ANUNŢ  – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism PUZ „PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE S+P+2E”, str. Merilor f.n.

Inițiator: NISTOR RODICA

Elaborator:  L.H.P. ARHITECTURĂ S.R.L.

Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în termen de 15 zile de la data afisării anunțului de informare. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri.

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE  a documentației de urbanism „ACTUALIZARE PUZ aprobat cu HCL nr. 339/2013”, str. Merilor f.n.

Inițiator: DOBROTESCU MARIA, LIUTIEV RAZVAN, SERBU MARIN, TECĂU CORNELIU, TECĂU LIGIA, DUMITRACHE GHEORGHE, DUMITRACHE MARGARETA, BOTEZATU IOAN LUCIAN, BOTEZATU ALINA-CLAUDIA DUMITRACHE RALUCA, PUȘCAS IOAN, MAILAT LAVINIA, MICH VASILE, GYORGY FRANCISC, GYORGY COSMINA, TIMIS PETRU NISTOR VALENTIN, NISTOR ANA

Elaborator:  CITYPLAN ARHITECTURA-URBANISM

Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în termen de 15 zile de la data afisării anunțului de informare. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri.

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 22.08.2023 – Hotarari 


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 05.09.2023 – Hotarari


ANUNȚ –P.U.D. „1. Demolare construcție C1. 2. Construire imobil locuințe colective și birouri, organizare de șantier și sistematizare verticală”, str. Tomis nr. 50-52ANUNȚ –


BENEFICIARI: HALMAGYI GHEORGHE-ADRIAN și HALMAGYI ANA​

Minuta DEZBATERII PUBLICE DIN 20.09.2023


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 21.09.2023


ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ


Prin prezenta vă invităm la dezbaterea publică organizată în cadrul procedurii de informare și consultare a populației, Etapa 2, ELABORAREA PROPUNERILOR, având ca obiect documentația de urbanism:

PUZ – MODIFICARE PARTIALA TRAMA STRADALA DOCUMENTATIE PUZ-CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL, STR SANZIENELOR, APROBAT CU HCL 184/2009

Inițiator: S.C.  EXFACTOR GRUP-CONSTRUCT S.A.; Elaborator: S.C. BB & ASOCIAȚII DESIGN SRL

care va avea loc în data de 20.09.2023, în intervalul 15.00 – 17.00, la sediul Primăriei Brașov- Sala de Consiliu, B-dul Eroilor nr.8, Brașov.

Anunțul și documentația anexă se pot consulta pe pagina internet a Primăriei Municipiului Brașov- https://www.brasovcity.ro/, SERVICII CETĂȚENI, Urbanism, Anunțuri.

ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMD IN DATA DE 26.06.2023 – Hotarari


Anunț – PUD „CONSTRUIRE 3 CASE INDIVIDUALE, ÎMPREJMUIRE”, str.Nicolae Labiș nr. 54


BENEFICIAR: CĂȚOI MARIUS CĂTĂLIN​

ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 07.09.2023


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 05.09.2023


ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


ETAPA 1- PREGĂTITOARE – INIȚIEREA documentației de urbanism
”PUZ – Aparthotel, spații comerciale, alimentație publică, heliport pe acoperiș”
Inițiator: S.C. PRESTIGE TOWERS SRL
Elaborator: S.C. TOP-FORM SRL

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind planul urbanistic zonal. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în maximum 10 zile de la data anunțului.
De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.109/136 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism – P.U.Z. – uri .
Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.
RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:
Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.109/136

ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism

PUZ „CONSTRUIRE LOCUINȚE  COLECTIVE”, str. Ioan Popasu f.n.

Inițiator: INSIGRA S.R.L.

Elaborator: MGM URBAN PROIECT S.R.L.

Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal în termen de 15 zile de la data afisării anunțului de informare. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri.

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550, int. 136.

ANUNŢ- INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT – ETAPA 2


ELABORAREA PROPUNERILOR, având ca obiect documentația de urbanism:

PUZ – MODIFICARE PARTIALA TRAMA STRADALA DOCUMENTATIE PUZ-CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL, STR SANZIENELOR, APROBAT CU HCL 184/2009

Inițiator: S.C.  EXFACTOR GRUP-CONSTRUCT S.A.

Elaborator: S.C. BB & ASOCIAȚII DESIGN SRL

care va avea loc în data de 20.09.2023, în intervalul 15.00 – 17.00,

la sediul Primăriei Brașov- Sala de Consiliu, B-dul Eroilor nr.8, Brașov.

Anunțul și documentația anexă se pot consulta pe pagina internet a Primăriei Municipiului Brașov- https://www.brasovcity.ro/, SERVICII CETĂȚENI, Urbanism, Anunțuri.

ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 24.08.2023


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 22.08.2023


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 10.08.2023


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 01.08.2023 – Hotarari


ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism P.U.D.​  „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, GARAJ, FOIȘOR, ÎMPREJMUIRE TEREN”,  str. Merilor f.n.

