Realizări


Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din Municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2Descrierea proiectului/investiției/bunei practici

Prin proiectul au fost achiziționate echipamente de protecție (13.500 măști de proiecție 3 pliuri și prindere cu elastic, 85 viziere, 1.500 combinezoane de protecție, 85.000 perechi mănuși de protecție, 21.000 șorturi și 21.900 halate de unică folosință), echipamente medicale (2 sisteme de măsurare a temperaturii corporale în timp real, 7 lămpi UV pentru dezinfecție spații) și produse și dispozitive de dezinfecție (17 dozatoare cu senzor pentru dezinfectant, 114 litri dezinfectant pentru mâini și 180 litri dezinfectant pentru suprafețe).

Domeniul investiției

Social

Perioada de implementare

2021

Nevoia identificată

Măsuri pentru limitarea
efectelor răspândirii COVID-19

Detalii tehnice

Echipamentele și materialele au fost distribuite către centrele rezidențiale din subordinea Direcției de Asistență Socială Brașov: Căminul pentru Persoane Vârstnice, Centrul de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, Centrul Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost și Adăpostul de noapte pentru desfășurarea activității în condiții de siguranță pentru lucrătorii sociali și beneficiarii de servicii sociale oferite în cadrul acestor centre, contribuind astfel la consolidarea capacității de reacție la criză sanitară cauzată de virusul SARS-CoV-2.

Detalii financiare

Proiectul in valoare de 692.835 lei a fost finanțat 100% prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014- 2020 (POIM), Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Beneficiile pentru cetățeni/mediul de afaceri

Beneficiar al proiectului este Parteneriatul format dintre Municipiul Brașov în calitate de lider de parteneriat şi Direcția de Asistență Socială Brașov.

Realizări


Achiziție mijloace de transport public – Troliebuze 18 M, BrașovDescrierea proiectului/investiției/bunei practici

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea transportului public în Municipiul Braşov prin achiziţia de material rulant de tip troleibuz pe rutele de transport public selectate, printr-o abordare integrata bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al Polului de Creştere Braşov. Acest obiectiv implică reducerea emisiilor de carbon şi creşterea atractivităţii transportului public în comun, prin asigurarea de condiţii superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, 100% electrice cu zero emisii, mai rapide, mai puţin zgomotoase, cu facilităţi STI – sisteme tehnice inteligent), respectiv prin oferirea alternativelor de transport, descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal şi creşterea numărului de persoane care vor utiliza transportul public.

Domeniul investiției

Domeniul investiției este MOBILITATE
Este finanțat prin POR/2018/4/4.1/3/ în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Perioada de implementare

Perioada de implementare este 36 luni, respectiv între ianuarie 2019 și decembrie 2021

Nevoia identificată

Proiectul răspunde problemelor identificate in cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă:
– vechimea mare a parcului auto, în special a troleibuzelor, precizând că înlocuirea acestor vehicule la mâna doua, robuste dar foarte vechi este esențială;
– dificultăți în asigurarea disponibilității numărului necesar de vehicule la orele de vârf, din cauza problemelor tehnice;
-consumul de combustibile este cu 10% mai mare decât media pentru un oraș ca Brașovul;
– reducerea emisiilor de CO, NOx, VOCs, PM10 și CO2.

Detalii tehnice

În vederea realizării unui transport public în sistem integrat, eficient şi accesibil au fost achiziţionate 26 troleibuze noi, care operează pe următoarele rute: ruta BV1- 6 troleibuze, ruta BV2- 3 troleibuze, ruta BV6- 10 troleibuze și ruta BV31- 7 troleibuze. Troleibuzele au o lungime de cca. 18 m și capacitate de minim 120 pasageri din care minim 40 pe scaune.
Cele 26 troleibuze NS_T18LF_TRL- Solaris Trollino 18 NOU achiziționate sunt în trafic și sunt asigurate condițiile tehnice/operaționale pentru rețea și condiţiile tehnice/operaţionale pentru infrastructura rutieră de rularea

Detalii financiare

Proiectul “Achiziţia de mijloace de transport public – troleibuze, 18 m, Braşov” cod MySMIS 127697 este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 şi are o valoare totală de 93.473.050,00 lei (conform Ordinului de finanţare nr. 4253/17.05.2019) din care: 66.855.092,50 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din FEDR şi 10.154.696,50 lei finanțare nerambursabilă Buget de Stat. Beneficiar al proiectului este Parteneriatul format dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de lider de parteneriat şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Braşov.

Beneficiile pentru cetățeni/mediul de afaceri

Rezultatele implementării proiectului sunt reprezentate de reducerea emisiile de GES, pentru fiecare an cu 1.137 tone CO2 echivalent pe an și creșterea numărului de pasageri cu cca. 2.163.049 pasageri pe an, pe cele 4 rute de transport. Proiectul contribuie la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră şi la creşterea numărului de pasageri din sistemele transport public urban în România.

