ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Prin prezentul anunț, vă notificăm intenția societății SUD BERCENI RESIDENCE S.R.L., în calitate de proprietară a terenului situat în Brașov, str. Poiana Soarelui f.n., privind întocmirea documentației de urbanism P.U.D. cu scopul: „CONSTRUIRE HOTEL S+P+SE+M, PISCINĂ, SPA, ÎMPREJMUIRE”

ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 28.05.2024


ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT ETAPA 2- ELABORAREA PROPUNERILOR


privind documentația de urbanism „PUZ – Zonă de locuințe individuale cu modificarea tramei stradale, str. Morarului f.n., mun. Brașov

Inițiator: MIRCEA ENACHE/Elaborator: S.C.  TOP-FORM S.R.L.

Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în termen de 15 zile de la data afisării anunțului de elaborare a propunerilor. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri.

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Prin prezentul anunț, vă notificăm intenția societății UP SKY LEVEL S.R.L., în calitate de proprietară a terenului situat în Brașov, str. După Iniște nr. 97, privind întocmirea documentației de urbanism P.U.D. conform Certificatului de Urbanism nr. 1880/28.06.2023, emis de Primăria Municipiului Braşov cu scopul: „CONSTRUIRE APARTHOTEL” -CORP A.​

ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Prin prezentul anunț, vă notificăm intenţia d-lui POP MARIUS, în calitate de proprietar al terenului situat în Brașov, str.Liviu Rebreanu f.n., privind întocmirea documentației de urbanism P.U.D. conform Certificatului de Urbanism nr. 1918/28.06.2023, emis de Primăria Municipiului Braşov cu scopul: „CONSTRUIRE APARTHOTEL ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”.

ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Prin prezentul anunț, vă notificăm intenţia societății SERV TECHNOLOGY SRL, în calitate de proprietară a terenului situat în Brașov, str.Nicolae Labiș f.n., privind întocmirea documentației de urbanism P.U.D. conform Certificatului de Urbanism nr. 2789/27.09.2023, emis de Primăria Municipiului Braşov cu scopul:CONSTRUCȚIE MULTIFAMILIALĂ P+3E+4E, ÎMPREJMUIRE TEREN”.​

ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Prin prezentul anunț, vă notificăm intenția societății UP SKY LEVEL S.R.L., în calitate de proprietară a terenului situat în Brașov, str. După Iniște nr. 97, privind întocmirea documentației de urbanism P.U.D. conform Certificatului de Urbanism nr. 1880/28.06.2023, emis de Primăria Municipiului Braşov cu scopul: „CONSTRUIRE APARTHOTEL” –CORP B.​

ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 21.05.2024


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 14.05.2024


ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT ETAPA 2- ELABORAREA PROPUNERILOR – ETAPA 2- ELABORAREA PROPUNERILOR


privind documentația de urbanism „CONSTRUIRE HALĂ SERVICE CA SUPLIMENTARE A FUNCȚIUNILOR EXISTENTE PE TEREN”, Calea Feldioarei nr. 55-57

Inițiator: ABRI ȘANDOR / Elaborator:  ID PROJECT

Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în termen de 15 zile de la data afisării anunțului de elaborare a propunerilor. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri.

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

ANUNŢ


INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT ETAPA 2 – ELABORAREA PROPUNERILOR

privind  documentația de urbanism

Elaborare PUZ aprobat cu HCL nr. 570/2007 pentru construire ansamblu locuințe colective, funcțiuni colective, spații comerciale, căi de circulație și accese

Inițiator: AGROINDUSTRIALA FORTUNA SA BRAȘOV prin DECENT REAL ESTATE SRL

Elaborator: DECENT REAL ESTATE S.R.L.

Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în termen de 15 zile de la data afisării anunțului de elaborare a propunerilor. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri.

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 07.05.2024


ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT – ETAPA 2- ELABORAREA PROPUNERILOR


privind  documentația de urbanism

P.U.Z.Zonă prestări servicii, mică industrie, birouri, spațiu cazare-locuințe de serviciu, stație încărcare auto electrică, spălătorie auto ecologică”,str. Narciselor f.n.

Inițiator: MECODIS COMPANY SRL/Elaborator: GLOBAL PROIECT SRL

Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în termen de 15 zile de la data afisării anunțului de elaborare a propunerilor. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri.

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 23.04.2024


​ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Prin prezentul anunț, vă notificăm intenţia d-lui PROCA BOGDAN EUGEN, în calitate de proprietar al terenului situat în Brașovstr. Fagurului f.n., privind întocmirea documentației de urbanism P.U.D. conform Certificatului de Urbanism nr. 2108/03.08.2024, emis de Primăria Municipiului Braşov cu scopul:„CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, ÎMPREJMUIRE TEREN”.

 • Memoriu
 • Plansa
 • HOTĂRÂRI – ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 30.01.2024


  HOTĂRÂRI – ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 16.04.2024


  ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism PUZ – Zonă de locuințe individuale cu modificarea tramei stradale, str. Morarului f.n., mun. Brașov

  Inițiator: MIRCEA ENACHE

  Elaborator: S.C.  TOP-FORM S.R.L.

  Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în 10 zile de la data afișării anunțului de informare și consultare public interesat.

  Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri – Proiecte P.U.Z..

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 16.04.2024


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 09.04.2024


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm intenţia SC RESIDENCIA S.R.L., în calitate de proprietar al terenului situat în Brașov, str. Baciului nr. 6, privind întocmirea documentației de urbanism P.U.D., cu scopul: „CONSTRUIRE 6 LOCUINȚE INDIVIDUALE CU LOT COMUN, AMENAJARE DRUM DE ACCES INTERIOR, BRANȘAMENTE, ORGANIZARE DE ȘANTIER, ÎMPREJMUIRI”.

  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm intenţia SC FIX IMPORT EXPORT S.R.L., în calitate de proprietar al terenului situat în Brașov, Calea Făgărașului f.n., privind întocmirea documentației de urbanism P.U.D., cu scopul: CONSTRUIRE HOTEL P+6E, AMENAJĂRI ȘI ÎMPREJMUIRE.​

  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE  a documentației de urbanism

   P.U.Z.Zonă prestări servicii, mică industrie, birouri, spațiu cazare-locuințe de serviciu, stație încărcare auto electrică, spălătorie auto ecologică”,str. Narciselor f.n.

  Inițiator: MECODIS COMPANY SRL

  Elaborator: GLOBAL PROIECT SRL

  Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal timp de 15 zile de la data afisării anunțului de elaborare a propunerilor.. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – P.U.Z-uri .

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

 • Memoriu si regulament
 • Reglementari urbanistice
 • Minuta dezbaterii publice – PUZ str. Jepilor


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 09.04.2024


  ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism Elaborare PUZ aprobat cu HCL nr. 570/2007 pentru construire ansamblu locuințe colective, funcțiuni colective, spații comerciale, căi de circulație și accese

  Inițiator: AGROINDUSTRIALA FORTUNA SA BRAȘOV prin DECENT REAL ESTATE SRL

  Elaborator: DECENT REAL ESTATE S.R.L.

  Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în 10 zile de la data afișării anunțului de informare și consultare public interesat.

  Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri – Proiecte P.U.Z..