 BENEFICIAR:  IORDACHE SERGIU și IORDACHE NATALIA-CARMEN​

ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE  

a documentației de urbanism P.U.D.​ „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE, ORGANIZARE DE ȘANTIER, ÎMPREJMUIRE”,  str. Lungă nr. 182

 BENEFICIAR:  PLĂMĂDEALĂ IURIE și POPOV ION

ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism P.U.D.​  „CONSTRUIRE LOCUINȚE  COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE, GRĂDINIȚĂ, PARCĂRI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”,  str. Nicolae Pop f.n.

 BENEFICIAR:  GHINEȚ LEONARD-CONSTANTIN și BANCIU CIPRIAN​

ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 03.08.2023


ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism P.U.D.​  „CONSTRUIRE LOCUINȚE  COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN”,  str. Liviu Rebreanu nr. 49

 BENEFICIAR:   POP MARIUS, POP LĂCRĂMIOARA, SURDU RAUL,SĂVULESCU ALEXANDRU-MIHAIL, SĂVULESCU IOANA, ASMARANDEI RAREȘ, ASMARANDEI VIORICA-VIOLETA​

ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism P.U.D.​  „CONSTRUIRE LOCUINȚE  COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN”,  str. Nicolae Labiș f.n.

 BENEFICIAR:  S.C. INTERNATIONAL ELLA GROUP S.R.L.​

ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism P.U.D.​  „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ  UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ”,  str. Mălinului nr. 6​

 BENEFICIAR: d-l KOVACS SANDOR CSONGOR și d-na SANTA KOVACS MARIA FLAVIA

ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 01.08.2023


ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism P.U.D.​  „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE, APARTAMENTE ÎN REGIM HOTELIER, SPAȚII COMERCIALE ȘI  BIROURI”,  str.Mihai Viteazu nr. 1-3D BENEFICIAR:  S.C. BETLAR TRADING GROUP S.R.L.​

ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 27.07.2023


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 19.07.2023 – Hotarari


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 20.07.2023


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 19.07.2023


ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism P.U.D. „DEMOLARE ANEXE ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI”  BENEFICIAR: SC MUT CAPITAL INVEST S.R.L.

ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE  a documentației de urbanism P.U.D. „Extindere spații alimentație publică și conferințe, reconfigurare zonă restaurant și anexe tehnice aferente hotel”

ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 11.07.2023 – HOTĂRÂRI


ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


ETAPA 2- ELABORAREA PROPUNERILOR privind  documentația de urbanism Modificare parțială tramă stradală din documentația „PUZ – Construire ansamblu rezidențial, str. Sânzienelor

Inițiator: S.C.  EXFACTOR GRUP-CONSTRUCT S.A.

Elaborator: S.C. BB & ASOCIAȚII DESIGN SRL

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind planul urbanistic zonal. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în maximum 15 zile de la data anunțului.

De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunturi .

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 13.07.2023


ORDINEA DE ZIȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISMDIN DATA DE 11.07.2023


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 30.06.2023


ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism  P.U.D. Construire locuință unifamilială și racordare la utilitățiBrașov, str. Gării Noua nr. 1A

ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 26.06.2023


 


ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT

Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism  „MODIFICARE PUZ aprobat cu HCL nr. 198/2015 și prelungit cu HCL nr. 378/2020, B-dul Griviței f.n.

ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 30.05.2023 – HOTĂRÂRI


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 13.06.2023 – HOTĂRÂRI


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 15.06.2023


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 13.06.2023


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 08.06.2023


PUD – Construire imobil locuințe colective, organizare de șantier și branșamente, str. Pictor Ștefan Luchian nr. 34 -formă finală după aprobare


P.U.D. „Construire complex de vacanță, servicii conexe și împrejmuire ”, în Poiana Brașov, str. Poiana Doamnei f.n.​ – formă finală după aprobare.


P.U.D. 1. „Modificare PUD aprobat cu HCL 376/2020”


P.U.D. 1. Modificare PUD aprobat cu HCL 376/2020 (lucrarea constă în reorganizare amplasament clădiri pe teren cu următoarele funcţiuni: locuinţe colective, spaţii de cazare studenţi, spaţii comerciale, birouri şi amenajare parcare) 2. Obţinere autorizaţie demolare pentru C16, C26, C34. 3. Onţinere autorizaţie construire pentru construcţii aprobate prin modificare PUD; schimbare destinaţie şi extindere clădire birouri C15 în spaţii cazare studenţi.**) ”, în mun. Brașov, str. Avram Iancu nr. 40-42. formă finală după aprobare.

ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 30.05.2023


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 25.05.2023


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 28.03.2023 – HOTĂRÂRI


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 18.05.2023


ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE  a documentației de urbanism „Construire locuință și împrejmuire ”, în mun. Brașov, str. Popasului, f.n.

ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 09.05.2023


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 04.05.2023


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 25.04.2023


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 25.04.2023


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 20.04.2023


ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism PUD „CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE”, str.1 Mai f.n.

ANUNŢ- INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT ETAPA 2


ELABORAREA PROPUNERILOR privind  documentația de urbanism  PUZ – Zonă de locuințe individuale cu modificarea tramei stradale, str. Morarului f.n., mun. Brașov

Inițiator: MIRCEA ENACHE

Elaborator: S.C.  TOP-FORM S.R.L.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind planul urbanistic zonal. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în maximum 15 zile de la data afișării anunțului.                              .

De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism 

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Prin prezenta, vă notificăm intenţia DOUA HA PROJECT S.R.L., în calitate de proprietar al terenului situat în Poiana Brașov, str. Poiana Doamnei f.n., teren aflat în vecinătatea proprietății dumneavoastră, privind întocmirea documentației de urbanism P.U.D. cu scopul:Construire complex de vacanță, servicii conexe și împrejmuire.

ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 06.04.2023


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 28.03.2023 – HOTĂRÂRI


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 30.03.2023


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 28.03.2023


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 23.03.2023


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 14.03.2023 – HOTĂRÂRI


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 07.03.2023 – HOTĂRÂRI


Ghid de amplasare a teraselor in centrul istoric al Brasovului


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 14.03.2023


PUD – Intenţia POIANA SPV 6814 S.R.L., în calitate de proprietar al terenului situat în Poiana Brașov, str. Poiana Doamnei f.n., teren aflat în vecinătatea proprietății dumneavoastră, privind întocmirea documentației de urbanism P.U.D. cu scopul:Construire complex de vacanță, servicii conexe și împrejmuire


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 09.03.2023


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 07.03.2023


ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Prin prezenta, vă notificăm referitor la ELABORAREA documentației de urbanism

PUD –  CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER în mun. Brașov, Str. Piscului f.n.

Inițiator: REDESIGN DRUMUL POIENII SRL

Elaborator:  RIGHT ANGLE OFFICE SRL

conform Certificatului de Urbanism nr. 3227/28.11.2018 și 1701/27.06.2022, emise de Primăria Municipiului Braşov.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observații, propuneri privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER în mun. Brașov, Str. Piscului f.n., în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării.

Observațiile/ propunerile se primesc în scris la sediul  Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr.8, Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

De asemenea, documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550, int.136 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism – P.U.D.- uri .

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

RESPONSABIL CU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI:

Serviciul Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane,  telefon 0268/416550 int. 109/162.

ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 20.02.2023


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 09.02.2023


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 26.01.2023


ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism P.U.D. „Construire imobil de locuințe colective”, str. Liviu Rebreanu nr. 46

      Inițiator: S.C. OZONE PARK INVEST SRL

Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în 15 zile de la data afișării anunțului de informare și consultare public interesat. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri – Proiecte P.U.D.

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 18.01.2023 – HOTĂRÂRI


ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism  PUZ – Locuințe individuale și căi de acces, str. Calea Feldioarei f.n.

Inițiator: HBI SVILUPPO IMMOBILIARE S.R.L

Elaborator: S.C.  SANNIS S.R.L.

Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în 10 zile de la data afișării anunțului de informare și consultare public interesat.

Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri – Proiecte P.U.Z..

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 18.01.2023


ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism P.U.D. Construire imobil cu destinația apartamente de vacanță și împrejmuire ”, în Poiana Brașov, str. Valea Lungă f.n.

      Inițiator:  TECTON TRUST S.R.L.

Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în 15 zile de la data afișării anunțului de informare și consultare public interesat. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri – Proiecte P.U.D.

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 12.01.2023


ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT – ETAPA 2- ELABORAREA PROPUNERILOR


PUZ Modificator pentru construire centru comercial, împrejmuire, amenajare parcări, alei auto și pietonale, accese, semnalistică rutieră, spații verzi, amenajare și construire zone tehnice, branșare la utilități și instalații de utilizare aferente, amplasare semnale publicitare și totemuri, organizare de șantier, operațiuni cadastrale și notariale pentru dezmembrări parcele, comasări parcele, alipire parcele)” – str. Bucegi nr. 3A

Inițiator: S.C.  VGP ZONE BRASOV S.R.L.

Elaborator: S.C. HB-DESIGN TEAM ARHITECTURA, CONSTRUCȚII, MOBILIER SRL

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind planul urbanistic zonal. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în maximum 15 zile de la data anunțului.                      De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri .

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 23.12.2022


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 13.12.2022 – HOTĂRÂRI


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 13.12.2022


ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism PUZ Modificator pentru construire centru comercial, împrejmuire, amenajare parcări, alei auto și pietonale, accese, semnalistică rutieră, spații verzi, amenajare și construire zone tehnice, branșare la utilități și instalații de utilizare aferente, amplasare semnale publicitare și totemuri, organizare de șantier, operațiuni cadastrale și notariale pentru dezmembrări parcele, comasări parcele, alipire parcele)” – str. Bucegi nr. 3A

Inițiator: S.C.  VGP ZONE BRASOV S.R.L.

