri integrate pentru ciclism şi trafic pietonal se încadrează în scenariul „a face ceva”, astfel că prin creşterea atractivităţii modurilor de transport nemotorizate, în paralel cu măsuri/proiecte complementare care vizează creşterea atractivităţii transportului public şi descurajarea utilizării autoturismelor private va contribui direct la reducerea traficului auto şi a emisiilor GES din municipiul Braşov. În aceste condiţii, proiectul răspunde atât obiectivelor PMUD cât şi obiectivului specific al PI4e din POR 2014-2020 care vizează „reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

  Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Modernizarea reţelei de piste de biciclete prin construirea unui traseu de piste de biciclete în lungime de 4 km şi reabilitarea a 8015mp de trotuare;
  2. Creşterea numărului de biciclişti cu 11,01% şi a numărului de pietoni cu 16.38% în primul an de operare a investiţiei;
  3. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 3,95 % în primul an de operare a investiţiei;
  4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 2.49 tone echivalent CO2/an (aproximativ 7.87% fata de anul de baza) în primul an de operare a investiţiei.
  Rezultate așteptate

  Rezultate așteptate în funcție de activitățile proiectului:
  Prin implementarea acestui proiect va fi realizată o infrastructură dedicată modurilor active de deplasare (mersul cu bicicleta şi mersul pe jos), prin utilizarea cărora vor fi atinse următoarele rezultate:
  Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) şi îmbunătăţirea calităţii aerului prin utilizarea modurilor active de deplasare în defavoarea transportului cu autoturismul personal;
  Reducerea nivelului de zgomot, în comparaţie cu mijloacele clasice de transport în comun şi reducerea consumului de resurse primare din combustibili fosili;
  Reducerea transportului privat şi creșterea nivelului de utilizare a modurilor active de deplasare (mersul cu bicicletă şi mersul pe jos). Soluția tehnică prevede echipamente automatizate în punctele de parcare şi bike sharing. Aceste staţii nu necesită operator uman.

  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov
  Manager de proiect – Loga Dumitru Doru Mugurel Director Executiv Direcția Tehnică
  Tel: +4 0268 416550
  Email: mugur.loga@brasovcity.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.ro


  Municipiul Brașov
  B-dul. Eroilor, Nr. 8 Braşov, telefon/fax 0268 410644
  www.brasovcity.ro

  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  ACHIZIȚIA DE MIJLOACE DE TRANSPORT MODERNE

  Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR /182/4/1, componenta 1: POR /2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședintă de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov implementează proiectul cu titlul „achiziția de mijloace de transport moderne”, cod SMIS 126996, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR /182/4/1, componenta 1: POR /2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședintă de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  Beneficiar

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov, conform Contract de finanțare nr. 5058/7.02.2020.

  Perioada de implementare

  Perioada de implementare a proiectului este de 18 de luni, respectiv între data 7.02.2020 si data 7.08.2021, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 91.271.190 lei din care:
  VALOARE TOTALĂ ELIGIBILĂ: 76.741.778,23 LEI, din care
  finanţare nerambursabilă 98%:75.206.942,67 lei
  cofinanţare 2%: 1.534.835,56 lei
  VALOARE CHELTUIELI TOTALE NEELIGIBILE: 14.529.411,77 LEI

  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în municipiul Braşov prin creşterea atractivităţii transportului public ca urmare a modernizării flotei de vehicule.
  Prin creşterea atractivităţii sistemului de transport public se urmăreşte descurajarea utilizării autoturismului pentru deplasările urbane şi scăderea nivelului de congestie şi poluare chimică şi fonică generate de transportul privat, generând în mod direct scăderea emisiilor de CO2 precum şi al altor emisii (NOx, PM10 etc.). Conform scenariului „fără proiect” definit în PMUD, creşterea numărului de autovehicule private din viitorul apropiat va genera o creştere accentuată a emisiilor de carbon, motiv pentru care scenariul „cu proiect” („a face ceva”) impune adoptarea de măsuri concrete privind creşterea numărului de persoane utilizatoare a transportului public şi renunţarea în egală măsură la utilizarea autorturismelor personale. Astfel, înlocuirea vehiculelor de transport public cu vechime ridicată şi grad crescut de uzură fizică şi morală, cu vehicule de transport noi, eficiente energetic şi cu nivel redus de emisii poluante este de natură să crească nu numai eficienţa activităţii de transport public, ci şi gradul de atractivitate a acestui mod de transport în rândul populaţiei muncipiului şi al celor din zona metropolitană care lucrează pe raza municipiului. În plus, proiectul face parte dintr-o abordare complexă, integrată şi complementară, alături alte proiecte din cadrul PMUD (proiecte care vizează infrastructura utilizată de transportul public, componente ale sistemelor de managementul traficului precum şi alte investiţii destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană) astfel că, implementarea acestuia va contribui direct la reducerea traficului auto şi deci a emisiilor de carbon din Municipiul Braşov.

  Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Creşterea numărului de pasageri pe liniile vizate de proiect cu 34,72 % ca urmare a achiziţionării a 25 de troleibuze şi 10 autobuze hibrid.
  2. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 15,08 % în cinci ani de la finalizarea proiectului.
  3. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 19,84% în cinci ani de la finalizarea proiectului.
  Rezultate așteptate

  Rezultate așteptate în funcție de activitățile proiectului:

  • Achiziția a 25 de troleibuze, valoare estimată la finalul implementării proiectului.
  • Achiziția a 10 de autobuze hibrid, valoare estimată la finalul implementării proiectului.
  • Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an).
  • Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri).
  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov
  Manager de proiect – Mihaela Gal Director Executiv Adjunct Direcția Tehnică
  Tel: +4 0268 416550
  Email: mihaela.gal@brasovcity.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.ro


  Municipiul Brașov
  B-dul. Eroilor, Nr. 8 Braşov, telefon/fax 0268 410644
  www.brasovcity.ro

  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  AMENAJARE BENZI DEDICATE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV ȘI TROTUARE ADIACENTE

  Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR /182/4/1, componenta 1: POR /2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședintă de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov implementează proiectul cu titlul „Amenajare benzi dedicate transportului public în municipiul Brașov și trotuare adiacente”, cod SMIS 126993, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR /182/4/1, componenta 1: POR /2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședintă de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  Beneficiar

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov, conform Contract de finanțare nr. 5019/23.12.2019.

  Perioada de implementare

  Perioada de implementare a proiectului este de 34 de luni, respectiv între data 01.06.2018 si data 31.03.2021, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 16.635.940,40 lei din care:

  • 14.140.549,35 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
  • 2.162.672,20 lei valoare eligibila nerambursabilă din Buget de Stat
  • 332.718,85 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea atractivității transportului public din Municipiul Brașov, prin amenajarea de benzi dedicate și trotuare adiacente, cu efect pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat. Pornind de la Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și de la Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Brașov în care au fost evidențiate principalele deficiențe care afectează calitatea vieții și mobilitatea la nivelul Municipiului Brașov, respectiv poluarea atmosferică și fonică datorate traficului rutier motorizat s-a stabilit scopul proiectului – creșterea nivelului calității vieții locuitorilor din Municipiul Brașov prin îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de mediu.
  Prin creșterea atractivității sistemului de transport public se urmărește descurajarea utilizării autoturismului pentru deplasările urbane, scăderea nivelului de congestie și poluare chimică și fonică generate de transportul privat, creșterea vitezei medii de deplasare a vehiculelor de transport public de călători și implicit reducerea timpului petrecut de acestea în trafic, generând în mod direct scăderea emisiilor de echivalent CO2.

  Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Creșterea numărului de pasageri cu 7% în ultimul an al perioadei de durabilitate a proiectului prin amenajarea de benzi dedicate transportului public;
  2. Reducerea emisiilor de echivalent CO2 cu 5,71% în cinci ani de la finalizarea proiectului;
  3. Creșterea numărului de pietoni în aria de studiu a proiectului cu 5,17% în cinci ani de la finalizarea proiectului prin amenajarea trotuarelor adiacente benzilor dedicate;
  4. Reducerea deplasărilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 4,24% în cinci ani de la finalizarea proiectului.
  Rezultate așteptate

  Rezultate așteptate în funcție de activitățile proiectului:

  • Lungimea benzilor separate pentru mijloacele de transport public construite/modernizate/ reabilitate/extinse =16,26 km, valoare estimată la finalul implementării proiectului. Va fi configurată infrastructura rutieră pe trei trasee importante, deservite de transportul public de călători, în vederea construirii benzilor prioritare dedicate serviciului de transport public de călători. Traseele 1 și 2 propuse pentru sensul Astra-Bartolomeu și sensul Bartolomeu-Astra traversează municipiul și fac legătura între două terminale de transport public foarte importante. Traseul 3 propus pe Bdul. Victoriei, între Gara Brașov și intersecția cu Bdul. Mihail Kogălniceanu, va realiza continuizarea benzilor dedicate transportului public;
  • Lungimea/suprafața traseelor pietonale construite/modernizate/extinse =0,0047 kmp, valoare estimată la finalul implementării proiectului.
  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov
  Manager de proiect – Loga Dumitru Doru Mugurel Director Executiv Direcția Tehnică
  Tel: +4 0268 416550
  Email: mugur.loga@brasovcity.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.ro


  Municipiul Brașov
  B-dul. Eroilor, Nr. 8 Braşov, telefon/fax 0268 410644
  www.brasovcity.ro

  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  REABILITARE ȘI MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC MARIA BAIULESCU

  Proiect finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; Obiectiv Specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.


  Programul Operațional Regional 2014-2020
  Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
  Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; Obiectiv Specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă
  Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 126702

  Titlul: Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu
  Solicitant – UAT MUNICIPIUL BRAȘOV
  Localizare proiect – str. Castelului, nr. 2, Municipiul Brașov, județul Brașov, regiunea Centru.

  Durata de implementare: 52 luni, respectiv între data 15.02.2018 și data 30.05.2022, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Obiectivul general

  • Obiectivul general al proiectului de față urmărește creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de munca prin amenajarea exterioară și sistematizarea verticală la Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu”.

  Obiectivele specifice al proiectului:

  • Consolidarea, reabilitarea si modernizarea clădirii corpului A si corpului B aparținând Colegiului Tehnic „Maria Baiulescu” si dotarea acestor spații cu echipamente si alte dotări necesare procesului de învățământ.
  • Formarea profesionala a 602 elevi, pentru dobândirea de competențe si învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare.

  Rezultate așteptate:

  • 1 unitate de învățământ profesional si tehnic în mediul urban reabilitata, modernizata si dotata
  • Numărul total de participanți 602 elevi, din care 602 elevi, din care la procesul de educație

  Beneficiarii direcți ai proiectului:
  De rezultatele proiectului vor beneficia direct 666 de persoane, din care:

  • 602 elevi înscriși la cursurile Colegiului Tehnic „Maria Baiulescu”;
  • 48 de cadre didactice ale colegiului;
  • 7 persoane personal didactic auxiliar;
  • 9 persoane personal administrativ.

  Beneficiarii indirecți ai proiectului:

  • Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt agenții economici din municipiul Brașov, din domeniul HoReCa, turism și alimentație, textile-pielărie, care vor angaja absolvenți ai colegiului, pregătiți în specializările: tehnician designer vestimentar, coafor stilist, tehnician în turism, tehnician în industria textilă, tehnician în industria pielăriei, ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație, bucătar, confecționer produse textile, asistent manager unități hoteliere.

  Descrierea investiției:
  Pe amplasamentul Colegiului Tehnic Maria Baiulescu, construit în anul 1770 în cea mai veche zonă a Brașovului, există două corpuri de clădire după cum urmează:

  • CORPUL A cu regim de înălțime S+P+2E+M are suprafața construită =1.326,00 mp, suprafața desfășurată = 4.104,33 mp și suprafața utilă = 3.152,14 mp.
  • CORPUL B cu regim de înălțime S+P are suprafața construită =622.00mp, suprafața desfășurată = 921,76 mp și suprafața utilă = 733,01 mp; Corpul B este format din doua corpuri de construcții (B1 si B2), ridicate în perioade de timp diferite, respectiv 1910 (B1) si 1978 (B2), cu structuri de rezistența diferite, după reguli constructive și de calcul distincte, cu rost de tasare între ele. Deficiențele semnalate în suprastructura sunt mai ales generate de vechimea construcției și de lipsa unei întrețineri corespunzătoare: umezeala accentuată la demisol, la pardoseala și pereții din zidărie de cărămidă și beton; fisuri nesemnificative în pereții de cărămidă; igrasie la pereții de fațade, la partea inferioară; zone cu tencuială expulzată.