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  ANUNŢ  INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT ETAPA 2- ELABORAREA PROPUNERILOR


  privind  documentația de urbanism PUZ „DEZVOLTARE ZONĂ DE SERVICII, COMERȚ, DEPOZITARE ȘI MICȘORARE ZONĂ DE PROTECȚIE SANITARĂ STAȚIE DE EPURARE”, str. Plugarilor nr. 2

  Inițiator: RUJA DORIN, ROTARU DORIN, ROTARU VALENTINA-CLAUDIA, MINCU DAN-GABRIEL, PĂTRAȘCU ELENA-MANUELA, CONSTANTIN LIVIA-MARIA, PAȘCALĂU MIHAI

  Elaborator:  TOP FORM S.R.L.

  Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în termen de 15 zile de la data afisării anunțului de elaborare a propunerilor. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri.

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT – ETAPA 2- ELABORAREA PROPUNERILOR


  privind  documentația de urbanism PUZ „LOTIZARE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI MICȘORARE ZONĂ DE PROTECȚIE SANITARĂ STAȚIE DE EPURARE”, str. Plugarilor nr. 2

  Inițiator: RUJA DORIN, RUJA DANIEL, CONSTANTIN LIVIA-MARIA

  Elaborator:  TOP FORM S.R.L.

  Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în termen de 15 zile de la data afisării anunțului de elaborare a propunerilor. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri.

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ


  Prin prezenta vă invităm la dezbaterea publică organizată în cadrul procedurii de informare și consultare a populației, având ca subiect documentația de urbanism: ÎNTOCMIRE PUZ- STR JEPILOR NR. 14A”, str. Jepilor nr. 14A

  Inițiator: SC JEPILOR PROIECT CITY LANDMARKS / SC JEPILOR PROIECT SRL

  care va avea loc în data de 04.04.2024, ora 16.00, la sediul Primăriei Brașov- Sala de Consiliu, B-dul Eroilor nr.8, Brașov.

  Anunțul și documentația anexă se pot consulta pe pagina internet a Primăriei Municipiului Brașov- https://www.brasovcity.ro/, SERVICII CETĂȚENI, Urbanism, Anunțuri.

  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezentul anunț, vă notificăm intenţia CITY JOY PROPERTIES S.R.L., PRINCETON INVESTMENTS, DOUA HA PROJECTS, SMART TECHNOLOGICAL SRL, în calitate de proprietari ai terenului situat în Brașov, str. Drumul Sulinar f.n., privind întocmirea documentației de urbanism P.U.D. conform Certificatului de Urbanism nr. 2344/30.08.2022, emis de Primăria Municipiului Braşov cu scopul: „Construire vilă turistică cu camere/apartamente de închiriat, servicii conexe, sistematizare verticală și scoaterea din fond funciar”.

  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezentul anunț, vă notificăm intenţia EDELWEISS POIANA HOTEL´S SRL, în calitate de proprietară a terenului situat în Brașov, str. Poiana Soarelui f.n., privind întocmirea documentației de urbanism P.U.D. conform Certificatului de Urbanism nr. 857/27.03.2023, emis de Primăria Municipiului Braşov cu scopul:„Reabilitări interioare și exterioare, refuncționalizare complex turistic cu modificări sructurale și constructive”.

  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezentul anunț, vă notificăm intenția societății AGROINDUSTRIALA FORTUNA SA BRAȘOV prin DECENT REAL ESTATE, în calitate de proprietară a terenului situat în Brașov, str. Târgului nr. 4, privind întocmirea documentației de urbanism P.U.Z. conform Certificatului de Urbanism nr. 586/19.03.2021, emis de Primăria Municipiului Braşov cu scopul: „Elaborare PUZ aprobat cu HCL nr. 570/2007 pentru construire ansamblu locuințe colective, funcțiuni colective, spații comerciale, căi de circulație și accese”. 

 • Memoriu
 • Reglementari
 • ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezentul anunț, vă notificăm intenţia d-nului TATUSESCU MIHAI, în calitate de proprietar al terenului situat în Brașov, str. Poiana Soarelui f.n. privind întocmirea documentației de urbanism P.U.D. conform Certificatului de Urbanism nr. 621/14.03.2022, emis de Primăria Municipiului Braşov cu scopul: „CONSTRUIRE COMPLEX TURISTIC, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ȘI ORGANIZARE ȘANTIER”.

  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezentul anunț, vă notificăm intenţia domnului și doamnei COMĂNICIU GHEORGHE-TUDOR și COMĂNICIU IOANA- MARIA, în calitate de proprietar al terenului situat în Brașovstr. str. Aurel Vlaicu nr. 1-3, teren aflat în vecinătatea proprietății dumneavoastră, privind întocmirea documentației de urbanism P.U.D. conform Certificatului de Urbanism nr. 621/14.03.2022, emis de Primăria Municipiului Braşov cu scopul: „CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI, SPAȚII COMERCIALE ȘI LOCUINȚE COLECTIVE”.

 • Memoriu PUD
 • Plansa
 • ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezentul anunț, vă notificăm intenţia d-nului BEJAN IOAN CĂTĂLIN, în calitate de proprietar al terenului situat în Brașov, str. Bârsei nr. 10S, teren aflat în vecinătatea proprietății dumneavoastră, privind întocmirea documentației de urbanism P.U.D. conform Certificatului de Urbanism nr. 2869/24.10.2022, emis de Primăria Municipiului Braşov cu scopul: „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, ÎMPREJMUIRI”.

 • Plansa
 • Memoriu PUD
 • ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 26.03.2024


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm documentația de urbanism PUD: CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, IMPREMUIRE, ORGANIZARE DE ȘANTIER”, str.Lungă nr. 91

  Inițiator: H4L DEVELOPMENT S.R.L.

  Elaborator:  MGM URBAN PROIECT

  care va avea loc în data de 27.03.2024, ora 16.00, la sediul Primăriei Brașov- Sala de Consiliu, B-dul Eroilor nr.8, Brașov.

  Anunțul și documentația anexă se pot consulta pe pagina internet a Primăriei Municipiului Brașov- https://www.brasovcity.ro/, SERVICII CETĂȚENI, Urbanism, Anunțuri.

  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm intenţia DECENT REAL ESTATE SRL, în calitate de proprietar al terenului situat în BrașovTârgului nr. 4,  privind întocmirea documentației de urbanism P.U.Z.  cu scopul: „​Elaborare PUZ aprobat cu HCL nr. 570/2007 pentru construire ansamblu locuințe colective, funcțiuni colective, spații comerciale, căi de circulație și accese”.​

  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm intenţia d-nului ABRI ȘANDOR, în calitate de proprietar al terenului situat în BrașovCalea Feldioarei nr. 55-57,  privind întocmirea documentației de urbanism P.U.Z. conform Certificatului de Urbanism nr. 628/24.03.2021, emis de Primăria Municipiului Braşov cu scopul: „CONSTRUIRE HALĂ SERVICE CA SUPLIMENTARE A FUNCȚIUNILOR EXISTENTE PE TEREN”.

  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 12.03.2024


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT – Întocmire PUZ str. Jepilor nr. 14A​


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  În urma dezbaterii publice, regăsiți noua propunere privind documentația de urbanism: PUZ „MODIFICARE PARTIALA TRAMA STRADALA DOCUMENTATIE PUZ-CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL, STR SANZIENELOR, APROBAT CU HCL 184/2009”, str. Sânzienelor f.n., inițiator: S.C.  EXFACTOR GRUP-CONSTRUCT S.A., elaborator: S.C. BB & ASOCIAȚII DESIGN SRL​.