Linkuri/Referinte

https://www.bizbrasov.ro/2019/11/25/comunicat-de-presa-achizitie-mijloace-de-transport-public-troleibuze-18-m-brasov/
https://www.bizbrasov.ro/2021/04/12/comunicat-de-presa-achizitie-mijloace-de-transport-public-troleibuze-18-m-brasov-2/
https://www.ratbv.ro/proiecte/

Realizări


Brasov – Smart CityModele inteligente de gestionare a orașului în contextul mobilității urbane

Managementul modern al serviciilor de utilitate publică: transport public local, management trafic, iluminat public, gestiunea teritoriului


Smart City – iluminat inteligent

inteliLIGHT® – Telegestiune sistem iluminat public

Proiect premiat la concursul organizat de ANFP în 2016 – Bune practici – Inovație si calitate in sectorul public, Pilonul Reducerea risipei si eficientizarea cheltuirii banului public

 • Reţeaua electrică – mai mult decât un simplu mijloc de transport al electricităţii, un adevărat sistem nervos.
 • Reţeua electrică – suport pentru multiple aplicaţii în beneficiul comunităţii, prin controlul echipamentelor şi interconectarea senzorilor
 • 11.500 stâlpi de iluminat
 • 200 posturi de transformare
ARHITECTURA inteliLIGHT®
 • Stații încărcare vehicule electrice
 • Senzori de temperatură, poluare
 • Camere supraveghere
 • Butoane panică

Distribuția corpurilor de iluminat/PT


 • Semnalare rapidă a oricărei disfuncţionalităti prin emitere alarme avertizare (aplicaţie, e-mail, etc)
 • Eficientizarea modului de intervenție la apariția unui defect
 • Monitorizare şi control de la distanţă, la nivel de corp de iluminat
 • Iluminat public LED
Diminuarea fluxului luminos


 • Furnizarea unui ambient luminos confortabil, cu un nivel corespunzător al iluminatului pe timp de noapte
 • Diminuarea/mărirea fluxului luminos, în funcție de necesități
Reducere consum energie electrica


 • Reducerea consumului de energie electrică prin funcţia de dimming
 • Optimizare mentenanță si reduceri pierderi tehnologice
Statii de încărcare vehicule electrice (pilot)

Utilizarea infrastructurii existente: mai putin efort, resurse mai putine implicate si implementare foarte rapidă

 • Se poate realiza o retea de statii de incărcare vehicule electrice la nivelul intregului oras;
 • Rapid, usor si cu costuri de instalare reduse
 • Tehnologie fiabila si probate in implementari reale
 • Integrata in platforma smart city
TRECERE DE PIETONI INTELIGENTĂ: SIGURANTA RUTIERĂ

 • Detecţia cu senzori a pietonilor angajaţi în trecere
 • La detecţia pietonilor, creşte nivelul iluminării verticale, creând un contrast pozitiv.
 • Sistemul de semnalizare luminoasă, montat în carosabil, vizibil de la 2 km

Smart City – siguranta publică

MONITORIZARE VIDEO: SIGURANŢA PUBLICĂ

 • Dispecerat tehnic
 • 191 camere de supraveghere pe domeniul public (artere, intersecții, zone publice)

Servicii electronice eAdministratie

Sistem de management incidente

 • Semnalare incident pe harta geospațială
 • Rezolvare (peflux de lucru sau pe loc)
 • Timp răspuns pe categorii de incidente
 • Notificare cetățean

Proiect eAdministratie – Premiul II la concursul organizat de ANFP în 2014 – Bune practici -Inovație si calitate in sectorul public, Pilonul e-Guvernare

Aplicație mobilă de raportare incidente și servicii electronice – integrată cu sistemul CiRM

FII IMPLICAT!

Poți descărca de aici aplicația My Brașov City (disponibilă pentru Android) si poți interacționa direct de pe telefonul mobil.