  Bugetul proiectului:
  Valoarea totală este de 14.325.259,80 din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP – AM POR este de 4.014.776,76 lei (28,05% din valoarea eligibilă a proiectului), aproximativ 864.452,50 Euro.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  ACHIZIŢIE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE 12M DEAL, BRAŞOV, IAȘI, SIBIU, SLATINA, SUCEAVA

  Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea Administrativ – teritorială municipiul Braşov implementează, în calitate de partener, proiectul Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Sibiu, Slatina, Suceava, cod SMIS 127865, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

  Beneficiar

  Parteneriatul format dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de lider de parteneriat şi Unităţile Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov, Municipiul Iaşi, Municipiul Sibiu, Municipiul Slatina şi Municipiul Suceava, conform Ordinului de finanţare nr. 4808/24.09.2019.

  Perioada de implementare

  48 luni: 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2022

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 202.154.031,35 lei, din care:

  • 173.654.031,35 lei valoare totală eligibilă, din care:
   • 147.605.926.66 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
   • 22.481.424,06 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
   • 3.566.680 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
  • 28.500.000 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.

  Valoarea aferentă activităţilor UAT Municipiul Braşov este de 26.846.400,00 lei, din care:

  • 23.046.400,00lei valoare totală eligibilă, din care:
   • 19.589.440,00lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
   • 2.996.032,00 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
   • 460.928,00 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
  • 3.800.000,00 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilităţii urbane durabile prin crearea unui sistem de transport public în municipiile reședință de județ (Municipiul Braşov, Municipiul Iaşi, Municipiul Sibiu, Municipiul Slatina şi Municipiul Suceava) eficient, ecologic şi modern, care să conducă la reducerea cantităţilor de CO2 şi emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, creşterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier.

  Obiectivele specifice ale proiectului

  Obiectivul specific al proiectului este înlocuirea integrală a parcului de mijloace de transport în comun de pe o serie de rute de transport public operaționale, actualmente deservite cu autobuze diesel (în multe cazuri depășite fizic sau moral), cu 60 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 12 m (lungime minimă 11,5 m – lungime maximă 12,5 m) pentru 13 rute de transport din Municipiul Braşov, Municipiul Iaşi, Municipiul Sibiu, Municipiul Slatina şi Municipiul Suceava.
  Pentru Municipiul Braşov vor fi achiziţionate un număr de 8 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 12 m, însoţite de 3 staţii de încărcare rapidă şi 8 staţii de încărcare lentă. Autobuzele electrice vor circula pe rutele: ruta 4 (4 autobuze electrice), ruta 16 (4 autobuze electrice),.
  Autobuzele electrice vor fi de tip solo (nearticulate), cu planșeu jos (podea integral coborâtă), facilități pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă, fără etaj, caroserie CE, echipate tehnic pentru operarea în relief predominant deluros.

  Rezultate
  • Rezultate asteptate generale
  • Pentru întreg proiectul, după implementarea acestuia, emisiile de GES vor scădea, pentru fiecare an, cu 2.989 tone CO2/an.
   De asemenea, cresterea numărului de pasageri a fost calculată ca fiind, pentru toate rutele din proiect
   de cca. 2.047.709 pasageri pe an sau, în medie pentru fiecare rută din proiect 186.606 pasageri/an.

   Pentru Municipiul Braşov pentru cele 2 (ruta 4 şi ruta 16) reducerea emisiilor (în CO2 echivalent) estimată va fi de 369 t CO2/an, iar cresterea estimată a numărului de pasageri transportaţi va fi de 505.355 pasageri/an.

  • Rezultatele asteptate în funcţie de activităţile proiectului
  • Pentru întreg proiectul vor fi achiziţionate:

   • 60 de autobuze electrice cu lungimea de cca. 12 m cu capacitate de minim 70 de pasageri, dintre care 8 autobuze electrice pentru municipiul Braşov , însoţite de un număr egal de staţii de încărcare lentă (câte o staţie pentru fiecare autobuz electric), ce vor fi instalate la garajele / depourile unde vor fi garate noile autobuze electrice;
   • 19 staţii de încărcare rapidă: 3 pentru mun. Brasov, 6 pentru mun. Iaşi, 3 pentru mun. Sibiu , 3 pentru mun. Slatina si 4 pentru mun. Suceava.
  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov
  Lorincz Kraila Bianca, Şef serviciu Strategii şi programe de dezvoltare
  Tel: +4 0268 410644
  Email: bianca.kraila@brasovcity.ro

  Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
  Loredana Tifiniuc, Şef Serviciu Serviciul Comunicare
  Tel: +4 0372 111499
  Email: loredana.tifiniuc@mdrap.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.ro


  Municipiul Brașov
  B-dul. Eroilor, Nr. 8 Braşov, telefon/fax 0268 410644
  www.brasovcity.ro

  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  ACHIZIȚIE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE 18 M, BRAȘOV, TIMIȘOARA

  Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea Administrativ–Teritorială Municipiul Braşov implementează, în calitate de partener, proiectul Achiziţie mijloace de transport public – autobuze electrice 18 m, Braşov, Timişoara cod SMIS 128114, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  Beneficiar

  Parteneriatul format dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de lider de parteneriat şi Unităţile Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov şi Municipiul Timişoara, conform Ordinului de finanţare nr. 4812/1.10.2019.