Elaborator: S.C. HB-DESIGN TEAM ARHITECTURA, CONSTRUCȚII, MOBILIER SRL

Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu  în 10 zile de la data afișării anunțului de informare și consultare public interesat. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri.

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 08.12.2022


INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT ETAPA 2


ELABORAREA PROPUNERILOR privind  documentația de urbanism „PUZ – Construire locuințe și dotări complementare Brașov, str. Bârsei f.n.”

Inițiator: DEANE ALINA-ADELA

Elaborator: S.C.  CIBBS CONSTRUCT S.R.L.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind planul urbanistic zonal. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în maximum 15 zile de la data afișării anunțului –                              .

De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism.

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Vă notificăm referitor la ELABORAREA documentației de urbanism PUD –  CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, ORGANIZARE DE ȘANTIER ȘI BRANȘAMENTE în mun. Brașov, Pictor Ștefan Luchian nr 34-36

Inițiator: Rădulescu Maria Roxana

Elaborator:  Dragoș Constantin Marian B.I.A.

conform Certificatului de Urbanism nr. 352/23.02.2021, emis de Primăria Municipiului Braşov.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observații, propuneri privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, ORGANIZARE DE ȘANTIER ȘI BRANȘAMENTE” în mun. Brașov, Str. Pictor Ștefan Luchian nr 34-36, în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării.

Observațiile/ propunerile se primesc în scris la sediul  Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr.8, Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

De asemenea, documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550, int.136 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism – P.U.D.- uri .

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

RESPONSABIL CU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI:

Serviciul Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane,  telefon 0268/416550 int. 136.

MINUTA dezbaterii publice organizată în cadrul procedurii de informare și consultare a populației, având ca subiect documentația de urbanism: P.U.D. „1. Modificare PUD aprobat cu HCL 376/2020 (lucrarea constă în reorganizare amplasament clădiri pe teren cu următoarele funcţiuni: locuinţe colective, spaţii de cazare studenţi, spaţii comerciale, birouri şi amenajare parcare) 2. Obţinere autorizaţie demolare pentru C16, C26, C34. 3. Onţinere autorizaţie construire pentru construcţii aprobate prin modificare PUD; schimbare destinaţie şi extindere clădire birouri C15 în spaţii cazare studenţi.**) ”, în mun. Brașov, str. Avram Iancu nr. 40-42.


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 15.11.2022 – HOTĂRÂRI


SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 17.11.2022


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 15.11.2022


ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism PUZ – zona de locuințe individuale cu modificarea tramei stradale. Str. Morarului fn., Municipiul Brașov

Inițiator: MIRCEA ENACHE

Elaborator: ATZBERGER MAGDALENA

Documentația de urbanism urmărește dezvoltarea unei zone de locuințe unifamiliale cu acces facil la căile de circulație într-un ansamblu coerent din punct de vedere urbanistic pentru comunitate.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în perioada 10.11.2022 – 20.11.2022. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni sau pe adresa de e-mail contact@brasovcity.ro, în termenul menționat.

De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.136 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – P.U.Z-uri .

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.136

SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 10.11.2022


ANUNT  DEZBATERE PUBLICA


Prin prezenta va invitam la dezbaterea publica organizata in cadrul procedurii de informare  si consultare a populatiei, avand ca subiect documentatia de urbanism:

P.U.D.,, 1. Modificare PUD aprobat cu HCL 376/2020 (lucrarea consta in reorganizare amplasament cladiri pe teren cu urmatoarele functiuni: locuinte colective, spatii de cazare studenti, spatii comerciale, birouri si amenajare parcare) 2. Obtinere autorizatie demolare pentru C16, C26, C34. 3. Obtinere autorizatie construire pentru constructii aprobate prin modificare PUD; schimbare destinatie si extindere cladire birouri C15 in spatii cazare studenti.) „, in mun. Brasov, str. Avram Iancu nr. 40-42.

care va avea loc in data de 16.11.2022, ora 16.30,

la sediul Primariei Brasov- Sala de Consiliu, B-dul Eroilor nr.8, Brasov.

Anuntul si documentatia anexa se pot consulta pe pagina internet a Primariei Municipiului Brasov- https://www.brasovcity.ro/, SERVICII CETATENI, Urbanism, Anunturi

ANUNŢ INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Prin prezenta, vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism PUZ – Construire locuințe și dotări complementare Brașov, str. Bârsei f.n.

Inițiator: DEANE ALINA-ADELA

Elaborator: S.C.  CIBBS CONSTRUCT S.R.L.

Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în 10 zile de la data afișării anunțului de informare și consultare public interesat.

Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri – Proiecte P.U.Z..

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 01.11.2022 – HOTĂRÂRI


SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 03.11.2022


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 01.11.2022


ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ


Vă invităm la dezbaterea publică organizată în cadrul procedurii de informare și consultare a populației, având ca subiect documentația de urbanism:

PUZ – MODIFICARE PARTIALA TRAMA STRADALA DOCUMENTATIE PUZ-CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL, STR SANZIENELOR, APROBAT CU HCL 184/2009, Str. Sânzienelor f.n.,

Inițiator: S.C.  EXFACTOR GRUP-CONSTRUCT S.A.

Elaborator: S.C. BB & ASOCIAȚII DESIGN SRL

care va avea loc în data de 03.11.2022, ora 17.00,

la sediul Primăriei Brașov- Sala de Consiliu, B-dul Eroilor nr. 8, Brașov.

SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 27.10.2022


ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism P.U.D. 1. Demolare construcții existente. 2. Construire imobil apartamente P+2+M ,organizare de santier si bransamente; ”, în mun. Brașov, str. Carierei  nr. 36.

      Inițiator: MIHAI ION, COJOCARU LUCIAN și alții

Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în 15 zile de la data afișării anunțului de informare și consultare public interesat. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri – Proiecte P.U.D.

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 20.10.2022


ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE  a documentației de urbanism

PUD –  CONSTRUIRE CABINETE MEDICINĂ DENTARĂ ȘI AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADĂ – Mun. Brașov, strada Lacurilor nr. 2A

Initiator: Dincă Florin și Pop Alina-Constanța

Elaborator:  Adriana Stinghe – Birou de Arhitectură

Conform Certificatului de Urbanism nr. 1679/12.07.2021, emis de Primăria Municipiului Braşov.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) CONSTRUIRE CABINETE MEDICINĂ DENTARĂ ȘI AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADĂîn Mun. Brașov, strada Lacurilor nr. 2A, în termen de 15 zile calendaristice de la afișare.

Observațiile/propunerile se primesc în scris la sediul  Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr.8, Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550, int.110 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism – P.U.D.- uri .

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

RESPONSABIL CU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI: Insp. Adrian Budăi

Serviciul Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane,  telefon 0268/416550 int. 110.

ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 12.10.2022


SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 13.10.2022


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 04.10.2022


ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism P.U.D. 1. Modificare PUD aprobat cu HCL 376/2020 (lucrarea constă în reorganizare amplasament clădiri pe teren cu următoarele funcţiuni: locuinţe colective, spaţii de cazare studenţi, spaţii comerciale, birouri şi amenajare parcare) 2. Obţinere autorizaţie demolare pentru C16, C26, C34. 3. Onţinere autorizaţie construire pentru construcţii aprobate prin modificare PUD; schimbare destinaţie şi extindere clădire birouri C15 în spaţii cazare studenţi.**) ”, în mun. Brașov, str. Avram Iancu nr. 40-42.

Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în 15 zile de la data afișării anunțului de informare și consultare public interesat. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – Anunțuri – Proiecte P.U.D.

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 06.10.2022


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 27.09.2022


SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 29.09.2022


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 04.10.2022


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 27.09.2022


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 15.09.2022


SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 22.09.2022


ANUNŢ – INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLIC INTERESAT


Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism ‘’PUDConstruire  hotel, spații comerciale, restaurant şi împrejmuire teren, str.Poiana Soarelui fn Braşov’

Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în 15 zile de la data afișării anunțului de informare și consultare public interesat. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – P.U.Z-uri .

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI CC 15.09.2022


ORDINEA DE ZI ȘEDINȚA REUNITĂ A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM ȘI A COMISIEI DE CIRCULAȚIE DIN DATA DE 15.09.2022


ANUNŢ


INTENŢIA DE ELABORARE a documentației de urbanism Modificare parțială tramă stradală din documentația „PUZ – Construire ansamblu rezidențial, str. Sânzienelor”

Vă notificăm INTENŢIA DE ELABORARE  a documentației de urbanism Modificare parțială tramă stradală din documentația PUZ – Construire ansamblu rezidențial, str. Sânzienelor– aprobat cu HCL 184/2009

Inițiator: S.C.  EXFACTOR GRUP-CONSTRUCT S.A.

Elaborator: S.C. BB & ASOCIAȚII DESIGN SRL

Documentația de urbanism urmărește stabilirea caracterului funcțional al zonei studiate în funcție de activitățile existente, care în prezent sunt de natură industrială.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită observaţii, propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în perioada 12.09.2022- 21.09.2022. Observațiile/ propunerile dumneavoastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de informare pentru cetățeni – postul 12, în termenul menționat.

De asemenea, documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Braşov – B-dul Eroilor nr. 8, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162 şi pe site-ul Primăriei Braşov https://www.brasovcity.ro/ – SERVICII CETĂȚENI – Urbanism  – P.U.Z-uri .