Banca de date geospațială, funcțională de peste 10 ani!
 • Planificare urbană inteligentă
 • Hărți tematice
 • Schimb electronic de date cu proiectanți, companii de utilități
 • Interoperabilitate cu sistemele de taxe si impozite, management documente


Smart City: e-Transport, Mobilitate

Managementul informatizat al sistemului de transport în comun

Proiectul a obținut PREMIUL I la concursul organizat de ANFP în 2016 – Bune practici – Inovație si calitate in sectorul public, Pilonul Reducerea risipei si eficientizarea cheltuirii banului public

 • 500 validatoare carduri si bilete
 • 225 panouri de informare interioare

Cardul de transport „Practic” nominal si nenominal


Cardul de transport „Rapid” – nenominal

 • 30 automate vânzare carduri si bilete
 • 47 casierii moderne
 • 119 stații dotate cu camere de supraveghere video si panouri electronice informare in timp real

SUBSISTEMUL MANAGEMENT FLOTA

SUBSISTEMUL DE PRIORITIZARE VEHICULE TRANSPORT PUBLIC ÎN INTERSECŢII SEMAFORIZATE

 • Integrat cu sistemul de semaforizare pentru asigurarea priorității pentru vehiculele RAT aflate în întârziere

Realizări


Cinema Modern, noul centru dedicat copiilorAu fost finalizate lucrările pentru noul centru multifuncțional amenajat în urma reabilitării fostului cinematograf Modern. Acesta, pe lângă un cinematograf cu două săli moderne de proiecție, va oferi copiilor și spațiu pentru diferite activități educative sau recreative.
Valoarea lucrărilor a fost de 4,57 milioane lei, fonduri asigurate din bugetul local.
În cadrul proiectului s-au executat lucrări de reparaţii capitale a întregii clădiri, cu refuncţionalizarea acesteia în vederea păstrării a două săli de cinematograf, pentru proiecţii de film şi realizarea unor spectacole pentru copii.
Sala mare (fosta sală A, cu 350 locuri) a fost amenajată ca sală de spectacole şi proiecţie film cu o capacitate de maxim 186 locuri.
Sala care până la închiderea clădirii a avut destinaţia de club (fosta sala B) a fost amenajată ca sală de spectacole şi proiecţie film, cu o capacitate de maxim 110 locuri.
În fosta sală de 100 locuri (sala C) a fost amenajat un spaţiu cu destinaţia de vestiar pentru copii, iar în fosta zonă a ecranului va fi amenajat un spaţiu pentru amplasarea centralei termice.

Lucrări executate:

 • Desfaceri elemente de compartimentare (portante şi neportante), finisaje, instalaţii electrice, termice, sanitare, ventilaţii,
 • Realizarea unor goluri de uşi şi închiderea altora existente,
 • Lucrări de consolidare a structurii existente în zona golurilor nou propuse,
 • Lucrări de finisaje interioare şi exterioare,
 • Lucrări de instalaţii termice, electrice şi sanitare,
 • Lucrări de reabilitare termică a clădirii prin realizarea termosistemului la exterior,
 • Achiziţie utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale, cu montaj.

Dotări sălile de cinema:
Sistem digital Cinema 2D, Barco Alchemy DP2K-15C
Proiectorul de cinema digital pentru săli de dimensiuni medii este un model compact și complet integrat.
Cipul instrumentelor DLP Cinema® de 0,98 ”DL98, asigură o experiența unui film de primă clasă, cu o luminozitate consistentă a imaginii, contrast bogat și culori vibrante. Barco Alchemy DP2K15C este un proiector plin, compatibil DCI și server media soluție cu stocare la bord.
Producător: BARCO BELGIA
Sistem sonorizare
Producător: Master Audio Italia, Solton&Acoustic Germania
Sistem proiectoare scenă
Producător: Proel Italia

Realizări


Mansardare Școala Gimnazială nr. 19S-au finalizate lucrările de mansardare a Școlii gimnaziale nr.19, prin care care s-au creat 9 săli de clasă noi și un laborator de informatică. Lucrarea face parte dintr-un program mai amplu de extindere a unităților de învățământ, pentru crearea de noi spații pentru clase, astfel încât procesul de învățământ să se desfășoare în condiții optime. Valoarea lucrărilor executate este de 3.143.543,02 lei, TVA inclus, suma fiind asigurată din bugetul local.
Investiția de etajare/mansardare a Școlii Gimnaziale nr. 19 din Municipiul Braşov reprezintă execuția unor lucrări care au constat în realizarea unui nivel suplimentar, peste clădirea școlii, de fapt un nou etaj 3.

Acest nou nivel se compune dintr-o structură de rezistență alcătuită din centuri interioare și exterioare, planșeu flotant din beton armat peste vechiul acoperiș al clădirii, stâlpi și grinzi din beton armat și șarpantă din lemn.
Învelitoarea, termoizolată la interior cu vată minerală, este din tablă, cu sistem de scurgere a apelor pluviale din jgheaburi și burlane noi și cu parazăpezi. Este refăcut întregul sistem de paratrăsnet.
Accesul la mansardă este asigurat prin continuarea între etajul 2 și mansardă a celor două scări ale clădirii.
Întreaga clădire a „noii” școli a fost reabilitată termic pe toate fațadele prin realizarea unui termosistem din polistiren expandat și vată minerală, peste care s-au realizat tencuieli decorative.
În interior s-au executat lucrări de instalații sanitare, fiind create două grupuri sanitare, pentru fete și băieți.
Ferestrele de la acest nivel sunt din tâmplărie PVC cu geam termopan, iar pentru realizarea unei iluminări naturale optime a noilor săli de clasă, în învelitoare și șarpantă s-au montat ferestre de învelitoare tip Velux.
În noul nivel s-au creat încă 9 săli noi de clasă și un cabinet de informatică. Când este cazul, din 2 săli de clasă alăturate se poate crea un spațiu mai amplu, prin retragerea unui perete mai amplu.