  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 05.03.2024


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm intenţia d-lui Pughiuc Marius, în calitate de proprietar al terenului situat în municipiul BrașovValea Sticlăriei f.n.​, privind întocmirea documentației de urbanism P.U.D. cu scopul: „Elaborare PUD pentru construire casă de vacanță și împrejmuire”​.

  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta vă invităm la dezbaterea publică organizată în cadrul procedurii de informare și consultare a populației, având ca subiect documentația de urbanism:

  PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE S+P+2E”, str.Merilor f.n.

  Inițiator: NISTOR RODICA

  Elaborator:  LHP ARHITECTURA SRL

  care va avea loc în data de 22.02.2024, ora 16.00, la sediul Primăriei Brașov- Sala de Consiliu, B-dul Eroilor nr.8, Brașov.

  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 13.02.2024


  HOTĂRÂRI – ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 16.01.2024


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 30.01.2024


  HOTĂRÂRI – ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 12.12.2023


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm intenţia C.S. BEST HOSPITALITY S.R.L., în calitate de proprietar al terenului situat în BrașovCalea Făgărașului nr. 6B, privind întocmirea documentației de urbanism P.U.D. cu scopul: Extindere hotel în curs de execuție prin AC nr. 196/2023 prin săli de conferințe și funcțiuni conexe, recompartimentări interioare, amenajari exterioare și organizare de șantier”​.

  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 16.01.2024


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm intenţia SC MACOVI CLUB SRL, în calitate de proprietară a terenului situat în Brașov, str. Sitei nr. 53-57, privind întocmirea documentației de urbanism P.U.D. conform Certificatului de Urbanism nr. 2632/23.09.2022, emis de Primăria Municipiului Braşov cu scopul:  „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ  COLECTIVĂ MICĂ ȘI ÎMPREJMUIRE”.  

  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm intenţia H4L DEVELOPMENT S.R.L., în calitate de proprietar al terenului situat în Brașovstr. Lungă nr. 91, privind întocmirea documentației de urbanism P.U.D. cu scopul: CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, IMPREMUIRE, ORGANIZARE DE ȘANTIER”.

  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Intenţia d-nului DRAGUȘIN EMIL, în calitate de proprietar al terenului situat în Brașovstr.Poiana lui Stechil f.n., privind întocmirea documentației de urbanism P.U.D. conform Certificatului de Urbanism nr. 1221/28.04.2022, emis de Primăria Municipiului Braşov cu scopul: „CONSTRUIRE APARTAMENTE DE ÎNCHIRIAT/APARTAMENTE DE VACANȚĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”.

  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism

  PUZ „DEZVOLTARE ZONA DE SERVICII ,COMERT, DEPOZITARE SI MICSORARE ZONA PROTECTIE SANITARA STATIE DE EPURARE, str. Plugarilor f.n.

  Inițiator: RUJA DORIN ȘI ALȚII

  Elaborator: SC TOP-FORM S.R.L.

  Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în termen de 15 zile de la data afisării anunțului de informare. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri.

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

  Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550, int. 136.

  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism

  PUZ „LOTIZARE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI MICȘORARE  ZONĂ DE PROTECȚIE SANITARĂ STAȚIE DE EPURARE”, str. Plugarilor nr. 2

  Inițiator: RUJA DORIN ȘI ALȚII

  Elaborator: SC TOP-FORM S.R.L.

  Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în termen de 15 zile de la data afisării anunțului de informare. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri.

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

  Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550, int. 136.

  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 18.12.2023


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Vă notificăm intenţia WALTUDY C.V.V. S.R.L.​, în calitate de proprietar al terenului situat în Brașov,  privind întocmirea documentațiilor de urbanism P.U.D. conform Certificatului de Urbanism nr. 513/24.05.2023,, emis de Primăria Municipiului Braşov cu scopul:„Elaborare PUD pentru construire locuințe individuale -3 case”, str. Izvorului f.n.

  Dezbaterea publică, având ca subiect documentația de urbanism: PUD„CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE, APARTAMENTE ÎN REGIM HOTELIER, SPAȚII COMERCIALE ȘI  BIROURI”


  Ca urmare a demarării procesului de informare și consultare a populației, pentru documentația de urbanism P.U.D. conform Certificatului de Urbanism nr. 292/03.02.2023, emis de Primăria Municipiului Braşov cu scopul: „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE, APARTAMENTE ÎN REGIM HOTELIER, SPAȚII COMERCIALE ȘI  BIROURI” Primăria Municipiului Brașov organizează o DEZBATERE PUBLICĂ. vă invităm să participați la dezbaterea publică, având ca subiect documentația de urbanism: 

  PUD „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE, APARTAMENTE ÎN REGIM HOTELIER, SPAȚII COMERCIALE ȘI  BIROURI” care va avea loc joi, 14.12.2023, ora 15.00, la sediul Primăriei Brașov- Sala de Consiliu, B-dul Eroilor nr.8, Brașov.

  HOTARARI – ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 21.11.2023


  HOTARARI – ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 07.11.2023


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


   Vă notificăm Intenţia BERGS DIP GRUP S.R.L.​, în calitate de proprietar al terenului situat în Brașov,  privind întocmirea documentațiilor de urbanism P.U.D. conform Certificatului de Urbanism nr. 2817/23.10.2021, emis de Primăria Municipiului Braşov cu scopul:„Construire ansamblu rezidențial locuire colectivă și funcțiuni complementare-comercial și servicii, regim de înălțime S+P+3E+M ( maxim 15 m la cornișă ) amenajări exterioare, imprejmuire, bransamente utilitati și amplasare totem publicitar pe teren”, str. Bârsei f.n.

  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 21.11.2023


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism  PUZ „ZONĂ DE LOCUINȚE”, str. Dr. Ioan Hozan f.n.

  Inițiator: DASCĂLU FLORICA

  Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în termen de 15 zile de la data afisării anunțului de informare. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri.

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

  Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550, int. 136.

  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 07.11.2023 – HOTARARI 


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT ETAPA 2


  ELABORAREA PROPUNERILOR privinddocumentația de urbanism PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE S+P+2E”, str. Merilor f.n.

  Inițiator: NISTOR RODICA

  Elaborator:  L.H.P. ARHITECTURĂ S.R.L.

  Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în termen de 15 zile de la data afisării anunțului de elaborare a propunerilor. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri.

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

  Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550, int. 136.

  Consultare publică „Rulmentul Brașov”


  CHESTIONAR – perioadă desfășurare propusă: 8 nov – 8 dec 2023

  Municipalitatea Braşov va organiza un concurs internațional de soluţii pentru conversia platformei industriale Rulmentul, astfel ȋncȃt locul să (re)devină o importantă parte a vieţii oraşului.

  Consultarea populaţiei este o obligaţie legală ȋn mai multe momente ale acestui proces. Această etapă a consultării stă la baza fundamentării temei de proiectare pentru concursul internațional de soluţii.

  Sunteţi invitaţi să completaţi chestionarul, care va fi disponibil online ȋn perioada 8 noiembrie – 8 decembrie 2023 şi să ne transmiteţi punctele dumneavoastră de vedere adăugȃnd orice alte păreri şi completări.

  Vă mulţumim!

  Link chestionar: https://forms.gle/dEZpkmCXKwvmAHXV6

  Subiectul consultării este descris în prezentarea anexată.

