ANUNȚ pentru consultare, în vederea dezbaterii publice – Raport privind impactul asupra mediului


Raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Obţinerea autorizaţiei de construire celula 4 Depozit ecologic zonal Braşov, prin excavare agregate minerale (perimetru temporar Durbav- FIN – ECO 4)” propus a fi amplasat în judeţul Braşov, mun. Săcele, str. Rampei F.N.,

Anunțul se poate consulta de aici
Regulamentul se poate consulta de aici

Anunț de mediu – proiect „Modernizare strazi – str. Narciselor”


Municipiul Brașov, titular al proiectului „Modernizare străzi – str. Narciselor” anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare” pentru proiectul „Modernizare strazi – str. Narciselor” propus a fi amplasat in județul Brașov, municipiul Brasov/comuna Sânpetru, str. Narciselor din Municipiul Brașov şi prelungirea acesteia până la intersecția cu DJ 103 in comuna Sânpetru.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 8-16:30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

Anunț de mediu – proiect „Construire pasaj rutier, acces în cartierul Tractorul din b-dul Gării”


Municipiul Brașov, titular al proiectului „Construire pasaj rutier, acces în cartierul Tractorul din b-dul Gării” anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare” pentru proiectul „Construire pasaj rutier, acces în cartierul Tractorul din b-dul Gării” propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Brașov, zona b-dul Gării – cartier Tractorul.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 8-16:30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

A N U N Ț


MUNICIPIUL BRAȘOV – DIRECȚIA TEHNICĂ prin CEETRUS ROMÂNIA S.R.L., titular al proiectului ”Amenajare stradă, sistem de iluminat public și rețea canalizare pluvială” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ”continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul ”Amenajare stradă, sistem de iluminat public și rețea canalizare pluvială” propus a fi realizat pe strada Tudor Arghezi – sector cuprins între strada Camil Petrescu și strada Turnului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov.

ANUNT – ”Amenajare stradă, sistem iluminat public și rețea canalizare pluvială” propus a fi realizat pe strada Tudor Arghezi – sector cuprins între str. Camil Petrescu și str. Turnului.


”Amenajare stradă, sistem iluminat public și rețea canalizare pluvială” propus a fi realizat pe strada Tudor Arghezi – sector cuprins între str. Camil Petrescu și str. Turnului
MUNICIPIUL BRAȘOV – DIRECȚIA TEHNICĂ prin CEETRUS ROMÂNIA S.R.L., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Amenajare stradă, sistem iluminat public și rețea canalizare pluvială” propus a fi realizat pe strada Tudor Arghezi – sector cuprins între str. Camil Petrescu și str. Turnului.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru protecția mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru protecția mediului Brașov.

ANUNȚ – În atenția proprietarilor/deținătorilor de terenuri de pe teritoriul UAT Brașov


In atentia proprietarilor/detinatorilor de terenuri de pe teritoriul UAT Brasov

In conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrosia, proprietarii sau detinatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de ape, lacurilor, sistemelor de irigatii si al bazinelor piscicole au obligatia de a desfasura lucrari de prevenire, combatere si distrugere a acestei buruieni prin metode specifice, potrivit art. 7 din Hotararea nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambosia, in perioada cuprinsa intre rasarire si aparitia primelor inflorescente, respectiv pana cel tarziu la data de 30.06.2020.

Anunț de mediu – “Construire complex multifuncțional – SALA POLIVALENTĂ BRAȘOV și accese”


„Municipiul Brașov, titular al proiectului „Construire complex multifunctional – SALA POLIVALENTA BRASOV si accese”, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare” pentru proiectul „Construire complex multifunctional – SALA POLIVALENTA BRASOV si accese”, propus a fi amplasat in județul Brașov, municipiul Brașov, str. Calea Fagarasului, nr. FN.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 8-16:30 şi vineri între orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.”

Anunț de mediu – “Obținere A.C. pentru amenajare traseu mountain bike Poiana Brașov”


„Municipiul Brașov, titular al proiectului „Obtinere A.C. pentru amenajare traseu mountain bike Poiana Brasov”, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare” pentru proiectul „Obtinere A.C. pentru amenajare traseu mountain bike Poiana Brasov”, propus a fi amplasat in județul Brașov, localitatea Poiana Brasov, Masivul Postavarul.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza, pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 8-16:30 şi vineri între orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.”

Anunț solicitare acord de mediu pentru proiectul ”Amenajare stradă și sistem de iluminat public”


Anunț solicitare acord de mediu pentru proiectul ”Amenajare stradă și sistem de iluminat public”


ANUNŢ ÎN VEDEREA FINALIZĂRII PLANURILOR DE ACŢIUNE PENTRU REDUCEREA ZGOMOTULUI GENERAT DE TRAFICUL RUTIER


Anunț mediu – lărgire 13 Decembrie – Etapa II


Anunț mediu – canal Timiș – str. Castanilor


Anunt public privind acordul de mediu-Infrastructura


Anunt public continuare procedura La Iepure


Studiu privind calitatea aerului in Municipiul Brasov


HCL nr 63/2019 si anexa


HCL nr 62/2019 si anexa


Buletin informativ


HCL – Harta de zgomot 2018


ANUNŢ – PLAN DE CALITATE A AERULUI


ANUNŢ – MĂSURI DE MEDIU ŞI CLIMA


Anunt Mediu Decizie de Incadrare


Anunt public – Raport mediu PID-PC Brasov