ȘEDINȚA COMUNĂ A COMISIEI DE CIRCULATIE ȘI A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM


Comisia de circulatie si comisia de urbanism – Ordinea de zi 22.09.2020

ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ


Dezbatere publică organizată în cadrul procedurii de informare și consultare a populației, având ca subiect documentația de urbanism:

PUZ – CONSTRUIRE HALĂ ÎMBUTELIERE ȘI CORELARE FUNCȚIUNE SUBZONE MIXTĂ M3B ÎN CONCORDANȚĂ CU FUNCȚIUNEA EXISTENTĂ

Calea București, nr.251, municipiul Braşov,

Inițiator: URSUS BREWERIES S.A, Elaborator: PROARH SRL
care va avea loc în data de 16.06.2020, ora 09.00, la sediul Primăriei Brașov- camera 3, B-dul Eroilor nr.8, Brașov.

CHESTIONARE PRIVIND REAMENAJARE PIAȚA SFATULUI


Chestionare:

Stakeholderi: Chestionarul se completeaza aici
Profesionisti/OAR: Chestionarul se poate completa aici

Anunț asupra declanşării etapei de îndreptare eroare materială din documentaţia ‘’Finalizare PUZ Poiana Braşov ”


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de îndreptare eroare materială din documentaţia ‘’Finalizare PUZ Poiana Braşov ” în vederea înaintării spre aprobare la Consiliul Local Braşov.
Observaţiile şi propunerile d-voastră se primesc în scris la sediul Primăriei Braşov din B-dul Eroilor nr.8, la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni – postul 12, până la data de 01.12.2019.

Prezentarea conceptului de amenajare pentru ZONA MODAROM-COLEGIUL UNIREA-STR. POLITEHNICII-STR. POSTAVARULUI


Prezentarea conceptului de amenajare pentru ZONA MODAROM

P.U.Z. – zona Gării – RESTRUCTURARE NOD URBAN CU INTEGRAREA PASAJULUI RUTIER B-dul GĂRII – str. CAMIL PETRESCU


Anunt intentie PUZ zona Garii

Consultare publică – Caiet de sarcini pentru actualizare PUG Brașov


Primaria Municipiului Brasov prin Directia Arhitect Sef, va supune atentiei versiunea
de lucru a Caietului de sarcini privind actualizarea PUG Brasov, cu rugamintea de a
transmite propuneri sau observatii pana la data de 10 mai 2019, pe urmatoarele
adrese de email,
gheorghe.neculoiu@brasovcity.ro,
adina.bratoveanu@brasovcity.ro
sau la sediul primariei din Bdul Eroilor ne 8, Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Caietul de sarcini se poate descărca aici

REGLEMENTĂRI JURIDICE ȘI TEHNICE – INFRASTRUCTURA STRADALĂ


HCL 276/2018 – reglementari juridice si tehnice – infrastructura stradala

Dezbatere pubica PUZ VGP Zona – Calea Fagarasului


Anunt dezbatere pubica PUZ VGP Zona – Calea Fagarasului