  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 07.11.2023


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 02.11.2023


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 03.10.2023 – Hotarari 


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 24.10.2023


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


   Intenţia d-lor MAMINUT SORIN-MIHAI ȘI MAMINUT VASILE, în calitate de proprietari ai terenurilor situate în Brașov, str.Fagurului f.n., privind întocmirea documentațiilor de urbanism P.U.D. conform Certificatelor de Urbanism nr. 3140/22.11.2022, 3141/22.11.2022, 3142/22.11.2022, emis de Primăria Municipiului Braşov cu scopul:„CONSTRUIRE CASĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE”

  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 19.10.2023


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 17.10.2023


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT ETAPA 2- ELABORAREA PROPUNERILOR 


  privind  documentația de urbanism „ACTUALIZARE PUZ aprobat cu HCL nr. 339/2013”, str. Merilor f.n.

  Inițiator: DOBROTESCU MARIA, LIUTIEV RAZVAN, SERBU MARIN, TECĂU CORNELIU, TECĂU LIGIA, DUMITRACHE GHEORGHE, DUMITRACHE MARGARETA, BOTEZATU IOAN LUCIAN, BOTEZATU ALINA-CLAUDIA DUMITRACHE RALUCA, PUȘCAS IOAN, MAILAT LAVINIA, MICH VASILE, GYORGY FRANCISC, GYORGY COSMINA, TIMIS PETRU NISTOR VALENTIN, NISTOR ANA

  Elaborator:  CITYPLAN ARHITECTURA-URBANISM

  Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în termen de 15 zile de la data afisării anunțului de informare. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri.

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

  Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550, int. 136.

  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 12.10.2023


  ANUNȚ – INTENȚIE DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL „CENTRUL CIVIC BRAȘOV”


  Prin prezenta, vă notificăm intenția Primăriei Municipiului Brașov de a iniția elaborarea Planului Urbanistic Zonal „Centrul Civic Brașov”.

  Prin Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) se dorește actualizarea reglementărilor urbanistice în vigoare, în vederea rezolvării disfuncționalităților identificate în zonă și a dezvoltării coerente și funcționale a teritoriului vizat.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în cadrul etapei pregătitoare publicul este invitat să transmită comentarii, observaţii și propuneri privind intenția elaborării P.U.Z. în perioada: 10.10.2023 – 20.10.2023.

  Comentariile, observațiile și propunerile cu privire la P.U.Z. „Centrul Civic Brașov” se primesc în scris la sediul Primăriei Municipiului Brașov sau prin e-mail, în termenul afișat.

  Departamentul responsabil cu informarea și consultarea publicului cu privire la documentația de urbanism este Direcția Arhitect Șef prin  Serviciul Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane și Biroul de Urbanism, Proiectare și Sistematizare Urbană.

  Adresa: B-dul Eroilor, nr. 8, Brașov, jud. Brașov, cod poștal 500007.

  Telefon: 0268/405000, 0268/416550, int. 109, 136, 162.

  E-mail: contact@brasovcity.ro

  Răspunsul la observațiile transmise de către publicul interesat cu privire la documentația de urbanism menționată va fi comunicat prin poștă / e-mail.

  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 05.10.2023


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 03.10.2023


  ANUNŢ  – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism PUZ „PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE S+P+2E”, str. Merilor f.n.

  Inițiator: NISTOR RODICA

  Elaborator:  L.H.P. ARHITECTURĂ S.R.L.

  Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în termen de 15 zile de la data afisării anunțului de informare. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri.

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE  a documentației de urbanism „ACTUALIZARE PUZ aprobat cu HCL nr. 339/2013”, str. Merilor f.n.

  Inițiator: DOBROTESCU MARIA, LIUTIEV RAZVAN, SERBU MARIN, TECĂU CORNELIU, TECĂU LIGIA, DUMITRACHE GHEORGHE, DUMITRACHE MARGARETA, BOTEZATU IOAN LUCIAN, BOTEZATU ALINA-CLAUDIA DUMITRACHE RALUCA, PUȘCAS IOAN, MAILAT LAVINIA, MICH VASILE, GYORGY FRANCISC, GYORGY COSMINA, TIMIS PETRU NISTOR VALENTIN, NISTOR ANA

  Elaborator:  CITYPLAN ARHITECTURA-URBANISM

  Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în termen de 15 zile de la data afisării anunțului de informare. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri.

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 22.08.2023 – Hotarari 


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 05.09.2023 – Hotarari


  ANUNȚ –P.U.D. „1. Demolare construcție C1. 2. Construire imobil locuințe colective și birouri, organizare de șantier și sistematizare verticală”, str. Tomis nr. 50-52ANUNȚ –


  BENEFICIARI: HALMAGYI GHEORGHE-ADRIAN și HALMAGYI ANA​

  Minuta DEZBATERII PUBLICE DIN 20.09.2023


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 21.09.2023


  ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ


  Prin prezenta vă invităm la dezbaterea publică organizată în cadrul procedurii de informare și consultare a populației, Etapa 2, ELABORAREA PROPUNERILOR, având ca obiect documentația de urbanism:

  PUZ – MODIFICARE PARTIALA TRAMA STRADALA DOCUMENTATIE PUZ-CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL, STR SANZIENELOR, APROBAT CU HCL 184/2009

  Inițiator: S.C.  EXFACTOR GRUP-CONSTRUCT S.A.; Elaborator: S.C. BB & ASOCIAȚII DESIGN SRL

  care va avea loc în data de 20.09.2023, în intervalul 15.00 – 17.00, la sediul Primăriei Brașov- Sala de Consiliu, B-dul Eroilor nr.8, Brașov.

  Anunțul și documentația anexă se pot consulta pe pagina internet a Primăriei Municipiului Brașov- https://www.brasovcity.ro/, SERVICII CETĂȚENI, Urbanism, Anunțuri.

  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMD IN DATA DE 26.06.2023 – Hotarari


  Anunț – PUD „CONSTRUIRE 3 CASE INDIVIDUALE, ÎMPREJMUIRE”, str.Nicolae Labiș nr. 54


  BENEFICIAR: CĂȚOI MARIUS CĂTĂLIN​

  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 07.09.2023


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 05.09.2023


  ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  ETAPA 1- PREGĂTITOARE – INIȚIEREA documentației de urbanism
  ”PUZ – Aparthotel, spații comerciale, alimentație publică, heliport pe acoperiș”
  Inițiator: S.C. PRESTIGE TOWERS SRL
  Elaborator: S.C. TOP-FORM SRL

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind planul urbanistic zonal. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în maximum 10 zile de la data anunțului.
  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.109/136 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism – P.U.Z. – uri .
  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.
  RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:
  Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.109/136

  ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism

  PUZ „CONSTRUIRE LOCUINȚE  COLECTIVE”, str. Ioan Popasu f.n.

  Inițiator: INSIGRA S.R.L.

  Elaborator: MGM URBAN PROIECT S.R.L.

  Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în termen de 15 zile de la data afisării anunțului de informare. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri.

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

  Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550, int. 136.

  ANUNŢ- INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT – ETAPA 2


  ELABORAREA PROPUNERILOR, având ca obiect documentația de urbanism:

  PUZ – MODIFICARE PARTIALA TRAMA STRADALA DOCUMENTATIE PUZ-CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL, STR SANZIENELOR, APROBAT CU HCL 184/2009

  Inițiator: S.C.  EXFACTOR GRUP-CONSTRUCT S.A.

  Elaborator: S.C. BB & ASOCIAȚII DESIGN SRL

  care va avea loc în data de 20.09.2023, în intervalul 15.00 – 17.00,

  la sediul Primăriei Brașov- Sala de Consiliu, B-dul Eroilor nr.8, Brașov.