Toate spațiile nou create au conexiune la internet. În sălile de clasă pardoselile sunt din parchet laminat, iar holul are pardoseala din covor PVC antistatic și fonoizolant, în grupul sanitar fiind gresie. Pereții și tavanele au un finisaj cu vopsea lavabilă.
Întreaga clădire a școlii este dotată cu un sistem de avertizare și stingere a incendiilor, detectoare de fum în toate spațiile, butoane de alarmare, sirene, indicarea căilor de evacuare, hidranți, fiind construită în acest sens o stație de pompare alipită de clădirea școlii.
Lucrările realizate corespund din punctul de vedere al securității la incendiu, al asigurării sănătății și igienei, al siguranței în exploatare, al protecției împotriva noxelor și zgomotului și al izolării termice.
Pe lângă lucrările aferente obiectivului de investiţii s-au executat şi alte lucrări de amenajare a zonei din jurul şcolii, respectiv asfaltarea aleilor şi a terenului de sport, amenajarea aleilor şi amplasarea de bănci noi, amenajarea zonei verzi, precum şi amenajarea unei platforme pentru depozitarea pubelelor.

Realizări


Cinema Astra, noul centru multifuncțional al BrașovuluiAu fost finalizate lucrările de reabilitare a fostului cinematograf Astra, proiect în valoare de 9 milioane de lei, finanțat din bugetul local. În urma lucrărilor de reabilitare au fost create mai multe spații: o sală de cinema cu 124 de locuri și o sală de conferințe cu 130 de locuri.
Au fost executate următoarele lucrări :
Lucrări de rezistență

 • Realizarea planșeului între sala de cinematograf și sala de conferințe din mansardă.
 • Refacerea structurii de rezistență a acoperișului.
 • Realizarea scărilor din beton/ metalice interioare și exterioare.
 • Realizarea gradenelor pentru sala de cinematograf.

Lucrări de construire
Corp C1.1

 • s-a refăcut structura acoperișului și învelitoarei la forma inițială.
 • s-a realizat o scară din beton armat;
 • s-au realizat pereți de compartimentare din zidarie GVP și gips-carton pe structură ușoară;
 • s-au închis golurile existente de pe fațadele către vecinătățile Nord si S-V

Corp C1.2

 • s-a refăcut structura acoperișului și învelitoarei la forma inițială.
 • s-a realizat un planșeu din beton, pe cofraj metalic, susținut de grinzile metalice existente;
 • s-au realizat două scări, în stânga și în dreapta ecranului de proiecție, pentru evacuarea utilizatorilor și accesul către corpul C1.3.
 • la nivelul parter și etajul 1 s-au realizat gradene din beton, pe structură metalică.
 • la nivelul ultimei gradene, în sala de spectacol, a fost amenajată o cabină de proiecție;
 • Corp C1.3

  • s-au realizat pereți de compartimentare din zidarie GVP și gips-carton pe structură ușoară;
  • s-a refăcut scara metalică elicoidală din parter către subsol.

  Pe latura de nord, în curtea interioară, s-a construit o scară metalică exterioară, pentru evacuare persoanelor din sala de conferință.
  Pe fațada către stradă, aferentă Corpurilor C1.1 si C1.3, au fost montate două copertine din sticlă, cu sistem de susținere metalic.
  La acestea se adaugă instalarea următoarelor sisteme:

 • Instalatie interioara incendiu,
 • Instalatie incalzire interioara,
 • Instalatie ventilatie climatizare,
 • Sistem proiectie cinema,
 • Sistem audio sala spectacole cinema,
 • Sistem audio foier,
 • Digital signage foier,
 • Sistem ticketing,
 • Sistem proiectie si sonorizare sala conferinte,
 • Sistem efractie,
 • Sistem control acces,
 • Sistem cctv,
 • Sistem detectie incendiu.

Realizări


Renovarea clădirilor municipale și a școlilor, utilizând tehnologii de construcții inteligente – Colegiul de Informatică „GRIGORE MOISIL“A fost finalizată investiția „Renovarea clădirilor municipale și a școlilor, utilizând tehnologii de construcții inteligente – lot 2 Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil “, finanțată prin Programul de Cooperare Româno- Elvețian în baza Acordului de Implementare Nr. PCER/A4/RO-CH 10.