  Perioada de implementare

  48 luni: 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2022

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 226.186.231,64 lei, din care:

  • 188.847.713,65 lei valoare totală eligibilă, din care:
   • 160.520.556.61 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
   • 24.456.602,77 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
   • 3.870.554,27 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
  • 31.920.000 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.

  Valoarea aferentă activităţilor UAT Municipiul Braşov este de 47.058.550,00lei, din care:

  • 40.218.550,00 lei valoare totală eligibilă, din care:
  • 34.185.767,50 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
  • 5.228.411,50 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
  • 804.371,00 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
  • 6.840.000,00 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea transportului public în municipiul Braşov şi municipiul Timişoara, prin reînnoirea mijloacelor de transport în comun de pe rutele de transport public selectate. Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în două moduri:

  • prin înlocuirea vechilor autobuze cu propulsie diesel cu autobuze 100% electrice cu zero emisii se elimină practic emisiile de GES de pe rutele respective;
  • prin asigurarea de condiţii superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, mai rapide, mai puţin zgomotoase, cu facilităţi STI)

  prin noile vehicule, precum si prin îmbunătăţirile complementare aduse de orașe prin alte proiecte finanţate prin POR 2014 – 2020, mai mulţi locuitori din orașele respective vor utiliza transportul public, iar o parte dintre aceștia vor fi renunţat la transportul privat.

  Obiectivele specifice ale proiectului

  Obiectivul specific al proiectului este înlocuirea integrală a parcului de mijloace de transport în comun de pe o serie de rute de transport public operaționale, actualmente deservite cu autobuze diesel (în multe cazuri depășite fizic sau moral), cu 56 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 18 m (lungime minimă 17,5 m – respectiv maxim 18,0 m) pentru 12 rute de transport din Municipiul Braşov şi Municipiul Timişoara.
  Pentru Municipiul Braşov vor fi achiziţionate un număr de 12 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 18 m, însoţite de 4 staţii de încărcare rapidă şi 12 staţii de încărcare lentă. Autobuzele electrice vor circula pe ruta: ruta 5 (12 autobuze electrice).
  Autobuzele electrice vor fi de tip articulate, cu planșeu jos (podea integral coborâtă), facilități pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă (rampă-kneeling), fără etaj, caroserie CE, destinate transportului urban de călători.

  Rezultate
  • Rezultate așteptate generale
  • Pentru întreg proiectul, după implementarea acestuia, emisiile de GES vor scădea, pentru fiecare an, cu 2.805 tone CO2/an.
   De asemenea, creșterea numărului de pasageri a fost calculată ca fiind, pentru toate rutele din proiect
   de cca. 3.500.471 pasageri pe an sau în medie pentru fiecare rută din proiect 291.706 pasageri/an (respectiv, în medie pentru o ruta, 9.590 pasageri pe zi, sau 972 pasageri la ora de vârf)

   Pentru Municipiul Braşov pentru ruta 5 reducerea emisiilor (în CO2 echivalent) estimată va fi de 681t CO2/an, iar creșterea estimată a numărului de pasageri transportaţi va fi de 836.894 pasageri/an.

  • Rezultatele așteptate în funcţie de activităţile proiectului
  • Pentru întreg proiectul vor fi achiziţionate:

   • 56 de autobuze electrice cu lungimea de cca. 18 m cu capacitate de 130 de pasageri, dintre care 12 autobuze electrice pentru municipiul Braşov, însoţite de un număr egal de staţii de încărcare lentă (câte o staţie pentru fiecare autobuz electric), ce vor fi instalate la garajele / depourile unde vor fi garate noile autobuze electrice;
   • 19 staţii de încărcare rapidă: 4 pentru Municipiul Braşov, 15 pentru Municipiul Timişoara.
  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov
  Lorincz Kraila Bianca, Şef serviciu Strategii şi programe de dezvoltare
  Tel: +4 0268 410644
  Email: bianca.kraila@brasovcity.ro

  Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
  Loredana Tifiniuc, Şef Serviciu Serviciul Comunicare
  Tel: +4 0372 111499
  Email: loredana.tifiniuc@mdrap.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:
  www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.ro


  Municipiul Brașov
  B-dul. Eroilor, Nr. 8 Braşov, telefon/fax 0268 410644
  www.brasovcity.ro

  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  ACHIZIŢIE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – TROLEIBUZE 18 M, BRAŞOV

  Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea Administrativ – teritorială Municipiul Braşov implementează, în calitate de partener, proiectul Achiziţie mijloace de transport public – troleibuze 18 m, Braşov, cod SMIS 127697, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

  Beneficiar

  Parteneriatul format dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de lider de parteneriat şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Braşov, conform Ordinului de finanţare nr. 4253/17.05.2019.

  Perioada de implementare

  36 luni: 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2021

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 93.473.050,00 lei, din care:

  • 78.653.050,00 lei valoare totală eligibilă, din care:
  • 66.855.092,50 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
  • 10.154.696,50 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
  • 1.643.261,00 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
  • 14.820.000,00 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.

  Valoarea aferentă activităţilor UAT Municipiul Braşov este de 92.933.050,00 lei, din care:

  • 78.113.050,00 lei valoare totală eligibilă, din care:
  • 66.396.092,50 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
  • 10.154.696,50 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
  • 1.562.261,00 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
  • 14.820.000,00 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea transportului public în Municipiul Brasov prin achiziţia de material rulant de tip troleibuz pe rutele de transport public selectate, printr-o abordare integrata bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) al Polului de Creştere Brasov.
  Acest obiectiv implica reducerea emisiilor de carbon şi creşterea atractivităţii transportului public in comun, prin asigurarea de condiţii superioare (vehicule moderne, cu podea joasa, 100% electrice cu zero emisii, mai rapide, mai puţin zgomotoase, cu facilităţi STI – sisteme tehnice inteligent), respectiv prin oferirea alternativelor de transport, descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal şi creşterea numărului de persoane care vor utiliza transportul public.

  Obiectivele specifice ale proiectului

  Obiectivele specifice ale proiectului vizează un transport public în sistem integrat, eficient si accesibil, prin achiziţionarea a 26 troleibuze noi, care vor fi operate pe următoarele rute :

  • Pentru ruta BV1 : 6 troleibuze de cca. 18 m cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune;
  • Pentru ruta BV2 : 3 troleibuze de cca. 18 m cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune;
  • Pentru ruta BV6 : 10 troleibuze de cca. 18 m cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune;
  • Pentru ruta BV31 : 7 troleibuze de cca. 18 m cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune;

  Troleibuzele vor fi de tip articulat, noi, cu planşeu jos (podea coborâta), facilităţi pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusa (rampa – kneeling), fără etaj, caroserie CE, acţionate în curent alternativ cu electronica de putere, cu comanda si diagnoza cu microprocesor, cu recuperare si înmagazinare a energiei la frânare si cu viteza maxima de circulaţie de 75 km/h, limitata cu dispozitiv limitator de viteza reglabil DLV la 55 km/h, destinate transportului urban de calatori.
  Troleibuzele vor avea puterea nominala totala a unităţii electrice de tracţiune de minim 240 kW şi vor dispune constructiv de o sursa auxiliara de tensiune (bloc de baterii / supercapacitori) care asigura funcţionarea în condiţii normale pe porţiuni de traseu fără reţea aeriana de contact, cu o autonomie de minim 5 km. Aceasta va permite şi depăşirea zonelor afectate de avarii la reţeaua aeriana de contact fără a obstrucţiona circulaţia autovehiculelor în zona.

  Rezultate

  După implementarea proiectului, emisiile de GES vor scădea, pentru fiecare an, cu 1.137 tone CO2 echivalent pe an.
  De asemenea, creşterea numărului de pasageri a fost calculata ca fiind, pentru toate rutele din proiect de cca. 2.163.049 pe an sau, în medie pentru fiecare ruta din proiect 540.762 pasageri/an (respectiv, în medie pentru o ruta, 1802 pasageri pe zi, sau 150 la ora de vârf).
  Proiectul propune achiziţionarea a 26 troleibuze noi, astfel :

  • pe ruta 1, se vor achiziţiona 6 troleibuze de cca. 18 m cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune;
  • pe ruta 2, se vor achiziţiona 3 troleibuze de cca. 18 m cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune;
  • pe ruta 31, se vor achiziţiona 10 troleibuze de cca. 18 m cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune;
  • pe ruta 6, se vor achiziţiona 7 troleibuze de cca. 18 m cu capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune;

  Proiectul în ansamblu contribuie la scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera şi la creşterea numărului de pasageri din sistemele de transport public urban în România.