  Anunțul și documentația anexă se pot consulta pe pagina internet a Primăriei Municipiului Brașov- https://www.brasovcity.ro/, SERVICII CETĂȚENI, Urbanism, Anunțuri.

  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 24.08.2023


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 22.08.2023


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 10.08.2023


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 01.08.2023 – Hotarari


  ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism P.U.D.​  „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, GARAJ, FOIȘOR, ÎMPREJMUIRE TEREN”,  str. Merilor f.n.

   BENEFICIAR:  IORDACHE SERGIU și IORDACHE NATALIA-CARMEN​

  ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE  

  a documentației de urbanism P.U.D.​ „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE, ORGANIZARE DE ȘANTIER, ÎMPREJMUIRE”,  str. Lungă nr. 182

   BENEFICIAR:  PLĂMĂDEALĂ IURIE și POPOV ION

  ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism P.U.D.​  „CONSTRUIRE LOCUINȚE  COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE, GRĂDINIȚĂ, PARCĂRI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”,  str. Nicolae Pop f.n.

   BENEFICIAR:  GHINEȚ LEONARD-CONSTANTIN și BANCIU CIPRIAN​

  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 03.08.2023


  ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism P.U.D.​  „CONSTRUIRE LOCUINȚE  COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN”,  str. Liviu Rebreanu nr. 49

   BENEFICIAR:   POP MARIUS, POP LĂCRĂMIOARA, SURDU RAUL,SĂVULESCU ALEXANDRU-MIHAIL, SĂVULESCU IOANA, ASMARANDEI RAREȘ, ASMARANDEI VIORICA-VIOLETA​

  ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism P.U.D.​  „CONSTRUIRE LOCUINȚE  COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN”,  str. Nicolae Labiș f.n.

   BENEFICIAR:  S.C. INTERNATIONAL ELLA GROUP S.R.L.​

  ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism P.U.D.​  „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ  UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ”,  str. Mălinului nr. 6​

   BENEFICIAR: d-l KOVACS SANDOR CSONGOR și d-na SANTA KOVACS MARIA FLAVIA

  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 01.08.2023


  ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism P.U.D.​  „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE, APARTAMENTE ÎN REGIM HOTELIER, SPAȚII COMERCIALE ȘI  BIROURI”,  str.Mihai Viteazu nr. 1-3D BENEFICIAR:  S.C. BETLAR TRADING GROUP S.R.L.​

  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 27.07.2023


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 19.07.2023 – Hotarari


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 20.07.2023


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 19.07.2023


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism P.U.D. „DEMOLARE ANEXE ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI”  BENEFICIAR: SC MUT CAPITAL INVEST S.R.L.

  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE  a documentației de urbanism P.U.D. „Extindere spații alimentație publică și conferințe, reconfigurare zonă restaurant și anexe tehnice aferente hotel”

  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 11.07.2023 – HOTĂRÂRI


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  ETAPA 2- ELABORAREA PROPUNERILOR privind  documentația de urbanism Modificare parțială tramă stradală din documentația „PUZ – Construire ansamblu rezidențial, str. Sânzienelor

  Inițiator: S.C.  EXFACTOR GRUP-CONSTRUCT S.A.

  Elaborator: S.C. BB & ASOCIAȚII DESIGN SRL

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind planul urbanistic zonal. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în maximum 15 zile de la data anunțului.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunturi .

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

  Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 13.07.2023


  ORDINEA DE ZIȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 11.07.2023


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 30.06.2023


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism  P.U.D. Construire locuință unifamilială și racordare la utilitățiBrașov, str. Gării Noua nr. 1A

  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 26.06.2023


   


  ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT

  Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism  „MODIFICARE PUZ aprobat cu HCL nr. 198/2015 și prelungit cu HCL nr. 378/2020, B-dul Griviței f.n.

  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 30.05.2023 – HOTĂRÂRI


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 13.06.2023 – HOTĂRÂRI


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 15.06.2023


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 13.06.2023


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 08.06.2023


  PUD – Construire imobil locuințe colective, organizare de șantier și branșamente, str. Pictor Ștefan Luchian nr. 34 -formă finală după aprobare


  P.U.D. „Construire complex de vacanță, servicii conexe și împrejmuire ”, în Poiana Brașov, str. Poiana Doamnei f.n.​ – formă finală după aprobare.


  P.U.D. 1. „Modificare PUD aprobat cu HCL 376/2020”


  P.U.D. 1. Modificare PUD aprobat cu HCL 376/2020 (lucrarea constă în reorganizare amplasament clădiri pe teren cu următoarele funcţiuni: locuinţe colective, spaţii de cazare studenţi, spaţii comerciale, birouri şi amenajare parcare) 2. Obţinere autorizaţie demolare pentru C16, C26, C34. 3. Onţinere autorizaţie construire pentru construcţii aprobate prin modificare PUD; schimbare destinaţie şi extindere clădire birouri C15 în spaţii cazare studenţi.**) ”, în mun. Brașov, str. Avram Iancu nr. 40-42. formă finală după aprobare.

  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 30.05.2023


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 25.05.2023


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 28.03.2023 – HOTĂRÂRI


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 18.05.2023


  ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE  a documentației de urbanism „Construire locuință și împrejmuire ”, în mun. Brașov, str. Popasului, f.n.

  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 09.05.2023


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 04.05.2023


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 25.04.2023


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 25.04.2023


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 20.04.2023


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism PUD „CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE”, str.1 Mai f.n.

  ANUNŢ- INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT ETAPA 2


  ELABORAREA PROPUNERILOR privind  documentația de urbanism  PUZ – Zonă de locuințe individuale cu modificarea tramei stradale, str. Morarului f.n., mun. Brașov

  Inițiator: MIRCEA ENACHE

  Elaborator: S.C.  TOP-FORM S.R.L.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind planul urbanistic zonal. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în maximum 15 zile de la data afișării anunțului.                              .

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism 

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

  Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm intenţia DOUA HA PROJECT S.R.L., în calitate de proprietar al terenului situat în Poiana Brașov, str. Poiana Doamnei f.n., teren aflat în vecinătatea proprietății dumneavoastră, privind întocmirea documentației de urbanism P.U.D. cu scopul:Construire complex de vacanță, servicii conexe și împrejmuire.

  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 06.04.2023


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 28.03.2023 – HOTĂRÂRI


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 30.03.2023


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 28.03.2023


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 23.03.2023


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 14.03.2023 – HOTĂRÂRI


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 07.03.2023 – HOTĂRÂRI


  Ghid de amplasare a teraselor in centrul istoric al Brasovului


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 14.03.2023


  PUD – Intenţia POIANA SPV 6814 S.R.L., în calitate de proprietar al terenului situat în Poiana Brașov, str. Poiana Doamnei f.n., teren aflat în vecinătatea proprietății dumneavoastră, privind întocmirea documentației de urbanism P.U.D. cu scopul:Construire complex de vacanță, servicii conexe și împrejmuire


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 09.03.2023


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 07.03.2023


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm referitor la ELABORAREA documentației de urbanism

  PUD –  CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER în mun. Brașov, Str. Piscului f.n.

  Inițiator: REDESIGN DRUMUL POIENII SRL

  Elaborator:  RIGHT ANGLE OFFICE SRL

  conform Certificatului de Urbanism nr. 3227/28.11.2018 și 1701/27.06.2022, emise de Primăria Municipiului Braşov.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observații, propuneri privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER în mun. Brașov, Str. Piscului f.n., în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării.