Au fost executate următoarele lucrări principale:

 • izolarea fațadelor corpurilor de clădire ale colegiului cu vată minerală bazaltică 10 cm, fațadă ventilată, finisaj plăci ceramice și vopsea decorativă;
 • vopsea izolatoare la interior în sălile de clase , holuri, laboratoare și cabinete , grupuri sanitare și în toate spațiile de acces;
 • înlocuirea ferestrelor de tâmplărie la corpul de legătură și a tâmplăriei exterioare Corp A , corp de legătură și Corp B;
 • montarea de pardoseală nouă, din covor PVC, în sălile de clase, holuri și laboratoare;
 • montarea de gresie și faianță noi în grupurile sanitare și înlocuirea în totalitate a obiectelor sanitare;
 • reabilitarea sistemului de iluminat prin montarea unui sistem complet, cu aparate de iluminat pe surse LED;
 • montarea unui sistem automatizat de ventilație cu recuperare de căldură în sălile de clase și laboratoare;
 • termo-hidroizolarea planșeului peste ultimul nivel al corpului B și a planșeului corpului de legătură;
 • reabilitarea sistemelor de alimentare cu energie electrică, termică și apă;
 • refacerea completă a sistemului de scurgere ape pluviale; au fost montat jgheaburi și burlane;
 • refacerea șarpantei de lemn cu înlocuirea în totalitate a învelitorii pe corpul vechi de clădire;
 • racordarea la rețeaua de termoficare a orașului.

Valoarea lucrărilor realizate: 5.854.631,528 lei, inclusiv TVA

Obiectivul general al proiectului se înscrie în prevederile Acordului-cadru încheiat între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român, respectiv reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse prin îmbunătăţirea mediului înconjurător.
Proiectul a vizat aplicarea celor mai noi şi mai moderne tehnologii pentru reabilitarea a două unităţi de învăţământ, Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” şi Şcoala Generală nr. 4, contribuind astfel la creşterea eficienţei energetice, reducerea consumurilor de energie şi a emisiilor de CO2.
Cele două investiții au avut ca rezultat principal îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor celor două unităţi de învăţământ, transpusă în următoarele economii de energie:

 • economii de energie pentru încălzire (gaze naturale): 461.229 kWh/an, reprezentând 39% consumurile înregistrate în prezent la cele două unităţi de învăţământ;
 • economii de energie electrică: 46.215,42 kWh/an, reprezentând 29,4% faţă de valorile înregistrate în prezent.

Valoarea reducerii emisiilor de CO2 este de 126 tone/an.

Realizări


Reabilitarea Școlii gimnaziale nr. 4Lucrările de reabilitare a Școlii gimnaziale nr. 4, proiect finanțat prin programul româno-elvețian, au fost finalizate. Investiția a fost realizată în cadrul proiectului „Renovarea clădirilor municipale şi a şcolilor, utilizând tehnologii de construcţie inteligente în municipiul Braşov”, în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (PCER).

 

Proiectul a vizat aplicarea celor mai noi şi mai moderne tehnologii pentru reabilitarea unităţii de învăţământ, contribuind astfel la creşterea eficienţei energetice, reducerea consumurilor de energie şi a emisiilor de CO2.

Lucrările de reabilitare realizate la Şcoala Generală nr. 4 au constat în lucrări de reabilitare termică prin izolarea pereţilor exteriori cu un strat de polistiren expandat de 10cm, inclusiv soclul şi acoperişul, lucrări de inlocuire a tâmplăriei existente cu elemente performante de vitraj termoizolant low-e şi prevederea acesteia cu fante de circulaţie naturală controlată a aerului între exterior şi interior, dar şi lucrări de recompartimentare a interioarelor conform noilor normative în vigoare. Practic, lucrările de bază ale acestui proiect au constat în:

 • Reabilitarea energetică a cladirii
 • Înlocuirea tâmplăriei (ferestre şi uşi, ferestrele vor fi prevăzute cu grilă de ventilaţie pentru aportul de aer proaspăt);
 • Izolarea faţadei cu polistiren şi vată bazaltică;
 • Termo hidroizolaţia terasei;
 • Realizarea unui sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură;
 • Reabilitarea sistemului de energie electrică (reabilitarea panourilor de distributie), inclusiv instalarea unor sistem automatizate de reglare a consumului de energie electrică, în funcţie de inervalul de lumină naturală de pe parcursul unei zile şi de programul şcolar;
 • Reabilitarea sistemului de energie termică (reţeaua de distribuţie a căldurii);
 • Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare;
 • Înlocuirea lămpilor interioare cu aparate de iluminat pe surse LED;
 • Dotarea cu instalaţii pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
 • Lucrări de reparaţii la zidării interioare, gletuiri şi vopsitorii lavabile;
 • Montarea de pardoseală din plută, cu rezistenţă mare la trafic, făcută din materiale naturale, care nu emană fum în cazul unui incendiu;
 • Refacerea completă a sistemului de scurgere a apelor pluviale.