Răspunsul la observațiile primite va fi transmis în scris, în conformitate cu prevederile legale.

RESPONSABIL CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI:

Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, telefon 0268/416550 int.162

ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 30.08.2022


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 30.08.2022


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 26.08.2022


Sedinta Comisiei de Circulatie – Ordinea de zi CC 11.08.2022


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 04.08.2022


ANUNȚ – INTENȚIE DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ZONA STUPINI: STR. PLUGARILOR – STR. FAGURULUI – STR. FÂNTÂNII – CALEA FELDIOAREI – OCOLITOARE BRAȘOV, MUNICIPIUL BRAȘOV”


Prin prezenta, vă notificăm intenția Primăriei Municipiului Brașov de a iniția procedura de achiziție publică pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal „Zona Stupini: str. Plugarilor – str. Fagurului – str. Fântânii – Calea Feldioarei – Ocolitoare Brașov, Municipiul Brașov”.

Prin Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) se dorește actualizarea reglementărilor urbanistice în vigoare, în vederea rezolvării disfuncționalităților identificate în zonă și a dezvoltării coerente și funcționale a teritoriului vizat.

Informații suplimentare, privind reglementările în vigoare pe teritoriul delimitat de str. Plugarilor – str. Fagurului – str. Fântânii – Calea Feldioarei – Ocolitoare Brașov din Municipiul Brașov, pot fi accesate pe: brasovcity.ro > SERVICII CETĂȚENI > URBANISM > HARTA URBANISM.

 În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită comentarii, observaţii și propuneri privind intenția elaborării P.U.Z. în perioada: 28.07.2022 – 06.08.2022.

Comentariile, observațiile și propunerile cu privire la P.U.Z. „Zona Stupini: str. Plugarilor – str. Fagurului – str. Fântânii – Calea Feldioarei – Ocolitoare Brașov” se primesc în scris la sediul Primăriei Municipiului Brașov sau prin e-mail, în termenul afișat.

Departamentul responsabil cu informarea și consultarea publicului: Serviciul Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef.

Adresa: Bdul Eroilor, nr. 8, Brașov, jud. Brașov, cod poștal 500007.

Telefon: 0268/405000, 0268/416550, int. 109, 110, 136.

E-mail: contact@brasovcity.ro

Răspunsul la observațiile trimise va fi comunicat prin poștă / e-mail.

Vă mulțumim.

ANUNȚ – INTENȚIE DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ZONA STR. LÂNII – PÂRÂUL GHIMBĂȘEL – STR. PLUGARILOR – OCOLITOARE BRAȘOV, MUNICIPIUL BRAȘOV”


Prin prezenta, vă notificăm intenția Primăriei Municipiului Brașov de a iniția procedura de achiziție publică pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal „Zona str. Lânii – Pârâul Ghimbășel – str. Plugarilor – Ocolitoare Brașov, Municipiul Brașov”.

Prin Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) se dorește actualizarea reglementărilor urbanistice în vigoare, în vederea rezolvării disfuncționalităților identificate în zonă și a dezvoltării coerente și funcționale a teritoriului vizat.

Informații suplimentare, privind reglementările în vigoare pe teritoriul delimitat de str. Lânii – Pârâul Ghimbășel – str. Plugarilor – Ocolitoare Brașov din Municipiul Brașov, pot fi accesate pe: brasovcity.ro > SERVICII CETĂȚENI > URBANISM > HARTA URBANISM.

 În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 şi a Regulamentului local anexă la HCL nr. 321/31.05.2011, privind metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicul este invitat să transmită comentarii, observaţii și propuneri privind intenția elaborării P.U.Z. în perioada: 28.07.2022 – 06.08.2022.

Comentariile, observațiile și propunerile cu privire la P.U.Z. „Zona str. Lânii – Pârâul Ghimbășel – str. Plugarilor – Ocolitoare Brașov”, se primesc în scris la sediul Primăriei Municipiului Brașov sau prin e-mail, în termenul afișat.

Departamentul responsabil cu informarea și consultarea publicului: Serviciul Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef.

Adresa: Bdul Eroilor, nr. 8, Brașov, jud. Brașov, cod poștal 500007.

Telefon: 0268/405000, 0268/416550, int. 109, 110, 136.

E-mail: contact@brasovcity.ro

Răspunsul la observațiile trimise va fi comunicat prin poștă / e-mail.

Vă mulțumim.

ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 26.07.2022


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 26.07.2022


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 22.07.2022


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 19.07.2022


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 07.07.2022


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 19.07.2022


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 07.07.2022


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 08.07.2022


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 30.06.2022


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 30.06.2022


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 23.06.2022


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 23.06.2022


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 14.06.2022


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 14.06.2022


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 15.06.2022


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 09.06.2022


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 31.05.2022


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 31.05.2022


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI CC 24.05.2022


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 17.05.2022


Sedinta Comisiei de Circulatie – Ordinea de zi CC 28.04.2022


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 12.04.2022


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI 07.04.2022


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 22.03.2022


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI 24.03.2022 


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 01.03.2022


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI 03.03.2022 


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 22.12.2021


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 01.03.2022


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘIURBANISMDIN DATA DE 22.02.2022


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI 17.02.2022


ANUNȚ – Datorită situațiilor create de pandemia Covid19, ședința CTATU din 15.02.2022 se reprogramează pentru data de 18.02.2022


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 22.02.2022


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 15.02.2022


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 21.12.2021


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI 27.01.2022


Sedinta-Comisiei-de-Circulatie-Ordinea-de-zi-27.01.2022-1

ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 26.01.2022


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI 13.01.2022


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 11.01.2022


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 21.12.2021


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 21.12.2021


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI 16.12.2021


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI 14.12.2021


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 14.12.2021


ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI 25.11.2021


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 09.11.2021


SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI 11.11.2021


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 09.11.2021


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 19.10.2021


Consultarea publică a profesioniștilor Municipiului Brașov, în faza Studiilor de fundamentare a elaborării noului Plan Urbanistic General


Primăria Municipiului Brașov organizează Consultarea publică a profesioniștilor prin intermediul chestionarului, în cadrul etapei „Studii de fundamentare” a elaborării Planului Urbanistic General (PUG) al Municipiului Brașov.

Sunt vizați specialiști în arhitectură, în urbanism și amenajarea teritoriului, în domeniul protejării monumentelor istorice, în domeniul rețelelor tehnico-edilitare, în domeniul traficului și transporturilor, precum și alți specialiști.

Vă invităm, să completați chestionarul online disponibil la link-ul de mai jos:

https://survey.alchemer.eu/s3/90390368/Studiu-sociologic-profesionisti-public

Termen:

Chestionarul este activ și poate fi completat până la data de 22 octombrie, ora 23:59.

Consultarea publică a investitorilor Municipiului Brașov, în faza Studiilor de fundamentare a elaborării noului Plan Urbanistic General


Primăria Municipiului Brașov lansează astăzi Consultarea investitorilor, ca parte a Consultărilor publice aferente Etapei I – Studii de fundamentare, din cadrul elaborării Planului Urbanistic General (PUG) al Municipiului Brașov.

Investitorii din Municipiul Brașov sunt invitați să semnaleze problemele, dar și viziunea specifică, prin completarea unui chestionar online, disponibil la link-ul:

https://survey.alchemer.eu/s3/90393170/Studiu-socio-investitori-public

 Termen:

Chestionarul este activ și poate fi completat până la data de 25 octombrie, ora 23:59.

SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI 20.10.2021


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 19.10.2021


SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI 06.10.2021


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 28.09.2021


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 28.09.2021


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 14.09.2021


SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI 15.09.2021


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 14.09.2021


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 26.08.2021


SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI 24.08.2021


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 17.08.2021


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 17.08.2021


SEDINTA COMISIEI DE CIRCULATIE – ORDINEA DE ZI 05.08.2021


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 20.07.2021


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 20.07.2021


Sedinta Comisiei de Circulatie – Ordinea de zi 07.07.2021


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 06.07.2021


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 22.06.2021


Sedinta Comisiei de Circulatie – Ordinea de zi 16.06.2021


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 08.06.2021 – ORA 9:00


ȘEDINȚĂ COMISIE DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI 03.06.2021


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 25.05.2021 – ORA 9:00


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 25.05.2021 – ORA 9:00


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 11.05.2021 – ORA 9:00


ȘEDINȚĂ COMISIE DE CIRCULAȚIE – ORDINEA DE ZI 12.05.2021


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 11.05.2021 – ORA 9:00


ORDINEA DE ZI – HOTĂRÂRI – A ȘEDINȚEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 20.04.2021 – ORA 9:00


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 20.04.2021 – ORA 9:00


Ordinea de zi – HOTĂRÂRI – a ședinței COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM din data de 06.04.2021 – ora 9:00


ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 06.04.2021 – ORA 9:00


Consultarea publică a cetățenilor Municipiului Brașov, în faza Studiilor de fundamentare a elaborării noului Plan Urbanistic General


Analiză socio-demografică menită să identifice problemele cu care se confruntă Municipiul Brașov, precum și nevoile, viziunea și sugestiile de soluții ale locuitorilor, astfel încât propunerile de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului să servească, în mod autentic, dezvoltării comunității.