  Observațiile/ propunerile se primesc în scris la sediul  Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr.8, Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550, int.136 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism – P.U.D.- uri .

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI:

  Serviciul Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane,  telefon 0268/416550 int. 109/162.

  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 20.02.2023


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 09.02.2023


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 26.01.2023


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism P.U.D. „Construire imobil de locuințe colective”, str. Liviu Rebreanu nr. 46

        Inițiator: S.C. OZONE PARK INVEST SRL

  Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în 15 zile de la data afișării anunțului de informare și consultare public interesat. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri – Proiecte P.U.D.

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

  Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 18.01.2023 – HOTĂRÂRI


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism  PUZ – Locuințe individuale și căi de acces, str. Calea Feldioarei f.n.

  Inițiator: HBI SVILUPPO IMMOBILIARE S.R.L

  Elaborator: S.C.  SANNIS S.R.L.

  Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în 10 zile de la data afișării anunțului de informare și consultare public interesat.

  Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri – Proiecte P.U.Z..

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

  Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 18.01.2023


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism P.U.D. Construire imobil cu destinația apartamente de vacanță și împrejmuire ”, în Poiana Brașov, str. Valea Lungă f.n.

        Inițiator:  TECTON TRUST S.R.L.

  Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în 15 zile de la data afișării anunțului de informare și consultare public interesat. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri – Proiecte P.U.D.

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

  Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 12.01.2023


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT – ETAPA 2- ELABORAREA PROPUNERILOR


  PUZ Modificator pentru construire centru comercial, împrejmuire, amenajare parcări, alei auto și pietonale, accese, semnalistică rutieră, spații verzi, amenajare și construire zone tehnice, branșare la utilități și instalații de utilizare aferente, amplasare semnale publicitare și totemuri, organizare de șantier, operațiuni cadastrale și notariale pentru dezmembrări parcele, comasări parcele, alipire parcele)” – str. Bucegi nr. 3A

  Inițiator: S.C.  VGP ZONE BRASOV S.R.L.

  Elaborator: S.C. HB-DESIGN TEAM ARHITECTURA, CONSTRUCȚII, MOBILIER SRL

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind planul urbanistic zonal. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în maximum 15 zile de la data anunțului.                      De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri .

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

  Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

  SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 23.12.2022


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 13.12.2022 – HOTĂRÂRI


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 13.12.2022


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism PUZ Modificator pentru construire centru comercial, împrejmuire, amenajare parcări, alei auto și pietonale, accese, semnalistică rutieră, spații verzi, amenajare și construire zone tehnice, branșare la utilități și instalații de utilizare aferente, amplasare semnale publicitare și totemuri, organizare de șantier, operațiuni cadastrale și notariale pentru dezmembrări parcele, comasări parcele, alipire parcele)” – str. Bucegi nr. 3A

  Inițiator: S.C.  VGP ZONE BRASOV S.R.L.

  Elaborator: S.C. HB-DESIGN TEAM ARHITECTURA, CONSTRUCȚII, MOBILIER SRL

  Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu  în 10 zile de la data afișării anunțului de informare și consultare public interesat. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri.

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

  Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

  SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 08.12.2022


  INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT ETAPA 2


  ELABORAREA PROPUNERILOR privind  documentația de urbanism „PUZ – Construire locuințe și dotări complementare Brașov, str. Bârsei f.n.”

  Inițiator: DEANE ALINA-ADELA

  Elaborator: S.C.  CIBBS CONSTRUCT S.R.L.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind planul urbanistic zonal. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în maximum 15 zile de la data afișării anunțului –                              .

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism.

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

  Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Vă notificăm referitor la ELABORAREA documentației de urbanism PUD –  CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, ORGANIZARE DE ȘANTIER ȘI BRANȘAMENTE în mun. Brașov, Pictor Ștefan Luchian nr 34-36

  Inițiator: Rădulescu Maria Roxana

  Elaborator:  Dragoș Constantin Marian B.I.A.

  conform Certificatului de Urbanism nr. 352/23.02.2021, emis de Primăria Municipiului Braşov.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observații, propuneri privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, ORGANIZARE DE ȘANTIER ȘI BRANȘAMENTE” în mun. Brașov, Str. Pictor Ștefan Luchian nr 34-36, în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării.

  Observațiile/ propunerile se primesc în scris la sediul  Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr.8, Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550, int.136 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism – P.U.D.- uri .

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI:

  Serviciul Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane,  telefon 0268/416550 int. 136.

  MINUTA dezbaterii publice organizată în cadrul procedurii de informare și consultare a populației, având ca subiect documentația de urbanism: P.U.D. „1. Modificare PUD aprobat cu HCL 376/2020 (lucrarea constă în reorganizare amplasament clădiri pe teren cu următoarele funcţiuni: locuinţe colective, spaţii de cazare studenţi, spaţii comerciale, birouri şi amenajare parcare) 2. Obţinere autorizaţie demolare pentru C16, C26, C34. 3. Onţinere autorizaţie construire pentru construcţii aprobate prin modificare PUD; schimbare destinaţie şi extindere clădire birouri C15 în spaţii cazare studenţi.**) ”, în mun. Brașov, str. Avram Iancu nr. 40-42.


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 15.11.2022 – HOTĂRÂRI


  SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 17.11.2022


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 15.11.2022


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism PUZ – zona de locuințe individuale cu modificarea tramei stradale. Str. Morarului fn., Municipiul Brașov

  Inițiator: MIRCEA ENACHE

  Elaborator: ATZBERGER MAGDALENA

  Documentația de urbanism urmărește dezvoltarea unei zone de locuințe unifamiliale cu acces facil la căile de circulație într-un ansamblu coerent din punct de vedere urbanistic pentru comunitate.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în perioada 10.11.2022 – 20.11.2022. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni sau pe adresa de e-mail contact@brasovcity.ro, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.136 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – P.U.Z-uri .

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

  Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.136

  SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 10.11.2022


  ANUNT  DEZBATERE PUBLICA


  Prin prezenta va invitam la dezbaterea publica organizata in cadrul procedurii de informare  si consultare a populatiei, avand ca subiect documentatia de urbanism:

  P.U.D.,, 1. Modificare PUD aprobat cu HCL 376/2020 (lucrarea consta in reorganizare amplasament cladiri pe teren cu urmatoarele functiuni: locuinte colective, spatii de cazare studenti, spatii comerciale, birouri si amenajare parcare) 2. Obtinere autorizatie demolare pentru C16, C26, C34. 3. Obtinere autorizatie construire pentru constructii aprobate prin modificare PUD; schimbare destinatie si extindere cladire birouri C15 in spatii cazare studenti.) „, in mun. Brasov, str. Avram Iancu nr. 40-42.

  care va avea loc in data de 16.11.2022, ora 16.30,

  la sediul Primariei Brasov- Sala de Consiliu, B-dul Eroilor nr.8, Brasov.

  Anuntul si documentatia anexa se pot consulta pe pagina internet a Primariei Municipiului Brasov- https://www.brasovcity.ro/, SERVICII CETATENI, Urbanism, Anunturi

  ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism PUZ – Construire locuințe și dotări complementare Brașov, str. Bârsei f.n.

  Inițiator: DEANE ALINA-ADELA

  Elaborator: S.C.  CIBBS CONSTRUCT S.R.L.

  Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în 10 zile de la data afișării anunțului de informare și consultare public interesat.

  Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri – Proiecte P.U.Z..

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

  Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 01.11.2022 – HOTĂRÂRI


  SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 03.11.2022


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 01.11.2022


  ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ


  Vă invităm la dezbaterea publică organizată în cadrul procedurii de informare și consultare a populației, având ca subiect documentația de urbanism:

  PUZ – MODIFICARE PARTIALA TRAMA STRADALA DOCUMENTATIE PUZ-CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL, STR SANZIENELOR, APROBAT CU HCL 184/2009, Str. Sânzienelor f.n.,

  Inițiator: S.C.  EXFACTOR GRUP-CONSTRUCT S.A.

  Elaborator: S.C. BB & ASOCIAȚII DESIGN SRL

  care va avea loc în data de 03.11.2022, ora 17.00,

  la sediul Primăriei Brașov- Sala de Consiliu, B-dul Eroilor nr. 8, Brașov.

  SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 27.10.2022


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism P.U.D. 1. Demolare construcții existente. 2. Construire imobil apartamente P+2+M ,organizare de santier si bransamente; ”, în mun. Brașov, str. Carierei  nr. 36.

        Inițiator: MIHAI ION, COJOCARU LUCIAN și alții

  Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în 15 zile de la data afișării anunțului de informare și consultare public interesat. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri – Proiecte P.U.D.

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

  Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

  SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 20.10.2022


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE  a documentației de urbanism

  PUD –  CONSTRUIRE CABINETE MEDICINĂ DENTARĂ ȘI AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADĂ – Mun. Brașov, strada Lacurilor nr. 2A

  Initiator: Dincă Florin și Pop Alina-Constanța

  Elaborator:  Adriana Stinghe – Birou de Arhitectură

  Conform Certificatului de Urbanism nr. 1679/12.07.2021, emis de Primăria Municipiului Braşov.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) CONSTRUIRE CABINETE MEDICINĂ DENTARĂ ȘI AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADĂîn Mun. Brașov, strada Lacurilor nr. 2A, în termen de 15 zile calendaristice de la afișare.

  Observațiile/propunerile se primesc în scris la sediul  Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr.8, Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550, int.110 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism – P.U.D.- uri .

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI: Insp. Adrian Budăi

  Serviciul Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane,  telefon 0268/416550 int. 110.

  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 12.10.2022


  SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 13.10.2022


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 04.10.2022


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism P.U.D. 1. Modificare PUD aprobat cu HCL 376/2020 (lucrarea constă în reorganizare amplasament clădiri pe teren cu următoarele funcţiuni: locuinţe colective, spaţii de cazare studenţi, spaţii comerciale, birouri şi amenajare parcare) 2. Obţinere autorizaţie demolare pentru C16, C26, C34. 3. Onţinere autorizaţie construire pentru construcţii aprobate prin modificare PUD; schimbare destinaţie şi extindere clădire birouri C15 în spaţii cazare studenţi.**) ”, în mun. Brașov, str. Avram Iancu nr. 40-42.

  Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în 15 zile de la data afișării anunțului de informare și consultare public interesat. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri – Proiecte P.U.D.

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

  Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

  SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 06.10.2022


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 27.09.2022


  SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 29.09.2022


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 04.10.2022


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 27.09.2022


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 15.09.2022


  SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 22.09.2022


  ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


  Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism ‘’PUDConstruire  hotel, spații comerciale, restaurant şi împrejmuire teren, str.Poiana Soarelui fn Braşov’

  Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în 15 zile de la data afișării anunțului de informare și consultare public interesat. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – P.U.Z-uri .

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

  Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

  SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 15.09.2022


  ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA REUNITĂ A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM ȘI A COMISIEI DE CIRCULAȚIE DIN DATA DE 15.09.2022


  ANUNŢ


  INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism Modificare parțială tramă stradală din documentația „PUZ – Construire ansamblu rezidențial, str. Sânzienelor”

  Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE  a documentației de urbanism Modificare parțială tramă stradală din documentația PUZ – Construire ansamblu rezidențial, str. Sânzienelor– aprobat cu HCL 184/2009

  Inițiator: S.C.  EXFACTOR GRUP-CONSTRUCT S.A.

  Elaborator: S.C. BB & ASOCIAȚII DESIGN SRL

  Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în perioada 12.09.2022- 21.09.2022. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

  De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – P.U.Z-uri .

  Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

  RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

  Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 30.08.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 30.08.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 26.08.2022


  Sedinta Comisiei de Circulatie – Ordinea de zi CC 11.08.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 04.08.2022


  ANUNȚ – INTENȚIE DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ZONA STUPINI: STR. PLUGARILOR – STR. FAGURULUI – STR. FÂNTÂNII – CALEA FELDIOAREI – OCOLITOARE BRAȘOV, MUNICIPIUL BRAȘOV”


  Prin prezenta, vă notificăm intenția Primăriei Municipiului Brașov de a iniția procedura de achiziție publică pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal „Zona Stupini: str. Plugarilor – str. Fagurului – str. Fântânii – Calea Feldioarei – Ocolitoare Brașov, Municipiul Brașov”.

  Prin Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) se dorește actualizarea reglementărilor urbanistice în vigoare, în vederea rezolvării disfuncționalităților identificate în zonă și a dezvoltării coerente și funcționale a teritoriului vizat.

  Informații suplimentare, privind reglementările în vigoare pe teritoriul delimitat de str. Plugarilor – str. Fagurului – str. Fântânii – Calea Feldioarei – Ocolitoare Brașov din Municipiul Brașov, pot fi accesate pe: brasovcity.ro > SERVICII CETĂȚENI > URBANISM > HARTA URBANISM.

   În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită comentarii, observaţii și propuneri privind intenția elaborării P.U.Z. în perioada: 28.07.2022 – 06.08.2022.

  Comentariile, observațiile și propunerile cu privire la P.U.Z. „Zona Stupini: str. Plugarilor – str. Fagurului – str. Fântânii – Calea Feldioarei – Ocolitoare Brașov” se primesc în scris la sediul Primăriei Municipiului Brașov sau prin e-mail, în termenul afișat.

  Departamentul responsabil cu informarea și consultarea publicului: Serviciul Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef.

  Adresa: Bdul Eroilor, nr. 8, Brașov, jud. Brașov, cod poștal 500007.

  Telefon: 0268/405000, 0268/416550, int. 109, 110, 136.

  E-mail: contact@brasovcity.ro

  Răspunsul la observațiile trimise va fi comunicat prin poștă / e-mail.

  Vă mulțumim.

  ANUNȚ – INTENȚIE DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ZONA STR. LÂNII – PÂRÂUL GHIMBĂȘEL – STR. PLUGARILOR – OCOLITOARE BRAȘOV, MUNICIPIUL BRAȘOV”


  Prin prezenta, vă notificăm intenția Primăriei Municipiului Brașov de a iniția procedura de achiziție publică pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal „Zona str. Lânii – Pârâul Ghimbășel – str. Plugarilor – Ocolitoare Brașov, Municipiul Brașov”.

  Prin Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) se dorește actualizarea reglementărilor urbanistice în vigoare, în vederea rezolvării disfuncționalităților identificate în zonă și a dezvoltării coerente și funcționale a teritoriului vizat.

  Informații suplimentare, privind reglementările în vigoare pe teritoriul delimitat de str. Lânii – Pârâul Ghimbășel – str. Plugarilor – Ocolitoare Brașov din Municipiul Brașov, pot fi accesate pe: brasovcity.ro > SERVICII CETĂȚENI > URBANISM > HARTA URBANISM.