Lucrari efectuate la instalaţia de iluminat:

 • Toate corpurile de iluminat existente la Şcoala Generală nr. 4 au fost dezafectate şi înlocuite cu corpuri de iluminat moderne tip LED, cu consum redus de energie şi cu o eficienţă cât mai ridicată, conform standardelor şi normativelor în vigoare. Au fost înlocuite cablurile electrice și întrerupătoarele. A fost suplimentat numărul de prize de energie montate în laboratoarele şcolare.
 • A fost prevăzut iluminat de siguranţă, de securitate şi evacuare, marcare hidranţi de incendiu interiori, circulaţie/antipanică realizat cu corpuri de iluminat speciale, de tip luminobloc cu acumulatori, cu autonomie de funcţionare de minim 2h. Pe circuitele de iluminat au fost amplasate relee de programare zilnice sau saptămânale pentru a ajuta la reducerea consumului de energie. Releele sunt programate în funcţie de saptămânile anului, să pornească sau să oprească circuitele de iluminat în funcţie de programul şcolar.
 • Au fost montate corpuri de iluminat tip evacuare în următoarele zone: în zona casei scării pe fiecare nivel, căile de evacuare şi schimbările de direcţie, uşile de evacuare interior şi exterior, în grupurile sanitare cu o suprafaţă mai mare de 8mp şi în toaleta persoanelor cu dizabilităţi şi în camera centralelor de detecţie şi semnalizare efracţie+incendiu.
 • Au fost montate corpuri de iluminat anti-panică/orientare în zona scărilor la fiecare nivel, în încăperile cu o suprafaţă mai mare de peste 60 mp, pe holurile clădirilor, precum şi in sălile de curs.
 • În camera centralelor de detecţie şi semnalizare efracţie + incendiu şi in camera tablului general vor fi montate corpuri de iluminat continuarea lucrului.

Lucrari efectuate la instalaţia de încălzire:

 • A fost refăcută integral prin înlocuirea conductelor de agent termic si a tuturor radiatoarelor cu unele moderne şi eficiente, din oţel.
 • Toate conductele instalaţiei interioare de distribuţie a agentului termic au fost izolate termic.

Detalii contracte
SCOALA GINMAZIALA NR. 4
Contract proiectare şi execuţie 89/5113234/2017;
Constructor şi proiectant: SC Aeon Building SRL în asociere cu S.C. M.B. Building & Consulting S.R.L.
Valoarea totală a contractului este de 2.530.272,79 lei fără T.V.A., din care:

 • proiectare 128.115,08 lei,
 • execuţie 2.402.157,71 lei.

Ordinul de începere a lucrărilor de execuţie: 28.02.2018;
Termenul de finalizare a lucrărilor: aprilie 2019.

Cu ocazia recepției lucrărilor de reabilitare energetică a Școalii gimnaziale nr. 4, dl. George Scripcaru, primarul Municipiului Brasov a declarat:
„Mă bucur că am ajuns în această fază, de semnare a procesului verbal de recepție a lucrărilor, iar constructorul a reușit să respecte termenul pe care și l-a asumat, mai ales că vorbim de un proiect care vizează creșterea calității condițiilor pe care le oferim elevilor din Brașov în unitățile de învățământ aparaținând Municipalității. Din păcate, nu același lucru îl pot spune despre proiectul de la Liceul de Informatică, dar sper ca firma care lucrează acolo să recupereze cât mai mult din întârzieri. Aceste două proiecte, de la școala 4 și de la Liceul de Informatică, au ca scop creşterea eficienţei energetice (şi, implicit, reducerea cheltuielilor cu energia), dar şi reducerea emisiilor poluante, folosind cele mai noi soluţii din domeniu. Sperăm ca aceste proiecte să își dovedească cât mai repede eficiența, pentru ca ele să devină un model de bună practică pe care să îl replicăm, într-o primă fază, la toate unităţile de învăţământ, iar apoi şi la celelalte clădiri aparţinând Municipalităţii sau, de ce nu, şi la blocurile de locuinţe. În următoarea perioadă, conducerea școlii, cu sprijin financiar de la primărie, se va ocupa de partea de mobilier, dotări, astfel încât în luna septembrie, copii din această zonă să poată intra într-o școală cu adevărat nouă”.