Termenul de desfășurare:
19 martie – 26 aprilie 2021 (ora 23.59)

Vă rugăm să ne transmiteți opinia dumneavoastră completând formularul de la adresa: https://www.brasovcity.ro/ro/formular_feedback/13

PUG Brasov - Consultarea cetatenilor
PUG Brasov – Consultarea cetatenilor

ȘEDINȚA A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 23.03.2021 – ORA 9:00


ȘEDINȚA NR. 2 A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 09.03.2021 – ORA 9:00


Anunț informare și consultare public interesat privind documentația de urbanism PUZ modificator – Zonă de mică industrie Strada Ecologiștilor, intravilan municipiul Săcele


Anunt-public-interesat
Memoriu-de-prezentare
Regulament-aferent-PUZ
U0-PLAN-INCADRARE-IN-TERITORIU
U2-PLAN-REGLEMENTARI-URBANISTICE-ZONIFICARE

ȘEDINȚA NR. 1 A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN DATA DE 02.03.2021 – ORA 9:00


ANUNȚ – PROCESUL VERBAL cu rezultatele finale privind desemnarea reprezentantului societății civile din cadrul Comisiei de Amenajare a Teritoriului și Urbanism


Procesul Verbal (click aici):

Proces Verbal rezultate finale.pdf

ANUNȚ – PROCESUL VERBAL cu rezultatele selecţiei dosarelor de intenție privind desemnarea reprezentantului societății civile din cadrul Comisiei de Amenajare a Teritoriului și Urbanism


Procesul Verbal (click aici):

PV Selectie dosare de intenție

ANUNȚ – PROCESUL VERBAL cu rezultatele selecţiei dosarelor de intenție privind desemnarea reprezentantului societății civile din cadrul Comisiei de Amenajare a Teritoriului și Urbanism


Procesul Verbal (click aici):

Proces Verbal cu rezultatele selectiei dosarelor de intentie

ȘEDINȚĂ COMISIE DE CIRCULAȚIE


Comisia de circulatie – Ordinea de zi 04.02.2021

Anunțul privind „Selecția reprezentantului societății civile din cadrul Comisiei de Amenajare a Teritoriului și Urbanism”


Detalii privind anunțul se regăsesc în documentul de mai jos:

Anunt selectie reprezentant societate civila

ȘEDINȚA COMUNĂ A COMISIEI DE CIRCULATIE ȘI A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM


Comisia de circulatie si comisia de urbanism – Ordinea de zi 22.09.2020

ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ


Dezbatere publică organizată în cadrul procedurii de informare și consultare a populației, având ca subiect documentația de urbanism:

PUZ – CONSTRUIRE HALĂ ÎMBUTELIERE ȘI CORELARE FUNCȚIUNE SUBZONE MIXTĂ M3B ÎN CONCORDANȚĂ CU FUNCȚIUNEA EXISTENTĂ

Calea București, nr.251, municipiul Braşov,

Inițiator: URSUS BREWERIES S.A, Elaborator: PROARH SRL
care va avea loc în data de 16.06.2020, ora 09.00, la sediul Primăriei Brașov- camera 3, B-dul Eroilor nr.8, Brașov.

CHESTIONARE PRIVIND REAMENAJARE PIAȚA SFATULUI


Chestionare:

Stakeholderi: Chestionarul se completeaza aici
Profesionisti/OAR: Chestionarul se poate completa aici

Anunț asupra declanşării etapei de îndreptare eroare materială din documentaţia ‘’Finalizare PUZ Poiana Braşov ”


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de îndreptare eroare materială din documentaţia ‘’Finalizare PUZ Poiana Braşov ” în vederea înaintării spre aprobare la Consiliul Local Braşov.
Observaţiile şi propunerile d-voastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov din B-dul Eroilor nr.8, la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni – postul 12, până la data de 01.12.2019.

Prezentarea conceptului de amenajare pentru ZONA MODAROM-COLEGIUL UNIREA-STR. POLITEHNICII-STR. POSTAVARULUI


Prezentarea conceptului de amenajare pentru ZONA MODAROM

P.U.Z. – zona Gării – RESTRUCTURARE NOD URBAN CU INTEGRAREA PASAJULUI RUTIER B-dul GĂRII – str. CAMIL PETRESCU


Anunt intentie PUZ zona Garii

Consultare publică – Caiet de sarcini pentru actualizare PUG Brașov


Primaria Municipiului Brasov prin Directia Arhitect Sef, va supune atentiei versiunea
de lucru a Caietului de sarcini privind actualizarea PUG Brasov, cu rugamintea de a
transmite propuneri sau observatii pana la data de 10 mai 2019, pe urmatoarele
adrese de email,
gheorghe.neculoiu@brasovcity.ro,
adina.bratoveanu@brasovcity.ro
sau la sediul primariei din Bdul Eroilor ne 8, Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Caietul de sarcini se poate descărca aici

REGLEMENTĂRI JURIDICE ȘI TEHNICE – INFRASTRUCTURA STRADALĂ


HCL 276/2018 – reglementari juridice si tehnice – infrastructura stradala

Dezbatere pubica PUZ VGP Zona – Calea Fagarasului


Anunt dezbatere pubica PUZ VGP Zona – Calea Fagarasului