   În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită comentarii, observaţii și propuneri privind intenția elaborării P.U.Z. în perioada: 28.07.2022 – 06.08.2022.

  Comentariile, observațiile și propunerile cu privire la P.U.Z. „Zona str. Lânii – Pârâul Ghimbășel – str. Plugarilor – Ocolitoare Brașov”, se primesc în scris la sediul Primăriei Municipiului Brașov sau prin e-mail, în termenul afișat.

  Departamentul responsabil cu informarea și consultarea publicului: Serviciul Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef.

  Adresa: Bdul Eroilor, nr. 8, Brașov, jud. Brașov, cod poștal 500007.

  Telefon: 0268/405000, 0268/416550, int. 109, 110, 136.

  E-mail: contact@brasovcity.ro

  Răspunsul la observațiile trimise va fi comunicat prin poștă / e-mail.

  Vă mulțumim.

  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 26.07.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 26.07.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 22.07.2022


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 19.07.2022


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 07.07.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 19.07.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 07.07.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 08.07.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 30.06.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 30.06.2022


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 23.06.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 23.06.2022


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 14.06.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 14.06.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 15.06.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 09.06.2022


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 31.05.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 31.05.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 24.05.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 17.05.2022


  Sedinta Comisiei de Circulatie – Ordinea de zi CC 28.04.2022


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 12.04.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI 07.04.2022


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 22.03.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI 24.03.2022 


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 01.03.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI 03.03.2022 


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 22.12.2021


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 01.03.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘIURBANISMDIN DATA DE 22.02.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI 17.02.2022


  ANUNȚ – Datorită situațiilor create de pandemia Covid19, ședința CTATU din 15.02.2022 se reprogramează pentru data de 18.02.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 22.02.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 15.02.2022


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 21.12.2021


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI 27.01.2022


  Sedinta-Comisiei-de-Circulatie-Ordinea-de-zi-27.01.2022-1

  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 26.01.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI 13.01.2022


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 11.01.2022


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 21.12.2021


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 21.12.2021


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI 16.12.2021


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI 14.12.2021


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 14.12.2021


  ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI 25.11.2021


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 09.11.2021


  SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI 11.11.2021


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 09.11.2021


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 19.10.2021


  Consultarea publică a profesioniștilor Municipiului Brașov, în faza Studiilor de fundamentare a elaborării noului Plan Urbanistic General


  Primăria Municipiului Brașov organizează Consultarea publică a profesioniștilor prin intermediul chestionarului, în cadrul etapei „Studii de fundamentare” a elaborării Planului Urbanistic General (PUG) al Municipiului Brașov.

  Sunt vizați specialiști în arhitectură, în urbanism și amenajarea teritoriului, în domeniul protejării monumentelor istorice, în domeniul rețelelor tehnico-edilitare, în domeniul traficului și transporturilor, precum și alți specialiști.

  Vă invităm, să completați chestionarul online disponibil la link-ul de mai jos:

  https://survey.alchemer.eu/s3/90390368/Studiu-sociologic-profesionisti-public

  Termen:

  Chestionarul este activ și poate fi completat până la data de 22 octombrie, ora 23:59.

  Consultarea publică a investitorilor Municipiului Brașov, în faza Studiilor de fundamentare a elaborării noului Plan Urbanistic General


  Primăria Municipiului Brașov lansează astăzi Consultarea investitorilor, ca parte a Consultărilor publice aferente Etapei I – Studii de fundamentare, din cadrul elaborării Planului Urbanistic General (PUG) al Municipiului Brașov.

  Investitorii din Municipiul Brașov sunt invitați să semnaleze problemele, dar și viziunea specifică, prin completarea unui chestionar online, disponibil la link-ul:

  https://survey.alchemer.eu/s3/90393170/Studiu-socio-investitori-public

   Termen:

  Chestionarul este activ și poate fi completat până la data de 25 octombrie, ora 23:59.

  SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI 20.10.2021


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 19.10.2021


  SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI 06.10.2021


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 28.09.2021


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 28.09.2021


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 14.09.2021


  SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI 15.09.2021


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 14.09.2021


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 26.08.2021


  SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI 24.08.2021


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 17.08.2021


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 17.08.2021


  SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI 05.08.2021


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 20.07.2021


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 20.07.2021


  Sedinta Comisiei de Circulatie – Ordinea de zi 07.07.2021


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 06.07.2021


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 22.06.2021


  Sedinta Comisiei de Circulatie – Ordinea de zi 16.06.2021


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 08.06.2021 – ORA 9:00


  ȘEDINȚĂ COMISIE DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI 03.06.2021


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 25.05.2021 – ORA 9:00


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 25.05.2021 – ORA 9:00


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 11.05.2021 – ORA 9:00


  ȘEDINȚĂ COMISIE DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI 12.05.2021


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 11.05.2021 – ORA 9:00


  ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 20.04.2021 – ORA 9:00


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 20.04.2021 – ORA 9:00


  Ordinea de zi – HOTĂRÂRI – a ședinței COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM din data de 06.04.2021 – ora 9:00


  ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 06.04.2021 – ORA 9:00


  Consultarea publică a cetățenilor Municipiului Brașov, în faza Studiilor de fundamentare a elaborării noului Plan Urbanistic General


  Analiză socio-demografică menită să identifice problemele cu care se confruntă Municipiul Brașov, precum și nevoile, viziunea și sugestiile de soluții ale locuitorilor, astfel încât propunerile de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului să servească, în mod autentic, dezvoltării comunității.

  Termenul de desfășurare:
  19 martie – 26 aprilie 2021 (ora 23.59)

  Vă rugăm să ne transmiteți opinia dumneavoastră completând formularul de la adresa: https://www.brasovcity.ro/ro/formular_feedback/13

  PUG Brasov - Consultarea cetatenilor
  PUG Brasov – Consultarea cetatenilor

  ȘEDINȚA A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 23.03.2021 – ORA 9:00


  ȘEDINȚA NR. 2 A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 09.03.2021 – ORA 9:00


  Anunț informare și consultare public interesat privind documentația de urbanism PUZ modificator – Zonă de mică industrie Strada Ecologiștilor, intravilan municipiul Săcele


  Anunt-public-interesat
  Memoriu-de-prezentare
  Regulament-aferent-PUZ
  U0-PLAN-INCADRARE-IN-TERITORIU
  U2-PLAN-REGLEMENTARI-URBANISTICE-ZONIFICARE

  ȘEDINȚA NR. 1 A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 02.03.2021 – ORA 9:00


  ANUNȚ – PROCESUL VERBAL cu rezultatele finale privind desemnarea reprezentantului societății civile din cadrul Comisiei de Amenajare a Teritoriului și Urbanism


  Procesul Verbal (click aici):

  Proces Verbal rezultate finale.pdf

  ANUNȚ – PROCESUL VERBAL cu rezultatele selecţiei dosarelor de intenție privind desemnarea reprezentantului societății civile din cadrul Comisiei de Amenajare a Teritoriului și Urbanism


  Procesul Verbal (click aici):

  PV Selectie dosare de intenție

  ANUNȚ – PROCESUL VERBAL cu rezultatele selecţiei dosarelor de intenție privind desemnarea reprezentantului societății civile din cadrul Comisiei de Amenajare a Teritoriului și Urbanism


  Procesul Verbal (click aici):

  Proces Verbal cu rezultatele selectiei dosarelor de intentie