Realizări


Cel mai mare și modern planetariu din țarăDate tehnice:
Construire clădire Planetariu: 2.432.000 de lei

Amenajare Planetariu: 8.205.000 lei, fonduri de la bugetul local.
Constructor: SC HAR&H SRL
Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în 31 iulie 2018.

 • A fost construit un planșeu de beton de peste 300 de m.p., în stil amfiteatru, cu o înclinație de 23,5 grade (aceasta este și axa de înclinare a Pământului), pentru a da senzația de profunzime.
 • A fost montată o cupolă specială pentru proiecție, din plăci de aluminiu perforat.
 • Au fost instalate 105 scaune, din care două locuri pentru însoțitorii persoanelor cu dizabilități locomotorii.
 • Persoanele cu dizabilități beneficiază de acces în sală cu lift și de două locuri speciale pentru cărucioare.
 • Au fost instalate două proiectoare pentru planetariu de ultimă generație, SONY, proiecție 4K.
 • A fost instalat un sistem de sunet cu 7 canale de sunet, 14 boxe și 2 subwoofer, cu o putere de 19.000 de W.
 • Au fost instalate două sisteme de ticketing, unul pentru Planetariu și unul pentru Grădina Zoologică.
 • Au fost instalate sistem de climatizare, de detecție incendiu și de supaveghere video.Primarul George Scripcaru a prezentat reprezentanților mass-media Planetariul, cel mai nou obiectiv de educație și de agrement din municipiul Brașov. Acesta va funcționa în cadrul Grădinii Zoologice, dar ca obiectiv separat.

„Mă bucur că astăzi suntem în faza în care putem spune că Brașovul are cel mai mare și modern Planetariu din țară. Vorbim de o investiție de peste 10 milioane de lei, care are rolul de a diversifica modul de petrecere a timpului liber pentru brașoveni și turiști, dar, în același timp, are un rol important în ceea ce înseamnă partea practică a învățământului din Brașov. Sperăm ca acest planetariu să devină o platformă de care să beneficieze elevii din Brașov la predarea lecțiilor, altfel decât în sala de clasă cu o carte în față, fie că vorbim de lecții despre explorarea spațiului sau lecții despre flora și fauna dintr-o anumită parte a globului. În prima ședință a Consiliului Local vom propune și tarifele pentru Planetariu, astfel încât acesta să devină operabil în cel mai scurt timp”, a declarat primarul George Scripcaru.”

Realizări


Sala de sport la SPGKSala de sport la SPGK

Sală de sport nouă și un proiect concret pentru căminul-internat al SPGK
La Școala Profesională Germană Kronstadt (SPGK), primarul a inaugurat – alături de Dan Grigoriu, reprezentantul DWK Fit For Future (asociația care reprezintă mediul de afaceri în parteneriatul dual pentru SPGK), de Daniela Țucanu, reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean și de Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov – sala de sport a unității de învățământ, reabilitată de municipalitate.

O surpriză pe care oficialitățile le-au pregătit-o elevilor este căminul-internat al cărui proiect a fost prezentat tot în cadrul ceremoniei de deschidere a anului școlar. „După discuții cu partenerii noștri, am decis că soluția cea mai bună este construcția de la zero a căminului internat, investiție care va fi suportată din bugetul local. Conceptul le aparține partenerilor noștri din cadrul SPGK, construcția va fi realizată de noi, iar dotările vor fi asigurate de către partenerii noștri, așa cum am făcut și în cazul celorlalte investiții de aici. Luna aceasta, după ce proiectul va primi avizele comisiei de circulație și a celei de urbanism, voi propune consiliului local să aprobe bugetul necesar proiectului Cămin Internat SPGK“, a declarat primarul George Scripcaru.

Clădirea, pe nouă niveluri, va dispune de locuri pentru cel puțin 300 de elevi, va fi amplasată în stânga sălii de sport (locul de joacă existent urmând să fie amenajat în alt amplasament din zonă) și va avea toate facilitățile și dotările unui cămin pentru elevi de nivel european.

„Școala Profesională Kronstadt este prima în sistem dual din Brașov și a devenit model de bună practică în toată România. Mă bucur că a produs lucruri concrete, că reușește să le ofere elevilor o meserie, un loc de muncă și un punct de plecare în viață. Ca primar mă mândresc cu ea și doresc să multiplicăm cât mai mult acest exemplu. Vă asigur de tot sprijinul municipalității pentru această școală, în acest parteneriat care s-a dovedit unul de succes, și le doresc un an școlar bun tuturor elevilor, părinților și profesorilor”, a concluzionat primarul.
În finalul ceremoniei, reprezentanții partenerilor implicați în proiectul SPGK au semnat câte o cărămidă, pentru a oficializa construcția căminului-internat. Toate cărămizile vor fi integrate, la loc vizibil, în noua construcție.