  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov
  Lorincz Kraila Bianca, Şef serviciu Strategii şi programe de dezvoltare
  Tel: +4 0268 410644
  Email: bianca.kraila@brasovcity.ro

  Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
  Loredana Tifiniuc, Şef Serviciu Serviciul Comunicare
  Tel: +4 0372 111499
  Email: loredana.tifiniuc@mdrap.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:
  www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.ro


  Municipiul Brașov
  B-dul. Eroilor, Nr. 8 Braşov, telefon/fax 0268 410644
  www.brasovcity.ro

  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  eFuncționar+. Servicii electronice si simplificare administrativă

  Proiect finanţat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA)


  „Proiect finanţat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA)”

  Contract nr. 287/6.12.2018
  Beneficiar: Municipiul Brasov

  Scopul

  Creșterea eficienței administrative a Primăriei Municipiului Brașov prin implementarea unor sisteme informatice inovative – ca masuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetățeni si mediul de afaceri.

  Prin acest proiect se urmărește Implementarea unei Platforme integrate front-Office si back-office pentru furnizarea serviciilor electronice si pentru managementul integrat al fluxurilor de activități, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific 2.1 al POCA „Introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanța cu SCAP”

  Obiective specifice

  1. Optimizarea activităților interne ale funcționarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activităților si al înregistrărilor
  2. Modernizarea platformei de tip portal prin implementarea de noi soluții tehnice si servicii care sa fie furnizate online către cetățeni
  3. Îmbunătățirea abilitaților si cunoștințelor personalului municipiului Brașov pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect si pentru gestionarea documentelor electronice

  Rezultate

  Implementarea acestui proiect va avea ca efect atât îmbunătățirea proceselor interne ale instituției, cât și a serviciilor furnizate către cetățeni/mediu de afaceri, contribuind la atingerea obiectivelor

  Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP) -II.4 (Soluții IT pentru eficientizarea administrației publice) si II.5 (Îmbunătățirea proceselor interne la nivelul instituțiilor publice), III.1 (Reducerea birocrației pentru cetațeni) si III.2. (Reducerea birocrației pentru mediul de afaceri), IV. (Consolidarea capacitații administrației publice de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice).

  Introducerea de Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate vor conduce spre următoarele rezultate de proiect:

  1. Document cu cerințe funcționale pentru implementarea de servicii electronice folosind instrumentele informatice front-office și back-office achiziționate prin proiect, prin analiza fluxurilor de lucru actuale;
  2. Platformă informatică de tip „portal” pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de municipiu, inclusiv componenta de hartă geospațială, achiziționate, configurate și implementate;
  3. Platformă informatică de tip ”back-office” pentru managementul fluxului de lucru al dosarelor, cu module pentru semnare electronică și management arhivă achiziționată, configurată, implementată și integrată cu platforma portal front-office, inclusiv echipamente hardware pentru susținerea funcționării subsistemelor integrate;
  4. Se vor îmbunătăți cunostințele și abilitățile personalului, respectiv vor fi instruite 260 persoane din cadrul Primăriei Municipiului Brașov pentru procesarea cererilor în format electronic și pentru utilizarea și administrarea sistemelor informatice implementate prin proiect.

  Data de începere: 06.12.2018

  Perioada de implementare: 27 luni (06.12.2018 – 06.03.2021)

  Valoarea totală a proiectului: 2.837.126,47 lei

  Sursa de finanțare: Fondul Social European, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA) Axa prioritară 2, pentru Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.CP 10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin mai puțin dezvoltate

  Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, POCA: 2.344.798,50 lei

  Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul național: 358.616,24 lei

  Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 55.171,73 lei

 • ÎN IMPLEMENTARE

  PRoTECT – „Public Resilience using Technology to Counter Terorism”

  Proiect finantat prin Axa Horizon 2020


  „Public Resilience using Technology to Counter Terorism”, iar acronimul: PRoTECT.