Sală de sport Şcoala Profesională Germană Kronstadt
Valoare: 1.395.462,03 lei + TVA.

Lucrări executate:

 • reabilitarea termică a pereţilor exteriori,
 • reabilitare tâmplărie exterioară,
 • reabilitarea terasei.
 • lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor, montate aparent pe faţade/terasă unităţii de învaţământ, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică.
 • lucrări de refacere a finisajelor anvelopei,
 • reparaţii tencuieli interioare,
 • zugrăveli interioare,
 • înlocuire uşi interioare,
 • înlocuire pardoseală sală de sport cu o pardoseală de poliuretan turnată.
 • înlocuire gresie, faianţă în grupurile sanitare,
 • pardoseală PVC de trafic greu la vestiare, holuri, vestiar profesori.

Realizări


Centrul de Agrement din Poiana BraşovProiectul „Amenajare zonă turistică Poiana Braşov – amenajare spaţii agrement şi divertisment” a fost finanţat, până la sfârşitul anului 2015, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul – Poli de creştere. Lucrările realizate în anul 2016 au fost suportate de la bugetul local.

„Mă bucur că am reuşit să finalizăm această investiţie înainte de începerea sezonului de iarnă, astfel că turiştii şi braşovenii care vor veni în vacanţa de iarnă vor avea foarte multe opţiuni de petrecere a timpului liber. Pentru noi dezvoltarea staţiunii Poiana Braşov reprezintă o prioritate, iar investiţiile Municipalităţii în această staţiune reflectă acest lucru, de la infrastructura pentru schi, acces în Poiană, crearea de locuri de parcare, până la acest centru de agrement unde turiştii vor putea să joace bowling, biliard, vor avea la dispoziţie un perete de căţărare, dar şi un spaţiu de joacă pentru copii cu toate dotările necesare”, a declarat primarul George Scripcaru.

Descriere proiect:
Suprafaţa centrului de agrement şi divertisment nou creat (mp):

 • suprafaţă totală clădire (mp): 4.748,21
 • suprafaţă construită (mp): 2.297,29
 • suprafaţă desfăşurată totală clădire (mp): 5.250,00

din care:

 • un club de bowling, având capacitatea de 180 de persoane, care include: 8 piste profesioniste de bowling, 3 mese biliard,
 • o sală jocuri pentru copii care conţine: jocuri electronice, simulatoare, mese de minihochey, minibaschet, minifotbal, minicurling şi două piste de minibowling,
 • o sală de căţărare cu suprafaţa de 250 mp, având pereţi de escaladă pentru trei tipuri de dificultate şi capacitatea de 10 persoane simultan,
 • o sală minigolf cu 9 module, având capacitatea de 50 de persoane,
 • o sală multifuncţională cu capacitatea de 246 persoane,
 • un spaţiu expoziţional de 345 mp,
 • două spaţii de recreere.

Suprafaţă exterioară amenajată: 12.702,71 m.p., care conţine un loc de joacă pentru copii cu leagăne, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi, complex cu două turnuri şi tobogane, tiroliene, 3 complexe de escaladă pentru copii. La acestea se adaugă 1.015 mp. de alei carosabile şi parcări, inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi, 2.446 mp. de alei pietonale şi 5.010,77 mp. de zone verzi şi gradene.

Contract de finanţare nr. 3028/06.04.2012
Valoare totala proiect: 31.016.522,80 lei cu TVA,
Valoare finanţare nerambursabilă: 11.799.303,40 lei cu TVA
Durata de implementare proiect: 54 de luni şi 24 de zile

Constructor:
1. S.C. VALVE INTERNAŢIONAL S.A. BRĂILA în asociere cu S.C. NILITEN S.L.U. SPANIA (perioada aprilie 2013-martie 2014), după intrarea în insolvenţă a acestei firme, contractul a fost reziliat şi a fost organizată o nouă licitaţie.
2. SC Energoconstruct 97 SRL (decembrie 2014-septembrie 2016).

Brasovcity.ro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV

EȘTI O PERSOANĂ CARE ARE NEVOIE DE AJUTOR SAU CUNOȘTI O ASTFEL DE PERSOANA?
PENTRU CUMPARATURI ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ SUNĂ LA:
DISPECERAT PRIMĂRIA BRAȘOV
UN VOLUNTAR VINE LA TINE!

EȘTI O PERSOANĂ VĂRSTNICĂ, NEDEPLASABILĂ, FĂRĂ SUSȚINĂTORI SAU ALTĂ FORMĂ DE AJUTOR, BOLNAV CRONIC SAU PERSOANĂ CU DIZABILITĂȚI?
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV ÎȚI ACORDĂ SPRIJIN! SUNĂ LA:
TELVERDE DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Comunicate de presă