  Contract nr: 815356
  Beneficiar: Municipiul Brasov

  Scop
  Securitatea este identificată drept o prioritate-cheie în Declarația comună privind prioritățile legislative ale UE pentru perioada 2018-2019. Comisia Europeană, Parlamentul și Consiliul European au luat numeroase decizii importante pentru îmbunătățirea încrederii și securității cetățenilor europeni care sunt amenințați de atacuri teroriste și alte acțiuni cu efecte negative. Pe lângă acțiunile legislative și politice pentru a proteja cetățenii, Comisia pune în aplicare planul de acțiune pentru îmbunătățirea protecției locurilor publice.

  Proiectul propus va sprijini acțiunile și voința Comisiei privind asigurarea accesului la concepte de tehnologie, instruire în domeniul aplicării legii și să promoveze dialogul public-privat între orașele beneficiare conectate în această propunere și organele de aplicare a legii. Partenerii acestui proiect vor stabili o platformă pan-europeană unde conceptele de protecție a publicului se vor baza pe cele mai bune tehnologii disponibile folosind principiile ENLETS de a partaja cel mai bune practici, activarea co-creării și stimularea și asimilarea cercetării.

  Obiectiv specific

  „Protejarea spațiilor publice: îmbunătățirea protecției spațiilor publice, zone urbane și alte ținte ușoare (persoane) prin intermediul instruirilor, schimbul de bune practici și activități de sensibilizare.” Denumirea proiectului este: „Public Resilience using Technology to Counter Terorism „, iar acronimul: PRoTECT.

  Pentru a aplica în cadrul acestui apel de proiecte, s-a format un consorțiu din organisme de aplicare a legii și autorități publice locale într-un număr de țări europene. Acest proiect a fost aprobat la finanțare de Comisia Europeană.

  Prin realizarea proiectului se urmărește:

  • Creșterea gradului de conștientizare a autorităților municipale cu privire la conceptele de securitate și adaptarea tehnologiei la protecția spațiilor publice.
  • Împărtășirea celor mai bune practici și lecțiile învățate pentru a aplica eficient conceptele tehnologice în protejarea spațiilor publice.
  • Construirea unei colaborări mai strânse, permanente între autoritățile municipale și aplicarea legii prin intermediul rețelelor existente (ENLETS, EFUS).

  Pe termen lung, este necesar ca toate municipalitățile locale din UE să fie familiarizate cu autoevaluarea vulnerabilității și cu o gamă largă de bune practici și concepte tehnologice și să dorească să-și îmbunătățească protecția spațiilor lor publice.
  Partenerii proiectului direct implicați – și unde vor avea loc activitățile – sunt Olanda (EINDHOVEN), Grecia (LARISA), Spania (MALAGA), Lituania (VILNIAUS) și România (BRAȘOV). Aceste autorități partenere locale vor beneficia în mod direct de proiectul PRoTECT.

  Bugetul proiectului și cheltuielile eligibile

  Valoare totală a bugetului aferent Municipiului Brașov de 49.862 euro fără TVA, din care suma de 44.875,80 euro fără TVA reprezintă finanțarea nerambursabilă.

  Valoarea totală a costurilor aferente Municipiului Brașov în valoare de 4.986,2 euro fără TVA, reprezentând 10% din totalul bugetului aferent Municipiului Brașov – costuri eligibile, contribuție proprie.

  Data de începere: 13.11.2018

  Perioada de implementare: 26 luni

 • ÎN IMPLEMENTARE

  ProGetOne – SINERGIE PROACTIVĂ A TEHNOLOGIILOR EFICIENTE INTEGRATE PRIVIND ANVELOPAREA CLĂDIRILOR

  Finanțare Comisia Europeană


  Scop: Combină în sistem integrat componente preasamblate de înaltă performanţă energetică, prin adăugarea sau substituirea de faţade prefabricate.

  Redă siguranţa clădirii prin utilizarea unor structuri de oţel, care să reducă încărcarea pe orizontală a clădirii, şi implemenetare unor structuri de siguranţă care să susţină noile faţade.

  Oferă sustenabilitatea socială prin asigurarea de soluţii care să mărească disopnibilitatea locatarilor de a accepta soluţii inovatoare

  Finanţare 75% nerambursabilă de la Comisia Europeană, în cadrul măsurii Horizon 2020, EE – 2016-2017.

  Valoarea grantului: 3.752.534 EURO (include cheltuieli de elaborare a documentaţiilor tehnice şi a analizelor financiare şi de risc, pentru toate studiile de caz). Bugetul Municipiului Braşov este de 20.000 EURO